Page 1

AANKONDIGING Conferentie: Budgetmonitoring in de Indische Buurt Datum: 30 oktober 2012, 10 tot 16.30 uur Lokatie: de Meevaart, Balistraat 48 A, Amsterdam (www.meevaart.nl) Deelname is gratis en inclusief lunch, borrel en brochure Opgeven via: info@budgetmonitoring.nl

Programma 9.30-10.00 10.00-10.15 10.15-10.45 10.45-11.30 11.30-12.15 12.15-13.30 13.30-15.30 15.30-16.00 16.00

Inloop Welkom door Marjan Delzenne en Iara Pietricovsky de Oliveira Firoez Azarhoosh: Budgetmonitoring en burgerparticipatie, het experiment in de Indische Buurt Ann Blyberg, IHRIP: The importance to read the public budget through a human rights perspective Iara Pietricovsky de Oliveira, INESC: Budget monitoring, exchange of experiences Lunch Workshops Conclusies uit de workshops Borrel

Workshopprogramma:  Alexandre CiconeIlo, INESC: Budget and human rights, a methodology  Mellouki Cadat, MOVISIE: Burgerparticipatie en open data  Anne-Jan Zieleman, Stadsdeel Oost: De transparante overheid  Esma Salama, Makassarpleincommunity.:De burgerperspectievennota Indische Buurt

Budget monitoring biedt: • Transparantie en inzicht in de besteding van overheidsuitgaven; • Mogelijkheden om een gesprek op gang te brengen over publiek geld en de wijze waarop dit geld uitgegeven wordt; • Een optimale katalysator om dialogen te starten tussen de burgers onderling en tussen (groepen van) burgers en de overheid over behoeftes, prioriteiten en aanpak van problemen • Vangnetten en faciliteiten in relatie tot budgetten die oneigenlijk zijn of niet uitgegeven worden • Geloof in eigen kunnen en kracht • Een instrument dat door burgers in participatietrajecten kan worden gebruikt.

Centrum voor budgetmonitoring en burgerparticipatie Weesperzijde 69 – 1091 EH Amsterdam – 31 (0)20 6929534 - www.budgetmonitoring.nl - KVK 54169569 – info@budgetmonitoring.nl

30-10-12: Conferentie Budgetmonitoring in de Indische Buurt  
30-10-12: Conferentie Budgetmonitoring in de Indische Buurt  

Aankondiging conferentie Budgetmonitoring in de Indische Buurt d.d. 30 oktober 2012.

Advertisement