Page 1


Materie_ABC for spedbarnsforeldre_439088_NY.qxp_Layout 1 27.06.2018 14:11 Side 1

A B C FOR

SPE DBARNSFORE LDRE


Materie_ABC for spedbarnsforeldre_439088_NY.qxp_Layout 1 27.06.2018 14:11 Side 2

Det er ikke foreldres rett ĂĽ kreve at barna skal hedre sin far og sin mor. Derimot er det foreldres plikt ĂĽ leve slik at de fortjener sine barns respekt.

Fritt etter Sigrid Undset

Til Thea og Kaja


Materie_ABC for spedbarnsforeldre_439088_NY.qxp_Layout 1 27.06.2018 14:11 Side 3

A B C

FOR

SPE DBARNSFORE LDRE

Nina Misvær


Materie_ABC for spedbarnsforeldre_439088_NY.qxp_Layout 1 27.06.2018 14:11 Side 4

© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2018 ISBN 978-82-02-59663-7 1. utgave, 1. opplag 2018 Denne boken ble første gang utgitt i 2000. Design og layout: Bente C. Bergan Illustrasjoner: Svovel Omslagsdesign: Ingrid Skjæraasen Omslagsfoto: Getty Images Forfatterportrett: Inger Marie Grini Trykk og innbinding: ScandBook UAB, Litauen 2018 Satt i Galliard 10,5 pkt. og trykt på 55 g Enso Creamy 2,0. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Materie_ABC for spedbarnsforeldre_439088_NY.qxp_Layout 1 27.06.2018 14:11 Side 5

Forord

Den første boken jeg skrev var en lærebok om helsestasjonsarbeid i 1989, skrevet sammen med lege Frode Heian. Allerede den gang oppsto tanken om å skrive en enkel og oversiktlig foreldrebok om barnets første leveår. Resultatet ble ABC for spedbarnsforeldre hvor innholdet er nøye sammensatt for å gi svar på alt foreldre vanligvis spør om på helsestasjonen. Boken ble første gang utgitt i 2000 og har siden vært revidert og oppdatert mange ganger, blant annet med de siste retningslinjer og anbefalinger for spedbarn. Senere har jeg skrevet to foreldrebøker til: Sove hele natten og Den store boken om barnet – men har likevel en helt egen stolthet for denne boken, kanskje lik den foreldre gjerne har for sin førstefødte … Hensikten med boken er å gi dere foreldre enkel, grunnleggende kunnskap som kan bidra til at dere blir trygge i den nye rollen. Det finnes ikke fasitsvar på alle 5


Materie_ABC for spedbarnsforeldre_439088_NY.qxp_Layout 1 27.06.2018 14:11 Side 6

spørsmål. Men noen enkle retningslinjer kan gjøre det enklere å være foreldre. Det aller viktigste er at dere gjennom å lese boken, lærer å stole på dere selv. For det er ingen tvil, dere er de beste foreldrene for deres barn! Jeg håper denne boken vil gi dere færre bekymringer og enda mer glede over å ha fått et barn.

Oslo, juli 2018 Nina Misvær


Materie_ABC for spedbarnsforeldre_439088_NY.qxp_Layout 1 27.06.2018 14:11 Side 7

Innhold Å være foreldre 9 Forventninger 9 Foreldrefølelse 11 Foreldrerollen 12 Foreldreansvar 13 Parforholdet 14 Besteforeldre 18 Søsken 19 Kjærlighet 20 Omsorg 21 Oppdragelse 21 Tilknytning 23 Samspill 24 Helsestasjonen 25

Høy stol 44 Bæremeis 45 Pulk 45 Forslag til leker 46 Sykkelsete 49 Redningsvest 49 Barnesikringsutstyr 50

Barnets utvikling 51 Utviklingens ulike stadier 51 Milepæler 52 Stimulering 54 Hva klarer barnet? 57 Mat 59

Utstyr og barnestell 30 Å handle utstyr før fødselen 30 Barnevogn 31 Seng 32 Klær 34 Stelleplass med utstyr 38 Bilsete 42 Bæresele/bæresjal 42 Leker 43 Lekegrind 43 Vippestol 44

Morsmelk 59 Amming 60 Morsmelkerstatning 70 Fast føde 71 Drikke 79 Avvenning fra bryst 81 Barnets mat første leveår 81

Søvn 82 Døgnrytme 82 Søvnmønster 83 7


Materie_ABC for spedbarnsforeldre_439088_NY.qxp_Layout 1 27.06.2018 14:11 Side 8

Sovestilling 84 Soverommet 84 Soving utendørs 86 Søvnfaser 87 Søvnrutiner 89 Søvnproblemer 89

Vanlige plager 94 Huden 94 Tett nese 98 Puss i øyet – øyeinfeksjon 99 Spedbarnskolikk 99 Gulping 102 Treg mage – forstoppelse 102 Løs mage – diaré 103

Sykdommer 105 Virus og bakterier 105 Immunforsvaret 106 Vaksiner 107 Fastlege 110 Allmenntilstand 110 Feber 111

Forkjølelse 112 Øreinfeksjon 115 Vannkopper 117 Akutt magesyke 118 Bronkiolitt 120 Den fjerde barnesykdom 120 Når barn trenger medisin 120 Førstehjelp 122

Rettigheter 126 Foreldrepenger ved fødsel 126 Permisjon 127 Gradert uttak 127 Barnetrygd 128 Kontantstøtte 128 Barns og barnepassers sykdom 129 Ammefri 129 Utvidet permisjon 129 Rett til samvær 130

Stikkordregister 131


Materie_ABC for spedbarnsforeldre_439088_NY.qxp_Layout 1 27.06.2018 14:11 Side 9

Å være foreldre Ennå har jeg til gode å møte foreldre som sier at de angrer på at de valgte å få barn. Men kan det virkelig være så fantastisk å være foreldre som folk vil ha det til? Det er mange som hevder at bare de som har barn, opplever «ekte lykke». Men vi vet at det å bli foreldre også kan innebære bekymringer.

Forventninger Mange svangerskap er planlagt. Noen blir foreldre litt før de hadde tenkt. Og enkelte strever i mange år for å få barn. Kanskje er du alene i svangerskapet med ingen eller liten kontakt med barnefaren? For alle er svangerskapet en tid da man forbereder seg på å bli foreldre. Men hvordan går det an å forberede seg på en så totalt ny og ukjent situasjon? Undersøkelser viser at det skjer psykiske omveltninger hos både menn og kvinner når de venter og får barn. Glede og bekymring, forventning og skuffelse er alle naturlige følelser i svangerskapet. Å ha skremmende tanker om fødselen, om barnet vil være friskt og om det store ansvaret det er å være foreldre, er helt normalt. Men blivende foreldre er også fulle av positive forvent9


Materie_ABC for spedbarnsforeldre_439088_NY.qxp_Layout 1 27.06.2018 14:11 Side 10

ninger til et liv med barn. Preget av de vellykkede foreldrene og harmoniske barna vi møter i mediene, lager vi oss et bilde av hvordan vi tror det bør være. Men slik er det jo ikke, disse familiene finnes ikke i virkeligheten. Det er bedre at dere innstiller dere på at det blir annerledes og spennende, det er det eneste som er helt sikkert ... Noen foreldre blir «selvopptatte» og ønsker å snakke om svangerskap, fødsel og barn hele tiden. Andre synes ikke dette er så lett å diskutere, verken med partneren eller med familie og venner. Kanskje har dere to som skal bli foreldre helt forskjellige behov? Har dere gode venner som har fått barn, kan det være nyttig å høre hvilke erfaringer de gjorde seg i ventetiden. Mange par bruker svangerskapet til å observere og diskutere hvordan andre takler foreldrerollen. Men pass på å ikke legge altfor store planer om hvordan dere skal klare utfordringene når det blir deres tur. Teori og praksis stemmer sjelden overens. Mange steder arrangeres svangerskapskurs. De fleste er nok mer fødsels- enn foreldreforberedende. Min erfaring er at mødrene og fedrene på kursene har svært forskjellig fokus. Mødrene er mest opptatt av fødselen, det er som om de ikke klarer å se lenger frem enn til den. Fedrene interesserer seg mer for barnet, hva det trenger og hvordan det blir å leve med et lite barn i huset. De fleste foreldre opplever at den forestående fødselen og barnet blir mer virkelig for dem når de deltar på et slikt kurs; ved at de tilføres kunnskap, blir forventningene mer realistiske. I tillegg er det positivt å bli kjent med andre par i samme situasjon, og noen holder kontakten også etter fødselen.

10


Materie_ABC for spedbarnsforeldre_439088_NY.qxp_Layout 1 27.06.2018 14:11 Side 11

Foreldrefølelse Det er ikke uvanlig at nyblivne foreldre opplever tiden rett etter fødselen annerledes enn de hadde ventet. De fleste av oss er oppvokst med en forestilling om at alle foreldre elsker sine barn, og at dette er en følelse som automatisk fødes samtidig med barnet. Å erfare at det ikke er slik, kan føles litt skremmende for mange. En instinktiv ansvarsfølelse og et ønske om å beskytte det nyfødte barnet oppstår ganske raskt. Mors- og farsfølelsen kommer oftest etter hvert, når dere blir vant til den nye rollen og kjent med barnet deres.

Morsfølelse Langt fra alle mødre klarer å glede seg over barnet sitt den første tiden. Mange kvinner er slitne etter fødselen, og for noen er det uvirkelig at svangerskapet er over. Dette er en normal reaksjon som det dessverre ikke blir snakket så mye om. Kan det være fordi man tror at det bare er en selv som har det sånn? Undersøkelser av barselkvinner viser at én av fem kan føle seg nedfor og deprimert etter fødselen. Et kjent uttrykk er såkalte «barseltårer», som kan komme tilsynelatende helt uten grunn hos nybakte mødre. Mange av disse mødrene føler seg unormale, noe som kan forsterke de depressive tankene, slik at de kommer inn i en ond sirkel. Det kan hjelpe å snakke med andre mødre om deres erfaringer. Som regel går denne tilstanden over av seg selv etter noen dager eller uker. Hvis du føler deg nedstemt over tid, bør du kontakte helsestasjonen eller egen lege. Det er viktig å be om hjelp i tide.

11


Materie_ABC for spedbarnsforeldre_439088_NY.qxp_Layout 1 27.06.2018 14:11 Side 12

Farsfølelse Det er fremdeles ikke like naturlig å snakke om farsfølelse som om morsfølelse, men dette betyr ikke at fedrene ikke har sterke følelser for barna sine. Mange menn bruker ord som stolthet og ansvar når de skal beskrive sine følelser for barnet. Også enkelte fedre kan føle seg nedstemt etter fødselen. Det er ikke uvanlig at fedre føler seg utenfor den første tiden etter fødselen. All oppmerksomhet synes å være rettet mot mor og barn, både på føde- og barselavdelingen og i den første tiden etter at de er kommet hjem. Kanskje føler far at det allerede har utviklet seg et fellesskap mellom mor og barn som det kan være vanskelig å bli en del av. Dr. Benjamin Spock skrev allerede for 50 år siden at vi vet at fedrenes forhold til barnet er av vesentlig betydning for barnas følelsesliv og personlighet gjennom hele livet. Han anbefaler derfor at faren bør begynne å være en virkelig far allerede fra første stund, da er det lettest. Mor og far kan sammen gjøre sine erfaringer med barnet, avsluttet han. Farens kontakt med barnet, på hans egne premisser, er uten tvil viktig både for barnets utvikling og for forholdet mellom far og barn fremover.

Foreldrerollen Det ser ut til at det er av sine egne foreldre man lærer hvordan man skal være foreldre. Dere har sikkert – i likhet med de fleste andre foreldrepar – blitt oppdratt ulikt. Hvis du føler at dine foreldre har vært dårlige eksempler, må du finne ut hvordan du kan gi barnet ditt det du selv har savnet. Kanskje har du andre gode rollemodeller fra barndommen din, besteforeldre, venners foreldre eller en lærer. 12


Materie_ABC for spedbarnsforeldre_439088_NY.qxp_Layout 1 27.06.2018 14:11 Side 13

Forsøk å finne frem til hvordan dere i fellesskap kan ta vare på det beste fra begges oppvekst og føre dette videre til barnet deres. Vær oppmerksom på at mange og lange diskusjoner om barneoppdragelse før barnet er født, ofte kan føre til unødige konflikter. De fleste foreldre erfarer at «veien blir til mens de går.» Det er mer naturlig å ta opp temaene etter hvert som de blir aktuelle. Men det kan være interessant å spørre seg for i vennekretsen eller hos egne foreldre; hvilke egenskaper har de lagt vekt på i foreldrerollen, og hva synes de er viktig i barneoppdragelsen? Dette må ikke nødvendigvis diskuteres i forhold til hva som er riktig og hva som er galt, fasitløsninger finnes heller ikke på dette området.

Foreldreansvar Foreldreansvar i barnelovens forstand innebærer en plikt til å ha omsorg for barnet og en rett til å ta del i viktige avgjørelser som angår barnets personlige forhold. Her menes blant annet oppdragelsen av barnet, hvor barnet skal bo og valg av barnepass. Er foreldrene gift, deler de ifølge loven automatisk foreldreansvaret. Om foreldrene ikke er gift, men bor sammen når farskapet etableres, får de felles foreldreansvar for felles barn. Som samboende regnes foreldre som er registrert på samme adresse eller som har sendt en erklæring om samboerskap til folkeregisteret. Et eventuelt samlivsbrudd får ingen betydning for foreldreansvaret. Dersom dere hadde felles foreldreansvar før bruddet, gjelder det også etter bruddet. Dere kan imidlertid avtale å endre på dette. Alle foreldre med felles barn under 16 år må til mekling i forbindelse med samlivsbrudd og målet er at dere skal lage skriftlig foreldresamarbeidsavtale. 13


Materie_ABC for spedbarnsforeldre_439088_NY.qxp_Layout 1 27.06.2018 14:11 Side 14

Parforholdet Samlivet mellom to mennesker går igjennom ulike faser. I etableringsfasen skal man gjerne utvikle sin nyvunne uavhengighet som voksen, samtidig som man skal etablere et parforhold som har en form for avhengighet i seg. Samboere og ektefeller skal utvikle et fellesskap, i takt med at de tar vare på sin egen identitet. De har kanskje ikke avklart forventninger og behov i parforholdet før overgangen til en ny fase: Når de blir foreldre. Det å gjøre plass til en tredjemann i forholdet er en utfordring for de fleste par. Forsøk å sette av tid til å snakke om dette. Når barnet blir født, stilles store krav. Å prioritere barnets behov fremfor sine egne over lengre tid kan av og til bli en belastning for samlivet, fordi foreldreskapet i en periode må gå foran partnerskapet. Tallene på samlivsbrudd har steget; det kan se ut til at halvparten av de barna som blir født i dag, vil oppleve at foreldrene flytter fra hverandre. I noen tilfeller skyldes samlivsbruddet forhold som vanskelig kan påvirkes. Men det er viktig at dere arbeider for å ta vare på parforholdet etter at dere er blitt foreldre. Noen kommuner arrangerer kurset «Godt samliv» for førstegangsforeldre – spør om informasjon på helsestasjonen. I en travel tid med krav fra barn og jobb, kanskje kombinert med en trang økonomi, er det mange nye foreldre som strever. Respekt for hverandres ulike behov er grunnlaget i et godt forhold. Det er også viktig at dere avlaster hverandre. Å skaffe barnevakt for å få litt alenetid med hverandre er ikke alltid så lett, men kanskje har dere venner som dere kan bytte barnevakttjenester med? Besteforeldre eller annen familie kan også være mulige barnepassere. Best for spedbarnet er oftest at det blir passet i sitt eget hjem og av noen som kjenner det. 14

ABC for spedbarnsforeldre  

Alt du trenger å vite om barnets første leveår! Nina Misvær har lang erfaring som helsesøster og var i en årrekke fagekspert i barns helse...

ABC for spedbarnsforeldre  

Alt du trenger å vite om barnets første leveår! Nina Misvær har lang erfaring som helsesøster og var i en årrekke fagekspert i barns helse...