Eivind Sudmann Larssen Endehjem

Page 1ENDEHJEMEivind Sudmann Larssen

ENDEHJEM | dikt |


Tidligere utgitt: Ingen savner Edward Niema, Schibsted, 2014.

© CAPPELEN DAMM AS 2017 ISBN 978-82-02-53339-7 1. utgave, 1. opplag 2017 Omslagsdesign: Elisabeth Vold Bjone Omslagsfoto: Eivind Sudmann Larssen Sats: Type-it AS, Trondheim 2017 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2017 Satt i 11/14 pkt. Garamond og trykt på 115 g. Munken print cream. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


jeg folder dagen sammen og brer ansiktet over deg for jeg vil deg en tankeløs natt stig sæterbakkena

Han kan huske en nylig møblert leilighet, ser for seg at det er kveld, at det er kaldt, og der sitter han ved vinduet med et pledd over skuldrene. Han er omgitt av gjenstander uten historie: kan se stol, seng, hylle, kjele, glass – ingenting minner om noe annet, og utenfor finnes en hel by han ennå ikke kjenner. Han vender blikket ut mot verden, mot malingen i vinduskarmen som er tørr og skaller av, mot de gule gatelyktene og snøen som faller. Senere tar han steget ut i gatene, nærmere hva?

7


en annen virkelighet Han står i trikkens bakerste vogn, presset mellom en mann som lukter vaniljeaktig og en kvinne med et barn på armen. Jentungen klamrer seg til morens hals, hun må ha grått, for øyenvippene er klistret sammen som av en klar katarr. Det er altfor varmt, og han tenker seg til rommene som er bare hans. En leilighet som huser ham, mangler ingen.

8


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.