Leiden City Guide 2022

Page 1

De stadsgids van Leiden , vol tips en inspiratie.

LeidenGuideCity

Toen, nu en in de toekomst is het de plek waar innovatie, wetenschap en talent samenkomt. Waar partijen gezamenlijk investeren in de kenniseconomie. Een stad van kennis & cultuur voor bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten.

In 2022 is Leiden een jaar lang Europese hoofdstad van de wetenschap. Niet voor niets, want kennis hoort bij Leiden, stad met de oudste universiteit van Nederland.

Maak kennis met Leiden. Een stad van ontdekkingen.

2

De kracht van Leiden

MAAK KENNIS MET WETENSCHAPSHOOFDSTADLEIDEN VAN EUROPA

*De tijden kunnen varieren, kijk online voor de actuele tijden

Za 10.00 - 16.00 uur Zo 11.00 - 15.00 uur

De Leiden City Guide is een uitgave van Leiden&Partners, in samenwerking Centrummanagementmet Leiden.

Ontwerp & realisatie Campaigns&Results

Drukwerk

Er is hier veel te ontdekken, zien en beleven. Met haar rijke historie, musea, theaters, gezellige binnenstad, monumenten, winkels, restaurants, cafés en de universiteit zal niemand zich vervelen. Of je hier nu bent voor een paar dagen of langer, in Leiden ontdek je het fijne leven. Jouw ontdekkingstocht begint bij de VVV. Of je nu op zoek bent naar een goed restaurant, wilt weten wat er allemaal te doen is komend weekend of een Rembrandtwandeling wilt maken, je vindt het bij de VVV. De VVV is vlakbij station Leiden Centraal gevestigd. Hier kun je terecht met al je vragen over de stad. Ook vind je hier de city map, stadswandelingen en vele tips voor één of meerdere dagen in stad en regio. Liever digitaal je weg door Leiden zoeken? Ga dan naar leiden.nl

Drukkerij De Bink

© 2022 3

Leiden&Partners

E: info@vvvleiden.nl

Openingstijden*

Ma-Vr 8.00 - 18.00 uur

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een systeem of worden overgezet in wat voor vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de Uitgeveruitgever.

T. +31 71516 60 00

VVV StationswegLeiden 26

Stad van Ontdekkingen Dat is Leiden

n rijn Rijn galgewater morssingel steens witte singel MORSSINGEL MORSWEG MORSSTRAAT BAO BREEST LANGE BRRAPENBURG RAPENBURG RAPENBURG RAPENBURG KA WITTESINGEL WITTESINGEL WITTESINGEL WITTESINGEL WITTESINGEL P GALGEWATSERTATIONSWEG STEENSTRAAT NARMSTRAAT1eBNNENVESTGRACHT SINTAGAATSTRAAT K ORT G ALGE WATER HAAGWEG NOORDEINDE TURFMARKTNOORDEINDESCHPHOLWEGPLEIN NIEUWE BEESTEN-MARKT GROENHAZENGRACHTDOELENSTEEGSTERRENWACHTLAAN 5eBINNENVESTGRACHT PRINSESSE-KADE REMBRANDTSTRAAT RIJNSBURGERSINGEL 2VESTGRACHTeBINNENSCHUTTERS WEDDESTEEG SCHIPHOL SCHUTTERSVELD RGERWEG RIJNSBURGERWEG PLESMANLAAN PLE SMANLAAN PLESMA NLAAN PLESMANLAAN DOCTORLELYLAAN DOCTORLELYLAAN DOCTORLELYLAAN SANDIFORTDREEF SANDFORTDREEFWASSENAARSEWEG WASSENAARSEWEG WASSENAARSEWEG ALBINIUSDREEF DARWINWEG JRNENSCHIEKADE CHURCHILLLAAN CHURCHILLLAAN HAAGWEG HAAGWEGMORSWEG MORSWEG MORSWEG HAAGWEG N206 Leiden 1 7 20 2 21 3 22 4 29 35 12 36 25 30 F 1 Naturalis 2 Rijksmuseum van Oudheden National Museum of Antiquities 3 Museum Volkenkunde 4 Hortus botanicus Leiden 5 Rijksmuseum Boerhaave 6 Museum De Lakenhal 7 Japanmuseum SieboldHuis 8 Molenmuseum De Valk De Valk Windmill Museum 9 Erfgoed Leiden | Leiden Heritage 10 Leiden American Pilgrim Museum 11 Leids Wevershuis The Leiden Weaver’s House 12 CORPUS ‘reis door de mens’ CORPUS ‘journey through the human body’ 13 Young Rembrandt Studio 14 Young Rembrandt School 15 Pieterskerk 16 De Burcht 17 Hooglandse Kerk 18 Stadhuis | City Hall A Haarlemmerstraat B Hartje Leiden C De Bree D Pieterskwartier 19 Koornbrug 20 Morspoort 21 Academiegebouw 22 Leidse Sterrewacht 23 Leidse Schouwburg 24 Stadsgehoorzaal Leiden 25 Theater Ins Blau 26 Gebr. De Nobel 27 Scheltema Leiden 28 Columbus Watersport 29 Bootjes en Broodjes 30 Rederij Rembrandt 31 Leiden Canal Cruises 32 Rederij van Hulst 33 Leidse Rederij 34 Rondvaart Leiden 35 Leiden Water Tours 36 Bioscoop | Cinema Lido 37 Bioscoop | Cinema Trianon 38 Bioscoop | Cinema Kijkhuis E Heren/Doezastraat F Beestenmarkt G Cultuurkwartier Rijn Rijn rijn HMORSWAAGW PLESMANLAAN PLESMANLAAN PLESMANLAAN PLESMANLAAN DOCTORLELYLAAN DOCTORLELYLAAN DOCTORLELYLAAN DOCTORLELYLAAN HAAGSESCHOUWWEG HAAGSESCHOUWWEG MEDIJKSEWEG OHSNEVETSFDREEF STEVENSHOFDREEF RGTJALMAWEG SANDIFORTDREEF SANDIFORTDREEF WASSENAARSEWEG WASSENAARSEWEG WASSENAARSEWEG WASSENAARSEWEG ALBINIUSDREEF DARWNWEG RIJNSBURGERWEG CHURCHLLLAAN CHURCHILLLAAN HAAGWEG HAAGWEGMORSWEG MORSWEG MORSWEG HAAGWEG ENDEGEESTERSTRAATWEG LUMC N206 N206 N206 A44 N206 1 12 12 4

maresingel hlemmtkvatraerreraa oude vestnieuwerijn herengrahtc oude ri rijnsburger singel nschuur zoeterwouds esi ngel legnisljiz OUDE SINGEL OUDE SINGEL OUDESINGEL OUDESINGEL HAARLEMMERSTRAAT HAA RLE MM ERSTRAAT HAARLEMMERSTR LANGEMARECAECILIASTRAAT CAEC ILIASTRAATSTILLERIJNTPOTHEKERSDIJKOMMARKTRAAT BREESTRAAT BREESTRAAT BREESTRAAT UG LANGEBRUG LANGEBRUG LANGEBRUG AALMARKT KLOKSTEEGPIETERSKERKHOFRAPENBURGRAPENBURG DOEZASTRAAT NIEUWSTEEG STEENSCHUUR STEENSCHUUR RAAMSTEE G VLET VLET BOISOTKADE KASERSTRAAT WITTESINGEL ZOETERWOUDSES NG E L PAPENGRACHT HERENSTEEG PETERSKERKGRACHT KORTE MARE NIEUWE MARENIEUWEBEESTEN-MARKT OUDE VEST OUDE VEST OUDE VEST OUDE VEST MAARSMANSTEEG LANGE SINT AGNIETENSTRAAT VROUWENKERKKOORSTEEG VROUWENSTEEGCHOORSTEEGPIETERSKERKSCHOOLSTEEG DIEFSTEEGZONNEVELDSTRAATCATHARINASTEEGMANDENMAKERSSTEEGMARKTSTEEG GARENMARKT J AN V AN H OU TK ADE ZOETERWOUDSESINGEL LEGNESDUOWRETEOZSHOEFSTRA AT LAMMER-MARKT LANGEGRACHT LANGEGRACHT LANGEGRACHT 3e B NN EN VESTGR RIJNSBURGERSINGEL HAARLEMMERWEG HAARLEMMERWEG MARESINGEL MARESINGEL MARESINGEL VELD MOLENWERF VAN DERWERFSTRAAT VANDER WERFSTRAAT o ude rijn OUDERIJN OUDERIJNLANGEMARE HOOGLANDSE KERKGRACHTMSIVARKT BOTERMARKT NIEUWERIJN NIEUWE RIJN NIEUWE RIJN N EUWE RIJN HOOIGRACHT HOOIGRACHT MARKTKAASIR DRIESSENSTRAAT MIDDELSTEGRACHT MIDDELSTEGRUITERSTEGRACHT UITERSTE GRACHT HERENGRACHT HERENGRACHT KLEPAANSTRAAT KLOKPOORT KOREVAARSTRAAT HOGEWOERD HOGEWOERD HOGEWOERD P LANTAGE UTRECHTSE VEER UTRECHTSE VE ER TSORISSTEEG VESTESTRAAT CLARENSTEE G ANVOSSENSTEEG MARESINGEL ZANDSTRAAT GREVENSTRAAT DRUCKERSTR KRAAERSTRAAT VESTESTRAAT MIDDELWEG LAMMERMARKT SKERKTEEG GROENESTEEG NIEUWSTRAAT OUDEVEST VOLMOLEN-GRACHTPAPEGAAIS-BOLWERK TWEELINGSTRAAT STILLEMARE DONKER-STEEG HOOGSTRAATNIEUWERIJN BURGSTEEG BKOORNRUGSTEEG GANGETJE OOSTERKERKSTRAAT THOUMARKTMARKTHOUT HAVENTHGREHEDUOENRAC TANHEREGRCHLANGESTRAAT ALNGESTRAAT LANGESTRAAT HULPWERFBRUG HERENSINGEL HERENSINGE L KALVER-MARKT ZHAVENKADEUIDSINGEL ORANJEGRACHT ORANJEGRACHT LAKENPLEINVERVERSTRAATWAARDGRACHT LEVENDAAL L EVENDAAL L EVENDAA L LEVE NDAAL 4e BINN EN VESTGRACHT 4eB IN NENVE ST GRACHT PLANTSOEN PLANTSOEN PLANTSOENGEREGRACHT GO RTES TRAAT GORTES TRAATRNSTRAATRNSTRAATORANEBOOMSTR. PLANTAGELAAN HERENSINGEL ZIJLSINGEL ZIJLSINGEL HOGE RIJNDIJK HOGE R NDIJK LAGE RIJND J K LAGE RIJNDIJK KOOILAANKOOLAANKOOLAAN WILLEMDEZWIJGERLAAN WILLEM DE ZWIJGERLAANLWEG GOOIMEERLAAN HERENSTRAAT AAT LAMMENSCHANSWEG AN BURGGRAVENLAAN Leiden APOTHEKERSDIJK 1513 14 8 26 3832 16 9 27 33 17 10 23 5 18 11 24 6 19 31 37 28 34 AALMARKT RIJN B E D G A C Museum Theater | Theatre Parkeren | Parking Passantenhaven | Pass through MarinaFietsenstalling | Bike parking Universiteit | University Winkelroutes | Shopping routes Politiebureau | Police station Rondvaart | Boat tour Index Parkeergarage | Parking garage Rijn galgewater morssingel maresingel haarlemmertrekvaart oude vestnieuwerijn herengracht rijnsburgersingel steenschuur witte singel zoeterwoudses ngel legnisljiz OUDE SINGEL OUDE S NGEL OUDE SINGEL OUDESINGEL HAARLEMMERSTRAAT HAARLEMMERSTRAAT HAARLEMMERSTR MORSSINGEL EG MORSSTRAAT ANGEMARECAECILIASTRAAT CAECILIASTRAATSTILLERIJNBAPOTHEKERSDIJKOOMMARKT BREESTRAAT BREESTRAAT BREESTRAAT BREESTRAAT LANGE BRUG LANGEBRUG LANGEBRUG LANGEBRUG AALMARKT KLOKSTEEGPIETERSKERKHOF RAPENBURG RAPENBURG RAPENBURG RAPENBURG RAPENBURG RAPENBURG DOEZASTRAAT NIEUWSTEEG STEENSCHUUR STEENSCHUUR RAAMSTEEG VLET VLET BOISOTKADE KASERSTRAAT WITTESINGEL WITTESINGEL WITTESINGEL ZOETERWOUDSESINGEL WITTESINGEL WITTESINGEL WITTESINGEL PAPENGRACHT HERENSTEEG PIETERSKERKGRACHT GALGEWATERSTATIONSWEG STEENSTRAAT NARMSTRAAT KORTE MARE 1eBNNENVESTGRACHT SINTAGAATSTRAAT NEUWE MARE KORT GALGEWATER EG NOORDE NDE TURFMARKTNOORDEINDESCHPHOLWEGPLEIN NIEUWEBEESTEN-MARKT BEESTEN-MARKT OUDE VEST OUDE VEST OUDE VEST OUDEVEST GROENHAZENGRACHTDOELENSTEEGSTERRENWACHTLAAN5eBINNENVESTGRACHT MAARSMANSTEEG PRINSESSE-KADE LANGESINTAGN ETENSTRAAT VROUWENKERK-KOORSTEEG VROUWENSTEEGCHOORSTEEGPIETERSKERKSCHOOLSTEEG DIEFSTEEGZONNEVELDSTRAATCATHARINASTEEGMANDENMAKERSSTEEGREMBRANDTSTRAAT GEETSTKRAM GARENMARKT AN VAN HOUTKADE ZOETERWOUDSESINGEL EGNSESDUOWRETEOZHOEFSTRAAT LAMMER-MARKT LANGEGRACHT LANGEGRACHT LANGEGRACHT RIJNSBURGERSINGEL 3e B NNENVESTGR RIJNSBURGERSINGEL 2VESTGRACHTeBINNEN HAARLEMMERWEG HAARLEMMERWEG MARESINGEL MARES NGEL MARESINGEL SCHUTTERSVELD MOLENWERF VAN DER WERFSTRAAT VANDERWERFSTRAAT oude rijn OUDERIJN OUDERIJNLANGEMARE HOOGANDSE KERKGRACHTVSMARKT BOTERMARKT NIEUWERIJN NIEUWERIJN NIEUWE RIJN N EUWE R N HOOIGRACHT MARKTKAAS-HOOIGRACHT IR DRIESSENSTRAAT MIDDELSTEGRACHT MIDDELSTEGRUTERSTEGRACHT UITERSTE GRACHT HERENGRACHT HERENGRACHT AKLEPANSTRAAT KLOKPOORT KOREVAARSTRAAT HOGEWOERD HOGEWOERD HOGEWOERD PLANTAGE UTRECHTSE VEER UTRECHTSE VEER STORISSTEEG VESTESTRAAT CLARENSTEEG ANVOSSENSTEEG MARESINGEL ZANDSTRAAT GREVENSTRAAT DRUCKERSTR KRAAERSTRAAT VESTESTRAAT MIDDELWEG LAMMERMARKT STEEGKERKGROENESTEEG NIEUWSTRAAT OUDEVEST VOLMOLEN-GRACHTPAPEGAAIS-BOLWERK TWEELINGSTRAAT STLLEMAREHOOGSTRAATDONKER-STEEGNEUWERIJN BURGSTEEG BKOORNRUGSTEEG GANGETJE OOSTERKERKSTRAAT HOUT-MARKTMARKTHOUTHAVENTHCARGNEREHEDUO THCARGNEREHLANGESTRAAT LANGESTRAAT LANGESTRAAT HULPWERFBRUG HERENSINGEL HERENS NGEL KALVER-MARKT ZHAVENKADEUDSNGEL ORANEGRACHT ORANJEGRACHT LAKENPLEINVERVERSTRAATWAARDGRACHT LEVENDAAL LEVENDAAL LEVENDAAL LEVENDAAL 4e BINNENVESTGRACHT 4e B NNENVEST GRACHT PLANTSOEN PLANTSOEN PLANTSOENGEREGRACHT GORTESTRAAT GORTESTRAATRNSTRAATRNSRAATORANJE-BOOMSTR. PLANTAGELAAN HERENSNGEL ZIJLSINGEL ZIJLSINGEL WEDDESTEEG HOGE R JNDIJK HOGE RIJNDI K LAGE R ND JK LAGE RIJND KOOLAANKOOLAANKOOLAAN WILLEMDEZWIJGERLAAN WILLEM DE ZWIJGERLAANSCHIPHOLWEG SCHUTTERSVELD RIJNSBURGERWEG RIJNSBURGERWEG OEGSTGEESTER WEG GOOIMEERLAAN GOOIMEERLAAN RNENSCHEKADE HERENSTRAAT HERENSTRAAT HERENSTRAAT LAMMENSCHANSWEG URGGRAVENLAAN BURGGRAVENLAAN BURGGRAVENLAAN Leiden Centraal Politie Hartebrug-kerk Mare-kerk Van Werfparkder Huigpark Leiden 35 28 32 33 34 21 22 23 24 26 27 25 19 20 17 18 16 6 7 8 9 4 5 11 14 13 15 10 2 3 29 31 30 Station Lammenschans 36 5

Meneer

Jansen 34 inhoud 6

Stad van Ontdekkingen 3 Stadsplattegrond Leiden 4 Inhoudsopgave 6 Het water op! 8 Columbus Watersport 9 De Leidse Rederij 9 Alles op loopafstand 10 De Leidse Loper 10 Science Route 10 Rembrandt Route 11 Hofjes Route 11 Pilgrims Route 11 Gilde Leiden 11 Leiden, museumstad 12 Familie TopTien 14 De Jonge Rembrandt in Leiden 16 Rembrandt Route 16 Young Rembrandt Studio 17 Young Rembrandt School 17

Leiden, hofjesstad

Leidse Schouwburg

uit 20 Cultuurstad Leiden 22

18

& Stadsgehoorzaal 23 Theater Ins Blau 23 Bioscopen Leiden 24 DoeTips 25 Leidse Virtual Reality Experience 25 Escape from Wonderland 25 Tips van Susan 26 Horeca in Leiden 29 Stadsbrouwhuis 30 Brownies&downieS Leiden 31 Brasserie de Poort 32 De tuin van de smid 32 Casual Dining bij Hudson Leiden 33 Sabor 34

18 TienTips voor een

Leidse Hofjesconcerten avondje

Lemmy’s 38

Boekhandel Kooyker 52

Wassenaar & Voorschoten 67

50

Jeugdboekhandel Silvester 52

BFF 38

De Leidse markt 55

42 Lab071 42 Scarlatti 43 Restaurant

Onontdekt winkelen in Leiden 56

Leiden made 53 Wonderful Nature 53 Bluesome 53

mannen 44 6 City Hotspots 46 Winkelen

Oegstgeest 64

Noordwijk 65 Warmond 66

Leiden bereikbaar 70

Top5 cadeau Tip

8 Best places to go 36

Jut & Juul Lifestyle for Kids 53

48

Visrestaurant Crabbetje 40

De Zilverfabriek 53

Stoomtrein Katwijk Leiden 69

INDEX Poetry Books 52

IJs van Matthijs 41 De Pizzabakkers Herenstraat Food Streetfood Bar La Diva voor in Leiden

Oerlemans Kinderschoenen 52

INQAR HuurMij Leiden 70

Van Goyen Jeneverhuis 39

7

41 Pipa

43 TopTips

Leidsch Beleg 40

Boutique Hotel d’Oude Morsch 61

Just Meet 35

Een Streek van Verrassingen 62

Dagje Leiden vriendinnen TopTien 58

Overnachten in Leiden 60

Driftwood Distillery 68

BizonBikeCompany 69

Verita’s Visit Holland 69

41 Passion

Terpen Tijn art supplies 53

Katwijk 64

Leiden heeft, na Amsterdam, het meeste water binnen haar poorten stromen. De historische binnenstad van Leiden heeft in totaal 28 kilometer aan grachten en singels. Om al die grachten en singels over te kunnen steken heb je bruggen nodig. De Leidse binnenstad telt er meer dan 88. Vanaf het water ziet de historische stad er heel anders uit.

8

28

De Leidse rederijen hebben een breed aanbod in rondvaarten en arrangementen, zelf een bootje huren kan ook.

De Leidse grachten voeren langs de musea, de Leidse hofjes en vele historische gebouwen met prachtige gevels. Daarnaast zijn er op vele plekken nabij de grachten eet- en drinkgelegenheden. Vaak met het terras direct aan het water.

Het water op!

enkilometergrachtensingels

Leiden is ook een prima vertrekpunt voor mooie dagtochten in de omgeving. De Kaag en het Braassemermeer liggen om de hoek en plaatsen als Katwijk op vaarafstand. Neem in de zomer eens de watertaxi van Venetievanhetwesten.nl van Katwijk naar Leiden en v.v.

Columbusleidserederij.nl

Je vaart met een stijlvolle waterbus door de schilderachtige grachten en langs de groene singels van ‘Oudt Leyden’. Een ervaren schipper vertelt je op een leuke wijze over de pracht en praal van het Leidse verleden. Zesmaal daags vanaf 10.30 uur vertrekt de boot voor een uur varen. De rederij bevindt zich op vijf minuten lopen vanaf Centraal Station.

De Leidse Rederij

Watersport

columbuswatersport.nl

9

Havenkantoor – Apothekersdijk 5

Al onze boten worden elektrisch aangedreven, goed voor het milieu, maar ook lekker stil.

Ga jij mee op ontdekking met Columbus Watersport in Leiden? Vaar gemakkelijk zelf met een boot door het historische centrum van Leiden, of laat je verrassen door onze schippers met een privé vaartocht op onze luxe open rondvaartboot.

Dé wandeling die je laat kennismaken met de mooiste plekjes van Leiden. bijzonderemonumentenHistorischeendoorkijkjeszijnvaakmoeilijktevinden.DeLeidseLoperbiedtuitkomst.

Ontdek monumentenstad Leiden

10

Leiden heeft veel bijzondere bezienswaardigheden, van hofjes tot molens en van kerken tot stadspoorten. Met bijna 3.000 monumenten is Leiden de derde monumentenstad van Nederland! De afstanden binnen de singels zijn klein, zodat een wandeling langs de hotspots en monumenten zeker de moeite waard is.

Allesloopafstandop

De LeidseLoper

ScienceRoute

Vanaf € 4,95

Deze route verbindt de binnenstad met het Leiden Bio Science Park. Illustraties en verhalen laten het spoor van de Leidse wetenschap zien. De Science Route is in 2022 gratis af te halen bij VVV Leiden ter viering van ‘Leiden European City of Science’ (op=op).

Haal meer uit je bezoek aan Leiden en koop één van de stadswandelingen bij de VVV.

stadswandeling Leiden DE LEIDSE LOPER

de voetsporen van beroemdste grootmeester uit de Gouden Rembrandt van Rijn. Het was in Leiden dat letterlijk en figuurlijk het licht zag. De Leienaar verbleef de eerste 25 jaren van Leiden en legde hier de basis voor indrukwekkende artistieke carrière.

Leiden stadswandelingenLeidenOntdekkingen. de ‘founding fathers’ van de Verenigde woonden en werkten tussen 1609 en 1620 Pilgrims Route is de ideale basis voor onvergetelijke wandeling door historisch Leiden bezienswaardigheden, rijkelijk voorzien achtergrondverhalen, talloze anekdotes en haar 35 ho es een echte ho esstad. wandeling langs ho es uit alle tijden middeleeuwen en de 17e eeuw tot aan tijdperk eind 19e eeuw ontstaat beeld van de rijke schakering en Leidse ho es. Inclusief informatie over toegankelijk zijn voor publiek. Loper is een bijzondere rondwandeling Deze wandeling is dé wandeling kennismaken met de mooiste plekjes Veel historische monumenten en doorkijkjes zijn doorgaans moeilijk te Leidse Loper biedt uitkomst en gee duidelijk overzicht van deze plekjes.

Ook zo benieuwd naar hoe Rembrandt de eerste 25 jaar van zijn leven doorbracht in Leiden? Alle historische Rembrandtlocaties worden in de Rembrandt Route met elkaar verbonden. Zo leidt de wandeling onder andere langs de geboorteplek van Rembrandt, het atelier van leermeester Jacob van Swanenburg en de Latijnse School waar Rembrandt vanaf zijn tiende naar school ging.

Leiden telt 35 hofjes, vrijwel allemaal in de binnenstad. Deze hofjes zijn stuk voor stuk idyllische plekjes, waar het stadsrumoer is buitengesloten en waar het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan.

Speciaal Route’ app ontwikkeld. Een Augmented Reality app waarbij stadsgids Onno Blom op zeven locaties op bijzondere wijze aanvullende informatie gee . Door een AR-‘hotspot’ op je telefoon te selecteren, navigeert de app je moeiteloos door de stad. Eenmaal op de AR-locatie gearriveerd kun je met je telefoon op ontdekkingstocht door de

Wandel

€ 6,95

Loper is een bijzondere rondwandeling Deze wandeling is dé wandeling kennismaken met de mooiste plekjes Veel historische monumenten en doorkijkjes zijn doorgaans moeilijk te Leidse Loper biedt uitkomst en gee duidelijk overzicht van deze plekjes. uitgaveAllerechtenvoorbehouden.Nietsuitdezemagwordenverveelvoudigd,opgeslagenineensysteemofwordenovergezetinwelkevormdanook(elek-tronisch,fotokopieofanderszins)zondertoestemmingvandeuitgever.Dezeuitgaveismetdegrootstmogelijkezorgsamengesteld.Wijhebbenonsbestgedaanomvanalleafbeeldingenderechtmatigeeigenaarteachterhalenenhiertevermeldenmetdedaarbijbehorendecredits.Deredactie,nochdeuitgeverkanaansprakelijkwordengesteldvoorschadealsgevolgvaneventueleonjuisthedenen/ofonvolkomenheden.

Rembrandt Route

geschiedenis van Rembrandt & de Gouden Eeuw in Leiden, Stad van Ontdekkingen. De Leidse AR Rembrandt Route-app is gratis te downloaden in de Apple Store of in de Google Play Store. Een drietal locaties bevindt zich aan de overkant van het water. De tekst in deze route gee daar extra informatie over. Leiden is niet alleen de stad waar Rembrandt van Rijn het licht zag. Het is ook de stad waar de Pilgrims, de ‘founding fathers’ van Amerika, tussen 1609 en 1620 in vrijheid konden wonen en werken. Zij woonden in een van de 35 ho es die Leiden rijk is. Naast de Rembrandt Route is er ook een Pilgrims Route, Ho es Route en De Leidse Loper beschikbaar. Deze symbolen geven aan op welke locaties deze routes elkaar Benieuwdkruisen.geworden? De wandelingen zijn verkrijgbaar bij de VVV Leiden. Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitdeze uitgavemagwordenverveelvoudigd,opgeslagenineensysteemofwordenovergezetinwelkevormdanook(elektronisch,fotokopieofanderszins)zondertoestemmingvandeuitgever.Dezeuitgaveismetdegrootstmogelijkezorgsamengesteld.Wijhebbenonsbestgedaanomvanalleafbeeldingenderechtmatigeeigenaarteachterhalenenhiertevermeldenmetdedaarbijbehorendecredits.Deredactie,nochdeuitgeverkanaansprakelijkwordengesteldvoorschadealsgevolgvaneventueleonjuisthedenen/ofonvolkomenheden. © 2019 Leiden Marketing, 1e druk. Uitgever Leiden Marketing Redactie Leiden Marketing, Museum De Lakenhal Vormgeving Campaigns&Results Fotografie Kees Hummel, Marc de Haan, Erfgoed Leiden en Omstreken, Matthijs de Rijk, Laure Etienne, e.a. Coverbeeld Zelfportret, Rembrandt, ca. 1628, Collectie Rijksmuseum. Pagina 21: Frits van Oostrom, Nederlands historisch letterkundige Met dank aan Erfgoed Leiden en Omstreken, Museum De Lakenhal, e.a. Contact Leiden info@leidenmarketing.nlMarketing 1 uur en 50 stadswandelingminuten met historischeRealityAugmentedoplocaties In de voetsporen van RembrandtLeiden A4 A44 N11 N206 N206 N206 N206 24 18 1016 5 3 1 Leiden, waarhetRembrandtlichtzag. Een bijzondere stadswandeling langs de hoogtepunten van Rembrandt & de Gouden Eeuw. REMBRANDT ROUTE ROUTEPILGRIMS ROUTEHOFJES stadswandeling Leiden In de voetsporen van de Pilgrims Leiden A4 A44 N206 N206 N206 Leiden Centraal Rijn Rijn rijn Rijn maresingel haarlemmertrekvaart nieuwerijn herengracht oude rijn ouderijn ouderijn nieuwe rijn KorteVliet Vliet rijn-schiekanaal rijn-schiekanaal PIETERSKERKHOF NIEUWEBEESTENPRINSESSE- VROUWENKERK-KOORSTEEG MOLENWERF VOLMOLEN-GRACHT TWEELINGSTRAAT DONKER-STEEG HOOGSTRAAT LAKENPLEIN A44 Japanmuseum Biodiversity Center MorspoortMorspoort 25 24 23 19 12 7 1 uur en 45 stadswandelingminuten PILGRIMS ROUTEstadswandelingenLeidenachterzijderondwandelingin

haar 35 ho es een echte ho esstad. wandeling langs ho es uit alle tijdenmiddeleeuwen en de 17e eeuw tot aan tijdperk eind 19e eeuw ontstaat beeld van de rijke schakering en Leidse ho es. Inclusief informatie over toegankelijk zijn voor publiek.

Ontdek de Pilgrimhistorie van Leiden: een bijzondere stadswandeling langs de hoogtepunten. © 2020 Leiden Marketing, 2e druk. Uitgever Leiden Marketing Redactie Lucien Geelhoed Susan Suèr en Marlijn Kok Vormgeving Campaigns&Results Fotografie Kees Hummel e.a. Met dank aan Erfgoed Leiden en Omstreken Museum De Lakenhal Pieterskerk Leiden Contact Leiden info@leidenmarketing.nlMarketing

Hofjes Route

Vanaf € 3,50

De Pilgrims Route toont de historische locaties van Leiden waar de Pilgrims in de 17e eeuw leefden, voordat zij met het schip de ‘Mayflower’ naar Amerika voeren in 1620. € 6,95

11

stadswandeling

voor deze wandeling hee Leiden Marketing de ‘Leidse AR Rembrandt

Ontdek het schilderachtige Leiden met een enthousiaste stadsgids. Van 1 april tot 1 november dagelijks vanaf de VVV. In de wintermaanden alleen op vrijdag t/m zondag. Iedere zondag vertrek vanaf het Burchtplein. Voor verdere informatie zie Pilgrimsgildeleiden.nlRoute

rond in Leiden, Stad Ontdekkingen.van Treed in de voetsporen van de Pilgrims, de illustere voorvaderen van de Verenigde Staten, en ontdek de verrassende herkomst van een aantal gewoonten en gebruiken die zij 400 jaar geleden vanuit Leiden meenamen op de Mayflower naar Amerika. Ga terug in de tijd en ervaar zelf hoe hun leefomgeving er in de Gouden Eeuw uitzag. Dit boekje is met al zijn rijkelijk geïllustreerde achtergrondverhalen, talloze anekdotes en ruim twintig deelkaarten rond de meer dan veertig bezienswaardigheden het ideale vertrekpunt voor een onvergetelijke wandeling door historischLeidenLeiden.isniet alleen de stad waar de Pilgrims tussen 1609 en 1621 in vrijheid konden wonen en werken. Het is ook de stad waar Rembrandt van Rijn in 1606 het licht zag. Naast de Pilgrims Route is er ook een Rembrandt Route, een Ho es Route en De Leidse Loper beschikbaar. Deze symbolen geven aan op welke locaties deze routes elkaar Benieuwdkruisen.geworden? De wandelingen zijn o.a. verkrijgbaar bij VVV Leiden. ROUTEREMBRANDT ROUTEHOFJES stadswandeling Leiden HOFJES WANDELING

Uitleg symbolen

Gilde Leiden

fotografieHilzPeter

Leidse musea

Haal bij de VVV de gratis museumfolder met een overzicht van de huidige tentoonstellingen.

12

museumstadLeiden

Geen andere stad in Nederland heeft zo veel bijzondere musea op loopafstand van elkaar. Ze bieden een groot aanbod van natuur, kunst en cultuur. Exposities, workshops en evenementen brengen deze speciale collecties tot leven. In de weekenden en vakanties worden kinderen getrakteerd op spannende en speelse activiteiten. Zie leiden.nl/musea voor alle actuele tentoonstellingen en activiteiten.

Museum Volkenkunde

Wat zijn de belangrijkste ontdekkingen uit onze Nederlandse wetenschapsgeschiedenis?

BibliothekenUniversitaireLeiden

Krijg een beeld van hoe de Pilgrims in Leiden leefden. Hier is de geschiedenis van hun Leidse periode (1608-1620) te vinden.

Leids Wevershuis

Erfgoed Leiden en omstreken

Zien, doen en beleven: in het nieuwe Naturalis dompelt jong en oud zich onder in de wonderlijke wereld die natuur heet.

Het museum vertelt over de lakenindustrie, de grafische industrie en de conservenindustrie. Er wordt geweven op het antieke weefgetouw.

PilgrimAmericanMuseum

Vier eeuwen lang verzamelen, verzorgen en bestuderen hebben een schitterende tuin voortgebracht met uiteenlopende uitheemse, onbekende gewassen.

Japanmuseum SieboldHuis

In dit historisch Hollands huis vind je het mooiste uit Japan: prenten, lakwerk, keramiek, en honderden andere schatten.

Rijksmuseum Boerhaave

Kom genieten van de archeologische rijkdommen en intrigerende cultuur van de oude Egyptenaren, Romeinen en Grieken, het oude Nabije Oosten en het vroege Nederland.

CORPUS ‘reis door de mens’ Maak in het 5D-harttheater een duizeling wekkende ‘reis’ als rood bloedlichaampje. Verbaas je over je eigen fantastische lichaam!

Hortus botanicus Leiden

Het museum voor beeldende kunst, geschie denis en kunstnijverheid van de stad Leiden.

Leiden

Museum De Lakenhal

Rijksmuseum van Oudheden

Naturalis Biodiversity Center

Molenmuseum De Valk

De tentoonstellingsruimte is te vinden in het entreegebied van de bibliotheek aan de Witte Singel.

Al sinds 1837 verzamelt het Leidse Museum Volkenkunde het cultureel erfgoed van de wereld.

16 kilometer, 3.000 dozen archeologisch materiaal en informatie over 2.850 monumenten.

In de viertalige publieksfilm wordt aan de hand van prachtige opnames bij de Leidse molens het verhaal over de ontwikkeling en de werking van molens verteld.

leiden.nl/musea 13

familie TopTien

Lila Speelgoed

Dorien woont in de regio en komt graag naar de stad. Voor zichzelf, maar ook voor haar dochters. Deze leuke tips kan zij je geven.

2

Silvester is het adres als je op zoek bent naar kinder- en jeugdboeken. Van liedjesboeken voor de allerkleinsten tot literatuur voor jongvolwassenen!

4

Silvester Boeken

De TopTien familie favorieten van Dorien

14

Een verborgen parel in onze stad! Voor originele kleine cadeautjes voor kinderen ga ik altijd naar kinderwinkel Lila, waar je een groot assortiment duurzaam en educatief speelgoed aantreft.

Zijn je kinderen toe aan nieuwe schoenen? Oerlemans heeft een zeer ruime keuze in verschillende maten, merken, breedtes en kleuren. Daarnaast kun je hier ook als ouder goed terecht voor mooie schoenen.

1

WE Fashion

3

Oerlemans Schoenen

WE Fashion is niet alleen een ideale winkel om voor volwassenen mode te shoppen, maar heeft ook een ruim assortiment kinderkleding. Een goede winkel dus om in één keer te slagen!

10

Bij een dagje shoppen met het gezin hoort natuurlijk ook een ijsje. Gelateria Maxims heeft elke dag 30 verschillende smaken ijs, waarvan je aan de Nieuwe Rijn kunt genieten.

Jut & Juul

Gelateria Maxims

9

Rondom het centrum vind je het Singelpark, ruim 6 km aan wandelroute door parken en groen. Met (educatieve) speeltuinen en gezellige horeca onderweg.

Wil je gezellig met je kinderen je creativiteit de vrije loop laten? Bij Terpen Tijn vind je alle benodigdheden om mee te schilderen of tekenen. Wordt jouw kind de nieuwe Rembrandt?

7

Jut & Juul is een baby- en kinderwinkel met bekendheid ver buiten Leiden! De perfecte winkel voor de inrichting van een baby kamer of het vinden van kraamcadeautjes.

8

Terpen Tijn

Voor kinderen tot 12 jaar is Tokkelientje hét adres voor kleding, met ieder seizoen weer een nieuwe collectie. Zo vind je hier altijd weer de laatste kindermode.

Singelpark

vanBakkerijMaanen

Tokkelientje

Even toe aan een rustmomentje tijdens het shoppen? Van Maanen is niet alleen een bakker, maar heeft ook een gezellig ‘bakery cafe’ met speelhoek voor de kinderen.

6

15

5

Treed in het voetspoor van de Jonge Rembrandt en loop met hem door de 17e eeuw. Alle Jonge Rembrandt highlights zijn te vinden in de Rembrandt Route, te koop bij VVV Leiden (€ 6,95). uitgavemagwordenverveelvoudigd,opgeslagenineensysteemofwordenovergezetinwelkevormdanook(elektronisch,fotokopieofanderszins)zondertoestemmingvandeuitgever.Dezeuitgaveismetdegrootstmogelijkezorgsamengesteld.Wijhebbenonsbestgedaanomvanalleafbeeldingenderechtmatigeeigenaarteachterhalenenhiertevermeldenmetdedaarbijbehorendecredits.Deredactie,nochdeuitgeverkanaansprakelijkwordengesteldvoorschadealsgevolgvaneventueleonjuisthedenen/ofonvolkomenheden.

Rembrandt groeide op in redelijke welvaart en ontwikkelde zich in het begin van deze Gouden Eeuw tot groot kunstenaar. Zowel geïnspireerd door Lucas van Leyden, als opgejut door stads- en leeftijdsgenoot Jan Lievens, die behalve een vriend ook een concurrent van hem was, ontwikkelde hij zijn talent, leerde het vak en experimenteerde met nieuwe technieken en grondstoffen. Terwijl zijn kennis van de schilderkunst groter werd, begon hij ook met het lesgeven aan anderen.

Leiden waar Rembrandt het licht zag

Op 15 juli werd Rembrandt in 1606 als negende kind van een molenaar in Leiden geboren aan de Weddesteeg. Op deze locatie staat het Rembrandtbeeld en is via de Rembrandt Route te zien hoe zijn leefomgeving in de 17e eeuw eruitzag.

16

,

stadswandeling Leiden instadswandelingenMeerLeiden stadswandeling Leiden voetsporen Pilgrims rijn-schiekanaal rijn-schiekanaal PILGRIMS ROUTE achterzijde Leiden, Stad van HOFJES WANDELING stadswandeling Leiden DE LEIDSE LOPER De Pilgrims, de ‘founding fathers’ van de Verenigde Staten, woonden en werkten tussen 1609 en 1620 in Leiden. De Pilgrims Route is de ideale basis voor een onvergetelijke wandeling door historisch Leiden langs vele bezienswaardigheden, rijkelijk voorzien van achtergrondverhalen, talloze anekdotes en Leidenillustraties.ismet haar 35 ho es een echte ho esstad. Met deze wandeling langs ho es uit alle tijden van de late middeleeuwen en de 17e eeuw tot aan het industriële tijdperk eind 19e eeuw - ontstaat een prachtig beeld van de rijke schakering en variatie aan Leidse ho es. Inclusief informatie over welke ho es toegankelijk zijn voor publiek. De Leidse Loper is een bijzondere rondwandeling door Leiden. Deze wandeling is dé wandeling die je laat kennismaken met de mooiste plekjes van Leiden. Veel historische monumenten en bijzondere doorkijkjes zijn doorgaans moeilijk te vinden. De Leidse Loper biedt uitkomst en gee een mooi en duidelijk overzicht van deze plekjes.

© 2019 Leiden Marketing, 1e druk. Uitgever Leiden Marketing Redactie Leiden Marketing, Museum De Lakenhal Vormgeving Campaigns&Results Fotografie Kees Hummel, Marc de Haan, Erfgoed Leiden en Omstreken, Matthijs de Rijk, Laure Etienne, e.a. Coverbeeld Zelfportret, Rembrandt, ca. 1628, Collectie Rijksmuseum. Pagina 21: Frits van Oostrom, Nederlands historisch letterkundige Met dank aan Erfgoed Leiden en Omstreken, Museum De Lakenhal, e.a. Leiden info@leidenmarketing.nlMarketing 1 uur en 50 stadswandelingminuten met historischeRealityAugmentedoplocaties In de voetsporen van RembrandtLeiden A44 A44 N206 N206 N206 25 24 1920 18 17 15 14 13 12 10 7 6 2 Leiden, waarhetRembrandtlichtzag. Een bijzondere stadswandeling langs de hoogtepunten van Rembrandt & de Gouden Eeuw. REMBRANDT ROUTE

De Jonge Rembrandt in Leiden

Na jaren van experimenteren en lesgeven, groeide Rembrandt uit tot een internationale schildermeester. Amsterdam is vaak de plek waarmee hij geassocieerd wordt, maar in Leiden ontwikkelde de ‘Jonge Rembrandt’ zich de eerste 25 jaar van zijn leven.

Rembrandt Route

leiden.nl/youngrembrandtstudioYoung

Lokhorststraat 16 leiden.nl/latijnseschool

Rembrandt video experience

Stap in de voetsporen van Rembrandt! De Young Rembrandt Studio is gevestigd in het 17e eeuwse pand van Rembrandts eerste leermeester, Jacob van Swanenburgh. In dit pand leerde Rembrandt drie jaar lang schilderen. In Leiden groeide hij de eerste 25 jaar van zijn leven uit tot een groot kunstenaar en leermeester. Ontdek zijn leven in Leiden tijdens de indrukwekkende 7 minuten durende 3D videoprojectie, bezoek gratis de Young Rembrandt Studio! Langebrug 89, Leiden.

Vanaf zijn tiende ging Rembrandt van Rijn naar de Latijnse School, van 1616 - 1620. De Latijnse School was de voorloper van het huidige gymnasium en was bedoeld als vooropleiding voor de universiteit. Er werd alleen in Latijn gesproken en les gegeven. Hier leerde Rembrandt ook voor het eerst schetsen. Hij volgde er tekenlessen van Henricus Rieverlinck, zijn Heteerste tekenleraar.prachtigegebouw is helaas niet te bezoeken. Wel bevindt zich op de begane grond de ‘Young Rembrandt School’. Bezoekers kunnen zich hier - als ze naar binnen kijken - door de meester zélf laten schetsen! De van jou gemaakte schets is gratis te downloaden op de website.

Young Rembrandt Studio

17

Rembrandt School

Laat je schetsenbij de Latijnse School!

18

Leidse Hofjesconcerten

Ze zijn gebouwd op de kleine stukken grond die in de (toen al) volgebouwde stad Leiden waren overgebleven. Elk hofje telt minstens twaalf huisjes. De hofjes zijn een voorbeeld van hoe de sociale zorg in de middeleeuwen vorm kreeg. De arme ouden van dagen mochten er gratis wonen en kregen vaak ook nog brood, vlees, bier, hemden en schoenen toegestopt.

In ruil daarvoor moesten ze zich netjes en dankbaar gedragen. Er hing destijds dan ook een sfeer van rust en netheid. En dat voel je nu nog steeds.

stadswandeling Leiden HOFJES WANDELING

De Leidse Hofjesconcerten is een jaarlijks muziekevenement tijdens Pinksteren met meer dan 150 concerten in de historische hofjes en op andere historische locaties in Leiden. Klassiek, jazz, volksmuziek, pop en een volledig kinderprogramma. Voor een gedetailleerd programma en informatie over kaartverkoop ga je naar leidsehofjesconcerten.nl of haal het programma bij VVV Leiden.

Leiden, hofjesstad

De oudste hofjes bestaan al meer dan 500 jaar.

Wie van verborgen plekken houdt, maakt zeker een wandeling langs de idyllische hofjes van Leiden. Hier vind je, ver van het rumoer van de stad, binnentuinen vol groen en bloemen, omzoomd met kleine huizen. Verspreid over de stad zijn er zo’n 35 hofjes te ontdekken.

De Hofjes Route is te koop in de VVV.

19

plekkendeOntdekverborgen

Bioscopen

20

enScheltemaGebr.De Nobel

LeidschTipsavo

Blockbusters en kijkhuisfilms, Leiden heeft maar liefst drie bioscopen. In november ga ik zelf altijd naar het Int. Leids Film Festival. De programmeurs van dit festival hebben een geweldig oog voor must see films.

Guido’s TopTien voor een avondje uit

De Stadsgehoorzaal, Leidse Schouwburg en Theater Ins Blau hebben een jaarrond programma met toneel, cabaret en muziek. Er zit dus altijd een voorstelling voor jou tussen.

Guido Marchena is als Cultuurmakelaar in Leiden een bekend gezicht in de cultuurwereld en iedere week in de theaters en musea van Leiden te vinden. In deze top 10 geeft hij tips voor een avondje uit in Leiden.

3

1

2

In het Cultuurkwartier van Leiden vind je Gebr. De Nobel en Scheltema naast elkaar. Voor een concert of culturele voorstelling ben je hier op het juiste adres!

Theaters

Op zoek naar designer merken? Loop dan langs bij Detour Menswear. Je vindt hier vooral bijzondere fashionmerken uit Italië en Nederland.

Detour

7

Backstage by Dani

MyStyle

10 21

Geen mode, maar stijl! Dat is het motto van herenzaak Driss. Dit is echt de perfecte winkel als je op zoek bent naar een bijzon dere outfit voor een avond uit.

4

Voor dames is MyStyle in de Doezastraat een echte aanrader! Deze boutiquewinkel helpt je met het vinden van de perfecte kledingcombinaties die helemaal bij jou passen.

9

Backstage By Dani biedt dames een vernieuwde, frisse kijk op de modewereld. Door de snel wisselende collecties kun je hier terecht voor steeds weer de laatste trends.

Geen gezelliger start van een avondje uit is om voorafgaand aan een voorstelling uit eten te gaan. De Engelenbak heeft een speciaal theatermenu, zodat je heerlijk dineert én op tijd bij je voorstelling bent.

Wat is er leuker dan je avondje in de Stadsgehoorzaal af te sluiten met een heerlijke cocktail? Tabú heeft misschien wel de lekkerste cocktails van de stad en een heerlijk zonnig terras.

Tabú

6

Douglas

8

5

Driss

Engelenbak

Wil je jouw outfit voor een avond in de Nobel afmaken met een lekker luchtje? Mannen en vrouwen kunnen daarvoor terecht bij Douglas op de Haarlemmer straat.

voor eenndje uit

22

Leiden kent verschillende theaters, met allemaal een ander karakter en sfeer. Zo is de Leidse Schouwburg de oudste schouwburg van Nederland (1705) en staat bekend vanwege de intieme sfeer en de prachtige ambiance. In dit theater wordt ieder jaar het Leids Cabaret Festival georganiseerd, waar aanstormend talent de eerste stappen in hun kleinkunstcarrière zetten. Daarnaast vind je in de binnenstad de in 1890 gebouwde Stadsgehoorzaal, geroemd vanwege de geweldige akoestiek en Opuitstraling.deHaagweg is het Theater Ins Blau gevestigd, dat bezoekers eigenzinnige voorstellingen toont van nieuwe en gevestigde makers. Ook voor muziekliefhebbers heeft Leiden veel te bieden. Gebr. de Nobel is het poppodium van de stad, met een programma met een breed spectrum aan genres en stijlen. Tegenover De Nobel is Scheltema gevestigd, een cultureel centrum met onder andere workshops, performances, lezingen en Wilconcerten.jeeenavondje

Tijdens de wintermaanden wordt de Leidse binnenstad omgetoverd tot een sprookje tijdens de Winter Wonder Weken, met onder meer een drijvende ijsbaan en een gezellige kerstmarkt Een overzicht van alle evenementen in Leiden vind je op: leiden.nl/uitagenda

stappen? De Wibar is in korte tijd uitgegroeid tot een populaire club in de stad. Daarnaast vinden er in Leiden het hele jaar door evenementen en festivals plaats. Zo zijn de Leidse hofjes het decor van de Hofjesconcerten, vindt in juli het festival Werfpop plaats en staat de stad in november, tijdens het Leiden Internation Film Festival, in het teken van bijzondere films.

Cultuurstad Leiden Theater, muziek, tentoonstellingen, lezingen;er is genoeg te beleven in Leiden!

Theater Ins Blau

Leidse Schouwburg & Stadsgehoorzaal

Beleefvoortheateriedereen!

Een intiem theater dat de verhalen uit de samenleving toont via dans-, toneel-, muziek theater- en jeugdtheatervoorstellingen van jonge en gerenommeerdeHaagwegmakers.6 theaterinsblau.nl

Verhalen samen brengen. Dat is waar we voor staan. Geïnspireerd worden door dans, toneel, cabaret, (klassieke) muziek, congressen en evenementen. Voor jong en oud, voor durvers en dromers!

Leidse Schouwburg, Oude Vest 43 Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl

23

Bioscopen Leiden

Films uit de hele wereld in drie onafhankelijkelokale bioscopen.

Leiden is trots op haar drie onafhankelijke bioscopen, geen onderdeel van grote ketens maar één lokaal bedrijf: Bioscopen Leiden. Het Trianon Theater aan de Breestraat is een klassiek filmtheater uit 1927, het Lido Theater aan de Beestenmarkt vertoont de laatste blockbusters en in het Kijkhuis aan het Vrouwenkerkhof beleef je arthouse van over de hele wereld. Twee gloednieuwe bioscopen zijn in ontwikkeling! Blijf op de hoogte via social media (@bioscopenleiden) en de website.

Trianon Kijkhuis Lido Breestraat 31 Vrouwenkerksteeg 10 Steenstraat 39 bioscopenleiden.nl 24

De GameOutdoorleuksteEscapeInLeiden

VirtualLeidse ExperienceReality

Zit het weer tegen en willen jullie er toch op uit? Bezoek een andere wereld met Virtual Reality. Zwem met walvissen. Vecht met monsters. Voer een dino, schiet een reuzencatapult. Bewonder de wereld in vogelvlucht. In het Virtuorium kan alles! Er is er altijd wat te doen, voor jong en oud.

DoeTips!

Wil je er samen op uit om iets leuks te ondernemen? Speel dan een outdoor escape game! Je hebt de keuze tussen Magic Portal en Operation Mindfall, maar een reguliere escaperoom kan natuurlijk ook altijd. Bijvoorbeeld Goeie Mie, de Leidsche gifmengster. Verzamel je team en ga de uitdaging aan!

Breestraat 51 virtuorium.nl

Sint Aagtenstraat 10 - 12 escaperoom071.nl

25

Heb ik de tijd dan begin ik heel graag mijn dag hier met een uitgebreid ontbijtje. Daar naast ben ik dol op de verse sappen die op de kaart staan, mijn favoriet is dan toch wel het Detox sapje.

Susan Aretz is kookboekauteur en foodie in hart & nieren. Als Leidse heeft ze ook in haar eigen stad zo haar favoriete foodadresjes. Maar dat zijn er zo veel dat haar top 5 eigenlijk meteen een top 10 werd.

Mamie Gourmande

Borgman & Borgman

Instagram susanaretz

Liefst zou ik hier iedere dag mijn ontbijt kopen. Ik haal er voor thuis graag brood & croissants, maar voor on the go zijn hun belegde stokbroodjes ook geweldig!

Een nieuwe favoriet. Zó stoer als je als jonge ondernemer zo’n toffe zaak begint. Maar boven dien is de koffie hier heerlijk!

susanaretz 26

koffieontbijt

Paco Ciao

Dit is al jaren een favoriete plek, ik schreef er zelfs een deel van mijn tweede boek. Kun je geen genoeg krijgen van hun koffie, dan kun je die ook kopen voor thuis.

Top 5 favorieten voor een culinair dagje Leiden met kookboekauteur Susan Aretz

30ml

1

2

Tips van Susan

lunch diner

En tot slot het favoriete restaurant van onze dochter, mede ook omdat ze altijd mee de keuken in mag om haar eigen toetje te maken. Wij komen er graag vanwege de uitgebreide ginkaart en het fantastische personeel.

Heeft wat mij betreft de mooiste serre van de stad en bij mooi weer is er een lekker terras aan het water.

Rond borreltijd kies ik hier graag een mooi glas wijn uit de uitgebreide wijnkaart, om als het goed weer is hier op het terras van te genieten. Liefst samen met wat borrelhapjes natuurlijk, die hier weer even net anders dan anders zijn. Santé!

Waag

La Diva

3

5 4

borreltijd

Als het mooi weer is strijk ik hier graag neer op het zonnige terras en bestel een paar lekkere antipasti. Zeker als je samen met je kind(eren) de stad in bent is dit een heerlijke en ruime plek. Wil je daarna nog een hapje eten dan hoef je eigenlijk niet meer weg.

27

Jeanpagne

Ook dit is al Jaren een all time favorite als we wat te vieren hebben. Chef Frank weet ons iedere keer weer te verrassen. We moeten er eigenlijk maar weer eens gauw naar toe…

Stadslokaal Burgerzaken

Voor verrassende broodjes is dit al jaren een van mijn favoriete plekjes om te lunchen. Overigens kun je hier de hele dag terecht, want ook de avondkaart is altijd fijn!

City Hall

Just Meet

5 12 17 9 10 13 14 20 1 8 2 19 11 7 6 15 16 18 28

inHorecaLeiden

Begin je dag met een vers ontbijtje of heerlijke brunch en ervaar hoe de stad ontwaakt. Zin in een uitgebreide lunch of borrel? De terrasboten zijn een echte aanrader. Maar ook op de gezellige pleinen, in knusse straatjes en binnen in prachtige monumentale gebouwen kun je de sfeer van Leiden ervaren. Van een snelle hap tot luxe diner. Lekker eten doe je in Leiden.

3 Brownies&downieSStadsbrouwhuis Leiden Brasserie de Poort De tuin van de smid Casual Dining at Hudson Leiden MeneerSabor Jansen Just Meet VanLemmy’sBFFGoyen Jeneverhuis Seafood Restaurant Crabbetje Leidsch Beleg IJS van Matthijs De Pizzabakkers Herenstraat Passion Food Pipa Streetfood Bar RestaurantScarlattiLab071 La Diva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29

taps!Aalmarkt 1

1 30

Stadsbrouwhuis

stadsbrouwhuis.nl

Al sinds 2016 is het Stadsbrouwhuis dé plek in Leiden voor de beste speciaalbieren op dertig wisseltaps. Alsof dat niet genoeg is zijn er ook nog meer dan 300 bieren van fles en blik om uit te kiezen. Door de uitgebreide menukaart met wisselende seizoensgerechten hoef je ook nooit op een lege maag te drinken. In 2022 breidt het Stadsbrouwhuis uit met Gelagkamer ‘De Wakende Haan’, waar je keuze wordt uitgebreid met nog eens 30

Ons motto ‘Puur is perfect’

Aalmarktdus. 11 browniesanddowniesleiden.nl 2 31

LeidenBrownies&downieS

Brownies&downieS Leiden vind je in een prachtig pand, gelegen in het centrum van Leiden met een fijne binnentuin in de Catherinahof. Brownies&downieS staat voor puur. Puur in al haar facetten. Onze medewerkers zijn oprecht, enthousiast en puur. Maar ook de producten waarmee wij onze heerlijke lunchgerechten bereiden, beschouwen wij als puur.

De combinatie van pure, bijzondere medewerkers en ambachtelijke gerechten om je vingers bij af te likken, maakt een bezoekje aan Brownies&downieS tot een ware beleving. Puur genieten

De tuin van de smid

Polderpad 8 detuinvandesmid.nl4 3 32

Brasserie de Poort

Brasserie de Poort is de perfecte plek om neer te ploffen na een mooie wandeling door het Singelpark of tijdens een bezoek aan de stad. In deze historische stadspoort kun je genieten van goede koffie, verse sappen, lunch, borrel en diner met een ruime keuze aan gerechtjes om te delen. We love to Havenshare!100

De tuin van de smid ligt in de groene oase van polderpark Cronesteyn in Leiden. Hier kun je dagelijks terecht voor heerlijke biologische koffie, gebak, een stevige lunch of borrel. Omringd door boerderijdieren lijken de stadse beslommeringen even heel ver weg. De tuin is ook te huur voor vergaderingen of feesten.

poort.nl

Casual Dining bij Hudson Leiden

je op steenworp afstand bij parkeergarage Lammermarkt of meer aan met je sloep bij één van de omliggende aanlegsteigers en kom genieten van het zonnetje op het terras.

5 33

Hudson Leiden is gevestigd aan de Nieuwe Beestenmarkt, vlakbij het centrum van Leiden. Denk aan meterslange Chesterfield banken, houten wanden met skulls en stalen frames. Het casual dining restaurant neemt je mee op een culinaire trip dwars door de USA met food classics zoals de Lazy Sunday Nacho’s, Smashing Salmon, Smokey Beefwrap, Steaks, Skewers en de beroemde Hudson Burgers. De riante bar leent zich perfect voor een Gin Tonic of Hudson cocktail met een lekkere bite.

Nieuwe Beestenmarkt 15-21 restauranthudson.nl

Tasty Food with an American Bite!

Vlak naast het restaurant vind je sinds 2019 Hudson Coffee, een lunch & bakery concept. Hier kunnen locals terecht voor hun fresh brewed coffee’s, zoetigheden van de eigen bakkerij en lekkere lunchgerechten. Met liefde wordt je Mexican Mackarel, Philly Cheese of Steak Sandwich als take away lunch voor je Parkereningepakt.kun

In restaurant Sabor staat uw beleving centraal. Een klassiek menu op basis van een voor-, hoofd-, nagerecht is niet de standaard. Onze shared dining gerechten zijn van een ideaal formaat om lekker samen te delen. Liever uw eigen menu samenstellen, dat kan natuurlijk ook, onze gerechten knallen altijd van smaak.

Sabor

Nieuwe Rijn 21 cafemeneerjansen.nl

Meneer Jansen

Deze beleving dient uiteraard begeleid te worden door een goed glas wijn of een van onze cocktails. Onze wijnkaart is een ontmoeting van traditie en innovatie, met een keuze voor wijnen die verrassen, net als onze gerechten. Wij willen u een warm en gevoelluxueusgeven.Kloksteeg13 sabor-leiden.nl

6 34

Meneer Jansen is de gezelligste plek om een biertje te doen in hartje Leiden. Al sinds 1982 verwelkomen wij onze gasten met koffie, appeltaart en speciaalbier. We kijken uit op de historische Koornbeursbrug en het statige stadhuis. Strijk neer op het heerlijke terras aan de gracht of neem plaats aan de bar. Welkom!

7

Proef, geniet & deel bij Sabor

Een restaurant met een naam die speels verwijst naar ontmoeten en vlees. Een restaurant waar gasten zich kunnen ontspannen onder het genot van een mooi glas wijn en waar zij genieten van een goed en eerlijk stuk vlees. Natuurlijk staat er daarnaast voor iedere smaak iets lekkers op de kaart. Alles voor een vriendelijke, eerlijke prijs en voor iedereen

Dan onze specialiteit, de uitgebreide Gin-kaart. Een verzameling van Gins in allerlei blends waarmee we de heerlijkste aperitieven serveren. Natuurlijk mag in een ‘studentenstad’ het bier niet ontbreken. Wij serveren u een biertje van zeer goede afkomst, niet te chique, maar zeker niet te gewoon.

Samen, ontmoeten, ontspannen,kwaliteit, duurzaam,gezellig, lekker, stoer, eerlijk...

Wijtoegankelijk.werkenalleen

Breestraat 18 just-meet.nl 8

35

Just Meet

met dagverse producten van de markt en het seizoen. Onze leveranciers werken duurzaam met oog voor dierenwelzijn en ons milieu. We geven vanzelfsprekend de voorkeur aan biologische producten. We kiezen voor producten van eigen bodem, zoals onze overheerlijke kazen, maar ook uit andere delen van de wereld, zoals het Black Angus rund uit Noord Amerika.

Doelensteeg Apothekersdijk BotermarktLangegracht Rijnsburgsesingel Aalmarkt KortRapenburg De Burcht Museum De PieterskerkLakenhal Molenmuseum De Valk BreestraatLangebrugRapenburg Oude Singel Stationsweg Rijksmuseum Boerhaave vanRijksmuseumOudheden Hortus botanicus MuseumLeidenVolkenkundeCentraal 1 2 3 4 5 6 7 36

Maresingel Herensingel Oude Vest Haven OudeRijn Hooigracht Pelikaanstraat MiddelstegrachtKlokpoortMiddelweg Herengracht LevendaalHogewoerdHavenkade Ankerpark BEST PLACES TO GO Stationsweg 7 grandcafevanbuuren.nl2 Stationsweg 1 debruineboon.nl3 Doelensteeg 8 pakhuisleiden.nl4 Breestraat 49 aperitivoleiden.nl5 Botermarkt 20 www.buddhas.nl7 Rosé all day! 11 MINUTES ROSÉ (0,75L) 30.6 Nieuwe Rijn 19 einstein.nu Stationsweg 41 freddysgastrobar.nl1 2 3 4 5 167

B i j Ga s t r oba r BF F d ra ai t a l l e s o m p r oeve n e n beleving . Ge r ec h t e n o m z e l f v a n t e genie t e n o f o m t e de l en , ee n heer l i j k g l a s w i jn , m ooi e bie r e n v a n o . a . B r ou w eri j J open , e x c l usi ev e w hi sk y e n ru m , c ock t a il s , divers e soor t e n k offi e e n t he e m e t t aar t je s e n no g vee l m ee r l ek k ers Tot sne l bi j Ga s t r oba r BF F voo r j e l unch , bo r r e l o f dine r. M ors s t ra a t 2 5 ww w . b ff l eiden . n l . Lemmy'sBier&Whiskycafe isalruim25jaarHÉTBiercafe vanLeiden. 14wisseltaps.Ruim250bierenopblik enfles.Heerlijkeborrelhappen.En mooieSingleMaltWhiskiesvoorde liefhebbers.Onsteamstaataltijd klaaromjedejuistebierentelaten proeven. Proost! Morsstraat24-2312BMLeiden-www.biercafe.nl 9 10 38

Van Goyen Jeneverhuis

Met een breed assortiment van meer dan tachtig soorten jenever dienen wij officieel als het enige jeneverhuis van Leiden, de stad waar de wortels liggen van dit trotse Nederlandse Schoolsteegproduct. 4 jeneverhuis.nl

39

In het voormalige huis waar de 16e eeuwse Leidse meesterschilder Jan van Goyen zijn kinderjaren doorbracht, vindt u Van Goyen Jeneverhuis. Daterend uit het jaar 1809 kent Van Goyen Jeneverhuis een rijke geschiedenis en mag het zich eervol het oudste café van Leiden noemen.

11

De mooiste collectie jeneversen likeuren van Leiden

leidschbeleg.nl

Sint Aagtenstraat 5 visrestaurantcrabbetje.nl 12

Wil je weten waar de locals het liefst lunchen? Kom dan de rijkst belegde broodjes van Leiden proeven! Geniet op onze terrasboot in één van de Leidse grachten van het uitgebreide en betaalbare menu. Leidsch Beleg is al ruim tien jaar een begrip in Leiden. Deze wil je niet Turfmarktmissen!12

13 40

Visrestaurant Crabbetje

Oesters staan bekend om hun parels en om hun fantastische smaak. Leiden heeft met visrestaurant Crabbetje zo’n oester in huis: een verborgen pareltje waar de smaak van de zee centraal staat. De specialiteit is de Chefs Proeverij, met dagverse vis op verschillende manieren bereid.

Leidsch Beleg

14

Passion Food staat voor huisgemaakt, met liefde, gezond, vers en gevarieerd. Dé plek in Leiden om een kookworkshop of cursus te volgen. We verzorgen catering en private dining geheel naar wens en op maat. Kom langs voor koffie, taart, lunch en de dagverse afhaalmaaltijden en ontdek de veelzijdigheid van Passion Food!

De PizzabakkersHerenstraat

Herenstraat 43e

15

passion-food.nl 16 41

Een heel gezellig buurtrestaurant gelegen aan het Singelpark. Kom langs met kinderen, vrienden of grote groepen! Herenstraat 1

depizzabakkers.nl/vestigingen/leiden-herenstraat/

IJs van Matthijs maakt vers gedraaid prijswinnend ijs! Ook voor een heerlijke kop koffie met wat lekkers. Of kies voor verse poffertjes met diverse toppings!

Haarlemmerstraat 64

IJs van Matthijs

ijsvanmatthijs.nl

Passion Food

Gevestigd in een voormalig patho logisch anatomisch laboratorium. Onze koks zullen je verbazen met inspirerende en nieuwe manieren waarop zij onze smaakvolle groente gerechten bereiden. Dit betekent natuurlijk niet dat wij helemaal geen vlees- of visgerechten serveren, onze focus ligt alleen op gebruik van groenten.hetPoelweteringpad5 lab071.nl

Pipa Streetfood Bar is het nieuwste Streetfood restaurant in Leiden! We creëren een wereldreis voor onze gasten waarin ze de smaak van Bangkok, Peru en Japan in één avond kunnen beleven gecombineerd met een heerlijke cocktail. Er is een groot terras met uitzicht op de historische MorsstraatMorspoort.60 pipastreetfood.nl

17 18

Lab071

Pipa Streetfood Bar

Een heerlijke salade, borrel, lunch of diner. Bij Scarlatti is voor ieder wat wils. Op het terras zit je in hartje centrum, aan het water en in de zon.

Stille Mare 4 scarlatti-leiden.nl

Scarlatti

Noordeinde

restaurantladiva.nl 19 20 43

Restaurant La Diva

In deze charmante pijpenla kookt chef-kok Frank Hakkenberg iedere dag een vast menu van vier tot zes gangen. Verrassende en originele gerechten die door de bediening onder leiding van Kim Hakkenberg begeleid worden met een heerlijk glas wijn. Kortom, alle ingrediënten voor een culinair avondje uit. 23

Suitsupply

3

De Leidse Top 8 voor mannen van Nilles

Voor de nieuwste herenmode van topmerken als Cavallaro, Profuomo en Lacoste moet je echt een kijkje nemen bij Bas de Wit Mode.

Coef

COEF Men is een unieke modewinkel voor mannen. Met een combinatie van fashion, sneakers en lifestyle artikelen. Mijn adres voor kleding van internationale merken die net even anders zijn.

Wil je weten welke cafés en winkels je als man echt niet mag missen? Nilles zet ze in deze top 8 graag op een rij.

4

In een monumentaal pand aan de Aalmarkt is Scotch & Soda gevestigd, met moderne mode uit ons eigen land.

Heb je een nieuwe chique outfit nodig? Suitsupply heeft voor jou de perfecte nette herenkleding tegen een betaalbare prijs.

Scotch & Soda

2

1 mode

Nilles Raken organiseert vele evenementen in de Leidse binnenstad.

Bas de Wit

indebuurt.nl 44

Een van mijn favoriete plekken om gezellig met vrienden een speciaalbiertje te drinken. Bij Lemmy’s vind je altijd weer een nieuw biertje en probeer ook eens een van de whisky’s.

Loetje

Het Stadsbrouwhuis heeft een bar van meer dan 10 meter lang met eindeloos variërende huisbieren. Iedere week proef je hier weer iets nieuws!

Loetje is het bekende restaurant voor heerlijke biefstuk. Ook vegetariërs kunnen hier nu terecht voor een heerlijke 3D-geprinte, plantaardige biefstuk.

8

Lemmy’s Biercafé

5

Een avondje uit eten met vrienden? Dan is El Gaucho een echte aanrader!

Het Stadsbrouwhuis

El Gaucho

8

borreltijd diner7

Dit Argentijnse restaurant laat je genieten van het lekkerste vlees en mooiste wijnen in een gezellige sfeer.

6

voorTopTipsmannen

45

Stadhuisplein 3 | 071 514 40 55

Aan de prachtige Kagerplassen is het heerlijk vertoeven bij Waterlust de Kaagsociëteit. Je legt er makkelijk de boot aan voor een heerlijke lunch, diner of borrel. Er is altijd wel reden voor een feestje en Waterlust biedt daar, met uitzicht over de Kagerplassen, de perfecte locatie Sweilandpoldervoor. 8 | 071 501 82 22 www.waterlustdekaag.nl

Steenstraat 2 | 071 513 03 35

Stadscafé Van der Werff vormt de toegangspoort naar de oude binnenstad en is niet voor niets HET stadscafé van Leiden. Het is dé plek waar jong en oud samenkomt, alle dagen van de week en bijna alle uren van de dag. Het is Leiden in het klein: bruisend, gezellig en toegankelijk.

In het historische stadhuis midden in het levendige hart van Leiden zit Trattoria Italiana City Hall. De Italiaanse keuken staat bekend om haar authentieke eenvoud en toch betekent het maken van een goed Italiaans gerecht een hele dag in de keuken staan. Wij staan er iedere dag, de hele dag; met die kenmerkende Italiaanse passie voor lekker eten en drinken.

www.stadscafevanderwerff.nl

www.restaurantcityhall.nl

WATERLUST DE KAAGSOCIËTEIT RESTAURANTCITYHALLSTADSCAFÉVANDERWERFF

In het 110 jaar oude historisch pand van The Bishop, pal naast de Hooglandse kerk, geniet je van vakmanschap en sfeer. De gerechten? Flamboyant én zelfverzekerd, gedurfd en puur met een ruig randje, maar ook klassiek; zoals Mozart met een twist. Deze zaak bruist!

Haven 1 | 071 763 03 83 www.lotendewalvis.nl

Middelweg 7-9 | 071 763 03 70 www.thebishop.nl

RESTAURANTTABÚLOTRESTAURANT&DEWALVISRESTAURANTTHEBISHOP dehorecagroep.nl 47

Ik ben Lot. Samen met mijn busje de Walvis reisde ik de hele wereld over, het is mijn trouwste reismaatje die me overal naartoe bracht. Na deze fantástische wereldreis, ben ik neergestreken in de oude haven van Leiden. Bij Lot & de Walvis kom je voor de lekkerste ontbijtjes, een uitgebreide lunch of een heerlijk diner.

Feel the spirit of Tabú! Voel je vrij, vrolijk en sexy tijdens een warme, kleurrijke en culinaire reis door Latijns-Amerika. Geniet van onze authentieke gerechten, combinaties,gewaagdesmaakvolle barbites, cocktails, Latin spirits en de lekkerste Rembrandtstraatmuziek. 27 | 071 512 17 19 www.tabu.nl

7 10 9 4 2 5 8 3 6 1 48

steegjes, historische wijken, gezellige terrassen en levendige winkelstraten. Vind die broek waar je al lang naar zoekt, proef heerlijke delicatessen op de markt of koop een bijzonder cadeautje. Trakteer jezelf op een dagje Leiden!

Leiden is finalist van de verkiezing ‘beste binnenstad van Nederland’! Niet zonder reden, want in het bruisende centrum vind je een breed en verrassend aanbod aan winkels. Van grote, bekende ketens tot aan kleine speciaalzaken, boetiekjes en Ontdekantiekzaakjes.sfeervolle

49

Jut & Juul Lifestyle for Kids Oerlemans Kinderschoenen Kooyker Bookshop Silvester Children’s Bookshop INDEX Poetry Books De TerpenBluesomeLeidenWonderfulZilverfabriekNatureMadeTijnArtSupplies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Winkelen in Leiden

VVV Leiden

Unieke cadeaus vind je bij Leiden Made in de Hooglandse Kerksteeg. Wat deze winkel zo bijzonder maakt is dat je hier uitsluitend lokale cadeaus vindt, leuk dus om mee terug naar huis te nemen!

De Winkel van Leiden biedt een mix van woondecoratie en originele cadeaus voor alle leeftijden. Je vindt hier het originele cadeautje dat net iets anders is dan anders.

Wonderful Nature

5

2

De vanWinkelLeiden

Trakteerkaart

Marta Klement is een van de bedenkers van Liever in Leiden, een initiatief dat laat zien wat de binnenstad allemaal te bieden heeft. Dit zijn haar 5 leukste cadeautips.

3

50

Top 5cadeau Tips

4

Aan Stationsweg 26 vind je de VVV, ook wel de Leiden Store genoemd, met typisch Leidse cadeaus om weg te geven of als souvenir.

De Leidse cadeaukaart is bij meer dan 100 ondernemers in te wisselen. Gebruik je het voor een lunch, rondvaart of cadeautje in één van de vele winkels? Echt leuk om cadeau te doen…of zelf te krijgen! Verkrijgbaar bij VVV Leiden

Leiden Made

1

Wil je iemand verrassen met leuke accessoires voor in huis? Neem dan zeker een kijkje bij Wonderful Nature, waar je allerlei producten vindt die geïnspireerd zijn door de natuur.

Dé plek in Leidenvoor bijzondere itemsvoor in de baby- enkinderkamer.

1 51

Jut & Juul Lifestyle for Kids

Bij Jut & Juul Lifestyle for Kids kun je terecht voor fijne kraamcadeaus, biologische verzorgingsproducten, grote collectie knuffels, mooie kleding, boeken en duurzaam speelgoed. Kom je gezellig langs? We zijn open van dinsdag tot en met zaterdag. Bezoek onze webshop om een voorproefje te krijgen van onze fijne items.

Nieuwe Rijn 58 jutenjuul.nl

Een winkel vol verhalen: van babyboek tot kinderatlas, van spannend leesboek tot poëzie. Kom lezen!

Rapenburg 17 silvester-leiden.nl

Boekhandel Kooyker

De leukste boekhandel van Leiden! Een relaxte winkel waar je op je gemak een boek uit kunt zoeken. Heb je een vraag? Onze medewerkers weten megaveel van boeken. Regelmatig komen schrijvers langs voor een interview of lezing. Kijk hiervoor op de socials. Breestraat 89 libris.nl/kooyker

De breedste selectie van poëzie in Europa. Bloemlezingen, cadeaus, tweetalige edities en goede Herenstraatkoffie!83d indexpoetry.nl

5 52

De ruimste keus in schoenen in diverse breed tematen t/m maat 46 vindt u bij HogewoerdOerlemans.31 oerlemanskinderschoenen.nl

3 4 2 INDEX Poetry Books " Itisn'tahidingplace. It is a finding place " - JeanetteWinterson Herenstraat 83d Leiden ❦ 071 737 www.indexpoetry.nlinfo@indexpoetry.nl0073

KinderschoenenOerlemans

SilvesterJeugdboekhandel

INDEX Poetry Books

dezilverfabriek.nl

Wonderful Nature is dé verwonderwinkel van Leiden. Een winkel in natuurlijke woonaccessoires. Van vlinders tot mineralen en van fossielen tot unieke planten. Onze collectie is breed én geen dag hetzelfde. Kom bij ons langs en struin heerlijk door onze winkel. Laat je verrassen door onze bijzondereBreestraatproducten!114C

wonderfulnature.nl

8 7 6 53

Hooglandse Kerksteeg 10 linktr.ee/LeidenMade

De Zilverfabriek

Unieke lokale cadeautjes shop je hier. Een winkel van 5 Leidse Makers. Alles is lokaal en handgemaakt. Daarmee koop je iets speciaals, een product met een verhaal. We verkopen o.a. nougat, sieraden, keramiek, babykleertjes en accessoires.

Leiden Made

In ons gezellige atelier maken wij met veel passie de Pieterskerk-Choorsteegmooiste sieraden.17

Wonderful Nature

Terpen Tijn art supplies

Deze gezellige winkel heeft een leuke mix van twee kledingmerken. Het Nederlandse label YAYA, aangevuld met Soyaconcept. Huiselijkheid, vriendelijkheid en gezellig heid staan centraal en we helpen je graag bij het maken van de juiste keuze voor een outfit die bij je past. We werken hier met veel plezier om je een prettige shopervaring teHaarlemmerstraatbezorgen.207

Bluesome

bluesome.nl

Sinds 1991 is Terpen Tijn dé speciaalzaak voor kunstschilder- en tekenmaterialen in Leiden, met alle grote merken in huis. Daarnaast kun je er terecht voor boetseermaterialen, wissellijsten en passe-partoutkarton. Ook vind je er een bijzondere collectie handgemaakt papier uit Azië. Stap er eens binnen en laat Nieuweje verrassen!Rijn57 terpentijn-leiden.nl 10

54

9

Op de markt

55

De Leidse markt, een beleving op zich

Ben je tijdens het struinen over de markt toe aan een pauze? Achter de marktkramen vind je terrasboten waar je in een gezellige sfeer kunt genieten van een heerlijk hapje en drankje.

De Leidse markt is uniek in zijn soort. Al vele honderden jaren wordt de markt op de kades van de Nieuwe Rijn gehouden. Nog steeds is de markt – die tegenwoordig op woensdag en zaterdag plaatsvindt – het bruisende middelpunt van de stad. Natuurlijk kom je hier voor verse groente en fruit, maar ook vind je hier een fleurig bosje bloemen of een nieuwe outfit. Daarnaast koop je op de markt heerlijke ecologische producten die in de Leidse regio worden gemaakt.

56

Naast winkelstraten met bekende ketens vind je in Leiden vele steegjes met verrassende speciaalzaken, lokale winkels en boetiekjes. Ben je op zoek naar een authentiek cadeau, wil je een bijzonder item voor je interieur of gewoon rondneuzen door leuke winkeltjes? Neem dan zeker een kijkje bij deze onontdekte parels!

Sfeervolle steegjesauthentieke winkels

Pieterskwartier

Burgsteeg

Heb je net de Leidse markt bezocht en ben je onderweg naar de Leidse Burcht? Neem dan vooral een kijkje in de sfeervolle Burgsteeg. In deze steeg slaag je voor bijna alles: van vintage sieraden tot een hippe outfit die je nergens anders vindt. Daarnaast zijn in de Burgsteeg winkels gevestigd met leuke accessoires voor in huis.

HerenDoezastraaten

Ooit was het een gracht, nu is het ‘een dorp in de stad’. Vele Leidenaren gaan voor dagelijkse boodschappen naar de Heren- en Doezastraat vanwege de winkels met lokale producten. Ook steeds meer bezoekers weten hun weg te vinden naar deze winkelstraten voor de vele speciaalzaakjes: van poëzieboekwinkel tot leuke kledingzaken. Ben je geslaagd met shoppen? Dan loop je zo door naar het rustige Van der Werfpark.

57

Tussen het Rapenburg en de Breestraat vind je het historische Pieterskwartier. In dit academische centrum van de stad zoeken vele studenten iedere middag de gezellige cafés en restaurants op. Daarnaast zijn in het Pieterskwartier allerlei unieke boetiekjes gevestigd, waar je leuke accessoires koopt. Het gebied rondom de middeleeuwse Pieterskerk is het bezoeken waard!

3

2

58

Zo’n leuke winkel op de Nieuwe Rijn. Je vindt er mooie kleding, heel elegant en tijdloos. Ze verkopen er ook schoenen, accessoires en spullen voor in huis.

Own&Club

Ook een winkel waar ik graag kom. Mooie sneakers, bijzondere accessoires. En natuurlijk de kleding: hippe items, maar ook basics van hele goede kwaliteit. De vrouwen die er werken zijn altijd in voor een gezellig praatje.

Dagje Leiden

Antraciet

Maf

Top 10 dagje Leidenmet vriendinnen

Voor goed advies moet je bij Maf zijn. Ze adviseren je kleding die goed bij je staat, maar anders dan wat je gewend bent te dragen. Je komt er eigenlijk altijd wel wat leuks tegen!

.

Top 10 van Marleen Marleen Hogendoorn schrijft over alles wat met winkelen in Leiden te maken heeft en is daardoor perfect op de hoogte van de nieuwste winkels in de stad. Benieuwd welke winkels je voor een dagje shoppen niet mag missen? Je vindt ze in deze top 10!

1

Als ik een presentatie heb, kom ik hier graag voor een mooie outfit. Helma adviseert als de beste, ze komt dan zomaar met een leuk bloesje aanlopen. De mooie merken van MyStyle passen bij elke vrouw. En er staat altijd lekkere koffie klaar.

Na een dagje winkelen is niets lekkerder dan een bijzonder wijntje! Proeflokaal 1574 is de ‘wijnhuiskamer’ van de stad, met een uitge breide wijn- en dinerkaart. Ze adviseren je goed, dus geen nood als je keuzestress hebt.

5

6

My Style

Naturals by San is gevestigd in een hele gezellige steeg. Je vindt er mooie spullen voor in huis. Ik ben fan van de amber blokjes. De items zijn fairtrade en komen uit de hele wereld. Ook heeft San wat kleding in de winkel.

59

Lot en de Walvis

Naturals by San

High Tea Rondvaart

Goeie Mie

Modejacht

10

Boek een rondvaart bij Bootjes en Broodjes met aan boord lekkere hapjes en drankjes in alle smaken.

Proeflokaal 1574

9

Even ontsnappen aan de drukte en toe aan een heerlijke lunch of diner? Lot & de Walvis is een goede tip. Je zit er lekker in de zon met mooi uitzicht op de haven van Leiden.

Tweedehands en vintage kleding koop ik graag, het is veel beter voor onze wereld. Leiden heeft veel tweedehands winkels, deze is een aanrader. ‘Life is too short to wear boring clothes’ is het motto van Modejacht, daar sluit ik me bij aan!

4

8

7

Voor de gin-liefhebber is de Goeie Mieexperience een echte aanrader: in een uur tijd leer je alles over de geschiedenis van Goeie Mie. En waarom gin van jenever afstamt en hoe dit ooit als medicijn in Leiden werd uitgevonden.

Een dagje Leiden is al snel te kort, daar kom je vanzelf achter! Met 13 musea, een breed aanbod winkels, vele evenementen en een verrassende streek kun je dagenlang

ontdekking compleet en boek een overnachting in een chique boutiquehotel, een knusse bed & breakfast of een modern ‘experience’ of wellness hotel. Voor ieder wat wils om heerlijk weg te dromen. leiden.nl/overnachten

Maakeropuit.je

60

inOvernachtenLeiden

61

Park de Put 1 boutiquehoteldeoudemorsch.nl

Boutique Hotel d’Oude Morsch

Eén veelLeidendagjeistekort!

Boutique Hotel d’Oude Morsch is gevestigd in het voormalige wachtgebouw van de kazerne. Gelegen aan een stadspark, bij molen de Put en naast de historische Morspoort. Alle 18 kamers zijn verschillend en bieden een unieke sfeer.

streekvanverrassingen.nl

fietsnetwerk.nl/leidseommelanden 62

Een Streek van Verrassingen

Wie langer blijft, kan ook de Leidse regio ontdekken! Een Streek van Verrassingen waar veel te doen is. Op nog geen tien kilometer ligt de Noordzee. Badplaatsen als Katwijk en Wassenaar zijn eenvoudig te bereiken per fiets, bus of auto. In de zomer vaart een bootpendel van Leiden naar Katwijk en terug.

Idyllische dorpen als Oegstgeest, Voorschoten en Leiderdorp omringen de stad met ieder een eigen rijke, mooie historie. In de VVV Leiden zijn verschillende fietsroutes te krijgen waarmee je de regio kunt ontdekken. Van polder tot bloemenvelden en van molens tot plassen.

Leiden, de Stad van Ontdekkingen heeft een Streek van Verrassingen, met een zee aan ruimte. KatwijkWassenaarVoorschotenOegstgeestLeiderdorpLeiden KroonSybylleFoto: 63

ditiskatwijk.nl

Kom nog eens ‘terug’ Oegstgeest!naar

Om te winkelen, lekker te lunchen, wan delen, heerlijk te dineren of misschien wel om te wonen. Er zijn leuke en interessante fiets- en wandelroutes, zoals de Boerhaave fiets- en wandelroute. Oegstgeest is Schrij versdorp en in de maand oktober zijn er veel activiteiten rondom Jan Wolkers, hij is in Oegstgeest geboren en opgegroeid.

terugnaaroegstgeest.nlKom

tot rust aan de Katwijkse kust

Zet je telefoon uit en kom tot rust. Katwijk heeft alles in huis voor een ontspannen dagje aan zee of een relaxte strandvakantie. Geniet van het vrije uitzicht en de schone lucht. In de duinen is het heerlijk wandelen of fietsen. Laat je aan het einde van de dag verwennen in een van de restaurants op of vlakbij het strand. Winkels en cultuur liggen binnen handbereik. Wat wil je nog meer?

Gelukkig ben je bij de zee

noordwijk.info

Enjoy Noordwijk

Natuurschoon. Eindeloze duinen, brede stranden. Ontelbare fiets- en wandelpaden, de kleurenpracht van de bollenvelden. De karakteristieke boulevards, hotels en restaurants van allure en talrijke culturele evenementen. Met bovendien bewezen heilzame effecten van een verblijf in Noordwijk die het welzijn bevorderen en het immuunsysteem versterken. Een plek om tot jezelf te komen, te ontspannen en te genieten. Noordwijk, een verademing.

65

Loop door het bos rond Huys te Warmont Beleef de idyllische Kagerplassen Stap in de voetsporen van Jan Steen Ga op fietssafari door de polders Geniet van de terrasjes en restaurants

Lekker even de stad uit!

66

Ontdek het hier allemaal:

Wassenaar en Voorschoten liggen vlak bij Leiden. Twee dorpen omgeven door weelderige groene velden, landgoederen en kastelen. Als u graag buiten bent, zijn de koninklijke ‘Horsten’ een prachti g park om te wandelen of fi etsen. Wassenaar heeft een fantastisch strand. Wandel of fiets langs magnifieke ‘Landgoederenroute’. Wandel in Voorschoten langs de Voorstraat met charmante historische gebouwen en bezoek zeker ook kasteel Duivenvoorde. Met de fiets ontdek je vanuit Leiden beide dorpen prima via enkele routes (zie de VVV). Wassenaar-Voorschoten.info

Beleef het betere buiten Wassenaar & Voorschoten

67

68

Driftwood is een unieke, ambachtelijke distilleerderij die op afspraak voor het publiek geopend is. Alles wordt ter plekke gedaan, van distillatie en bottelen tot de etikettering. Iedere fles wordt met zorg, passie en enthousiasme gemaakt. Dit werkt aanstekelijk, of je nou een doorgewinterde gindrinker of een beginneling bent. Hannah streeft ernaar om een onvergetelijke ginervaring te creëren. Dit bezoek zit vol verrassingen, van de bekroonde gins tot de in het oog springende etiketten en Wassenaarsewegverhalen!75

Driftwood Distillery

Katwijk aan Zee driftwooddistillery.nl

Een echte parelvinden is altijdeen verrassing

Wat ben ik blij dat we per toeval langs de distilleerderij kwamen! Als ware liefhebber vond ik het geweldig om zo dicht bij huis een distilleerderij aan te treffen, ook al had ik geen idee wie ze waren en wat ze deden. Maar echte parels komen altijd als een verrassing en dat is misschien ook de beste manier om te omschrijven wat Tim en Hannah hier hebben.

Leiden en omgeving ervaren op de fiets? Dat kan, met de ‘bizon’dere’ fietsen van BizonBikeCompany. Je kunt deze fietsen huren, maar wij verzorgen ook leuke fietstours door Leiden (v.a. 10 pers). Zo’n fietstour is bv. ook weer goed te combineren met een vaartocht met onze BizonSloep. Informeer naar Meelfabriekpleinde mogelijkheden.1

Verita’s Visit Holland

Word jij de held van het Leidens Ontzet? Of win jij fietsend langs oer-Hollandse iconen het Leiden sing-a-long festival? Van stad naar platte land, te land en te water; in de groepsuitjes en teambuilding events van Verita’s Visit Holland smul je van lokale producten en verhalen. Puur persoonlijk, heerlijk Hollands en lekker lokaal Leids. #socialwithalocal #hollandbybike. veritasvisit.nl

KatwijkStoomtreinLeiden

Regio 69

Leiden bizonbikecompany.com

J. Pellenbargweg 1 Valkenburg ZH stoomtreinkatwijkleiden.nl

Ontdek, kijk, ruik en geniet van de sfeer van vroeger. Bij de Stoomtrein Katwijk Leiden beleef je het!

BizonBikeCompany

Leiden Bereikbaar

Leiden is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf Leiden Centraal Station loop je zo de binnenstad in. Op Leiden Centraal bevindt zich ook het busstation, bewaakte fietsenstallingen en een taxistandplaats. Raadpleeg 9292.nl of arriva.nl voor de dienst-regeling. VVV Leiden heeft een Arriva OV Servicepunt.

Pesthuislaan 8 huurmij.nl

INQAR HuurMij Leiden

Leiden en haar prachtige omgeving verkennen? Huur dan je auto bij HuurMij!

Leiden is een echte fietsstad en goed bereikbaar. Parkeer in het centrum gratis in de Waagstalling, met ingangen aan de Breestraat en de Aalmarkt. Deze stalling heeft plaats voor 880 fietsen, toezicht aanwezig.

Leiden heeft een autoluwe binnenstad. Parkeergarage Garenmarkt is goed bereik baar vanaf de A4 en Parkeergarage Lammermarkt vanaf de A44. Deze ondergrondse garage is de diepste parkeergarage van West-Europa. Vanuit deze parkeergarages sta je zo in het centrum. Vanaf Parkeerterrein Haagweg rijden gratis shuttlebussen naar het centrum. Meer informatie: leiden.nl/parkerenindestad

Young15jul Rembrandt Festival Winternov-janWonder Weken Nachtsep van Ontdekkingen jan - dec Alle museumtentoonstellingen Leidsfeb Cabaret Festival leiden.nl/uitagenda Leidennov Int. Film Festival Zoek op leiden.nl/uitagenda en bekijk wat er allemaal te doen is in Leiden! Theater, muziek, tentoonstellingen, lezingen: er is genoeg te beleven. De meest complete 71

VVV Leiden VVV Leiden is te vinden aan de Stationsweg 26, nabij Leiden Centraal. 071 516 60 00 info@vvvleiden.nl @/OntdekLeidenOntdekLeiden stadvanontdekkingen@stadvanontdekkingen@stadvanontdekkingen@stadvanontdekkingen

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.