Clubblad maart 2020

Page 1

BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 1


Inhoudsopgave Een bericht van de Voorzitter

p. 2

OKKO toernooi 2020

p. 3

Uitslagen OKKO

p. 5

Badminton competitie afgesloten.

p. 7

Uitslag J1 competitie

p. 10

Uitslag J2 competitie

p. 11

Uitslag B5 beginners competitie

p. 12

Uitslag Senioren competitie

p. 15

Bericht van het bestuur

p. 16

Taart eten

p. 17

Bouwknegt feliciteert

p. 26

Woordzoeker

p. 27

Volgende Clubblad

p. 28

BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 2

Voorzitter: Fred Damen Secretaris: Marcella Wobben info@bvnijeveen.nl

Penningmeester: Kees van der Wende penningmeester@bvnijeveen.nl

Jeugdcoördinatie: Ade Rubama Redactie clubblad: Vacant


Een bericht van onze voorzitter Hallo beste leden, Het nieuwe jaar is inmiddels in volle gang en de competities zijn al bijna weer ten einde. Tot onze grote vreugde hebben we weer wat ledenaanwas onder de jeugd en hebben we een beginnersteam in de competitie kunnen zetten. Dit is natuurlijk heel mooi. Zelfs de ouders van deze kinderen zijn enthousiast geworden voor de badmintonsport en proberen nu zelf ook een shuttle te slaan. Ga zo door! Ook heb ik helaas minder mooi nieuws. Onze trainster Anna gaat ons eind van het seizoen verlaten i.v.m. drukte met het opzetten van haar bedrijf. Wij en u moeten daarom ook op zoek naar een nieuwe trainer. Dus ogen en oren open. Helaas moet ik jullie ook laten weten dat het badminton voor mij niet meer te doen is. Ik wordt al tijden geplaagd door blessures en heeft mij doen besluiten mij te richten op andere sport activiteiten. Dit houd tevens in dat ik aan het eind van het seizoen mijn voorzitterschap zal beëindigen en mijn lidmaatschap opzeg. Dus ook voor het voorzitterschap is een vacature. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en wens de club nog een goede toekomst toe. Met vriendelijk groet, Fred Damen

BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 3


Het OKKO toernooi 2020. Op 2 januari 2020 was het weer zo ver, ons jaarlijkse ouder-kind/ Kind-Ouder toernooi werd wederom georganiseerd. De opkomst was geweldig waardoor er 24 koppels gemaakt konden worden en er 48 mensen op de baan stonden. Ook was er nog een grote opkomst van supporters wat de feest vreugde alleen maar verhoogde. Het was een zeer gezellige avond. Nadat iedereen elkaar een goed en sportief nieuwjaar had gewenst, werd de poule indeling bekend gemaakt en konden de wedstrijden beginnen. Er was gekozen voor een alternatieve puntentelling, 1set spelen tot 30 punten, zonder 2 puntenverschil, dat werd niet door iedereen begrepen, zodat er ook een uitslag was van 32-34. Leuk maar wel vermoeiend. Tijdens de pauze was er tijd om de prijzen op te zoeken die bij de loten hoorden die van te voren verkocht werden. Daarnaast werd er nog de veiling gehouden onder de bezielende leiding van onze veiling meesteres, Trea Achtersmit. De inzet was hoog en de bedragen nog hoger. De clubkas is met deze activiteit dan ook weer zeer blij. Overigens is Trea ook de topper om gesponsorde artikelen bijeen te brengen, waarbij ze best nog wat hulp bij kan gebruiken.

BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 4


BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 5


De uitslagen OKKO! 1e poule Simon en Jan 2e poule Ryan en Budi

< 3e poule: Jasmine en Niels

4e poule: Laura en Jeanette >

<5e poule: Sander en Ronald De aanmoedigingsprijs werd dit jaar gewonnen door Harry en Mieke. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde avond!

BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 6


BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 7


Badminton competitieseizoen succesvol afgesloten! De laatste competitiewedstrijden zijn gespeeld en hiermee is voor de junioren het competitie seizoen ten einde. Dit jaar met een mooi resultaat, 2 van de 3 teams werden kampioen in hun poule. Spannend was het tot de laatste wedstrijd, zo werd Nijeveen J2 met 5 winstpunten nummer1. Nijeveen B1 werd met een gelijkspel tijdens de laatste wedstrijd met 1 punt verschil van nummer 2 kampioen. Hoe spannend kan het worden. Nijeveen J1 heeft gespeeld voor wat ze waard waren, spannende wedstrijden, een stroeve start met een schitterend eind, want ze werden 3e in de poule. De teams werden donderdag 5 maart gehuldigd en gefeliciteerd door het bestuur, leden en aanwezige ouders. Daarnaast werd de beste competitie speelster en speler bekend gemaakt. Dit was ook een spannende uitslag, de resultaten lagen dicht bij elkaar. De uiteindelijke winnaars zijn: Beste competitiespeler is Ryan Stegeman( Nijeveen B1) Beste competitiespeelster is Leonie Stoof ( Nijeveen J2)

BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 8


BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 9


BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 10


De uitslag competitie J1 Linda Mutsters, Dionne Wink, Sander Busscher, Alinda Kroeze, Laura Klok.

BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 11


Uitslag competitie J2 heeft de 1e plaats behaald. Jasmine de Wildt, Leonie Stoof, Myrthe Bijker, Simon Kist.

BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 12


Nieuwe beginners team 5B Anne-Mette van Es, Ryan Stegeman, Noa Bonthuis, Jonathan Meij en Niels Nijsingh

Deze kanjers komen binnen in de competitie als kampioenen. Het is een lust om naar te kijken. Het is geweldig om nieuwe generatie in onze club te hebben ga zo door Toppers.

BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 13


BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 14


@badminton_vereniging_nijeveen

BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 15


De Senioren bondscompetitie; Annie Stam, Marlous Smit, Melanie Vos, Ruud Polmans en Richard Take. Team Toyota van der Linde. Dit Team heeft zich fantastisch weten te handhaven in deze poule! Goed gedaan dames en heren, dikke duim.

BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 16


Het Bestuur, Inmiddels is het toernooiseizoen van start gegaan. Dat levert tot nu toe al mooie resultaten op. De trainingen werpen hun vruchten af, trainster Anna den Broeder zorgt goed voor de spelers en houd ze scherp. Om de puntjes nog eens op de I te zetten doet onze Han van Room ook nog een flinke duit in het zakje. De behaalde resultaten tot nu toe zijn; Jasmine de Wildt, 2e prijs enkel U13 op het RJK (regionale jeugdkampioenschappen) 2e prijs mix U15 met Djaden Annema(Drachten) op het RJK. 2e prijs tijdens startertoernooi in Ruinen Simon Kist; 1e prijs dubbel U13 met Steffen Rorije(Grouw)op het DPC toernooi Meppel. Myrthe Bijker; 2e prijs enkel op DPC toenooi Meppel Ryan Stegeman; 2e prijs starters toernooi Ruinen. Top gedaan allemaal, ga vooral zo door.

BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 17


Shirtsponsor Strijker Brood en Banket heeft iedereen weer verrast met een heerlijk taart, die gezamenlijk door onze spelers met veel genoegen werd gegeten.

BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 18


BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 19


BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 20


BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 21


BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 22


BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 23


Clubshirts Met dank aan onze Sponsoren .

BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 24


Dringende oproep van het bestuur! Beste leden, Inmiddels zijn wij voorzien van een secretaresse en een jeugd coördinator. Maar dat maakt ons nog helaas niet compleet. Zoals u hebt kunnen lezen gaat onze voorzitter en onze trainster ons helaas verlaten dus wij doen een beroep op u! MELD JE AAN ALS vrijwilliger! De volgende functies zijn vacant: * Voorzitter * Redactie voor het clubblad * Assistent van Trea om te helpen zoeken naar sponsoren. * Trainer Als er vragen zijn over de betreffende functies kun je ons altijd vragen of mailen: info@bvnijeveen.nl Sportieve groet namens het bestuur, Fred Damen, voorzitter Kees van de Wende, penningmeester Marcella Wobben, secretaris

BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 25


BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 26


Shirt sponsor van J2 was zeer blij met kampioenschap, en waren persoonlijk aanwezig om het team te feliciteren en verrassen met een bloemetje .

BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 27


BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 28


BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 29


BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 30


Volgend clubblad Het volgend clubblad verschijnt in mei 2020. Aanlevering kopij kan tot 11 mei 2020. In de tussentijd is al het nieuws te volgen via: Facebook

Facebook.com/BadmintonVerenigingNijeveen

Twitter

@BVNijeveen

Site

www.bvnijeveen.nl

Als je graag iets in het clubblad wilt plaatsen, kun je je bijdrage mailen naar clubblad@bvnijeveen.nl

BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 31


BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 32


BV Nijeveen – Maart 2020– Pagina 33


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.