__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Megan Matovich-Noddeland og Petter Noddeland

BABYTEGN Ă…pne barnets verden

Illustrert av Viktor Jäderlund

104944_babytegn_cc17_.indd 3

08/11/17 10:17


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2017 ISBN 978-82-02-55193-3 1. utgave, 1. opplag 2017 Illustrasjoner: Victor Jäderlund Omslagsdesign: Rune Kårstad-Hærnes, Cappelen Damm AS Foto: Se bilderettigheter bakerst Omslagsfoto: Fotolia Konsulenter: Beata Slowikowska og Sonja Myhre Holten Sats og layout: Megan Matovich-Noddeland Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, 2017, Latvia Satt i 10,5 pkt. Sabon og trykt på 115 g Arctic Volume White 1,1. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

104944_babytegn_r1_.indd 4

10/11/17 11:44


INNHOLD Forord 8 Veiledning til denne boken 11 DEL 1, Hva er babytegn? 13 Hva er babytegn? 15 Babytegns opprinnelse 22 Bedre språkutvikling med babytegn 27 Kortsiktige fordeler 28 Langsiktige fordeler 32 Bruken av babytegn 42 Når forstår babyen min tegn? 44 Babyen min begynner å bruke tegn selv 48 Stadier 51 Talespråk og babytegn 54 Oppsummering del 1 62 DEL 2, Bruk av babytegn for foreldre og barn 67 Hvordan skal jeg begynne? 69 Hvilke tegn skal jeg begynne med? 72 Hvordan skal jeg bruke tegnene? 78 7 råd om babytegn 80 Hvordan skal jeg få babyen til å oppfatte tegn best mulig? 88 Hvordan huske å bruke tegn? 92 Hvordan legge til flere tegn i en setning? 96 Virkemidler i babytegn 98

104944_babytegn_cc17_.indd 5

08/11/17 10:17


Å synge med tegn 100 Tegnrytme 102 Tegnrim 104 Gjør historier mer visuelle med babytegn 106 Pottetrening med babytegn 110 Håndalfabetet 112 Navnetegn 118 Babytegn og nye mennesker 121 Milepæler og utfordringer 124 Oppsummering del 2 130 DEL 3, Ordliste over babytegn med 350 tegn 137 Oversikt over babytegn 139 Slik bruker du ordlisten 141 De daglige tegnene 142 Familie 158 Hjemme 162 På badet 168 Klær 172 På kjøkkenet 177 Mat 182 Lek 194 Musikk 200 Oppdag verden 202 Ut på tur 204 Kjøretøy 210 Dyr 214 Farger 225 Bevegelser 228 Sikkerhet 232

104944_babytegn_cc17_.indd 6

08/11/17 10:17


Folk og steder 234 Følelser 238 Setningsbygning 243 Det norske håndalfabetet 244–245

DEL 4, Babytegn med 12 populære barnesanger 247 Ro, ro, ro din båt 248 Fader Jakob 249 Se, nå snør det 250 Lille Petter Edderkopp 252 Bjørnen sover 254 Jeg gikk en tur på stien 256 Bake kake søte 258 Bæ, bæ, lille lam 260 Hva sier den kua? 262 Haren uti gresset 264 Hjulene på bussen 266 God natta alle sammen 269 Referanser 272 Saksregister 284 Tegnregister 287 Bilderettigheter 292 Takk 293

104944_babytegn_cc17_.indd 7

08/11/17 10:17


FORORD Vi to som har skrevet denne boken kommer fra hver vår kant av verden. Megan Matovich-Noddeland er amerikansk, og flyttet til Norge for sju år siden. Petter Noddeland er norsk. Selv om vi er oppvokst på hver vår side av Atlanterhavet, har vi en lignende historie. Vi ble døve enten ved fødsel eller veldig tidlig alder. Alle de andre i våre respektive familier var hørende, og da foreldrene våre stod der med hvert sitt døve spedbarn i armene, visste de lite eller ingenting om døve og tegnspråk. Mange av våre familiemedlemmer hadde aldri møtt noen døve før vi plutselig dukket opp. Begge familiene var likevel fast bestemt på én ting: De skulle lære seg tegnspråk. Tegnspråk er ikke internasjonalt og familiene lærte derfor amerikansk og norsk tegnspråk. Vi gikk begge på tegnspråkbasert skole, brukte tegnspråk hjemme, hadde tegnspråklige venner, tilgang på tegnspråklige rollemodeller, og fritidsaktiviteter på tegnspråk. Vi hadde en normal oppvekst – bare på tegnspråk. I vår verden er det helt normalt at babyer så små som 6 måneder kan uttrykke seg når de vil si noe. Det er normalt at foreldre

Megan bruker tegnet for MER på amerikansk tegnspråk.

Petter sier AND med tegn. Det er kort tid etter at han ble døv.

8

104944_babytegn_cc17_.indd 8

08/11/17 10:17


kan ha meningsfylt toveiskommunikasjon med barna sine fra de er rundt 1 år gamle. Vi visste at den typen kommunikasjon ikke var så vanlig utenfor tegnspråkverdenen, men det slo oss virkelig en kveld da vi sto på bussen på vei hjem. Foran oss satt en fortvilt far som prøvde å roe ned sin 1 år gamle sønn. Gutten gråt, skrek og beveget seg på en aggressiv måte, men det var vanskelig å forstå hvorfor han gråt. «Hvis de bare kunne bruke tegn ...» sa vi til hverandre. Men hvor skulle denne faren lære seg å bruke tegn så han kunne kommunisere med sønnen sin? Det fantes ikke noe tilbud om kurs i bruk av babytegn i Norge. Det var rart, syntes vi, da det var enormt populært i USA, England og flere andre land. I hele verden bruker titalls millioner småbarnsfamilier tegn med barna sine daglig. Vi har begge høyere utdanning i tegnspråk. Megan gikk på Gallaudet University i Washington D.C., det eneste universitetet i verden for døve. Hun har skrevet masteroppgave med tittelen «Why sign?», om hvorfor småbarn bør bruke tegnspråk. Petter har hatt tegnspråk som skolefag gjennom hele oppveksten og har tatt faget på Universitetet i Oslo og Høyskolen i Oslo og Akershus. Vi har også begge jobbet med tegnspråklige småbarn. Vi bestemte oss derfor for å lage et kursopplegg i babytegn. En våt høstdag i 2013, i et slitent lokale på Majorstuen, arrangerte vi vårt første kurs i babytegn. Babytegn er en metode for å kommunisere med barnet ditt før den lille kan talespråk, tilpasset dem som ikke kan tegnspråk fra før. Men vi var spente: Var nordmenn klare for dette? Ja! Allerede på det første kurset måtte vi sette opp venteliste, til tross for at markedsføringen hadde vært begrenset. Småbarnsforeldre i Norge var klare for å lære babytegn. Vi hadde tett dialog med kursdeltakerne allerede fra første dag. 9

104944_babytegn_cc17_.indd 9

08/11/17 10:17


Tilbakemeldingen fra dem var at de ønsket noe skriftlig som de kunne ta med seg hjem og lese. Vi startet derfor med å lage et kurshefte. Det første vi laget var på bare to sider, men ved kjøkkenbordet i vår lille hybelleilighet skrev vi etter hvert side etter side med tips og råd om babytegn. Vi kastet oss over alt som fantes av litteratur om temaet, og det lille kursheftet vårt vokste. Vi arrangerte dessuten stadig nye kurs, og fortsatte å ha en god dialog med kursdeltakere om hva de ønsket å ha med i kursheftet. Etter flere år har kursheftet nå blitt til en bok. Vi gleder oss til å dele babytegn med dere, og håper babytegn vil gi dere mye glede tilbake. Babytegn er nøkkelen til en spennende og unik reise – en reise inn i barnets verden! Derfor er bokens undertittel Åpne barnets verden. Oslo, november 2017 Petter Noddeland og Megan Matovich-Noddeland

10

104944_babytegn_cc17_.indd 10

08/11/17 10:17


Veiledning til denne boken Del 1 tar for seg teori om babytegn. Du kan lese om fordelene med å bruke babytegn, om når babyen forstår tegn og hvordan det fungerer når babyen bruker tegn. Dette er alt basert på relevant forskning om bruken av babytegn. Del 2 er etter vår mening den viktigste delen. Her forklarer vi flere praktiske og morsomme ting, for eksempel hvordan du skal bruke babytegn og få babyens oppmerksomhet, eller hvordan du kan synge, fortelle en historie og ha pottetrening ved bruk av babytegn. Du kan begynne med tegn allerede i dag, og vi vil da trekke fram våre 7 råd om babytegn på side 80 som spesielt viktig. Del 3 er den delen vi antar at dere vil komme tilbake til igjen og igjen. Denne delen inneholder mer enn 350 tegn som vi mener er de mest relevante. Her finner dere også ideer og tips til hvordan dere kan bruke og leke med tegnene i hverdagen. Del 4 er kanskje den morsomste delen – sangdelen. Her finner du tegn til de viktigste ordene i 12 populære barnesanger. Bare følg tegnene på tegningene og syng med barnet ditt allerede i dag! Bruk av store bokstaver Vi bruker STORE BOKSTAVER for å markere at det aktuelle ordet skal sies med tegn. For eksempel «MAMMA kommer nå». Her skal du bruke tegnet for MAMMA, men si resten av setningen med stemme.

11

104944_babytegn_cc17_.indd 11

08/11/17 10:17


«Da jeg brukte tegn til babyen vår, spurte mannen min: `Hvorfor snakker du til ham sånn? Han er ikke døv.´ Et par måneder senere brukte Tristan tegnet DRIKKE til faren da han var tørst. Da ble far veldig begeistret, og nå bruker han mange tegn sammen med Tristan!» Cecilia, mor til Tristan

104944_babytegn_cc17_.indd 12

08/11/17 10:17


DEL 1

HVA ER BABYTEGN?

104944_babytegn_cc17_.indd 13

08/11/17 10:17


Her bruker babyen tegnet for FUGL.

104944_babytegn_cc17_.indd 14

08/11/17 10:17


HVA ER BABYTEGN? En liten baby ligger på alle fire på gulvet. Ansiktet hennes vender opp og fram. Begge knærne og hendene er godt plantet i gulvet. Hun løfter en arm og flytter den framover, så et kne og deretter den andre armen. Hun beveger seg sakte, men sikkert framover. Å krabbe er trening til å gå. Hjernen består av mellom 100 og 200 milliarder hjerneceller og nerver. Noen funksjoner mestrer hjernen allerede fra fødselen av, for eksempel å puste og å sove. Andre oppgaver trenger barnet tid til å trene opp, for eksempel å gå. Babytegn kan sammenlignes med å krabbe. Det er et steg på veien til å lære seg talespråk. Barn under 24 måneder har evnen til å kommunisere, men evnen til å kommunisere med talespråk trenger man tid for å trene opp. Å bruke talespråk krever samarbeid mellom en rekke små muskelgrupper som sitter i tungen, stemmebåndene og leppene. Å kontrollere disse små musklene er vanskelig for en baby, og taleevnen pleier ikke å være fullstendig utviklet før barnet er mellom 1 ½ og 2 år gammelt. Hender og armer er derimot større muskelgrupper, og dermed lettere for en baby å kontrollere. Det ser vi på måten de kan bevege hendene; de vinker og peker lenge før de kan snakke.1 For en baby er det lettere å gjenkjenne en bevegelse enn en lyd, og enklere å utføre tegn enn å tale. Derfor vil de aller fleste babyer bruke tegn før de begynner å si sine første ord. Babyer er i stand til å bruke tegn fra 6–9 måneders alder, men forstår tegn enda tidligere. 15

104944_babytegn_cc17_.indd 15

08/11/17 10:17


Hvis foreldrene er flittige med påfyll av tegn og bruker dem konsekvent, kan babyer helt ned i 4 måneders alder begynne å reagere på det foreldrene sier med tegn. Når disse babyene fyller 1 år er de i stand til å bruke over 40 tegn og forstå langt flere! 2 Foreldre kan dermed ha mer eller mindre ordentlige samtaler med barnet sitt lenge før hun har lært talespråk. I stedet for å gråte for å oppnå noe, mens foreldrene gjetter seg til hva hun mener, kan babyen bruke hender og armer til å kommunisere nøyaktig det hun vil si. Hun kan gi beskjed om at hun er sulten, tørst, kald eller redd.3

«Tobias på 4 måneder smiler og vipper av glede når jeg sier MELK med tegn! Det samme gjelder tegnet for BLEIE, da slapper han av så det blir lettere for meg å bytte bleie på ham.» Beata, mor til Tobias 4 måneder En baby vil også fortelle om ting som hun synes er morsomme – som fugler i parken, at hun hører et fly, at hun vil klappe en hund eller noe annet som foregår i hennes lille verden. Babyen vil oppleve å forstå og bli forstått i tidlig alder. Dette gir en sterk, men naturlig utvikling av barnets sosiale, reflekterende og språklige evner.4 For eksempel: når et barn lærer at tegnet for MER har den effekten at hun faktisk får mer av en bestemt ting, gir det en sterk følelse av mestring. Barnet forstår at hun får respons ved å bruke et bestemt tegn. Barnet vil således forstå at dette er en begynnelse på kommunikasjon, og vil ønske å lære flere tegn slik at hun kan si flere ord som MER. Dette fører til at hun utvikler evnen til sosialisering og kommunikasjon tidligere enn hun ellers ville gjort.5

16

104944_babytegn_cc17_.indd 16

08/11/17 10:17


«Filip var 9 måneder gammel da han brukte et tegn for første gang, tegnet for MER. Han brukte det nærmest konstant: når han ville ha mer mat, når han ville lytte til mer musikk og når han ville leke mer. Etter hvert som han ble eldre, fikk vi kommentarer fra barnehagen om at han var ivrig i leken og flink i å kommunisere med andre barn.» Kristi, mor til Filip Babytegn-konseptet bygger pålespråk, men med tegn fra tegnspråk. Du sier en full setning med talespråk, men bruker tegn på de ordene som du synes er viktigst, for eksempel: «Der er en SØT KATT!» Her kan du bruke tegn på ordene søt og katt, da de er de viktige meningsbærende ordee i den setningen. Hilde hadde brukt babytegn med sønnen Max på 8 måneder fra fødselen av. De var nå på en flytur. Etter en kort stund på flyet begynte Max å gråte. Hilde prøvde å gi ham mat – forgjeves. Hun varmet ham ved å pakke ham inn i et teppe – forgjeves. Hun prøvde å gjøre det kaldere – forgjeves. Hun ga ham smokk – forgjeves. Hun prøvde å gi ham et leketøy – forgjeves. De andre passasjerene på flyet så på dem, tydelig misfornøyde. Hilde prøvde å roe ham, men han fortsatte å gråte. Etter at hun hadde prøvd alt og så oppgitt på Max, brukte han plutselig sitt første tegn! Han sa KATT, samtidig som han gråt. Max kommuniserte for første gang! Men … KATT? Hilde tok opp sekken hun hadde mellom bena og hentet fram en kosekatt. Hun ga den til Max. Han sluttet å gråte, smilte og trykket katten tett inntil seg. Hilde ville ikke ha forstått hvorfor Max gråt 17

104944_babytegn_cc17_.indd 17

08/11/17 10:17


om det ikke var for babytegn. Tegnet for KATT var et ord Hilde hadde brukt lenge, og allerede fra 4 måneders alder hadde hun hatt en følelse av at Max forsto tegnet, for han ble glad og strakte ut armene når Hilde brukte det sammen med kosedyret katten. Barn som kommuniserer med babytegn, trener opp kommunikasjonsevnen i veldig ung alder. Denne evnen kommer godt med når barnet siden lærer seg å bruke talespråk. Barn har en medfødt vilje til og behov for å kommunisere med sine omgivelser. Helt fra fødselen vil de anstrenge seg for å forstå og uttrykke seg.6 Den tyskamerikanske språkforskeren Eric Lenneberg presenterte i 1967 en teori han kalte Den kritiske perioden i språkutviklingen. Ifølge Lenneberg lærer et barn språk best fra 7 måneders alder og fram til det er cirka 5 år. Et menneskes språklige grunnlag vil da være lagt. Bruk av babytegn kan styrke barnets språkutvikling allerede fra 4 måneders alder, og vil styrke barnets språk generelt.7

VISSTE DU AT …?

?

En vanlig misforståelse er at tegnspråk er en visuell form av talespråk. Tegnspråk har egen grammatikk, setningsoppbygging og dialekt, og fyller alle krav til å være et fullverdig språk. Det finnes over 130 tegnspråk i verden.8 9 Denne boken følger norsk tegnspråk. Selv om babytegn har sitt utspring i tegnspråk, er det viktig ikke å forveksle disse. Babytegn bruker riktignok tegn fra tegnspråk, men ikke tegnspråksgrammatikk. Her er det nemlig grammatikken fra talespråket som gjelder.

18

104944_babytegn_cc17_.indd 18

08/11/17 10:17


Slik kan babytegn gjørE det lettere å tilegne seg talespråk 7–11 måneder Lille Max bruker alltid tegnet TANNBØRSTE når han er med faren sin på badet om morgenen. 11–13 måneder Han begynner av og til å mumle noe som ligner på et ord når han er på badet, alltid sammen med tegnet for TANNBØRSTE. Foreldrene har problemer med å forstå hva han prøver å si, men forstår bedre hva han mener når han bruker tegn. De forstår at han prøver å uttale «tannbørste», og kan da uttale det korrekte ordet.  13–18 måneder Max bruker lyder som ligner på «tannbørste» sammen med tegn. Foreldrene uttaler stadig ordet korrekt, og barnet uttaler ordet mer og mer riktig jo eldre han blir. 18 måneder Max uttaler ordet «tannbørste» bedre og bedre. Han bruker fremdeles tegnet TANNBØRSTE når han er trøtt, når munnen er full med vann eller når tannbørsten er i munnen. 24 måneder Max uttaler ordet «tannbørste» tydelig med stemmen.

19

104944_babytegn_cc17_.indd 19

08/11/17 10:17


Når skal vi begynne med babytegn? Mange lurer veldig på når de bør begynne med babytegn med barnet sitt, fra fødselen av, ved 2 måneder-, 4 måneder- eller 6 måneders alder? De vil gjerne at barna skal bruke tegn tilbake så fort som mulig. Det finnes dessverre ingen fasit. Det avhenger av hvor flittige foreldrene er med babytegn, og hvor interessert babyen er. Noen babyer er klare tidlig, mens andre trenger litt mer tid. Babytegn er for barn under 2 år, og jo yngre babyen er, desto mer tid bruker hun på å forstå tegn, men et generelt råd er likevel å begynne så tidlig som mulig med babytegn, gjerne fra fødselen av, men det fungerer også fint hvis barnet ditt er litt eldre.10 Hvis barnet ditt er eldre enn 12 måneder og kanskje har begynt å snakke litt med stemmen, er det ikke for sent å begynne med babytegn. Babytegn vil da hjelpe henne med å fylle hullene i

Babyen bruker tegnet for GRESS til familien sin.

20

104944_babytegn_cc17_.indd 20

08/11/17 10:17


talespråket. Det gjør at barnet ditt utvikler språket enda mer. For eksempel er «ball» lett å uttale og kommer ofte lenge før ord som er vanskeligere å uttale, for eksempel «skilpadde». De vanskelige ordene er det lettere å bruke tegn for. Det er også lettere å si flerordssetninger med tegn. Et barn som er eldre enn 12 måneder lærer tegn raskere enn en baby som er yngre.11 Er det vanskelig å lære seg tegn? Du kan ingenting om tegn, sier du? Voksne mennesker som ikke kan tegnspråk, bruker likevel gjerne flere hundre gester, som for eksempel stopp, kom, hysj, opp og ned. Prøv selv: hvordan sier du «drikke» uten å bruke stemmen? Jo, du holder et fiktivt glass foran deg og later som du drikker. Hva med «spise»? Du later som du putter mat inn i munnen.

«Da jeg først hørte om babytegn, tenkte jeg at jeg ikke kan noe om tegnspråk og at det kommer til å bli vanskelig! Jeg bestemte meg for å prøve likevel og meldte meg på babytegnkurs. Etter at jeg hadde vært med på det første kurset, skjønte jeg at det er lett å lære å bruke babytegn. Jeg hadde egentlig brukt mange tegn allerede, men uten å vite det.»  Katrine, mor til Olivia 7 måneder Babytegn er lette å lære og å bruke. Hvis du føler at det er vanskelig å huske eller bruke babytegn, tenk heller visuelt. Selv om mange tegn er abstrakte, finnes det flere tegn som er ikoniske og ligner på hvordan ting ser ut.12

21

104944_babytegn_cc17_.indd 21

08/11/17 10:17

Profile for Cappelen Damm AS

Babytegn av Petter Noddeland og Megan Matovich-Noddeland  

Babytegn er en visuell kommunikasjonsform med tegn fra det norske tegnspråket. Ved 4 måneder reagerer babyer på tegn, fra 6–9 måneder kan de...

Babytegn av Petter Noddeland og Megan Matovich-Noddeland  

Babytegn er en visuell kommunikasjonsform med tegn fra det norske tegnspråket. Ved 4 måneder reagerer babyer på tegn, fra 6–9 måneder kan de...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded