Page 1

1


1.

PROCESSOS GEOLÒGICS EXTERNS

Són els processos de: 1. Erosió: desgast de les roques, trencament i esmicolament. 2. Transport: moviment dels trossos de roca d’un punt a un altre. 3. Sedimentació: Amuntegament, emmagatzement dels trossos de roca esmicolats i transportats. Aquets processos modifiquen l’escorça terrestre. Els principals agents erosius són l’aigua i el vent, malgrat que darrerament ha aparegut un altre agent molt més “perillós i actiu”: L’home.

Cicle de l’aigua L’aigua realitza un constant viatge d’anada i tornada entre el mar i la terra. 1. El sol calenta l’aigua dels oceans, dels rius, de la terra, de les persones...Part d’aquesta aigua es converteix en un gas invisible en el aire, el vapor d’aigua. 2. L’aire puja, es refreda, i el vapor d’aigua es converteix en gotes. 3. Les gotes de l’aigua formen núvols: el vent empenta aquests núvols cap a la Terra. 4. L’aigua dels núvols cau en forma de pluja, de neu o de pedra, penetra poc a poc en el terra. 5. Els rius tornen part de l’aigua al mar. El cicle de l’aigua torna a començar.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/aigua/ 2


6.1.- EL RIU Quan l’aigua cau dels núvols, brolla d’una font o d’un estany segueix el seu curs encarat cap al punt de màxima pendent. És així com es forma un corrent d’aigua anomenat RIU, TORRENT, RIERA. El recorregut d’un riu des de que neix fins que vessa les seves aigües al mar, a un llac o a un altra riu s’anomena curs.

CURS DEL RIU ALT MIG BAIX

EROSIÓ Molt Poc Gens

TRANSPORT Molt Molt Poc

SEDIMENTACIÓ Gens Poc Molt

Les valls fluvials són les formades per l’erosió d’un riu. La seva forma típica és en forma de “V”. Els Meandres són corbes capricioses que descriu el curs mitjà i baix d’un riu. Són degudes al tipus de terreny que troba el riu al seu pas. L’erosió d’un riu, per tant, formarà roques del tipus detrític.

3


Conglomerat, Conglomerat roca formada en el curs alt d’un riu

Arenisca, Arenisca roca formada en el curs baix d’un riu

6.2.- EL GEL El gel: quan durant el dia pugen les temperatures, es fon en part, passant a aigua líquida. Aquesta es filtra per les escletxes de les roques i, al tornar a baixar les temperatures, aquesta aigua torna a passar a gel, augmenta de volum i fa de tascó i trenca la roca. La glacera: la neu s’acumula a les muntanyes i les valls. Quan aquesta neu roman també a l’estiu sense fondre’s, l’acumulació augmenta any rere any. Arriba un moment que el gruix és tant gran que la neu llisca avall formant veritables rius de gel. Són les glaceres.

4


Vall en U: Gudvangen, Noruega

Les glaceres erosionen la vall per on passen produint les típiques valls en “U” i altres formes característiques com els horns .

Horn: Matterhorn o Monte Cervino. Frontera entre Itàlia i Suïssa

5

Processos geològics externs 1  

Processos geològics externs 1

Advertisement