Page 1

Personaleblad - distribueres ogsĂĽ til venner og forretningsforbindelser Terminalen i Esbjerg har oprettet Blue Water Port Services

Nyt Blue Water intraeuropĂŚisk containerprodukt

Side 3

Side 3

Nr. 93 April 2010

Nyt koncept for pakkedistribution Side 9


100 års jubilæum Danske Speditører fejrede deres 100 års jubilæum med bl.a. en underholdende duel mellem Kurt Skov og Kurt Larsen, DSV Danske Speditører fyldte 100 år, og i den anledning holdt foreningen en stor konference på Børsen 22.1. Godt 200 chefer og ledere fra branchen deltog, og om aftenen var der gallaspisning for 375 festklædte mennesker på Statens Museum for Kunst. Indlæggene på konferencen var lagt i hænderne på bl.a. daværende trafikminister Lars Barfoed og klimaudfordreren Bjørn Lomborg, professor ved Copenhagen Business School. Til at binde hele dagen sammen var hyret den kendte TV-vært Clement Kjersgaard.

Direktør Danske speditører Martin Aabak Kurt Larsen DSV

2

Blandt dagens højdepunkter var Kurt Skovs rolle som duellant mod det børsnoterede DSVs bestyrelsesformand Kurt Larsen. De 2 x Kurt skulle, efter en præsentationsfilm med de gamle kæmper fra Samson Transport og Paul Lehmann, tage en diskussion på scenen om kulturforskelle og kundestrategier. Duellen bølgede frem og tilbage med københavnsk pågåenhed og jysk sejhed, men endte til sidst uafgjort! Det blev ret underholdende, også med Clements spørgsmål til de herrer og sit uortodokse sceneshow. Blue Water var nomineret til speditør-

Clement Kjersgaard

Kurt Skov

foreningens nyindstiftede Effie-pris, som fremover vil blive uddelt hvert år til en speditionsvirksomhed, som har udtænkt transport-/logistikløsninger med udgangspunkt i EFFektivitet, Innovasion og Energibesparelser. Vi bød ind med vores indsats for at tiltrække short sea-rederier til Esbjerg, og i det hele taget tænke i kombinerede løsninger via vandvejene. Uretfærdigt eller ej - vi vandt ikke prisen i år. Det blev en vellykket og festlig dag - taget jubilarens alder i betragtning.


Blue Water News | Nr. 93 | April 2010

Nyt Blue Water intra-europæisk containerprodukt Blue Water tror på, at de seneste års fokus på færdselstætheden og miljøvenlige transportløsninger er en positiv udvikling, da de favoriserer dør/dør containersegmentet og dets udvikling inden for Europa. Blue Water ønsker at spille en aktiv rolle i forbindelse med konceptet og dets videre udvikling. Derfor har vi udviklet et intra-europæisk logistikprodukt baseret på container dør/ dør transporter. Produktet er grundlæggende identisk med det succesrige verdensomspændende NVOCC koncept, men er i dette tilfælde begrænset til intra-europæisk containertransport pr. skib, bane eller flodpram kombineret med en kort for- og eftertransport pr. lastbil. Ved at kombinere en række anerkendte containerudbyderes services kan Blue Water tilbyde hyppigere afgange og en geografisk bredere dækning, end den indivduelle operatør selv kan tilbyde. Yderligere kan Blue Water også kombinere containertilbud med trailerløsninger, hvorved kunderne kan købe alt på et sted - hurtige/hyppige trailerløsninger såvel som de lidt langsommere transporter men billigere og miljøvenligere contai-

nerløsninger fra samme transportfirma. For at belyse de miljømæssige fordele bringes nedenfor et par eksempler på CO2-besparelserne ved containertransport: Bilbao by til Oslo by: CO2 besparelse ved at bruge bil/skib/bil vs kun lastbil er 45%. Amsterdam by til Oslo by: CO2 besparelsen ved at bruge bil/skib/bil vs kun lastbil er 31%

etableret ligesom sø/bane forbindelserne til destinationer i SNG-landene, f.eks. Rusland og Kazakhstan. Indledningsvis tilbydes transport fra Norditalien og det tyske Ruhr-distrikt pr. bane/sø- kombination til Sverige, Norge, Storbritannien og Irland. Niels Tolstrup / Blue Water Esbjerg og København er overordnet ansvarlig for produktet, som tilbydes fra alle Blue Waters europæiske kontorer.

Blue Water tilbyder en række containertyper, såsom 45’ PWHC (pallebred highcube) container, som kan rumme 33 Euro-paller ligesom en trailer - 20’ container godkendt til specielt tunge læs - flat rack container til overdimensioneret gods - bulk container til massegods samt 40’ og 45’ PWHC (pallebred highcube) kølecontainer. Størstedelen af Middelhavsområdet inklusiv Nordafrika og Iberia udgør de sydlige områder, der forbinder Nordeuropa/ Storbritannien/Irland og de nordiske lande og omvendt. Forbindelserne inden for Nordeuropa er det andet kerneområde, og forbindelserne til landene omkring Østersøen er også

Niels Tolstrup / Blue Water ses her foran en 45’ PWHC (pallebred highcube) container, som kan rumme 33 europaller.

GLS kontrollerer store mængder af dette skrot på globalt plan - og heraf ca. 200x20’ containere per måned fra Europa. Netop mængden fra Europa til Asien var til forhandling under besøget og udfaldet var positivt - nemlig et håndslag på et partnerskab omkring transporten af disse containere. Vi er allerede i gang og de første 50x20’ er under ekspedition. Vi ta’r skraldet !

Under besøget i Esbjerg ses Imran Khan placeret imellem Kenneth Sindahl / leder af oversøafdelingen og Kurt Skov.

HEAVY METAL Transport af skrot på globalt plan Under en international konference i 1999 i Dubai mødte Kurt Skov en ung, meget aktiv og ambitiøs pakistaner, Imrad Khan, og sammen havde de flere gode samtaler. 11 år senere meldte Imran Khan pludselig sin ankomst i Esbjerg , hvor han kom på besøg 18. 2. I mellemtiden har Imran Khan i Pakistan etableret selskabet GLS Group of Companies, som består af 6 forskellige transportselskaber. Det ene af selskaberne har specialiseret sig i transport af metalskrot fra hele verden til Asien.

Blue Water Port Services Blue Water Marine & Energy A/S har fra 1.4. udvidet det i forvejen tætte samarbejde med Siemens Wind Power A/S til at omfatte følgende funktioner i alle danske havne: • Supervision med hensyn til lastning og losning af skibe. • Registering / service af vindmølledele i havnene. • Montage af transportbeslag (fødder/ surringsbeslag mv.) som forberedelse af emnerne til søtransport.

Terminalen i Esbjerg har i den forbindelse oprettet en ny afdeling , Blue Water Port Services, der skal varetage de nævnte opgaver, hvor samtlige definerede ydelser registres ind i et nyudviklet IT-system med webadgang for de involverede parter. Et styrings- og registeringsværktøj specielt udviklet til opgaven af Blue Water Terminals / Blue Water IT samt Siemens.

På billedet ses Blue Water Port Services gruppen samlet foran montagekranbilen, da den blev fremvist i Esbjerg. 3


Blue Water News | Nr. 93 | April 2010

Nyt motor- og generatoranlæg til Nukissiorfiit, Ilulissat

kunne deles op i følgende faser: 1. Landarbejde og lastning på Grønlandshavnen i Aalborg - i koordinering med RAL. 2. Søfragten til Ilulissat - transithavn var droppet grundet den forholdsvis store tonnage. 3. Losning af motor og generator, trækker og specialtrailer samt alt bakseudstyr til indbaksningen. 4. Trucking fra kajside til site hos Nukissiorfiit med stigninger på 8-12 %. 5. Indbaksning til fundamentet. 6. Returnering af trækker + specialtrailer samt bakseudstyr til Aalborg. Et nødvendigt stort forarbejde inden materiellet blev lastet ombord på m/s ”Mary Arctica 934” og sendt mod Ilulissat, hvor der samlet blev brugt 7 dage til opgaven, inden finjusteringen af motoren kunne foretages af Nukissiorfiit og Man Diesel A/S .

Primo februar 2009 blev Blue Water Aalborg kontaktet af vores gode kunde Nukissiorfiit (Grønlands Energiforsyning). Projektleder Morten K. Christiansen skulle have et motor- og generatoranlæg - en større sag på 78 tons - transporteret til Grønland. Blue Water løser de forskellige transportbehov for Nukissiorfiit - såvel sø- som luftfragt, men denne opgave krævede lidt mere forarbejde og koordinering end den daglige operation, fortæller Rene Birk Jørgensen / Blue Water Aalborg, der står for søfragt til Nordatlanten. Fra Blue Water Ilulissat kunne Kenneth Birk Jørgensen hurtigt melde tilbage, at det krævede ekstra medbragt materiel til byen at kunne trucke det fra kajside i Ilulissat til site hos Nukissiorfiit, da der ikke

lokalt findes kran og køretøjer, der kan håndtere så stor en tonnage. Ved et informations- og koorderingsmøde i Aalborg deltog rådgivende ingeniører fra Nukissiorfiit og Blue Water folk fra Ilulissat og Aalborg, og der blev lagt en køreplan for projektet, som i store træk

Fornemt besøg hos Blue Water Aalborg I forbindelse med et besøg i Aalborg havde det grønlandske landsstyremedlem for bolig, infrastruktur og trafik (Naaklakkersuisoq), Jens B. Frederiksen, ytret ønske om at besøge flere af de store virksomheder i Aalborg, som har et nært samarbejde med Grønland. Derfor havde vi fornemt besøg 9.12. af Jens B. Frederiksen og hans departementchef Steffen Ulrik Lynge samt styrelseschef Michael Pedersen. De tre herrer blev vist rundt til virksomhederne af salgs- og marketingschef for Aalborg Havn Ole Brøndum. Besøget varede ca. 45 min., hvor gæsterne fik rundvisning på kontor og terminal, og der blev lejlighed til at drøfte Blue Waters rolle omkring fragt til og fra Grønland. ”Det er en fornøjelse og en blåstempling at få besøg af så betydningsfulde politikere fra Grønland. Det anser vi som et 4

vidnesbyrd om, at Blue Water er en anerkendt virksomhed i Grønland inden for transport og logistik”, siger Ole Bøgh Ulriksen, udviklingschef for Nordatlanten og kontorchef hos Blue Water Aalborg.

F.v. ses Michael Pedersen, Ole Brøndum, Ole Bøgh Ulriksen, Jens B. Frederiksen og Steffen Ulrich-Lynge.

Krydstogtseminar i Nuuk 24.2. blev der afholdt krydstogtseminar i Nuuk. Her skulle hele krydtogtsæsonen 2010 på Grønland planlægges. Blue Water deltog med Jesper Skjoldborg Øraker og Kenneth Skovbjerg Pedersen, og blandt de andre deltagere var folk fra turistbureauer fra hele kysten, Greenland Turism og RAL Spedition. Derudover var der prominente gæster udefra. Luis De Carvalho / DC Consult, København, som har mange år bag sig i krydtogtbranchen fra forskellige rederier, har nu sit eget konsulentfirma, der rådgiver rederierne. Natascha Martin/ George Washington University Washington DC, som er i Nuuk i forbindelse med sin uddannelse, hvor hun skriver om turisme i Grønland. Alt i alt en meget udbytterig dag.

På billedet ses f.v. Natascha Martin /Georg Washington University, Jesper Skjoldborg Øraker / Blue Water Nuuk, Malik Milfeldt / Greenland Turism, Kenneth Skovbjerg Pedersen/ Blue Water Nuuk og Luis De Carvalho/ DC Consult.


Blue Water News | Nr. 93 | April 2010

På besøg i Kina I december blev det igen tid til en tur til Kina for at besøge vore gode samrbejdspartnere Cargo Services. Denne gang var det Ole Haahr Hansen / Blue Water Billund og Lene Lyebalk / Blue Water Aalborg, der fik fornøjelsen. De første par dage var hos Cargo Services i Hong Kong, hvor vi holdt møde med Ringo S.M. Cheung, Emmanuel Lee og Mandy Cheng. Derudover mødte vi Karen Kse og Alex Tang, der varetager det operationelle, og som vi arbejder meget tæt sammen med i det daglige. Derefter gik turen videre til Shanghai. Det var et meget glædeligt gensyn med Ron Huen og hans team. Vi fik en rundvisning på deres nye lager, som bl.a. varetager håndteringen for Gucci, Diesel, Jysk og andre store kunder. Det var en spændende oplevelse, og der er et meget veludviklet logistik set-up, som er klar til at håndtere endnu flere kunder for Blue Water. Vi fik besøgt en del eksisterende kunder i Shanghai / Suzhou området og fik også hilst på et par nye potentielle kunder.

Der er ingen tvivl om, at Blue Water og Cargo Services har et helt unikt samarbejde, og dette blev kun bekræftet under vort besøg. Som én af de ledende logistikudbydere i Kina er Cargo Services velegnet til enhver type opgave, vi og vore kunder måtte ønske at løse i Kina -det være sig lager, logistik, pick & pack, distribution eller specialistopgaver.

Fra Cargo Services i Hong Kong. Emmanuel Lee, Ringo S. M. Cheung, Mandy Cheng, Karen Tse, Alex Tang og Ole Haahr Hansen.

Fra Cargo Services Shanghai. Bryan Shi, Lene Lyebalk, Brian Ho, Ole Haahr Hansen, Darren Liu.

Brian Ho, Kevin Lam, Amy Bao, Lene Lyebalk , Jessie Xu, Ivy Duan, Ole Haahr Hansen

Konference i Hong Kong Vor samarbejdspartner igennem 10 år, Cargo Services (Far East) Ltd., var igen i år vært for afholdelse af Far East Cargo Line Konferencen i Hong Kong. Far East Cargo Line er et samarbejde mellem større, uafhængige og privatejede speditionsfirmaer i Asien og Europe. Det primære formål med alliancen er at foretage fælles fragtindkøb hos rederierne på ruten Asien/Nordeuropa samt sikre et ensartet og højt serviceniveau over for vore kunder og tilknyttede leverandører. Cargo Services benyttede samtidig lejligheden til at fejre sit 20 års jubilæum med

deltagelse af ca. 600 indbudte gæster til nytårstaffel i Hong Kong. Cargo Services kan med rette være ganske stolte af firmaets udvikling i løbet af disse 20 år, idet firmaet i dag tæller mere end 2500 ansatte, 25 kontorer i Kina, logistikfaciliteter, egen vognpark til containerkørsel, rederiagenturer o.m.a. Konferencen, der blev afholdt i februar i tilknytning til det kinesiske nytår, gav rig mulighed for at mødes med samarbejdspartnere fra både Europa og Asien. Fra Blue Water deltog i år Thomas Jeppesen og Stig Egelund / Blue Water København.

På tur med Thai Cargo Da Blue Water er en vigtig luftfragtspeditør for Thai Cargo blev Natacha Koch Pedersen / Blue Water København sammen med 4 andre speditører inviteret med på en fremvisningstur til Thailand, under ledelse af Jacob Søgaard, for at få udvidet sit kendskab til Thai Cargo og deres HUB i Bangkok. I løbet af ugen så de, hvordan godset bliver sendt, modtaget samt opbygget på enheder til andre destinationer rundt om i verden. Særligt spændende var det at se, hvor stor kontrol Thai Cargo har på alt gods i deres HUB, som udgør en stor del af lufthavnen i Bangkok. Fra deres

kontrolrum overvåges hele Thai Cargo området af 5 ansatte på video og radio for at elimenere eventuelle fejl. Thai Cargo sender årligt ca. 4.560 tons ud af Danmark. I terminalen i Bangkok ryger der mere end 14.000.000 tons gods igennem årligt til mere end 772 destinationer i 133 lander over 4 kontinenter, hvilket giver endnu mere grund til at være imponeret over deres serviceniveau. En rigtig god tur, hvor vi også fik snuset lidt til den thailandske kultur, fortæller Natacha Koch Pedersen.

F.v. Jacob Søgaard/ Thai Cargo sammen med selskabet. Natacha Koch Pedersen ses som nummer 2 f.h. 5


Blue Water News | Nr. 93 | April 2010

Banetransport fra Kina til Kazakhstan

Blue Water Singapore har for én af vore gode kunder i Dubai arrangeret en interessant transport via jernbanen fra Kina til Kazakhstan. Vi har stor erfaring med netop denne transportform ind til det kaspiske område, og i fremtiden vil vi se en stigende mængde blive transporteret via bane fra Kina. I denne omgang var det en større drejebænk, der skulle transporteres, og den målte 1340 x 225 x 255 cm. og vejede 27 tons.

Koordinering med de lokale myndigheder samt baneoperatørerne er meget vigtig ved transport via denne rute, og også sikring af godset spiller en stor rolle. I forbindelse med denne transport var det nødvendigt at lave ændringer til emballering, så selve drejebænken kunne sikres direkte på banevognen. Maskinen ankom i god behold til destinationen, hvor Blue Water Aktau arrangerede den lokale indfortoldning.

14 dage fra Danmark til Doha med lastbil Blue Water Qatar udførte for nyligt en yderst udfordrende vejtransport fra Danmark til Doha i Qatar. Ocean Team Qatar skulle have en mobil tørringsenhed (Mobile Drying Unit) i en 20' high cube container (2,89 meter høj) sendt fra Danmark til Qatar. Da transporten hastede meget, ønskede kunden forsendelse med luftfragt, men på grund af godsets overdimensioner / højde, var det ikke muligt at finde et ordinært fragtfly, som kunne tage forsendelsen. Derfor fandt Blue Water Qatar en alternativ løsning med bil og en estimeret transittid på i alt 18 dage. Godset blev afhentet fra lager i Esbjerg og leveret i Doha på nøjagtig 14 dage til sammenligning ville forsendelse med luftfragt have taget omkring 8 dage og søfragt 32 dage.

Åbning af Maersk Oil Qatars nye pakhus og lager Torsdag 10.12. indviede Maersk Oil Qatar sine nye logistikfaciliteter i Qatar. Faciliteterne skal fungere som base for onshore operationer, og dækker et område på 35.500 m2 med 9.400 m2 overdækket pakhus. Maersk Oil Qatar samarbejder med Venture Gulf Group, og faciliteterne ligger på disses lokaliteter i industriområdet. Blue Water var inviteret med til indvielsen og var repræsenteret af John Daniel og Arne Iversen fra Doha såvel som Kurt Skov fra Esbjerg og Abdullah Al Nasser fra Venture Gulf Group, som også er Blue Waters partner i Qatar. Blue Water løser forskellige transportopgaver for Maersk Oil Qatar og er for nyligt blevet udnævnt til speditør på alle transporter fra UAE til Qatar.

Det beviser, at vejtransport fra Europa til Mellemøsten er en hurtig og pålidelig løsning sammenlignet med luftfragtsforsendelser, og med kun få dages forskel i transittid, er det en væsentlig mere økonomisk fornuftig løsning.

F.v. Morten Westin / Maersk Oil Qatar, John Daniel / Blue Water Qatar, Knud Børsting / Maersk Oil Qatar, Abduallah Al Nasser / Venture Gulf Group og Arne Iversen / Blue Water Qatar.

Vestas vindmøller fra Kina til Danmark Ved udgangen af 2009 fik Blue Water tildelt ordren på en større transport af vindmøller fra Kina. Blue Water lastede i slutningen af november 37 V80.2 naceller og hubs fra kundens produktionsfaciliteter i Tianjin, Kina, og transporterede dem til havnen med henblik på opbevaring indtil ankomsten af projektskibet "Beluga Efficiency". Det var en udfordrende opgave på grund af det store antal enkeltdele, men projekttransporten gik i sin helhed glat og uden skader på materiel og gods. Endnu en ordre på transport af vind6

møller for Vestas blev sikret inden nytår - denne gang var det 21 tårnsektioner, som med succes blev udskibet fra Taicang i begyndelsen af januar 2010. Disse to velkoordinerede transporter markerer endnu en milepæl for Blue Waters projekt- og vindmølleafdeling. Vores brede erfaring med håndtering og transport af vindmøller kombineret med det lokale kendskab hos egne kontorer og agenter i Asien gør, at disse transporter er endnu en succeshistorie, og manifesterer Blue Waters position som global udbyder af logistikløsninger på vindmølletransporter.

Fra besøg hos Vestas Tianjin ses f.v. Carol Liu / Blue Water Qingdao, Jou Ou Yang, Manlu He og Joanna He / Vestas Tianjin og Arne Iversen / Blue Water Qingdao.


Blue Water News | Nr. 93 | April 2010

Blue Water Qatar fejrede 1 års jubilæum Mandag 7.12. havde Blue Water Qatar arrangeret 1-års jubilæumsfest, som blev fejret under IPTC-udstillingen (se anden artikel). Mange kunder og gæster

fra bl.a. Danmark deltog i festen, og ligeledes vores partner i Doha, Abdullah Al Nasser/ Venture Gulf Group og hans team.

F.v. Arne Iversen / Blue Water Qatar, Reda Nabawi og Abdullah Al Nasser / Venture Gulf Group og Kurt Skov / Blue Water Esbjerg.

F.v. R. Srikanth / Venture Gulf Group og Claus Laursen / Blue Water Dubai.

F.v. Shareef Khaja og John Daniel / Blue Water Qatar og hans kone, Anita Joseph, Arne Iversen og Gilna Viju / Blue Water Qatar og Kurt Skov.

F.v. Jens Peder Thomsen / Ocean Team Scandinavia, Thomas Bek / Blue Water Esbjerg og John Moritzen / Jakob Albertsen

Lidt baggrundsviden om Qatar Qatar er en ung nation, grundlagt i 1971 og med en befolkning på 1,5 mio. indbyggere – heraf 350.000 lokale. Landet er et af verdens rigeste på grund af de enorme olie- og gasfelter - et af verdens 3. største gasfelter ligger i Qatar. Qatars mål er at skabe verdens førende faciliteter inden for LNG (flydende naturgas) og GTL (gas til væske) produktion og eksport – placeret i industricenteret, Ras Laffan, som huser store firmaer som ExxonMobil, Shell, Dolphin, Qatargas og RasGas. Mange store projekter er under udvikling, bl.a. ”The Pearl” – en kunstig ø, Qatar-Bahrain broen – 48 kilometer lang, ny lufthavn og ny havn. Adskillige danske firmaer er allerede veletablerede, som f.eks. Maersk Oil, Cowi, Rambøll, MT Højgaard m.fl. Da Blue Water er meget involveret i transport for virksomheder i olieog gasindustrien, etablerede vi i oktober 2008 anpartsselskabet Blue Water Shipping Qatar, som har alle de licenser, der kræves for at udføre alle typer transporter med bil, skib og fly.

IPTC (International Petroleum Technology Conference) 7.-9. december 2009, Doha, Qatar Blue Water deltog i olieudstillingen i Qatar som en del af den danske fællesstand i den danske pavillon organiseret af Tofko Business Development med repræsentation af i alt 8 danske virksomheder. Transport af standmateriel blev varetaget af Blue Waters udstillingsafdeling. Messen var en god anledning til at promovere vort nye set-up i Doha, og på standen var Blue Water repræsenteret af vore lokale folk Gilna Viju, Shareef Khaja, John Daniel og Arne Iversen med god assistance fra Claus Laursen / Blue Water Dubai og Thomas Bek samt Kurt Skov og Dan Nissen/Blue Water Esbjerg. Maersk Oil har drevet forretning i Qatar siden 1992, og mange danske underleverandører er ligeledes etablerede i Qatar med egne kontorer.

Blue Waters stand, f.v. Dan Nissen, Claus Laursen, John Daniel, Thomas Bek, Arne Iversen og Kurt Skov.

F.v. Peter Toft og Jørgen Gråbæk/ Valtor Offshore.

F.v. Kim A. Jensen og Jens Rud / Esbjerg Oiltool.

f.v. Mogens Tofte Koch og Line Vittrup Jacobsen / Tofko Business Development.

Henrik Madsen / Ocean Team Qatar. 7


Blue Water News | Nr. 93 | April 2010

Til seminar i Le Havre I begyndelsen af december afholdt EssFood France og deres datterselskaber Raynald Petersen og Desfis et seminar i Le Havre, hvor Blue Water Frankrig deltog og havde lejlighed til at introducere og fortælle om Blue Water gruppen og transporter i almindelighed, fortæller Fabrice Rolland.

På Ess-Foods foranledning og med stor hjælp fra Hanjin France / Pascal Hamon fik vi arrangeret et fælles besøg på den nye containerterminal i Le Havre – Port 2000. Vi fik et indblik i deadlines og det komplekse arbejde med at losse og laste et containerskib – og ikke mindst et indtryk af, hvor store sådanne skibe kan være.

På besøg i Le Havre Port 2000. Ess-Food gruppen, Pascal Hamon / Hanjin France og Fabrice Rolland / Blue Water Brest

Adm. dir. Tommy Jensen / Ess-Food France byder alle velkommen til seminaret.

25 års jubilæum Alpha Reefer Transport Group / FSC Frigoship GmbH, Hamborg, der er én af verdens største rederier inden for konventionelle køleskibe, kunne 26.11. fejre sit 25 års jubilæum Mere end 150 gæster fra 28 lande kunne samtidigt sige farvel til Joachim von Reiche, der har stået i spidsen for begge organisationer siden opstarten. Blue Water har i mange år haft et tæt samarbejde med firmaet. Bl.a. drev vi tilbage i 90’erne en fælles linie fra Europa til Ægypten, men også i dag befragter vi rederiets skibe for at transportere bl.a. kød, fjerkræ, fisk og andre fødevarer rundt i hele verden , fortæller Mogens Nielsen / Blue Water Brest, der deltog i arrangementet. Et vemodigt farvel, men også med en forventning om et godt

samarbejde med den nye generation af firmaet, nu ledet af Wolfgang Zielke.

Blue Water har per 1.4. indgået aftale med Loginet S.A i Buenos Aires i Argentina om et agentsamarbejde, der skal dække vores transport af fødevarer fra Argentina og til dels Uruguay. Desuden skal der samarbejdes omkring generel transport til og fra Argentina for hele Blue Water gruppen med skib og fly. Loginet styres af Juan Pablo Bergallo, som har mere end 15 års erfaring og startede sit eget firma for omkring 3 år siden. Planen er, at vi med samarbejdet kan udvikle transporten af kød, fisk og frugt fra Sydamerika ved at være tættere på leverandørerne og dermed give vore kunder en bedre service. Loginet vil arbejde tæt sammen med Blue Water Sao Paulo / Brasilien og være vores forlængede arm på det argentinske marked, fortæller Frank Madsen, der har været på besøg i Argentina i marts måned.

F.v. ses Davide Galassi / Inalca JBS Spa sammen med Joachim von Reiche.

Safmarine pris

8

Ny agent i Argentina

Under et nyligt afholdt møde i Bruxelles med Safmarine, der er én af vore største samarbejdspartnere med hensyn til transport af containere med fødevarer ad søvejen, fik Blue Water overrakt en ærespris, fordi vi er blevet rederiets største kunde målt på transport af TEUs på verdensplan. Transport af fødevarer har igennem mange år været et vigtigt forretningsområde for Blue Water, som det også er i dag. ”Vi er stolte af at modtage denne pris, og det viser os, at med den rigtige samarbejdspartner og tilgang til markedet, kan vi tilbyde vore kunder en pålidelig service,” fortæller Frank Madsen og Dan Nissen, der er ansvarlige for vore fødevarertransporter på verdensplan, og beggge deltog i mødet i Bruxelles.


Det, som begyndte med web-systemer til booking, lokalisering og fragtdisponering af ferske laks fra Norge til Mellemeuropa, er nu bl.a. blevet til dét, vi kalder cruise logistics – d.v.s. lager- og transportlogistik for vareforsyninger til krydstogtskibe – og nu udbygget med et helt nyt koncept til optimering af pakkeleverancer overalt i Europa. Igennem næsten 15 år har Blue Waters IT-afdeling udviklet den ene specifikke kundeløsning efter den anden. Uanset om kunden havde kasser, paller eller pakker, eller om varerne skulle sendes pr. skib, fly eller lastbil skræddersyede vores IT-specialister med Kim la Cour i spidsen

Pakkedistribution for Bestseller Bestseller er en hastigt voksende dansk virksomhed, der sælger moderigtigt tøj til butikker overalt i Europa. De første positive kontakter til Bestsellerkoncernen blev skabt tilbage i 2005, hvor vi fik lov at prøve kræfter med det irske marked. Døråbneren var IT og Blue Waters eget set-up i Irland siden 1978. Bestseller valgte så i 2008, da man havde i alt 28 transportleverandører tilknyttet - at udbyde opgaverne i form af tenders og dermed begrænse kredsen af samarbejdspartnere. Med de gode erfaringer fra Irland kom vi ud af udbudsrunden med aftaler for yderligere markeder – Storbritannien og Nordatlanten. Og med meget kort varsel, som ikke levnede megen tid til IT-tests og set-ups, overtog vi pr. 1.12.09 endnu to marke-

der – Tyskland og Frankrig. Selvom vi var pressede med at sætte systemet op, fungerede kommunikationen mellem Bestseller, Bestsellers kunder og os selv fra dag 1! Det gjorde os lidt stolte. Normalt er detailbutikkens navn kendt før afgang fra Danmark, men på et fjernlager i Dublin arrangerer vi ”pick&pack” af jeans, og på andre depoter i Europa står vi også til rådighed med lagerplads for modtagerne. Også direkte udveksling og handel mellem de europæiske butikker foregår gnidningsfrit inde i vores Compas-system. Vi har opnået 98% leveringssikkerhed og registrerer ingen tab og svind. Vores performance (KPI) illustreres bedst med denne ”lagkage”:

O

UE

WAT E

RL

DWI

E

Blue Waters IT-afdeling har videreudviklet på det kundetilpassede web-bookingsystem, som blev introduceret allerede tilbage i 1996. En transport og logistikløsning er ikke kun et spørgsmål om at bringe en vare fra ét punkt til et andet. Blue Water tilfører sine kunder en stor grad af merværdi i form af tillægsydelser, hvoraf IT-styring af leverancerne fra dør til dør synes mere og mere vigtigt. Det er for os blevet et afgørende salgsparameter.

L

R

Blue Water

W

Nyt koncept for pakkedistribution

B

Blue Water News | Nr. 93 | April 2010

D

en web-baseret løsning på den platform, vi i dag kalder Blue Water Compass. Hele idéen er en aflastning af kundens arbejdsgange og en effektiv kommunikation. Inde i det samme web-system kan kunden booke alle sine forsendelser – uanset mængde og transportmåde – og vi sikrer samlet og samtidig afhentning på læsseadressen. Som en af de eneste speditører kan vi håndtere ”track and trace” og ”POD” ud fra både kundernes egen stregkode eller ud fra stregkode-labels i vores system. Også direkte ombytning mellem butikkerne i Europa og returnering er under fuld kontrol.

Key Account – gruppe For at oparbejde en samlet ekspertise omkring pakkedistribution oprettede vi i Esbjerg en specialafdeling for pakkedistribution under Michael Poders kyndige vinger. Afdelingen har nu fire ansatte, som er i løbende kontakt med Bestseller og butikkerne i Europa. De er parate til at tage nye kunder ind, og kommunikationen foregår på flydende engelsk, tysk, fransk og italiensk. Pakkespeditørerne opererer med en høj grad af leveringssikkerhed og hurtige transittider. F.eks. kan varer til Tyskland leveres indenfor 24 timer, og til Frankrig, Italien, Storbritannien og Irland inden for 48-72 timer.

Leveringsfrekvens Frankrig (februar) BLUE WATERs PAKKEAFDELING EKSPEDERER NU MERE END 3 MIO. SMÅPAKKER OM ÅRET! -bare ud af Danmark til europæiske lande. Nyudviklede IT-systemer og dygtige medarbejdere sikrer effektive leverancer til tiden. dage

dage

dage

dage - eller mere

Ring og hør nærmere: Michael Poder, tlf. +4529691758 e-mail: mph@bws.dk 9


Blue Water News | Nr. 93 | April 2010

Marintech 2009 Shanghai – 1.-4.12.2009 Marintech er Kinas største maritime messe og afholdes hvert andet år i Shanghai New International Expo Centre. På trods af finanskrisen dækkede den danske fællesstand under Dansk Eksportforening i år 900 m2 med 38 danske udstillere. Blue Water håndterede al transport og returtransport af standmateriel til den danske fællesstand - både gods videresendt fra Kormarine (i Korea, der blev afholdt i oktober), Danmark og lokale danske kontorer og agenter. Blue Waters udstillingsafdeling havde egne folk på plads i Shanghai før messens start, og godshåndteringen fungerede planmæssigt, så de danske udstillere var klar til åbningen 1.12. Den danske pavillon blev officielt åbnet af Danish Marine Groups bestyrelse samt daværende miljøminister Troels Lund Poulsen, som var i følge med ambassadør Jeppe Tranholm-Mikkelsen og generalkonsul Susanne Hyldelund.

SEATRADE CRUISE SHIPPING MIAMI 2010 Igen i år besøgte og udstillede Blue Water under Seatrade Cruise Shipping, Miami 16.-18. 3. Seatrade Cruise Shipping er den største krydstogtrelaterede messe, hvor der både er repræsentanter fra rederierne, destinationerne samt leverandørerne worldwide. I år var vi dog ikke alene på standen , idet vi udstillede under det nye netværk: Cruise & Marine Logistic Network (C&MLN) med de øvrige parter i netværket: Priano Marchelli, Italien, Tefra Travel, Tyskland og Southampton Freight Services, UK. Desuden var der besøg af agenter fra bl.a. Hong Kong, Uruguay & Frankrig. Vi havde en rigtig god messe med utroligt mange besøg fra såvel eksisterende

som potentielle kunder og leverandører. Som sædvanligt var vores stand en del af ”Cruise & Ferry Group” under Dansk Eksportforening, som Blue Water også havde transporteret al standmateriel for. Den daglige Happy Hour var en success, der havde vi mulighed for at få en sludder med dem, som kiggede forbi. Vi siger tak for besøget til alle, der kom forbi - på gensyn i 2011 ! Se www.marinelogisticnetwork.com for omtale samt billeder fra messen. For yderligere informationer om C&MLN venligst kontakt: Lisette Trab Munk Tel: +45-7913 4196 E-mail: info2@marinelogisticnetwork.com

Gulfood 2010, Dubai

Til trods for den globale krise, som sætter sine tydelige spor i bybilledet i Dubai, var der igen i år rekorddeltagelse på Gulfood, som er Mellemøstens største fødevaremesse. Der var mere end 3500 udstillere, så messen markerer sig mere og mere som en international event og ikke kun regionalt for Mellemøsten. Blue Water har med egne kontorer i Dubai og Jebel Ali været involveret i transporter af fødevarer de sidste mange år og opererer i dag stadig egen flåde af kølebiler. Vi sender desuden et stort antal containere til Mellemøsten fra Sydamerika, USA, Europa og Fjernøsten. På udstillingen mødte vi mange af vores gamle kontakter, men også flere spændende nye, så det er helt sikkert en udstilling, vi vil fokusere mere på i de kommende år, udtaler Frank Madsen / Blue Water Esbjerg, der besøgte udstillingen. 10

Vi ses på Blue Waters stand 16113 Se evt. yderligere info på: www.windpowerexpo.org


Blue Water News | Nr. 93 | April 2010

To nye kraftværkprojekter Blue Water har igennem de senere år specialiceret sig i levering af komplette logistikløsninger i forbindelse med etablering af nye - eller udvidelse af eksisterende - kraftvarmeværker. I 2008/2009 var Blue Water bl.a. involveret i to større projekter i henholdsvis Guatemala og El Salvador. Disse projekter inkluderede bl.a. transport af de tungeste enheder nogensinde flyttet som vejtransport i Guatemala. Ud over transport af motorer, generatorer, transformere m.v. arrangerer Blue Water også levering af motorerne på selve fundamentet. Dette kan være en kompliceret og meget kritisk del af projektet. Motorerne skal placeres med milimeters præcision, hvilket kan være en udfordring med motorer, der vejer op til 300 tons. Blue Water er stolte af at kunne informere om to netop indgåede kontrakter

omhandlende udvidelse af et kraftvarmeværk på Maldiverne og udvidelse af et kraftvarmeværk på Grønland. Projektet på Maldiverne – på hovedøen Male - udføres for vores gode kunde Semco Maritime, der bl.a. har specialiseret sig i sådanne projekter. Der er flere udfordinger i forbindelse med projektet, da infrastrukturen på Male ikke er ideel, og vores ingeniør har været på overarbejde, da kajen f.eks. ikke er stærk nok til at kunne modstå vægten af de tunge MAN motorer. Projektet i Nuuk, Grønland udføres for en ny kunde, der igennem mange år har været en hovedaktør inden for etablering af kraftværker globalt. Dette projekt inkluderer transport af en motor på 300 tons, hvilket er den tungeste nogensinde transporteret på Grønland.

Nyt medlem af WWPC – World Wide Project Consortium Blue Water i Azerbaijan har siden starten i 1996 været involveret i store projekter, der bl.a. inkluderer transport of komplette borerigge fra et kontinent til et andet - senest transport af en FSO i dele fra Singapore til Det Kaspiske Hav. I forbindelse med disse projekter har vi i Blue Water gruppen folk ansat med mange kompetencer - såsom projektspeditører, formænd og ingeniører - og har desuden et stort netværk af egne kontorer, hvor der sidder folk med speciel ekspertise. Det er dog samtidigt meget vigtigt at have et netværk af specialicerede projektspeditører uden for Blue Water, som vi kan trække på i de lande og områder, hvor vi ikke selv er repræsenteret. Netop derfor blev Blue Water Azerbaijan i 2009 medlem af WWPC (World Wide Project Consortium). WWPC er det førende netværk inden for projektspeditører og dækker i dag mere end 79 lande. I januar blev det årlige WWPC møde afholdt - denne gang i Kuala Lumpur. Blue Water var repræsenteret af Kurt Skov og Thomas Bek, der fik lov til at præsentere Blue Water som det nye medlem i gruppen. Det var 2 gode dage, der gav mulighed for at ”netværke” med de andre medlemmer og udveksle erfaringer.

På besøg i Malaysia Blue Water har i mange år været involveret i forsendelser til og fra Malaysia - specielt inden for olie- og energisektoren. Dette var også en af grundene til, at vi i august 2009 åbnede Blue Water Port Klang. Siden starten har kontoret været i en rivende udvikling og er blevet godt modtaget af flere større virksomheder. Dette inkluderer bl.a. Aker Solutions, som Blue Water er meget stolte af at have som kunde i flere lande - senest som lejer på vores offshore base i Esbjerg, Danmark. I forbindelse med et besøg i Port Klang i januar fik vi en rundtur hos Aker og så deres nye og meget imponerende kontor samt fabrik.

På besøg hos Aker Solutions. F.v. Jason Goh / Blue Water Singapore, Thomas Bek / Blue Water Esbjerg, Jeeva Kumar, Allen David / Blue Water Port Klang, Safwan K. Raja B. Abdullah og Kurt Skov.

Fra Blue Waters kontor i Port Klang ses Allen David / Blue Water Port Klang, Jason Goh / Blue Water Singapore og siddende Jane Martini / Blue Water Port Klang. 11


Blue Water News | Nr. 93 | April 2010

Luftfragt til / fra Færøerne To timers flyvetur fra Danmark ligger det lille øsamfund Færøerne. Vagar lufthavn er den eneste lufthavn på øerne, hvor Atlantic Airways med to daglige ruter fra København servicerer de 50.000 indbyggere. Udover København flyver Atlantic Airways også to ugentlige ruter til og fra Billund samt Reykjavik (Island). Smyril Blue Water med hovedkvarter i Torshavn er en stor del af denne hverdag. Til og fra Blue Water kontorer over hele verden flyves godset til Færøerne, hvor det med Smyril Blue Waters egne biler distribueres til alle dele af Færøerne. Hver dag afgår consolideringer fra Danmark fra Esbjerg, Billund, Århus, Ålborg, Odense og København. Dette giver en fleksibilitet og styrke, som gør, at mange færinger har valgt Smyril Blue Water som deres totalleverandør af transport og logistik. Det typiske gods, der flyves til Færøerne, er elektronisk udstyr, lægemidler, eksotiske dyr, aviser og ugeblade og ikke mindst skibsreservedele. Af transporter af mere usædvanlig karakter kan nævnes jomfruhummer, der hver dag flyves LEVENDE fra det rene færøske hav til det centraleuropæiske marked. Alt dette og meget mere er med i Smyril Blue Waters brede vifte af transportløsninger. Atlantic Airways opererer med flytyperne BAE 146 / AVRO 85-100. Flyene er som skræddersyet til de barske færøske vejrforhold og sikrer en jævn strøm af fragt til og fra Færøerne. Via vores veludviklede IT-platform sørger vi for, at både kunder og kolleger altid er up to date på deres leverancer. Udover webbooking, email fakturering, e-mail advisering tilbydes 24 timers service. Ud over luftfragt disponerer Smyril Blue Water over fragtkapaciteten på Smyril Lines færge ”Norröna”. Skibet afgår fra Esbjerg hver lørdag eftermiddag og ankommer Færøerne hver mandag morgen. Der tilbydes en suværent kort transittid, og skibet kan laste op til 130 stk. 45’ trailere til alle tænkelige behov. For yderligere information kontakt: Smyril Blue Water Torshavn Telefon: +298 309600 E-mail luftfragt: air_fae@bws.dk E-mail søfragt: import_tor@bws.dk

Magnus Joensen /luftfragtchef Smyril Blue Water sammen med Andrass Weihe / luftfragtchef Atlantic Airways. 12

Specialtransport fra Tjekkiet Blue Water København har sammen med vort kontor i Bremen gennemført en særtransport fra Tjekkiet til Kalundborg. Opgaven var den første af en række specialtransporter i forbindelse med NKT Flexibles fabriksudvidelse i Kalundborg. Transporten af det brede svinghjul ( 6,35 m i diameter) blev afviklet i samarbejde med Blue Water Bremen og en hollandsk sværgodstransportør på en rute gennem Polen og Tyskland.

Da specialtransporten medførte afspærring af den tyske motorvej samt spærring af Storebæltsbroen i den ene retning, foregik transporten udelukkende om natten og strakte sig over 6 dage mod normalt 2 dage. Til alles store tilfredshed forløb transporten efter planen, ikke mindst grundet et fortræffeligt samarbejde mellem kunde og leverandør. Blue Water ser frem til de næste opgaver, der meget snart skal lastes i Østrig med destination Kalundborg.

På besøg i Spanien Med forårets komme var det igen tid for en tur til Barcelona for Carsten Eskildsen og Henrik Miche Pedersen / Blue Water Esbjerg for at se til vore interesser i det spanske. Vort samarbejde med Rhenus i Spanien har nu stået på i 2 1/2 år til begge parters tilfredshed. Vi har i dagligdagen en rigtig god kommunikation med personalet hos Rhenus, som er medvirkende til den positive udvikling. Til trods for den ”spanske krise” er det lykkedes Rhenus og Blue Water i samarbejde at tiltrække svimlende 80,45 % flere sendinger til trafikken mellem Danmark og Spanien. Størrelsen på sendingerne er blevet mindre, men der er kommet flere sendinger og kunder til trafikken. Vi vil stå rigtigt stærkt på det spanske marked, når markedet igen stabiliserer sig. Rhenus har sit eget lukkede distributions-

system i hele Spanien, som gør det muligt at tilbyde vore kunder fuld track og trace. Derudover har alle vore trailere ”Telematic”, som gør det muligt for vore disponenter til enhver tid at informere kunden om godsets position på vejen til/ fra Spanien. Blue Water kører 3 direkte linier – fra Esbjerg, Odense og København - til/fra det spanske marked med flere ugentlige afgange i begge retninger.

Henrik Miche Pedersen til middag med Amadeu Outeiro / Blue Water España.

Til middag med Rhenus, Barcelona. F.v. MariLuz Pindado /ansvarlig for biltrafik til Nordeuropa, Tobias Bartz / netværkslandeansvarlig, Henrik Miche Pedersen, Carsten Eskildsen og Martin Veenhoven / trafikchef.

På besøg hos Blue Water Projects , Barcelona: Jørn Scharck, Henrik Miche Pedersen og Aleksandra Bogucka.


Blue Water News | Nr. 93 | April 2010

vet under på en vision: ” Vi vil være branchens bedste IT-afdeling - oplevet såvel internt som eksternt”. For at vise viljen til forbedringer er alle danske kontorer blevet aflagt et besøg inden medio april 2010. Typisk sidst på dagen. På denne charmeoffensiv fik folk oplevet IT-nørderne fra en positiv side, sat ansigt på og oplevet, at der er et slags menneske bag den kolde skærm og de kønsløse mails.

Blue Waters IT-team.

IT-afdelingen på mental stroppetur og spanking Intern brugerundersøgelse. Hvad gør man, hvis man til daglig gør sit bedste og alligevel får skæld ud fra alle sider? Man spørger selvfølgelig kunderne! Hvad vil I ha’ ? Hvordan vi I ha’ det? Derfor besluttede ledelsen af IT-afdelingen - Allan Junge, Lennart Voss og Kim la Cour - sammen med vores huskonsulent i salg og service, Leo Øhlenschlæger, at arrangere en intern brugerundersøgelse med seks fokusområder som serviceniveau, information, IT-newsletter, IT-disciplin, superbrugerrollen og læring. Undersøgelsen blev afsluttet i september 2009 med en besvarelsesprocent på

næsten 70 blandt alle danske medarbejdere! Mange fik luft for deres frustrationer, og lidt ros faldt der også af. Undersøgelsen afslørede, at der er plads til forbedringer. Der hvor IT-folkene selv har størst indflydelse på brugerens serviceoplevelse, ligger gennemsnittet, med variationer fra kontor til kontor, for lavt, mener de i afdelingen. Så nu skal det bevises, at tilbageholdende, colahungrende nørder kan transformeres til udadvendte, sprællevende informations- og servicemedarbejdere! Alle medarbejdere i afdelingen har skre-

Samspil i afdelingen. IT-afdelingen har som bekendt to chefer, som hver især dækker en udviklingsdel og en teknisk del. Så nu da man var i gang med ét forbedringsprojekt, benyttede man også lejligheden til at få tegnet disc-profiler af alle medarbejdere og forsøge at afdække den klassiske konflikt mellem en udviklingsafdeling (salg) og en teknisk afdeling (produktion). Samarbejdet i hele gruppen skulle ses efter i sømmene, og ofte blev sene aftentimer brugt til team-møder. Der blev også til lejligheden nedsat fire grupper, ligesom der blev gennemført en team-coaching med IT-ledelsen. Der blev tænkt højt og krydset klinger, og det hele mundede ud i nogle skriftlige konklusioner, som alle i afdelingen committ’ede sig til med underskrifter 24/1 2010. Leo Øhlenslæger var også tovholder på denne del og kunne passende afprøve sine teorier fra en igangværende coaching-uddannelse på ”rigtige” mennesker. De mange diskussioner om målklarhed, rollefordeling, gensidig støtte, konflikthåndtering m.m. bliver nu omsat til en samlet team-energi!

Logistik inden for fodtøj Blue Water København har gennem en årrække oparbejdet en indgående indsigt i lagring, pluk og pak samt distribution af sko. Blue Water håndterer årligt mere end 1,5 mio. par sko, som vi henter på fabrikker rundt om i verden, og dels lagerfører i København og udlandet, og dels leverer til skandinaviske og europæiske skobutikker. Det er ikke usædvanligt, at der kommer 30.000 par sko ind på lageret samtidigt, og at 95% af disse skal leveres til mellem 100-300 skoforretninger inden for ganske få dage. Dette stiller store krav til produktkendskab, præcision og omhu, ligesom det kræver et kundetilpasset IT-system, så forretningerne kan følge varens forløb fra produktion til detailforretning. De erfaringer og systemer, som er indarbejdet, kan også bruges til andre pro-

dukter. Således har Blue Water København i oktober 2009 lavet en fordeling af 20 varenumre med i alt 25.583 kartoner, som skulle fordeles til 299 Matas-butikker i Danmark og i udlandet. Varerne blev plukket og pakket på vort nye moderne lager, og fordelingsopgaven skulle udføres således, at alle forretninger modtog varerne samtidig. Salgschef Anders Olsen / Blue Water København udtaler: ”Hos Blue Water anser vi alle varer som ”let fordærvelige”. Hvis varen ikke er på hylderne i butikken rettidigt, er de i princippet ikke noget værd. Derfor er det vigtigt, at vore medarbejdere er fuldt uddannede og har viden om de særlige krav, der stilles til de enkelte varer. Hos os er en transport ikke bare en papkasse, der skal flyttes fra A til B. Vi tager nøje hensyn til hver enkelt kundes og varens krav”.

Såfremt du er blevet interesseret i at høre nærmere om denne type opgaver, er du velkommen til at kontakte: Anders Olsen eller Kent Cyril Larsen på sales_cph@bws.dk.

På terminalen indscanner Blue Waters folk de mange skotøjsæsker . 13


Blue Water News | Nr. 93 | April 2010

På besøg i Schweiz I begyndelsen af året besøgte Carsten Eskildsen / Blue Water Esbjerg sammen med Frank Junk og Michael Junge / Blue Water Kolding vores udmærkede partner i Schweiz, Ziegler i Basel. Målet med mødet var primært en gennemgang af vort daglige samarbejde. Vi fik ved samme lejlighed en præsentation af hele Ziegler Group. Efter vort møde gik turen ud til Pratteln, hvor vi fik en rundvisning på operationskontoret samt deres fine terminal.

Besøg hos Hartmann, Tønder Blue Water har Hartmann, Tønder, der producerer bl.a. æggebakker, som en stor kunde på flere forskellige markeder, såsom oversø, Norge, Finland og Irland, og desuden er der kontakt med indenrigs- og salgsafdelingen i Esbjerg, fortæller sælger Glenn Ludvigsen. For at få bedre kendskab til firmaets produkter, som vi fragter rundt i verden og lære hinanden at kende – udover som en stemme i telefonen – begav repræsentanter for ovennævnte afdelinger sig til Tønder 22.1. for at se nærmere på Hartmanns produktion. En spændende rundvisning på fabrikken blev efterfulgt af en gang

bowling og hyggelig spisning i ”Ingenmandsland” på ”Alter Deutscher Grenzkrug” sammen med Hartmann folkene, Jesper Steenholdt, Claus Barzel, Daniela Petersen og Palle Christensen.

COP 15 hotelskib I forbindelse med FNs klimakonference COP 15 lå Smyril Lines færge M/F ”Norröna”, der normalt sejler passagerer og fragt fra Esbjerg til og fra Færøerne og Island, i København som hotelskib. Blue Water agerede, som under anløbene i Esbjerg, agent for skibet under opholdet. M/F ”Norröna” sejlede afsted fra København 19.12. med kurs mod Færøerne med passagerer, der skulle holde jul på Færøerne.

F.v. Thorsten Witt / CEO, Roland Paolucci / Key Account Manager, Ulrich Matthäi/ Manager Germany & North Europe, Solveig Tschan, Eksport/Import, Michael Junge og Frank Junk. 3.12. var Sapa Profiler AB og Sapa Profiler A/S på besøg i Århus. Besøget var en del af det løbende konstruktive samarbejde, som Blue Water har haft med Sapa de sidste 11 år. Til begge parters tilfredshed blev der indgået en ny transport- og logistikaftale for 2010. F.v. Carsten Eskildsen / Blue Water Esbjerg, Poul Aarre / Blue Water Århus, Lars-Bertil Karlsson / Sapa Profiler AB, Anders Fransson /Sapa Profiler AB, Ole H. Andersen / Blue Water Århus og Jens Nielsen /Sapa Profiler A/S.

Ishockey i Herning - Kvik Køkkener mod Blue Water 28.10. var det igen tid til det store ishockeybrag imellem Kvik Køkkener og Blue Water. Blue Water vandt sidste opgør med en kneben sejr, og Kvik var derfor meget opsatte på at få revanche. Kvik var repræsenteret med nuværende og tidligere ansatte for at stille det bedst mulige hold, og Blue Water Herning havde trukket forstærkning ind fra hhv. Esbjerg og Århus. Her iblandt kan nævnes John Lauridsen, som blev aftenens ubestridte topscorer, og Sebastian Mikkelsen, som i målet for Blue Water reddede utallige store chancer til Kvik. Begge hold stillede med en A og B kæde, så kampen blev så retfærdig som muligt. Blue Waters B kæde spillede en fantastisk kamp og vandt med et større antal 14

mål over Kviks B kæde. A kæderne for Kvik og Blue Water spillede lige op, og dermed blev det igen til en samlet sejr til Blue Water efter en rigtig god kamp med en masse grin og hygge for begge hold. Aftenen blev rundet af med sandwiches og øl/vand, mens folks talent eller mangel på samme blev diskuteret lystigt. Vi ser frem til endnu et godt opgør imellem Kvik og Blue Water i næste sæson!

Freddy Brauwers / Cobelfret, Brügge, og hans kone Sandra kombinerede en forretningstur til Danmark med en fælles interesse for fodbold. EFB havde sæsonpræmiere mod Randers – en ikke specielt spændende kamp, hvilket vi naturligvis beklager! Fra Blue Water Arena ses f.v. Kurt Skov, Freddy og Sandra Brauwers og Claus Bæk.


Blue Water News | Nr. 93 | April 2010

Blue Water Closed 2009

U-Rope Access, som bor til leje i et af vore pakhuse på Esbjerg havn, havde tilbudt os at prøve deres rapellingvæg 24.3. Vores 30-års jubilar Jytte Kvist, kunne selvfølgelig ikke modstå fristelsen til at prøve sine grænser af, så her ses hun forsvinde i hullet fra tårnet på 1. sal ned i stueetagen.

35 friske golfere fra vore danske afdelinger mødtes i Gyldensteen Golfklub i Bogense til årets mesterskaber i golf. Der var en turnering for såvel øvede, som for folk der endnu ikke havde stiftet så megen kendskab til golfens mysterier. Vejret var fantastisk med både sol, regn og en smule blæst og humøret var højt. 18 hullers turneringen blev vundet af Poul Henning Nielsen fra Esbjerg med overbevisende 38 point. Matthias Kipker fra Esbjerg blev den glade vinder af et splinternyt golfsæt til begyndere... Afslutningen blev et rent festfyrværkeri af præmieuddelinger, da rigtigt mange af vore kunder og samarbejdspartnere velvilligt havde doneret gaver til arrangementet – mange tak for det.

COP 15 og opvarmning eller ej, både i Europa og USA, har vore afdelinger konstateret, at vejret i hvert fald ikke der virker varmere. Således kunne de hos Blue Water Houston / Texas 4.12. og Blue Water España /Barcelona 8.3. sende billeder af forrygende snevejr, hvilket på de kanter er ret usædvanligt! Vort team i Sao Paulo henlagde firmaturen til den lille ø, Ilha Bela, hvor de sammen med deres partnere havde en hyggelig weekend med masser af sjov og god mad og drikke.

Årets speditørcup i Esbjerg blev afviklet 27.2. I år var det kun de gamle, der vandt! F.v. Michael Rud, Kenneth Falkesgaard, Frank Madsen, Jacob Juul Christensen, Dennis Madsen og forrest Lennart Voss.

Jubilæum 40 år Bent Refsgaard / Blue Water Århus kan 1.7. fejre 40 års jubilæum, hvor de første 38 år blev aftjent hos Otto Hansen, Vejle. Bent har alle årene arbejdet med søtransport og besidder derfor en meget stor kompetence inden for alle facetter af søtransport. Bent har desuden kendskab til luftfragt, fortoldning m.m. Bent er meget værdsat af sine kollegaer på grund af sin rolige og lune facon. Privat bor Bent i Vejle, og han er gift med Kirsten og sammen har de sønnen Thomas, der er gift med Dilek, og de er forældre til børnebørnene Benjamin og Thomas. Bent nyder at tilbringe fritiden i familiens skød, og når der skal slappes af, sker det med en krimi og et glas rødvin eller et slag kort med venner.

30 år Birgit Jensen / UK-afdelingen i Esbjerg kan 23.6. fejre 30 år i Blue Water. I en fjern fortid disponerede Birgit gods til / fra UK på begge sider af Nordsøen

– altså med job i en årrække i Manchester og senere i Esbjerg. Det er mange år siden, og i dag sidder Birgit i et administrativt job i samme afdeling. Desuden har hun rollen som mor/vicevært på 1.sal – det kræver sin m/k, så, når hun en sjælden gang holder ferie, kan det ses! Fritiden tilbringes i gode venners lag enten som hjælper til banko, koncerter eller sammen med ”rejseklubben”, der hvert år tager på en miniferie – i år går turen til Bergamo i Italien i maj. Musikoplevelser prioriteres højt og læsehest er hun også, og så har hun den dejlige evne, at hun oprigtigt interesserer sig for sine kolleger og deres børn og følger deres færden. Selv har hun Claes, som er blevet en stor ”dreng” på 26 år – og stærkt på vej til at blive statsautoriseret revisor. Måske derfor har de i kompagniskab investeret i en bil, som de begge har halvpart i – og som Birgit kan ansøge om at låne! En arbejdsnarkoman, som firmaet har haft utroligt meget glæde af gennem alle årene.

1.7. kan Jytte Kvist fejre 30 års jubilæum. Jytte har gennem alle årene været ansat i økonomiafdelingen og har været involveret i mange forskelligartede opgaver - inklusiv én af de mere vanskelige - oplæring af eleven Allan Junge! Jytte er en fantastik god kollega, omsorgsfuld, humørspreder i afdelingen og deltager ofte og gerne i Blue Waters personalearrangementer og sørger for at få kollegaerne med. Jytte er en meget aktiv pige. Al gang foregår i Jyttes turbotempo , hvor ingen kan følge med - fitness, cykling og rask trav. Hun er ikke bleg for at smøge ærmerne op og bestille noget. Efter at have renoveret et sommerhus for få år siden er hun nu sammen med ”husbonden” Johnny gået i gang med at give privatboligen en stor overhaling. Der bliver også tid til at dyrke interessen som kunstmaler. Madlavning er til gengæld overdraget til Johnny. Barnebarnet Villas er en herlig lille krudtugle, som nok optager den største plads i Jyttes hjerte. 15


Blue Water News | Nr. 93 | April 2010

Jubilæum 25 år 1/7 kan Henrik Miche Pedersen - i daglig tale Miche - fejre sin 25 års ansættelse hos Blue Water Shipping A/S. Henrik startede i 1985 som shippingelev hos Knud Sørensen Shipping i Esbjerg og blev dermed uddannet som skibsmælger på Esbjerg Havn. Da Blue Water overtog Knud Sørensen Shipping, og Henrik dermed blev en del af Blue Water, fik han smag for både salg og spedition - nærmere betegnet bilspedition. Henrik har haft mange opgaver i sin lange karriere og er i dag udviklings- & afdelingschef for områderne Spanien, Frankrig, Portugal og Polen og fungerer desuden som chef for vort kontor i Warszawa. Henrik er utroligt energisk og går altid til opgaverne med godt humør - lige meget hvor besværligt det måtte være. Man skal stå tidligt op for at følge med Henrik - og det er ikke en opdigtet historie, at han altid har løbesko med i tasken, uanset hvor rejsen går hen. Henrik er gift med Mona og har børnene Anders & Emilie. Fritiden bruges i sommerhuset i Blåvand, og familien har nu også fået smag på skiferie. Henriks mange ture til Barcelona er måske skyld i at han - eller måske mest børnene - er fan af Barca, og rygterne siger, at han stadig leder efter billetterne til Nou Camp!!

20 år Bob Tisserand kan 1.7. fejre sit 20 års jubilæum som leder af Blue Waters luftfragtafdeling i Schiphol Lufthavn i Amsterdam. Sammen med et par kolleger startede Bob kontoret op og formåede efter en svær start at tiltrække nogle interessante kunder, heriblandt Holland America Line, som dog siden af strategiske og lagermæssige grunde er flyttet til Rotterdam. Selv i vanskelige tider formår Bob at holde skruen i vandet og holde på kunderne, og samtidigt har han haft ansvaret og trukket det seje læs at få Blue Water Holland AEO certificeret. Bob er 54 år, gift og har 2 børn – en søn og en datter. Også i fritiden interesserer han sig for fly, idet han samler på miniaturemodeller af fly og dyrker flyvning på computeren, men volleyball er også en hobby. Campingvognen er fast parkeret på Zeeland – Hollands Cote d’Azur – hvor familien nyder sommerdagene, og Bob nyder sin favorit drink – skotsk single malt whisky. 16

Nick Thomsen Pedersen kan 15.8. fejre 20 års jubilæum hos Blue Water Transport i Esbjerg. Nick startede i sin tid i lære hos Donau Express i Vojens, som blev overtaget af Blue Water efter flere års tæt samarbejde. Da man efter et par år valgte at lukke filialen i Vojens og flytte aktiviteterne til Esbjerg, fulgte Nick med og har siden været bosat i området. Siden starten har Nick arbejdet med fødevaretransporter til de østeuropæiske markeder og kan i dag uden overdrivelse kaldes ”superekspert” på området. Der er ingen tvivl om, at han er firmaets mand og tilhører den generation, hvor man ikke har alt for meget tillid til de her nymodens IT-systemer og har derfor altid sine disponeringslister (min. 2 år tilbage i tiden) samt telefonbøger med sig - det kunne jo være, man lige fik brug for dem. Nick er altid hjælpsom, venlig og gavmild, han deler gerne ud af svigermors småkager til kollegerne. Kræsen har han altid været og tager stærkt afstand fra alt sundt/ frugt/grønt. Den sparsomme fritid bruger han sammen med kæresten Rikke og sine bonusbørn. Sport bliver det ikke til, men som medlem af Holsted MC nyder han en tur på motorcyklen, når ellers vejret tillader det.

10 år Tonny Lifland Kjær kan 15.5. fejre sit 10 års jubilæum i Smyril Blue Water. Tonny har arbejdet som pakhusmand siden år 2000. Han kom til firmaet et år efter opstarten i Hanstholm, hvor godsmængden var moderat. I de efterfølgende år steg godsmængden, og Tonny har gjort et stort stykke arbejde for at få pakhuset i Hanstholm til at fungere med en arbejdsuge fordelt over 6 dage, så det blev ikke til mange fri weekender. Tonny kom fra et job hos Claus Sørensen, Hanstholm, hvor han arbejdede på frysehuset i 16 år og har tidligere sejlet som fisker i 3 år. Tonny arbejder på nuværende tidspunkt i Esbjerg i pakhuset på Lillebæltsvej 3 dage om ugen. Privat er han gift med Marianne, og de har Joachim på 21 år og Nicolaj på 18 år. Tonnys fritidsinteresser er jagt og fodbold – ingen af delene går så godt, da han er Brøndby fan og endnu ikke har nedlagt et krondyr. 1. 6. har Aase Bjerregaard været ansat i 10 år. Aase var lønafdelingens anden

medarbejder, men efter at have taget en HR-uddannelse, kom hun ind over de personaleadministrative opgaver og fik dermed en mere udadvendt rolle, hvilket har gjort hende til et kendt ansigt rundt på de danske kontorer. Siden oktober 2007 har Aase haft ansvaret for personaleafdelingen og har efterfølgende fået receptionen og kantinen ind under sine vinger. Sidste år var Aase med på Team Rynkeby cykelturen til Paris. Hun trænede meget professionelt op til turen – både sports- og madmæssigt - og hun er altid meget engageret og går ikke halvhjertet ind i tingene. Aase bor privat i Vamdrup og er gift med Karl. Sammen har de to døtre ,og sidste år fik de barnebarnet – Linea. Efter Pariserturen har Aase foræret Karl en racercykel, så de sammen kan udforske de danske landeveje og nyde naturen. Hvis det skal gå stærkt, har de begge en motorcykel, som de drøner afsted på. Aases seneste private projekt er køb og renovering af et sommerhus, hvor hun og familien kan tilbringe fritiden og koble af. Bjarne Jensen kan 1.6. fejre 10 års jubilæum hos Blue Water Århus. Efter mange år som chauffør valgte Bjarne for 10 år siden at tage springet til jobbet som terminalarbejder, hvilket hverken Bjarne eller Blue Water har fortrudt. Bjarne er meget afholdt af kollegerne på terminalen og på kontoret, da Bjarne passer sit job med omhu. Dog kan enkelte disponenter godt være trætte af, at Bjarne påtaler uhensigtsmæssig disponering....! Privat bor Bjarne i Thorsø sammen med sin kone Birthe. Bjarnes helt store fritidsfornøjelse er camping og med en helt ny campingvogn - Kabe - så camperes der hver weekend et nyt sted i Danmark eller i udlandet. Charlotte Krog Jensen kan den 6.6. fejre 10 års jubilæum hos Blue Water Århus. Hun startede i sin tid i indenrigsafdelingen, men de sidste 7-8 år har hun beskæftiget sig med eksport til Sverige. Charlotte er en værdsat kollega og altid hjælpsom og imødekommende. Kunderne har hun også taget på med sin positive indstilling. Derudover hører hun til gruppen af superbrugere, der skal lære kollegerne nyt om vores IT-system. Privat bor Charlotte i Galten, er gift med Gert og sammen har de 2 teenagesønner. I fritiden er Charlotte og familien ivrige campister og sidste nye interesse er motorcykler. Så måske


Blue Water News | Nr. 93 | April 2010

Jubilæum kommer vi til at se hende i fuld udrustning til sommer, når motorcyklen skal luftes. 27.6. kan Svend Poulsen fejre sit 10 års jubilæum hos Smyril Blue Water. Svend er udlært speditør fra Smyril Line Cargo, som 1.4.2005 blev til Smyril Blue Water. Efter endt læretid har Svend været en fast del i salgsafdelingen på import til Færøerne og i de sidste 2 år som ansvarlig. Svend er ærekær vedrørende kunderne og gør gerne en ekstra indsats, hvis det er det, der mangler, for at kunden er tilfreds. På det private område er Svend også gået et skridt videre og er flyttet i eget hus med kæresten Joan. Svend er sportsmand til fingerspidserne og har flere færøske mesterskaber i forskellige sportsgrene.

27.6. kan Stewart Greig / Blue Water Aberdeen fejre sit 10 års jubilæum. Siden begyndelsen af 2007 har Stewart været ansvarlig for kontoret i Skotland og de 9 kolleger, der primært arbejder med aktiviteter inden for olie- & gasindustrien. Stewart er gift med Fiona, og sammen har de sønnen Liam - og hunden Jack. Ud over familien og Blue Water bruger Stewart sin fritid som træner for Liams fodboldhold og som fan af Aberdeen FC og Liverpool FC. På kontoret er Stewart en vellidt og respekteret chef (og kontorets IT-guru) - med undtagelse af hans vandede vitser... Jacob Hornegaard har 1.7. 10 års jubilæum hos Blue Water Odense. Jacob er uddannet i luftfragtafdelingen i Odense, hvor han er oplært inden for import/eksport luftfragt og kurérpro-

dukter. I forlængelse af uddannelsen bestod Jacob i 2002 sin IATA-Fiata eksamen, og han blev samtidig ansvarlig for den daglige afvikling af luftfragt og kurér. I 2004 blev Jacob udnævnt til afdelingsleder i den lokale luftfragtafdeling. I 2008 blev Jacob tilknyttet ITafdelingen med speciale i webbooking og kundesupport. Fra nytår er Jacob placeret som superbruger med speciel fokus på webkunder på Fyn og Sjælland, og han løser samtidig projektlignende opgaver på tværs af organisationen. Jacob er kendt for sine tekniske færdigheder inden for elektronik, og han præger desuden dagligdagen med sine muntre indslag. Jacob er gift med Manja og sammen har de drengene Anton på 3 år og Louie på 1 år.

Nyansættelser Esbjerg Britta Løkke Henneberg, 38 år er fra 20.11. ansat som assistent i vores nye pakkeafdeling. Britta er uddannet cand. negot og har ca. 12 års erfaring fra jobs som bl.a. eksportsælger i forskellige eksportfirmaer – senest Folmers Pizza.

Eske Sunddal Hansen og Thomas Boulund Meng Hansen, begge 22 år, har fulgtes ad siden 5.12.2007, hvor de fik fritidsjob i IT-afdelingen samtidig med, at de læste til datamatikere. Efter veloverstået eksamen blev de begge ansat 1.12. som faste medarbejdere for primært at arbejde med udvikling af IT-systemer.

Fra 9.3. har vi ansat Johan Rask Sørensen, 42 år, som terminalarbejder. Johan har været beskæftiget inden for lager og som chauffør siden 1990.

Allan Nielsen, 34 år, er ansat som terminalarbejder fra 15.3. Allan kommer fra DSV og har 13 års erfaring fra diverse terminaler på havnen bl.a. Leman, hvor hovedfokus var oplastning af biler til UK.

Jesper Bach-Pedersen, 34 år, er fra 15.3. ansat som kranfører. Jesper er oprindeligt uddannet inden for VVS, men har siden 2001 arbejdet som kranfører hos forskellige kranoperatører – MT, Frank Segal og Esbjerg Havn samt kortvarigt som stevedoreformand på havnen i Esbjerg.

Arianna Fabricius, 39 år og italiensk født, startede 18.3. i pakkeafdelingen. Arianna har arbejdet 10 år som speditør i Italien og efterfølgende 4 år i Danmark hos Kurt Beier og N & K. Arianna får brug for sit modersmål i sit daglige arbejde, idet hun skal arbejde med hovedfokus på pakker til Bestseller Italien og andre pakkekunder til Italien.

Blue Water Port Services I forbindelse med oprettelse af Blue Water Port Services (se artikel side 3) har Terminalen i Esbjerg ansat følgende personale primært til at varetage arbejdsområderne i forbindelse med denne nye aktivitet:

Martin Andresen, 34 år, har været beskæftiget som arbejdsleder i Cargo Centret i Billund Lufthavn siden 2004. 17


Blue Water News | Nr. 93 | April 2010

Nyansættelser Martin Bjerre, 31 år, har siden 2004 arbejdet på Billund Lufthavn i Cargo Centret.

Brian Gjerlufsen, 47 år, har en bred erfaring fra produktionsindustrien, bl.a. fra Vestfrost samt ikke mindst fra Blue Waters mangeårige basekunde, Odfjell Well Services, hvor Brian arbejdede som værkstedsleder.

Kim Jensen, 45 år, er oprindeligt uddannet mekaniker hos Ford. Efter nogle år skiftede Kim branche, først til lagerformand hos ESSI og senere i tilsvarende job hos Incado Production, inden Kim i 2007 fik job hos Odfjell Well Services.

Jørgen Jensen 52 år, har i mere end 20 år været beskæftiget inden for entreprenørbranchen som mobilkranfører hos Sigurd Pedersen og BMS, og han har senest arbejdet med lastbilmonterede kraner hos Frank Segall samt Tonny Sørensen.

Christopher James Sorrell, 39 år, er fra 1.5. ansat som speditør i oversøafdelingen, hvor han skal arbejde med oversø eksport. Christopher kommer fra et job som eksportchef hos Scan-Shipping, Esbjerg, hvor han har arbejdet i 9 år som linieagent og speditør. Christopher er englænder og har forudgående været inden for branchen i både England og USA i mange år.

København Bolette Marx Dam, 28 år, er fra 1.1. ansat som speditør i luftfragt import. Bolette er udlært hos Leman og har de sidste 2 år arbejdet med import af tekstiler hos Scan Global. 18

Kaj Mousted Hansen, 33 år, er fra 1.5. ansat som disponent i vores UK afdeling og som back-up for Italien, Spanien og Portugal. Kaj er uddannet speditør hos Dan Cargo og har arbejdet der siden – i alt i 10 år, heraf de sidste 4 år som teamleder. Kajs speciale er Italien, Spanien og Portugal. Samtidig har Kaj en bred viden inden for transport af medicinalvarer.

Baku 22.10. blev Valeriya Abdullaeva, 24 år, ansat som speditør. Valeriya har tidligere arbejdet for Bertling og kommer senest fra et job som logistikchef i det lokale firma, Sabah Group – Big Trading Company.

Dubai 1.11. blev Manoj Kumar Ramesh, 35 år, ansat til at styrke luftfragtafdelingen. Manoj har senest 4 års erfaring fra Lexington Freight Forwarding Dubai.

Marietta Martis, 27 år, er fra 15.11. ansat som receptionist. Mariette har tidligere arbjdet for Fly Dubai, hvor hun er vant til at give en god kundeservice.

Bilu Ram, 48 år, er fra 29.12. ansat som chauffør. Bilu har tidligere været ansat hos vores gamle kunde, Muscat Cold Store, i 11 år og har desuden 5 års erfaring fra Dubai som chauffør af specialtransporter.

Dublin Wayne Carrick, 32 år, er ansat som speditør for at understøtte vore voksende bilaktiviteter mellem Irland og Skandinavien. Wayne kommer fra et job hos JP Jones & Sons, hvor han har været beskæftiget med samme arbejdsområde. Har desuden arbejdet for EFL International Ltd.

Fort Lauderdale Javier Cuenca, 32 år, er fra 17.2. ansat i reeferafdelingen for at tage sig af dokumentation og bookings. Javier har 5-6 års erfaring inden for samme arbejdsområde – bl.a. de sidste 3 år hos Naca Logistics, Miami.

Port Klang Jane Martini, 32 år, har siden 9.11. været ansat som assistent og back-up for Allen David på vort kontor i Port Klang. Et all-round job, da de i dagligdagen indtil videre kun er de to til at dele ansvaret. Martini har 9 års erfaring inden for branchen, bl.a. hos Dacotrans Malaysia, Meridian IQ Malaysia og senest et par år i Danmark hos Scan Global Logistics A/S i København og Århus, hvor hun fik smag for det danske og derfor er i stand til at forstå og kommunikere på dansk.

Singapore Ka Man Wong, 25 år, er fra 9.11. ansat som administrations- og regnskabsmedarbejder. Ka Man har tidligere bl.a. arbejdet for Sanmina-SCI Systems Singapore.

Tbilisi Guram Gurgenidze, 20 år, er fra 4.2. ansat i fortoldningsafdelingen. Han sidder i det daglige in-house hos én af vore store kunder. Det er Gurams første ansættelse efter sin uddannelse fra Georgian-American University.

Uddannelse I december 2009 afsluttede Michael Taagaard Jensen /Blue Water Aalborg sin uddannelse som eksamineret speditør med speciale i vejtransport.


Blue Water News | Nr. 93 | April 2010

Omrokeringer Henrik Sidding Nielsen, der har ledet vort kontor i Milano siden opstarten, er nu tilbage i Danmark. Han har dog ikke sluppet tøjlerne i Milano, men vil varetage sit gamle job samtidig med, at han vil styrke salgsindsatsen i Danmark på Italienstrafikken. I hans fravær - ¾ af tiden - vil Mariluz Santos være kontoransvarlig i Milano. I Grønland har vi haft ”store flyttedag”, idet Jeanette Kjeldgaard, der har været vores kontorchef i Nuuk de sidste 4 1/2 år, har fået lyst til at prøve en helt anden tilværelse som selvstændig inden for handel med profiltøj og gaveartikler. Det har gjort plads til Kenneth Skovbjerg Petersen (der i 2 år har været afdelingsleder i Sisimiut) som kontorchef i Nuuk. I Sisimiut overtager Mads Helmer Petersen jobbet som afdelingsleder. Han har været en del af teamet i Sisimiut siden sommeren 2008.

Fra 1.4. rejser Katrine Linnerup Kristensen, der hidtil har arbejdet i afdelingen for søfragt Nordatlanten i Aalborg, til Sisimiut for at overtage Mads’ tidligere job. Steve Egede flytter efter sit første læreår i Aalborg tilbage til Nuuk, hvor han oprindeligt kommer fra, for at gennemføre sit andet læreår her. Morten Nyegaard er efter en periode i Dublin rykket tilbage til Danmark, hvor han fra årsskiftet har arbejdet i stykgodsafdelingen i Kolding. Sebastian Stackelies, der er nyudlært fra Blue Water Odense, vil de næste par år været udstationeret i projektafdelingen i Barcelona. Sebastian har en fortid sammen med familien i Spanien, så han behersker allerede sproget.

Bryllup

Hannis Mortensen, der arbejder på terminalen hos Smyril Blue Water i Tórshavn, giftede sig 10.9. med Katy Andersen i Hoyvík Kirke.

Dorthe Snow / marketingafdelingen i Esbjerg har skiftet efternavnet ud med Heimbürger, idet hun 12.12. blev viet til Jan Heimbürger på Det gamle Rådhus i Ribe.

20.11. blev Fabiana Martins / Blue Water São Paulo viet til Beto Pereira ved en højtidelighed i Lorena Kirken.

28.1. blev Jesper Nagel / Blue Water Göteborg viet til Louise Grimell på Bali.

Juridiske forhold fylder efterhånden rigtigt meget i hverdagen hos Blue Water. Det kan være i forbindelse med kontrakter, tilbud, forsikring og reklamationer. I tæt samarbejde med vort mangeårige advokatfirma, Kirk Larsen & Ascanius og under tilsyn af advokat Niels Kaalund, er vi derfor blevet enige om en in-house ordning. Fra 1.4. har vi således i fællesskab ansat en ung jurist, Christian Muff, 30 år, til at tage sig af juridiske spørgsmål og problemer i samarbejde med Jørn Bøllund. Christian var færdig med sit studium på Århus Universitet i 2006 og arbejdede de efterfølgende 2 år hos Kirk Larsen & Ascanius, Esbjerg, som er Blue Waters advokatfirma. Siden 2008 har Christian arbejdet hos MAQS Law Firm, København – hovedsageligt med transportjura i almindelighed og speditionsjura i særdeleshed. Firmaet har i en årrække indtil for nylig fungeret som en del af Juridisk Afdeling under brancheforeningen Danske Speditører. Christian har også undervist på speditøruddannelsen på Roskilde Handelsskole og desuden undervist på efteruddannelsen for speditører.

20.3. blev Kristian Gaunø / Blue Water Aalborg viet til Jeanette Frederiksen på Aalborg Rådhus. 19


Blue Water News | Nr. 93 | April 2010

Fødselsdage Maj Christine Cox, Manchester – 50 år Jesper Frølich Kassow, Aalborg – 40 år Gikalov Konstantin Ivanovich, Aktau – 30 år Jørgen Pilgaard, Hanstholm – 60 år

6.5. 15.5. 18.5. 21.5.

Juni Mikael Skinnerup, København – 30 år Randi Nystad, Oslo – 60 år Mikkel Østergaard Kruse, Aarhus – 30 år Dennis Jensen, Aalborg – 30 år Trine Brosbøl Leth Hansen, Esbjerg – 30 år

1.6. 2.6. 12.6. 21.6. 30.6.

Juli Søren Madsen, Aarhus – 30 år Hans Birk, Odense – 50 år Kenneth Birk Jørgensen, Illilissat – 40 år Kenneth Skovbjerg Pedersen, Nuuk – 30 år Jean-Jacques le Nen, Brest – 60 år

1.7. 18.7. 18.7. 18.7. 26.7.

August Elena Gadzhieva, Brest – 30 år Rasmus Naeve Bildstrup, Aarhus – 30 år Anders Olsen, København – 40 år Bent Kristensen, Esbjerg – 40 år Helle Mejrup, Esbjerg – 30 år Allan Junge, Esbjerg – 50 år Heather Zhangwei, Qingdao – 30 år

13.8. 21.8. 23.8. 25.8. 26.8. 28.8. 30.8.

Fødsler Baby boom i Århus: Rikke Skovbjerg fra søfragtafdelingen fødte tvillingepiger 23.11. – kl. 11.01 og 11.03. Caroline på 3360 gram og 48 cm. Victoria på 3280 gram og 51 cm. 29.11. fik Sarah Hjort Bækby fra luftafdelingen og hendes mand, Carl Hjort Bækby, en sund og rask pige på 54 cm og 4200 gram, der skal hedde Søs. 10.12. kl. 16.20 og 16.40 blev Simon Appel fra Norgesafdelingen og hans kone Marianne forældre til en lille dreng Mathias og en lille pige Marie på hhv. 3144 g og 2436 gram. 16.3. blev Henrik Madsen / Finlandsafdelingen far til lille Anna på 3106 gram og 50 cm. 14.12. fødte Priya Reilly / Blue Water Dubai sit 3. barn – denne gang en lille datter, Megan Jean Reilly. 20.1. blev Steen Hartvigsen / projektafdelingen i Esbjerg far for anden gang en lille datter på 3 kg og 49 cm. Louise Mortensen / Blue Water Aalborg fødte 5.2. en velskabt dreng på 3860 gram og 53 cm. Thomas L. Møller / Blue Water København er blevet far for første gang , da hans kone, Helle, fødte Kaspar søndag 7.2. Kaspar var ved fødsen 52 cm lang og vejede 3120 gram. Kasper B. Olesen / sælger hos Blue Water Billund blev sammen med sin kæreste Line forældre 10.2. til en velskabt dreng – Sebastian – på 3710 gram og 53 cm. 20

Finn Nielsen / It-afdelingen i Esbjerg og hans kone Anica blev 15.2. forældre til deres andet barn – en søn på 2600 gram og 49 cm. 16.2. blev Hans Chr. Kolb / terminalarbejder i Padborg far for første gang - til en lille pige på 3490 gram og 52 cm. Fra vore søfolk i Blue Water Stevedoring i Esbjerg har vi modtaget følgende rapportering: Claus Clemmensen er i nat (24.2.) blevet den lykkelige indehaver af endnu en nybygning. Skuden – Maria - løb af stablen kl.01.37, og hun er på 0,003480 bruttoregister tons med en længde mellem perpendikulærene på 51cm Hele rederiet har det godt. Carsten Seeberg / Blue Water Kolding blev 26.2. far for anden gang, da sønnen Christian på 4400 gram og 55 cm kom til verden. 7.3. blev Marianne Girardin / Blue Water Brest mor til lille Théodore på næsten et år. Théodore blev født i Kazakstan 10.3.2009 ligesom storebror Thomas, der glædede sig til at få en lillebror. Martin T. Nielsen / luftfragtafdelingen Blue Water Odense blev sammen med Lise forældre 19.4. til en velskabt pige på 3500 gram. Heidi Frost Kristensen / kreditorafdelingen i Esbjerg fødte 16.4. sin anden datter, Laura. Laura vejer 3660 gram og er 54 cm.

Dødsfald Vor dygtige økonomielev og afholdte kollega Jakob Winum Andersen er brat revet bort fra os 28. februar 2010 på skiferie i Italien I dyb medfølelse med familien Blue Water Shipping A/S

Udgiver: Blue Water Trafikhavnskaj 11 6701 Esbjerg Tlf.: +45 79 13 41 44 Fax +45 79 13 46 77 Layout: Claus Simony Redaktion: Gyrithe Skov: gskov@bws.dk Jørn Bøllund, Kurt Skov Oplag: 8.400 E-mail: bwsebj@bws.dk www.bws.dk Tryk: Jørn Thomsen A/S

News April 2010 DK  

In-house magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you