BLA-I-BOKA_Rumpemelk fra Afrika_issuu

Page 1


© CAPPELEN DAMM AS 2012 ISBN 978-82-02-24469-9 1. utgave, 1. opplag 2012 Illustrasjoner: Alice Bjerknes Lima De Faria Sats: Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, 2012 Satt i 15/18 pkt. Berthold Akziden Grotesk og trykt på 150g Arctic Volume Utgitt med støtte fra Norsk kulturfond Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no

Materie.indd 4

10.08.12 12.40


Materie.indd 5

10.08.12 12.40


Materie.indd 6

10.08.12 12.40


Marko kjeder seg og er tørst. Han ligger med overkroppen over bordet og lager verdens mest irriterende klikkelyd med tungen. Marko! sier mamma med den strenge mammastemmen. Her i huset verken drikker vi eller kjeder oss mellom måltidene. Og vi lager i hvert fall ingen klikkelyder. Pappa pusser geværet sitt. Om litt skal han ut å skyte storfugl igjen.

Materie.indd 7

10.08.12 12.40


Hva vil du drikke til maten, Marko? spør mamma. Melk, sier Marko. Mamma kommer med melk. Ikke sånn melk, sier Marko. Fins det annen melk? spør mamma. Så klart, sier Marko. Og vi nevner i fleng…? sier mamma med den trøtte mammastemmen. Rumpemelk, sier Marko. Rumpemelk? spør mamma. Korrekt, sier Marko. Jeg vil ha rumpemelk fra Afrika. Det fins ikke engang, sier mamma. Joho, sier Marko. Slutt å tulle, sier pappa. Det fins ingenting som heter rumpemelk. Nå er han snart ferdig med å pusse geværet. Rumpemelk fins, sier Marko. Glem det, sier pappa. Det fins ikke rumpemelk. Verken i Afrika eller andre steder. Og nå drikker du melken som mamma har hentet til deg. Har dere vært i Afrika, kanskje? sier Marko. Nei, sier pappa. Men vi vet at det ikke fins rumpemelk der. For tenk. Hvordan kan dere vite det? spør Marko.

Materie.indd 8

10.08.12 12.40


Mamma og pappa ser på hverandre. Hvis det hadde vært rumpemelk i Afrika hadde vi lært det på skolen, sier mamma.

Materie.indd 9

10.08.12 12.40


Rumpemelk fins, sier Marko. Det eksisterer ikke, sier mamma. Og hvis det hadde eksistert, ville det ha smakt vondt. Det hører du jo selv. Rumpe, liksom. Ingenting med rumpe i seg smaker godt. Og hvis du skal snakke mer om rumpemelk nå, får du gå på rommet ditt. Greit, sier Marko. Da drar jeg til Afrika og henter rumpemelk selv. God tur, sier pappa uten å se opp fra geværet. Ikke snakk med fremmede, sier mamma. Og husk solkrem.

Materie.indd 10

10.08.12 12.40


Marko skal jammen vise dem. Han går ut og hopper på kvart over fem-bussen til Afrika.

Materie.indd 11

10.08.12 12.41