En venn i mørket

Page 1
Til mamma. Takk for at du er min skytsengel her på jorden. H.W. Til bestemor Margot og bestefar Hans. M.V.


Lucinda Riley Harry Whittaker Følgesvenner

n n e v n E t e k r ø im Illustrasjoner av Marie Voigt Oversatt av Ute Neumann


N

år du er redd det skal skje noe fælt, når du har en vond følelse i magen og beina dine er som gelé, da kan du be en skytsengel om hjelp. Det er ikke så vanskelig. Å hjelpe mennesker er nemlig det fineste englene vet. Engler er veldig gamle og veldig unge samtidig, selv om det høres umulig ut. Men for englene er det ikke umulig i det hele tatt. «Umulig» er bare et ord vi mennesker bruker når det er noe vi ikke helt forstår.E

ngler holder seg for det meste oppe i himmelen. De leker med skyene, ordner med stjernene og ser på solnedgangen hver kveld. Men når en engel hører at du trenger hjelp, kommer den dalende ned til jorden, der menneskene vanligvis holder til.

8


Dette er historien om en skytsengel som heter Angelina …

9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.