Page 1

MPC Nieuwsbrief #3 www.makassarplein.nl makassarpleincommunity@gmail.com T 06 246 36 879 Makassarplein 1, 1095 RP Amsterdam

Van, door en voor bewoners, ondernemers en organisaties die zich inzetten voor de Makassarbuurt. Jaargang 3 / nummer 3 / Mei 2012

MPC en stadsdeel werken samen aan een betere buurt Voor de Makassarbuurt is voor de komende drie jaar 555.000 euro beschikbaar. Hoe kan dit sociale budget het beste worden besteed? Op die vraag probeerden de deelnemers aan de ‘Werkconferentie Makassarplein’ op vrijdag 20 april een antwoord te vinden. De dag werd georganiseerd door de MPC (Makassarplein Community) en het stadsdeel. Op de agenda stond het programma Sociale Herinvestering. Stadsdeel Oost heeft vorig jaar mensen en organisaties uit de buurt opgeroepen om voorstellen te doen die de leefbaarheid en de sociale cohesie in de Makassarbuurt kunnen verbeteren. Daaruit volgde een uitnodiging voor een werkconferentie om gezamenlijk tot voorstellen te komen: Wat gaan we in 2012

De werkgroep Jongeren o.l.v. Peggy Wilting tijdens de werkconferentie over de sociale aanpak van het Makassarplein.

doen? Wie kan daaraan een bijdrage leveren? De stadsdeelraad heeft bepaald dat het geld bestemd wordt voor: 1. activiteiten die jongeren ondersteunen op weg naar een opleiding of

werk. 2. activiteiten die kwetsbare mensen sterker maken. 3. activiteiten die de ontmoetingsfunctie van het Makassarplein verbeteren. Verder moet het gaan om extra activiteiten

Welkom bij de Makassarplein Community!

Esma Salama, voorzitter van de MPC.

Ik ben Esma Salama, voorzitter van de Makassarplein Community. De MPC is een burgerinitiatief van bewoners en professionals, met een passie voor de buurt en met een gezamenlijke drive om de buurt te verbeteren. We werken aan specifieke problemen op het gebied van jongeren, zorg en kwetsbare mensen. Onder andere MOI, Streetsmart en Civic doen met ons mee i.s.m. het stadsdeel.

We leggen verbindingen en geven elkaar energie. Voor de MPC staat de sociale agenda voorop. We hebben te maken met een buurt met een enorme diversiteit, waar veel gezinnen moeite hebben om rond te komen. Daar wil de MPC zich voor inzetten. Ik wil alle betrokken buurtbewoners van harte uitnodigen deel te nemen aan de MPC met uw ideeën en plannen voor een betere buurt!

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 4

HELP EEN UURTJE DE DIAMANT helpt BUREN EN VERDIEN BUURTjongeren EEN MAKKIE! op weg!

VROUWEN BOUWEN AAN HET makassarplein

(bovenop wat er al gebeurt). Er kwamen ruim 60 mensen naar de werkcon­ferentie en er is intensief gediscussieerd. Onder andere is gekeken naar de samenhang tussen de plannen. Het stadsdeel praat nu verder met de mensen die zich willen inzetten. Daarna neemt het stadsdeel een besluit welke projecten worden uitgevoerd.

SAMEN INDISCHE BUURT zoekt vrijwilligers Op 23 juni is er weer een Samen Indische Buurtfestival. De organisatie is al volop aan de slag om een mooi programma samen te stellen. Wilt u ook meehelpen? Wij zoeken per direct actieve vrijwilligers voor de organisatie van het festival. Geef je op bij Septimia Kuhlmann: septimia@sibf.nl. Of kijk op: www.sibf.nl.


VOORBEELD

Samen is het een Makkie! Ben jij goed in banden plakken, muren witten of belastingpapieren invullen? Of vind je het leuk om de huisdieren van de buren te verzorgen? Gebruik je talent en bied je diensten aan voor een Makkie! Een Makkie is een biljet dat je kunt verdienen wanneer je voor een buurtbewoner of organisatie in de buurt een klusje doet. Eén uur werk levert je één Makkie op, een half uur werk levert een halve Makkie op. Met Makkies kun je andere buurtbewoners betalen wanneer ze jou ergens mee helpen, bijvoorbeeld

met boodschappen doen of taalles. Op die manier helpen we elkaar en de buurt! Nog leuker is dat je Makkies kunt uitgeven aan gratis producten of kortingen. Op de Jaap Edenbaan kun je al met Makkies terecht en je kunt ook 30% korting krijgen bij het Juttersdok, of een film bekijken in Studio K. Het is de bedoeling dat nog veel meer winkeliers en organisaties zich gaan aansluiten bij de Makkie. Kijk voor alle deelnemers op www.makkie.cc. Je kunt hier ook een online profiel aanmaken. Doe mee, help de buurt, verdien Makkies en beloon jezelf met kortingen en gratis producten! Voor meer informatie kun je terecht bij de wijkbeheerders Samen Indische Buurt.

Of loop even binnen bij Stichting MOI of Rumah Kami aan het Makassarplein. Mail: info@makkie.cc Tel: 020 760 10 40.

Wie is wie? in de Makassarbuurt Marije Koudstaal

SAMEN GAAN WE VOOR HET MAKASSARPLEIN “Ik ben sinds 1 februari projectleider van Stadsdeel Oost voor het Makassarplein. Een hele eer, want ik voel me erg betrokken bij de Indische Buurt. Ik woon er al 6 jaar met veel plezier. Ik begon een paar jaar geleden met de aanleg van een kleine speelplek in de buurt en nu mag ik samen met alle partners integraal werken aan het Makassarplein. Vooral de integrale aanpak vind ik bijzonder. Over twee jaar zien we niet alleen een fysieke verandering aan de gebouwen en de openbare ruimte, maar ook op het sociale en economische vlak. Bewoners, communities, corporaties, het stadsdeel en de centrale stad gaan samen aan deze veranderingen werken. Voor de nieuwe inrichting van het plein hebben we met allerlei mensen en groepen gesproken.

Daarnaast wil het stadsdeel stimuleren dat bewoners zelf actief zijn in hun eigen ontwikkeling. Daarom werk ik veel samen met de nieuwe sociale uitvoeringsregisseur. Dat is Peggy Wilting. Samen gaan we voor het Makassarplein!”

Peggy Wilting

Mij kun je ’s nachts wakker maken voor leuke plannen

Marije Koudstaal (links) en Peggy Wilting (rechts)

“Ik kom uit een klein dorpje in Brabant. Het leven in een soort community ben ik dus wel gewend. Ik woon met mijn man en drie zonen in de collectieve woonvorm Vrijburcht op IJburg. Ik doe veel vrijwilligerswerk, ik geloof in een gemeenschap waarin mensen elkaar willen bijstaan. Daarom vind ik het leuk om te gaan werken met de bewoners van de Indische Buurt. Mijn taak is om samen met collega’s te zorgen voor acties die de leefbaarheid en

sociale cohesie in de buurt verbeteren. We hebben drie doelen: Jongerenoverlast verminderen en hun participatie vergroten. Een levendig gebruik van het Makassarplein en Rumah Kami, en meer integratie van kwetsbare buurtbewoners. Als het aan mij ligt zijn vanaf juni de eerste resultaten zichtbaar op het Makassarplein. Mij kun je ’s nachts wakker maken voor leuke plannen die bijdragen aan een betere buurt.”

Shazia Ishaq

HET HART WORDT RIJK DOOR WAT HET GEEFT... “Sinds 2007 heb ik een stichting: MOI (Maatschappelijke Ondersteuning en Integratie), gevestigd aan de Niasstraat 33. MOI is een zorgwelzijnsinstelling met een 1-loket functie. We doen inburgeringslessen, schuldhulpverlening en nog veel meer om te investeren in de kracht van burgers. Mensen met problemen worden

2 MPC Nieuwsbrief

vaak van het kastje naar de muur gestuurd en geven dan de moed op. Niet bij MOI. We bestuderen dagelijks zeker meer dan 10

dossiers. Iedereen kan bij ons terecht, maakt niet uit van welke wijk en stad. We hebben al meer dan 400 gezinnen kunnen helpen. Het werk dat ik doe is ontstaan uit een maatschappelijke behoefte maar ook uit een behoefte in mijzelf. Het is een soort verslaving geworden: Zolang ik iemand geen positief resultaat lever stop ik niet met mijn werk. De geest wordt rijk door wat hij ontvangt; het hart wordt rijk door wat het geeft.”


Nieuwe rol Rumah Kami Buurtcentrum Rumah Kami betekent ‘Ons huis’ in het Maleis. En dat is precies wat het weer moet worden! In oktober 2011 is het voormalige vrouwencentrum heropend als activiteitencentrum voor iedereen. En er gaat nog meer veranderen. Coördinator Darifa El Mahdioui vertelt. Wat gebeurt er eigenlijk in Rumah Kami? Nederlandse les, yoga, naailessen, huiswerkbegeleiding, computerles, er is elke dag wel iets te doen! Het aanbod van activiteiten is veel breder geworden nu het een buurtcentrum voor iedereen is. De Makassarplein Community wil het gebouw gebruiken op reguliere basis voor overleg en avondactiviteiten. Het volledige programma van Rumah Kami staat op www.civiczeeburg.nl. Wat gaat er nog meer veranderen in Rumah Kami? Rumah Kami wil zich meer openstellen voor de buurt. Het moet gaan bruisen! Bewoners met een goed idee zijn welkom om het hier uit te voeren. Er komt bijvoorbeeld een bridgeclub, Spaanse les en een klaverjasclub georganiseerd door en bestemd voor buurtbewoners. De Makkie krijgt een eigen ‘infoloket’ en in de zomer komt er een theetuin met een terras op het Makassarplein waar je met elkaar een

3-gangen maaltijd IN De Instroomkeuken Elke laatste donderdag van de maand koken buurtbewoners en tijdelijke bewoners van het Instroomhuis (ex-daklozen) voor elkaar in het Instroomhuis. De volgende keer op 31 mei. Iedereen is welkom vanaf 18:30. Voor slechts 7,50 euro kun je mee genieten van een thematische 3-gangenmaaltijd met live muziek! Meld je aan via: keuken@ instroomhuis.nl of loop even binnen bij het Instroomhuis. Ook als je een keer wilt meehelpen in de keuken, ben je van harte welkom. Het Instroomhuis is gevestigd op de Zeeburgerdijk 215.

Postzegelpark GENOMINEERD VOOR APPELTJES VAN ORANJE kopje koffie of thee kan drinken. Met thee uit eigen kruidentuin! Wat is jouw functie in Rumah Kami? Ik ben coördinator, informatieloket en programmeur van Rumah Kami. En ik vertegenwoordig Rumah Kami en Civic Zeeburg binnen de MPC (Makassarplein Community). Voor vragen of ideeën voor een activiteit dan kun je bij mij terecht! Rumah Kami, Makassarplein 1. Het programma hangt op het raam. U kunt ook langskomen op een inloopochtend: ma 9-12, woe 12-15 en vrij

Op de hoek Kramatweg / Soembawastraat staat het eerste postzegelpark van de Indische Buurt. Voor en door buurtbewoners gerealiseerd met ondersteuning van de Stichting Postzegelparken. Stadsdeelwethouder Nevin Özütok: “Het mooie van dit park is dat bewoners hebben meegedacht over het ontwerp en nu het beheer verzorgen. Zo wordt het echt van de buurt.” Vanwege dit voorbeeldproject heeft het Oranje Fonds de stichting genomineerd voor de Appeltjes van Oranje 2012. Zie ook: www.postzegelpark.nl

9-15 uur of bel met: 020 665 65 04

Diamant helpt buurtjongeren op weg! Via de training identiteit & weerbaarheid terug naar school, naar een stageplek of naar het vinden van een baan! ‘DIAMANT, identiteit & weerbaarheid’ is een training gericht op jongeren zonder zinvolle dagbesteding. De Makassarplein Community zet de training sinds oktober 2011 in voor 17 jongeren uit de Makassarbuurt. SIPI (Stichting Interculturele Participatie en Integratie) ontwikkelde de training en voert deze uit. Door de jongeren aan een zinvolle dagbesteding te helpen, hangen ze niet rond en krijgt ook de leefbaarheid in de buurt een sterke impuls.

In het kader van de Sociale Herinvestering Indische Buurt 2011-2014 stelt het stadsdeel middelen beschikbaar om een impuls te geven aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in de buurt. Eén daarvan is ‘jongerenparticipatie en het verminderen van overlast’ met als doelstelling: ‘Meer jongeren op school, aan het werk of een andere vorm van participatie’. Leren met elkaar DIAMANT is bedoeld voor jongeren tussen 14 en 25 jaar die worstelen met hun identiteit. De training maakt jongeren weerbaar tegen risico’s op psychische problemen, crimineel gedrag, schooluitval, werkloosheid enzovoorts. De

jongeren krijgen meer zelfinzicht, leren zelfstandig denken, beter voor zichzelf opkomen en beter omgaan met andersdenkenden. Ze leren vaardigheden die veelal ontbreken of slecht ontwikkeld zijn. DIAMANT is vooral een groeps­­­training. Jongeren leren van elkaar en met elkaar. De deel­ nemers ontvangen ook individuele coaching en sluiten de training af met een zelfgekozen activiteit die ze met leeftijdgenoten uitvoeren (bv eindpresentatie, rap-show, informatiemarkt) Daarmee brengen ze de geleerde inzichten en vaardigheden in de praktijk. Een belangrijk aspect is dat ouders worden betrokken bij de training.

Resultaten De 17 jongeren die in november zijn gestart hadden allemaal een uitkering en geen school, werk of stage. Sinds november 2011 hebben zij weer een zinvolle dagbesteding: 12 hebben geen uitkering meer, maar zijn weer naar school en hebben een stage. Drie jongeren hebben een stage en kunnen hun diploma halen. Eén jongere heeft op eigen kracht werk gevonden en één dak- en thuisloze jongere heeft een inkomen en een huis gevonden. SIPI hoopt in het najaar van 2012 een tweede training te starten. Eind mei ontvangen de jongeren een certificaat van de training. Wilma Aarts & Esma Salama

MPC Nieuwsbrief 3


AGENDA 31 mei Maaltijd instroomkeuken. (Elke laatste donderdag van de maand, zie pag. 3).

2-3 juni Festival LIVE Oost (Rode Loper festival) Zie www.liveoost.nl.

9 juni Inspraakdag op het Makassarplein. De ontwerpers geven op het plein uitleg over het plan. Daarna inspraak. Ook inspraak over de invulling van de plinten. Verder verrassende onthullingen met buurtkinderen bij het Gorontaloblok en Surinde. De vrouwen druk in gesprek over het pleinontwerp (foto gemaakt met toestemming).

Vrouwen bouwen aan het Makassarplein Het Makassarplein kan beter! Veel omwonenden maken geen gebruik van het plein, terwijl een plein toch een ontmoetingsplek voor de buurt zou moeten zijn. Daarom krijgt het plein vanaf 2013 een nieuw gezicht. Op 26 april vond de tweede ontwerpsessie voor vrouwen plaats. Het werd een enerverende ochtend met meer dan 40 vrouwen uit de buurt uit het netwerk van weekendschool Ikram, MOI, SIPI en Rumah Kami. Stadsdeelwethouder Nevin Özütok vroeg de vrouwen vrijuit commentaar te leveren op het voorlopig ontwerp. Een aantal wensen uit de eerste vrouwenbijeenkomst waren door de ontwerpers al verwerkt in het plan. Er was dus vooral lof over het ontwerp en enthousiasme over de toekomst van het plein. In het nieuwe ontwerp komen, mede op verzoek van de vrouwen: - Veel veilige speelgelegenheden voor kinderen in diverse leeftijdsgroepen. - Veel zitgelegenheden, van lange banken en picknicktafels, tot informele plekken op muurtjes. - Een ruimte voor een moestuin vlakbij Rumah Kami, waar bijvoorbeeld munt voor de thee kan worden geteeld. - Maar liefst twee sportvelden. Eén daarvan is voor meerdere sporten te gebruiken. - Een waterelement dat als fontein de 4 MPC Nieuwsbrief

centrale ontmoetingsplek wordt op het plein, maar ook een speelelement is. - Een brede, open strook die bij evenementen op verschillende manieren in te vullen is (denk bijvoorbeeld aan een markt of openlucht bioscoop). - Minimaal één waterpunt om uit te drinken. - En last but not least: een GROENER plein! Vrouwen participeren vanuit ondernemerschap Er werd niet alleen over fysieke verbeteringen gesproken, maar ook over de sociale aanpak, een belangrijk punt voor de MPC. De aanwezige vrouwen willen zich graag inzetten om de buurt socialer te maken vanuit hun talenten. Dat gebeurt al. Er zijn volop vrouwen die voor elkaar naaien en koken, op elkaars kinderen passen en dergelijke. Een plan van de vrouwen is om een kledingreparatiewinkel te beginnen: buurtbewoners kunnen daar kapotte kleding laten repareren en kleding op maat laten maken. Daarnaast willen de vrouwen de catering verzorgen voor recepties en buurtfeesten. Op deze manier willen de vrouwen vanuit hun kracht en talenten zichtbaar worden voor de buurt. De plannen werden met enthousiasme aangehoord door stadsdeelwethouder Özütok. Zij wil binnenkort hierover verder praten en heeft toegezegd een bijeenkomst te organiseren voor en door vrouwen waarin hun empowerment centraal staat. Esma Salama en Karen Voors

23 JUNI Samen Indische Buurt Festival Zie www.sibf.nl.

Colofon De MPC Nieuwsbrief is een uitgave van de Makassarplein Community en wordt huisaan-huis verspreid in de Makassarbuurt. Bij de MPC betrokken organisaties: S-IPI, Buurtproject, Wijkwiskunde, Street­Smart, Boot/HvA, Bewonerscommissie Indië 4, 5, 7, 12, Postzegelpark Indische Buurt, Marokkaanse moskee Al Nasr, Woningcorporatie Eigen Haard, Schaakschool, Studio Teekens, Buurtvaders en moeders, Makassarkids, Stichting M.O.I., Buurtcentrum Rumah Kami/Civic Zeeburg, Instroomhuis, Participatiemakelaar Stadsdeel Oost. Aan dit nummer werkten mee: Sandra Bos, Mellouki Cadat (interviews), Darifa El Mahdioui, Intse Hamstra, Feye van Olden, Esma Salama, Huibert Teekens, Karen Voors. Redactie: Mellouki Cadat, Esma Salama, Huibert Teekens. Eindredactie en vormgeving: Studio Teekens Fotografie: Mellouki Cadat, Feye van Olden, Huibert Teekens. Oplage: 10.000 © 2012 MPC

De Makassarbuurt

Nieuwsbrief Makassarplein Community mei 2012  

Jaargang 3, nummer 3.