Page 1


                

høyt oppe i hjørnetanna der. Side 9 Der ville jeg like meg mye bedre enn nede i denne dumpa her.» «Å du skjønner ingen ting, du lillebror. Du tenker ikke på det at vi bor mye tryggere her nede.

     

   

9

Karius og Baktus_urdu materie.indd 8

11.07.12 10.33


   

Side 8

på alle de hvite tennene, og kom til å tenke på noe ganske fint. «Du Karius,» sa han. «Hva er det nå da,» sa Karius. «Jeg tenker på det – kan vi ikke heller bygge oss et hus til

                    

  

   

8

Karius og Baktus_urdu materie.indd 9

11.07.12 10.33


     

for hver time som går. Nei – heng Side 7 i du Baktusbror!» «Jaja, så henger vi i da!» Men snart slappet Baktus av igjen og begynte å fundere. Han så ut gjennom vinduet og bort

            

     

7

Karius og Baktus_urdu materie.indd 6

11.07.12 10.33


                               

var ikke enig i det. «Vi må ha det enda mye større,» sa han. «Du må huske det, kjære bror, at så Side 6 mye sukkertøy og karameller som vi spiser nå om dagen, så vokser vi og blir større og større

           

   

6

Karius og Baktus_urdu materie.indd 7

11.07.12 10.33




     

Side 5

f ø r ste kap ite l

SideE5R GLADE DAG

                                                                                              

D

et var en gang en gutt, og det var Jens. Han hadde tenner i munnen sin, og det har vi jo alle. Men i en av tennene sine hadde Jens et hull, og der                    bodde to små fyrer som hette                   Karius og Baktus. Det var noen              merkelige navn, syns du kanskje, men så var det også noen ganske                    merkelige fyrer. De var så bitte                   små at man ikke kunne se dem                uten gjennom et kraftig forstør­                 relsesglass.               Den ene var svarthåret og den            andre var rødhåret, og begge                      levde av sånt som var søtt og    godt, og det fikk de nok av. De             trallet og sang, og når de ikke                   sov og ikke spiste, så hakket og             banket de i tanna for å gjøre huset stort og fint og romslig. Men en dag syntes den ene av __________________________________________________________________________ dem at det snart kunne klare__seg.  __ _ _____ ______________________________________________Jens _________ _ _____ ___ ____ «Nei Karius,» sa han, «nå har vi       hugget og hakket og hugget og   karies    Karius Jens          bakterie     hakket. Nå er jammen huset vårt  karies  Baktus Karius                stort nok, syns jeg.» Men Karius  bakterie   Baktus       

5

Karius og Baktus_urdu materie.indd 4

11.07.12 10.33


4

Karius og Baktus_urdu materie.indd 5

11.07.12 10.33


Karius og

baktus aV Thorbjørn Egner I l lust r e rt av for fat t e r e n

Oversatt til urdu av Faiza Syed

Karius og Baktus_urdu materie.indd 2

11.07.12 10.32


            Thorbjørn THORBJØRN Egner EGNER         

Karius og Baktus_urdu materie.indd 3

11.07.12 10.32


Karius og Baktus_urdu materie.indd 4

11.07.12 10.32


Karius og Baktus_urdu materie.indd 1

11.07.12 10.32


Karius og Baktus_urdu materie.indd 2

11.07.12 10.32


Karius og Baktus_urdu materie.indd 3

11.07.12 10.32


© CAPPELEN DAMM AS 2010 ISBN 978-82-02-31823-9 1. utgave, 1. opplag 2012 Utgivelsen er støttet av Norsk Kulturråd

Opprinnelig utgave: © J.W. Cappelens Forlag AS 1958 Denne utgave: Tilrettelagt og illustrert av Thorbjørn Egner Oversatt til urdu av Faiza Syed Sats urdu: Faiza Syed Sangene er tilrettelagt av Deepika Rai og Raymond Enoksen Layout: Sissel Holt Boniface Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia 2012 Trykt på 130g Arctic volume Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Karius og Baktus_urdu materie.indd 46

11.07.12 10.35


© CAPPELEN DAMM AS 2012 ISBN 978-82-02-31823-9 2012

     

      

© J.W. Cappelens Forlag AS 1958 Thorbjørn Egner

 

  

  

    

       Deepika Rai, Raymond Enoksen Sissel Holt Boniface

  

Livonia Print Sia, Latvia 2012 130g Arctic volume

     



          Cappelen Damm AS                      Kopinor                        www.cappelendamm.no

Karius og Baktus_urdu materie.indd 47

11.07.12 10.35


KBurdu