De Shuttle Mei 2021

Page 1

DE SHUTTLE BV N I JEVEEN

Badmintonvereniging Nijeveen

1 39e jaargang - 2021


Inhoudsopgave Een bericht van het bestuur

p. 2

Creatieve inspiratie

p. 3

Competitieseizoen 2021/2022

p. 5

Prijsuitreiking Ommetje

p. 7

Buiten trainen

p. 10

Sneeuw challenge

p. 11

Voorzitter: Vacant Secretaris: Marcella Wobben info@bvnijeveen.nl Penningmeester: Kees van der Wende penningmeester@bvnije veen.nl

Geef de shuttle door

p. 13

Jubileum 50 jaar

p. 16

Geboorte Fenna

p. 18

Verjaardagen

p. 24

Redactie clubblad: Maaike Agtersmit

Puzzel

p. 26

Dringende oproep bestuur

p. 27

Sociaal media: Maaike en Trea Agtersmit

Jeugdcoördinatie: Ade Rubama

Sponsor coordinator: Trea Agtersmit

BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 2


Een bericht van het bestuur Hallo beste leden, Allereerst willen we Wouter en Nathalie van harte feliciteren met de geboorte van hun dochter, Fenna! We wensen ze veel geluk en gezondheid toe! Al ruim een jaar hebben we te maken met dat akelige virus. Dat betekent dat we ook al een jaar niet meer mogen badmintonnen met z’n allen in de sporthal. Tussendoor hebben we wel in kleine groepjes in de zaal mogen trainen, vooral aan het enkelspel is toen veel aandacht besteed. Gelukkig kunnen de jongeren al wel weer sinds begin maart buiten trainen, de eerste keer op het feestterrein, het was immers ook een feestje om weer te kunnen trainen! Sinds de tweede week maart mogen we ook weer gebruik maken van de tennisbaan, daarvoor zijn we de NTC erg dankbaar! Nu de eerste versoepelingen van de corona maatregelen zijn ingezet hopen we binnenkort ook weer te kunnen badmintonnen in de zaal, al dan niet in kleine groepjes. Zodra de maatregelen het toe laten houden we jullie op de hoogte en nodigen we jullie uit om weer te komen spelen. De voorbereidingen van het nieuwe seizoen zijn ook weer in volle gang, competitie en zaalhuur zodat we volgend seizoen weer volop kunnen badmintonnen. We hopen jullie snel weer live te zien! Namens het bestuur, Kees van der Wende en Marcella Wobben

BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 3


Creatieve inspiratie Via Pinterest, Lichtjes met veren shuttles eraan.

BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 4


BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 5


Competitieseizoen 2021/2022 Afgelopen seizoen moest de competitie jammer genoeg gestaakt worden vanwege de coronaperikelen. In september en begin oktober zijn er nog een paar wedstrijden gespeeld, maar daarna was het afgelopen Eerst nog wel training, maar in december mocht en kon ook dat niet meer. Nu is er een buitentraining voor de junioren georganiseerd zodat ze wel een goede conditie blijven behouden. Maar goed, voor komend seizoen hopen wij toch betere tijden. En het klinkt nog ver weg, toch zijn de eerste voorbereidingen volop aan de gang. Het seniorenteam heeft zich inmiddels al bij de bondscompetitie aangemeld, de junioren volgen nog. Het DUC-team kan zich ook weer aanmelden. Het is nu nog wel een beetje koffiedik kijken of we gelijk in september kunnen starten. Dat blijft afwachten, maar laten we goede hoop houden. Mocht er een senior of een juniorspeler willen starten met competitiespelen, dat kan altijd. Meld je aan bij onze trainer Wouter of bij Ade en/of Annie. Dat kan via de info-mail of via annie.stam@ziggo.nl

BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 6


BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 7


Prijsuitreiking Ommetje lopen: In de maand maart hebben wij een leuke uitdaging gedaan, namelijk het ommetje. Jullie hebben hard tegen elkaar gestreden en veel mensen deden er leuk aan mee! Natuurlijk hebben wij dan nu ook 4 sportieve winnaars. Wij willen iedereen nogmaals bedanken die eraan mee hebben gedaan en de prijswinnaars van Harte gefeliciteerd. De winnaars bij de Jeugd zijn geworden: Op de 1ste plek, Marin Steenbergen, met 436 punten. Op de 2de plek, Ryan Stegeman, met 329 punten.

BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 8


De winnaar bij de senioren is geworden: Op de 1ste plek, Ruud Polmans, met 659 punten.

De winnaar bij de ouders is geworden: Op de 1ste plek, Judith van Elderen (Moeder van Simon), met 694 punten.

BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 9


Onze clubshirts sponsoren m

BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 10


Buiten trainen: De jeugd is alweer een paar weken aan het trainen met dank aan de verenging NTC “De Tussenboerslanden” voor het beschikbaar stellen van een tennisbaan. Waar wij veel conditietraining op kunnen geven. Daarvoor heeft de jeugd ook een paar keer buiten getraind voor de Sporthal op de parkeerplaats. Blij dat we weer wat mogen trainen/sporten met elkaar en hopelijk snel weer in de zaal!

BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 11


Sneeuw challenge: Tijdens de heerlijke sneeuwdagen werd een challenge gedaan door Badminton Nederland, wie de grootste sneeuw shuttle kon maken. En natuurlijk hebben er ook mensen van BV Nijeveen aan meegedaan, zoals Jasmine op de foto met een erg grootte shuttle van sneeuw!!

BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 12


BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 13


Geef de shuttle door: Naam

: Jasmine de Wildt

Geboren in

: 25/02/2007

Woonachtig

: Meppel

Status

: Uh idk (I don’t know)

Werk

:X

Badminton

: Ja, badminton

Favoriete slag

: Drop

Favoriete onderdeel

: Drop

Andere sporten

: Nope

Hobby’s

: Tekenen en gamen

BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 14


Wens voor 2021

: Dat ik naar havo 3 ga ofzo

Mooiste foto van jezelf

:

Aan wie geef jij de Shuttle door? Ryan Stegeman

BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 15


BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 16


Jubileum 50 jaar badminton vereniging Op 14 augustus 1972 kwamen enkele nieuwe bewoners van Nijeveen tot de oprichting van een badmintonvereniging. In die tijd werd alleen voetbal, korfbal en volleybal beoefend in Nijeveen. De eerste jaren werd gebruik gemaakt van de Schalle, pas in 1980 werd de Eendracht voor badminton in gebruik genomen. Bij de oprichting werd besloten alleen als echtparen in te schrijven. Zo ontstonden er namelijk meteen mixkoppels! Als ledenwervingsactie een gouden greep natuurlijk! Dit systeem heeft maar twee jaar standgehouden. De eerste jaren waren er maar twee velden beschikbaar, 1 oefenveld en 1 speelveld in de Schalle. Met plakband moesten eerst wel de lijnen op de vloer aangebracht worden! In Meppel waren wat badmintonleden die goed konden spelen en wel eens in Nijeveen op de speelavond kwamen spelen om ons de kneepjes van het vak te leren! Er was namelijk geen trainer. Gezocht Wij zoeken nog enthousiaste mensen die samen met het bestuur een feest willen organiseren. Zodat we deze bijzondere mijlpaal kunnen vieren. Meld je aan bij het bestuur.

BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 17


BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 18


Geboorte Fenna: Namens heel BV Nijeveen, willen wij Wouter en Nathalie feliciteren met de geboorte van hun prachtige dochter Fenna. Tijdens de training hebben we kersverse de vader een leuk cadeau gegeven. Wij wensen ze een fijne kraamtijd!

BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 19


BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 20


Sociaal media Wil je niks missen wat er tussentijds gebeurt dat kan volg ons dan via onze sociaal media-accounts en blijf op de hoogte:

Facebook/BadmintonVerenigingNijeveen

@bvnijeveen_

@BVNijeveen

BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 21


BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 22


Verjaardagen: Mei -

7 8 19 24 31

Luke Steen Frank Reinink Lydia van Regteren Bert Oostra Femmie Mulder-Dam

Juni - 6 - 17

Suus Hummel Irene Hartgers

Juli -

Fijgje Bos-Oosterhuis Ruud Polmans Sandra Vink Budi Stegeman Annie Brand

4 4 14 15 21

Augustus - 17 - 23 - 23 - 24 - 29 - 29

Elena Schmitz Gert Stam Richard Take Teun Bakker Kees van der Wende Annie Stam

Wij wensen jullie alvast een hele fijne verjaardag toe!

BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 23


BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 24


Puzzel:

Woordzoeker

BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 25


Dringende oproep van het bestuur! Meld je aan als vrijwilliger! De volgende functies zijn vacant: * Voorzitter * Algemeen bestuurslid Als er vragen zijn over de betreffende functies kun je ons altijd vragen of mailen: info@bvnijeveen.nl Sportieve groet namens het bestuur, Kees van de Wende, Penningmeester en tijdelijke voorzitter Marcella Wobben, Secretaris

Volgend clubblad Het volgend clubblad verschijnt in September 2021. Aanlevering kopij kan tot 31 Augustus 2021. In de tussentijd is al het nieuws te volgen via: Facebook

Facebook.com/BadmintonVerenigingNijeveen

Instagram

bvnijeveen_

Site

www.bvnijeveen.nl

Als je graag iets in het clubblad wilt plaatsen, kun je je bijdrage mailen naar info@bvnijeveen.nl BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 26


BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 27


BV Nijeveen – Mei 2021 – pagina 28


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.