Barnas beste påskequiz

Page 1s a n b r e a s te B

Påskequiz_materie.indd 1

20.01.2020 15:59


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2020 ISBN 978-82-02-66108-3 1. utgave, 1. opplag 2020 Illustrasjoner: istockphoto.com/JamesGdesign/pringletta/MashaStarus/paci77 Omslagsillustrasjon: istockphoto.com/exxorian Design: Guro Teigen Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2020 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Påskequiz_materie.indd 2

20.01.2020 15:59


s a n b r e a s te B PÅSKE-

QUIZ Påskequiz_materie.indd 3

20.01.2020 15:59


Innhold Barnas påskenøtter 1 ........................................ 7 Norge.....................................................................9 På gården: Gris & ku........................................ 11 Smågodt.............................................................. 13 Disney................................................................. 15 Film...................................................................... 17 Harry Potter......................................................19 Hovedsteder....................................................... 21 Påskenøtter 2.....................................................23 Barnebøker.........................................................25 Astrid Lindgren................................................ 27 Roald Dahl.........................................................29 Utrolige nordmenn.......................................... 31 Kroppen..............................................................33 Mat....................................................................... 35 Dinosaurer......................................................... 37

Påskequiz_materie.indd 4

20.01.2020 15:59


Innhold På gården: Sau & hest.......................................39 Hvilket dyr mangler i sangen?..................... 41 Påskenøtter 3.....................................................43 Rovdyr i Norge..................................................45 Sukker................................................................. 47 Drikke.................................................................49 Mer mat ............................................................. 51 Dyr i bøker og filmer...................................... 53 Mye rart.............................................................. 55 Bibelhistorie...................................................... 57 Religion...............................................................59 Norgesrekorder.................................................61 Dyrenes verdensrekorder..............................63 Sverige.................................................................65 Danmark............................................................67 Verdensrommet............................................... 69

Påskequiz_materie.indd 5

20.01.2020 15:59


Innhold Verdens største................................................. 71 Vedens høyeste.................................................. 73 Sant eller usant?............................................... 75 Rett eller galt?................................................... 77 Påskenøtter 4.....................................................79 Ordtak med dyr................................................81 Dyr i Andeby.....................................................83 Påskenøtter 5.....................................................85 Kongelige............................................................87 I hvilket land.................................................... 89 Musikk................................................................91 Skumle saker.....................................................93 Vinnere...............................................................95

Påskequiz_materie.indd 6

20.01.2020 15:59


Spørsmål BARNAS PÅSKENØTTER 1 1. Hva heter skuta til Kaptein Sabeltann? 2. Hva slags dyr blir rumpetrollet? 3. Hvor lenge sov Tornerose? 4. Hvor bodde Kasper og Jesper og Jonatan? 5. Hva var det syvende far i huset hang i på veggen? 6. I Hvilken by står Eiffeltårnet? 7. Hva slags dyr er Baloo fra Jungelboken? 8. Hvilken planet blir ofte kalt den røde planeten? 9. Hvor lever kenguruene? 10. I eventyret viste det seg at den stygge andungen var en annen type fugl. Hvilken?

7

Påskequiz_materie.indd 7

20.01.2020 15:59


Svar BARNAS PÅSKENØTTER 1 1. «Den sorte dame». 2. Frosk. 3. I hundre år. 4. I Kardemomme by. 5. I et horn. 6. I Paris. 7. En bjørn. 8. Mars. 9. I Australia. 10. En svane.

8

Påskequiz_materie.indd 8

20.01.2020 15:59


Spørsmål NORGE 1. Hva heter Norges høyeste fjell? 2. Hvilken fugl er Norges nasjonalfugl? 3. Hva heter den berømte kirken i Trondheim? 4. Og hva heter den berømte parken i Oslo med alle skulpturene? 5. Hvilken norsk by kalles «Nordens Paris»? 6. Hvilken bygning i Norge har flest etasjer? 7. Hvilken dyrepark er den største i landet? 8. Hvorfor er det ulovlig å begrave døde mennesker på Svalbard? 9. Hva heter de som skal bli konge og dronning etter Harald og Sonja? 10. Vet du hva som er Norges nasjonalrett?

9

Påskequiz_materie.indd 9

20.01.2020 15:59


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.