Barnas beste julequiz - Nissevitser

Page 1Spørsmål

BARNAS BEST E

J U L EQ U I Z

ni ssEVIT ser

med


InNhOLD

Spørsmål

JULEQUIZ .......................................................7 Barnas julenøtter 1 .............................................. 9 Vintersport ..........................................................11 Norske rekorder ................................................. 13 Barnas julenøtter 2 .............................................15 Julemat .................................................................17 I hvilket land ...................................................... 19 Barnas julenøtter 3 ........................................... 21 Disney ................................................................. 23 Fullfør julesangen .............................................. 25 Barnas julenøtter 4 ............................................ 27 SUKKER ..............................................................29 Fleip eller fakta? ................................................. 31 Smågodt .............................................................. 33 Barnas julenøtter 5 ............................................ 35 Julefilm ................................................................ 37


Spørsmål InNhOLD NISSEVITSER .............................................. 39 ROMJULSQUIZ ........................................... 63 ALLE NISSEBARNA-VITSER .....................81 JULENISSENS GÅTER ............................... 89 NISSEBARNAS GÅTER .............................. 93

5


JULEQUIZ


?


Spørsmål BARNAS JULENØTTER 1 1. Hva gjør bjørnen om vinteren? 2. Hva heter hunden til Mikke Mus? 3. Hvilken farge er tunga til sjiraffen? 4. Hvilken smak har Fox-karameller? 5. Hva kalles sjefen på en skole? 6. Hva heter kaninen i eventyret om Bambi? 7. Hvor mange desiliter er det i en liter? 8. Hva heter reinsdyret i filmen frost? 9. I hvilket land kommer pizza opprinnelig fra? 10. Hva heter den verdenskjente filmbyen i USA?

9


Svar BARNAS JULENØTTER 1 1. Går i hi og sover til våren. 2. Pluto 3. Lilla 4. Sitron 5. Rektor 6. Trampe 7. 10 8. Sven 9. Italia 10. Hollywood

10


Spørsmål VINTERSPORT 1. Hva er Norges nasjonalsport? 2. Fullfør utrykket. Nordmenn er født med … på beina. 3. Hvor ofte er det vinter-OL? 4. Hvor mange OL-gull fikk Norge i 2018? 5. Hvilke av disse er ikke en OL-gren: bob, curling, hopp, volleyball? 6. Hvor mange vintersporter er med i vinter-OL: 27, 32, 19 eller 15? 7. Hvor mange ganger har Norge arrangert vinter-OL? 8. Når og hvor ble de olympiske vinterlekene arrangert i Norge? 9. Hvilket land fikk flest medaljer i OL 2018: Russland, Norge, Sverige eller Tyskland? 10. Hvor mange medaljer har Norge i vinter-OL frem til 2020: 405, 360, 327 eller 246?

11


Svar VINTERSPORT 1. Langrenn 2. Ski 3. Hvert 4. år 4. 14 5. Volleyball 6. 15 7. To ganger 8. Oslo i 1952, og Lillehammer i 1994. 9. Norge 10. 405

12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.