Edward Rubikons mysterier. Hekseskogen

Page 1


Hekseskogen_Materie_NY.indd 2

01.04.2019 12:47


Aleksander Kirkwood Brown Andreas Iversen

Hekseskogen

Hekseskogen_Materie_NY.indd 3

01.04.2019 12:47


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2019 ISBN 978-82-02-61767-7 1. utgave, 1. opplag 2019 Illustrasjoner: Andreas Iversen Omslag: Andreas Iversen Sats: Ousland, Ingeborg Trykk og innbinding: Livonia Print, Oslo 2019 Satt i 15,5 pkt. Minion og trykt på 130 g Arctic volume.

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Hekseskogen_Materie_NY.indd 4

01.04.2019 12:47


Hekseskogen_Materie_NY.indd 5

01.04.2019 12:47


Innhold

Prolog .................................................................. 9 1. Heksejakt....................................................... 15 2. Villmarken kaller........................................... 25 3. Skrik i natten................................................. 34 4. Hekseskogen.................................................. 41 5. Bleik tyrann................................................... 47 6. Denne hersens skogen................................... 53 7. Heksehuset..................................................... 62 8. Grimsrudheksa.............................................. 69 9. Karens historie............................................... 75 10. En grusom oppdagelse................................ 82 11. Rettssaken.................................................... 87 12. Flammehav.................................................. 91

Hekseskogen_Materie_NY.indd 6

01.04.2019 12:47


13. Hevnen....................................................... 101 14. Under overflaten........................................ 107 15. Subterragog............................................... 112 16. Hubro......................................................... 119 Bevishylle......................................................... 128 Monstersider................................................... 130 Om skaperne av denne boka.......................... 134

Hekseskogen_Materie_NY.indd 7

01.04.2019 12:47


Hekseskogen_Materie_NY.indd 8

01.04.2019 12:47


9

Hekseskogen_Materie_NY.indd 9

01.04.2019 12:47


10

Hekseskogen_Materie_NY.indd 10

01.04.2019 12:47


11

Hekseskogen_Materie_NY.indd 11

01.04.2019 12:47


12

Hekseskogen_Materie_NY.indd 12

01.04.2019 12:47


13

Hekseskogen_Materie_NY.indd 13

01.04.2019 12:47


Hekseskogen_Materie_NY.indd 14

01.04.2019 12:47


Kapittel 1 Heksejakt

Det forbauser meg ofte hvor normal Grimsrud kan virke på dagtid. Med de velstelte hagene, de smilende ansiktene og det koselige lille torget med gågaten kunne det ha vært en hvilken som helst småby. Men det er det langt ifra! Etter at jeg flyttet hit, har jeg opplevd det ene merkverdige mysteriet etter det andre, og enda kjennes det som om jeg bare har pirket i overflaten. Å bo i Grimsrud er som å leve i esker inni esker. Akkurat når du tror at dette stedet ikke kan bli noe merkeligere, river du ned enda en skillevegg og oppdager noe enda merkeligere på andre siden.

15

Hekseskogen_Materie_NY.indd 15

01.04.2019 12:47


16

Hekseskogen_Materie_NY.indd 16

01.04.2019 12:47


Vi arvet denne villaen etter bestefaren min. Huset ble bygd sent på 1800-tallet og er i viktoriansk stil. Rubikon-slekten har bodd her i alle tider. Da jeg først flyttet hit, syntes jeg at det var en skikkelig rønne, men nå elsker jeg det. Alt er liksom litt skjevt og snålt, med skjulte kriker og kroker, og trapper som snirkler seg hit og dit i rare vinkler. Det er et hus fullt av hemmeligheter. «Er det her du sitter? Hvorfor er du ikke ute i godværet?» Pappa står i døråpningen. Jeg hørte ikke at han kom opp trappen engang. «Jeg måtte kikke på noen bøker,» sier jeg. Pappa gløtter på bøkene i vinduskarmen og smiler oppgitt. «Mannevonde monstre. Varulvens historie. Den store boka om klebeånder. Blir du aldri lei av å lese om disse fæle greiene?» Jeg trekker på skuldrene. Jeg har for lengst gitt opp å overbevise mamma og pappa om hva som virkelig foregår i denne byen. De er som alle andre: ser bare det de vil se. «Ja ja. Jeg kom egentlig bare for å si at middagen er klar,» sier pappa. 17

Hekseskogen_Materie_NY.indd 17

01.04.2019 12:47


Mamma er stillere enn hun pleier ved middagsbordet. Hun har ikke rørt maten sin. Sitter bare der og stirrer tomt fremfor seg. «Er det noe i veien?» spør pappa. Mamma smiler matt. «Nei da. Jeg er bare litt sliten. Det har rent inn sinte meldinger og telefoner i hele dag. Jeg begynner nesten å angre på at jeg startet denne underskriftskampanjen.» Det ble nylig bestemt at en del av Grimsrudskogen skal hogges ned for å bygge et digert kjøpesenter. Men dette er også et populært turområde, og mamma bestemte seg for å redde skogen. Så nå har hun fått sinte politikere og kjøpmenn på nakken. De vil ha senteret sitt og er lite begeistret for at hun blander seg inn. «I dag ville sjefen prate med meg. Noen hadde kommet med et anonymt tips om at jeg stjeler fra arbeidsplassen,» sukker hun. «Det er helt utrolig. Jeg føler meg utsatt for en heksejakt!» 18

Hekseskogen_Materie_NY.indd 18

01.04.2019 12:47


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.