Concert In het Kwadraat | Programma 5 nov

Page 1

Â


Even voorstellen! SYMFONISCH BLAASORKEST CRESCENDO UIT KRIMPEN A/D LEK

Het symfonisch blaasorkest bestaat uit ongeveer 55 leden. Het is een jong orkest en een groot deel van de leden is door de eigen muziekschool opgeleid. Het orkest streeft naar een zo gevarieerd mogelijk programma, met een mix van originele blaasmuziek, klassieke muziek, film-, musical-, pop- en wereldmuziek. Het orkest streeft behalve naar een goed niveau uiteraard ook naar een gezellige sfeer en geeft regelmatig bijzondere concerten. Soms met bekende Nederlanders, maar ook werkt het orkest graag samen met lokale muzikanten. Daarnaast krijgen eigen orkestleden regelmatig de kans om zelf te soleren.

CARLO BALEMANS Carlo Balemans woont in Rotterdam. Sinds 1984 werkt hij als professioneel dirigent/componist voor diverse organisaties, orkesten en ensembles. Als dirigent trad hij op bij het Bangkok Symphony Orchestra, Carroll College Wind Symphony, Marinierskapel der Koninklijk Marine en het Codarts Wind Ensemble. Bij Codarts Rotterdam werkt Carlo Balemans sinds 2004 als hoofdvakdocent Blaasorkest-directie. “Meet, Inspire & Create” is de basis van Carlo’s manier van werken. Hij heeft een grote interesse in mensen en hun talenten. Als “creative artist” werkt hij met diverse kunstdisciplines aan een uitdagend product op ieder niveau. “Carlos Sound Trip” is het nieuwste product van Carlo Balemans. Aan de hand van door hem gemaakte compositiefragmenten maakt hij real time composities met iedereen die mee wil doen, ongeacht niveau, muziekstijl, leeftijd, afkomst enz. Binnen Rotterdam werkt hij met dit concept nauw samen met Laurens Woongroep waar hij een Sound Trip® project leidt met bewoners die op hele hoge leeftijd met al hun beperkingen nog in groepsverband muziek willen maken. www.crescendokrimpen.nl www.facebook.nl/crescendokrimpen

STEDELIJKE HARMONIE CAECILIA www.caeciliagouda.nl www.facebook.nl/caeciliagouda


SYMFONISCH BLAASORKEST CRESCENDO O.L.V. CARLO BALEMANS

Royal Salute Richard Waterer, arr. Joh. Perik

Conga del Fuego Nuevo Arturo Marques, arr. Oliver Nickel

Duet from Don Carlos Giuseppe Verdi, arr. van Johan de Meij

If Rachael in a Yellow Rose Nancy Galbraith

Soldaat van Oranje Tom Harriman, arr. Peter Kleine Schaars

STEDELIJKE HARMONIE CAECILIA O.L.V. PATRICK DE HEUS

The Hunger Games arr. Jay Bocook

Kyrill Otto M. Schwarz

Nimrod Edward Elgar, arr. Alfred Reed

Mah Na Mah Na Piero Umiliani, arr. Stefan Schwalgin

Song and Samba Luiz Bonfa, arr. Naohiro Iwai

A Tribute to Amy Winehouse arr. Peter Kleine Schaars

CRESCENDO & CAECILIA Rushmore Alfred Reed


VD GRAAF STERRENBURG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.