Det gamle Egypt

Page 1


b

Det gamle egypt_materie.indd 2

03.05.2021 09:28


c

Det gamle egypt_materie.indd 3

03.05.2021 09:28


d

Det gamle egypt_materie.indd 4

03.05.2021 09:28


Eldrid Johansen

Det gamle

Egypt Illustrert av

Thomas Malme Madsen

Det gamle egypt_materie.indd 1

03.05.2021 09:28


INNHOLD

Intro............................................................5 Hva gjorde vi i Norge?...............................6 Kart............................................................8 Periodene ...................................................9 Menneskene og livet.................................15 Farao........................................................23 Hvorfor vet vi så mye?..............................29 Rosettasteinen...........................................31 Hieroglyfer...............................................34 Tekster for å hjelpe den døde inn i dødsriket...............................................37 Den endelige dommen..............................42 Mumier ....................................................45

2

Det gamle egypt_materie.indd 2

03.05.2021 09:28


Guder og myter.........................................59 Skapelsesmyten fra Heliopolis..................63 Osirismyten..............................................66 Fra mange guder til én gud ......................71 Templer, hellige steder og festivaler..........75 Dyr...........................................................78 Hvorfor forsvant Det egyptiske riket?......82 Så lenge siden! .........................................85

Det gamle egypt_materie.indd 3

03.05.2021 09:28


4

Det gamle egypt_materie.indd 4

03.05.2021 09:28


Intro Alle har vel hørt om pyramider og mumier? Hva med faraoer? Og hieroglyfer?

Det gamle egyptiske riket oppsto for nesten 5000 år siden. Riket varte lenge. I nesten 3000 år. Men hvem var de som bodde der? Hva levde de av? Hvem bestemte, og hva trodde de på?

5

Det gamle egypt_materie.indd 5

03.05.2021 09:28


Hva gjorde vi i Norge? Vikingtiden er skikkelig lenge siden. Det er enda lenger siden Jernalderen. For ikke å snakke om Bronsealderen.

Det gamle egyptiske riket startet før alt dette. I det vi kaller yngre Steinalder. Da brukte vi i Norge redskaper av stein. Vi samlet nøtter og bær.

6

Det gamle egypt_materie.indd 6

03.05.2021 09:28


Vi var flinke med spyd, vi jaktet og fisket. Vi flyttet mye. Vi bodde der det var best å bo, og lettest å finne mat.

I Egypt hadde de byer og fant opp skrift. De drev med kunst, arkitektur og teknologi. De bygde pyramider, og hadde en farao som bestemte.

7

Det gamle egypt_materie.indd 7

03.05.2021 09:28


Kart

8

Det gamle egypt_materie.indd 8

03.05.2021 09:28


Periodene

Det gamle egyptiske riket deles i perioder. Periodene deles i dynastier. Et dynasti er tiden hver faraofamilie styrte. Et dynasti kunne ha alt fra én til fjorten faraoer. Det var 30 dynastier.

9

Det gamle egypt_materie.indd 9

03.05.2021 09:28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.