Jeg skriver stavskrift 3

Page 1

I S B N 978-82-02-30756-1 978-82-02-30756-1 ISBN

9

788202 307561

www.cappelendamm.no

80655_om_stav-bm_r3.indd 1

10/22/09 1:10 PM


32 80655_stavskrift3-bm_.indd 32

9/30/09 7:28 AM


33 80655_stavskrift3-bm_.indd 33

9/30/09 7:28 AM


Magisk teppe av Shel Silverstein Gjendiktet av Per Axel Prydz

34

© Shel Silverstein © 1981 by Snake Eye Music Inc. Norsk utgave © Ernst G. Mortensen Forlag AS, 1988

80655_stavskrift3-bm_.indd 34

9/30/09 8:27 AM


35 80655_stavskrift3-bm_.indd 35

9/30/09 7:28 AM


Du kan regne med ord av Marianne Viermyr

36 80655_stavskrift3-bm_.indd 36

9/30/09 7:28 AM


37 80655_stavskrift3-bm_.indd 37

9/30/09 7:28 AM


38 80655_stavskrift3-bm_.indd 38

9/30/09 7:28 AM


39 80655_stavskrift3-bm_.indd 39

9/30/09 7:28 AM


40 80655_stavskrift3-bm_.indd 40

9/30/09 7:28 AM


41 80655_stavskrift3-bm_.indd 41

9/30/09 7:28 AM


42 80655_stavskrift3-bm_.indd 42

9/30/09 7:28 AM


43 80655_stavskrift3-bm_.indd 43

9/30/09 7:28 AM


44 80655_stavskrift3-bm_.indd 44

9/30/09 7:28 AM


45 80655_stavskrift3-bm_.indd 45

9/30/09 7:28 AM


Dørskilt av Gustav Lorentzen

46 80655_stavskrift3-bm_.indd 46

9/30/09 7:28 AM


47 80655_stavskrift3-bm_.indd 47

9/30/09 7:28 AM


48 80655_stavskrift3-bm_.indd 48

9/30/09 7:28 AM


49 80655_stavskrift3-bm_.indd 49

9/30/09 7:28 AM


50 80655_stavskrift3-bm_.indd 50

9/30/09 7:28 AM


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.