Barnas Trafikklubb - Trym aker & Salma sykler

Page 1


3

Trym og Salma_materie.indb 3

08.08.2019 10:08


Denne boken inneholder: Trym aker, Cappelen Damm 2019 Salma sykler, Cappelen Damm 2019 © CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2019 ISBN 978-82-02-64160-3 1. utgave, 1. opplag 2019 Tekst: Carsten Flink Oversetter: Hulda Westberg Sparbo Illustrasjoner: Charlotte Helgeland Design og sats: Guro Teigen Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2019 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Barnas Trafikklubb er laget av Trygg Trafikk. På nettsiden er det oppgaver til barn og informasjon til foreldre. Barnehager kan melde seg inn og få spennende oppdrag som gir erfaring med å ferdes trygt i nærmiljøet. Barnastrafikklubb.no

Trym og Salma_materie.indb 4

08.08.2019 10:08


Hei, jeg heter lyset, og jeg vil at alle skal være

trygge i trafikken!

Trym og Salma_materie.indb 5

08.08.2019 10:08


Trym og Salma_materie.indb 6

08.08.2019 10:08


Carsten Flink

Trym

AKER

Trym og Salma_materie.indb 7

08.08.2019 10:08


Pappa drar Trym etter seg. Den store hånden hans sleper ham bortover parkeringsplassen. Trym sparker støvelen i isen. Det spruter is og grus til alle kanter. Dette er lillesøsters skyld! Hun er så dum, hun skriker hele tiden og ødelegger alt. – Men pappa, jeg vil ikke gå inn nå! Jeg vil ake mer. Kan jeg ikke banke på hos Mikkel? Så kan vi ake sammen borte på lekeplassen. – Jeg vet ikke helt, sukker pappa. – Jeg må inn i varmen med Ida. Hun trenger ny bleie. Kan du gå til Mikkel alene? – Ja, selvsagt kan jeg det! sier Trym. – Jeg vet godt at jeg skal gå langs kanten av veien. Han trekker kjelken helt inn til siden og viser hvordan han skal gjøre det. – Greit, brummer pappa. – Gå, da, men pass deg hvis det kommer en bil!

8

Trym og Salma_materie.indb 8

08.08.2019 10:08


9

Trym og Salma_materie.indb 9

08.08.2019 10:08


10

Trym og Salma_materie.indb 10

08.08.2019 10:08


Trym trasker av sted i snøen. Han er ordentlig sinna. Lillesøster er sykt irriterende! Alltid må pappa ta seg av henne. Nå hadde de nettopp hatt det så gøy i den store akebakken. Den bratte, den han bare får lov til å gå til når pappa følger ham. Han plukker opp en isklump og kaster den inn i en busk. Snøen spruter til alle kanter og virvler ned på bakken. Én til, det så skikkelig kult ut. – Grrrrr, sier han mens han kaster. – Jeg er en farlig … farlig … tiger! En supertiger som alle er redd for! Særlig Ida. Det er det han vil kle seg ut som på karneval – en vill tiger! Han brøler høyt.

11

Trym og Salma_materie.indb 11

08.08.2019 10:08