Page 1

MEMÒRIA

2017/2018

Carrer Miret i Sans, 10-16 · 08034 Barcelona Tel. 93 280 09 49 · Fax 93 600 61 12 eui@santjoandedeu.edu.es www.santjoandedeu.edu.es https://www.facebook.com/campusdocentsantjoandedeu DL B-5725-2013


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 2

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

Índex

Pàgina

1. ÀMBIT DE GOVERN 1.1. Patronat 1.2. Comissió Permanent 1.3. Equip directiu 1.4. Personal Docent a dedicació plena i exclusiva 1.5. Junta d’Escola de Grau en Infermeria 1.6. Junta d’Escola de Cicles Formatius 1.7. Comissions

4 4 4 4 4 5 5 5

2. ESTRUCTURA DE FUNCIONAMENT INTERN 2.1. Descripció del Projecte ISO 9001:2015 2.2. Mapa general de processos - Processos de Qualitat

7 7 7

3. ÀMBIT PEDAGÒGIC/DOCENT DE GRAU EN INFERMERIA 3.1. Calendari Acadèmic 3.2. Pla d’Estudis 3.3. Estudiants 3.3.1. Nombre d’estudiants matriculats 3.3.2. Representants dels estudiants 3.3.3. Rendiment acadèmic: Grau en Infermeria 3.4. Grau de satisfacció dels estudiants 3.5. Centres de pràctiques

10 10 10 12 12 12 13 17 18

4. ÀMBIT PEDAGÒGIC/DOCENT DE CICLES FORMATIUS 4.1. Cicle Formatiu de Grau Mitjà: Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria 4.1.1. Personal Docent 4.1.2. Calendari Acadèmic 4.1.3. Pla d’Estudis 4.1.4. Alumnat 4.1.4.1. Nombre d’alumnes matriculats 4.1.4.2. Representants dels alumnes 4.1.4.3. Rendiment acadèmic: TCAI, 1er i 2n curs 4.1.4.4. Grau de satisfacció de l’alumnat 4.1.4.5. Centres de pràctiques 4.2. Cicle Formatiu de Grau Mitjà: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 4.2.1. Personal Docent 4.2.2. Calendari Acadèmic 4.2.3. Pla d’Estudis 4.2.4. Alumnat 4.2.4.1. Nombre d’alumnes TCAE virtual matriculats 4.2.4.2. Representants dels alumnes 4.2.4.3. Rendiment acadèmic: 1r curs TCAE 4.2.4.4. Rendiment acadèmic: 2n curs TCAE 4.2.4.5. Grau de satisfacció de l’alumnat 4.2.4.6. Centres de pràctiques 4.3. Cicle Formatiu de Grau Superior Tècnic en Documentació i Administració Sanitàries 4.3.1. Personal Docent 4.3.2. Calendari Acadèmic 4.3.3. Pla d’Estudis 4.3.4. Alumnat 4.3.4.1. Nombre d’alumnes matriculats 4.3.4.2. Representants dels alumnes 4.3.4.3. Rendiment acadèmic: Documentació i Administració Sanitàries 4.3.4.4. Grau de satisfacció de l’alumnat 4.3.4.5. Centres de pràctiques

20 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 26 27 28 29 29 29 31 31 32 32 32 32 35 35

5. ÀMBIT PEDAGÒGIC/DOCENT DE FORMACIÓ POSTGRADUADA: MÀSTERS, POSTGRAUS I FORMACIÓ CONTINUADA 5.1. Màsters i Postgraus 5.2. Relació de Projectes, Tesines i Treballs d’Investigació realitzats pels estudiants 5.2.1. Màster en Cures d’Infermeria en la Infància i Adolescència (13a Edició) 5.2.2. Màster en Medicina Tradicional Xinesa i Acupuntura (15a Edició) 5.2.3. Màster en Teràpia Ayurvèdica (3a Edició) 5.2.4. Màster en Teràpia Neural i Odontologia Neurofocal (11a Edició) 5.2.5. Màster en Valoració Energètica i Acupuntura (15a Edició) 5.2.6. Màster Universitari en Estudis Avançats en Exclusió Social (3a Edició) 5.2.7. Màster en Teràpia Neural Mèdica i Odontològica (3a Edició) 5.2.8. Màter Universitari en Atenció Emocional a l’Infant Hospitalitzat segons el model Child Life (2a Edició) 5.2.9. Postgrau en Infermeria d’Anestèsia i Reanimació (14a Edició) 5.2.10. Postgrau seguretat i qualitat assistencial i legal (3a Edició) 5.3. Formació Continuada

36 36 37 37 38 38 38 39 40 40 41 42 43 44


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 3

II. Àmbit de serveis 1. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 1.1. Personal d’Administració i Serveis 1.2. Personal de Biblioteca 2. BIBLIOTECA 3. GRAU DE SATISFACCIÓ DE L’ALUMNAT 3.1. Grau en Infermeria 3.2. Cicles formatius: TCAI 3.3. Cicles formatius: TCAE (virtual) 3.4. Cicles formatius: DAS

III. Cursos 1. CONTRAPRESTACIÓ 2. LLENGÜES I CURSOS

IV. Recerca 1. GRUP D’INVESTIGACIÓ DEL CAMPUS DOCENT SANT JOAN DE DÉU 2. ÀMBITS DE RECERCA I ACTIVITATS DESENVOLUPADES 2.1. Trets Identitaris 2.2. Innovació Docent 2.3. Metodologia d’Atenció a la salut 2.4. Acció Social 3. PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE RECERCA EXTERNS AL CAMPUS DOCENT SANT JOAN DE DÉU 3.1. Grups de recerca i professorat participant del Campus Docent 3.2. Projectes de recerca externs 4. TESIS DOCTORALS 4.1. Direcció/codirecció de tesis doctorals 4.2. Tribunals de tesis doctorals 5. ASSISTÈNCIA A CONGRESOS, JORNADES, FÒRUMS, ALTRES...

V. Docència

Índex

Pàgina 45 45 45 46 47 47 47 48 48 Pàgina 49 49 Pàgina 52 53 53 54 55 57 58 58 59 60 60 62 62 Pàgina

1. MÀSTERS I POSTGRAUS DEL CAMPUS DOCENT SANT JOAN DE DÉU 1.1. Màsters Universitaris 1.2. Màsters i Postgraus (títols propis) 2. MÀSTERS I POSTGRAUS EXTERNS AL CAMPUS DOCENT SANT JOAN DE DÉU 2.1. Màsters Universitaris 3. PARTICIPACIÓ COM DOCENT EN ALTRES ACTIVITATS DE FORMACIÓ

67 67 68 69 69 70

VI. Altres activitats

71

VII. Cooperació i solidaritat

72

VIII. Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent

74

IX. Balanç de situació

81

X. Compte de resultats

82


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

4

I. Àmbit de govern 1.1. Patronat Sr. Emili Bargalló Angerri Sra. Dolores Saenz Martínez Germà José Luís Marzo Calvo Dr. Gaspar Rosselló Nicolau Sra. Isabel Grimal Melendo Sra. Emma Gómez Fernández Sra. Anna Cano Parellada Sra. Judit Hernández Toledo Sra. Rosario Morán García

President del Patronat Administradora de la Cúria Provincial Representant de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu Delegat del Rector de la Universitat de Barcelona Directora d’Infermeria del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Àrea de Salut Mental Directora Infermera de l’Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu Representant del professorat del Campus Sant Joan de Déu i secretaria del Patronat Representant de l’alumnat Directora Infermera de Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris

1.2. Comissió Permanent Sr. Emili Bargalló Angerri Dr. Gaspar Rosselló Nicolau Dra. Amèlia Guilera Roche

President delegat del Patronat Delegat del Rector de la Universitat de Barcelona Directora del Campus Docent Sant Joan de Déu

1.3. Equip Directiu Dra. Amèlia Guilera Roche Directora Dra. Júlia Roura Masmitjà Adjunta Direcció Dra. Maria José Morera Pomarede Cap d’estudis Grau en Infermeria Sra. Judit Boluña Álvarez Responsable d’Administració i Finances Dra. Núria Roca Caparà Secretària Docent Sra. Patrícia Álvarez Artiga Cap de Negociat Administratiu Dra. Laura Martínez Rodríguez Cap d’Estudis Cicles Formatius Germà José Luis Marzo Calvo Representant de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu

1.4. Personal Docent a dedicació plena i exclusiva Sr. Adrià Almazor Sirvent Sr. Óscar Bautista Villaécija Sra. Marta Callarisa Roca Sra. Anna Cano Parellada Sr. Francesc Caravaca Ribera Sra. Mariona Farrés Tarafa Sra. Concepción Férriz Canals Sra. Maria Figueras Jiménez Sra. Rosa Mª Gaya Cortadellas Sra. Marta Gil Riera

Sra. Mar Godall Castell Sra. Ariadna Graells Sans Dra. Amèlia Guilera Roche Dra. Bárbara Hurtado Pardos Dra. Esther Insa Calderón Sra. Laura Insa Calderón Dr. David Lorenzo Izquierdo Dra. Laura Martínez Rodríguez Dra. Dolors Miguel Ruiz Sra. Claudia Molina Guilera

Dra. Maria José Morera Pomarede Dr. Carlos Nebot Bergua Dra. Anna Ramió Jofre Dra. Núria Roca Caparà Dr. Juan Francisco Roldán Merino Dra. Júlia Roura Masmitjà Sra. Mª Dolores Royo Arán Sra. Laura Serradesanferm Gonzalez Sra. Jennifer Suárez Torrens Sra. Carme Vega Monteagudo


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 5

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

1.5. Junta d’Escola de Grau en Infermeria Dra. Amèlia Guilera Roche Directora Dra. Maria José Morera Pomarede Cap d’Estudis del Grau en Infermeria Dra. Núria Roca Caparà Secretària Docent Sra. Judit Boluña Álvarez Responsable d’Administració i Finances Sra. Patricia Álvarez Artiga Cap de Negociat Administratiu Dra. Bárbara Hurtado Pardos Professora d’Infermeria Clínica Sra. Anna Cano Parellada Professora d’Infermeria de salut sexual i reproductiva Sra. Carme Vega Monteagudo Professora d’ètica i legislació en infermeria Sra. Tània Millán Montemayor Delegada de primer matí. Grau en Infermeria Sra. Ana Leticia Rodrigues Moreira Delegada de primer tarda. Grau en Infermeria Sr. Ferran Blanco Collado Delegat de segon matí. Grau en Infermeria Sra. Lucila Macarena Marino Delegada de segon tarda. Grau en Infermeria Sra. Paula Giménez Muñoz Delegada de tercer matí. Grau en Infermeria Sr. Damián Matías Calderón Cortijo Delegat de tercer tarda. Grau en Infermeria Sr. Carlos Alberto Gavilanes Tutivén Delegat de quart matí. Grau en Infermeria Sra. Judit Hernández Toledo Delegada de quart tarda. Grau en Infermeria

1.6. Junta d’Escola de Cicles Formatius Dra. Amèlia Guilera Roche Directora Sra. Judit Boluña Álvarez Responsable d’Administració i Finances Dra. Laura Martínez Rodríguez Cap d’Estudis Sra. Rosa Maria Gaya Cortadellas Coordinadora FCT CFGM TCAI i Tutora 2n CFGM TCAI Sra. Ana Maria Merino Márquez Coordinadora FCT CFGS DAS Sra. Marta Callarisa Roca Psicòloga Escolar Sra. Laura Serradesanferm González Tutora 1r CFGM TCAI Sr. José Antonio Giménez Martínez Tutor 1r CFGS DAS Sr. Joel Casado Benito Tutor 2n CFGS DAS Sra. Mª Pilar Guàrdia Gil Secretària Acadèmica Sr. Guillermo García Sánchez Delegat 1r CFGM TCAI Sr. Alex Florentino Tobarra Muñoz Subdelegat 1R CFGM TCAI Sr. Pau Membrilla Marcos Delegat 2n CFGM TCAI Sr. Joan Carretero Muñoz Subdelegat 2n CFGM TCAI Sra. Nerea Sabaté Moreso Delegada 1r CFGS DAS Sra. Maria Colet Melgosa Subdelegada 1r CFGS DAS Sra. Anna Ceresuela Orta Delegada 2n CFGS DAS Sra. Helena Arango Gaitán Subdelegada 2n CFGS DAS Sra. Nina Vicente Audi Delegada CFGM TCAE

1.7. Comissions COMISSIÓ DE DIRECCIÓ Encarregada de gestionar el Campus. Órgan de màxima decisió del centre, de tota l’activitat que fa la institució.

COMISSIÓ DE QUALITAT Encarregada de garantir la implantació del sistema per anar millorant contínuament l’organització del centre, tenint en compte la presa de decisions derivada de les dades del propi sistema.


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 6

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

COMISSIÓ DE GESTIÓ DE PROCESSOS Encarregada d’elaborar els objectius estratègics del Campus i fer el seu seguiment i garantir el bon funcionament de la mateixa.

COMISSIÓ ACADÈMICA DEL CAMPUS DOCENT Encarregada de garantir el correcte desenvolupament del Grau en Infermeria i dels Màsters universitaris segons normativa de la Universitat de Barcelona, BOE, Verifica i ANECA, així com els títols propis de la Universitat de Barcelona segons normativa de l’Agència de Postgrau UB i dels títols de formació postgraduada propis del Campus Docent Sant Joan de Déu - Fundació Privada.

COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA Encarregada de recollir, processar i preparar per la seva publicació de forma anual, tota la informació relacionada amb l’activitat del Centre, amb la finalitat de donar a conèixer a la societat els resultats de gestió i activitat.

COMISSIÓ DE SECRETARIA Encarregada de garantir la bona organització i gestió de secretaria. Facilitar la comunicació entre tots els membres de la comissió. Mantenir una bona coordinació entre las activitats administratives i la tasca docent.

COMISSIÓ D’ÈTICA Encarregada d’ajudar a clarificar i resoldre racionalment i raonablement els conflictes de valors que es presenten en la pràctica docent i en la recerca.

COMISSIÓ PERMANENT Encarregada de donar suport al Patronat de la Fundació en tots aquells aspectes que siguin necessaris.

COMISSIÓ DE MÀSTERS I POSTGRAUS Encarregada de garantir una bona coordinació i unificació de criteris en la gestió de la formació postgraduada.

COMISSIÓ CIENTÍFICA I DE RECERCA Encarregada de potenciar la investigació de qualitat en el Campus Docent Sant Joan de Déu. Gestionar la producció científica del Campus.

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ Encarregada d’impulsar accions de solidaritat i cooperació del Campus Docent.

COMISSIÓ D’APRENENTATGE CLÍNIC Encarregada de coordinar les assignatures d’aprenentatge clínic: Estades clíniques I, Estades clíniques II, Estades clíniques III i Pràcticum. Mantenir una base actualitzada de: centres de pràctiques, coordinadors de centres de pràctiques i tutors/es de l’aprenentatge clínic. Organitzar i coordinar la formació inicial dels tutors/es de nova incorporació. Organitzar la formació continuada dels coordinadors i tutors de pràctiques. Unificar criteris de tutorització i avaluació dels tutors en els diferents centres de pràctiques. Mantenir actualitzats els documents emprats en les assignatures pràctiques.

COMISSIÓ D’INNOVACIÓ I DOCÈNCIA Encarregada de generar valor acadèmic a través de les idees, activitats, processos i produccions promogudes o elaborades pels professors del Campus per tal d’incrementar la capacitat competitiva del mateix. Establir una connexió entre les habilitats que es demanden als diferents i canviants àmbits laborals en els que poden exercir la professió les infermeres i les que es demanden a la Universitat.

COMISSIÓ DE LA CARRERA PROFESSIONAL Encarregada de definir i revisar periòdicament la carrera professional, els criteris per accedir als diferents nivells establerts i avaluar les propostes que es presentin.

COMISSIÓ COORDINADORA MÀSTER UNIVERSITARI Encarregada de coordinar el desenvolupament del pla Docent del Màster.


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

7

2. Estructura de funcionament intern 2.1. Descripció del Projecte ISO 9001:2015 El Campus Docent Sant Joan de Déu està acreditat amb el Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2015 per tal de garantir la qualitat dels serveis que el centre ofereix als seus clients i a la vegada la consecució d’un model de millora continuada. Aquest sistema està basat en l’organització de processos. En aquest curs acadèmic 2017-2018 s’ha passat satisfactòriament l’auditoria de transició de la norma ISO 9001:2008 a la norma ISO 9001:2015 obtenint l’acreditació pertinent.

2.2. Mapa General de Processos - Processos de Qualitat Processos estratègics E.1 Gestió Polítiques Econòmiques

E.2 Gestió Política Recursos Humans

E.3 Gestió Estratègies Docents: Innovació i Millora

E.4 Polítiques de Projecció del Centre

Processos operatius – escola universitària d’infermeria O.7 Gestió Acadèmica O.1 Captació

O.2 Admissió i Matriculació

O.8 Acollida

O.3 Planificació / Programació

O.9 Orientació de l’Estudiant O.4 Execució Docència

O.5 Avaluació: Alumne, Centre, Professors/es

O.6 Titulació

M.O.5 Avaluació: Alumne, Centre, Professors/es

M.O.6 Titulació

Processos operatius – centre docent

M.O.1 Captació

M.O.2 Admissió i Matriculació

M.O.7

M.O.8

Acollida

Orientació de l’Estudiant

M.O.3 Planificació / Programació

M.O.4 Execució Docència

Processos de suport S.1 Gestionar i formar l’equip humà del centre: selecció i formació de personal

S.2 Gestionar els recursos econòmics: compra de material i prestació de serveis

S.3 Comunicació / informació interna i externa: canals, reunions, actes...

S.4 Gestionar el sistema informàtic, audiovisual i infraestructures

S.5 Gestionar l’arxiu, documentació i fons bibliogràfic

S.6 Gestionar la prevenció de riscos i salut laboral

S.7 Monitorització de la qualitat: incidències i auditories internes

S.8 Gestió ambiental


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 8

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

L’arbre de processos està organitzat en processos estratègics, operatius i de suport:

PROCESSOS ESTRATÈGICS E.1. Gestió de Polítiques Econòmiques. E.2. Gestió de Polítiques de Recursos Humans. E.3. Gestió d’Estratègies Docents: Innovació i Millora. E.4. Polítiques de Projecció del Centre.

PROCESSOS OPERATIUS - ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA O.1. Captació Objectiu: Projectar i difondre l’Escola a futurs clients. Responsable: Dra. Dolors Miguel Ruiz. O.2. Admissió i Matriculació Objectiu: Descriure el procés per matricular els estudiants. Responsable: Sra. Patrícia Álvarez Artiga. O.3. Planificació - Programació Objectiu: Dissenyar/programar el pla docent del curs acadèmic. Responsable: Dra. Maria José Morera Pomarede. O.4. Execució Docència Objectiu: Implementar la docència planificada. Responsable: Dra. Núria Roca Caparà. O.5. Avaluació Objectiu: Avaluar les activitats i subjectes implicats en les activitats docents. Responsable: Dr. Juan Francisco Roldán Merino. O.6. Titulació Objectiu: Titulació de l’estudiant. Responsable: Sra. Anna Cano Parellada. O.7. Gestió Acadèmica Objectiu: Gestionar la vida acadèmica de l’estudiant. Responsables: Dra. Bárbara Hurtado Pardos, Dra. Anna Ramió Jofre i Sra. Marcela Valenzuela Rubio. O.8. Acollida Objectiu: Acollir i acomiadar al treballador/a o a l’estudiant. Responsable: Dra. Laura Martínez Rodríguez. O.9. Orientació de l’Estudiant Objectiu: Orientar a l’estudiant. Responsable: Sra. Mª Dolores Royo Arán.

PROCESSOS OPERATIUS - CENTRE DOCENT M.O.1. Captació Objectiu: Projectar i difondre el centre a futurs clients. Responsable: Sra. Laura Serradesanferm González. M.O.2. Admissió i Matriculació Objectiu: Descriure el procés per matricular els alumnes. Responsable: Sra. Pilar Guàrdia Gil. M.O.3. Planificació - Programació Objectiu: Realitzar la programació del curs acadèmic. Responsable: Dra. Olga Rodrigo Pedrosa.


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 9

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

M.O.4. Execució Docència Objectiu: Implementar la docència planificada. Responsable: Sr. Vicente Morera González. M.O.5. Avaluació Objectiu: Avaluar les activitats i subjectes implicats en les activitats docents. Responsable: Sra. Mar Godall Castell. M.O.6. Titulació Objectiu: Titulació de l’alumnat. Responsable: Sra. Casimira Valenzuela Rubio. M.O.7. Acollida Objectiu: Acollir i acomiadar al treballador o a l’alumna/e. Responsable: Sra. Rosa Mª Gaya Cortadellas. M.O.8. Orientació a l’Estudiant Objectiu: Orientar a l’estudiant. Responsable: Sra. Marta Callarisa Roca.

PROCESSOS DE SUPORT S.1.1. Gestionar i Formar l’Equip Humà del Centre: Selecció de Personal Objectiu: Dissenyar el procés de selecció. Responsable: Dra. Amèlia Guilera Roche. S.1.2. Gestionar i Formar l’Equip Humà del Centre: Formació de Personal Objectiu: Dissenyar el procés de formació de personal. Responsable: Dra. Amèlia Guilera Roche. S.2.1. Gestionar els Recursos Econòmics: Compra de Materials Objectiu: Compra de material. Responsable: Sra. Montserrat Lopera Aljarilla. S.2.2. Gestionar els Recursos Econòmics: Prestació de Serveis Objectiu: Prestació de serveis. Responsable: Direcció. S.3. Gestió de la Comunicació / Informació Interna i Externa Objectiu: Gestionar la comunicació i informació interna i externa de l’Escola. Responsable: Sra. Patrícia Álvarez Artiga. S.4. Gestionar el Sistema Informàtic, Audiovisual i Infraestructures Objectiu: Manteniment informàtic, audiovisual i infraestructures. Responsable: Sra. Lourdes Torres Sánchez-Gil. S.5. Gestionar l’Arxiu, Documentació i Fons Bibliogràfic Objectiu: Gestionar la documentació de l’Escola així com el fons bibliogràfic. Responsable: Sra. Yolanda Gálvez Carrascal. S.6. Gestionar la Prevenció de Riscos i Salut Laboral Objectiu: Definició del mètode a seguir per la prevenció de riscos i el manteniment de la salut laboral. Responsable: Sra. Judit Boluña Álvarez. S.7.

Monitorització de la Qualitat: Incidències i Auditories Internes Objectiu: Definició del mètode a seguir per la identificació i gestió d’incidències, deficiències, possibles reclamacions i queixes. Responsable: Sra. Judit Boluña Álvarez.

S.8. Gestió Ambiental Objectiu: Dissenyar el procés de Gestió Ambiental. Responsable: Sra. Judit Boluña Álvarez.


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 10

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

3. Àmbit pedagògic/docent de Grau en Infermeria

L’ensenyament del Grau en Infermeria que s’imparteix al Campus està organitzat d’acord amb el Pla d’estudis homologat de la Universitat de Barcelona. S’imparteix en dos torns diferenciats d’estudis: matí i tarda.

3.1. Calendari Acadèmic El calendari acadèmic ha estat aprovat per la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona per al curs acadèmic 20172018.

3.2. Pla d’Estudis GRAU EN INFERMERIA El Grau en Infermeria que s’imparteix en el centre segueix el pla d’estudis aprovat per la Universitat de Barcelona. El Pla d’Estudis del Grau en Infermeria de la Universitat de Barcelona es va publicar en el BOE amb data 10 d’abril del 2012, segons resolució del 14 de març del 2012. L’ensenyament el constitueixen un total de 240 crèdits ECTS, distribuïts en 4 cursos acadèmics. Distribució de crèdits Assignatures

Crèdits

Formació Bàsica (FB)

60

Obligatòria (OB)

84

Optativa (OT) Pràctiques Externes Obligatòries Treball de Fi de Grau Obligatori Càrrega lectiva

6 84 6 240


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

11

Primer curs Primer semestre Anatomia humana Fisiopatologia

Segon semestre 6 7,5

Bioquímica i nutrició Fisiopatologia

6 7,5

Fonaments històrics, teòrics i metodològics

6

Fonaments històrics, teòrics i metodològics

6

Ciències psicosocials aplicades a la salut

4,5

Ciències psicosocials aplicades a la salut

4,5

Fisiologia

6

Optativa

3

Optativa

3

Segon curs Tercer semestre

Quart semestre

Farmacologia clínica

6

Infermeria gerontològica

6

Instruments dels estudis de la salut

6

Iniciació a la metodologia científica, documentació i TIC

6

Ètica i legislació professional

6

Infermeria de salut pública i comunitària

6

Infermeria clínica I

6

Infermeria clínica I

6

Estades clíniques I

6

Estades clíniques I

6

Tercer curs Cinquè semestre

Sisè semestre

Infermeria clínica II

4,5

Infermeria clínica II

4,5

Infermeria comunitària

4,5

Infermeria comunitària

4,5

Estades clíniques II

12

Estades clíniques II

12

Estades clíniques III

9

Estades clíniques III

9

Quart curs Setè semestre

Vuitè semestre

Gestió d’Infermeria

6

Infermeria de la infància i l’adolescència

6

Infermeria de la salut sexual i reproductiva

6

Infermeria de salut mental

6

Treball fi de Grau

6

Practicum

30

Formació bàsica Formació obligatòria Pràctiques externes obligatòries Optatives Treball final Grau

Primer curs Anatomia humana Fisiopatologia Fonaments històrics, teòrics i metodològics Ciències psicosocials aplicades a la salut Fisiologia Bioquímica i nutrició Optativa Optativa

6 15 12 9 6 6 3 3

Segon curs Farmacologia clínica Instruments dels estudis de la salut Ètica i legislació professional Infermeria gerontològica Iniciació a la metodologia científica, documentació i TIC Infermeria de salut pública i comunitària Infermeria clínica I Estades clíniques I

6 6 12 12

Tercer curs Infermeria clínica II Infermeria comunitària Estades clíniques II Estades clíniques III

9 9 24 18

Quart curs Gestió d’Infermeria Infermeria de la infància i l’adolescència Infermeria de la salut sexual i reproductiva Infermeria de salut mental Treball fi de grau Practicum

6 6 6 6 6 30

Assignatures optatives Anglès en ciències de la salut Aplicació del mètode d’investigació en Infermeria Coaching per cuidar i cuidar-se Complementació nutricional en Infermeria Cooperació, solidaritat i voluntariat, eines de transformació social Desenvolupament i projecció professional en Infermeria Dilemes ètics en Infermeria El cinema com a eina d’anàlisi social El consum de substàncies psicoactives, abordatge des d’Infermeria El poder de la ment i comunicació efectiva Emergències prehospitalàries Ensenyament clínic en Infermeria Ergonomia hospitalària i mecànica corporal Formació pedagògica Gestió de conflictes i mediació en organitzacions de salut Habilitats de desenvolupament personal Infeccions i riscos hospitalaris Introducció a la Infermeria infantil a través de l’aprenentatge-servei Introducció a les teràpies naturals en Infermeria La Infermeria en les cures pal·liatives La relació assistencial: recursos corporals, psicològics i comunicatius Salut i diversitat cultural Salut i medi ambient Salut, societat i cultura Sexualitat humana Suport documental en Infermeria

6 6 6 6

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

12

Requisits entre assignatures Per matricular l’assignatura/es Estades clíniques II Estades clíniques III

Cal tenir superada/es l’assignatura/es Estades clíniques I

Per matricular l’assignatura Treball fi de grau

Cal tenir superada/es l’assignatura/es 174 crèdits de formació bàsica i obligatòria

Per matricular l’assignatura/es Practicum

Cal tenir superada/es l’assignatura/es Estades clíniques II Estades clíniques III Infermeria clínica II

3.3. Estudiants 3.3.1. NOMBRE D’ESTUDIANTS MATRICULATS Curs - Grau

Núm. d’estudiants

Primer Curs

158

Segon Curs

183

Tercer Curs

162

Quart Curs

176

Total estudiants

679

3.3.2. REPRESENTANTS DELS ESTUDIANTS Curs / Torn

Delegat/ada

Subdelegat/ada

Secretari/ària

Primer Matí

Tània Millán Montemayor

Luis Miguel Carmona Chaves

Sheila Marin Matos

Primer Tarda

Ana Leticia Rodrigues Moreira

Héctor Rosco Férriz

Nerea de los Ángeles Coca Simón

Segon Matí

Ferran Blanco Collado

Paula Sayos Ibañez

Ana Maria Sanchez Codesido

Segon Tarda

Lucila Macarena Marino

Ruben Xavier Torres Ramos

Vacant

Tercer Matí

Paula Giménez Muñoz

Natalia Canales Collado

Vacant

Tercer Tarda

Damián Matías Calderón Cortijo

Laia Blanco Berga

Vacant

Quart Matí

Carlos Alberto Gavilanes Tutivén

Ariadna Puig Barandica

Soukaina Benmessoud Salama

Quart Tarda

Judit Hernandez Toledo

Clàudia Nogales Gonzalez

Vacant


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 13

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

3.3.3. RENDIMENT ACADÈMIC: GRAU EN INFERMERIA matí

tarda

Qualificació

Aval. única en %

Aval. única en %

Anatomia Humana

Suspens

15.6

14.3

Fisiologia

Aprovat

54.7

49.4

Notable

24.5

33.9

Excel·lent

0.5

0.0

Matrícula d’Honor

0.0

1.2

No presentat

4.7

1.2

1r Curs - Assignatures bàsiques del 1r semestre G101 G105

Estudiants matriculats: 360*

1r Curs - Assignatures bàsiques del 2n semestre G106

Bioquímica i Nutrició

Estudiants matriculats: 210*

1r Curs - Assignatures anuals bàsiques

matí

tarda

Qualificació

Aval. única en %

Aval. única en %

Suspens

10.0

10.0

Aprovat

65.8

50.0

Notable

17.5

32.2

Excel·lent

0.0

0.0

Matrícula d’Honor

0.0

2.2

No presentat

6.7

5.6

matí

tarda

Qualificació

Aval. única en %

Aval. única en %

G102

Fisiopatologia

Suspens

3.5

3.1

G104

Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut

Aprovat

15.2

13.6

Notable

78.3

77.2

Excel·lent

0.0

3.1

Matrícula d’Honor

0.5

1.2

No presentat

2.5

1.9

Estudiants matriculats: 360*

1r Curs - Assignatures anuals obligatòries G103

Fonaments Històrics, Teòrics i Metodològics

Estudiants matriculats: 156*

* Total de matrícules realitzades en el conjunt de les assignatures per semestre

matí

tarda

Qualificació

Aval. única en %

Aval. única en %

Suspens

1.2

2.7

Aprovat

0.0

1.4

Notable

68.3

74.3

Excel·lent

24.4

16.2

Matrícula d’Honor

2.4

4.1

No presentat

3.7

1.4


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 14

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

1r Curs - Assignatures optatives del 2n semestre

Qualificació

Aval. única en %

G503

Ergonomia hospitalària i mecànica corporal

Suspens

0.4

G506

Anglès en ciències de la salut

Aprovat

14.3

G508

Sexualitat humana

Notable

61.4

G512

Emergències prehospitalàries

Excel·lent

18.0

G513

Suport documental en Infermeria

Matrícula d’Honor

1.5

G515

Introducció a les teràpies naturals en Infermeria

No presentat

4.4

G516

Complementació nutricional en Infermeria

G518

Cooperació, solidaritat i voluntariat: eines de trans. social

G521

Coaching per cuidar i cuidar-se

G523

El consum de substàncies psicoactives, abordatge des de la Infermeria

Estudiants matriculats: 272* matí

tarda

Qualificació

Aval. única en %

Aval. única en %

Farmacologia Clínica

Suspens

8.0

8.3

Instruments dels Estudis de la Salut

Aprovat

41.3

36.1

Notable

2n Curs - Assignatures bàsiques del 1r semestre G201 G202

Estudiants matriculats: 345*

2n Curs - Assignatures obligatòries del 1r semestre G203

Ètica i Legislació en Infermeria

Estudiants matriculats: 164*

2n Curs - Assignatures bàsiques del 2n semestre G205

Iniciació a la Metodologia Científica, Documentació i TIC

Estudiants matriculats: 146*

* Total de matrícules realitzades en el conjunt de les assignatures per semestre

43.3

48.6

Excel·lent

4.0

2.1

Matrícula d’Honor

1.5

2.8

No presentat

2.0

2.1

matí

tarda

Aval. única en %

Aval. única en %

Qualificació

Suspens

3.3

10.8

Aprovat

12.2

24.3

Notable

82.2

63.5

Excel·lent

0.0

0.0

Matrícula d’Honor

0.0

0.0

No presentat

2.2

1.4

matí

tarda

Qualificació

Aval. única en %

Aval. única en %

Suspens

1.2

3.1

Aprovat

1.2

3.1

Notable

66.7

69.2

Excel·lent

23.5

20.0

Matrícula d’Honor

3.7

1.5

No presentat

3.7

3.1


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 15

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

matí

tarda

Aval. única en %

Aval. única en %

Suspens

1.2

2.1

Aprovat

14.5

7.8

Notable

56.1

71.1

Excel·lent

22.5

14.8

Matrícula d’Honor

4.1

2.8

No presentat

1.7

1.4

matí

tarda

Aval. única en %

Aval. única en %

2n Curs - Assignatures obligatòries del 2n semestre

Qualificació

G204

Infermeria Gerontològica

G206

Infermeria de Salut Pública i Comunitària

Estudiants matriculats: 315*

2n Curs - Assignatures anuals obligatòries G207

Infermeria Clínica I

Estudiants matriculats: 172*

Qualificació

Suspens

3.3

0.0

Aprovat

20.7

36.3

Notable

73.9

57.5

Excel·lent

1.1

3.8

Matrícula d’Honor

0.0

0.0

No presentat

1.1

2.5

matí

tarda

2n Curs - Assignatures anuals pràctiques externes

Qualificació

Aval. única en %

Aval. única en %

G208

Suspens

0.0

0.0

Aprovat

0.0

0.0

Notable

59.0

50.9

Excel·lent

37.4

42.4

Matrícula d’Honor

2.4

3.4

No presentat

1.2

3.4

Estades Clíniques I

Estudiants matriculats: 142*

3r Curs - Assignatures anuals obligatòries

Qualificació

matí

tarda

Aval. única en %

Aval. única en %

G301

Infermeria Clínica II

Suspens

2.9

0.0

G302

Infermeria Comunitària

Aprovat

13.5

5.6

Notable

75.4

76.9

Excel·lent

6.4

15.4

Matrícula d’Honor

0.0

1.4

No presentat

1.8

0.7

Estudiants matriculats: 314*

* Total de matrícules realitzades en el conjunt de les assignatures per semestre


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 16

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

matí

tarda

Qualificació

Aval. única en %

Aval. única en %

Estades Clíniques II

Suspens

0.0

0.0

Estades Clíniques III

Aprovat

2.5

0.7

Notable

37.0

23.8

Excel·lent

56.2

71.3

Matrícula d’Honor

3.1

3.5

No presentat

1.2

0.7

matí

tarda

Aval. única en %

Aval. única en %

3r Curs - Assignatures anuals pràctiques externes G303 G304

Estudiants matriculats: 305*

4rt Curs - Assignatures obligatòries 1er semestre

Qualificació

G401

Gestió d’Infermeria

Suspens

1.7

0.8

G402

Infermeria de la infància i l’adolescència

Aprovat

20.3

23.6

G403

Infermeria de la salut sexual i reproductiva

Notable

68.6

72.1

G404

Infermeria de salut mental

Excel·lent

5.1

2.4

Matrícula d’Honor

4.0

1.2

No presentat

0.3

0.0

matí

tarda

Qualificació

Aval. única en %

Aval. única en %

Suspens

0.0

0.0

Aprovat

15.2

18.8

Notable

63.0

53.6

Excel·lent

8.7

13.0

Matrícula d’Honor

4.4

2.9

No presentat

8.7

11.6

Estudiants matriculats: 604*

4rt Curs - Assignatura Treball fi de Grau G405

Treball fi de Grau

Estudiants matriculats: 161*

4rt Curs - Assignatura Pràctiques externes G406

Qualificació

matí

tarda

Aval. única en %

Aval. única en %

Practicum

Suspens

Estudiants matriculats: 150*

Aprovat

2.3

0.0

Notable

33.3

30.2

Excel·lent

59.8

63.5

Matrícula d’Honor

3.5

4.8

No presentat

1.2

1.6

* Total de matrícules realitzades en el conjunt de les assignatures per semestre

0.0

0.0


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

17

3.4. Grau de satisfacció dels estudiants Aquestes mitjanes són el resultat de les avaluacions que els estudiants fan dels següents ítems: organització de l’assignatura, coneixements, metodologia, actitud i avaluació individual del professorat, del conjunt d’assignatures de cada semestre.

GRAU EN INFERMERIA

7,25

7,60

7,74

7,59

7,41

6,89

7,25

8,54

primer semestre

segon semestre

tercer semestre

quart semestre

cinquè semestre

sisè semestre

setè semestre

vuitè semestre

Ensenyament Reglat PLA ACCIÓ TUTORIAL

7,26

7,88

7,42

7,62

6,94

7,38

6,69

7,16

primer curs matí

primer curs tarda

segon curs matí

segon curs tarda

tercer curs matí

tercer curs tarda

quart curs matí

quart curs tarda


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 18

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

3.5. Centres de pràctiques Llistat dels centres de pràctiques on els estudiants realitzen l’aprenentatge clínic.

ATENCIÓ PRIMARIA

ATENCIÓ HOSPITALARIA

• CAP Begues • CAP Casernes • CAP El Serral (Sant Vicenç 2) • CAP Gavà 1 • CAP Gavà 2 • CAP Martí Julià • CAP Molí Nou • CAP Montcada i Reixac • CAP Montclar • CAP Montgat Tiana • CAP Montigalà-Apenins • CAP Morera de Pomar • CAP Mútua Rubí • CAP Nova Lloreda • CAP Olesa De Montserrat • CAP Rio De Janeiro • CAP Roger De Flor • CAP Sant Andreu • CAP Santa Coloma de Cervelló • CAP Torrelles de Llobregat • CAP Vilavella (Sant Vicenç Dels Horts) • CAP Viladecans 1 (Mas Font) • CAP Viladecans 2 (Maria Bernades)

• Althaia. Xarxa Assistencial Universitària de Manresa • Benito Menni. Complex Assistencial en Salut • Can Brians • Centre Assistencial Sant Joan de Déu (Almacelles) • Centre Dolors Aleu (Centres Blauclínic) • Centre Vall Paradís • Clínica Corachan • Clínica de Medicina Integral Diagonal • Clínica San Juan de Dios (Perú) • Consorci Sanitari de l’Anoia • Consorci Sanitari del Garraf. Hospital Residència Sant Camil • CSMA Castelldefels • CSMA Cerdanyola • CSMA Cornellà • CSMA El Prat • CSMA Esplugues • CSMA Garraf • CSMA Gràcia • Fundació Sanitària Mollet • Fundació Salut Empordà • Fundación Instituto San José (Madrid) • Hospital Bellvitge • Hospital Clínic i Provincial de Barcelona • Hospital de Barcelona • Hospital de día Garraf • Hospital de día Granollers • Hospital de día Mollet • Hospital de día Vilanova • Hospital de l’Esperit Sant • Hospital de Viladecans • Hospital Delfos • Hospital General d’Hospitalet • Hospital Mare de Déu de la Mercè • Hospital Municipal de Badalona • Hospital Mútua de Terrassa • Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi • Hospital Sant Jordi de la Vall d’Hebró (Centres Blauclínic) • Hospital Sant Rafael • Hospital Universitari Sagrat Cor • Hospital Universitari Vall d’Hebron • L’Asil Hospital de La Garriga. Fundacio Privada • Parc Sanitari Pere Virgili • Socio Sanitari del Carme


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 19

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

CENTRES ORDE HOSPITALARI SANT JOAN DE DÉU PROVINCIA ARAGÓ - SANT RAFAEL • Centre Assistencial SJD - Almacelles • Fundación Instituto San José - Madrid • Sant Joan de Déu, Serveis Sociosanitaris • Hospital SJD De Zaragoza • Hospital Sant Joan de Déu Barcelona • Hospital SJD Numància • Hospital SJD Palma de Mallorca • Hospital SJD Pamplona • Parc Sanitari SJD - Sant Boi • SJD, Serveis Socials - Barcelona • Hospital San Rafael - Granada

CENTRES PROGRAMA ERASMUS I EMPLACEMENT Noruega Universitat de Hogskolen Stord/Haugesund College Norwegian University of Science and Technology Itàlia

Università degli Studi di Roma “Sapienza” (Roma) Università Tor Vergatta (Roma) Hospital San Ambrogio (Milan) Università di Bologna. Campus Bologna Università di Bologna. Campus Rimini

Irlanda

Universitat pública de Galway

Brasil

Universidade de São Paulo, Campus Ribeirão Preto

Perú

Universidad Católica Los Ángeles Chimbote Filial-Piura Universidad César Vallejo SAC Universidad Nacional de Piura


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 20

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

4. Àmbit pedagògic/docent de Cicles Formatius

4.1. Cicle Formatiu de Grau Mitjà: Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria L’ensenyament del Cicle Formatiu de Grau Mitjà Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria, s’imparteix al Centre Docent Sant Joan de Déu segons el DOGC n. 2464 de 28/8/1997.

4.1.1. PERSONAL DOCENT Crèdit 1

Operacions Administratives i Documentació Sanitària Sra. Laura Serradesanferm González Coordinadora

Crèdit 2

L’Ésser Humà davant la Malaltia Sra. Margarita Casas Luna Coordinadora

Crèdit 3

Benestar del Pacient: Necessitats del Pacient, Higiene i Moviment Sra. Anna Cano Parellada Coordinadora

Crèdit 4

Cures Bàsiques d’Infermeria Sra. Rosa Gaya Cortadellas Coordinadora

Crèdit 5

Primers Auxilis Sra. Marta Frutos Becerra Coordinadora

Crèdit 6

Higiene del Medi Hospitalari i Neteja del Material Sra. Felicidad Valencia González Coordinadora

Crèdit 7

Recolzament Psicològic al Pacient/Client Sra. Marta Callarisa Roca Coordinadora

Crèdit 8

Educació per a la Salut Sra. Marta Frutos Becerra Coordinadora

Crèdit 9

Tècniques d’Ajuda Odontològica/Estomatològica Sra. Felicidad Valencia González Coordinadora

Crèdit 10

Relacions en l’Equip de Treball Sra. Laura Serradesanferm González Coordinadora

Crèdit 11

Formació i Orientació Laboral (FOL) Sra. Laura Serradesanferm González Coordinadora

Crèdit 12

Formació en Centres de Treball (FCT) Sra. Rosa Gaya Cortadellas Coordinadora

Crèdit 13

Crèdit de Síntesi Sra. Marta Callarisa Roca Coordinadora

Crèdit 14

Cures Auxiliars d’Infermeria al Nen Hospitalitzat Dra. Olga Rodrigo Pedrosa Coordinadora


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

21

4.1.2. CALENDARI ACADÈMIC Calendari acadèmic aprovat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al curs acadèmic 20172018.

4.1.3. PLA D’ESTUDIS El Campus Docent Sant Joan de Déu imparteix el Pla d’Estudis del Cicle Formatiu de Grau Mitjà Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria, DOGC n. 2464 de 28/8/1997. Crèdits

Hores

C1

Operacions Administratives i Documentació Sanitària

60

C2

L’Ésser Humà Davant de la Malaltia

60

C3

Benestar del Pacient: necessitats del pacient, higiene i moviment

60

C4

Cures Bàsiques d’Infermeria

C5

Primers Auxilis

60

C6

Higiene del Medi Hospitalari i Neteja del Material

90

C7

Recolzament Psicològic al Pacient/Client

60

C8

Educació per a la Salut

60

C9

Tècniques d’Ajuda Odontològica

90

C10

Relacions en l’Entorn de Treball

60

C11

Formació i Orientació Laboral

60

C12

Formació en Centres de Treball (FCT)

C13

Crèdit de Síntesi

60

C14

Cures Auxiliars d’Infermeria al Nen Hospitalitzat

30

240

410

Total hores

1.400

4.1.4. ALUMNAT 4.1.4.1. Nombre d’alumnes matriculats Curs

Nombre d’alumnes

Primer curs

33

Segon curs

30

Total alumnes

63

4.1.4.2. Representants dels alumnes Curs

Delegat/ada

1r Subdelegat/ada

2n Subdelegat/ada

TCAI 1r

Sr. Guillermo García Sánchez

Sr. Alex Florentino Tobarra Muñoz

Sra. Ariadna Antolín Casero

TCAI 2n

Sr. Pau Membrilla Marcos

Sr. Joan Carretero i Muñoz

Sr. Christian Morilla Torres


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

22

4.1.4.3. Rendiment acadèmic TCAI: 1r i 2n Curs C3 - Benestar del Pacient: necessitats del pacient, higiene i moviment

C2 - L’Ésser Humà davant la Malaltia Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Qualificació

Ordinària %

Suspens

33,33%

18,18%

Suspens

15,15%

9,09%

Aprovat

45,45%

0,00%

Aprovat

54,55%

3,03%

Notable

18,18%

0,00%

Notable

30,30%

0,00%

Excel·lent

3,03%

0,00%

Excel·lent

0,00%

0,00%

No avaluat

0,00%

81,82%

No avaluat

0,00%

87,88%

C4 - Cures Bàsiques d’Infermeria

Extraordinària %

C5 - Primers Auxilis

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

21,21%

12,12%

Suspens

20,69%

10,34%

Aprovat

54,55%

0,00%

Aprovat

37,93%

10,34%

Notable

24,24%

0,00%

Notable

34,48%

0,00%

Excel·lent

0,00%

0,00%

Excel·lent

3,45%

0,00%

No avaluat

0,00%

87,88%

No avaluat

0,00%

79,31%

C6 - Higiene del Medi Hospitalari i Neteja del Material Qualificació

Ordinària %

C7 - Recolzament Psicològic al Pacient/Client Extraordinària %

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

6,06%

0,00%

Suspens

33,33%

12,12%

Aprovat

57,58%

0,00%

Aprovat

48,48%

6,06%

Notable

33,33%

0,00%

Notable

9,09%

0,00%

Excel·lent

3,03%

0,00%

Excel·lent

9,09%

0,00%

No avaluat

0,00%

100,00%

No avaluat

0,00%

81,82%

C8 - Educació per a la Salut

C9 - Tècniques d’Ajuda Odontològica

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Qualificació

Suspens

31,03%

10,34%

Suspens

9,09%

0,00%

Aprovat

31,03%

13,79%

Aprovat

57,58%

0,00%

Notable

31,03%

3,45%

Notable

30,30%

3,03%

Excel·lent

6,90%

3,45%

Excel·lent

3,03%

0,00%

No avaluat

0,00%

68,97%

No avaluat

0,00%

96,97%

C10 - Relacions en l’Entorn de Treball (primer) Qualificació

Ordinària %

Suspens

15,15%

Aprovat Notable

Extraordinària %

Ordinària %

Extraordinària %

C10 - Relacions en l’Entorn de Treball (segon) Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

6,06%

Suspens

10,34%

3,45%

63,64%

3,03%

Aprovat

34,48%

6,90%

15,15%

0,00%

Notable

37,93%

0,00%

Excel·lent

6,06%

0,00%

Excel·lent

17,24%

0,00%

No avaluat

0,00%

90,91%

No avaluat

0,00%

89,66%


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

23

C11 - Formació i Orientació Laboral

C12 - Formació en Centres de Treball (FCT)

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Qualificació

Suspens

24,14%

6,90%

Aprovat

27,59%

13,79%

Notable

34,48%

3,45%

No presentats

Excel·lent

10,34%

0,00%

Exempt

No avaluat

0,00%

75,86%

Apte No apte

Ordinària %

Extraordinària %

89,65%

0,00%

0,00%

0,00%

10,34%

0,00%

0,00%

0,00%

C14 - Cures Auxiliars d’Infermeria al Nen Hospitalitzat

C13 - Crèdit de Síntesi Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

34,48%

3,45%

Suspens

3,45%

0,00%

Aprovat

13,79%

13,79%

Aprovat

20,69%

3,45%

Notable

51,72%

6,90%

Notable

48,28%

0,00%

Excel·lent

0,00%

0,00%

Excel·lent

27,59%

0,00%

No avaluat

0,00%

75,86%

No avaluat

0,00%

96,55%

4.1.4.4. Grau de satisfacció de l’alumnat Aquesta mitjana correspon a la resposta del grau de satisfacció global del Cicle Formatiu de Grau Mitjà Cures Auxiliars d’Infermeria:

8,45

4.1.4.5. Centres de pràctiques Llistat dels centres on els alumnes realitzen les pràctiques: • Hospital Sant Joan de Déu Barcelona • Hospital Universitari Vall d’Hebrón • Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Àrea Salut Mental i Hospital General) • Sant Joan de Déu, Serveis Sociosanitaris • ASSIR. Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva • Barnaclinic


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 24

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

4.2. Cicle Formatiu de Grau Mitjà: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería L’ensenyament del Cicle Formatiu de Grau Mitjà Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria, s’imparteix al Centre Docent Sant Joan de Déu segons el DOGC n. 2464 de 28/8/1997.

4.2.1. PERSONAL DOCENT Crèdit 1

Operaciones Administrativas y Documentación Sanitaria Sr. Fernando Parrilla Valero Coordinador

Crèdit 2

El Ser Humano ante la Enfermedad Sr. Josep Benito Granell Coordinador

Crèdit 3

Bienestar del Paciente: Higiene, Reposo y Movimiento Coordinador Sr. Josep Benito Granell

Crèdit 4

Cuidados Básicos de Enfermería Sra. Maria Figueras Jiménez Coordinadora

Crèdit 5

Primeros Auxilios Sr. Borja Quesada Rubio Coordinador

Crèdit 6

Higiene del Medio Hospitalario Sr. Borja Quesada Rubio Coordinador

Crèdit 7

Apoyo Psicológico al Paciente/Cliente Sra. Laura Insa Calderón Coordinadora

Crèdit 8

Educación para la Salud Sr. Fernando Parrilla Valero Coordinador

Crèdit 9

Técnicas de Ayuda Odontológica/Estomatológica Sr. Iván Espejo Redondo Coordinador

Crèdit 10

Relaciones en el Equipo de Trabajo Sra. Laura Insa Calderón Coordinadora

Crèdit 11

Formación y Orientación Laboral Sra. Claudia Molina Guilera Coordinadora

Crèdit 12

Formación en Centros de Trabajo (FCT) Sra. Maria Figueras Jiménez Coordinadora

Crèdit 13

Crédito de Síntesis Sra Maria Figueras Jiménez

Crèdit 14

Cuidados Auxiliares de Infermeria al Niño Hospitalitzado Sra. Natalia Deamo Zurera Coordinadora

Crèdit 15

Cuidados Básicos de Enfermería en el Final de la Vida Sra. Maria Figueras Jiménez Coordinadora

Coordinadora


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

25

4.2.2. CALENDARI ACADÈMIC Calendari acadèmic aprovat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al curs acadèmic 20172018.

4.2.3. PLA D’ESTUDIS El Campus Docent Sant Joan de Déu imparteix el Pla d’Estudis del Cicle Formatiu de Grau Mitjà Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria, DOGC n. 2464 de 28/8/1997. Crèdits

Hores

C1

Operaciones Administrativas y Documentación Sanitaria

60

C2

El ser Humano ante la enfermedad

60

C3

Bienestar del Paciente/cliente

60

C4 I

Curas Básicas de Enfermería

120

C4 II

Curas Básicas de Enfermería

120

C5

Primeros Auxilios

30

C6

Higiene del Medio Hospitalario y Limpieza del Material

90

C7

Apoyo Psicológico al Paciente/Cliente

60

C8

Educación para la Salud

30

C9

Técnicas de Ayuda Odontológica

90

C10

Relaciones en el Entorno de Trabajo

60

C11

Formación y Orientación Laboral

60

C12

Formación en Centros de Trabajo (FCT)

C13

Crédito de Síntesis

60

C14

Cuidados Auxiliares de Enfermeria al Niño Hospitalitzado

60

410

C15 Cuidados básicos de enfermeria en el final de la vida Total hores

30 1.400

4.2.4. ALUMNAT 4.2.4.1. Nombre d’alumnes TCAE virtual matriculats Curs

Nombre d’alumnes

Total alumnes

38

4.2.4.2. Representants dels alumnes Curs

Delegat/ada

TCAE

Sra. Nina Vicente Audi


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

26

4.2.4.3. Rendiment acadèmic - 1r curs TCAE C1 - Operaciones Administrativas y Documentación Sanitaria Qualificació

Ordinària %

Suspens

11,11%

Aprovat

C2 - El Ser Humano ante la Enfermedad Extraordinària %

Qualificació

Ordinària %

5,56%

Suspens

16,67%

5,56%

22,22%

0,00%

Aprovat

22,22%

11,11%

Notable

33,33%

5,56%

Notable

22,22%

0,00%

Excel·lent

33,33%

0,00%

Excel·lent

33,33%

0,00%

No avaluat

0,00%

88,89%

No avaluat

5,56%

83,33%

C3 - Bienestar del Paciente/Cliente

Extraordinària %

C4 - Cuidados Básicos de Enfermeria

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

11,11%

5,56%

Suspens

5,56%

5,56%

Aprovat

16,67%

5,56%

Aprovat

16,67%

0,00%

Notable

55,56%

0,00%

Notable

44,44%

0,00%

Excel·lent

16,67%

0,00%

Excel·lent

27,78%

0,00%

No avaluat

0,00%

88,89%

No avaluat

5,56%

94,44%

Ordinària %

Extraordinària %

C6 - Higiene del Medio Hospitalario y Limpieza del Material

C5 - Primeros Auxilios Qualificació

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

0,00%

0,00%

Suspens

11,11%

0,00%

Aprovat

27,78%

0,00%

Aprovat

0,00%

11,11%

Notable

50,00%

0,00%

Notable

33,33%

0.00%

Excel·lent

11,11%

0,00%

Excel·lent

44,44%

0,00%

No avaluat

11,11%

100,00%

No avaluat

11,11%

88,89%

C7 - Apoyo Psicológico al Paciente/Cliente

C8 - Educación para la Salud

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Qualificació

Ordinària %

Suspens

16,67%

11,11%

Suspens

11,11%

5,56%

Aprovat

33,33%

5,56%

Aprovat

16,67%

5,56%

Notable

33,33%

0,00%

Notable

50,00%

0,00%

Excel·lent

11,11%

0,00%

Excel·lent

22,22%

0,00%

No avaluat

5,56%

83,33%

No avaluat

0,00%

88,89%

C9 - Tècnicas de Ayuda Odontológica Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

C10 - Relaciones en el Entorno de Trabajo

Extraordinària %

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

0,00%

0,00%

Suspens

11,11%

5,56%

Aprovat

0,00%

0,00%

Aprovat

27,78%

5,56%

Notable

61,11%

0,00%

Notable

22,22%

0,00%

Excel·lent

27,78%

0,00%

Excel·lent

27,78%

0,00%

No avaluat

11,11%

100,00%

No avaluat

11,11%

88,89%


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

27

C11 - Formación y Orientación Laboral

C13 - Crèdito de Síntesis

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

22,22%

5,56%

Suspens

0,00%

0,00%

Aprovat

50,00%

5,56%

Aprovat

5,56%

0,00%

Notable

22,22%

5,56%

Notable

33,33%

0,00%

Excel·lent

5,56%

5,56%

Excel·lent

50,00%

0,00%

No avaluat

0,00%

77,78%

No avaluat

11,11%

100,00%

C14 - Cuidados Auxiliares de Enfermería al Niño Hospitalizado Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

C15 - Cuidados básicos de Enfermería en el Final de la Vida Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

0,00%

0,00%

Suspens

11,11%

0,00%

Aprovat

16.67%

0,00%

Aprovat

11,11%

11,11%

Notable

72,22%

0,00%

Notable

44,44%

0,00%

Excel·lent

5,56%

0,00%

Excel·lent

27,78%

0,00%

No avaluat

5,56%

100,00%

No avaluat

5,56%

88,89%

4.2.4.4. Rendiment acadèmic - 2n curs TCAE C1 - Operaciones Administrativas y Documentación Sanitaria Qualificació

Ordinària %

C2 - El Ser Humano ante la Enfermedad Extraordinària %

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

0,00%

0,00%

Suspens

25,00%

0,00%

Aprovat

75,00%

0,00%

Aprovat

0,00%

0,00%

Notable

0,00%

0,00%

Notable

25,00%

0,00%

Excel·lent

25,00%

0,00%

Excel·lent

50,00%

0,00%

No avaluat

0,00%

100,00%

No avaluat

0,00%

100,00%

C3 - Bienestar del Paciente/Cliente Qualificació

Ordinària %

C4 - Cuidados Básicos de Enfermeria Extraordinària %

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

0,00%

0,00%

Suspens

0,00%

0,00%

Aprovat

25,00%

0,00%

Aprovat

0,00%

0,00%

Notable

50,00%

0,00%

Notable

75,00%

0,00%

Excel·lent

25,00%

0,00%

Excel·lent

25,00%

0,00%

No avaluat

0,00%

100,00%

No avaluat

0,00%

100,00%

C6 - Higiene del Medio Hospitalario y Limpieza del Material

C5 - Primeros Auxilios Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

0,00%

0,00%

Suspens

0,00%

0,00%

Aprovat

25,00%

0,00%

Aprovat

50,00%

0,00%

Notable

25,00%

0,00%

Notable

25,00%

0,00%

Excel·lent

50,00%

0,00%

Excel·lent

25,00%

0,00%

No avaluat

0,00%

100,00%

No avaluat

0,00%

100,00%


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

28

C8 - Educación para la Salud Qualificació

Ordinària %

C10 - Relaciones en el Equipo de Trabajo Extraordinària %

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

0,00%

0,00%

Suspens

0,00%

0,00%

Aprovat

50,00%

0,00%

Aprovat

75,00%

0,00%

Notable

25,00%

0,00%

Notable

0,00%

0,00%

Excel·lent

25,00%

0,00%

Excel·lent

25,00%

0,00%

No avaluat

0,00%

100,00%

No avaluat

0,00%

100,00%

C12 - Formación en Centros de Trabajo (FCT) Qualificació

Apte

Ordinària %

C13 - Crèdito de Síntesis

Extraordinària %

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

81,25%

0,00%

Suspens

0,00%

0,00%

No apte

0,00%

0,00%

Aprovat

0,00%

0,00%

No presentats

0,00%

0,00%

Notable

25,00%

0,00%

18,75%

0,00%

Excel·lent

25,00%

0,00%

No avaluat

50,00%

100,00%

Exempt

C15 - Cuidados básicos de Enfermería en el Final de la Vida Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

0,00%

0,00%

Aprovat

50,00%

0,00%

Notable

25,00%

0,00%

Excel·lent

25,00%

0,00%

No avaluat

0,00%

100,00%

4.2.4.5. Grau de satisfacció de l’alumnat Aquesta mitjana correspon a la resposta del grau de satisfacció global del Cicle Formatiu de Grau Mitjà Cuidados Auxiliares de Enfermeria.

7,77


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 29

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

4.2.4.6. Centres de pràctiques Llistat dels centres on els alumnes realitzen les pràctiques: • Hospital Sant Joan de Déu Barcelona • ASSIR. Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva • Barnaclínic • Sant Joan de Déu Numància • Parc Sanitari Sant Joan de Déu

4.3. Cicle Formatiu de Grau Superior: Tècnic en Documentació i Administració Sanitàries L’ensenyament del Cicle Formatiu de Grau Superior Tècnic en Documentació i Administració Sanitàries s’imparteix al Campus Docent Sant Joan de Déu segons el Real Decreto 768/2014 del 12 de setembre.

4.3.1. PERSONAL DOCENT Mòdul MP01.UF1 Gestió de Pacients en l’Atenció Primària i en l’Atenció Especialitzada Sr. Daniel Pérez Soriano Coordinador Mòdul MP01.UF2 Gestió i Derivació de Pacients en les diferents Prestacions Assistencials Sr. Daniel Pérez Soriano Coordinador Mòdul MP02.UF1 El llenguatge de Ciències de la Salut Sra. Mar Godall Castell Coordinadora Mòdul MP02.UF2 Fisiopatologia per Sistemes i Aparells Sra. Mar Godall Castell Coordinadora Mòdul MP03. UF1 Rastreig i Indexació del Document Clínic Sra. Concepción Ferriz Canals Coordinadora Mòdul MP03. UF2 Indexació d’Episodis Assistencials Específics Sra. Concepción Ferriz Canals Coordinadora Mòdul MP03. UF3 CIM-10 Sra. Concepción Ferriz Canals Coordinadora Mòdul MP04. UF1 La Documentació Clínica Sra. Marta Gil Riera Coordinadora Mòdul MP04. UF2 L’Arxiu Clínic Sra. Marta Gil Riera Coordinadora Mòdul MP05. UF1 Els Sistemes d’Informació en Sanitat Sra. Marta Gil Riera Coordinadora Mòdul MP05. UF2 La Classificació Internacional de Malalties Sra. Marta Gil Riera Coordinadora Mòdul MP06. UF1 Tecnologia i Comunicació Digital i Processament de Dades Sr. José Antonio Giménez Martínez Coordinador


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 30

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

Mòdul MP06. UF2 Tractament Avançat de la Informació, Arxiu i Presentació de la Informació Escrita Sr. José Antonio Giménez Martínez Coordinador Mòdul MP06. UF3 Gestió de Base de Dades, Disseny d’un Full de Càlcul i Integració d’Aplicacions Sr. José Antonio Giménez Martínez Coordinador Mòdul MP07. UF1 Codificació Específica de Patologia Sistemàtica Sra. Concepción Ferriz Canals Coordinadora Mòdul MP07. UF2 Codificació Específica de Lesions i Emmetzinaments Sra. Concepción Ferriz Canals Coordinadora Mòdul MP07. UF3 Codificació Específica de Patologia Ginecològica, Obstetrícia i del Període Perinatal Sra. Concepción Ferriz Canals Coordinadora Mòdul MP07. UF4 CIM-10 Sra. Concepción Ferriz Canals Coordinadora Mòdul MP08. UF1 La Comunicació en l’Àmbit Assistencial Sra. Maria Montes Peñarroya Coordinadora Mòdul MP08. UF2 Orientació i Assesorament en l’Àmbit Assistencial Sra. Maria Montes Peñarroya Coordinadora Mòdul MP09. UF1 Estadística i Epidemiologia Sr. Fernando Parrilla Valero Coordinador Mòdul MP09. UF2 Base de Dades Sanitàries Sr. Fernando Parrilla Valero Coordinador Mòdul MP10. UF1 La Gestió Administrativa dels Centres Sanitaris Sr. Joel Casado Benito Coordinador Mòdul MP10. UF2 La Gestió Administrativa dels Assajos Clínics i Projectes de Recerca Sr. Joel Casado Benito Coordinador Mòdul MP11. UF1 Incorporació al Món Laboral Sra. Laura Serradesanferm González Coordinadora Mòdul MP11. UF2 Prevenció de Riscos Laborals Sra. Claudia Molina Guilera Coordinadora Mòdul MP12. UF1 Empresa i Iniciativa Emprenedora Sra. Maria Montes Peñarroya Coordinadora Mòdul MP13. UF1 Anglès Tècnic Sra. Naomi Wedman

Coordinadora

Mòdul MP14. UF1 Projecte de Documentació i Administració Sanitària Sr. Joel Casado Benito Coordinador Mòdul MP15. UF1 Formació en Centres de Treball Sra. Ana Maria Merino Márquez Coordinadora


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 31

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

4.3.2. CALENDARI ACADÈMIC Calendari acadèmic aprovat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al curs acadèmic 20172018.

4.3.3. PLA D’ESTUDIS El Centre Docent Sant Joan de Déu imparteix el Pla d’Estudis del Cicle Formatiu de Grau Superior Tècnic en Documentació i Administració Sanitàries, segons el Real Decreto 768/2014 del 12 de setembre, BOE. Crèdits

Hores

MP01.UF1

Gestió de pacients en l’atenció primària i en l’atenció especialitzada

66

MP01.UF2

Gestió i derivació de pacients en les diferents prestacions assistencials

33

MP02.UF1

El llenguatge en ciències de la salut

33

MP02.UF2

Fisiopatologia per sistemes i aparells

99

MP03.UF1

Rastreig i indexació del document clínic

66

MP03.UF2

Indexació d’episodis assistencials específics

99

MP03.UF3

CIM-10

33

MP04.UF1

La documentació clínica

99

MP04.UF2

L’arxiu clínic

66

MP05.UF1

Els sistemes d’informació en sanitat

33

MP05.UF2

La classificació internacional de malalties

99

MP06.UF1

Tecnologia i comunicació digital i processament de dades

33

MP06.UF2

Tractament avançat de la informació, arxiu i presentació de la informació escrita

33

MP06.UF3

Gestió de bases de dades, disseny d’un full de càlcul i integració d’aplicacions

66

MP07.UF1

Codificació específica de patologia sistemàtica

66

MP07.UF2

Codificació específica de lesions i emmetzinaments

33

MP07.UF3

Codificació específica de patologia ginecològica, obstètricia i el període perinatal

33

MP07.UF4

CIM-10

33

MP08.UF1

La comunicació en l’àmbit assistencial

33

MP08.UF2

Orientació i assessorament en l’àmbit assistencial

33

MP09.UF1

Estadística i epidemiologia

99

MP09.UF2

Bases de dades sanitàries

66

MP10.UF1

La gestió administrativa dels centres sanitaris

33

MP10.UF2

La gestió administrativa dels assajos clínics i projectes de recerca

66

MP11.UF1

Incorporació al món laboral

66

MP11.UF2

Prevenció de riscos laborals

33

MP12.UF1

Empresa i iniciativa emprenedora

66

MP13.UF1

Anglès tècnic

99

MP14.UF1

Projecte de documentació i administraciò sanitària

66

MP15.UF1

Formació en centres de treball Total hores

350 2.000


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

32

4.3.4. ALUMNAT 4.3.4.1. Nombre d’alumnes matriculats Curs

Nombre d’alumnes

Documentació i Administració Sanitàries - 1r curs

29

Documentació i Administració Sanitàries - 2n curs

26

Total alumnes

55

4.3.4.2. Representants dels alumnes Curs

Delegat/ada

1r Subdelegat/ada

2n Subdelegat/ada

Documentació i Administració Sanitàries - 1r curs

Sra. Nerea Sabaté Moreso

Sra. Maria Colet Melgosa

Sr. Marc Delgado Rochina

Documentació i Administració Sanitàries - 2n curs

Sra. Anna Ceresuela Orta

Sra. Helena Arango Gaitán

Sra. Laia de Castro Vidal

4.3.4.3. Rendiment acadèmic Documentació i Administració Sanitàries MP01.UF1 - Gestió de pacients en l’atenció especialitzada Qualificació

Ordinària %

MP01.UF2 - Gestió i derivació de pacients en les diferents prestacions assistencials

Extraordinària %

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

3,70%

0,00%

Suspens

3,70%

3,70%

Aprovat

7,41%

0,00%

Aprovat

0,00%

0,00%

Notable

44,44%

0,00%

Notable

48,15%

0,00%

Excel·lent

44,44%

0,00%

Excel·lent

48,15%

0,00%

No avaluat

0,00%

100,00%

No avaluat

0,00%

96,30%

MP02.UF1 - El llenguatge en ciències de la salut Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

MP02.UF2 - Fisiopatologia per sistemes i aparells Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

7,41%

3,70%

Suspens

22,22%

18,52%

Aprovat

25,93%

3,70%

Aprovat

18,52%

3,70%

Notable

40,74%

0,00%

Notable

59,26%

0,00%

Excel·lent

25,93%

0,00%

Excel·lent

0,00%

0,00%

No avaluat

0,00%

92,59%

No avaluat

0,00%

77,78%

MP03.UF1 - Rastreig i indexació del document clínic Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

MP03.UF2 - Indexació d’episodis assistencials específics Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

0,00%

0,00%

Suspens

3,70%

3,70%

Aprovat

7,41%

0,00%

Aprovat

37,04%

0,00%

Notable

55,56%

0,00%

Notable

37,04%

0,00%

Excel·lent

37,04%

0,00%

Excel·lent

22,22%

0,00%

No avaluat

0,00%

100,00%

No avaluat

0,00%

96,30%


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

33

MP03.UF3 - CIM-10 Qualificació

MP04.UF1 - La documentació clínica Ordinària %

Extraordinària %

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

3,70%

0,00%

Suspens

0,00%

0,00%

Aprovat

25,93%

3,70%

Aprovat

14,81%

0,00%

Notable

62,96%

0,00%

Notable

59,26%

0,00%

Excel·lent

3,70%

0,00%

Excel·lent

25,93%

0,00%

No avaluat

3,70%

96,30%

No avaluat

0,00%

100,00%

MP04.UF2 - L’arxiu clínic Qualificació

Ordinària %

MP05.UF1 - Els sistemes d’informació en sanitat Extraordinària %

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

0,00%

0,00%

Suspens

3,70%

3,70%

Aprovat

11,11%

0,00%

Aprovat

7,41%

0,00%

Notable

74,07%

0,00%

Notable

74,07%

0,00%

Excel·lent

14,81%

0,00%

Excel·lent

14,81%

0,00%

No avaluat

0,00%

100,00%

No avaluat

0,00%

96,30%

MP05.UF2 - La classificació internacional de malalties Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

MP06.UF1 - Tecnologia i comunicació digital i processament de dades Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

3,70%

3,70%

Suspens

0,00%

0,00%

Aprovat

7,41%

0,00%

Aprovat

18,52%

0,00%

Notable

62,96%

0,00%

Notable

48,15%

0,00%

Excel·lent

25,93%

0,00%

Excel·lent

33,33%

0,00%

No avaluat

0,00%

96,30%

No avaluat

0,00%

100,00%

MP06.UF2 - Tractament avançat de la informació, arxiu i presentació de la informació Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

MP006.UF3 - Gestió de base de dades Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

0,00%

0,00%

Suspens

3,70%

0,00%

Aprovat

7,41%

0,00%

Aprovat

11,11%

3,70%

Notable

22,22%

0,00%

Notable

33,33%

0,00%

Excel·lent

70,37%

0,00%

Excel·lent

51,85%

0,00%

No avaluat

0,00%

100,00%

No avaluat

0,00%

96,30%

MP07.UF1 - Codificació específica de patologia sistemàtica Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

MP07.UF2 - Codificació específica d’emmetzinaments Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

8,33%

8,33%

Suspens

8,33%

8,33%

Aprovat

37,50%

0,00%

Aprovat

4,17%

0,00%

Notable

41,67%

0,00%

Notable

54,17%

0,00%

Excel·lent

12,50%

0,00%

Excel·lent

33,33%

0,00%

No avaluat

0,00%

91,67%

No avaluat

0,00%

91,67%


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

34

MP07.UF3 - Codificació específica de patologia ginecològica, obstetrícia i el període perinatal Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

MP07.UF4 - CIM-10 Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

8,33%

8,33%

Suspens

8,33%

8,33%

Aprovat

29,17%

0,00%

Aprovat

29,17%

0,00%

Notable

37,50%

0,00%

Notable

41,67%

0,00%

Excel·lent

25,00%

0,00%

Excel·lent

20,83%

0,00%

No avaluat

0,00%

91,67%

No avaluat

0,00%

91,67%

MP08.UF1 - La comunicació en l’àmbit sanitari Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

MP08.UF2 - Orientació i assessorament Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

4,17%

0,00%

Suspens

0,00%

0,00%

Aprovat

33,33%

0,00%

Aprovat

29,17%

0,00%

Notable

20,83%

4,17%

Notable

45,83%

0,00%

Excel·lent

41,67%

0,00%

Excel·lent

20,83%

4,17%

No avaluat

0,00%

95,83%

No avaluat

4,17%

95,83%

MP9.UF1 - Estadística i epidemiologia Qualificació

Ordinària %

MP9.UF2 - Bases de dades sanitàries

Extraordinària %

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

0,00%

0,00%

Suspens

8,33%

4,17%

Aprovat

25,00%

0,00%

Aprovat

29,17%

4,17%

Notable

58,33%

0,00%

Notable

45,83%

0,00%

Excel·lent

12,50%

0,00%

Excel·lent

16,67%

0,00%

No avaluat

4,17%

100,00%

No avaluat

0,00%

91,67%

MP10.UF1 - La gestió administrativa als centres Qualificació

Ordinària %

Suspens

12,50%

Aprovat

Extraordinària %

MP10.UF2 - La gestió administrativa als assajos Qualificació

Ordinària %

4,17%

Suspens

29,17%

8,33%

8,33%

0,00%

Aprovat

12,50%

12,50%

Notable

45,83%

4,17%

Notable

41,67%

8,33%

Excel·lent

33,33%

4,17%

Excel·lent

16,67%

0,00%

No avaluat

0,00%

87,50%

No avaluat

0,00%

70,83%

MP11.UF1 - Incorporació al món laboral Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Extraordinària %

MP11.UF2 - Prevenció de riscos laborals Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

3,70%

3,70%

Suspens

0,00%

0,00%

Aprovat

37,04%

0,00%

Aprovat

3,70%

0,00%

Notable

48,15%

0,00%

Notable

14,81%

0,00%

Excel·lent

11,11%

0,00%

Excel·lent

81,48%

0,00%

No avaluat

0,00%

96,30%

No avaluat

0,00%

100,00%


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

35

MP12.UF1 - Empresa i iniciativa emprenedora Qualificació

Ordinària %

MP13.UF2 - Anglès tècnic

Extraordinària %

Qualificació

Ordinària %

Extraordinària %

Suspens

4,17%

0,00%

Suspens

12,50%

8,33%

Aprovat

12,50%

0,00%

Aprovat

29,17%

4,17%

Notable

37,50%

4,17%

Notable

45,83%

0,00%

Excel·lent

45,83%

0,00%

Excel·lent

12,50%

0,00%

No avaluat

0,00%

95,83%

No avaluat

0,00%

87,50%

MP14.UF1 - Projecte de documentació i administració sanitària Qualificació

Ordinària %

MP15.UF1 - Formació en centres de treball

Extraordinària %

Qualificació

Suspens

0,00%

0,00%

Apte

Aprovat

0,00%

0,00%

Notable

20,83%

Excel·lent No avaluat

Ordinària %

Extraordinària %

92,00%

0,00%

No apte

8,00%

0,00%

0,00%

No presentats

0,00%

0,00%

66,67%

0,00%

Exempt

0,00%

0,00%

12,50%

100,00%

4.3.4.4. Grau de satisfacció de l’alumnat Aquesta mitjana correspon a la resposta del grau de satisfacció global del Cicle Formatiu de Grau Superior de Documentació i Administració Sanitària:

8,35

4.3.4.5. Centres de pràctiques Llistat dels centres on els alumnes realitzen les pràctiques: • Parc Sanitari Sant Joan de Déu • Hospital Sant Joan de Déu Barcelona • Hospital Sant Joan de Déu de Martorell • Hospital Quirón Salud Barcelona • TecnoCampus Mataró-Maresme • Fundació de recerca Sant Joan de Déu • Clínica Rinológica Maria Colomé • Hospital Moisès Broggi


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 36

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

5. Àmbit pedagògic/docent de Formació Postgraduada: màsters, postgraus i formació continuada

5.1. Màsters i Postgraus Nom de l’ensenyament

Crèdits

Direcció

Màster en Cures d’Infermeria en la Infància i Adolescència (13a Edició) En col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i Agència de Postgrau UB

1r any: 30 Sra. Bárbara Hurtado Pardos 2n any: 30

Nombre d’estudiants

Avaluació

1r any: 19 2n any: 22

7,67

8,60

Màster en Medicina Tradicional Xinesa i Acupuntura (15a Edició)

62

Dra. Cristina Domingo Gómez

1r curs: 5 2n curs: 5 3r curs: 4

Màster en Teràpia Ayurvèdica (3ª edició)

60

Sra. Elena Saura Portillo Sr. Sudhakar R. Powar

2n curs: 16

Màster en Teràpia Neural i Odontologia Neurofocal (11a Edició) En col·laboració amb Agència de Postgrau UB

60

Dr. David Vinyes Casajoana

1r curs: 40 2n curs: 37

7,56

Màster en Valoració Energètica i Acupuntura (15a edició) En col·laboració amb Agència de Postgrau UB

62

Dra. Cristina Domingo Gómez

1r curs: 12 2n curs: 16 3r curs: 21

8,83

Màster Universitari en Estudis avançats en Exclusió Social (3a edició)

60

Dr. Joan Uribe Vilarrodona Dra. Laura Martínez Rodríguez Dra. Marta Venceslao Pueyo

24

8,71

Màster en Teràpia Neural mèdica i odontológica (3a edició) En col·laboració amb Agència de Postgrau UB

60

Dr. David Vinyes Casajoana

1r curs: 24 2n curs: 21

9,11

Màster universitari en atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model Child Life (2a edició)

60

Dra. Núria Roca Caparà

14

8,36

Postgrau en Infermeria d’Anestèsia i Reanimació (14a Edició) En col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i Agència de Postgrau UB

30

Sra. Margarita García de Vicuña Dra. Maria José Morera Pomarede

55

7,15

Postgrau teòric-pràctic per a infermers/es: actualització en cures intensives a infants i adolescents (16a edició)

20

Dra. Bárbara Hurtado Pardos Sr. Omar Rodríguez Forner

26

8,73

Curs de postgrau i extensió universitària d’humanització i atenció espiritual en societats plurals (4a edició)

30

Dra. Anna Ramió Jofre Sra. Mercè Puig-Pey Saurí

14

8,57

continua


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 37

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

Nom de l’ensenyament

Crèdits

Nombre d’estudiants

Direcció

Formació Continuada per Acupuntors (15a Edició)

12

Dra. Cristina Domingo Gómez

8

Postgrau Seguretat i qualitat assistencial i legal (3a Edició) Finalitza desembre 2018 En col·laboració amb la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i Unió Consorci Formació

30

Dra. Mª Luisa de la Puente Martorell Dra. Dolors Miguel Ruiz Sr. Luis María Planchat Teruel Sra. Raquel Carrera Goula Sra. Anna Rodríguez Cala

23

Total d’estudiants matriculats: 406

Avaluació

Total d’estudiants titulats: 250

5.2. Relació de Projectes, Tesines i Treballs d’Investigació realitzats pels estudiants 5.2.1. MÀSTER EN CURES D’INFERMERIA EN LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (13a Edició) Estudiants d’investigació

Projecte, tesina o treball d’investigació

Alsina Rull, Adriana

Dolor en el paciente pediátrico

Amezcua Gomariz, Anna Montesinos Reina, Cristina

Variabilidad de los protocolos de aislamiento en los niños de 0 a 2 años con bronquiolitis VRS+utilizados en los hospitales de Cataluña

Belhassine Demer-Dji, Meriem

Evolución y actualización de los cuidados NIDCAP en el hospital Vall d’Hebron: Satisfaccción de los profesionales

Caballero Mirabet, Elisabet

Avaluar la eficàcia d’una Intervenció Educativa realitzada als pares dels nens que debuten amb DM1 en l’ingrés hospitalari per millorar el seu nivell de coneixements, sentit de la coherència i nivele de resiliència

Carulla Navarro, Aleyda Terribas Llopis, Andrea

Convulsions febrils a urgències

Castillo Bravo, Alicia

Lactancia materna como medida no farmacológica para la prevención y el alivio del dolor en recine nacidos a término durante la venopunción

Caudevilla Rodríguez, Patricia

Detección de trastornos del sueño en el niño hospitalizado mediante actigrafía

Claros Vidal, Ainoa Malloll Vidal, Laura

Conèixer la qualitat del son en nens diagnosticats de bronquiolitis amb tractament nebulitzat

Cucurella Astier, Anna

Qualitat de vida del nen diabètic

Freitas Gutiérrez, Fátima

Calidad de vida en las/os niñas/os de 6 a 12 años diagnosticados de Enuresis Primaria

García Domínguez, David

Hábitos de uso de las pantallas en la edad pedriática (15 meses-14 años) atendidos en los centros de atención primaria de Badalona

Gistau Sánchez, Núria

Diabetes infantil

Hernández Ibañez, Patricia Páez Freixas, Claudia

Influencia de las mascotas en los adolescentes Hospitalizados continua


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 38

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

Estudiants d’investigació

Projecte, tesina o treball d’investigació

Mestres Tarrés, Alba

La lactància Materna durant els primers sis mesos de vida percebuda per les mares de la Barcelona Esquerra

Moreno Massoni, Meritxell

Experiencias y vivencias de adolescentes con cáncer sobre un ingreso de Cuidados Intensivos Pedriáticos del Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu

Querol Zamora, Esther

Investigació sobre la salut mental positiva i l’estrès laboral del personal d’Infermeria que treballa en una planta d’hospitalització pedriàtica

Olivart Llop, Marta Elisa Torrado Hernández, Alejandra

Qualitat de vida dels nens diagnosticats amb malatlia de Crohn portadors d’una ostomía

5.2.2. MÀSTER EN MEDICINA TRADICIONAL XINESA I ACUPUNTURA (15a Edició) Estudiants d’investigació

Projecte, tesina o treball d’investigació

Cost Herrero, Ruth

Tratamiento acupuntura en Pacientes Oncológicos

Martí Saludes, Carlota

Tratamiento Incontinencia orina con Acupuntura

Palomares Alamo, Beatriz

Tratamiento con acupuntura para el Dolor Articular

5.2.3. MÀSTER EN TERÀPIA AYURVÈDICA (3a Edició) Estudiants d’investigació

Projecte, tesina o treball d’investigació

Barbosa Vilar, Ana Isaura Escrigas Serra, Judith Gorczakowka, Dorota

Revisión de la aplicabilidad y de la efectividad del conjunto de los tratamientos ayurvédicos no farmacológicos para el insomnio crónico en mujeres en la edad de postmenopausia. Estudio de casos

Casellas Montagut, Marta Esparza Mosquete, Judit Nogués Torroba, Gema

Ahara (nutrición) y patologías atópicas en la infancia. Scoping Review

Diez Espin, Elisabet Gregori Saavedra, Ricard Rota Gutiérrez, Sandra

Efecto de la terapia de yoga en infancia de 6 a 14 años con trastorno de espectro autista leve. Scoping review

Mitjans Martínez, Montserrat Morgado Mesas, Isabel

Efectos de la Terapia Ayurveda en pacientes que presentan Bruxismo. Estudio de casos

Pozo Peralta, Silvia Sota Thomas, Olivier

Dravyaguna Vignyana. Análisis de las sustancias según el Ayurveda. Scoping review

5.2.4. MÀSTER EN TERÀPIA NEURAL I ODONTOLOGIA NEUROFOCAL (11a Edició) Estudiants d’investigació

Projecte, tesina o treball d’investigació

Álvarez Fischer, Eduardo

Búsqueda y traducciones de artículos de terapia neural en alemán

Aretxaga Ituarte, Maite

Las emociones y el cuerpo. Case report

Arteaga Losada, Lorena Capablo Ramon, Patricia Robiró Puso, Montserrat Tarragona Agullana, Clara

Tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria con procaína

continua


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 39

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

Estudiants d’investigació

Projecte, tesina o treball d’investigació

Blanco Donoso, Mª Magdalena Gamboa Urgeles, Rosa María Roldán González, Amèlia

Efectos de la infiltración de la cicatriz de cesárea con procaína en pacientes que presentan dolor lumbar

Canals Ciendones, Laura Ginés González, Irina Martín Pérez, Mireia Santos Mendoza, Xavier

Abordajes del ganglio esfenopalatino en cadáver

Carretero Codina, Maria Rosa Llamas Castañeda, Maribel Nadal Castell, Mª Josep Pomés Dies, Maria Teresa

Capsulitis adhesiva. Estudio para valorar los campos interferentes más relevantes

Casas Garrell, Susana Mayor Subirana, Gemma Sabaté LLobet, Carles

Protocolo para el estudio de la efectividad de la inyección de procaína en los trastornos temporomandibulares

Cidre Vázquez, Mª Carmen Muñoz Blasco, Miguel

Estudio descriptivo sobre los efectos adversos observados en la práctica de la terapia neural

Dolcet Romeo, Patricia Natalia García Molero, Carlos Iriarte Arenaza, Amaia Morales Fernández, Maryori

Infusiones de procaína y bicabonato sódico. A proósito de un caso de artritis reumatoide severa

Domínguez López, Francesc

Terapia neural en artrosis de rodilla. Diseño de estudio experimental aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo.

Fernández Alcívar, Boris Marín Ametller, Àngels

Compromiso articulotemporomandibular

Gabirondo Irastorza, Nerea

Ganglio esfenopalatino: revisión bibliográfica

Goizueta Estébanez, Miguel

Monitoreo de TFM. Una experiencia neural terapéutica

Ibáñez Suau, Santos

A propósito de un caso. Tratamiento de la alopecia areata y desde la perspectiva neurofocal

Muñoz Sellart, Montserrat

Complicaciones y reacciones adversas a la terapia neural

5.2.5. MÀSTER EN VALORACIÓ ENERGÈTICA I ACUPUNTURA (15a Edició) Estudiants d’investigació

Projecte, tesina o treball d’investigació

Bartolucci, Moira

Amenaza Parto, tratamiento Acupuntura

Batlle Cullell, Ariadna

Acupuntura para el estreñimiento en población anciana

Batlle Cullell, Arnald

Tratamiento acupuntura en Artrosis Manos

Bordas Guinó, Anna

Tratamiento hipotensión en donantes de sangre con digitopuntura

Carmona Cordoba, Maria Isabel

Digitopuntura para Nauseas y vómitos postquirurgico

Cartañá López, Eva

Proyecto de Acupuntura para crecimiento intrauterino retardado

Codina Aróztegui, Iris

Proyecto Prevención con Acupuntura de la prolongación del Parto post epidural

Del Rio Medina, Sonia

Acupuntura para el estrés previo a los exámenes continua


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 40

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

Estudiants d’investigació

Projecte, tesina o treball d’investigació

Diéguez Núñez, Soraya

Proyecto Efectividad Acupuntura en la estimulación al parto

Garrido Muñoz, Raquel

Enuresis nocturna en niños con digitopuntura

Giralt Vázquez, Cristina

Rev. Biblio. Acupunturo, tratar Sindrome estres Crónico imigrantes

Higuera Blanco, Oscar Mauricio

Tratamiento insomnio en pacientes con Fibromialgia

Lozano Bernuz, Vanessa

Tratamiento hemorroides postparto con Acupuntura

Moncasi Luque, Nuria

Tratamiento acupuntura para pérdida de peso

Moreno Buendia, Laura

Acupuntura para infertilidad y TFIV, Revisión Bibliografica

Navarro Gutiérrez, Tania

Acupuntura en trabajo de parto en gestantes con bolsa rota

Pérez Madern, Cristina

Aplicación Acupuntura en pueblos del Pirineo

Roca Serra, Marta

Acupuntura para el tratamiento de las migrañas

Rojas Aviles, Marina

Tratamiento con acupunturas en embarazadas PEG o RCIV

Salgado, Chia Mª Teresa

Acupuntura para el miedo post fx cadera en ancianos

Vázquez Algona, Esther

Tratamiento acupuntura en Arteriopatia Periférica Cap

5.2.6. MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS AVANÇATS EN EXCLUSIÓ SOCIAL (3a Edició) Estudiants d’investigació

Projecte, tesina o treball d’investigació

Bañeres Conesa, Júlia

La precariedad laboral en las trabajadores del sector de la hosteleria

Calzada Ribas, Andrés

La categoria MEINA. Llums i ombres d’una etiqueta que està de moda

Claro Alfaro, Diana

Aproximación al Trabajo social comunitario: el caso de Rubí

Delgado Diez, Marina

Detección de la violència infantil desde la línia 900 900 120

Fernández Massuet, Núria

Impacte de les relacions socials en la qualitat de vida de la gen gran atesa des de diferents models d’atenció a la dependència

Navarro Canelo, Marc

¿Encierro como dispositivo educativo?

Pérez Alonso, Paula

El envejecimiento en el neoliberalismo: La mercantilización de la vejez dentro de las residencias privadas para la tercera edad

Pricope, Iulia

La invisibilidad como estrategia: estigma e integración de inmigrantes Rumanos en Cataluña

5.2.7. MÀSTER EN TERÀPIA NEURAL MÈDICA I ODONTOLÒGICA (3a Edició) Estudiants d’investigació

Projecte, tesina o treball d’investigació

Benvegnu Guedes, Leonardo Kawano Hokama, Maura Lopes Simplicio, Claudio

Análisis de cicatriz de herida quirúrgica en pacientes con osteosíntesis después de la aplicación de procaína. Case report

Bueno De Camargo, Lanie

Efectos adversos de los anestésicos locales continua


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 41

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

Estudiants d’investigació

Projecte, tesina o treball d’investigació

Catalán Soriano, Marta Marín Vecino, Andrea Rey Novoa, Modesto

Tratamiento del dolor vulvar localizado con anestésicos locales. Estudio de serie de casos

Coa Uzcátegui, Vanessa

Somatización de la ansiedad. Revisión bibliogràfica

Da Silva Junior, Joel

Actualización de la terapia neural odontológica

Hernández Delgado, Lisette Madrigal Fernández, Patricia Mazorra Ordóñez, Vivian Vuelta Calzada, Sonia

Reacciones de hipersensibilidad a la procaína en pacientes tratados con terapia neural

Pelizzari, Leonardo Pousa, Guillermo

Riesgo de infección en el sitio de punción en tratamiento neural terapéutico con anestésicos locales

Rivera Hechem, Mª Jesús

Relación anatómica y funcional entre el sistema nervioso y sistema facial

Rodríguez Mera, Juan José Vicente Pascual, Mikel

Dolor postquirúrgico y terapia neural. A propósito de una seria de casos

Ruiz Escolano, Gloria

Uso de Traumeel en odontología

Teixeira Menéndez, Graciana

Disminución de la carga irritativa en la matrix a través de la ONF, impulsando la autoregulación del sistema autónomo

5.2.8. MÀTER UNIVERSITARI EN ATENCIÓ EMOCIONAL A L’INFANT HOSPITALITZAT SEGONS EL MODEL CHILD LIFE (2a Edició) Estudiants d’investigació

Projecte, tesina o treball d’investigació

Aguirre Vela, Valeria

Mejora de la atención emocional en la planta de Pediatría del Hospital Oncológico SOLCA en Quito Ecuador, mediante la implementación de un Proyecto de Innovación del modelo Child Life

Capelles Salvatella, Silvia

Recerca qualitativa d'investigació acció participació que es basa en la vivència d'hospitalització dels nens i adolescents diagnosticats d'un trastorn de conducta alimentària

Grané Mascarell, Núria

Programa d’acompanyament als infants amb pares ingressats a la Uci segons el model Child Life

Graupera Portell, Laia

Criterios de definición del paciente experto oncológico pediátrico

Guarch Silvestre, Meritxell

Proyecto de innovación: la humanización y el acompañamiento al paciente y a su familia en la cirugía menor pediátrica de la Clínica Corachán

Horrillo Guzmán, Mª Mercedes

Descripcion de los modelos asistenciales pediátricos de atención emocional de los hospitales de la ciudad de Barcelona: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital del Mar-Parc de Salut Mar y Hospital de Barcelona

Lorenzo Soler, Berta

Valoració de la resiliència, el suport social i la salut mental positiva en l'adherència al tractament de la diabetes en adolescents

Muñoz Blanco, Patricia

Atención emocional en el proceso de enfermedad siguiendo el modelo Child Life a través de un cuento

Padilla Puig, Clàudia

Aproximació qualitativa a l'experiència hospitalària del pacient adolescent i del seu grup d'amics i amigues

Tamborero Martín, Lorena

Expresamos a través del cómic continua


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 42

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

5.2.9. POSTGRAU EN INFERMERIA D’ANESTÈSIA I REANIMACIÓ (14a Edició) Estudiants d’investigació

Projecte, tesina o treball d’investigació

Andujar Maqueda, Ana Maria Iglesias Varela, Cristian Pera Villar, Carla Montserrat

Prueba piloto para medir la efectividad de una intervención enfermera dirigida a pacientes geriátricos durante el proceso quirúrgico

Barba Pedrazo, Judit Martínez Abad, Helena Clara Mostajo Lozano, Maria José

Conocer el nivel de conocimiento de las enfermeras quirúrgicas sobre la hipertemia maligna

Boix Muller, Azahara Galindo Rodríguez, Miriam López Mateo, Sandra

Conocimiento de la vivencia de los padres en el acompañamiento de sus hijos durante la inducción anestésica de un proceso quirúrgico

Brugué Masferrer, Ana Maria Soler Cutanda, Irene

Infermeria i rehabilitación multimodal

Campá Garcia, Xènia-Teresa Doménech Arévalo, Juan Pedro Pérez García, Susana

Recursos audiovisuales, método innovador para reducir la ansiedad quirúrgica y sus complicaciones postoperatorias

Castro Torres, Cristina Granada Alegre, Carolina

El yoga como terapia alternativa y complementaria en el tratamiento del dolor lumbar

Cavero Miranda, Ana Jessenia Ginés Ballart, Silvia

La ansiedad preoperatoria en niños: una tarea pendiente

Choclán Hermosilla, Aida Sabater Navarro, Marina

Valoración de los pacientes intervenidos de artroplastia total de rodilla mediante protocolo de fast-track

Delgado García, Iñaki Rodríguez Medina, Marta Sánchez Carretero, Jaime

Quines són les estratègies que utilitzen els professionals d’infermeria per comunicar-se amb els pacients en una unitat post-quirúrgica?

Dos Santos Fortunato, Maria Das Dores Escolano Fernandez, Carolina

Valoración de la utilización de anestésicos locales en el intraoperatorio de colecistectomía laparoscópica para la disminución del dolor postoperatorio inmediato

Enriquez Mellinas, Carolina Efectividad de la ketamina y/o el fentanilo para el control del dolor en el paciente Martínez Pérez, Yolanda politraumatizado Salgado de la Iglesia, Pilar Sarmiento Romero de Á., Cesar Fco. Ferrer Bañolas, Lucía

Evaluación de la efectividad de un programa educativo a pacientes que se intervienen de bypass aortocoronario

Galán Abrego, Laura María

Impacte del procés quirúrgic d’urgència

Garcia Iscla, Montserrat Mota Rezola, Arrate Muñoz Rabeya, Sonia

Prevención de lesiones oculares en pacientes sometidos a cirugía bajo anestesia general

González Mingo, Ana Jiménez Paco, Alodia Sánchez Ferrer, Tamara Sánchez Flores, Rocío

Control del dolor postoperatorio en pacientes intervenidos de Hallux Valgus en cirugía mayor ambulatoria

Grande Moreno, Irene Salom Parra, Silvia

Valoración del confort postoperatorio tras la aplicación de un bloqueo anestésico regional ecoguiado en pacientes intervenidas de tumorectomía de mama en régimen de CMA continua


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 43

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

Estudiants d’investigació

Projecte, tesina o treball d’investigació

Jiménez Serrano, Erica Llimona Echeverria, Ainhoa

Relació entre el dolor i la hipotermia no controlada en pacients quirúrgics

Lavernia Gimenez, Cristina Suárez Illatopa, Rocío del Pilar

Nivel de conocimiento de la cultura de seguridad del paciente según la percepción de los enfermeros en la Unidad de Recuperación postanestésica

Lopez Ramos, Anais Riera Jiménez, Judith Ureta Albert, Gemma

Quina és la percepció de la infemera d’anestèsia vers el seu rol?

Polo Pestaña, Vanesa Valverde Juárez, Alba

Síndrome de Burnout en el área quirúrgica (servicio de anestesia y reanimación)

Porras Masó, Marta Salguero Moreno, Sonia

Dolor i ansietat en la cirurgia de cataracta, comparant el primer ull amb el segon

Rius Gordillo, Gemma

Valoración del dolor postoperatorio en pacientes intervenidos de prótesis de rodilla

Sáez Pastor, Maria del Pilar Vizcaíno López, Silvia

Les vivències davant la intervenció de Pròtesi de Genoll

5.2.10. POSTGRAU SEGURETAT I QUALITAT ASSISTENCIAL I LEGAL (3a Edició) Estudiants d’investigació

Projecte, tesina o treball d’investigació

Agustín Mata, Concepción

Análisis Modal de Fallos y Efectos del Proceso de Preparación de la Medicación en las Unidades de Hospitalización Pediátrica

Arumi Albo, Xavier

Descentralitzar i dinamitzar els temes de Seguretat del pacient en el mateix punt d’atenció dels professionals

Berrade Zubiri, José Julián

Mejora de la satisfaccion de pacientes y familiares en U.C.I

Cano Velasco, Alejandro

Metodología de PDSA: Planificació d’intervencions en el procés d’atenció, seguiment i coordinació del Codi Risc Suicidi activat al Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Ferrero Martínez, Silvia Irene

Disminució de la incidÈncia d’hemorràgia obstétrica a HSJD

Folch Ferre, Emma

Ús segur del medicament: implantació d’un sistema de notificació d’incidents a l’hospital Sociosanitari Francolí

Galisteo García, Mar

Proyecto de mejora de la calidad asistencial utilizando la metodologÍa pdsa: diseño de encuesta de satisfaccion para pacientes y/o familias

Gaspar Caro, Mª José

Actuació farmacèutica comunitaria: prevenció d’errors de medicació a pediatria

Hernández Vidal, Núria

Implantació del projecte de seguretat dels pacients a l’EAP Penitenciaria Mas Enric de Tarragona

Hernandez Villén, Olivia

Proyecto de mejora asistencial: Implantación de un aplicativo inteligente en cuanto a la seguridad del paciente

Herrera Polo, David

Diseño de un programa de alta a módulo: de hospitalización a comunitaria, en el medio penitenciario

Lupiañez Alonso, Isidoro

Creación de una Encuesta de Satisfacción para familias de usuarios de un Centro Ocupacional

Mas Rubio, Ma Dolors

Millorar l’aplicació del screening de pacients per SARM continua


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

I. Campus Docent Sant Joan de Déu

44

Estudiants d’investigació

Projecte, tesina o treball d’investigació

Ortiz Valen, Sonia

Proposta d'hospitalització psiquiàtrica domiciliària al territori d’influència del centre de salut mental d’Esplugues

Palau Pifarré, Núria

Marcación Prequirúrgica. Un paso más en la cirugía segura

Panzino, Fernando

Implantación de una consulta de transición “desde la adolescencia hacia la adultez”

Pérez Jiménez, Rosa Ma

Implantació d’un llistat de verificació infermera previ a l’endoscòpia urgent a l’hospital Althaia de Manresa

Pérez Sánchez, Alfonso

Implantación y evaluación de un plan de acogida para facultativos de nueva incorporación en atención primaria lthaia manresa

Total de Projectes, Tesines i Treballs d’Investigació realitzats: 131

5.3. Formació Continuada Nom del Curs

Nombre d’hores

Nombre d’alumnes

Curs formadors aprenentatge clínic. Matí

5

5

Curs formadors aprenentatge clínic. Tarda

5

2

20

10

Curs tècnic en cures auxiliars d’infermeria a l’àmbit penitenciari

3

32

Teràpies energètiques

5

32

Maneig de situacions en crisis en casos d’aturada cardiorespiratòria

4,5

20

Estils comunicatius per a docents

8

25

Dinamitzar la tutorització mitjançant la simulació

8

20

Atenció al pacient pal·liatiu i/o en el final de la vida

4,5

24

Curs acreditat suport vital bàsic amb desfibril·lador extern automatitzat

5

59

Primers auxilis


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 45

II. Àmbit de serveis

1. Personal d’administració i serveis 1.1. Personal d’Administració Sra. Judit Boluña i Álvarez Responsable d’Administració i Finances Sra. Patrícia Álvarez Artiga Cap de Negociat Sra. Núria Bermudo Hernández Secretària de Direcció Sra. Cristina Domínguez González Secretària d’Estudiants Sra. Mª Pilar Guàrdia Gil Secretària de Cicles Formatius Sra. Montserrat Lopera Aljarilla Secretària Econòmica Sra. Anaís Martín Gómez Secretària Sra. Marta Ortín Gracia Secretària Sra. Rosa Parra Garrido Secretària Econòmica Sra. Marta Roig Losantos Secretària d’Estudiants Sra. Mercè Torres Gracia Secretària Econòmica Sra. Lourdes Torres i Sánchez-Gil Secretària d’Estudiants Sra. Casimira Valenzuela Rubio Secretària d’Estudiants Sra. Marcela Valenzuela Rubio Secretària d’Estudiants Sr. Jesús Zamarra López Responsable Secretaria

1.2. Personal de Biblioteca Sra. Yolanda Gálvez Carrascal Bibliotecària Sra. Alícia Martín Castro Bibliotecària


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 46

II. Àmbit de serveis

2. Biblioteca Els principals objectius realitzats per la biblioteca durant el curs 2017/2018 han estat: • El nombre total de llibres/DVD’s adquirits per biblioteca aquest curs ha estat de 127 exemplars, dels quals 42 va ser donacions. El fons total actual és de 8.831 exemplars. El nombre de préstecs en paper ha baixat en relació al curs anterior, augmentat però l’ús de la col.leció digital. • Mitjançant la biblioteca virtual tant els alumnes com els professors poden accedir a la consulta de 91 llibres electrònics que pertanyen a les col·leccions Enferteca i Eureka suscrites pel Campus. Aquests llibres es poden consultar també des de casa. • Des de la mateixa biblioteca virtual també es pot accedir a recursos de lliure accés, en aquest moment hi ha un total de 509 llibres i 249 revistes. • Aquest curs s’han servit 50 peticions de SOD al professorat del Campus. • El fons de llibres i revistes d’acupuntura s’ha trasladat a l’edifici d’Esade per facilitar la consulta dels usuaris del Màster d’Acupuntura. • S’ha fet formació sobre l’ús de la biblioteca als estudiants de 1r curs de GRAU, i els alumnes de 1r curs de TCAI. • Durant el curs 2017/18 la biblioteca ha tingut alumnes de pràctiques de Documentació Sanitària, als quals hem donat suport en les tasques que tenien encomanades. • S’ha donat suport als estudiants de GRAU per facilitar-los els tràmits que havien de fer per poder accedir al CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona). • Durant el curs 2017-2018 el nostre perfil a Facebook ha arribat als 1.013 seguidors, gràcies als 659 post que hem publicant els nostres seguidors ens han respost compartint 445 cops el contingut i deixant 38 comentaris. Aquest darrer curs sumem 1.024 seguidors a Twitter i hem publicat 1.162 tweets; que han generat 1.891 interaccions, entre retweets i favorits. • A la web de la biblioteca s’han publicat 67 entrades, amb 32.000 visites acumulades, sent els mesos maig, agost i setembre els de major afluència de visitants. Les pàgines més visitades corresponen a la pàgina inicial, “¿Qué es una revista indexada? Definición y requisitos” i la pàgina inicial del web, on els estudiants tenen accés a tots els serveis de la biblioteca. • Des de biblioteca es va considerar que com aquest curs 2017/2018 per primera vegada no tindríem als alumnes físicament a l’edifici on està la biblioteca, seria bo oferir un servei de comunicació per WhatsApp que tindria com a objectiu principal establir una comunicació personalitzada entre usuari i biblioteca i viceversa. Es va inaugurar a l’octubre de 2017.


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

II. Àmbit de serveis

47

3. Grau de satisfacció de l’alumnat 3.1. Grau en Infermeria SECRETARIA

BIBLIOTECA

Mitjana corresponent a l’avaluació dels serveis d’administració referent a l’atenció rebuda i valoració de secretaria.

Mitjana corresponent a l’avaluació dels serveis de la biblioteca referent a l’atenció rebuda i fons bibliogràfic.

Avaluació tasques secretaria

Avaluació tasques biblioteca

8,52

8,53

8,25

8,71

7,90

8,07

7,56

7,36

atenció telefònica

matrícula

tràmits acadèmics

gestió de pagaments

infomació i referència

servei de préstec

servei d’obtenció de documents

desiderates

3.2. Cicles formatius: TCAI SECRETARIA Mitjana corresponent a l’avaluació dels serveis d’administració referent a l’atenció rebuda i valoració de secretaria. Avaluació tasques secretaria

8,84

8,89

8,84

8,68

atenció telefònica

matrícula

tràmits acadèmics

gestió de pagaments


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

II. Àmbit de serveis

48

3.3. Cicles formatius: TCAE (virtual) SECRETARIA Mitjana corresponent a l’avaluació dels serveis d’administració referent a l’atenció rebuda i valoració de secretaria. Avaluació tasques secretaria

8,66

8,00

7,88

7,88

atenció telefònica

matrícula

tràmits acadèmics

gestió de pagaments

3.4. Cicles formatius: DAS SECRETARIA Mitjana corresponent a l’avaluació dels serveis d’administració referent a l’atenció rebuda i valoració de secretaria. Avaluació tasques secretaria

8,83

8,66

8,50

8,66

atenció telefònica

matrícula

tràmits acadèmics

gestió de pagaments


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

III. Cursos

49

1. Contraprestació Nom del Curs

Crèdits

Nombre Avaluació d’estudiants

Direcció

Instrumentos para la mejora personal y profesional. Toma de decisiones y conflictos laborales

2

Francesc Carabaca Ribera

16

9,10

Aplicació del prāṇāyamā pel manteniment de la salut

8

Agustí Hernández Navarro Elena Saura Portillo

16

8,2

Introducción a la Medicina Tradicional China y Acupuntura

10

Cristina Domingo Gómez Juli Salvat Astorch Maite Miranda García

14

8,7

2. Llengües i Cursos Tipus d’activitat

Entitat organitzadora

Lloc

Participant

Máster universitario en Dirección y Gestión de centros educativos

Universidad de Deusto – UAB

On-line

Patrícia Álvarez Artiga

Sessió Informativa nou reglament general de protecció de dades

Orde Hospitalari SJD

Esplugues

Patrícia Álvarez Artiga

Curs d’Anglès

English Academy Sant Vicenç dels Horts

Sant Vicenç dels Horts

Laura Martínez Rodríguez

Curso: propiedad intelectual y derechos de autor

Campus Europeo de Formación

On-line

Yolanda Gálvez Carrascal

Curs sobre Hermenèutica i llenguatge

Facultat filosofia Llull

On-line

Laura Martínez Rodríguez

Sofriment i resistència

Orde Hospitalari Sant Joan de Déu

Sant Boi de Llobregat

David Lorenzo Izquierdo

Curs d’Anglès

Academia Wellington House

Barcelona

Oscar Bautista Villaécija

Curs Anglès OTO

Grup Vaughan

Barcelona

Olga Rodrigo Pedrosa

Curs transformació digital dels centres educatius

Edu-Tech Cluster

Barcelona

Ariadna Graells Sans Laura Insa Calderón

First Certificate

Institut d’estudis moderns

Barcelona

Lourdes Torres Sánchez-Gil

Taller de treball “Significació de la cura, COIB més enllà de la malaltia i l’hegemonia econòmica”

Barcelona

Mariona Farres Tarafa Anna Ramió Jofre

Curs Sessió DAFO

Barcelona

Personal Campus Docent SJD

Campus Docent Sant Joan de Déu

continua


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

III. Cursos

50

Tipus d’activitat

Entitat organitzadora

Lloc

Participant

Formación al curso para instructores avanzados en simulación

Hospital Virtual ValdecillaCenter for medical simulation

Santander

Mariona Farrés Tarafa

Curso: experto en nutrición y salud en paciente crónico

Institut de formació continua-IL3 Universitat de Barcelona

On-line

Mar Godall Castell

Curso: experto en nutrición y salud en oncologia

Institut de formació continua-IL3 Universitat de Barcelona

On-line

Concepción Férriz Canals

Curs Trends in e-psychology

EDX

On-line

Laura Insa Calderón

Taller FISE Innovación tecnológica centrada en paciente-II Congreso de Experiencia del paciente

IEXP

Madrid

Esther Insa Calderón

Curs Anglès

Institut obert de Catalunya

Virtual

Maria Figueras Jiménez

Curs: Supervisión para enfermería. Gestión de Recursos Humanos

Escuela internacional de Ciencias de la Salud. Universidad a distancia de Madrid

On-line

Carlos Nebot Bergua

El Sistema d’indicadors

Fundació Escoles Cristianes de Catalunya

Barcelona

Francesc Caravaca Ribera Maria Pilar Guardia Gil M. José Morera Pomarede Jesús Zamarra López

Sessió informativa: nou reglament protecció de dades

Fundació Escoles Cristianes de Catalunya

Barcelona

Francesc Caravaca Ribera

Curs de Protecció de dades

Fundació Escoles Cristianes de Catalunya

Barcelona

Patrícia Álvarez Artiga

Curs: Habilitats socials del tutor i la relació amb l’equip docent

Fundació Escoles Cristianes de Catalunya

Barcelona

Laura Insa Calderón José Antonio Giménez Martínez

Rosetta Stone Course Semestral

Universitat de Barcelona

Virtual

Judit Boluña Álvarez Amèlia Guilera Roche Montserrat Lopera Aljarrilla Rosa Parra Garrido Mercè Torres Gracia

Curso mindfulness como herramienta para favorecer el bienestar personal y mejorar las relaciones interpersonales

Campus Docent Sant Joan de Déu

Barcelona

Patrícia Álvarez Artiga Núria Bermudo Hernández Cristina Domínguez González Yolanda Gálvez Carrascal Pilar Guàrdia Gil Montserrat Lopera Aljarilla Alicia Martín Castro Anaïs Martín Gómez Marta Ortín Gracia Rosa Parra Garrido Marta Roig Losantos Mercè Torres Gracia Lourdes Torres Sánchez Gil Cassy Valenzuela Rubio Marcela Valenzuela Rubio

continua


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

III. Cursos

51

Tipus d’activitat

Entitat organitzadora

Lloc

Participant

Carta Identitat SJD

Orde Hospitalari SJD

Sant Boi de Llobregat

Oscar Bautista Villaécija Ariadna Graells Sans

El Valor de la Espiritualidad

Orde Hospitalari Sant Joan de Déu

Esplugues

Marta Callarisa Roca

El liderazgo conducido por valores

Orde Hospitalari Sant Joan de Déu

Esplugues

Francesc Caravaca Ribera

Curso: El Foco hacia mi

Campus Docent Sant Joan de Déu

Sant Antoni de Vilamajor

Carme Vega Monteagudo

Formación de Formadores y Valores

Orde Hospitalària SJD

Sant Boi de Llobregat

Carme Vega Monteagudo

MoodleMoot 2018

Moodle

Barcelona

Francesc Caravaca Ribera Jesús Zamarra López

Formación Institucional. Taller de resolución de problemas y conflictos

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

Sant Boi

Alicia Martín Castro Cassy Valenzuela Rubio

Disseny de programacions didàctiques Fundació Escoles per a formadors Cristianes de Catalunya

Barcelona

Maria Figueras Giménez Jose Antonio Giménez Martínez Laura Insa Calderón Claudia Molina Guilera

MoodleMoot Spain 2018

Moodle

Barcelona

Maria Figueras Giménez

Escuelas despiertas. Mindfulness aplicado a la educación

ICE-UB

Barcelona

Laura Serradesanferm González

Formació: Aprenentatge basat en problemes ABP: curs d’actualització metodològica

Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Barcelona

Laura Insa Calderón Jennifer Suárez Torrens

Curs: L’arbre de la neurociència la ment del futur

Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Barcelona

Marta Callarisa Roca

Barcelona

Judit Boluña Alvarez

Jornada Serveis Financers i Tecnologia Institut d’estudis financers


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

IV. Recerca

52

1. Grup d’Investigació del Campus Docent Sant Joan de Déu Nom del Grup/Xarxa

Membres

Grup d’Investigació en Infermeria, Educació i Societat (GIEES)

Equip investigador: Marta Callarisa Roca Anna Cano Parellada Mariona Farrés Tarafa Rosa Gaya Cortadellas Amèlia Guilera Roche Marina Heredia Torras Bárbara Hurtado Pardos Esther Insa Calderón Laura Martínez Rodríguez Dolors Miguel Ruiz María José Morera Pomarede Carlos Nebot Bergua Àngels Pedrola Segarra Anna Ramió Jofré Núria Roca Caparà Juan Fco Roldán Merino Júlia Roura Masmitjà Olga Rodrigo Pedrosa Dolores Royo Aran Laura Serradesanferm González Carme Vega Monteagudo Investigadors col.laboradors externs: Ana M. Merino Márquez (Fundació SJD) Anna Pérez Carmona (FAD-SJD) Joan Uribe Vilarrodona (Serveis Socials SJD)


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

IV. Recerca

53

2. Àmbits de recerca i activitats desenvolupades

2.1. Trets Identitaris Coordinador/a Dra. Anna Ramió Jofre Presentació Aquesta línia pretén potenciar la recerca dels trets identitaris de les professions sanitàries, especialment la professió infermera i les organitzacions sociosanitàries. La identitat de les professions i de les organitzacions es configura a través dels valors i actituds adoptats per un col·lectiu que, juntament amb el coneixement abstracte i habilitats, realitza i especifica la seva aportació social. La investigació en aquest àmbit vol aprofundir i reflexionar sobre aquests aspectes essencials i nuclears en els que pivota l’atenció humanitzada a les persones per part dels professionals i la cultura de les organitzacions sociosanitàries.

2.1.1. PROJECTES DE RECERCA EN CURS O FINALITZATS Títol del Projecte

IP Equip Investigador

Entitat Organitzadora/Finançadora

Anonimat, invisibilitat i reconeixement de les pràctiques infermeres a Catalunya, les Illes Balears i Andorra (X_XXI)

FEBE

Campus Docent Sant Joan de Déu

Les infermeres en l’atemptat del 17A. Histories de solidaritat i professionalitat

FEBE

Campus Docent Sant Joan de Déu

Historia dels Bombers Sanitaris de Barcelona

FEBE

Campus Docent Sant Joan de Déu

2.1.2. PARTICIPACIÓ COM CONFERENCIANT, PONENT I MODERACIÓ DE TAULA RODONA Conferències • Ramió A. Guilera A. Infermeres Pioneres. EUI Sant Pau. Barcelona, 27 setembre 2017. • Ramió A. Enfermeres de Guerra. Universitat de Vic. Vic, 9 octubre de 2017. Taules rodones • Amèlia Guilera Roche. La Infermeria del S.XXI vista per les direccions d’Infermeria. Jornada “Visualitzem la Infermeria del S.XXI”, Barcelona, 16 de maig de 2018. • Amèlia Guilera Roche. Estudiar la Infermeria. XX Congrés Internacional de la Història de la Medicina Catalana. Vic, 8-9-10 juny de 2018. • Amèlia Guilera Roche. Història i trajectòria del Comitè d’Ètica Assistencial i presentació del llibre de casos del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, segona edició. Jornada 30 anys traçant Nous camins. Esplugues de Llobregat, 30 de maig de 2018.


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

IV. Recerca

54

2.1.3. PARTICIPACIÓ EN COMITÈ ORGANITZADOR I/O CIENTÍFIC EN CONGRESSOS, JORNADES I ALTRES Tipus d’activitat

Entitat organitzadora

Lloc

Participant

EACME Annual Conference

Institut Borja

Esplugues de Llobregat

Laura Martínez Rodriguez

Conferència: Aliances basades en COIB la cura: Cap a una nova política del cuidar

Barcelona

Anna Ramió Jofre

Conferència: Treballar amb xarxa de cuidadors

COIB

Barcelona

Anna Ramió Jofre

Jornada de Trabajo de transmisión de Valores

Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu

Esplugues de Llobregat

Adrià Almazor Sirvent

Jornada SJD 2018. Espiritualitat, acompanyament amb sentit

Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu

Esplugues de Llobregat

Núria Bermudo Hernández Anna Ramió Jofre Júlia Roura Masmitjà

2.2. Innovació Docent Coordinador/a Dra. María José Morera Pomarede Presentació En aquest àmbit, l’Escola Universitària Sant Joan de Déu té un esperit de canvi, innovació i actualització de les activitats i dispositius formatius, amb el compromís d’introduir canvis justificats en l’exercici professional tot promovent la millora, la flexibilitat, la capacitat d’adaptació i actualització en els nous coneixements i recursos disponibles. En aquest context de canvi i innovació es justifica la recerca que recull la formalització de projectes d’innovació fonamentats, canvis en la metodologia docent, en la cultura organitzativa, en la formació del professorat, en la formació dels estudiants i en la gestió del Centre que siguin viables i pràctics i ens encaminin cap una millora de la qualitat de la nostra Institució i de la disciplina infermera.

2.2.1. PARTICIPACIÓ COM CONFERENCIANT, PONENT I MODERACIÓ DE TAULA RODONA Ponències • Insa E. Realitat virtual en las aules de ciències de la salud. eHealth Congress. I encuentro eHealth en el Caribe. Santo Domingo, 15-16 setembre de 2017. • Insa E. Moyes J. VR4Health to teach anatomy. Women’s Forum for the economy and society. Paris, 5-6 octubre 2017. • Nebot C. Espai de reflexió docent: l’experiència i vivència de l’aprenentatge clínic en el grau en infermeria. Jornada d’ espai de reflexió docent: l’experiència i vivència de l’aprenentatge clínic en el grau en infermeria. Barcelona, 23 d’octubre de 2017. • Farres M., Gomez E., Gil A., Ortegon R., Aceituno Ma., Muñoz B. En el hospital los adolescentes cuentan, y cuentan historias. 1r. Spinner d’emprenedoria, innovació i tecnología: Desafia el teu talent infermer. Barcelona, 23-24 novembre de 2017. • Insa E. Els líders i els que lideren: el lideratge infermer. Jornada Els 4 Gats. Mollet del Vallès, 16 novembre de 2017. • Insa E. Experience of líving with a hereditary disease: A the intersection of anthopology, biomedicine and phiosophy. ECQI 2018-2nd European Cingress of Qualitative Inquiry. Leuven, 6-8 febrer de 2018. • Martinez L., Bautista O. Contributions to meaning from first year nursing degree students. ECQI 2018-2nd European Cingress of Qualitative Inquiry. Leuven, 6-8 febrer de 2018. • Farres M. Entretenem mitjançant la simulació?. Espai de reflexió docent: Entretenem mitjançant la simulació? Barcelona, 12 de desembre de 2017.


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

IV. Recerca

55

• Hurtado B., Farres M. Adaptación al castellano y estudio de fiabilidad y validez de la escala de evaluación de competencias infermeres en simulación de Creighton (C-SEI). Congrés SESAM. The society in Europe for simulation applied medicine. Bilbao, 27-28-29 juny de 2018. • Insa E. VR2Learn. A solution to understand human anatomy and physiology. Edutech 2018. Tel-Aviv-Isarrael, 12 març de 2018. • Hurtado B. Enfermedades doctora OhD ¿Y ahora qué?. 33 congreso Nacional de la sociedad española de cuidados intensivos pediátricos. Granada, 10-13 juny de 2018. • Hurtado B. Como elaborar un proyecto de investigación. 32 Congreso Nacional de la Sociedad de cuidados intensivos pediátricos. Granada. Maig 2017. • Hurtado B. Prevención y tratamiento de las lesiones cutáneas asociadas a la ventilación mecánica no invasiva en pediatría. 32 Congreso Nacional de la Sociedad de cuidados intensivos pediátricos. Granada. Maig 2017. • Hurtado B. Niveles de exposición a factores de riesgo psicosocial y la salud mental positiva en docentes universitarios de enfermería de Cataluña. Seminario Internacional de investigación en enfermedades de salud mental. Universidad de Oporto. Juny 2017. • Hurtado B. Diseño y elaboración del trabajo final de grado en el Campus Docent Sant Joan de Déu. I Jornada de Treballs de Final de Grau. Maig 2018. Moderació Taula Rodona • Hurtado. B. Comunicacions Orals. 33 congreso Nacional de la sociedad española de cuidados intensivos pediátricos. Granada, 10-13 juny de 2018.

2.2.2. PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS ORALS I PÒSTERS Comunicacions orals • Almazor A., Miguel D., Escofet A. Validación de los objetivos de aprendizaje del Grado de Enfermería en el contexto de las prácticas de Enfermería Comunitaria. Congrés CIDUI 2018. Girona, 4-5-6 juliol de 2018.

2.2.3. PARTICIPACIÓ EN COMITÈ ORGANITZADOR I/O CIENTÍFIC EN CONGRESSOS, JORNADES I ALTRES Tipus d’activitat

Entitat organitzadora

Lloc

Membres del Comitè

IV Congreso SESSEP Adquisición de competencias básicas para ensenyar con simulación en ciencias de la salud

SESSEP

Manresa

Mariona Farres Tarafa

2.3. Metodologia d’Atenció a la Salut Coordinador/a Dr. Juan Francisco Roldán Merino Presentació Es pretén potenciar l’estudi en l’àmbit de les cures a persones amb problemes de salut, amb la finalitat de promoure la salut, benestar i qualitat de vida en totes les edats i situacions de les persones. Considerem que la investigació representa una activitat necessària que ens ha de permetre resoldre els interrogants de la nostra pràctica infermera, sent un instrument bàsic per al seu desenvolupament. Aquesta activitat no només proporcionarà una intervenció infermera de qualitat als ciutadans, si no que també suposarà un valor afegit per a nosaltres com professionals, per a la comunitat i per al propi sistema sanitari.


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 56

IV. Recerca

2.3.1. PUBLICACIONS Articles • Hurtado B, Farres M. Prevention and treatment of skin lesions associated with non-invasive mechanical ventilation. Recommendations of experts. Enfermeria Intensiva. Elservier 2017.

2.3.2. PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS ORALS I PÒSTERS Comunicacions orals • Miguel D, Almazor A, Huguet A, Rubio A, Porta I, Lozano M. Impacto de un programa de entrenamiento estructurado de la memoria “taller de memoria” dirigido a pacientes diagnosticados de deteriodo cognitivo en un centro de atención primaria. XXI Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados (Investen). Madrid 14-17 novembre 2017. • Martinez L, Bautista O, Ramió A. Estudio de las aportaciones sobre el sentido de la vida en los estudiantes de primer curso de grado de enfermeria. XXI Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados (Investen). Madrid 14-17 novembre 2017. • Miguel D., Huguet A., Almazor A., Gil m., Molano A. Autopercepción del benestar psicológico de los estudiantes de tercer curso de enfermería del Campus Docent Sant Joan de Déu de Barcelona. XXXV Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. Santiago de Compostela, 21-22-23 març de 2018. • Roca N., Serrallonga N., Planas MªJ., Guilera A. Formando profesionales para una atención emocional de excelencia. Los programas Child Life. Congreso Actualización en Enfermería Pediátrica Oncológica: “Pacientes, familias y enfermeras: creciendo juntos”. Esplugues de Llobregat, 2-3-4 maig de 2018. • Serradesanferm L., Callarisa M. Projecte Pas a Pas. Una eina d’empoderament acadèmic pels alumnes de TCAI. 7a. Jornada d’Exel·lència a l’Educació. Premi Xavier Batlle a les Bones Pràctiques i a la Innovació Educativa. Barcelona, 19 d’abril de 2018. • Rodriguez N., Roldan J., Puig M., Lluch T., Callarisa M., Sanchez S. Adaptación al castellano y anàlisis de la fiabilidad y validez del cuestionario Quality in Psychiatric Care-Forensic Staff (QPC-FIPS). V Congreso Catalán de Enfermería de Salud Mental. Barcelona, 7-8 juny de 2018. • Vega C., Graells A., Suarez J. Formació dels estudiants d’infermeria en Salut Pública i atenció integral. XII Jornadas assistencials San Juan de Dios: Atención integral-atención compartida. Manresa, 16-17-18 maig de 2018. Pòsters • Martinez L, Bautista O, Ramió A. Cuidado transcultural y ética: una visión sistemática de la literatura. XXI Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados (Investen). Madrid 14-17 novembre 2017. • Diaz C., Casas I., Roldan J. Adaptación Cultural y Validación de la versión paraguaya del OHIP-14. IV Congreso Internacional en contextos clinicos y de la Salud. On-line, 8-9 març de 2018. • Diaz C., Casas I., Roldan J. Estado de salud bucodental y necesidad de tratamiento en adultos, Paraguay. IV Congreso Internacional en contextos clinicos y de la Salud. On-line, 8-9 març de 2018. • Diaz C., Casas I., Roldan J. Estado de salud periodontal y pérdida de fijación en adultos, Paraguay. IV Congreso Internacional en contextos clinicos y de la Salud. On-line, 8-9 març de 2018. • Diaz C., Casas I., Roldan J. Calidad de vida oral y experiencia de caries en adultos, Paraguay. IV Congreso Internacional en contextos clinicos y de la Salud. On-line, 8-9 març de 2018. • Hurtado B. Identificación de las dificultades y emociones de tutorización de las prácticas de Grado en Enfermería. Herramientas para la mejora docente. Congreso internacional de Enfermería (CIE), los enfermeros a la vanguardia, mejorando los cuidados. Juny 2017. • Hurtado B. Mejorando la práctica clínica: formación en ventilación mecánica no invasiva pediátrica (VMNI) en la formación postgraduada de Enfermería. Congreso internacional de Enfermería (CIE), los enfermeros a la vanguardia, mejorando los cuidados. Juny 2017. • Hurtado B. The ATIC diagnostics “Newborn physiological immaturity” what does it mean for nurses in practice settings. Congreso internacional de Enfermería (CIE), los enfermeros a la vanguardia, mejorando los cuidados. Juny 2017.


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

IV. Recerca

57

2.3.3. PARTICIPACIÓ EN COMITÈ ORGANITZADOR I/O CIENTÍFIC EN CONGRESSOS, JORNADES I ALTRES Tipus d’activitat

Entitat organitzadora

Lloc

Membres del Comitè

Congreso Actualización en Enfermería Pediátrica Oncológica: “Pacientes, familias y enfermeras: creciendo juntos”

Hospital Sant Joan de Déu

Esplugues de Llobregat

Núria Roca Caparà

7º Congreso Iberoamericano en Investigación Cualitativa

CIAIQ2018

Brasil

Dolors Miguel Ruiz

2.4. Acció Social Coordinador/a Dra. Núria Roca i Caparà Presentació Les desigualtats socials i la situació de vulnerabilitat en què es troba una part cada vegada més nombrosa de la població, fa necessària la implementació de polítiques que permetin millorar la vida de les persones. Per això és necessari desenvolupar àmbits de recerca que aportin coneixement sobre aquestes situacions i permetin plantejar propostes de millora.

2.4.1. PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS ORALS I PÒSTERS Comunicacions orals • Guilera A, Martinez L, Morera MJ, Rodrigo O, Ramió A, Formar en Valores profesionales y sociales. Congreso mundial de Bioètica de la Orden Hospitalaria de SJD. Hospitalidad, Bioética y Persona. Madrid, 11-14 setembre 2017. • Gil M, Malaret A, Torres E, Vega C, El valor de la solidaridad en la formación infermera: experiencia de los Campos de Trabajo Solidario en Santo Domingo, Piura, Perú. Congreso mundial de Bioética de la Orden Hospitalaria de SJD. Hospitalidad, Bioética y Persona. Madrid, 11-14 setembre 2017. • Vega C, Roca N, Alacid T. La ética de los derechos humanos. Rompiendo las cadenas del estigma. Congreso mundial de Bioética de la Orden Hospitalaria de SJD. Hospitalidad, Bioética y Persona. Madrid, 11-14 setembre 2017. • Lorenzo D., Colomar G, Vega C. La transmisión de valores bioéticos en la formación académica en Enfermería. Congreso mundial de Bioética de la Orden Hospitalaria de SJD. Hospitalidad, Bioética y Persona. Madrid, 11-14 setembre 2017. • Lorenzo D, Colomar G, Vega C. Ética y Legislación Teórica y Prácticas en el Grado de Enfermería. Congreso mundial de Bioética de la Orden Hospitalaria de SJD. Hospitalidad, Bioética y Persona. Madrid, 11-14 setembre 2017. • Guilera A, Cano A, Gaya RM, Godall M, Boluña J, Lopera M, Suarez J, Vega C. El valor de la solidaridad en la formación de los futuros profesionales sanitarios. Congreso de Solidaridad de San Juan de Dios. Construyendo Solidaridad. Barcelona, 17-19 novembre 2017. • Suarez J., Guilera A., Boluña J., Vega C. Traininig nurses in Sierra Leone. An ethical experience in the twinning program. Congreso mundial de Bioética de la Orden Hospitalaria de SJD. Hospitalidad, Bioética y Persona. Madrid, 11-14 setembre 2017. Pòsters • Martinez L. Ethical issues in transcultural nursing care: a systematic literatura review. Congreso mundial de Bioètica de la Orden Hospitalaria de SJD. Hospitalidad, Bioética y Persona. Madrid, 11-14 setembre 2017. • Ray James, Martinez L. Nursing Research: Do conflicts of interest and funding source influence it? A systematic literatura review. Congreso mundial de Bioética de la Orden Hospitalaria de SJD. Hospitalidad, Bioética y Persona. Madrid, 11-14 setembre 2017. • Martinez L, Pineda J. Ethics Committee Clinical Research: what ethical issues we using for? A case study. Congreso mundial de Bioética de la Orden Hospitalaria de SJD. Hospitalidad, Bioética y Persona. Madrid, 11-14 setembre 2017.


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

IV. Recerca

58

• Cano A, Gaya RM, Godall M, Boluña J, Lopera M, Suarez J, Vega C. Construyendo Solidaridad. Congreso de Solidaridad de San Juan de Dios. Construyendo Solidaridad. Barcelona, 17-19 novembre 2017.

2.4.2. PARTICIPACIÓ EN COMITÈ ORGANITZADOR I/O CIENTÍFIC EN CONGRESSOS, JORNADES I ALTRES Tipus d’activitat

Entitat organitzadora

Lloc

Membres del Comitè

7º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualiativa

Universitat de Fortaleza

Fortaleza

Núria Roca Caparà

3. Participació en grups de recerca externs al Campus Docent

3.1. Grups de recerca i professorat participant del Campus Docent Nom del grup/xarxa

Entitat1

Participant

Grup de Recerca sobre Exclusió i Control socials (GRECS)

UB-Antropologia

Laura Martínez Rodríguez Anna Ramió Jofre

Grup de Recerca Infermera Institut de recerca biomèdica de Bellvitge IDIBELL

IDIBELL AGAUR SGR 664

Bárbara Hurtado Pardos

Grup FEBE. Grup per la recerca i estudi de la Història de la professió

Interuniversitari

Laura Martínez Rodríguez Anna Ramió Jofre

GEIMAC. Grup de recerca consolidat. Grup d’Estudis d’invariància dels instruments de mesura i anàlisi del canvi en els àmbits social i de la salut

Universitat de Barcelona, Facultat de Psicologia

Juan Roldán Merino

REICESMA. Red Española de Investigación en Cuidados de Salud Mental y Adicciones

Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental

Juan Roldán Merino Dolors Miguel Ruiz

GIRISAME (Grupo Internacional de investigación en Enfermería de Salud Mental)

Campus Ciències Salut Bellvitge

Dolors Miguel Ruiz Juan Roldán Merino

Xarxa de Recerca d’Infermeria de Salut Mental i Addiccions

Universitat de Barcelona

Juan Roldán Merino Dolors Miguel Ruiz

Innovation & Development in Nursing

Escola Superior de Enfermagem do Porto

Juan Roldán Merino

QPC. Quality in Psychiatric Care

Quality in Psychiatric Care

Juan Roldán Merino

Grup Consolidat (SGR380) de recerca en Infermeria avançada

Universitat Rovira i Virgili

Dolors Miguel Ruiz

continua


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

IV. Recerca

59

Nom del grup/xarxa

Entitat1

Participant

Grup de recerca infermera, GRIN Àrea 5. Malalties inflamatòries, cròniques i degeneratives

Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge

Bàrbara Hurtado Pardos

GRISCA (Grup d’investigació en simulació de Catalunya i Andorra)

Interuniversitari

Mariona Farrés Tarafa Esther Insa Calderón

GENI (Grup de recerca en gènere identitats i cultura

Universitat de Barcelona

Esther Insa

Grup EMIGRA. Grup de recerca en temes de joves, educació i migracions

Departament d’Antropologia Social i Cultural. Universitat Autònoma de Barcelona

Núria Roca i Caparà

Centre d’Estudis i Recerca Interdisciplinar sobre Migracions

Universitat Autònoma de Barcelona

Núria Roca i Caparà

Nom del grup/xarxa

Entitat

Participant

Efectividad de un programa de intervención psicosocial enfermera para potenciar la agencia de autocuidado y de la salud mental positiva en personas con enfermedad obstructiva crónica e hipertensión

Fundació Infermeria i Societat

Dolors Miguel Ruiz Juan Roldán Merino

Efectividad de un programa para fomentar la Salud mental Positiva mediante la Web y la APP "cuidadores crónicos"

Universitat Rovira i Virgili

Dolors Miguel Ruiz Juan Roldán Merino

La Calidad de los cuidados en salud mental: adaptación transcultural de la batería de escalas "Quality of Psychiatric Care" y validación de las escalas en castellano

Fundació Infermeria i Societat

Juan Roldán Merino

Diseño y análisis métrico de una escala para valorar la alimentación oral de los recién nacidos prematuros alimentados por sonda nasogástrica

Fundació Infermera i societat

Juan Roldán Merino

Adaptació cultural al castellà i estudi de fiabilitat i validesa de l’European Quality Questionnaire (EuroQ2)

Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí

Juan Roldán Merino

Impact of a programme of Web 2.0-based helping relationship for promoting mental health and wellbeing in young people

Universitat Rovira i Virgili

Juan Roldán Merino

Adaptación transcultural y validación del cuestionario W-DEQ al castellano

Hospital Germans Trias i Pujol

Juan Roldán Merino

Adaptación al castellano y estudio de fiabilidad y validez de la Escala de Valoración de Competencias Enfermeras en Simulación de Crigthon (C-SEI)

COIB – Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona

Bárbara Hurtado Pardos Juan Roldán Merino

3.2. Projectes de recerca externs

continua


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

IV. Recerca

60

Nom del grup/xarxa

Entitat

Participant

Adaptación transcultural del Cuestionario de Conflictividad Ética-Versión UCIs, al portugués. Nivel de exposición al conflicto ético en profesionales de las UCIs de Portugal

Universitat de Barcelona

Juan Roldán Merino

Efectivitat d’una intervenció integral estructurada per afavorir l’autocura i millorar la qualitat de vida en persones amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)

COIB – Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona

Dolors Miguel Ruiz

4. Tesis Doctorals 4.1. Direcció/codirecció de tesis doctorals Doctorand/da

Universitat / Departament

Adaptación transcultural y Juan Roldan Merino validación al castellano de la subescala Tipos de Autocuidado del cuestionario Self-Care of Home Dwelling Elderly (SCHDE)

Eduarda Ferreira Sequeira

Universidad Rovira i Virgili

Data de defensa: 08-09-2017

Diseño y análisis métrico de una Juan Roldan Merino escala para valorar la alimentación oral de los recién nacidos prematuros alimentados por sonda nasogástrica

Sergio Alonso Fernández

Universitat Rovira i Virgili

Data de defensa: 18-09-2017

Programa de salut per al seguiment de l’alta precoç del nadó prematur

Juan Roldan Merino

Elisenda Rull Bes

Universitat Rovira i Virgili

Data de defensa: 20-09-2017

Disseny implantació i avaluació del blog i escola 2.0 per a la promoció de conductes saludables en adolescents

Juan Roldan Merino

Jose Antonio Zafra Egea

Universitat Rovira i Virgili

Data de defensa: 22-09-2017

Adaptación cultural al castellano y estudio de fiabilidad y validez del European Quality Questionnaire (EuroQ2)

Juan Roldan Merino

Maria Francisca Pérez López

Universitat Rovira i Virgili

Data de defensa: 25-09-2017

Títol

Directors/es

Estat

continua


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

IV. Recerca

61

Títol

Directors/es

Doctorand/da

La implantació de la figura de la infermera primària o referent en una unitat d’oncologiahematologia pediàtrica a través d’un procés d’investigació acció participativa

Núria Roca Caparà

Laura Lahuerta Valls

Universitat / Departament

Estat

Universitat de Lleida

Data de defensa: 11-07-2018

Construcción del proceso de Laura Martínez Rodríguez Oscar Bautista Villaécija profesionalización de enfermería desde los centros Universitarios de la Orden de San Juan de Dios

Universidad de Murcia

En curs

Valoración del grado de funcionalidad y de salud mental positiva en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia atendidos en la comunidad

Dolors Miguel Ruiz

Eva Mª Luján Luján

Universitat de Barcelona

En curs

Percepción de los estudiantes del grado de enfermería del proceso de aprendizaje en las prácticas clínicas en Atención Primaria

Dolors Miguel Ruiz

Adriá Almazor Sirvent

Universitat de Barcelona

En curs

The psychometric properties and dimensionality of the Spanish version of the QPC-IP (àmbit hospitalari)

Juan Roldán Merino

Sara Sánchez Balcells

Universitat de Barcelona

En curs

Adaptación transcultural y validación del cuestionario W-DEQ al castellano

Juan Roldán Merino

Celia Ortega

Universitat de Barcelona

En curs

Adaptación y validación en Juan Roldán Merino población hospitalizada en unidades de agudos e impacto de una Intervención formativa a enfermeras para su administración

Lucia Muñoz Narboa

Universitat de Barcelona

En curs

The psychometric properties and dimensionality of the Spanish version of the QPC-IP (àmbit comunitari)

Juan Roldán Merino

Marta Callarisa Roca

Universitat Rovira i Virgili

En curs

Intervenciones psicoterapéuticas en pacientes con trastorno mental

Juan Roldán Merino

Joana Cohelo

Universitat Rovira i Virgili

En curs

Evaluación de las competencias en simulación clínica

Juan Roldán Merino

Mariona Farrés Tarafa

Universitat Rovira i Virgili

En curs

Propiedades psicométricas del Perfil de Impacto de Salud Oral (OHIP-14Py) bilingüe en adultos paraguayos

Juan Roldán Merino

Clarisse Virginia Díaz Reissner

Universitat Autònoma de Barcelona

En curs


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

IV. Recerca

62

4.2. Professors doctorands Directors/es

Universitat / Departament

Doctorand/da

Títol

Estat

Oscar Bautista Villaécija

Construcción del proceso de Laura Martínez Rodríguez Universidad profesionalización de enfermería de Murcia desde los centros Universitarios de la Orden de San Juan de Dios

En curs

Marta Callarisa Roca

The psychometric properties and dimensionality of the Spanish version of the QPC-IP

Juan Roldán Merino Mª Teresa Lluch Canut

Universitat Rovira i Virgili

En curs

Mariona Farrés Tarafa

Evaluación de las competencias en simulación clínica

Juan Roldán Merino Urbano Lorenzo Seva

Universitat Rovira i Virgili

En curs

5. Assistència a congressos, jornades, fòrums, altres... Tipus d’activitat

Entitat organitzadora

Lloc

Participant

14 Edizione del Congreso Festival della mente

Fondazione Eventi e Iniziative con sorció unico

Italia

Mª Dolores Royo Arán

Congreso mundial de Bioètica de la Orden Hospitalaria de SJD

Orde Hospitalari SJD

Madrid

Gerard Colomar Pueyo Marta Gil Riera Amèlia Guilera Roche David Lorenzo Izquierdo Albert Malaret Brunet Laura Martínez Rodriguez Anna Ramió Jofre Maria Dolores Royo Aran Jennifer Suárez Torrens Elisabet Torres Garcia Carme Vega Monteagudo

10a. Jornada de Humanización de hospitales para ninos

SJD- Barcelona Hospital

Esplugues de Llobregat

Amèlia Guilera Roche Núria Roca Caparà

XXI Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados

Instituto Carlos III de Madrid

Madrid

Adrià Almazor Sirvent Oscar Bautista Villaécija Laura Martínez Rodríguez Mª Dolors Miguel Ruiz

eHealth Congress. I encuentro eHealth en el Caribe

SPKRS.net

Santo Domingo. Republica Dominicana

Esther Insa Calderón

continua


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

IV. Recerca

63

Tipus d’activitat

Entitat organitzadora

Lloc

Participant

Conferència Infermeres Pioneres als Hospital de Sant Pau estudiants 2n Grau assignatura Bases Teòriques i personal de l’Hospital de Sant Pau

Barcelona

Amèlia Guilera Roche Anna Ramió Jofré

Fòrum la innovació tecnològica del sistema públic de la salut: oportunitats i obstacles

Fundación Salud, innovación y sociedad

Barcelona

Ariadna Graells Sans Amèlia Guilera Roche Esther Insa Calderón Júlia Roura Masmitjà

X Congrés de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica

ACIP

Lloret de Mar

Olga Rodrigo Pedrosa

Encuentro Conmemorativo. Enfermeras y Universidad: 1977-2017 40 años de cambios y aportaciones. Dialogos sobre los cambios

Grupo 40. Enfermeras y Universidad

Madrid

Oscar Baustista Villaécija Amèlia Guilera Roche Laura Martínez Rodríguez Anna Ramió Jofre

Conferència: Aliances basades en la cura: Cap a una nova política del cuidar

COIB

Barcelona

Amèlia Guilera Roche Anna Ramió Jofre

Conferència: Treballar amb xarxa de cuidadors

COIB

Barcelona

Amèlia Guilera Roche Anna Ramió Jofre

X Congrés de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica

ACIP

Lloret de Mar

Olga Rodrigo Pedrosa

Paris

Esther Insa Calderon

Women’s Forum for the economy and society Encuentro Anual Comités de Dirección 2017

Orde Hospitalari SJD

Sant antoni de Vilamajor

Judit Boluña Alvarez Amèlia Guilera Roche Mª José Morera Pomarede Núria Roca Caparà

Montpellier Training Seminari

FBit, FSJD, GlyU, HSU, ISIS, UIB, UM, UCY, UPC

Montpellier

Ariadna Graells Sans Esther Insa Calderon

Jornada. Espai de reflexió docent: COIB l’experiència i vivència de l’aprenentatge clínic en el grau en infermeria

Barcelona

Carlos Nebot Bergua

3ª Jornada d’Innovació: l’Avaluació de la innovació

Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Barcelona

Mar Godall Castell

IV Jornada de actualización de obstetrícia y Ginecologia para matronas y enfermeras

BC Natal

Barcelona

Anna Cano Parellada

Acte celebració 150 anys de l’Hospital Materno Infantil SJD

Hospital SJD

Barcelona

Amèlia Guilera Roche

Congreso de Solidaridad de San Juan de Dios. Construyendo Solidaridad

Orde Hospitalari Sant Joan de Déu

Barcelona

Judit Boluña Alvarez Anna Cano Parellada Amèlia Guilera Roche Carlos Nebot Bergua Núria Roca Caparà Carme Vega Monteagudo

Barcelona

Mar Godall Castell

Sessió de treball 4. Treball per projectes. Rosa Sensat Més enllà del que sabem i el que volem saber

continua


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

IV. Recerca

64

Tipus d’activitat

Entitat organitzadora

Lloc

Participant

IV Jornadas de Rehabilitación

Sant Joan de Déu Palma Mallorca

Mallorca

Concepción Ferriz Canals Carlos Nebot Bergua

Formación Institucional: Curso de ética en el ámbito social

Orde Hospitalari Sant Joan de Déu

Sant Boi de Llobregat

David Lorenzo Izquierdo

1r. Spinner d’emprenedoria, innovació i COIB tecnología: Desafia el teu talent infermer

Barcelona

Mariona Farres Tarafa

Formación Institucional: Curso de ética en el ámbito social

Sant Boi de Llobregat

Carme Vega monteagudo

Xerrada: Micro robots artificials i les Hospital Sant Joan de Déu seves possibles aplicacions en medicina

Esplugues de Llobregat

Esther Insa Calderón

Jornada: Els 4 gats

Direccions infermeria H. Mollet, Plató, Campdevànol i San Rafael

Mollet del Vallès

Esther Insa Calderón

ECQI 2018-2nd European Cingress of Qualitative Inquiry

KU Leuven, Belgium

Leuven, Belgium

Oscar Bautista Villaécija Esther Insa Calderón Laura Martínez Rodríguez

II Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC

EDUNOVATIC 2017

Online

Francesc Caravaca Ribera Maria Fifueras Jimenez

Presentació Magic Line 2018

Magic Line Sant Joan de Déu

Sant Boi de Llobregat

Anna Cano Parellada

Garage Stories _VR Storytelling Hackathon

We Laff-Films & Festivals for Brands

Barcelona

Esther Insa Calderon

X Seminari Internacional d’Investigació Infermeria

Universitat Rovira i Virgili

Tarragona

Adrià Almazor Sirvent Dolors Miguel Ruiz

Espai de reflexió docent: Entretenem mitjançant la simulació?

COIB

Barcelona

Mariona Farres Tarafa Bárbara Hurtado Pardos

Jornada Institucional: La condició Humana, la hospitalitat i la mirada médica

Orde Hospitalari Sant Joan de Déu

Sant Boi

Carme Vega Monteagudo

La simulación Clinica para la formación en competencias y actividades profesionales Parte tècnica

Universidad de Navarra

Navarra

Daniel Martin Vilar

Jornada de Trabajo de transmisión de Valores

Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu

Esplugues

Adrià Almazor Sirvent Júlia Roura Masmitjà

VII Congreso Internacional de Bioética filosofia y salud mental

Grup de recerca en Filosofia Contemporània, ètica i política

Barcelona

Mª Dolores Royo Aran

IV Congreso SESSEP Adquisición de competencias básicas para ensenyar con simulación en ciencias de la salud

SESSEP

Manresa

Bárbara Hurtado Pardos

39 congreso Nacional de la Asociación Nacional de Enfermería de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. “El cuidado intensivo, transferencia del conocimiento a la práctica”

Asociación Nacional de Enfermería de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales

Zaragoza

Esther Insa Calderón Laura Insa Calderón Mariona Farres Tarafa Bárbara Hurtado Pardos Daniel Martin

Orde Hospitalari Sant Joan de Déu

continua


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

IV. Recerca

65

Tipus d’activitat

Entitat organitzadora

Lloc

Participant

Congrés SESAM. The society in Europe for simulation applied medicine

SESAM

Bilbao

Bárbara Hurtado Pardos

Jornada sobre pobresa infantil i salut

Hospital Materno Infantil Sant Joan de Déu

Esplugues de Llobregat

Núria Roca Caparà

IV Congreso Internacional en contextos clinicos y de la Salud

Acreditado por Ministerio de sanidad y Servicios sociales e igualdad, Univ. de Almeria

On-Line

Juan Roldan Merino

4yYFN_the present&future of tech_ The Collider transfer in Europe:can it save us fromthe end of the startup era?

Barcelona

Esther Insa Calderon

4YFN i “Changing Education Together”

Mschools

Barcelona

Esther Insa Calderon

III Jornada d’Estudiants d’Infermeria de l’ADEIC. Coneix, lidera i transforma

ADEIC

Barcelona

Carlos Nebot Bergua

Acte de lliurament dels premis de la Fundació Infermeria i Societat

Fundació Infermeria i Societat

Barcelona

Amèlia Guilera Roche

Taula rodona “reptes en la criança en situacions de vulnerabilitat familiar”

Universitat de Barcelona

Barcelona

Anna Cano Parellada

I Congreso Nacional de Daño Celebral

Fundación Instituto San José

Madrid

Mª José Morera Pomarede

Formación interna transversal obstetrícia

Hospital Materno Infantil SJD

Esplugues de Llobregat

Anna Cano Parellada

Jornada Nacional Dedicated Education Units in Europe

Hospital Clínic de BCN

Barcelona

Mª José Morera Pomarede Núria Roca Caparà

III Jornada de investigación de la Hospital SJD León Fundación SJD. Transformación digital en entornos sociosanitarios, sostenibilidad y sociedades participativas

León

Patrícia Álvarez Artiga Judith Boluña Alvarez Laura Martínez Rodríguez

Jornada SJD 2018. Espiritualitat. Acompanyament amb sentit.

Esplugues de Llobregat

Adrià Almazor Sirvent Núria Bermudo Hernández Judit Boluña Alvarez Marta Callarisa Roca Mariona Farrés Tarafa Rosa Mª Gaya Cortadellas Jose Antonio Giménez Martínez Mª Pilar Guardia Gil Amèlia Guilera Roche Bárbara Hurtado Pardos Laura Insa Calderon Mª Dolors Miguel Ruiz Mª José Morera Pomarede Anna Ramió Jofré Núria Roca Caparà Juan Roldán Merino Jenifer Suárez Torrens Cassy Valenzuela Rubio Carme Vega Monteagudo

Barcelona

Mª José Morera Pomarede

Orde Hospitalari Sant Joan de Déu

Acte de lliurament dels premis infermeria COIB i societat

continua


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

IV. Recerca

66

Tipus d’activitat

Entitat organitzadora

Lloc

Participant

XXVII Jornada d’Infermeria. Quan la generació Z arribi a la Universitat

Escoles Universitaries Gimbernat

Barcelona

Mª José Morera Pomarede

Esplugues de Llobregat

Núria Roca Caparà

Congreso Actualización en Enfermería Hospital Sant Joan de Déu Pediátrica Oncológica: “Pacientes, familias y enfermeras: creciendo juntos”. Congrés CIDUI 2018

UB, UOC, Universitat Girona Lleida, URV, UAB, UPF, UG

Adrià Almazor Sirvent

Espai de reflexió, l’aprenentatge de treball en equip en el grau d’infermeria

COIB

Barcelona

Jennifer Suárez Torres

2º. Jornada d’Orientació Acadèmica i Professional: Els itineraris minoritaris

Fundació Escoles Cristianes de Catalunya

Barcelona

Mª Pilar Guardia Gil

7a Jornada d’Excel·lència a l’Educació

QUALIcat, Associació Barcelona Catalana per a l’excel·lència

Rosa Mª Gaya Cortadellas Maria Pilar Guardia Gil Laura Martínez Rodríguez

ITWorld

Cluster Edutech

Sant Cugat

Esther Insa Calderon

I Congreso Internacional y X Jornada Nacionales de la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermeria

CNDE

Granada

Adrià Almazor Sirvent Mar Godall Castell Barbara Hurtado Pardos Mª José Morera Pomarede

XX Congrés Internacional de la Història de la Medicina Catalana

Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Vic

Amèlia Guilera Roche

33 congreso Nacional de la sociedad SECIP española de cuidados intensivos pediátricos

Granada

Bárbara Hurtado Pardos

30 anys traçant Nous camins

Parc Sanitari SJD

Esplugues

Judit Boluña Álvarez Amèlia Guilera Roche Júlia Roura Masmitjà Carme Vega Monteagudo

Barcelona Connet Education

Protost Soluciones Educativas

Barcelona

Mª José Morera Pomarede Laura Serradesanferm González

7a. Jornada d’Excel·lència a l’Educació. Qualicat Premi Xavier Batlle a les Bones Pràctiques i a la Innovació Educativa.

Barcelona

Marta Callarisa Roca Laura Serradesanferm González

eHealth Eurocampus Summer School

Erasmus+

WrexhamWales (UK)

Ariadna Graells Sans Esther Insa Calderon

Congreso_ITworldEdu2018

EdutechCluster

Sant Cugat

Jennifer Suárez Torres

Seminari. Els professionals d’infermeria en l’atemptat del 17 agost a Barcelona i Cambrils

Comissió Científica del Campus Docent Sant Joan de Déu

Barcelona

Jennifer Suárez Torres

Seminari. Reconeixement de les pràctiques infermeres a Catalunya, Illes Balears i Andorra

Comissió Científica del Campus Docent Sant Joan de Déu

Barcelona

Jennifer Suárez Torres

II Jornada d’innovació i recerca en Infermeria de Salut Mental i Addiccions: evolució de la innovació i la recerca en xarxa ISMENTAL

UB

Barcelona

Bárbara Hurtado Pardos

continua


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

V. Docència

67

1. Màsters i Postgraus del Campus Docent Sant Joan de Déu

1.1. Màsters Universitaris 1.1.1. PARTICIPACIÓ COM DOCENT Curs

Docents

Màster Universitari en estudis avançats en exclusió social

Ariadna Graells Sans David Lorenzo Izquierdo Laura Martínez Rodríguez

Màster Universitari en atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model Child Life

Bárbara Hurtado Pardos Esther Insa Calderón Laura Martínez Rodríguez Núria Roca Caparà Olga Rodrigo Pedrosa Juan Roldán Merino

1.1.2. TUTORITZACIÓ DE TESINES Curs

Docents

Màster Universitari en atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model Child Life

Amèlia Guilera Roche Bárbara Hurtado Pardos Esther Insa Calderón David Lorenzo Izquierdo Laura Martínez Rodríguez Dolors Miguel Ruiz Mª José Morera Pomarede Anna Ramió Jofre Núria Roca Caparà Juan Roldán Merino Júlia Roura Masmitjà

1.1.3. TRIBUNALS DE TESINES Curs

Docents

Màster Universitari en atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model Child Life

Amèlia Guilera Roche Bárbara Hurtado Pardos Esther Insa Calderón David Lorenzo Izquierdo Laura Martínez Rodríguez Dolors Miguel Ruiz Mª José Morera Pomarede Anna Ramió Jofre Núria Roca Caparà Olga Rodrigo Pedrosa Juan Roldán Merino Júlia Roura Masmitjà


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

V. Docència

68

1.2. Màsters i Postgraus (títols propis) 1.2.1. PARTICIPACIÓ COM DOCENT Curs

Docents

Màster Cures d’Infermeria en Infància i Adolescència

Anna Cano Parellada Mariona Farrés Tarafa Bàrbara Hurtado Pardos Dolors Miguel Ruiz Carlos Nebot Bergua Anna Ramió Jofre Juan Roldán Merino Carme Vega Monteagudo

Postgrau en Infermeria d’Anestèsia i Reanimació

Esther Insa Calderón Mª José Morera Pomarede Anna Ramió Jofre Juan Roldán Merino

Postgrau Teòric-pràctic per a infermeres. Actualització en cures a infants i adolescents

Mariona Farrés Tarafa Bàrbara Hurtado Pardos

Curs de Postgrau i Extensió Universitària Humanització i atenció espiritual en societats plurals

Marta Callarisa Roca Laura Martínez Rodríguez Anna Ramió Jofre

Postgrau seguretat i qualitat assistencial i legal

Mariona Farrés Tarafa Dolors Miguel Ruiz

1.2.2. TUTORITZACIÓ DE TESINES Curs

Docents

Màster en Atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model Child Life. Aprovat AQU Catalunya

Amèlia Guilera Roche

Màster Cures d’Infermeria en Infància i Adolescència

Adrià Almazor Sirvent Dolors Miguel Ruiz Olga Rodrigo Pedrosa Juan Roldán Merino

Postgrau en Infermeria d’Anestèsia i Reanimació

Dolors Miguel Ruiz Anna Ramió Jofre Juan Roldán Merino

Postgrau Teòric-pràctic per a infermeres. Actualització en cures a infants i adolescents

Bàrbara Hurtado Pardos

Curs de Postgrau i Extensió Universitària Humanització i atenció espiritual en societats plurals

Laura Martínez Rodríguez Anna Ramió Jofre


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

V. Docència

69

2. Màsters i Postgraus externs al Campus Docent Sant Joan de Déu

2.1. Màsters Universitaris 2.1.1. PARTICIPACIÓ COM DOCENT Curs

Entitat organitzadora

Lloc

Docent

Màster Universitari Metodologia de la simulació

Universitat de Manresa

Manresa

Mariona Farrés Tarafa

Màster Interuniversitari en Recerca i innovació en cures d’Infermeria

Universitat Autònoma de Barcelona Barcelona, Universitat Ramón Llull, Universitat Pompeu Fabra. Col·labora Campus Docent Sant Joan de Déu

Máster en Enfermedad Crónica y Cuidados Paliativos

Amèlia Guilera Roche Esther Insa Calderón Mª José Morera Pomarede Olga Rodrigo Pedrosa Juan Roldán Merino David Lorenzo Izquierdo

Màster semipresencial de intervencions infermeres al Malat Crític

Universitat de Barcelona

Escola Infemeria Bellvitge

Bàrbara Hurtado Pardos

Màster en Infermeria d’Urgències Hospitalàries

Universitat de Barcelona

Escola Infemeria Bellvitge

Bàrbara Hurtado Pardos

Master de Intervenciones Enfermeras al paciente complejo

Universitat de Barcelona

Escola Infemeria Bellvitge

Dolors Miguel Ruiz

Màster Oficial en Ciències de la Infermería

Universitat Rovira i Virgili

Facultat Juan Roldán Merino d’Infermeria Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)

2.1.2. TUTORITZACIÓ DE TESINES Curs

Entitat organitzadora

Lloc

Docent

Màster Interuniversitari en investigació i innovació en cures d’Infermeria

Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Ramón Llull, Universitat Pompeu Fabra. Col·labora Campus Docent Sant Joan de Déu

Hospital Vall d’Hebron

Bárbara Hurtado Pardos Laura Martínez Rodríguez Dolors Miguel Ruiz Mª Jose Morera Pomarede

Màster Oficial en Ciències de la Infermería

Universitat Rovira i Virgili

Facultat Juan Roldán Merino d’Infermeria Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

V. Docència

70

2.1.3. TRIBUNALS DE TESINES Curs

Entitat organitzadora

Màster Interuniversitari en investigació i innovació en cures d’Infermeria

Universitat Autònoma de Hospital Vall Barcelona, Universitat Ramón d’Hebron Llull, Universitat Pompeu Fabra. Col·labora Campus Docent Sant Joan de Déu

Màster Oficial en Ciències de la Infermería

Universitat Rovira i Virgili

Lloc

Docent

Bárbara Hurtado Pardos Laura Martínez Rodríguez Dolors Miguel Ruiz Mª Jose Morera Pomarede

Facultat Juan Roldán Merino d’Infermeria Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)

3. Participació com docent en altres activitats de formació

Tipus d’activitat

Entitat organitzadora

Lloc

Docent

Montpellier Training Seminari

FBit, FSJD, GlyU, HSU, ISIS, UIB, UM, UCY, UPC

Montpellier

Esther Insa Calderón

Curso de formación continuada: Ética Asistencial para auxiliares de Enfermería

Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu

Sant Boi

Carme Vega Monteagudo

Proceso de Atención de Enfermería

UAB Study Abroad

Barcelona

Esther Insa Calderoón

Formación Institucional: Curso de iniciación en bioética

Orde Hospitalari Sant Joan de Déu

Sant Boi de Llobregat

David Lorenzo Izquierdo

MSD punto de encuentro MERCK gastroenterología (taller realidad virtual)

Madrid

Esther Insa Calderón

Tipos de simuladores (tarea, paciente)

SESSEP

Manresa

Bárbara Hurtado Pardos

Introducció a la recerca en cures

ICS

Lleida

Juan Roldan Merino

Antropologia del cos. Reflexions entorn el cos

EUI Terrassa

Terrassa

Esther Insa Calderón

VI Pre-Congreso SESSEP Adquisición de competencias básicas para enseñar con simulación en ciencias de la salud

SESSEP

Manresa

Mariona Farrés Tarafa Bárbara Hurtado Pardos

Ética del acompañamiento

Orde Hospitalari SJD

Sant Antoni de Vilamajor

Carme Vega Monteagudo

Taller de ventilación mecánica no invasiva en el paciente adulto y pediátrico

SECIP

Granada

Bárbara Hurtado Pardos

Envelliment i malaltia

eHealth Eurocampus Summer School

Erasmus+

Ariadna Graells Sans Esther Insa Calderón


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 71

VI. Altres activitats

• La Dra. Amèlia Guilera Roche ha estat presidenta de Jurat en l’Acte de lliurament dels premis de la Fundació Infermeria i Societat. Barcelona 22 març de 2018. • La Dra. Anna Ramió Jofre ha estat presidenta en la Jornada SJD 2018. Espiritualitat. Acompanyament amb sentit. Esplugues de Llobregat, 9 de març de 2018


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 72

VII. Cooperació i solidaritat

Al Campus ens plantegem que la formació dels futurs professionals sanitaris formats a la nostra Institució inclogui la reflexió i el debat sobre la necessitat de ser solidaris, especialment en aquelles situacions de vulnerabilitat que es generen a partir de les desigualtats socials. Si be l’estudi, la reflexió i el debat són necessaris, l’aprenentatge més significatiu es produeix a través de realitats concretes i millor encara si són experiències viscudes. És per aquest motiu que facilitem que els/les nostres estudiants puguin participar de forma directa a diferents accions solidàries, com campanyes de sensibilització, ajuda humanitària, voluntariat en els centres locals i provincials de l’Orde, així com voluntariat internacional en coordinació amb Juan Ciudad ONGD. L’objectiu és que cada estudiant o professional pugui trobar el lloc i la forma d’implicar-se i incorporar a la seva quotidianeitat una actitud i una tasca solidari. És per aquest motiu que es va crear el CLUB DE LA SOLIDARITAT. La intenció és crear un itinerari que permeti que els estudiants puguin participar en activitats solidàries amb una dedicació i una exigència de compromís que s’adequï a les seves inquietuds. Per això hem creat un itinerari formatiu que s’inicia des del moment de l’acollida en el Campus i es desenvolupa al llarg de tots els estudis: Amb els alumnes dels Cicles mig i superior es treballa amb el “Pla Transversal de valors”, on a partir de situacions quotidianes o de contingut curricular es propicia la reflexió i es recullen aquelles accions que puguin ser millorables. També poden participar en activitats solidàries com les que es plantegen des del programa “Escola amiga” de l’Obra social, ja que és una oportunitat de que els alumnes coneguin el mon de las persones dependents, ja que el programa es vincula amb Sant Joan de Déu, Serveis Sòciosanitaris d’Esplugues. Pels estudiants del primer curs del Grau en Infermeria des de fa quatre anys oferim l’assignatura optativa Cooperació, solidaritat i voluntariat, eines de transformació social amb la finalitat de crear un espai que ens permeti treballar la reflexió i l’anàlisi crític del context social, comprendre la importància del compromís i per tant la necessitat de implicar-se de forma activa en activitats i projectes solidaris. Per poder desenvolupar el programa comptem amb la inestimable col· laboració de professionals de l’Obra Social, de l’equip de Voluntariat San Juan de Dios i de Juan Ciudad ONGD, a més de la participació puntual de persones d’altres organitzacions que comparteixen amb els nostres estudiants les seves experiències. Una part important de l’assignatura és la part pràctica ja que tots els estudiants han de fer 25 hores de voluntariat. Sabem que és un oxímoron parlar de “pràctiques obligatòries de voluntariat” però es tracta de que coneguin l’àmbit en primera persona i la realitat és que alguns d’ells quan acaben les pràctiques continuen, ara si, com voluntaris. Tenint com a base la formació plantegem un primer nivell dirigit a tots els estudiants del Campus, per participar en accions puntuals com “La Cistella Solidària” la gala “Somos uno”, “Petits valents”, la Magic Line, organitzades per l’Obra social, les activitats nadalenques i la rua de carnaval de l’Hospital Marternoinfantil, “Activa’t per la Salut Mental” del Parc Sanitari, la Setmana Solidària entre d’altres. La participació en aquest tipus d’actes suposa en moltes ocasions un primer apropament a l’àmbit de la solidaritat que els motiva a seguir treballant per les persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat. Durant el passat curs 2017-2018 van participar en aquestes activitats uns 60 estudiants. Al primer curs tant de cicles com de grau, l’equip Provincial de Voluntariat realitza una sessió informativa-formativa per que els estudiants del Campus coneguin les possibilitats de ser voluntaris als diferents centres de l’Orde. Aquesta sessió genera molt interès malgrat la majoria no pot incorporar-se al voluntariat per la dificultat de compatibilitzar-lo amb els seus estudis i feina. Durant el curs 2017-1018 van realitzar voluntariat 26 estudiants distribuïts en el Centre Sociosanitari d’Esplugues, al Parc Sanitari de Sant Boi, a l’Alberg Hort de la Vila, a la Fundació d’Ajuda a la Dependència i a la Fundación Mambre. Per poder donar resposta als estudiants que desitgin fer voluntariat, però no disposen de temps, durant el curs hem establert acords amb centres de la província per que puguin fer voluntariat durant els mesos d’estiu. Al mes de juliol de 2018 van realitzar aquest voluntariat provincial: dos estudiants a l’Hospital de Mallorca, dos estudiants a la Fundación Instituto San José de Madrid. L’experiència s’ha valorat molt positivament tant pels estudiants com pels centres. Com no podia ser d’una altra manera des del Campus també volem impulsar la cooperació amb aquells centres de l’Orde que estiguin fora de les nostres fronteres. Des de l’any 2008 treballem en el marc de l’Agermanament amb St. John of God Catholic School of Nursing de Mabesseneh de Sierra Leona que permet apropar la realitat africana als nostres estudiants. D’altra banda, al 2016 es va concretar un nou agermanament, aquest cop amb les Escuelas para Auxiliares de Enfermería San Rafael de Bogotá i de La Ceja, Antioquia, Colombia. A més dels Agermanaments el Campus manté un acord de col·laboració amb el Centro de Reposo de Piura. Aquest acord contempla per una part un curs de formació on-line dirigit als treballadors d’aquest Centre, participació en jornades d’Infermeria aprofitant la nostra estància a l’estiu, que permet que el Centre pugui recaptar fons i per una altre la realització de Camps de Treball vinculats al programa de Salud Mental Comunitària que aquest centre desenvolupa en


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 73

VII. Cooperació i solidaritat

coordinació amb la Diòcesis de Chulucanas. Aquesta activitat es va iniciar l’any 2015 amb la participació de 8 estudiants en el Municipi de Santo Domingo i el passat juliol de 2018 van participar 15 estudiants i 3 professores als Municipis de Santo Domingo, Morropon, Huarmaca i Piura. Al 2017 hem establert també col·laboració amb el Sanatori San Juan de Dios i el Hogar Clínica San Rafael de La Habana, Cuba, a la que vam dedicar la Setmana Solidària per poder enviar a aquests centres productes bàsics d’higiene personal. En el marc d’aquesta col·laboració quatre estudiants acompanyats d’una professora van fer voluntariat durant el mes de juliol de 2018. En el marc d’aquesta col·laboració estem trebalant conjuntament amb el Parc Sanitari, el Centre Socio-sanitari i la FAD un programa de suport a la formació del asistents sanitaris d’aquest centres de la Habana. En un inici l’impuls d’aquestes accions va partir de la direcció del Campus i posteriorment de la Comissió de Solidaritat, formada per professorat i personal no docent. Tanmateix, quedava una assignatura pendent, els estudiants havien d’agafar més protagonisme. Així, va sorgir la idea de crear el Club de Solidaritat com un espai de trobada, sensibilització i coordinació, obert a totes les persones que vulguin participar, como diu la tornada de la cançó del Club “Nunca seremos bastantes, todo el mundo cabe, sólo faltas tú”. La idea és crear un espai que permeti a cadascú sentir-se part del projecte. El nostre objectiu segueix sent que cada estudiant pugui trobar accions i projectes en els que pugui implicar-se tenint en compte les seves possibilitats reals. El repte és que tinguin la informació i disposin de canals clars que facilitin la seva participació. Disposem d’una plataforma virtual que ens permet publicar la informació i que els estudiants reben al seu correu electrònic, a l’hora que ens permet tenir un feed-back amb ells ja que a través dels diferents fòrums pot fer-nos arribar les seves reflexions i experiències. També estem treballant en millorar el blog “Solidaritat Campus Docent” que espera ser un espai per compartir les diferents experiències. Encara que de forma lenta la cultura de la Solidaritat ha anat creixent entre la comunitat del Campus, ja que no són accions aïllades, sinó que formen part d’un projecte formatiu integral: el CLUB de SOLIDARITAT, on estudiants, professors i personal no docent treballem junts per un mon més solidari.


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 74

VIII. Ediciones San Juan de Dios Campus Docent

LLIBRES

El futuro del cuidado. Comprensión de la ética del cuidado y de la práctica enfermera Autors: Carmen Domínguez Alcón, Helen Kholen i Joan Tronto Edició en castellà La presente obra reúne el texto de dos conferencias pronunciadas por la Dra. Joan Tronto: Care as an antidote to Neoliberalism i Can are ethics be codified? en el marco del “Seminari Permanent en ética i valors del tenir cura, del Col.legi oficial d’infermeres i infermers de Barcelona (COIB)”, como parte del proyecto que promueve esta organización. A partir de la reflexión sobre las ideas de ambas conferencias, y en particular del Trabajo realizado por el Grupo de Trabajo constituido por enfermeras expertas con la ponente, se profundiza en algunos temas que parecen esenciales, presentados en este texto. Se trata de dar respuesta a las nuevas direcciones que las necesidades y riesgos plantean a la sociedad democrática, que precisa ser “cuidadora” y “cuidada”.

Humanizar el proceso de morir. Necesidades espirituales de las personas enfermas y dilemas éticos Autor: Hno. Simón Azpíroz Iturri Edició en castellà El tema de la humanización en el mundo de la salud es un tema importante como lo es aún más la ardua y difícil área del acompañamiento a los enfermos en los últimos momentos de su vida, junto con la atención debida a sus familiares y personas allegadas. Se ha intentado recoger sintéticamente en este ensayo algunos dilemas éticos que aparecen frecuentemente al final de la vida y también todos los aspectos considerados básicos en la preparación de cualquier persona que quiera dedicarse al difícil pero al mismo tiempo maravilloso trabajo de acompañar al ser humano en el proceso de morir de una manera digna.

http://ediciones.santjoandedeu.edu.es


VIII. Ediciones San Juan de Dios Campus Docent

MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 75

LLIBRES

Infermeres pioneres a Catalunya. Del franquisme a la democràcia Autors: Roser Valls, Paola Galbany, Lydia Fernández i Montse Fabra Edició en català Infermeres Pioneres a Catalunya. Del franquisme a la democràcia és el recull de relats de la vida de deu dones que han estat referents de la professió a Catalunya en l’àmbit hospitalari, tant públic com privat, en l’àmbit de la docència i en altres espais professionals. Aquesta publicació vol ser un reconeixement a la seva aportació, que en molts aspectes podem considerar pionera en l’àmbit en què es va desenvolupar. El llibre reuneix deu dones infermeres que han estat referents per a la professió com Adela Simón, Pilar Masgrau, Maria Llobet, Pilar Argelès, Carolina Meléndez, Roser Tey, Teresa Piulachs, Carmen Bolea, Sor Genoveva Massip, o Mercè Sanz. En el nostre país, la Infermeria com a disciplina, té una trajectòria de només 38 anys integrada a la Universitat, hauríem de considerar-la jove i reconèixer que no ha tingut gaire temps per desenvolupar la seva història, per tant calia fer l’esforç de visualització de les infermeres precursores que han afavorit la transformació de les activitats de tenir cura, que sovint han estat desenvolupant amb resolució i eficàcia dels diferents rols i funcions infermeres i han estat assistencials, docents, investigadors i gestors en moments complicats de desenvolupament professional. El llibre ha estat possible gràcies a l’ajut del COIB que ha finançat la seva publicació, fent una clara aposta pel coneixement d’infermeres que han estat pioneres en diferents àmbits professionals a Catalunya.

http://ediciones.santjoandedeu.edu.es


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 76

VIII. Ediciones San Juan de Dios Campus Docent

LLIBRES

Model de Solidaritat. Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Província d’Aragó Sant Rafael. Eix de Solidaritat Autors: Oriol Bota Arqué, Inma Merino Jiménez, Eduardo Ribes Argente Edició en català i castellà El tema de la humanización en el mundo de la salud es un tema importante como lo es aún más la ardua y difícil área del acompañamiento a los enfermos en los últimos momentos de su vida, junto con la atención debida a sus familiares y personas allegadas. Se ha intentado recoger sintéticamente en este ensayo algunos dilemas éticos que aparecen frecuentemente al final de la vida y también todos los aspectos considerados básicos en la preparación de cualquier persona que quiera dedicarse al difícil pero al mismo tiempo maravilloso trabajo de acompañar al ser humano en el proceso de morir de una manera digna.

http://ediciones.santjoandedeu.edu.es


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 77

VIII. Ediciones San Juan de Dios Campus Docent

LLIBRES DIGITALS

Llibre de Casos 1990-2015. Comitè d’Ètica Assistencial 25 Anys de Bioètica Autors: Bernabé Robles del Olmo, Gonzalo Fernández Codina, Davínia García Collado En representación de los miembros del CEA y de las comisiones de Ética del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Edició en català, castellà i anglès Els temes que apareixen en aquesta segona edició del llibre de casos són tant diversos com ho és la mateixa organització: problemes de competència i capacitat de decisió, aplicació de tractaments involuntaris, confidencialitat relacionada amb diverses circumstàncies de salut, risc per a terceres persones, menors, conflictes relacionats amb la gestació estats vegetatius i capacitat de les persones subrogades, rebuig al tractament, futilitat i limitació terapèutica o aspectes ètics de la utilització de les noves tecnologies en l’àmbit sanitari. En total, 77 casos recopilats i ordenats al llarg de la vida d’aquest comitè. En aquesta ocasió, hem volgut afegir 22 casos “històrics” de salut mental dels quals es conservava prou documentació per publicar-los. Es tracta de situacions debatudes al CEA abans del març de 2011, data de la refundació del comitè, a partir de la incorporació de l’Hospital General i la conversió dels Serveis de Salut Mental en Parc Sanitari. Els casos es descriuen d’acord amb una metodologia similar, que es simplifica quan es tracta de qüestions menys complexes. El llibre es completa amb quatre noves reflexions especifiques, que s’afegeixen a les sis de la primera edició i que versen sobre diferents qüestions: cronicitat, donació de gàmetes, consentiment informat, ús ètic de la imatge clínica, rebuig al tractament i rebuig en situació de vulnerabilitat greu, limitació terapèutica, confidencialitat i anotacions subjectives dels professionals, mort perinatal i peticions de cesària “a demanda”. L’anàlisi de casos és la qüestió clau del canvi de paradigma que la reflexió ètica pot aportar a les organitzacions que s’ocupen de la cura de les persones en situacions de vulnerabilitat. En efecte, mentre que el coneixement científic es refereix a categories universals (“discapacitat Intel·lectual”, “demència”, “estat vegetatiu crònic”), que, com a normes comuns, són realitats certes i demostrables, el coneixement del cas particular està més basat en les probabilitats que en la certesa. Per això, en l’anàlisi del cas, no hem de pretendre arribar tant a decisions certes com a decisions raonables o prudents. Aquesta és l’essència del coneixement ètic i de la metodologia que coneixem com a deliberació.

http://ediciones.santjoandedeu.edu.es


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 78

VIII. Ediciones San Juan de Dios Campus Docent

LLIBRES DIGITALS

Sobre médicos, enfermeras y enfermedades en el cine Autors: Salvador Rofes Capo i Pedro L. Cano Alonso Edició en castellà Las páginas que siguen recogen apuntes, recuerdos y conversaciones de dos veteranos aficionados al cine, de profesión diversa y diversificada. Toman la forma de ensayo sin conclusiones o de estudio informal. Cierto es que recoge una filmografía de alguna entidad con ambición de corpus válido sobre el que trabajar, pero en ningún momento exhaustivo. Cierto también que el trabajo se organiza sobre objetivos concretos y que se practican lecturas analíticas sobre las películas, cuya observación permite relacionarlas, formar grupos y comentarlos. Pero se impone la moderación de querer generar una obra menor, apta para provocar la memoria, para conversar sin formalidades. El cine refleja épocas y culturas como pocas disciplinas no específicamente históricas. A través de dramas y comedias, el espectador se informa de cómo se vivía y se pensaba en la época en que fueron realizadas. Las obras que tratan argumentos médicos, por encima del rigor con que se traten, aportan datos sobre la historia de la medicina y sus profesionales. De hecho, sucede en todas las áreas de la cultura, y hace unas buenas cinco décadas que, tímidamente al principio, pero en movimiento acelerado, los profesores de casi todas las asignaturas descubrieron en el cine de argumento un rico filón de modelos didácticamente útiles. Delibes podía ser leído con ayuda de las versiones fílmicas de sus novelas, la guerra de Vietnam disponía de mosaicos impagables entre Oliver Stone y Michael Cimino, el Espartaco de Kubrick teorizaba en forma novelada sobre anécdotas históricas de documentación breve y manipulada por los vencedores. La Diligencia de Ford aportaba un acertado estudio tipológico sobre época decisiva en la creación de los Estados Unidos. Y nadie confunde la realidad con las fantasías dramáticas. Sencillamente, al seguir un relato creativo, se captan infinidad de informaciones colaterales. Nadie cree tampoco a pie juntillas lo que se cuenta en las películas. Pero el espectador adulto e independiente pondera lo que presencia. Y los estudiantes de cualquier edad optimizan su capacidad de análisis a partir de las aplicaciones concretas que los docentes saben extraer de cada película. Con todo —no haya malentendidos—, este libro no tiene finalidad didáctica, aunque cabe confesar que muchas de las conversaciones entre los autores, que dieron lugar al trabajo, acababan con la reflexión de que para bien o para mal, la película en cuestión deberían verla en las facultades de medicina y también en las escuelas de enfermeras. Los autores, por cierto, son un cirujano traumatólogo, que evolucionó a medio trayecto a gestor sanitario, y un catedrático de Filología Latina (de la UAB), cuyas investigaciones incorporaron hace casi cinco décadas las filmografías al conjunto de fuentes bibliográficas, epigráficas, arqueológicas. La obra pretende ser un entretenimiento. Riguroso, desde luego, pero no profundo en exceso. Cuidado, claro está, pero no obsesivo en la minucia. Nostálgico en cierta medida, porque el cine es tiempo y marca su paso. No es vano tampoco destacar que se toma a las personas como objetivo: a los médicos y al personal sanitario en primera instancia. A los enfermos, cuando se trata de enfermedades, y a los investigadores que lucharon contra ellas. A quienes demuestran su entereza al final de la vida, y a las familias que comparten la tragedia.

http://ediciones.santjoandedeu.edu.es


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 79

VIII. Ediciones San Juan de Dios Campus Docent

LLIBRES DIGITALS

Limitación terapéutica en pediatría Autors: Miguel Ángel Andreu Moreno, Ramon Badosa Pascual, Rocío Escobar Ramírez, Sabel Gabaldón Fraile, Miguel Martín Rodrigo, Maria Padró Hernández, Andreu Parareda Sallés Edició en castellà Limitación Terapéutica en Pediatría es fundamentalmente una guía para la reflexión, editada desde el Comité de ética Asistencial del Hospital Sant Joan de Déu que a lo largo de su historia ha participado con frecuencia en el análisis de los casos mas complejos. Esta guía no pretende substituir el proceso de deliberación y toma de decisiones que deben llevar a cabo profesionales y familiares cuando se ven inmersos en situaciones tributarias y familiares cuando se ven inmersos en situaciones tributarias de Limitación Terapéutica (LT). En este ámbito no existen recetas ni fórmulas magistrales. En el texto se abordan aspectos como el marco moral y legal en la LT, los principios éticos en la edad pediátrica, el proceso de toma de decisiones, la ILT en el periodo neonatal y en edades posteriores, así como la participación de los equipos de cuidados paliativos en los momentos finales de la vida. Desarrolla el proceso de toma de decisiones analizando el papel de los padres o representantes legales, y el de los menores edad, así como el de los profesionales sanitarios. Asimismo, comenta los diferentes escenarios en lo que puede llevarse a cabo la LT y el papel de comité de Ética Asistencial, indispensable en los casos más complejos. Al final del texto un algoritmo de actuación pretende resumir todo el proceso. Esta obra será de ayuda para todos aquellos profesionales que atienden a niños y que deben abordar en su quehacer cotidiano situaciones de adecuación terapéutica.

http://ediciones.santjoandedeu.edu.es


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 80

VIII. Ediciones San Juan de Dios Campus Docent

LLIBRES DIGITALS

El futuro del cuidado. Comprensión de la ética del cuidado y de la práctica enfermera Autors: Carmen Domínguez Alcón, Helen Kholen y Joan Tronto Edició en castellà La presente obra reúne el texto de dos conferencias pronunciadas por la Dra. Joan Tronto: Care as an antidote to Neoliberalism i Can are ethics be codified? en el marco del “Seminari Permanent en ética i valors del tenir cura, del Col.legi oficial d’infermeres i infermers de Barcelona (COIB)”, como parte del proyecto que promueve esta organización. A partir de la reflexión sobre las ideas de ambas conferencias, y en particular del Trabajo realizado por el Grupo de Trabajo constituido por enfermeras expertas con la ponente, se profundiza en algunos temas que parecen esenciales, presentados en este texto. Se trata de dar respuesta a las nuevas direcciones que las necesidades y riesgos plantean a la sociedad democrática, que precisa ser “cuidadora” y “cuidada”.

http://ediciones.santjoandedeu.edu.es


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu 81

ACTIU

IX. Balanç de situació Notes de la memòria

31/08/2018

31/08/2017

138.734,89 9.806,89 128.928,00 1.214.972,08 412.259,63 572.204,77 223.508,24 6.999,44 0,00 77.479,34 77.479,34 1.431.186,31

147.534,66 11.022,66 136.512,00 1.199.260,41 299.120,49 263.962,64 193.576,62 9.314,73 433.285,93 29.048,92 29.048,92 1.375.843,99

141.950,36 138.968,44 194,85 2.787,07 450.000,00 450.000,00 17.469,37 1.712.135,78 1.712.135,78 2.321.555,51 3.752.741,82

305.704,37 111.446,44 192.709,20 1.548,73 450.000,00 450.000,00 17.652,27 2.024.387,96 2.024.387,96 2.797.744,60 4.173.588,59

31/08/2018

31/08/2017

1.861.196,21 272.148,93 272.148,93 1.709.799,04 1.709.799,04 -120.751,76 618.930,74 618.930,74 2.480.126,95

1.981.947,97 272.148,93 272.148,93 1.602.668,28 1.602.668,28 107.130,76 789.849,00 789.849,00 2.771.796,97

16

90.995,48 90.995,48

99.358,30 99.358,30

11

118.108,41 118.108,41 2.635,52 1.060.875,46 201.063,01 142.000,00 83.736,01 634.076,44 1.181.619,39 3.752.741,82

338.423,62 338.423,62 33.076,54 930.933,16 48.833,14 136.000,00 104.452,15 641.647,87 1.302.433,32 4.173.588,59

A. Actiu no corrent I) Immobilitzat Intangible 8 2. Aplicacions infomàtiques 3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament II) Immobilitzat Material 5 1. Terrenys i construccions 2. Equip docent i instrumental 3. Mobiliari i Equips per a processaments d’informació 4. Altre immobilitzat material 5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes VI) Inversions financeres a llarg termini 10 4. Altres actius financers TOTAL ACTIU NO CORRENT B. Actiu corrent II) Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 10 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 19 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques IV) Inversions financeres a curt termini 10 4. Altres actius financers VI) Periodificacions VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents 10 1. Tresoreria TOTAL ACTIU CORRENT TOTAL ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU

A. Patrimoni net Fons propis I) Fons dotacionals 1. Fons dotacionals III) Excedents d’exercicis anteriors 1. Romanent V) Excedent de l’exercici AII. Subvencions, donacions i llegats 2. Donacions i llegats de capital TOTAL PATRIMONI NET B. Passiu no corrent I) Provisions a llarg termini TOTAL PASSIU NO CORRENT C. Passiu corrent II) Deutes a curt termini 3. Altres deutes a curt termini III) Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini IV) Creditors per activitats i altres comptes a pagar 1. Proveïdors 3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 6. Altres deutes amb les administracions públiques 7. Bestretes de deutors TOTAL PASSIU CORRENT

Notes de la memòria

12

5-8-13

11-19 11

TOTAL PASSIU Les notes de la memòria que s’acompanya formen part integrant d’aquest balanç.


MEMÒRIA 2017/2018 Campus Docent Sant Joan de Déu

X. Compte de resultats

82

Notes de la memòria

1. Ingressos per les activitats

15.6

a) Vendes i prestacions de serveis c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

13

31/08/2018

31/08/2017

4.589.401,87

4.560.753,42

4.576.664,91

4.555.423,42

12.736,96

5.330,00

2. Ajuts concedits i altres despeses

15.2

-154.535,07

-176.008,44

5. Aprovisionaments

15.3

-927.780,26

-1.091.618,92

-927.780,26

-1.091.618,92

12.525,50

10.047,00

12.525,50

10.047,00

-2.297.476,12

-2.013.237,53

-1.220.888,19

-1.048.715,21

-1.204.664,03

-1.033.678,72

-536.549,09

-319.356,29

-212.953,81

-206.627,86

-66.537,96

-37.183,43

-6.138,43

-6.294,29

a7) Serveis bancaris

-13.371,53

-12.423,42

a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques

-77.099,05

-131.322,82

-268,38

-889,78

-291.745,78

-319.580,83

15.5

-16.224,16

-15.036,49

9. Amortització de l’immobilitzat

5-8

-294.960,64

-143.312,99

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

8-13

170.918,26

7.584,00

-122.794,65

105.491,33

14. Ingressos financers

2.042,89

1.639,43

15 Despeses financeres

0,00

0,00

2.042,89

1.639,43

-120.751,76

107.130,76

0,00

0,00

-120.751,76

107.130,76

b) Treballs realitzats per altres entitats 6. Altres ingressos de les activitats b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 7. Despeses de personal

15.4

8. Altres despeses d’explotació a) Serveis exteriors a2) Arrendaments i canons

9

a3) Reparacions i conservació a4) Serveis professionals independents a6) Primes d'assegurances

a9) Subministraments a10) Altres serveis c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats

I. RESULTATS D’EXPLOTACIÓ (1+2+5+6+7+8+9+10)

II. RESULTAT FINANCER (14+15) III. RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (I+II) 19. Impostos sobre beneficis IV. RESULTAT DE L’EXERCICI (III+19) Les notes de la memòria que s’acompanya formen part integrant d’aquest compte de resultats.


Profile for Campus Docent Sant Joan de Déu

Memòria Campus Docent Sant - Curs 2017/18  

Memòria Campus Docent Sant - Curs 2017/18  

Advertisement