__MAIN_TEXT__

Page 1


Rebecca Dennis

Bevisst pust Pusteøvelser for bedre helse og mer energi Oversatt av Kari Kahrs


Denne boken handler om å puste bevisst og gir forslag til teknikker som kan benyttes for å utvikle et bedre pustemønster. Det dreier seg ikke om medisinske råd – metodene som presenteres i boken er ikke ment som en erstatning for medisinsk behandling. Hvis du har problemer med helsen, må du konsultere medisinsk fagperson. Hvis du lider av en medisinsk tilstand, bør du konsultere lege før du følger noen av de teknikkene som er beskrevet i boken.


Rebecca Dennis er grunnlegger av www.breathingtree.co.uk. Hun er sertifisert pusteveileder og seminarleder. Hun levde med depresjon i nærmere 20 år før hun oppdaget Transformational Breath, som hun har studert sammen med grunnleggeren av metoden, Judith Kravitz, i Mexico og Miami. Hun har også studert hos andre innflytelsesrike lærere i Italia og i Storbritannia. De som oppsøker henne, gjør det av mange ulike årsaker, blant annet for å få hjelp til å håndtere stress, uro, avhengighet, misbruk, depresjon, ME, åndedrettsproblemer, traumer, søvnproblemer, konsentrasjonsproblemer, mangel på energi, fysiske problemer og lav selvtillit. Arbeidet med bevisst pust gir stadig nye bekreftelser på at det er den endelige løsningen for å oppnå velvære, god helse og indre fred.


Innhold

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Oppmerksomhet på pusten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Pust er medisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Emosjoner og følelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Sinn og kropp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Å gi slipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Det indre barnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Vær glad i den du er. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Å puste med naturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Å komme hjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Lyd og vibrasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Inspirasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Noen enkle øvelser i hverdagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Henvisninger og kilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Forfatterens takk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Takk til rettighetsinnehavere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217


Innledning Start med å legge merke til pusten din. Vær oppmerksom på pusten din når du leser de neste ordene. Legg merke til at du puster, og legg merke til pustens rytme. Kjenn at det er enkelt å lese og være oppmerksom på pusten samtidig. Legg merke til stigningen og fallet i pusten. Legg merke til innpusten og utpusten. Legg merke til følelsene og fornemmelsene når pusten strømmer inn og ut. Observer flyten i åndedrettet. Ta til deg hvert eneste ord. Er du klar til å begynne? La oss sette i gang!

Litt historikk Det aller viktigste i livet er å puste – vi lever for å puste, og vi puster for å leve. Uten pusten kan vi ikke eksistere. Det første vi gjør når vi kommer inn i denne verden, er å puste, og det er det siste vi gjør når vi forlater den. 11


rebecca dennis

Her er litt statistikk: Vi puster inn og ut omkring 20 000 ganger om dagen, men de fleste av oss følger lite med på hvordan vi puster og hvor sterkt åndedrettet påvirker oss. Hvorfor bør vi legge merke til hvordan vi puster? Det er et trist faktum at svært få i vår stadig mer krevende og komplekse verden er oppmerksom på den ugunstige effekten en feilaktig måte å puste på kan ha på helsen og det generelle velværet. Vi lærer barna våre å gå, kommunisere, ta et bad, spise og omgås andre, men å lære dem om pustens helbredende kraft blir ikke prioritert. Det ligger ikke engang på radaren. Men stol på meg – det er i ferd med å forandre seg. Jeg ønsker å oppfordre deg til å bli oppmerksom på pusten din og ta del i den myriaden av fantastiske fordeler som oppstår når vi puster bevisst. Måten vi puster på, er betegnende for hva vi føler når det gjelder livet.

Bli ekspert på din egen pust En av årsakene til at jeg hadde lyst til å skrive denne boken, er et ønske om å utløse en styrking av selvet hos deg, leseren, og hjelpe deg med å forstå den kraften som ligger i åndedrettet. Å puste bevisst gir oss muligheten til å få tilgang til alle de svarene som finnes i oss. Å lære å puste riktig og få kontakt med våre egne følelser åpner for at livskraftens energi kan strømme slik at det blir enklere å håndtere de daglige utfordringene vi møter. Kort sagt – pusten er vår medisin, et kraftfullt verktøy som vi altfor ofte tar for gitt. Ved å dele mine egne erfaringer med 12


bevisst pust

deg, ved å tilby praktiske råd, å trenge inn i medisinsk og vitenskapelig forskning og dokumentere mine klienters historier, ønsker jeg å ta deg med på en reise inn i en dypere forståelse av pusten og hva den kan gjøre for oss. Kanskje tror du at du ikke trenger å bli fortalt hvordan du skal puste. Det er jo helt naturlig, ikke sant? Det er noe vi bare gjør uten å tenke over det, er det ikke? Hvis dette er din oppfatning, er denne boken absolutt noe for deg, enten du er hjemmeværende mamma, leser til eksamen eller du er en innflytelsesrik administrerende direktør. Jeg gleder meg til du får oppleve de bemerkelsesverdige fordelene det gir å puste på en sunn måte. Jeg har tatt med noen enkle øvelser som er lette å huske, og som kan innlemmes i hverdagen uten at du er nødt til å gjøre et stort vesen av det. Du trenger ingen dyre, private seanser i et toppmoderne yogastudio. De fleste av øvelsene kan du utføre hvor som helst – på T-banen, ved skrivebordet, mens du står i kø på supermarkedet, når du går tur med hunden – til og med på badet! De korte, enkle øvelsene er utledet fra alt det jeg selv har lært i den undervisningen jeg har fått hos flere virkelig inspirerende instruktører. Når du har gjort dem til en rutine og jevnlig praksis, vil disse øvelsene hjelpe deg med å få sove, roe nervene og gi deg inspirasjon, energi og konsentrasjon. Det høres ut som et mirakel, ikke sant? Og sett med mine øyne er det nettopp det det er! I begynnelsen da jeg fortalte venner at jobben min var å lære folk å puste, så de enten forvirret ut, eller de lo ved tanken på å skulle livnære seg på å vise folk hvordan man puster. Hvis jeg hadde fått en tier hver gang jeg hørte: «Men alle puster jo helt av seg selv, hvorfor er det nødvendig å lære hvor13


rebecca dennis

dan man gjør det?», hadde jeg skrevet dette i strandhuset mitt i Mexico (det gjør jeg dessverre ikke). Det høres nesten altfor enkelt ut, men stol på meg når jeg sier at det store flertallet av tenåringer og voksne har mistet sin naturlige evne til å puste helt og fullt. Som en følge av dette er vi sakte, men sikkert i ferd med å stenge av sider ved oss selv. Allerede fra ung alder blir vi opplært til å kontrollere følelsene våre. Tenk bare på hvordan vi holder pusten når uønskede følelser stiger opp til overflaten: Muskelvevet trekker seg sammen, og pusten blir innskrenket mens vi holder fast ved gamle atferdsmønstre. For hvert åndedrag spiller kroppen av et biologisk opptak av fortiden vår.

Det er en grunn til at det kalles «forvandlende» De resultatene jeg ser i forbindelse med undervisningen i pustearbeidet, er alltid så sterke at jeg helt mister pusten. Jeg vet aldri hva som kommer til å skje i en seanse. Alle er unike. Jeg føler meg heldig som får være vitne til de forbløffende forvandlingene som skjer i livet til dem jeg underviser. En administrerende direktør, for eksempel, oppsøkte meg fordi han hadde begynt å få skremmende panikkanfall og ikke lenger var i stand til å delta i styremøter eller å holde presentasjoner. Gjennom pustearbeidet forsto han hva han ubevisst holdt fast ved, og da opphørte panikkanfallene. En annen klient hadde forsøkt å bli gravid i 10 år. Etter noen få pusteseanser ble hun gravid med sitt første barn. Jeg underviser også en ung kvinne som hadde så sterk angst at 14


bevisst pust

hun ikke klarte å gå ut av huset. Å opprette kontakt med åndedrettet har hjulpet henne med å få kontroll over tilstanden, og hun har gjenvunnet kontrollen over livet sitt. En bokser som holdt fast ved et sinne som stammet fra en ulykkelig barndom, klarte å gi slipp i den femte behandlingen hos meg. Nå kanaliserer han energien sin på en positiv måte i karrieren. En kvinne som levde i et ulykkelig ekteskap, var nær ved å forlate mannen sin før pusteseansene hjalp henne å innse at det var fortiden hennes som hindret henne i å være lykkelig i samlivet. En krigsveteran klarte til slutt å gi slipp på de vonde følelsene og traumene hun hadde holdt fast ved fra tiden i Afghanistan, mens en klient som var plaget av søvnløshet og som kunne gå i ukevis uten å få sove, beseiret den demonen. Alle disse livsforvandlende historiene (du får høre mer om dem senere) er et resultat av arbeid med pusten. Terapiformen er unik, ettersom det finnes sider ved oss selv som vi ikke nødvendigvis får tilgang til gjennom samtaleterapi. Men pusten kan lede oss dit hvis vi tillater det. Da jeg først kom over pustearbeidet, kunne jeg ikke fatte hvorfor ikke alle drev med det. Etter min mening er det det mest effektive, tilgjengelige og forvandlende virkemidlet vi har.

Pustearbeidet både forandret og reddet livet mitt Jeg har levd med depresjon i mer enn 20 år. I 15 av dem var jeg avhengig av reseptbelagte medikamenter. I tillegg selvmedisinerte jeg meg. Da jeg var i trettiårene, kom det til et punkt 15


rebecca dennis

da jeg forsto at jeg trengte hjelp, men jeg visste ikke hvor hjelpen fantes. Depresjonens sorte hund hoppet opp på ryggen min da jeg var i tenårene. I 1980-årene var depresjon nokså tabubelagt, og folk flest valgte ikke å diskutere det ettersom det var forbundet med stor skam. Jeg pleide å betrakte mennesker som holdt på med sitt og lure på om de følte seg like ille til mote som jeg gjorde. Følte alle seg distansert fra det som ellers foregikk i livet, opplevde alle dette ubehagelige bruddet med sin egen kropp, eller var det bare meg? Da jeg var lengst nede, følte jeg at livet ikke lenger var verdt å leve. Jeg haltet meg videre med kronisk emosjonell depresjon og en helt reell fornemmelse av total fysisk utmattelse. Energinivået mitt var så lavt at ofte klarte jeg snaut nok å bevege lemmene mine. På slike dager eksisterte jeg bare. Jeg stirret på klokken og ønsket bare at dagen skulle være over. Jeg hadde ingen følelse av å leve på en sunn og livskraftig måte. Jeg led jevnlig av mørke selvmordstanker og tilbrakte flere timer med å planlegge forskjellige måter å forlate denne verdenen på. Jeg klarte ikke å dele disse irrasjonelle tankene med noen (i likhet med mange deprimerte personer ville jeg ikke være til bry). Jeg holdt meg for meg selv, unngikk kontakt med andre, og følte meg nummen, frakoblet og fortvilet over ikke å være i stand til å forandre sinnsstemningen min. Det er så mye skam forbundet med depresjon. Derfor forblir den i mange tilfeller uoppdaget. Hvis du er deprimert, er det ikke åpenbart for andre at du ikke har det bra – du har verken gips eller bandasjer. To måneder før jeg oppdaget Transformational Breath® forsøkte jeg å ta mitt eget liv med en kombinasjon av alko16


bevisst pust

hol og piller. Heldigvis for meg var det noen jordiske engler – mine beste venner Jamie og Louisa – som ringte til meg i rett tid. Søsteren min, Sarah, fikk meg til sykehus i ambulanse. Neste dag reiste jeg hjem, og den uken fant jeg frem til en terapeut som hadde spesialisert seg innenfor kognitiv atferdsterapi. Det var støtten fra søsteren min, mamma og de nærmeste vennene mine som hjalp meg gjennom denne tiden. Jeg fortalte bare noen ganske få hva som hadde skjedd, jeg var så skamfull. Å ta sitt eget liv er noe av det mest egoistiske man kan foreta seg, men jeg vet hvordan det er å befinne seg i det øyeblikket, å føle at det ville være best for alle om man ikke lenger var her. Det er ikke enkelt å leve med eller å være venn med en person som lider av depresjon. Jeg har vært overveldet av skam og selvhat i mange år. Det er utmattende for de nærmeste, og jeg er evig takknemlig mot de nydelige sjelene som ikke ga opp, men som holdt meg gående da jeg følte at jeg ikke hadde mer å gi. Jeg er her kun fordi de var glad i meg. De viste at de var glad i meg gjennom sin taushet og sine vennlige ord som aldri var dømmende. De viste at de var glad i meg gjennom sin vilje til å ha det like ubehagelig som jeg hadde det, ved å være hos meg, eller bare ved at de lot meg forstå at de var der for meg. Takknemlighet er ikke i nærheten av å dekke det jeg føler.

17

Profile for Cappelen Damm AS

Bevisst pust av Rebecca Dennis  

Lær å utnytte pustens kraft for å lindre bekymringer, bedre imunforsvaret og forholde deg konstrktivt til sinne og depresjon. Bli roligere,...

Bevisst pust av Rebecca Dennis  

Lær å utnytte pustens kraft for å lindre bekymringer, bedre imunforsvaret og forholde deg konstrktivt til sinne og depresjon. Bli roligere,...