Alf Knutsen Julesang

Page 1


104086_julesang_cc15_r2.indd 2

15/08/16 15:29


Sang: Anine Kruse Skatrud og Henrik Sand Dagfinrud Klaver: Alf Knutsen

40 av våre vakreste julesanger

104086_julesang_cc15_r2.indd 3

15/08/16 15:29


Innhold FORORD............................................................................................................ 7 HVORFOR FEIRER VI JUL ?.......................................................................8 OM DENNE INNSPILLINGEN..................................................................10 OM LYDAVSPILLEREN............................................................................... 12 LYDSPOR

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SIDE

Tenn lys!......................................................................................... 16 Nå tenner vi det første lys...................................................... 18 Sancta Lucia.................................................................................20 Det lyser i stille grender.......................................................... 22 Nå har vi vaske golvet............................................................. 24 Nå tennes tusen julelys............................................................28 Nå er den hellige time.............................................................. 32 Velsigna du dag over fjordan............................................... 34 Himlen i min famn.................................................................... 36 Himmel på jord........................................................................... 42 Deilig er jorden........................................................................... 46 Jeg er så glad hver julekveld................................................48 Glade Jul........................................................................................ 52 Stille natt........................................................................................ 54 Det kimer nå til julefest........................................................... 58 Kim, alle klokker.........................................................................60 Et barn er født i Betlehem...................................................... 64 Deilig er den himmel blå......................................................... 66 Jeg synger julekvad..................................................................68 Å du heilage.................................................................................. 74

4

104086_julesang_cc15_r2.indd 4

15/08/16 15:44


21 Her kommer dine arme små................................................. 76 22 Et lite barn så lystelig.............................................................. 78 23 Det hev ei rose sprunge...........................................................82 24 Den yndigste rose er funnet..................................................84 25 Nå vandrer fra hver en verdens krok...............................86 26 I denne søte juletid.....................................................................90 27 Mitt hjerte alltid vanker.......................................................... 94 28 Barn Jesus i en krybbe lå.......................................................98 29 Du grønne, glitrende tre, goddag! (Weyse)................ 100 30 Du grønne, glitrende tre, goddag! (Grieg)...................102 31 I en natt så klar og kald........................................................106 32 O, jul med din glede................................................................ 110 33 Solbarn......................................................................................... 114 ENGELSKE JULESANGER – «CHRISTMAS CAROLS».................. 118

34 35 36 37 38 39 40

I kong Davids by......................................................................120 Høyr kor englar syng............................................................. 122 En krybbe var vuggen........................................................... 126 Å, kom nå med lovsang.........................................................128 Å Betlehem, du vesle by......................................................... 132 Midt i hårdest vinter............................................................... 134 Sjå i stille vinterkveld.............................................................138

OG HØYT I TOPPEN…...............................................................................144 NÅ RINGES JULEN INN...........................................................................146 KLING NO KLOKKA...................................................................................149 KILDER..........................................................................................................150 RETTIGHETER............................................................................................153 TAKK ...........................................................................................................154 BIDRAGSYTERE.........................................................................................156

5

104086_julesang_cc15_r2.indd 5

15/08/16 15:29


6

104086_julesang_cc15_r2.indd 6

15/08/16 15:29


Forord Kan du tenke deg en jul uten musikk – uten julesang?

Musikken og sangene er en så integrert del av vår julefeiring at det

nesten er en umulig tanke. De er blitt en del av vårt kulturelle DNA.

Jul er tradisjon. Det er også julesangene. Vi vil gjerne høre dem

igjen, gjerne på samme måte, år etter år. Tradisjon er en verdi i seg selv, men av og til kan det være nyttig å stoppe opp og se nærmere på tradisjonens innhold. Hva feires og hvor kommer sangene fra?

I denne boken presenteres 40 av våre vakreste julesanger. De eld-

ste er fra tidlig middelalder, og de yngste er fra vår egen tid. Ikke et vondt ord om nisser, rotter og mus, men de er ikke en del av denne boken. Sangene jeg har valgt ut har alle en sentral plass i vår kulturarv. Selv jobber jeg som kantor i kirken, og har gleden av å spille julesanger år etter år. Det blir jeg aldri lei av. For når det lyser i stille grender og engler daler ned i skjul trives jeg aller best!

I likhet med min bok – Salmesang – har jeg to mål med denne

boken, og det er å løfte fram julesangene og å inspirere til mer sang.

Julesang har dype røtter i norsk kultur – men røtter som ikke van-

nes, tørker ut. Syng – og bring liv til julesangene!

Alf Knutsen Kantor i Den Norske Kirke

7

104086_julesang_cc15_r2.indd 7

15/08/16 15:29


Hvorfor feirer vi jul? I Norge feiret vi jul (norrønt: jól) også før kristendommen kom til landet. Da var feiringen knyttet til vintersolverv og til det at solen snudde. På 900-tallet besluttet Håkon den gode at julefeiringen skulle skje 25. desember – parallelt med Europas feiring av Jesu fødsel. Gradvis endret også julefeiringen i Norge seg til å bli en markering av den kristne julen.

I Norge har vi beholdt det gamle ordet jul, mens mange andre land

endret navn for å tydeliggjøre hva man feiret. På engelsk ble det til Christmas (Kristmesse), på tysk Weihnachten (vienatt) og på fransk Nöel (fødsel).

8

104086_julesang_cc15_r2.indd 8

15/08/16 15:45


9

104086_julesang_cc15_r2.indd 9

15/08/16 15:29


Om denne innspillingen Allsang Svært mange juleplater er utgitt, og alle har vi våre personlige favorittinnspillinger. Noen tolkninger står solid plantet i vår kultur og er blitt referanser for senere innspillinger. Innspillingen i denne boken er gjort spesielt med tanke på allsang. Hver sang innledes derfor med et kort forspill, og det er valgt et relativt raskt tempo som ikke krever mye pust. Toneart og tempo Hva som er riktig toneart og tempo for allsang er ikke skrevet i stein. Det avhenger av tid, sted, anledning og ikke minst hvem som deltar. Å synge Deilig er jorden alene hjemme er noe annet enn å stå i en fullsatt kirke og synge den.

I denne boken er det et mål at det skal være lett og uanstrengt å

synge for alle – også for dem som sitter i godstolen hjemme. Derfor er alle sangene på lydpanelet lagt i et lavere toneleie. Notesatsene er likevel beholdt i de toneartene man normalt finner dem.

10

104086_julesang_cc15_r2.indd 10

15/08/16 15:29


11

104086_julesang_cc15_r2.indd 11

15/08/16 15:30


Om lydavspilleren Denne boka har en integrert lydavspiller med høyttaler og uttak for øretelefoner som gjør det mulig å spille av melodien samtidig som man synger sangteksten. Under hver av sangene fortløpende i boka ser du avspillingsnummeret til julesangen etter symbolet

01

E

track

• Trykk én gang på knappen i midten (A)

B

for å starte lydavspilleren. Da vises nummeret til julesangen som sist ble spilt på skjermen rett over (B).

STOP

C

A

D

• Trykk én gang til på A-knappen for å spille

G

av julesangen. • Velg avspillingsnummer ved hjelp av C-knappen (bakover) eller D-knappen (forover). For å spole ett lydspor fram eller tilbake, trykker du på knappen én gang. Ved å holde knappene inne kan man

F

spole hurtigere framover eller bakover. • Volumet kan du regulere ved å trykke på E-knappen: for høyere lyd trykker du på denne knappens pluss-tegn, for lavere lyd

12

104086_julesang_cc15_r2.indd 12

15/08/16 15:30


på knappens minus-tegn. Lydnivået er angitt på skjermens venstre side. • For å stoppe avspilleren, trykker du én gang på A-knappen. • Lydavspilleren slås automatisk av etter 30 sekunders inaktivitet. Vil du slå av avspilleren selv, holder du A-knappen inne i tre sekunder. • Lydavspilleren er alltid innstilt på den siste avspilte salmen. Hvis man skrur av enheten vil den vise 001 i displayet ved oppstart på nytt. • Hvis du ønsker å spille av alle sangene: Skru av modulen og start opp med 001 i displayet, trykk bakoverknappen (C) og displayet vil vise ALL. Trykk så på (A)-knappen og sangene spilles av i rekkefølge fra 01 og fram til siste sang. • Avspilleren inneholder tre AAA-batterier (medfølger, men må skiftes ut når de er utladet). For å skifte batterier må du skyve lokket (F) nederst på lydavspilleren nedover. • På lydavspillerens høyre side er det uttak (G) for øretelefoner, eventuelt for tilkobling til andre lydanlegg. • Lydavspilleren tåler ikke fukt eller støt, så du bør behandle den forsiktig. • Bokens lydavspiller inneholder elektronikk og batterier (3 x 1,5 V = 4,5 V), og skal sorteres som EE-avfall når den kasseres. Batterier skal ikke utsettes for overdreven varme slik som solskinn, brann eller lignende.

13

104086_julesang_cc15_r2.indd 13

15/08/16 15:30


14

104086_julesang_cc15_r2.indd 14

15/08/16 15:30


15

104086_julesang_cc15_r2.indd 15

15/08/16 15:30


Tenn lys! tekst:

Eyvind Skeie, 1988 Sigvald Tveit, 1988

melodi:

Det var i tv-serien Portveien 2 denne sangen første gang så dagens lys. I skolen brukes den flittig, og den er for lengst blitt en del av det faste julerepertoaret. Parhestene Eyvind Skeie og Sigvald Tveit har gitt oss mange fine sanger, og denne er kanskje deres aller mest kjente.

01 /

Tenn

lys!

Et lys skal

bren - ne

for

/

den - ne

lil - le

jord,

den

blan

-

ke him-mel -

/

stjer - ne

/

der

vi

og

al

-

le

bor.

/

al - le de - le

hå - pet

go - de ting kan

/

16

/

skje.

lys

er

104086_julesang_cc15_r2.indd 16

jord

tent

og him-mel

for

mø - tes.

Et

det.

15/08/16 15:30


/

stjer - ne

/

der

vi

og

al

-

le

bor.

/

al - le de - le

hå - pet

go - de ting kan

/

/

skje.

lys

er

jord

og him-mel

tent

for

mø - tes.

Et

det.

1

3

Tenn lys!

Tenn lys!

Et lys skal brenne

Tre lys skal flamme

for denne lille jord,

for alle som må slåss

den blanke himmelstjerne

for rettferd og for frihet.

der vi og alle bor.

De trenger hjelp fra oss.

Må alle dele håpet

Må ingen miste motet

så gode ting kan skje.

før alle folk er ett.

Må jord og himmel møtes.

Tenn lys for dem som kjemper

Et lys er tent for det.

for frihet og for rett.

2

4

Tenn lys!

Tenn lys!

To lys skal skinne

Nå stråler alle

for kjærlighet og tro,

de fire lys for ham

for dem som viser omsorg

som elsker alt som lever,

og alltid bygger bro.

hver løve og hvert lam.

Må fanger få sin frihet

Tenn lys for himmelkongen

og flyktninger et hjem.

som gjeterflokken så!

Tenn lys for dem som gråter

Nå møtes jord og himmel

og dem som trøster dem.

i barnet, lagt på strå!

17

104086_julesang_cc15_r2.indd 17

15/08/16 15:30