Page 1


A NTHONY WILLIAM

OM S A N N H E T E N O M S YK D OM O G H E LB R E D E LS E

Oversatt av Benedicta Windt-Val


Anthony William Originalens tittel: Medical Medium, Secrets Behind Chronic and Mystery Illness and How to Finally Heal Copyright © 2015 by Anthony William Originally published in 2015 by Hay House Inc. Norsk utgave: CAPPELEN DAMM AS, 2016 ISBN 978-82-02-50081-8 1.utgave, 1. opplag Omslagsillustrasjon: Anne Kragelund Omslagstypografi og tittelside: Ingrid Lindemann Sats: Type-it AS, Trondheim 2016 Trykk og innbinding: ScandBook UAB, Litauen Satt i 10,2/12,3 pkt. Sabon og trykt på 80 g Munken Print Cream 1,5 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillat gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Til Indigo, Ruby og Great Blue


Forfatteren av denne boken gir ikke medisinske eller i annen forstand profesjonelle råd, og foreskriver heller ikke bruken av noen bestemt teknikk som en form for diagnose eller behandling for noen fysisk, følelsesmessig eller medisinsk tilstand. Forfatterens intensjon er utelukkende å tilby anekdotisk og generell informasjon som kan inngå som en del av leserens søken etter følelsesmessig og åndelig velvære. Dersom leseren eller andre gjør bruk av informasjonen i denne boken eller annet innhold i den, kan hverken forfatter eller forlag påta seg noe ansvar for direkte eller indirekte konsekvenser av dette. Leseren bør konsultere sin lege eller annet medisinsk personell før han eller hun benytter seg av noen av forslagene i denne boken eller trekker konklusjoner ut fra innholdet i den.


Innhold

Forord ……………………………………………………… Innledning …………………………………………………

11 15

DEL I: DER ALT BEGYNNER Kapittel 1: Opprinnelsen til den medisinsk klarsynte … Kapittel 2: Sannheten om mystisk sykdom ……………

25 50

Del II: DEN SKJULTE EPIDEMIEN Kapittel 3: Epstein-Barr-viruset, kronisk utmattelsessyndrom og fibromyalgi ……… 67 Kapittel 4: Multippel sklerose ………………………… 94 Kapittel 5: Revmatoid artritt (leddgikt) ……………… 102 Kapittel 6: Hypotyreose og Hashimotos sykdom …… 111 DEL III: HEMMELIGHETENE Kapittel 7: Diabetes type 2 og hypoglykemi…………… Kapittel 8: Binyretretthet ……………………………… Kapittel 9: Candida ……………………………………… Kapittel 10: Migrene ……………………………………… Kapittel 11: Helvetesild – den virkelige årsaken til …… Kapittel 12: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) og autisme ………………………… Kapittel 13: Posttraumatisk stresslidelse………………… Kapittel 14: Depresjon …………………………………… Kapittel 15: Premenstruelt syndrom og menopause …… Kapittel 16: Borreliose (Lyme-sykdommen) ……………

125 138 151 161 175 191 207 225 240 259


DEL IV: SLIK BLIR DU ENDELIG FRISK Kapittel 17: Tarmhelse …………………………………… Kapittel 18: Rens hjernen og kroppen for giftstoffer … Kapittel 19: Det du ikke bør spise ……………………… Kapittel 20: Frykten for frukt …………………………… Kapittel 21: 28 dagers rensing …………………………… Kapittel 22: Meditasjoner og teknikker som leger sjelen Kapittel 23: Uunnværlige engler …………………………

289 316 337 350 367 380 396

Etterord: Hold fast ved troen …………………………… Sluttnoter ………………………………………………… Register …………………………………………………… Forfatterens takk ………………………………………… Om forfatteren …………………………………………… Sagt om boken ……………………………………………

411 415 417 435 437 439


Forord

H

vordan vet du hva du vet? Det meste av det du vet, er noe du har lært – av omsorgspersoner, av venner, på skolen, gjennom bøker og ute på gaten. Dette er kjensgjerninger som du vet at du vet. Men inne i deg finnes det en annen type kunnskap. Det dreier seg for eksempel om vissheten om at du er, at du eksisterer. At du er du. Denne kunnskapen er du født med. I tillegg finnes det en type viten som det er vanskelig å snakke om, fordi de fleste mennesker tar den for gitt. Det er den viten kroppen din har om hvordan den skal fungere. Selv om du ikke er kardiolog, vet hjertet ditt hvordan det skal pumpe blod. Selv om du ikke er gastroenterolog, vet tarmen din hvordan den skal fordøye maten og absorbere næringen fra den. Så er det den typen kunnskap som kommer til deg som en følelse – det vi kaller intuisjon, instinkt eller magefølelse. Denne innsikten er svært intelligent og nesten magisk. Den lar deg vite noe uten at du i det hele tatt har sett eller hørt noe om det før – og den kan redde livet ditt. Det er den formen for innsikt som folk råder deg til å stole på. Men hvor kommer den fra? Og hvordan blir den formidlet til deg? Hvem er det som avgjør når denne innsikten skal kommunisere med deg? Som forsker er jeg nærmest blitt indoktrinert med at jeg bare kan stole på det jeg kan observere, måle, teste og reprodusere. Men jeg er også et menneske med et hjerte, og jeg kan ikke måle den kjærligheten jeg føler til min kone og mine barn. Likevel er den mer virkelig enn noen celle jeg noensinne har studert under et mikroskop, og så uendelig mye viktigere. Helt fra tidenes morgen har man hørt om mennesker som 11


har ekstraordinære evner – ulike typer kunnskap med nesten mirakuløse egenskaper. Lærde menn med tilgang til kunnskaper som selv datamaskinene har problemer med å komme frem til. Vidunderbarn på alle tenkelige menneskelige områder, så som musikk, kunst og idrett, bare for å nevne noen få. I den senere tid er jeg blitt oppmerksom på personer som kommuniserer med mennesker som har gått over på den andre siden. Disse mediene feier over landet med fascinerende budskap, og folk som hører dem, sverger på at de bare kan komme fra deres egne avdøde nære og kjære. En av de bøkene jeg setter aller mest pris på, er Brian Weiss’ Mange liv, mange mestre. Dr. Weiss hypnotiserer pasientene sine så de vender tilbake til tidligere liv, og til og med til periodene mellom livene, der åndelige veiledere overbringer unike budskap. Disse regresjonene har en dyptgående, helbredende virkning på de menneskene som opplever dem. Og så er det healerne. Menn og kvinner – noen av dem berømte – som har evnen til å få de blinde til å se, de lamme til å gå, og de syke til å bli helt friske. Disse healerne er de menneskene jeg er mest fascinert av. Kanskje har det litt med misunnelse å gjøre. Jeg skulle så gjerne hatt denne gaven – evnen til å kunne helbrede helt og fullt bare ved å røre ved noen. Da ville jeg legge ut på en omfattende helbredelsesreise, og jeg ville begynne med barnesykehusene. Hver gang jeg hører om noen med en evne som er knyttet spesielt til helbredelse, får jeg øyeblikkelig lyst til å treffe vedkommende, gjøre ham eller henne til en del av nettverket mitt, oppleve healingen i praksis, henvise pasienter til vedkommende, og forhåpentlig lære hvordan jeg selv kan gjøre det samme. Det var slik jeg ble kjent med Anthony William. For noen år siden hadde jeg smerter i mageregionen hver dag, og en ultralydundersøkelse viste at jeg hadde en svulst i leveren. En oppfølgende MR-undersøkelse bekreftet funnet og påviste også forstørrede lymfekjertler i lysken. Jeg ble redd, og legen ønsket å få foretatt en biopsi av en av lymfekjertlene. Mens jeg ventet på den fastsatte datoen, fikk jeg telefonnummeret til Anthony. Jeg fikk time hos ham nesten med en gang, 12


og jeg hadde ikke vært inne hos ham i mer enn et par minutter før han fortalte meg om problemene med leveren min – og han gikk så langt som til å forutsi resultatene av biopsien. Det viste seg senere at han hadde helt rett. Men det viktigste av alt var at han foreskrev en rekke kosttilskudd og en diett som øyeblikkelig fikk slutt på magesmertene, som ikke hadde noe med svulsten i leveren å gjøre. Den viste seg senere å være en godartet cyste som hadde vært der i lang tid, men som ikke var blitt oppdaget tidligere. Etter denne episoden har jeg konsultert Anthony flere ganger, både i forbindelse med min kone og med barna mine, og jeg har alltid fått effektive råd. Jeg har også sendt mange av de nysgjerrige og fordomsfrie pasientene mine til ham, og jeg har fått fantastiske tilbakemeldinger fra hver eneste en av dem. Hvor kunnskapen hans kommer fra, er noe du selv må ta stilling til. Personlig tror jeg at den stammer fra den samme frekvensen som intuisjon, bare med et høyere volum. Anthony selv beskriver det faktisk som en stemme som snakker inn i øret på ham. Da Anthony fortalte at han hadde skrevet en bok, ble jeg ellevill av begeistring. Endelig skulle en person med en helt forbløffende evne til helbredelse beskrive hvordan dette fungerer, og ikke minst fortelle sin personlige historie og dele sine erfaringer med verden. Og jeg ble ikke mindre begeistret da jeg leste denne boken. Den er velskrevet, oppriktig, interessant, ydmyk og fascinerende. Jeg klarte ikke å legge den fra meg, og jeg er så glad på dine vegne fordi du nå vil få den samme opplevelsen. En reise inn i bevisstheten og sinnet til en sann helbreder – det er bedre enn en romreise. Jeg håper du vil få like mye glede av denne boken som jeg har hatt. I stor kjærlighet, Alejandro Junger, lege og forfatter av Clean, Clean Eats og Clean Gut


Innledning

S

ynes du at den inkonsekvente helseinformasjonen som møter deg overalt, er forvirrende og vanskelig å holde styr på? Skulle du ønske at du hadde bare én klar og tydelig veileder å forholde deg til? Blir du skremt ved tanken på å bli rammet av en alvorlig sykdom, for eksempel kreft? Leter du etter midler som kan virke forebyggende? Vil du gjerne gå ned i vekt? Se yngre ut, og ikke minst føle deg yngre? Hjelpe en av dine nære og kjære som skranter? Sikre helse og velbefinnende for alle i familien din? Har du prøvd alt og lett overalt, uten at det har fått helsen din til å ta seg opp? Vil du gjerne ha en bekreftelse på at plagene dine ikke er innbilte eller noe du har pådratt deg selv? Vil du gjerne føle deg som deg selv igjen? Gjenvinne mental klarhet og balanse? Få åndelig støtte og koble deg på hele det potensialet som ligger i sjelen din? Ønsker du å ruste deg til å møte utfordringene som venter deg i det 21. århundre? Da er dette boken for deg. Du vil ikke finne disse svarene noe annet sted. Denne boken er forskjellig fra alt annet du har lest. Du kommer ikke til å finne det ene sitatet etter det andre, og heller ikke en mengde referanser til en lang rekke undersøkelser, for dette er helt ny informasjon som ligger forut for sin tid, og den kommer fra høyere makter. De stedene der jeg nevner tall og andre detaljer som minner om statistikk – for eksempel hvor mange mennesker som lider av en gitt sykdom – kommer disse kjensgjerningene faktisk fra Ånd, en kilde jeg skal fortelle mer om i 15


Kapittel 1, Opprinnelsen til den medisinsk klarsynte. I de svært få tilfellene der Ånd har henvist meg til jordiske kilder for å finne bestemte detaljer, har jeg oppgitt disse kildene i sluttnoter. Vitenskapen har oppdaget en del av det jeg skriver om her, og den vil komme til å avdekke mye mer av det etter hvert. Alt jeg forteller om på disse sidene, kommer fra en høyere autoritet, selve essensen av medfølelse, som ønsker at alle skal bli friske og leve opp til potensialet sitt. Denne boken formidler mange av Ånds mest dyrebare medisinske hemmeligheter. Den er løsningen for alle som lider av en kronisk tilstand eller en mystisk sykdom som legene ikke har klart å finne ut av. Det er ikke bare en bok for personer som er syke. Det er en bok for hvert eneste menneske på planeten. Helsetrender og moteluner kommer og går. Når noe er fremme i tiden, er det lett å la seg rive med av det. Så kommer det noe nytt på markedet, de gamle overbevisningene falmer, og vi blir så blendet av den skinnende nye innpakningen at vi ikke forstår at den bare inneholder alle de gamle feilslutningene og misforståelsene om igjen. For hvert nytt tiår som går, glemmer vi de medisinske feilgrepene fra foregående periode, og historien gjentar seg. Til forskjell fra andre bøker i helseindustrien som serverer de samme gamle teoriene med fengende nye navn, inneholder de følgende sidene helbredende veiledning som Ånd avdekker for første gang.

EKSPRESSEN Ånd omtaler vår tidsalder som ekspressen, for aldri noen gang før har sivilisasjonen endret seg med en slik hastighet. Teknologien har revolusjonert praktisk talt alt i og rundt tilværelsen vår. Vi lever i en tid full av svimlende mirakler og ditto muligheter. Men det er også en farlig tidsalder. Før vi har klart å bearbeide det som nettopp har skjedd, er det allerede gammelt nytt. 16


Alt går så fort at vi hele tiden føler behov for å holde oss et skritt foran. Den oppdaterte informasjonen som hele tiden ligger tilgjengelig for oss, medfører også større krav, mer ansvar – og større helsemessige fallgruver. Lynraske fremskritt medfører ofte en prislapp i form av uventet sårbarhet. Disse endringene påvirker hele menneskeheten – og det er spesielt kvinnene som må ta den verste støyten. Det er kvinner som blir møtt med de største forventningene i vår tid, det er kvinnekroppen som ofte blir presset til det ytterste. Og kronisk sykdom er blitt et omfattende problem, både for kvinner og menn. Hvis vi ikke får stanset den konstante flommen av feilinformasjon, hvis vi ikke erkjenner hva formødrene og forfedrene våre har gjennomgått, og legger om kursen, vil de kommende generasjoner bli utsatt for unødvendige lidelser. For å holde følge med de stadige endringene i tiden – for å overleve – må vi lære å tilpasse oss. Den eneste måten å gjøre det på er å beskytte helsen. Den mest populære tilnærmingen i bøker om kronisk sykdom nå for tiden er å råde leserne til å kutte ut betennelsesfremmende matvarer fra kostholdet sitt – og der stopper det. Det er ingen som forklarer hva som egentlig forårsaker autoimmune sykdommer eller kroniske tilstander, eller hvordan man kan kvitte seg med de grunnleggende problemene. Det er derfor folk ikke blir friske. Men det finnes konkrete forklaringer på de tilstandene som forvirrer legene, og det finnes også effektive metoder til å håndtere de utfordringene vi står overfor i moderne tid. Denne boken er en veiledning til en total frigjøring av deg selv. Jeg har skrevet den slik at du virkelig kan bli frisk – og hindre deg selv i å bli dratt inn i trender og moteluner og misforståelser og halvsannheter og feilgrep og distraksjoner og illusjoner rundt helse og velvære. Jeg har skrevet den slik at vi kan hjelpe dagens barn til å vokse opp til å bli sunne og friske voksne. Jeg er på ingen måte noen motstander av vitenskapen. Jeg betviler ikke at vi er laget av atomer, eller at jorden er 17


mange millioner år gammel, eller verdien av den vitenskapelige metode. Den kunnskapen jeg sitter inne med, og de hemmelighetene denne boken inneholder, vil etter hvert bli anerkjent av vitenskapen og forskerne. Hvis du selv eller en av dine kjære er syk, vil du vel helst ikke vente i 20 eller 30 eller 50 år på å få svarene? Har du hjerte til å se datteren eller sønnen din vokse opp og stå overfor de samme helseproblemene som du har, og møte de samme begrensningene innenfor medisinen? Det er derfor det er på tide at denne boken når ut til offentligheten – så du kan lese den nå.

SLIK BRUKER DU DENNE BOKEN Det kan være mange grunner til at du leser denne boken. Kanskje har du vært hos legen og fått en diagnose, og nå ønsker du å finne ut hva denne merkelappen egentlig står for. Kanskje du har symptomer du ikke klarer å sette ord på, og nå leter du etter svar. Kanskje du jobber i helsevesenet, eller noen i familien din er syke, og du ønsker å finne ut hvordan du best kan ta deg av dem. Eller kanskje du har en generell interesse for optimal helse og velvære, og derfor vil du lære hvordan du kan hente frem det beste i deg selv og finne ditt formål i livet. Denne boken har noe for enhver, uansett hva slags matprogram, kosthold eller ernæringsmessig trossystem du forholder deg til. Den er beregnet på alle som ønsker å få kjennskap til den mest avanserte kunnskap om helbredelse som er tilgjengelig i dag. Her er en oversikt over innholdet i boken: I del I, «Der alt begynner», forklarer jeg hvem jeg er og hva jeg står for. Du skal få høre om min forbindelse med Ånd, og om livsoppgaven min, som er å hjelpe folk med å overvinne de mystiske faktorene som gjør at de fortsetter å være syke, så de kan komme tilbake til livet og forebygge ytterligere helseproblemer. Jeg omtaler også mystiske sykdommer og forklarer hvorfor de er mye mer utbredt enn noen er klar over. 18


Stadfesting og kunnskap er to av de mest effektive redskapene når det gjelder å bli frisk, og i kapitlene i de to midterste seksjonene finner du de faktiske historiene bak et stort antall sykdommer. Del II, «Den skjulte epidemien», handler om Epstein-Barrviruset, som er en oversett, sykdomsfremkallende mikroorganisme som i all hemmelighet står bak svekkende tilstander som fibromyalgi, kronisk utmattelsessyndrom, multippel sklerose, leddgikt, lidelser knyttet til skjoldkjertelen, og mange flere. Påkjenningene og de ulike stadiene ved Epstein-Barr-viruset plager folk, og spesielt kvinner, på så mange forskjellige måter – det er den mest mystiske av alle mystiske sykdommer. Del III, «Hemmelighetene bak andre mystiske sykdommer», går videre til andre helsetilstander som i stor grad er misforstått av medisinske samfunn. Den omfatter beskrivelser av de overraskende og varierte årsakene som ligger bak dem. Det er viktig at all denne informasjonen kommer ut til offentligheten så fort som overhodet mulig. I siste del av hvert kapittel både i del II og III finner du også målrettede forslag til helbredelse, samt anbefalinger om mat og kosttilskudd. Rådfør deg med legen din eller annet helsepersonell vedrørende doseringen av kosttilskuddene. Så kommer vi til del IV, «Slik blir du endelig frisk», der jeg avdekker de faktiske hemmelighetene som kan gjøre deg frisk, glad og aktiv. Dette er de store bitene som mangler i puslespillet i dagens helsevesen. Del IV handler om helbredelse, forebygging og selvrealisering – så enten du er opptatt av å bli kvitt sykdom, å gå fra en rimelig god helsetilstand til en fantastisk helsetilstand, eller å komme i kontakt med ditt sanne jeg, vil du finne ressursene her. Her får du vite hvordan du kan få en optimal fordøyelse, du får tips om helsefremmende rensing, du lærer om skjulte ingredienser som kan motvirke god helse, du får innsikt i de mest helbredende matvarene på kloden, og i muligheter for avgiftning, og du får kunnskap om åndelige teknikker som kan lege sjelen gjennom unike meditasjoner, og råd om hvordan du kan be englene om hjelp og støtte. Gjennom hele boken vil du finne historier om hvordan kli19


entene mine har kommet seg på bena igjen – av og til helt bokstavelig talt – etter å ha kjempet både fysisk og åndelig for å klare det. Jeg har forandret alle navn og detaljer som kunne føre til gjenkjennelse, men selve kjernen i klientens opplevelse er intakt. Jeg håper at hver enkelt av disse historiene fra virkeligheten kan gi deg trøst i vissheten om at du ikke er alene, og ikke minst håp om en ny og bedre fremtid for deg selv. Det engelske ordet Ånd bruker for å betegne hastigheten i omveltningene i vår tid, er quickening, som både betyr «noe som går stadig fortere», og «noe som våkner til nytt liv». Historisk sett brukes ordet om de første tegnene på at fosteret beveger seg i mors liv. Dette innebærer at vår æra ikke bare handler om at noe skjer med økende hastighet. Den dreier seg også om gjenfødsel. En ny verden er i ferd med å dukke frem. Hvis vi skal klare å henge med – og ikke bli offer for de farene som følger med raske forandringer – må vi tilpasse oss. Hvert eneste ord i denne boken er skrevet for å hjelpe deg med denne prosessen. Jeg er opptatt av å gjøre folk bedre. Jeg har hjulpet tusenvis av mennesker til å bli helt friske av det som feilte dem, avverge nye sykdommer og leve glade og aktive liv, og jeg ønsker å dele denne suksessen med resten av verden. Du vil få se at jeg bruker betegnelsen «medisinske samfunn» mange ganger i denne boken. Jeg bruker den om de konvensjonelle og alternative medisinske samfunnene, men også om nyere områder som helhetsmedisin og funksjonell medisin. Jeg tar ikke parti for noen av dem, og jeg henger ikke ut noen heller. Informasjonen du får her, er nøytral og uavhengig. Det viktige er at leger, helsepersonell og healere får tilgang til denne kunnskapen og lærer hvordan de kan hjelpe flere mennesker. Og like viktig er det at du får tilgang til denne kunnskapen og lærer hvordan du kan helbrede deg selv. For dette er sannheten. Er vi ikke alle på jakt etter sannheten? Sannheten om vår verden, om universet? Sannheten om oss selv? Om livet? Om hvorfor vi er her? Om hensikten med livet vårt? Når vi er syke, begynner vi å tvile på oss selv. Vi føler oss 20


avskåret fra livet, fra det vi ble satt her på jorden for å gjøre. Vi setter spørsmålstegn ved grunnleggende sannheter, for eksempel kroppens evne til å helbrede seg selv, fordi vi ennå ikke har fått forståelsen av hva som virkelig ligger bak sykdommene våre. Vi går fra lege til lege, fra medisinsk samfunn til medisinsk samfunn, på jakt etter et svar. Vi mister troen på selve livet. Men når vi blir friske igjen, forsvinner tvilen som dugg for solen. Vi har energi til å gi oss i kast med de egentlige oppgavene i livet vårt. Vi ser forvandlingen som skjer med oss, og vi tror på det gode i livet igjen. Vi gjenoppretter kontakten med universets lover, for eksempel fornyelsens lov. Sannheten om verden, oss selv, hensikten med livet – alt handler om helbredelse. Og nå holder du sannheten om helbredelse i hendene dine.


DEL I

DER ALT BEGYNNER


Kapittel 1

Opprinnelsen til den medisinsk klarsynte

I

denne boken avdekker jeg sannheter du ikke vil få tilgang til noe annet sted. Du kommer ikke til å få høre dem fra legen din, lese dem i andre bøker eller finne dem på nettet. Dette er hemmeligheter som ennå ikke er blitt kjent, og jeg bringer dem frem i lyset for første gang. Jeg er ikke lege. Jeg har ingen medisinsk utdannelse. Likevel kan jeg fortelle deg mer om helsen din enn noen annen er i stand til. Jeg kan gi deg klarhet rundt kroniske og mystiske sykdommer som legene ofte feildiagnostiserer, feilbehandler eller setter visse merkelapper på, selv om de faktisk ikke forstår hva som forårsaker symptomene. Helt siden jeg var et lite barn, har jeg hjulpet andre til å bli friske gjennom den innsikten jeg nå skal dele med deg. Det er på tide at du også får kjennskap til disse hemmelighetene. Ånd har sagt til meg at det er slik det skal være.

EN UVENTET GJEST Historien min begynner da jeg er fire år gammel. Idet jeg våkner en søndag morgen, hører jeg en eldre mann snakke. Stemmen hans er rett ved mitt høyre øre. Den er svært tydelig. Han sier: «Jeg er Den høyeste ånd. Det finnes ingen annen ånd over meg, bortsett fra Gud.» Jeg blir forvirret og redd. Er det noen inne på rommet mitt? Jeg åpner øynene og ser meg om, men jeg ser ingen. Kanskje 25


det er noen som snakker eller hører på radio utenfor, tenker jeg. Jeg står opp og går bort til vinduet. Det er ingen mennesker å se – det er for tidlig på morgenen. Jeg skjønner ikke hva som foregår, og jeg er ikke sikker på at jeg ønsker å vite det heller. Jeg løper ned for å være sammen med foreldrene mine og føle meg trygg. Jeg sier ingenting om stemmen. Men etter hvert som dagen går, får jeg en stadig sterkere fornemmelse av at noen holder øye med meg. Utpå kvelden setter jeg meg til bords sammen med foreldrene mine, besteforeldrene mine og noen andre medlemmer av familien. Mens vi spiser, får jeg plutselig se at det står en fremmed mann bak stolen til bestemoren min. Han har grått hår og skjegg og er kledd i en brun kappe. Jeg går ut fra at han er en venn av familien som er kommet for å delta i måltidet. Men i stedet for å sette seg ved bordet sammen med oss blir han stående bak bestemor … og han ser bare på meg. Siden ingen av de andre reagerer på nærværet hans, går det langsomt opp for meg at jeg er den eneste som ser ham. Jeg snur hodet en annen vei i håp om at han skal forsvinne. Men da jeg snur meg igjen, står han fortsatt der og stirrer på meg. Munnen hans beveger seg ikke, men jeg hører stemmen hans rett ved det høyre øret mitt. Det er den samme stemmen jeg hørte da jeg våknet. Denne gangen snakker han i en beroligende tone. «Jeg er her for deg.» Jeg slutter å spise. «Er det noe i veien?» spør mor. «Er du ikke sulten?» Jeg svarer ikke, bare fortsetter å se på mannen. Nå løfter han armen og vinker at jeg skal komme bort til bestemor. Jeg føler en uimotståelig trang til å gjøre som han sier, så jeg klatrer ned fra stolen og går bort til bestemor. Mannen tar hånden min og legger den på brystet til bestemor mens hun spiser. Bestemor trekker seg forskrekket vekk. «Hva er det du gjør?» spør hun. Den grå mannen ser på meg. «Si ’lungekreft’.» 26


Jeg skjønner ikke hva han mener. Jeg vet ikke engang hva lungekreft betyr. Jeg prøver å si det, men det blir bare en mumling. «Prøv igjen,» oppfordrer han. «Lunge.» «Lunge,» sier jeg. «Kreft.» «Kreft,» sier jeg. Nå ser alle i familien på meg. Jeg er fremdeles konsentrert om den grå mannen. «Gjenta etter meg: ’Bestemor har lungekreft.’» «Bestemor har lungekreft,» sier jeg. En gaffel faller klirrende ned på gulvet. Den grå mannen trekker hånden min vekk fra bestemor og lar den falle ned langs siden på meg. Så snur han seg og begynner å gå opp en trapp som ikke har vært der før. Han ser seg tilbake over skulderen og sier: «Du kommer til å høre fra meg hele tiden, men det er ikke sikkert du får se meg igjen. Ikke vær bekymret.» Han fortsetter å gå opp trappen, opp gjennom taket på huset vårt – og så er han borte. Bestemor stirrer storøyd på meg. «Sa du nettopp det jeg synes du sa?» Det bryter ut panikk rundt bordet. Det som nettopp har skjedd, henger rett og slett ikke på greip – ikke minst fordi bestemor er frisk og sprek, så langt vi vet. Hun har ikke opplevd noen problemer eller hatt grunn til å gå til legen. Neste morgen våkner jeg … og hører stemmen igjen. «Jeg er Den høyeste ånd. Det finnes ingen annen ånd over meg, bortsett fra Gud.» Jeg ser meg om, akkurat som dagen før, men jeg ser ingen. Fra da av skjer det samme hver eneste morgen, uten unntak. Bestemor er selvfølgelig rystet over det jeg sa til henne. Selv om hun føler seg helt frisk, bestiller hun en legetime for en rutinemessig kontroll. Legen bestiller en røntgenundersøkelse av lungene – og bildene viser at hun har lungekreft.

27


STEMMEN Ettersom den mystiske gjesten fortsetter å hilse på meg hver morgen, begynner jeg å legge merke til hvordan han høres ut. Stemmen er krystallklar og ligger et sted mellom baryton og tenor – i den lave enden av skalaen, men ikke veldig lav. Den har dybde og resonans. Selv om han er like ved mitt høyre øre, er det omtrent som å lytte til en stereosending. Det er vanskelig å avgjøre alderen hans. Noen ganger lyder han som en uvanlig sterk og frisk 80-åring, i tråd med den gråhårede mannen jeg så under middagen. Andre ganger får jeg inntrykk av at han er mange tusen år gammel. Man kan si at han har en beroligende stemme. Men likevel klarer jeg ikke å venne meg til at han er der. Andre klarsynte hører indre stemmer, men min kommer utenfra. Det er en stemme rett på utsiden av øret mitt, som om noen står ved siden av meg. Jeg kan ikke tvinge den vekk. Jeg kan blokkere den fysisk. Når jeg legger hånden over øret, blir stemmen veldig svak. Men så fort jeg tar bort hånden, er den der med full styrke igjen. Jeg ber ham om å slutte å snakke til meg. Til å begynne med er jeg høflig i mine henstillinger, men så sprekker det for meg. Men det spiller ingen rolle hva jeg sier, eller hvordan jeg sier det. Han snakker når han vil snakke.

DEN HØYESTE ÅND Jeg begynner å kalle stemmen ved navn, Den høyeste ånd. Av og til kaller jeg ham bare Ånd, eller Den høyeste. Som åtteåring hører jeg stemmen hele tiden, dagen igjennom. Han forteller meg om den fysiske helsetilstanden til alle jeg møter. Uansett hvor jeg er, eller hva jeg holder på med, får jeg beskjed om smerter, lidelser og sykdommer hos hver eneste person som befinner seg i nærheten, og jeg får også vite hva personen må gjøre for å bli bedre. Denne evige 28


strømmen av intime opplysninger er nådeløs og svært stressende. Jeg ber Ånd slutte å fortelle meg alt dette som jeg ikke vil vite noe om. Han svarer at han prøver å lære meg så mye som mulig, og at vi ikke har et øyeblikk å miste. Når jeg sier at han forlanger altfor mye av meg, svarer han ikke. Etter hvert lærer jeg at det likevel er mulig å få i stand en samtale med ham. Da jeg blir gammel nok til å stille noen grunnleggende spørsmål, spør jeg: «Hvem er du? Hva er du? Hvor kom du fra? Og hvorfor er du her?» Ånd svarer: «Først vil jeg fortelle deg hva jeg ikke er. Jeg er ikke en engel. Og jeg er ikke en person. Jeg har aldri vært et menneske. Jeg er heller ikke en åndeveileder. Jeg er et ord.» Jeg blunker fort og forsøker å forstå dette. Men det eneste jeg kommer på å spørre om, er: «Hvilket ord?» Ånd svarer: «Medfølelse.» Jeg er ikke sikker på hva jeg skal svare. Men jeg slipper å si noe. Ånd fortsetter å snakke. «Jeg er bokstavelig talt den levende essensen av ordet medfølelse. Jeg sitter ved Guds fingerspiss.» «Jeg skjønner ikke dette, Ånd. Er du Gud?» «Nei,» svarer stemmen. «Ved Guds fingerspiss sitter det et ord, og det ordet er medfølelse. Jeg er dette ordet. Et levende ord. Det nærmeste ordet til Gud.» Jeg rister på hodet. «Hvordan kan du være bare et ord?» «Et ord er en energikilde. Visse ord rommer stor makt. Gud lar lyset flomme inn i slike ord som meg, og gir oss livets ånde. Jeg er mer enn et ord.» «Finnes det flere slike som deg?» spør jeg. «Ja. Tro. Håp. Glede. Fred. Og flere. De er levende ord, alle sammen, men jeg står over alle de andre, for jeg er nærmest til Gud.» «Snakker disse andre ordene også til folk?» «Ikke slik som jeg gjør til deg. Disse ordene blir ikke hørt gjennom øret. De lever i hvert enkelt menneskes hjerte og sjel. 29


Og det gjør jeg også. Ord som glede og fred står ikke alene i hjertet. De må ha medfølelse for å bli fullstendige.» «Hvorfor kan ikke fred være nok i seg selv?» spør jeg. Etter at Ånd kom inn i livet mitt, har jeg ofte lengtet etter fred og stillhet. «Medfølelse er forståelsen av lidelse,» svarer Ånd. «Det finnes hverken fred, glede eller håp før de som lider, blir forstått. Medfølelse er sjelen i disse ordene – uten den er de tomme. Medfølelse fyller dem med sannhet, heder og hensikt. Jeg er medfølelse. Og ingen andre sitter over meg, bortsett fra Gud.» Jeg forsøker å finne logikken og meningen i alt dette, og spør: «Men hva er Gud, da?» «Gud er et ord. Gud er kjærlighet, og det står over alle andre ord. Gud er også mer enn et ord. For Gud elsker alle. Gud er den sterkeste kilde til eksistens. Mennesker kan elske. Men mennesker elsker ikke alle andre uten forbehold. Gud gjør det.» Dette blir for komplisert for meg. Jeg avslutter samtalen med et personlig spørsmål: «Snakker du med noen andre også?» For hvis du gjør det, tenker jeg, vil jeg prøve å finne dem så jeg ikke føler meg så alene. «Englene og andre vesener kommer til meg for å få veiledning. Jeg gir alle som ønsker å lytte, veiledning og visdom fra Gud,» sier Ånd. «Men her på jorden er det bare deg jeg snakker direkte til.»

JEG OG SKYGGEN MIN Du kan sikkert forestille deg at dette er mye å ta inn over seg i en alder av åtte år. Det finnes andre klarsynte som har opplevd sjokkerende ting i ung alder. Ingen av opplevelsene deres kan måle seg helt med min. Selv blant klarsynte er det uvanlig å kunne høre en åndestemme klart og tydelig til enhver tid, og ikke minst å kunne 30


snakke fritt med den. Enda mer uvanlig er det at denne stemmen snakker utenfor øret mitt, slik at den blir en uavhengig kilde, adskilt fra mine egne tanker. Kort fortalt er det slik at noen følger meg rundt overalt – noen som forteller meg alle mulige detaljer jeg virkelig ikke har lyst til å høre om helsen til alle rundt meg. Fordelen er at jeg får helseopplysninger som er ufattelig nøyaktige – mye mer nøyaktige enn det noen annen levende klarsynt har tilgang til. I tillegg blir jeg regelmessig oppdatert om min egen helse, og det er en sjeldenhet. Selv de mest berømte klarsynte i historien kunne som regel ikke lese sin egen tilstand. Jeg får også kunnskap om helse som ligger flere tiår forut for det som i dag er kjent for medisinske samfunn. Den store ulempen er at jeg ikke eier privatliv. Som åtteåring tilbringer jeg en uke med å bygge en demning i en bekk ved huset mitt. Ånd sier at det er en dårlig idé, at det kommer til å skape oversvømmelse på naboens plen. «Det går nok bra,» sier jeg. Så begynner det å regne voldsomt. Bekken svulmer opp – og oversvømmer naboens plen. Mannen som bor der, kjefter på meg, og samtidig hører jeg stemmen i øret mitt: «Hva var det jeg sa? Du hører ikke på meg.» Det gjør selvfølgelig bare situasjonen enda verre. Ånd overvåker absolutt alt jeg foretar meg, hele tiden, og forteller meg hva jeg bør og ikke bør gjøre. Dette gjør det nesten umulig for meg å ha en normal barndom. Det samme året som jeg bygger demningen, har jeg kjennskap til hver minste lille detalj om den fysiske og følelsesmessige helsen til min beste venn, den vesle jenta jeg er forelsket i, og til og med læreren min – som sliter i et forferdelig vanskelig forhold til kjæresten sin. Jeg vet absolutt alt om det, og det er pinefullt. Ånd er ikke den som strør om seg med trøst i tide og utide. Tvert imot – han sier at jeg har verre ting i vente. «Du har fortsatt de største utfordringene foran deg.» «Hva mener du med det?» spør jeg. «Det er bare én eller to personer hvert århundre som får denne gaven,» sier han. «Det er ikke en typisk intuitiv eller 31


klarsynt evne. Dette er noe som de fleste ikke klarer å overleve. Du kommer til å finne det nær sagt uutholdelig at du ikke er i stand til å leve som en normal person, for ikke å snakke om en normal tenåring. Med tiden vil du nesten ikke se noe annet enn andres lidelse. På en eller annen måte må du lære deg å avfinne deg med det. Ellers er det store sjanser for at du kommer til å avslutte ditt eget liv.»

Å LESE DØDE KROPPER Ånd blir både min beste venn og min tyngste byrde. Jeg skjønner at han lærer meg opp til en jobb de høyere makter har valgt ut til meg. Men påkjenningen han utsetter meg for, er kolossal. En dag ber han meg om å gå til en stor, vakker kirkegård i nærheten av huset vårt. «Jeg vil at du skal stille deg ved den graven der,» sier han, «og finne ut hvordan denne personen døde.» Det er litt av et krav å stille til en åtteåring. Men på dette tidspunktet er jeg blitt så bombardert med informasjon om helsen til både venner og ukjente at jeg forsøker å se på dette som bare enda et sakstilfelle. Og med Ånds hjelp klarer jeg å gjøre det han ber meg om. Dette tilfører enda en dimensjon til gaven – ikke bare kan Ånd informere meg verbalt om hva som er i veien med noens helse, han hjelper meg også til å visualisere fysiske skanninger av vedkommendes kropp. Jeg tilbringer år på forskjellige kirkegårder, der jeg utfører denne øvelsen på hundrevis av døde kropper. Jeg blir så flink etter hvert at jeg nesten umiddelbart kan fornemme om noen er død av hjertesvikt, slag, kreft, leversykdom, som følge av en bilulykke, et selvmord eller et drap. I tillegg til dette lærer Ånd meg å se dypt inn i de levende kroppene. Han lover meg at så snart denne opplæringen er fullført, vil jeg bli i stand til å skanne og lese hvem som helst med ekstrem nøyaktighet. Når jeg blir sliten eller heller vil gjøre noe morsomt, sier Ånd 32


alltid: «En vakker dag kommer du til å utføre skanninger på mennesker i vissheten om at det kan bety forskjellen mellom liv og død. Du vil bli i stand til å avgjøre om lungene til en person er i ferd med å kollapse, eller om en arterie er i ferd med å gå tett og stanse vedkommendes hjerte.» En gang svarer jeg: «Og hvem bryr seg om det? Hvilken rolle spiller det? Hvorfor skulle jeg bry meg om det?» «Du må bry deg om det,» sier Ånd. «Alt vi gjør her på jorden, har betydning. Det gode arbeidet du utfører, har betydning for sjelen din. Du må ta dette ansvaret alvorlig.»

SELVHELBREDELSE I en alder av ni år, da de fleste gutter sykler og spiller baseball, er jeg konstant vitne til sykdom hos menneskene rundt meg, og jeg hører Ånd fortelle meg hva som skal til for at de kan bli bedre. Jeg lærer hva voksne mennesker gjør feil i forbindelse med helsen sin, og nøyaktig hva de burde gjøre for å bli bedre – men sjelden gjennomfører. På dette tidspunktet er jeg så full av kunnskap om og opplæring i helsespørsmål at det er vanskelig å la være å begynne å gjøre bruk av det. Det får jeg for eksempel mulighet til da jeg selv blir syk. En kveld da jeg spiser ute sammen med familien, ignorerer jeg de vanlige kostholdsanbefalingene fra Ånd og spiser noe som gir meg matforgiftning. I to uker blir jeg liggende i sengen, ute av stand til å holde på noe som helst. Foreldrene mine tar meg med til legen, og til og med på legevakten en kveld da det er spesielt ille, men feberen og magesmertene gir seg ikke. Til slutt skjærer Ånd igjennom feberørsken og forteller meg at dette er E. coli. Han gir meg en direkte ordre om å oppsøke min bestefars hus og fylle en pose med pærer fra treet i hagen hans. Ånd sier at jeg ikke skal spise annet enn disse modne pærene, så vil jeg bli frisk. Jeg gjør som han sier, og kommer meg raskt.

33


GI HAM SPARKEN, GUD Da jeg er ti år gammel, prøver jeg å gå over hodet på Ånd og forhandle direkte med sjefen hans. Jeg går ut fra at jeg ikke kan si til Gud hva jeg ønsker gjennom bønn, for da kommer Ånd til å høre meg. Så jeg klatrer opp i noen av de høyeste trærne jeg kan finne, for å komme så tett innpå Gud som mulig, og skjærer meldinger inn i stammene på dem. En av de første meldingene lyder slik: «Gud, jeg er glad i Ånd, men det er på tide vi kutter ut mellommannen.» Den følges opp av noen direkte spørsmål: «Gud, hvorfor må folk være syke?» «Gud, hvorfor kan ikke du fikse alle sammen?» «Gud, hvorfor må jeg hjelpe folk?» Jeg synes at dette er høyst rimelige spørsmål, men jeg får ingen svar. Derfor finner jeg noen trær som er enda høyere og enda farligere, og jeg klatrer opp i de høyeste grenene i håp om at denne dristigheten vil fange Guds oppmerksomhet. Denne gangen skjærer jeg inn krav om direkte handling. «Gud, vær så snill å la meg få tilbake stillheten.» «Gud, jeg vil ikke høre Ånd lenger. Ta ham vekk.» Idet jeg risser inn ordene: «Gud, la meg være fri», mister jeg fotfestet, og det er så vidt jeg ikke ramler ned. Ikke fri på den måten! tenker jeg, og lirker meg tilbake til tryggheten, beseiret. Ingen av disse meldingene har noen effekt. Ånd bare fortsetter å snakke til meg. Hvis han er oppmerksom på mine forsøk på å undergrave autoriteten hans, er han snill nok til ikke å si noe om det. Vi har viktigere arbeid å tenke på.

34


DE FØRSTE KLIENTENE Som elleveåring får jeg lyst til å gjøre noe produktivt og morsomt som kan distrahere meg fra stemmen ved øret mitt, så jeg får meg en jobb som caddie på en golfbane. Men det er ikke så lett å legge vekk denne gaven min. Mens jeg bærer køller for spillerne, klarer jeg ikke å la være å fortelle dem om helsetilstanden deres. Ofte vet jeg om stive ledd, dårlige knær, vonde hofter, verkende ankler og senebetennelse lenge før de selv har merket noe til det. Jeg sier for eksempel: «Svingslaget ditt er ikke helt på topp, men det er ikke så rart med tanke på at du har betennelse i håndrotsgangen», eller: «Du ville klare deg bedre hvis du fikk gjort noe med den inflammasjonen du har i venstre hofte.» De ser forbløffet på meg og spør: «Hvordan visste du det?» Så ber de om råd for hvordan de kan bli bedre, og jeg forteller hva de bør spise, hvilke endringer de bør gjøre i livsstilen, hva slags terapi de kan forsøke, og så videre. Etter at jeg har arbeidet som caddie i flere år, føler jeg trang til en forandring. Jeg tenker som så at hvis jeg likevel skal anbefale matvarer og kosttilskudd til folk som trenger å bli friske, kan jeg like gjerne jobbe et sted der man selger disse varene. Så jeg får meg jobb som ryddegutt på et lokalt supermarked. Klientene mine kommer innom stadig vekk, og jeg tar meg en pause fra arbeidet med å fylle opp hyllene for å hjelpe dem. Butikkinnehaveren har ingenting imot at jeg går fra jobben min av og til, siden jeg bringer inn mange nye kunder. Dessuten er han også en av klientene mine. Det er litt rart å gjennomføre helsekonsultasjoner mellom reolene i et supermarked. Det er også vanskelig, for kosttilskudd er bare så vidt begynt å komme på markedet, og utvalget av de riktige matvarene er begrenset. Ånd sier om og om igjen at om noen tiår vil butikkene ha et langt større utvalg av varer som er positive for folks helsetilstand. I mellomtiden hjelper han meg med å være kreativ med planene for helbredelse – og jeg fryder meg hver gang jeg kan følge en klient rett bort til akkurat den varen han eller hun trenger for å bli bedre. 35


STOR MAKT MEDFØRER STERK SKYLDFØLELSE Som fjortenåring hender det jeg sitter på en buss eller et tog, fanger opp et helseproblem hos fyren som sitter foran meg, og banker ham på skulderen for å fortelle ham om det. Av og til reagerer folk med takknemlighet. Andre ganger blir jeg anklaget for å ha trengt meg inn i privatsfæren deres, beskyldt for å ha stjålet legejournalen deres eller det som verre er. Det er en mengde mistillit og fiendtlighet å forholde seg til – spesielt for en gutt som står midt i puberteten. Etter hvert som jeg blir eldre, lærer jeg å være forsiktig med hvem jeg prøver å hjelpe ubedt. Men hvis det dreier seg om noen jeg treffer regelmessig, føler jeg meg likevel tvunget til å fortelle det jeg vet. Så jeg gjør det til en vane å avlese vedkommendes følelsesmessige status først, for å avgjøre hvorvidt han eller hun er tilgjengelig. Dermed blir det betydelig færre av de ubehagelige situasjonene. Hvis det er snakk om et vilt fremmed menneske, holder jeg som regel det jeg vet, for meg selv. Men det blir også en byrde. Da jeg blir tenåring, begynner jeg å føle meg mer ansvarlig for handlingene mine. Hvis jeg treffer noen som har kreft eller står i fare for å utvikle en nyresykdom, og jeg ikke foretar meg noe, føler jeg på en måte at det er min feil hvis vedkommende blir alvorlig syk eller dør. Når dette skjer hundre ganger hver dag, blir følelsen av skyld og ansvar nesten ikke til å bære.

FLUKTFORSØK Tenåringslivet blir bare vanskeligere for meg etter hvert som årene går. De fleste mennesker ser gjerne på TV for å slappe av og koble av. Men når jeg ser på skjermen, mottar jeg en rapport om helsetilstanden til alle som er med i programmet. Helt automatisk skanner jeg helbreden til hver eneste person jeg ser som trenger hjelp, enten de selv vet at de er syke eller ikke. Når dette skjer om og om igjen, er TV utmattende, ikke morsomt. Enda verre er det hvis jeg går på kino. Jeg kan ikke la være 36


å lese helsetilstanden til alle som sitter på min rad, raden foran meg og raden bak meg, og så videre. Og ikke nok med det. Jeg leser helsetilstanden til de som spiller i filmen også. Jeg kan avgjøre hvordan hver eneste skuespiller hadde det fysisk på den tiden filmen ble spilt inn, i tillegg til at jeg får informasjon om helsen deres i det aktuelle øyeblikket også. Tenk deg hvordan det er å be med deg noen på kino og bli bombardert med medisinske opplysninger både om menneskene rundt deg og på det store lerretet. Med tanke på at det enhver tenåring frykter mest av alt, er å føle seg annerledes enn alle andre, er det lett å forstå at denne perioden er spesielt vanskelig for meg. Min opplevelse av å være fremmedgjort og konstant overveldet fører til noen ganske opprørske tenåringsimpulser. Jeg forsøker å slippe unna «gaven» min på en rekke forskjellige måter. Jeg begynner å tilbringe mye tid i skogen. Naturen virker beroligende på meg, og jeg setter spesielt pris på fraværet av andre mennesker. Om dagen lærer Ånd meg å identifisere ulike fuglearter, og om natten lærer han meg navnet på stjernene – både hva forskerne kaller dem, og de navnene Gud har gitt dem. Men det er likevel ikke noen helt vellykket flukt, for Ånd lærer meg også å gjenkjenne urter og annen mat som vokser rundt meg – rødkløver, groblader, løvetann, borrerøtter, nyper og blomsterblader fra villroser, villepler, ville bær – og hvordan jeg kan bruke dem som legemidler. Jeg utvikler også en interesse for å skru på biler. Jeg liker å fikse på mekaniske gjenstander, for de krever ikke at jeg involverer meg følelsesmessig. Selv om jeg skulle mislykkes med å reparere en lekker Chevy med dårlig motor, føles det ikke på langt nær så forferdelig som når jeg ikke kan hjelpe folk fordi sykdommen er for langt fremskreden til å kunne helbredes. Men denne hobbyen går heller ikke som planlagt. Folk begynner å legge merke til hva jeg holder på med, og kommer bort til meg: «Jøss, det var jammen imponerende! Kan du fikse bilen min også?» Jeg har ikke evnen til å si nei – spesielt ikke ettersom Ånd tar seg av den vanskeligste biten, nemlig å finne ut hva som er galt. 37


En dag da jeg er 15 år, stopper mor og jeg ved en bensinstasjon for å fylle tanken. Jeg går inn på verkstedet der det står en gjeng med mekanikere og stirrer på en bil som om de forsøker å løse en gåte. «Hva holder dere på med?» spør jeg. «Vi har jobbet med denne bilen i flere uker,» svarer en av mennene. «Den burde gå som en klokke. Men vi får den ikke til å starte.» Ånd forteller meg med en gang hva løsningen er. «Åpne kabelbunten bak torpedoveggen,» sier jeg til mekanikerne. «Midt inne blant alle kablene finner dere en hvit en som er brukket av. Setter dere sammen de to halvdelene, kommer bilen til å gå helt fint igjen.» «Det er jo helt sprøtt!» sier en annen av mennene. «Det kan vel ikke skade å se etter?» sier den første. Så det gjør de – og ganske riktig, det er en hvit kabel der, og den har røket på midten. De ser måpende og storøyde på meg. «Er det du som eier denne bilen?» spør den skeptiske mekanikeren. «Eller kanskje du er en venn av eieren?» «Nei,» sier jeg. «Jeg bare har et visst talent for å fikse biler.» I løpet av et par minutter har de fikset kabelen og prøver å starte bilen igjen. Den våkner til liv med en gang. En av mekanikerne begynner å danse rundt. En annen kaller det «et mirakel». Ryktet sprer seg, og snart er det en hel rekke verksteder i min egen by, og i flere nabobyer også, som bruker meg som en slags orakel når det gjelder å løse problemene med biler som tilsynelatende ikke lar seg reparere. Når jeg dukker opp for å hjelpe til med en jobb, blir jeg alltid møtt med stor skepsis av de samme mekanikerne som har tilkalt meg – karer som er mye eldre enn meg, og med lang erfaring i jobben. «Hva gjør denne femtenåringen her?» spør de alle sammen. Men når jeg er ferdig med jobben, har pipen gjerne fått en annen lyd. Så i stedet for å slippe vekk fra ansvaret får jeg bare enda mer. I tillegg til å helbrede mennesker blir jeg også bildoktor. Det siste strået kommer da jeg oppdager at folk er sterkt 38


følelsesmessig knyttet til bilene sine. Mange ganger har de investert mer i bilens velvære enn i sin egen helsetilstand. Og i det øyeblikket slutter biler å være en morsom avkobling for meg. Jeg forsøker meg med andre opprørske aktiviteter. For eksempel går jeg inn i et rockeband, fordi høy musikk bidrar til å overdøve stemmen fra Ånd. Ånd er ikke begeistret for dette. Han venter tålmodig til jeg er ferdig med å lage rabalder, og så fortsetter han med å kommentere helsetilstanden til alle rundt meg. Det er ingenting som virkelig fungerer i mine forsøk på å få gaven til å forsvinne. Det blir etter hvert helt klart for meg at både Ånd og evnen min er som klistret til meg – og at jeg ikke kan unnslippe den veien som er pekt ut for meg.

BEGYNNELSEN PÅ EN FORPLIKTELSE Da jeg er blitt så gammel at jeg kan kalle meg en ung mann, har jeg – takket være opplæringen fra Ånd – indirekte lest og skannet tusenvis av mennesker, og hjulpet noen hundre av dem underveis. Så kommer den dagen da jeg tenker: Ja vel – dette er de kortene jeg har fått på hånden. Jeg har en spesiell hensikt i livet. Jeg blir simpelthen nødt til å akseptere det – foreløpig. Jeg tenker også: Dette kan umulig fortsette i det uendelige. På et eller annet tidspunkt må jeg ha oppfylt mitt ansvar, slik at jeg kan ta fatt på et normalt liv. Ånd har aldri sagt noe slikt til meg, men jeg er nødt til å tro det for å holde ut. Tidlig i 20-årene begynner jeg for alvor å gjøre det Ånd har utpekt gang på gang som min skjebne. Jeg åpner døren for syke mennesker som kommer for å få hjelp, jeg avdekker de grunnleggende årsakene til sykdommen deres, og jeg forteller dem hva de må gjøre for å bli friske og sunne. Og til tross for at jeg har beklaget meg over de forskjellige påkjenningene jeg er blitt utsatt for, er det et tilfredsstillende arbeid. Det kjennes godt å hjelpe andre mennesker. 39


Det hender faktisk at det jeg klarer å få til, er så overveldende at jeg blir beruset av en følelse av å være allvitende. Et godt eksempel er den gangen naboen min kommer til meg for å snakke om sin kone, som ikke kan gå og ikke bruke bena på noen måte. Hun har vært hos utallige leger, men ingen av dem har klart å hjelpe henne. Naboen min sier til henne: «Hør her, det virker som Anthony har greie på slike problemer. La oss ta sjansen.» Etter et knapt år under min omsorg er hun i stand til å gå igjen. Jeg står i hagen og graver opp løk da naboen min kommer innom. «Jeg vil bare takke deg enda en gang, Anthony,» sier han. «Vi reiste rundt over hele landet for å snakke med eksperter, og de kunne ikke gjøre noen ting. Det er helt ubegripelig – på en eller annen måte visste du akkurat hva som var i veien, og hva hun trengte. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig. Du er jo ikke engang lege.» Jeg står der med løkene i hånden, ser på ham og sier: «Det er fordi jeg alltid har rett. Jeg kan løse alle problemer fordi jeg aldri tar feil. Bare husk det – jeg har alltid rett, og jeg kommer alltid til å ha rett.» Så snur jeg meg, tar et par skritt og tråkker på en rake som vipper opp og treffer meg så hardt i ansiktet at jeg besvimer. Jeg synker sammen på bakken, og den bekymrede naboen styrter bort til meg og bøyer seg over meg. I min omtåkede tilstand tror jeg at han er den konstante følgesvennen min. «Ånd?» spør jeg. Den høyeste ånd svarer: «Jeg har alltid rett. Du tar alltid feil. Husk det. Jeg har alltid rett. Du tar alltid feil.» Hver gang jeg blir for eplekjekk, tenker jeg på dette øyeblikket. Det er en påminnelse om at selv om noen av de helbredelsene jeg klarer å gjennomføre ved hjelp av Ånd, kan betraktes som mirakuløse, er jeg fremdeles bare en helt vanlig fyr som kan gjøre utrolig mange bommerter når jeg flyr solo.

40

Profile for Cappelen Damm AS

Anthony William Medisinsk klarsynt  

En ytre stemme i øret forteller medisinsk intuitive Anthony William hva som feiler personen som oppsøker ham. Legene har senere kunnet bekre...

Anthony William Medisinsk klarsynt  

En ytre stemme i øret forteller medisinsk intuitive Anthony William hva som feiler personen som oppsøker ham. Legene har senere kunnet bekre...