22.07.11

Page 1


89013_minneboken_.indd

92

26/10/11

09.04


LØRDAG

23 | 07 | 11

89013_minneboken_.indd

93

26/10/11

09.04


94

89013_minneboken_.indd

94

26/10/11

09.04


L ØR d a g

23 | 07 | 11

95

«Det har tatt tid å søke på området. Det vi vet nå, er at det er minst 80 drepte på Utøya. Det sier seg selv at det gir noen dimensjoner til hendelsen der ute som er helt eksepsjonell.» / Politidirektør Øystein Mæland. Pressekonferanse, Oslo kl. 03.50

89013_minneboken_.indd

95

26/10/11

09.04


96

/ Twitter >

«Det skjer i virkeligheten. Her, og ikke på amerikansk film. Ufattelig melding om at minst 80 er drept på Utøya.» @vigdis_l, kl. 04.09

«Får ikke sove. hjertet mitt er i sorg for de 80 døde ungdommne, de 7 døde i regjeringskvartalet og deres pårørende i dag. #Oslo #Utøya» @marthaelise91, kl. 05.12

«Minst 160 foreldre barnløs. Ord blir fattig #80 #oslolove» @simonaasen, kl. 06.46

89013_minneboken_.indd

96

26/10/11

09.04


L ØR d a g

23 | 07 | 11

97

«Våknet opp til en virkelighet mye verre enn ryktene da jeg la meg. Føler meg naiv som håpet på det motsatte #utøya» @solhell, kl. 07.43

«Kl 08 går flagget på halv stong i medkjennsle med alle som er ramma av handlingane i Oslo og på Utøya. På mange vis er me alle ramma.» @Jensrom, kl. 07.56

063

063

89013_minneboken_.indd

97

Dagbladet 23.07.2011. Foto: Heidi Furre

26/10/11

09.04


98

P ressekonferanse i S tatsministerboligen O slo , kl . 0 8 . 0 0

«For meg er Utøya mitt ungdoms paradis som i går ble forvandlet til et helvete.» «I natt ble det klart at det som skjedde på AUFs sommerleir på Utøya i går, er en nasjonal tragedie. Ikke siden krigen har landet vårt opplevd en større ugjerning. Minst 80 unge mennesker er revet bort, vi har også mistet medarbeidere i Regjeringskvartalet. Det er ikke til å begripe.

ende arbeidet helsepersonell gjør der. Vår takk går også til mannskaper i politi, brannvesen og alle andre som nå gjør en stor innsats. Også mange frivillige har meldt seg. Alle gjør en imponerende jobb. Det er jeg glad for. Vi føler alle et behov for å bidra, snakke sammen og ta vare på hverandre.

Det er som et mareritt. Et mareritt for de unge som ble drept, for deres nærmeste, mødre, fedre og søsken, som brutalt ble kon­frontert med døden. Men også for de som overlevde og deres pårørende. Hver og en som var på Utøya er rammet for livet. Unge mennesker har opplevd ting ethvert menneske skulle vært forskånet for. Frykt, blod og død. Jeg kan ikke få uttrykt med ord om hvordan jeg føler med alle de som er rammet.

I natt snakket jeg med AUF-leder Eskil Pedersen. Han bruker alle sine krefter på å trøste og bistå de som er rammet. Utenriks­minister Jonas Gahr Støre og kulturminister Anniken Huitfeldt har vært på Sundvollen i natt og i morgentimene, og bistått de som er kommet fra Utøya og de pårørende. Mange venter fortsatt på svar. Jeg vil senere i dag selv reise til Sundvollen for å møte de som er rammet og deres pårørende. Nå i morgen­ timene vil de mest berørte statsrådene samles, og senere i dag vil regjeringen møtes. Det vil bli flagget på halv stang for å gi uttrykk for hele landets sorg over den tragedien som har rammet oss. »

I dag, om få timer, skulle jeg selv ha vært på Utøya og talt til de unge. Mange av dem er ikke lenger i live. For meg er Utøya mitt ungdoms paradis som i går ble forvandlet til et helvete. Nå handler det om å hjelpe og støtte dem som står midt oppi sorgen. Mange jobber fortsatt med å redde liv. Selv besøkte jeg Ullevål sykehus i natt og ga anerkjennelse til det enestå-

064

/ Statsminister Jens Stoltenberg

Statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget på vei til pressekonferanse i statsministerboligen. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix

89013_minneboken_.indd

98

26/10/11

09.04


L ØR d a g

23 | 07 | 11

99

064

89013_minneboken_.indd

99

26/10/11

09.04


100

«32-åringen ble pågrepet fredag etter å ha skutt og drept minst 84 personer på Utøya og detonert en bombe ved Regjeringskvartalet som tok sju menneskeliv. Begge tallene er fortsatt usikre, og det søkes etter flere omkomne ved Utøya. Politiet har heller ikke oversikt over hva som eventuelt kan være i de ødelagte bygningene i Regjeringskvartalet. Politiet opplyste derfor på en pressekonferanse i Oslo lørdag morgen at man ikke kan utelukke at antall drepte kan bli høyere.» / NTB, kl. 08.05

89013_minneboken_.indd

100

26/10/11

09.04


LØRdag

23 | 07 | 11

101

065

065

89013_minneboken_.indd

101

Visepolitimester Sveinung Sponheim holder pressekonferanse på Grønland politistasjon. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix

26/10/11

09.11


89013_minneboken_.indd

102

26/10/11

09.11


103

066

89013_minneboken_.indd

103

066

Kari Anne og Kjell Ruud, som bor en kilometer fra Utøya, heiser flagget til halv stang. Foto: Kyrre Lien / VG

26/10/11

09.11


89013_minneboken_.indd

104

26/10/11

09.11


105

«Vi gir oss ikke i kampen for det vi tror på. Vi skal tilbake på Utøya.» / AUF-leder Eskil Pedersen

067

89013_minneboken_.indd

105

067

AUF-leder Eskil Pedersen. Pressekonferanse, Sundvolden Hotel. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

26/10/11

09.11


89013_minneboken_.indd

228

26/10/11

09.12


MANDAG

25 | 07 | 11

89013_minneboken_.indd

229

26/10/11

09.12


89013_minneboken_.indd

230

26/10/11

09.13


231

«Dette er kvelden vi står sammen side om side, går side om side og holder hverandre i hendene. Vi skal vise de avdøde den siste ære, og de skadede at vi bryr oss om hverandre. Samtidig viser vi verden sammen at vi er et samlet folk som ikke viser frykt for terrorisme. Sammen viser vi vår medfølelse og respekt. Vi starter på Rådhuset, går forbi Domkirken og ender opp på Youngstorget, der vil det holdes flere appeller fra frem­ stående politikere. Vi håper du vil være med på denne fredelige og sterke markeringen. Faklene erstattes med roser. Vi står sammen og går sammen.» / Terje Bratland, initiativtaker til rosetoget i Oslo, Facebook

153

89013_minneboken_.indd

231

153

Rose. Foto: Kristine Nyborg

26/10/11

09.13


232

154

154

Rosemarsjen. Foto: Erlend Aas / Scanpix

155

Roser på Karl Johans gate. Foto: Paweł Mucha / Demotix

89013_minneboken_.indd

232

26/10/11

09.13


MANdag

25 | 07 | 11

233

155

89013_minneboken_.indd

233

26/10/11

09.13


234

«Klokken 12 mandag har regjeringen erklært ett minutts stillhet for å minnes ofrene etter massakren på Utøya og terrorangrepet i Regjeringskvartalet. […] Statsminister Jens Stoltenberg vil innlede den nasjonale stillheten i aulaen til Universitetet i Oslo. Kongehuset og statsministeren vil deretter signere en offisiell kondolanseprotokoll som legges ut i aulaen.» / NTB

89013_minneboken_.indd

234

26/10/11

09.13


MANdag

25 | 07 | 11

235

156

156

89013_minneboken_.indd

235

Kong Harald. Universitetets aula, Oslo. Foto: Vegard Grøtt / Scanpix

26/10/11

09.13


236

157

157

Kronprins Haakon. Universitetets aula, Oslo. Foto: Vegard Grøtt / Scanpix

158

AUF-ere i kø for å signere kondolanseprotokollen. Universitetets aula, Oslo. Foto: Vegard Grøtt / Scanpix

89013_minneboken_.indd

236

26/10/11

09.13


MANdag

25 | 07 | 11

237

158

89013_minneboken_.indd

237

26/10/11

09.13


238

159

Ett minutts stillhet. AUF-leder Eskil Pedersen, høyesterettsjustitiarius Tore Schei, Ingrid Schulerud, stortingspresident Dag Terje Andersen, kronprins Haakon, dronning Sonja, kong Harald, statsminister Jens Stoltenberg, fylkesmann i Oslo, Hans Røsjorde. Universitetsplassen, Oslo. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP Photo

160

En mengde mennesker samlet seg på Universitetsplassen for ett minutts stillhet i forbindelse med angrepene på Utøya og Regjeringskvartalet. Kongehuset og statsministeren signerte deretter en offisiell kondolanseprotokoll som ble lagt ut i Aulaen. Foto: Berit Roald / Scanpix

159

89013_minneboken_.indd

238

26/10/11

09.13


MANdag

25 | 07 | 11

239

160

89013_minneboken_r1.indd

239

27/10/11

10.21


©

CAPPELEN DAMM AS 2011

Omslag og design: Anders Bergesen & Holger Jungkunz, Superultraplus Designstudio Omslagsfoto: Helge Mikalsen / VG, Vegard Grøtt / Scanpix Repro: Narayana Press, Danmark Sats: Superultraplus Designstudio Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2011 Satt i Eidetic Neo, Simple, Helvetica Neue og Zinning og trykt på 150 g Arctic Volum White FSC Billedredaktør: Andreas H. Lunde I redaksjonen: Ida Berntsen, Birger Emanuelsen, Anders Heger, Ingebrigt Waage Hetland og Olav Brostrup Müller ISBN 978-82-02-37040-4 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfrem­ stilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inn­ dragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

89013_minneboken_.indd

320

26/10/11

09.18