Blazen, Drummen en Twirlen! | Inkijkexemplaar

Page 1

STEDELIJKE HARMONIE

CAECILIA

BLAZEN, DRUMMEN EN TWIRLEN! MEER DAN 110 JAAR CAECILIA IN GOUDA MARCO SLAGBOOM


Â


INHOUD

1. 2.

3.

4.

EEN WOORD VOORAF GULDEN HULDE HÉ KIJK, WIE HEBBEN WE DAAR? INHOUD HET BEGIN 1908 - 1915 HET GEZELLEN TIJDPERK 1915 - 1939 Tijdens de Eerste Wereldoorlog Concoursen Volksconcerten en subsidie Leden I Nieuwe instrumenten Vaandel I Opluistering activiteiten Serenades Muziektent Vijfentwintig jaar I Moeilijkheden Dertig jaar Handhaven of opheffen OP EIGEN BENEN 1939 - 1966 Na de Tweede wereldoorlog Miss Caecilia Veertigjarig jubileum Uniformen I De feestdag Bruggen I Concertreizen Samenwerken I Polonaise Drumband I Bezoek aan Remscheid Rode Kruis I Gemeentelijke subsidie Nieuwe instrumenten Het Gouden Jubileum Jubilarissen CAECILIA WORDT STEDELIJK 1966 - 1999 Zestigjarig jubileum Majorettes Vaandel I Uniformen I Bloemencorso Benefietconcert I Repetitieruimte Zeventig jaar I Hoe nu verder? Een nieuw begin Jeugdkapel I Kleedt ons aan! Noorse muzikanten

2 3 4 5 7 11 12 14 15 15 16 18 19 20 22 24 27 28 29 30 31 34 38 39 44 45 46 48 51 52 53 54 56 57 57 59 60

Gezamenlijk optreden 60 Tegenbezoek Kongsberg I Muziektent 62 Nieuw Vaandel 63 Bezoek aan Solingen 64 Jeugdinterland I Taptoe Gouda 65 Tachtigjarig jubileum 66 Toeterroute I Vijfentachtig jaar 69 Muziekpresentatie 70 Concoursen en festivals 70 Binnenuniform 73 Uniek optreden I Concertlocaties 74 Tararaboem 75 Huldigingen I Einde van een tijdperk 76 5. ALLEEN HARMONIEORKEST 1999 - HEDEN 79 Smallband 80 Avondvierdaagse 81 Millenniumconcerten 82 Gasten in Gouda 83 Koren 85 Het eeuwfeest 86 Concoursen en festivals I Uniformen 93 Krant50 94 Concertreis Kongsberg 95 Verschillende kunstvormen 98 Muziekpand50 101 Concerten 102 Gouda bij Kaarslicht 105 Logo I Saxy4 108 Ledenwerving 109 Caecilia 110 jaar! 112 En verder 115 6. CAECILIA REGISTERS 117 Besturen, dirigenten en instructeurs 118 Concerten en activiteiten 120 FOTOVERANTWOORDING 146 BRONNEN 147 COLOFON 148


2. HET GEZELLEN TIJDPERK In 1915 wordt voor de oudere katholieke jongens de ‘St. JosephsGezellen-Vereeniging’ opgericht. Ook hierbij is Pater Potten betrokken. Het harmonieorkest wordt een onderafdeling van deze jongensclub en gaat gebruik maken van een ruimte in het verenigingsgebouw ‘Gouwe 93’ aan de Hoge Gouwe. De harmonie repeteert op zaterdagen vanaf 18:30 uur. Elke zondagmiddag tussen 12:30 en 13:30 is er gelegenheid om de contributie te betalen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog Na het plotselinge overlijden van W.H. Baghuis in 1916 neemt Emiel de Bruyne voor een aantal jaren het dirigeerstokje over. Emiel komt uit België en is ook dirigent van het fanfarekorps ‘Hoop op Toekomst’ van het Belgische vluchtelingenoord aan de Graaf Florisweg. Het eerste concert dat Emiel dirigeert, is het donateursconcert dat ‘St. Caecilia’ op 20 augustus 1916 voor ‘St. Aloysius’ verzorgt. Ook verzorgt de harmonie een concert ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het jongenspatronaat. Elk jaar viert de 'St. Josephs-Gezellen-Vereeniging' haar stichtingsfeest, zo ook op 20 mei 1917. De dag begint met de heilige mis in de 'St. Josephskerk' (de huidige 'Gouwekerk'), gevolgd door een gemeenschappelijk ontbijt in het gebouw ‘Gouwe 93’. ‘s Avond worden dan de nieuwe leden geïnstalleerd met de nodige toespraken en verzorgt de harmonie een concert. Op initiatief van het R.K. Comité van Sociale Actie verlenen de harmonie en vele andere verenigingen hun medewerking aan een optocht ter ondersteuning van het koningshuis. Er heerst grote blijdschap door dat er in Nederland niets veranderd is ten gevolge van de oorlog en dat de monarchie stand heeft gehouden. Na veelvuldig overleg tussen het comité en de verenigingen, wordt deze optocht gehouden op 28 november 1918. Uit de 'Goudsche Courant': “Elke vereniging droeg haar vaandel of embleem vooruit, zodat duidelijk was te overzien welke er in den stoet meegingen. Uit het lijstje is wel gebleken, dat er verenigingen waren van allerlei soort en van allerlei richting, zodat de stoet wel nagenoeg een beeld gaf van wat er in Gouda leeft.” Het einde van de Eerste Wereldoorlog heeft tot gevolg dat de dirigent van 'St. Caecilia' naar België terug kan keren. Na de opheffing van het vluchtoord vertrekt Emiel eind januari 1919 met zijn gezin terug naar België. 12 HET GEZELLEN TIJDPERK 1915 - 1939


R.K. Harmonie St. Caecilia 1918 e e zittend op de 1 rij, 5 van links, Pater Potten met naast hem dirigent Emiel de Bruyne


Deze instrumenten zijn te oud en moeten nodig vervangen worden. Nieuwe instrumenten zijn duur, daar is ruim vijfduizend gulden voor nodig. Er wordt een actie gestart die uiteindelijk ruim fl.2500,- opbrengt. Ook worden er aandelen uitgegeven die binnen vijf jaar terugbetaald moeten worden. Ook heeft het ‘Anjerfonds Zuid-Holland’ een subsidie van fl.500,- toegekend voor de aankoop van nieuwe instrumenten. In 1956 is het zo ver! Met het concert in januari zijn twaalf nieuwe en acht gereviseerde instrumenten gepresenteerd.

Dirigent J. Scheffers 1958

Het Gouden Jubileum In 1958 viert de R.K. harmonie ‘St. Caecilia’ haar Gouden jubileum. Onder voorzitterschap van burgemeester K.F.O. James vormt zich uit de burgerij een huldigingscomité, dat het korps een jubileumgeschenk wil aanbieden. Met dit cadeau zal zowel ‘St. Caecilia’ als ‘De Pionier’ in staat worden gesteld het werk voort te zetten waar ze zich al vijftig jaar lang voor inzetten. Het geschenk is met name bedoeld voor de verbetering en uitbreiding van de instrumenten. Beide korpsen moeten er echter wel zelf aan meewerken dit bij elkaar te brengen. In totaal acht rondgangen trekken de verenigingen er op uit om de giften in ontvangst te nemen. Vooraf wordt er huis-aan-huis een folder bezorgt met de korpsen in volle luister afgebeeld. Het jubileum wordt in twee delen gevierd. Zondag 22 juni begint, zoals gebruikelijk in die tijd, met een Heilige Mis. In het gebouw van de K.A.B. volgt een gemeenschappelijk ontbijt en een gezellig samenzijn tot de middag. Op 28 juni volgt een drukbezochte receptie in gebouw ‘Concordia’. Vele felicitaties worden vergezeld met een cadeau in een gesloten envelop en bloemen, heel veel bloemen. Naast een cadeau in de vorm van een muziekwerk verraste ‘De Pionier’ de jubilaris met een serenade. Twee pittige marsen en natuurlijk het ‘Lang zullen ze leven’ klinken luid over de Haven. In besloten kring wordt deze feestelijke dag afgesloten met een gezellig samenzijn en uitgebreid diner. Een leuke traditie is om met elkaar tafelliederen op een bekende melodie te zingen, wat dan ook uit volle borst gedaan wordt! Ook nu worden er cadeaus gegeven. Namens de partners van de leden worden een gesloten envelop en twee nieuwe klarinetten cadeau gegeven. Het bestuur heeft ook een verrassing: Alle leden die meer dan 25 jaar lid zijn krijgen een verzilverde asbak aangeboden.

46 OP EIGEN BENEN 1939 - 1966


Zoals eerder genoemd is ‘St. Caecilia’ niet de enige muziekvereniging die haar gouden jubileum viert. Ook ‘De Pionier’ bestaat vijftig jaar. Zo klinken jubeltonen zaterdagmiddag 30 augustus voor het Veemarktrestaurant, waar ‘De Pionier’ een receptie geeft. Hier zijn de rollen dus omgedraaid en brengt ‘St. Caecilia’ de jubilaris een serenade. Als dank voor het geschenk van de bevolking, dat door beide korpsen bij elkaar is verzameld, wordt op 24 september een concert en taptoe georganiseerd op de Markt. Hier wordt het geschenk, een bedrag van

Drumband 1958 Grote zaal Concordia, Gouda

OP EIGEN BENEN 1939 - 1966 47


Viering tachtigjarig jubileum rondom de Breevaartschool aan het Jan van Renesseplein, 28 mei 1988

van de complete vereniging vanuit de wijk ‘Ouwe Gouwe’. Na de eigen Drumband en majorettes brengt de drumband van ‘Goverwelle’ een show. Vanwege de regen moet het concert van de harmonie naar binnen verplaatst worden. Het jubileumconcert vindt plaats in de gymzaal van de school en is een succes. Aangezien slagwerkers ontbreken, wordt het orkest bijgestaan door enkele leden van de drumband. Na afloop brengt de drumband van ‘Gouda West’ een serenade. De receptie wordt heel druk bezocht. Ook burgemeester Broekens en zijn vrouw zijn aanwezig om het bestuur te feliciteren. Wat volgt is een feestavond in de Breevaartschool die tot in de late uurtjes duurt.

68 CAECILIA WORDT STEDELIJK 1966 - 1999


Toeterroute Een speciaal evenement is de ‘Toeterroute’, georganiseerd in 1991 door de Wethouder J.N. van Dantzig-Melleschool in Goverwelle. Tijdens het vijf weken durende project ‘Fanfare en Harmonie’ worden door de kinderen diverse muziekinstrumenten gemaakt. Als afsluiting wordt er een optocht door de wijk gehouden. Op verschillende plekken staan de kinderen te wachten tot de harmonie, drumband en majorettes voorbij komen en sluiten dan aan in de optocht met de zelfgemaakte instrumenten. Terug op school geeft de harmonie samen met tachtig scholieren een concert waarin het speciaal voor deze gelegenheid geschreven ‘Toeterroutelied’ wordt uitgevoerd. De kleuters krijgen tijdens dit concert de mogelijkheid om mee te dirigeren. Vijfentachtig jaar ‘Caecilia’ is kampioen in het vieren van jubilea. Ook het vijfentachtig jarig jubileum wordt gevierd met een jubileumconcert op 28 mei 1993 in de kleine zaal van de Goudse Schouwburg. Samen met ‘De Pionier’, die ook 85 jaar bestaat, wordt in dit kader de mars ‘Royal Jubilee’ uitgevoerd tijdens een muziekpresentatie op de Markt.

Taptoe Gouda op de Markt, 30 april 1988 CAECILIA WORDT STEDELIJK 1966 - 1999 69


Avondvierdaagse Hoge Gouwe, 7 juni 1996 Jeugdavondvierdaagse Hoge Gouwe, 19 mei 2000 Milenniumconcert (2x) Hoek van Holland, 15 januari 2000

1956 wordt er een dag voor de start een openingsdefilé georganiseerd, waar elk jaar weer andere muziekkorpsen aan meedoen. In 1958 verzorgen de vier Goudse korpsen de muziek met het defilé. De intocht telt dan naast het recordaantal van 5000 wandelaars maar liefst 22 muziekkorpsen! Het openingsdefilé wordt in 1964 voor het laatst gehouden. De belangstelling is zo gering dat daar voortaan vanaf wordt gezien. Vanaf 1960 wordt er nog een avondvierdaagse gehouden: de Jeugdavondvierdaagse. Ook hier neemt ‘Caecilia’ de meeste jaren deel aan de intocht. Als muziekkorps, dat wil zeggen harmonie, drumband en majorettes loopt ‘Caecilia’ in 1996 voor het laatst mee. In 1997 wordt op het laatste moment niet meegedaan, omdat de drumband en majorettes te weinig leden hebben. Van 1998 t/m 2001 doet alleen de Smallband nog mee met de jeugdavondvierdaagse. Millenniumconcerten Rond de eeuwwisseling is vrijwel iedereen in de ban van de millenniumbug. Dit zorgt echter wel voor de nodige inspiratie en sommige mensen toveren dan iets moois uit de spreekwoordelijke hoed. De Millenniumconcerten zijn een feit. Twee concerten gegeven door drie orkesten als één groot orkest van bijna 100 muzikanten. ‘Rotterdam aan Zee’ uit Hoek van Holland staat onder leiding van Coert Zonneveld. De andere twee, ‘Libertatis Primitiæ’ en ‘Caecilia’ onder leiding van de nieuwe dirigent Ellen van den Berg. Op 15 januari is het eerste concert in Hoek van Holland. Een mooie zaal in een multifunctioneel gebouw, 97 muzikanten en 250 man publiek! Een goed concert dat zeker in de smaak viel. Het concert in Brielle wordt minder goed bezocht, maar mag er zeker ook wezen, al komt het geheel wel een stuk pompeuzer

82 ALLEEN HARMONIEORKEST 1999 - HEDEN


over door de akoestiek van de Sint Cathrijnekerk. Helaas wordt er geen concert in Gouda gegeven. Ondanks het vele reizen is het een zeer geslaagd project! Gasten in Gouda Via ‘De Pionier’ komt in 2004 het verzoek om gezamenlijk Muziekvereniging ‘St. Callistus’ uit Terwinselen (gemeente Kerkrade) in Gouda te ontvangen. Het is een harmonieorkest bestaande uit 46 muzikanten. Op vrijdagmiddag 14 mei komt de bus met enige vertraging aan op Klein Amerika, alwaar een delegatie van de beide verenigingen klaar staat. Na een kort welkom in het repetitielokaal van ‘De Pionier’ aan de Groeneweg, maakt de groep een stadswandeling. Na het avondeten stellen ‘De Pionier’ en ‘St. Callistus’ zich op om op te marcheren naar de Raam om van daaruit de intocht van de Jeugdavondvierdaagse muzikaal op te luisteren. ‘St. Callistus’ valt op, omdat de vereniging naast het vaandel ook twee schellenbomen meegenomen heeft, wat er indrukwekkend uit ziet. Zoals bekend doet ‘Caecilia’ niet meer mee aan de intochten. Na de intocht gaat iedereen richting de Groeneweg waar tot in de late uurtjes gefeest wordt en men elkaar leert kennen.

Concert met St. Callistus Concordia Foyer, 15 mei 2004 Milenniumconcert St. Catharijnekerk, Brielle, 21 januari 2000

ALLEEN HARMONIEORKEST 1999 - HEDEN 83


03-09-1991 Serenade Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Okc B.V. 20:15 23-11-1991 Intocht Sint Nicolaas Hekendorp 15:00 Intocht 17:30 Lampionnenoptocht Hekendorp 29-11-1991 Sinterklaas Lampionnenoptocht Buurthuis De Kade 03-01-1992 Nieuwjaarsreceptie 15-02-1992 Carnaval Muziekpand50 20:00 29-02-1992 Carnavalsoptocht Gouda 23-03-1992 Algemene Ledenvergadering Muziekpand50 20:00 30-04-1992 Koninginnedag - Aubade, gezamenlijke opkomst met ‘De Pionier’ - Rondgang langs Huize Juliana en Savelberg 08:30 16-05-1992 Optreden Tiendeweg, Gouda 22-05-1992 Intocht Jeugdavondvierdaagse 24-05-1992 Festival Gouda West Drumband en majorettes Voetbalveld O.N.A. 30-05-1992 Voetbalinterland Duitsland-België Voetbalveld Olympia, 10:00 14-06-1992 Concours Beverwijk ANUM Drumband Beverwijk 19-06-1992 Intocht Avondvierdaagse 21-06-1992 Zondagmiddagconcert Harmonie Schavot van het stadhuis 13:15 - 15:45 27-06-1992 Opluistering 10-jarig bestaan Tennisvereniging ‘Ad Astra’ Groen van Prinsterersingel 30-08-1992 Opening Cultureel Seizoen In en rond De Waag 09:45 - 10:00 10:15 - 10:30 30-08-1992 Cultuurmarkt Infokraam 10:00 - 17:00 12-09-1992 Barbecue Muziekpand50

134 CAECILIA REGISTERS

20-09-1992 Concours Edam ANUM Drumband en majorettes 27-09-1992 Koffieconcert Harmonie Agnietenkapel 12:00 31-10-1992 Playbackshow Muziekpand50 21-11-1992 Intocht Sint Nicolaas Hekendorp 15:00 Intocht 17:50 Lampionnenoptocht Hekendorp 27-11-1992 Sinterklaas Lampionnenoptocht Buurthuis De Kade 28-11-1992 Najaarsconcert De Rietgors, Winterdijk 14 20:00 15-12-1992 Gouda bij Kaarslicht Harmonie Promenadeconcert i.s.m. ‘Toonkunst-Caecila’ en Christiaan Ingelse Sint Janskerk 20:00 19-12-1992 Kerstbingo Muziekpand50 31-01-1993 Koffieconcert Harmonie Agnietenkapel 12:00 20-02-1993 Carnavalsoptocht Lombokterrein, Vredebest, Kleiweg, St. Anthoniestraat, Achter de Waag, Markt, Korte en Lange Tiendeweg, Wilhelminastraat, Nieuwe Markt, Achter de Waag, Markt, Lage Gouwe, St. Joostbrug, Hoge Gouwe, Aaltje Bakstraat, Vlamingstraat, Garenspinnerij 14:00 25-03-1993 Algemene Ledenvergadering Muziekpand50 20:30 28-03-1993 Koffieconcert Harmonie Agnietenkapel 12:00 25-04-1993 Koffieconcert Harmonie Agnietenkapel 12:00

30-04-1993 Koninginnedag - Aubade - Rondgang langs De Baan en Zuidrandflat 08:30 07-05-1993 Examen Tamboursdiploma 14-05-1993 Intocht Jeugdavondvierdaagse Raam 19:00 15-05-1993 Dag van de Muziek Muzikale rondgang door de stad 13:15 22-05-1993 Voetbalinterland Voetbalveld Olympia 09:00 28-05-1993 Jubileumconcert Na afloop: ‘Trio Mendosino’ Goudse Schouwburg, kleine zaal 20:30 05-06-1993 Festival Goverwelle Drumband en majorettes 13-06-1993 Concours Wijk aan Zee ANUM Drumband Wijk aan Zee Resultaat: 2e prijs 18-06-1993 Intocht Avondvierdaagse 19-06-1993 Western Barbecue Muziekpand50 17:00 26-06-1993 Muzikale rondgang Op uitnodiging van SOG Gouda Binnenstad 13:00 18-09-1993 Presentatie Goudse Muziekkorpsen Samen met ‘De Pionier’, ‘Goverwelle’, ‘Gouda-West’ en de ‘Padvinders Marsband’ Markt 20:00 - 22:00 19-09-1993 Concours Volendam Drumband Volendam Resultaat: 1e prijs 26-11-1993 Sinterklaas Lampionnenoptocht Samen met ‘Goverwelle’ Buurthuis ‘De Kade’ 18:00 27-11-1993 Sinterklaas-verrassing-feest Muziekpand50 16:00


14-12-1993 Gouda bij Kaarslicht Samen met ‘Christelijk gemengd koor Hosanna’ Begeleiding samenzang Markt, Gouda 19:00 20-02-1994 Koffieconcert Harmonie Agnietenkapel 12:00 16-03-1994 Algemene Ledenvergadering Muziekpand50 20:00 16-04-1994 Feestavond Muziekpand50 20:00 - 01:00 30-04-1994 Koninginnedag - Aubade - Rondgang langs Bleulandziekenhuis, Ronsehof en Bloemendaal 08:30 07-05-1994 Examen drumband Abcoude 14-05-1994 Serenade Ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Cees van Duuren De Baldakijn 03-06-1994 Intocht Jeugdavondvierdaagse 17-06-1994 Intocht 49e Avondvierdaagse 18-06-1994 Barbecue Muziekpand50 17:00 - 01:00 25-06-1994 Muzikale rondgang Op uitnodiging van de SOG Binnenstad 13:30 - 16:00 19-11-1994 Sinterklaas Lampionnenoptocht Samen met ‘Gouda-West’, ‘De Pionier’ en ‘Het Kapelletje’ Kort Akkeren 18:45 26-11-1994 St. Nicolaas Feestmiddag Muziekpand50 15:00 - 17:00 28-11-1994 Buitengewone Ledenvergadering Muziekpand50 20:00 02-12-1994 Sinterklaas Lampionnenoptocht Samen met ‘Goverwelle’ Buurthuis De Kade 18:00

08-04-1995 Paasbingo Muziekpand50 20:00 11-04-1995 Algemene Ledenvergadering Muziekpand50 20:00 30-04-1995 Koninginnedag - Aubade - Rondgang langs Bloemendaal en De Riethoek 08:30 19-05-1995 Serenade Ter gelegenheid van het huwelijk van Clara Lankhaar 19-05-1995 Intocht Jeugdavondvierdaagse 31-05-1995 Voorprogramma Circus Renz Harmonie Markt, Gouda 19:00 - 19:30 16-06-1995 Intocht 50e Avondvierdaagse 24-06-1995 Jaarlijks Concert Goudse Schouwburg, kleine zaal 20:30 01-07-1995 Gezamenlijk Concert Harmonie, samen met Chr. Muziekvereniging ‘Rotterdam’ Bergsingelkerk, Rotterdam 20:00 13-10-1995 Muziekavond Goudse Stampij Harmonie Glanszaal, Garenspinnerij 20:00 22-10-1995 Koffieconcert ‘Caecilia Unplugged’ Agnietenkapel 12:00 28-10-1995 Feestavond ‘Back tot the sixties’ Muziekpand50 20:00 01-12-1995 Sinterklaas Lampionnenoptocht Samen met ‘Goverwelle’ en ‘Gouda-West’ Buurthuis De Kade 18:30 19-12-1995 40e Gouda bij Kaarslicht Harmonie Promenadeconcert i.s.m. ‘Bel Canto’ uit Delft en Christiaan Ingelse Sint Janskerk 20:00 16-12-1995 Kerstbingo Muziekpand50

07-01-1996 Nieuwjaarsreceptie 09-03-1996 Gezamenlijk Concert Harmonie, samen met Chr. Muziekvereniging ‘Rotterdam’ Bedrijfsrestaurant Unichema 20:00 30-03-1996 Paasbingo Muziekpand50 13-04-1996 Melody Percussion Day Drumband en majorettes Schoonhoven 11:30 22-04-1996 Algemene Ledenvergadering Muziekpand50 20:00 30-04-1996 Koninginnedag - Aubade - Rondgang langs de huizen Juliana en Gouwestein 08:30 10-05-1996 Intocht Jeugdavondvierdaagse 01-06-1996 Het Oudewaters Heksenmuziekbokaalfestijn Harmonie en drumband Voetbalveld OVS, Oudewater 12:50, 15:20, 16:00 07-06-1996 Intocht 51e Avondvierdaagse 08-06-1996 Jaarlijks Concert Goudse Schouwburg, kleine zaal 20:30 09-06-1996 Concours Wijk aan Zee Drumband Wijk aan Zee 13:50 30-06-1996 Muzikale rondgang Op uitnodiging van de SOG Drumband Binnenstad, Gouda 06-07-1996 Barbecue en Playbackshow Muziekpand50 14-09-1996 Open Monumentendag Optreden op de steigers van het stadhuis Harmonie en drumband 15:00 21-09-1996 Muziekfestival Gouderak Drumband Gouderak 25-09-1996 Gouwesteinconcert Harmonie en majorettes Zorgcentrum Gouwestein 19:30

CAECILIA REGISTERS 135


COLOFON BLAZEN, DRUMMEN EN TWIRLEN! Meer dan 110 jaar Caecilia in Gouda Tekst: Marco Slagboom Tekstcorrectie: Hinke Wijnmaalen, Geertje Slagboom, Wilco Moerman Vormgeving: Marco Slagboom Š2019 0182-boeken Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieÍn, opnamen of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten met betrekking tot de illustraties volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. 0182-boeken, Gouda I www.0182boeken.nl I info@0182boeken.nl ISBN 978-90-830399-0-9

0182 Tekst omslag: Hinke Wijnmaalen foto omslag Koninginnedag 1987 Livingstonelaan nabij Verpleeghuis Bloemendaal, Gouda 148 COLOFON


Â


Maar liefst 148 pagina’s geschiedenis met heel veel foto’s en nieuwe weetjes over Gouda's oudste harmonieorkest geschreven door Marco Slagboom. Lees alles over De Toeterkapel, Miss Caecilia, operatie “Hond” en hoe Caecilia zonder verlichting toch musiceert tijdens een nachtelijke gondelvaart. Misschien vindt u uzelf terug of herkent u oude bekenden op de vele nostalgische groepsfoto's. Het boek beschrijft niet alleen de boeiende geschiedenis van een in oorsprong katholieke muziekvereniging, maar vooral ook het enthousiasme van gewone mensen met een gemeenschappelijke hobby: Samen muziek maken.

MARCO SLAGBOOM

ISBN 978-90-830399-0-9

BLAZEN, DRUMMEN EN TWIRLEN!

Het boek 'Blazen, Drummen en Twirlen!' over Stedelijke Harmonie Caecilia bevat meer dan 110 jaar geschiedenis . De inhoud beweegt zich via de oprichting in 1908 , langs anekdotes, uitstapjes en heel veel concerten naar de moderne muziekvereniging die heden ten dagen nog steeds springlevend is.

STEDELIJKE HARMONIE

CAECILIA

BLAZEN, DRUMMEN EN TWIRLEN! MEER DAN 110 JAAR CAECILIA IN GOUDA MARCO SLAGBOOM

0182


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.