Page 1

Tijdschrift voor

Lichamelijke Opvoeding

Vakblad voor gevormden in de LO, trainers en jeugdsportbegeleiders

Met o.a. IOC-Voorzitter Jacques Rogge Jongensdroom mondt uit in succesvol project Opboksen

www.bvlo.be Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw T

S P O

R

BVLO

Trimestrieel tijdschrift nr. 1 - 2011 - januari - februari - maart - Aflevering 229 - Erkenningsnummer: P409677 - Afgiftekantoor Gent X


Woord vooraf

BVLO

Beste lezer

Theorie

We zijn heel fier te kunnen meedelen dat de BVLO-familie aangroeit. In tijden van politieke impasse en economische crisis hebben u en ik misschien nog meer nood aan een vereniging waar we thuishoren, die ons verenigt en die voor onze gezamenlijke belangen opkomt. De BVLO is heel blij elke keer weer veel jonge mensen te mogen verwelkomen op de diverse nascholingen en studiedagen. Het is een bewijs dat de jonge leerkrachten, trainers, lesgevers met hun vak en sport bezig zijn, dat ze willen bijblijven en bijleren, dat ze werken aan de kwaliteit van de Lichamelijke Opvoeding en de Sport. In dit tijdschrift proberen we ook positieve energie mee te geven voor al wie werkzaam is in de wereld van de Lichamelijke Opvoeding en de Sport. Onlangs lazen we nog een krantenartikel “Jonge redder had net EHBO-cursus gevolgd”. De 17-jarige jongeman had twee dagen voor zijn reddingsactie twee uur EHBO-les gekregen van zijn leerkracht Lichamelijke Opvoeding. Hoe belangrijk kan een les zijn? In dit nummer vindt u trouwens het tweede deel van de bijdrage “Reanimatie in het secundair onderwijs”. Maar we gingen ook op bezoek bij de jeugdcoördinator van KRC Genk en geven u een overzicht van de studies Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsonderwijs aan de Vlaamse Universiteiten. Daarnaast hebben we aandacht voor een aantal waarden, Olympische waarden die IOC-voorzitter Jacques Rogge verdedigt bij de organisatie van de Jeugd Olympische Spelen, en sociale waarden zoals we die terugvinden in het project Opboksen in Limburg. Ook de praktijkbijdragen zullen u opwarmen en goesting doen krijgen om er weer tegenaan te gaan.

In dit nummer

Woord Vooraf . ..................................................................................................... 3 KRC Genk, voor een sterk jeugdvoetbal Josse Lambrix & Sophie Van Aelst

..............................

4

De opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen aan de Vlaamse Universiteiten. .......... 8 Ovunolo BVLO is er ook voor u............................................................................... 11 IOC-Voorzitter Jacques Rogge over de Jeugd Olympische Spelen. ....................................................................................................... 12 Jacques Rogge Atleten krijgen kleerkast in het Sportimonium............. 13 Sportimonium Gezondheidsbeleid Reanimatie in het secundair onderwijs: puzzelen met didactisch materiaal (deel 2)................... 14 Veerle Van Raemdonck, Kristine De Martelaer & Steve De Decker Jongensdroom mondt uit in succesvol project Opboksen.... 19 Josse Lambrix & Sophie Van Aelst Meer beweging op het schoolplein.................................................. 22 Liesbeth Jans Maar wat is goed leren bewegen?.............................................. 26 Edwin Timmers BVLO Toert............................................................................................................ 29

Beste lezer

Bond voor Lichamelijke Opvoeding - voorstelling....... 31

Wij hebben intussen ook een huldenummer samengesteld voor Prof. Dr. Marc Maes, de Directeur van dit Tijdschrift die vorige zomer overleed. Als lezer van dit tijdschrift zal u wellicht ook het huldenummer willen doornemen. Het is digitaal beschikbaar op onze website en u kan het eventueel ook bestellen tegen de verzendingskosten of afhalen op het secretariaat van de BVLO.

Het Redactieteam

Praktijk Opwarmingsspelen Algemene Bewegingsvaardigheden: fysieke fitheid en coördinatie Abdelkader Wahhabi & Rein Haudenhuyse (ZELF)VERDEDIGINGSPORTEN 056-061 Zumba, een verrijking voor de les LO Charlotte Vanden Bossche, Femke Mertens & Janne Nachtergaele DANS 045-048 Spel zonder Grenzen De Regenboog LAGER ONDERWIJS 153-154

basisschool

Foto cover: Ives Jossa

Het Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding is een vakblad voor gevormden in de LO, trainers en jeugdsportbegeleiders. Het verschijnt trimestrieel: 5 maart, 5 juni, 5 september en 5 december. Een abonnement op het Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding is inbegrepen in het lidmaatschap van de BVLO. Alle individuele leden van de Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw krijgen het Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding toegstuurd. Maar een BVLO-lidmaatschap is meer dan dat! Kijk voor alle mogelijke formules en voordelen op onze site: www.bvlo > LO & Sport > Lidmaatschap of bel de ledentelefoon 09- 218 91 23 (kantooruren). NIEUW: het BVLO-lidmaatschap sluit je af voor 12 maanden of de volle 365 dagen. Alle info en online lid worden: www.bvlo.be

Publiciteit: Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw Tel. 09 218 91 20 - Fax 09 229 31 20 - email: info@bvlo.be Copyright: Het overnemen van artikels en foto's is zonder schriftelijke toestemming van de redactieraad niet toegelaten. Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar artikel. Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding is ondertekenaar van de Milieubeleidsovereenkomst Papier Vlaanderen en steunt de inspanningen van de Vlaamse regering i.v.m. papierrecuperatie.

Verantwoordelijke uitgever: E. De Boever Waterkluiskaai 16, 9040 Sint-Amandsberg/Gent

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers.

De redactieraad bestaat uit: Kristine De Martelaer, Eric De Boever, Sophie Van Aelst en wordt bijgestaan door een ruime adviesgroep en een reviewpanel.

drukkerij New Goff - Kaleweg 5 - 9030 Mariakerke(Gent) Tel 09 216 73 73 - fax 09 216 73 74 - info@newgoff.be

Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw - BONDSHUIS BVLO - Waterkluiskaai 16 - 9040 Sint-Amandsberg/Gent

Bond voor Lichamelijke Opvoeding Bankrekening BVLO: IBAN BE51 4469 7200 0162 BIC: KREDBEBB - Tel. (09) 218 91 20 - Fax (09) 229 31 20 - e-mail: info@bvlo.be - Openingsuren: 9 tot 13 uur & 14 tot 17 uur nr. 1 / 2011

3


KRC Genk, voor een sterk jeugdvoetbal Josse Lambrix, Ondervoorzitter BVLO

Roland Breugelmans, Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding van KRC Genk, begroet ons met een dynamische stevige handdruk. Met zijn blonde krullen straalt hij zelf ‘jeugd’ uit en ik schrik even als hij zegt dat hij al van in ’88 verbonden is aan de club. “Nee, ik ben geen LO’er countert hij meteen onze eerste vraag. Ik ben een onderwijzer en ik geef trouwens nog twee voormiddagen per week les in het zesde leerjaar. Lesgeven is iets wat ik bijzonder graag doe, bovendien biedt het mij een zekerheid moest het voetbalverhaal plots ophouden.” Roland Breugelmans had nog maar net zijn trainersdiploma gehaald toen hij in ’88 bij KRC Genk aan de slag ging als trainer. Tien jaar heeft hij diverse jeugdploegen getraind en dan werd hij gevraagd als technisch verantwoordelijke jeugdopleiding.

4

De BVLO is altijd voortrekker geweest van de samenwerking in de driehoek school, club/sportfederatie, gemeente. Vandaar dat we het tijd vonden om eens bij een club te luisteren hoe zij een en ander organiseren en hoe ze samenwerken met de school en de maatschappij.

Sophie Van Aelst, Communicatie BVLO

Hoe het groeide Het is een mooi verhaal, de jeugd van KRC Genk. Na de fusie tussen KFC Winterslag en Thor Waterschei in ’88, wist de toenmalig jeugdcoördinator Paul Heylen (nu commercieel directeur bij GBA ) ervoor te zorgen dat de samensmelting van beide ploegen voor de jeugd zeer vlot verliep. Samen met bestuur, afgevaardigden, trainers en medewerkers kwam er al snel een ambitieus plan. “We moeten vooruit en we zullen hier iets moois van maken.” In het begin werd er nog op twee locaties gespeeld: Waterschei en Winterslag. Tijdens de bouw van het nieuwe Fenixstadion verhuisde de jeugd naar de speelvelden in Winterslag. Een verbetering, want nu speelden alle jeugdploegen onder één dak en beschikten ze bovendien over een eerste klasse accommodatie. Veel jaren werd geopperd om deze locatie te renoveren tot een volwaardig jeugdcomplex,

maar het was pas onder Paul Heylen dat de plannen concreet werden en er een volledig nieuw jeugdcomplex werd gebouwd tegenover het huidige Fenixstadion (nu de gekende Cristal Arena). In 2002 opende het nieuwe complex, een droom van alle jeugdmedewerkers, een nieuwe thuis voor de jeugd van KRC Genk. “Jos Vaessen heeft een enorme boost gegeven aan de jeugdwerking”, stelt Breugelmans vastberaden. KRC Genk trekt resoluut de kaart van jeugdopleiding en staat ook bekend voor zijn goede begeleiding van de jonge voetballers. Het feit dat de Genkse jeugd zijn weg vindt naar de eerste ploegen bewijst dat de club goed bezig is. Maar het stopt ook niet bij voetbal alleen.

Samenwerking met SJB Op 1 september 2004 startte KRC Genk en het


BVLO

Zumba

Zumba, een verrijking voor de les LO Charlotte Vanden Bossche Bachelor LO Arteveldehogeschool Gent

Femke Mertens Bachelor LO Arteveldehogeschool Gent

Janne Nachtergaele Bachelor LO Arteveldehogeschool Gent

Zumba is een meerwaarde voor het onderwijs Als eindwerk ontwikkelden we enkele lessen Zumba en boden die aan in het lager onderwijs. Achteraf konden we de lessen evalueren en gingen we na op welke manier je Zumba best aanbiedt. De reden waarom wij Zumba willen integreren in het onderwijs is dat de maatschappij en de sport constant evolueren. Als leerkracht is het noodzakelijk dat je meegaat met je tijd. De lessen die je gaf in de jaren negentig zullen niet dezelfde zijn als die van nu. De maatschappij en de leefwereld van de jongeren oefenen een invloed uit op je lesgeven. Daarom is het ook heel verrijkend om als leerkracht bijscholingen te volgen. Je bent op de hoogte van vernieuwingen binnen het vak lichamelijke opvoeding, je krijgt nieuwe ideeën en je lesgeven evolueert. Zumba is een nieuwe sport en is een verrijking voor de les LO.

De laatste jaren gaat er enorm veel aandacht naar Zumba. Er wordt reclame gemaakt op de televisie, je ziet affiches of reclamefolders en je leest het op de websites van fitnesscentra. Volgens deze reclames biedt Zumba veel mogelijkheden om op een leuke manier aan sport te doen. Het leek ons een interessant gegeven om Zumba uit te proberen in de les lichamelijke opvoeding. Je kan er veel doelen mee bereiken en de voor de leerlingen is het iets nieuws en bovendien hedendaags. We kunnen met Zumba leerlingen warm maken om nieuwe sporten uit te proberen.

»» Het product moet aan bepaalde eisen voldoen Het product moet voldoen aan de normen van het onderwijs. Het moet in te passen zijn in het jaarplan. Je moet met deze sport ook bepaalde eindtermen en leerplandoelen kunnen bereiken. Met de verschillende dansen moet je relevante lesdoelen bereiken en belangrijke attitudes nastreven. De actieve leertijd moet voldoende hoog zijn. Er moet aandacht zijn voor het welbevinden en de betrokkenheid van alle leerlingen. Tenslotte moet het zo veel mogelijk aangepast zijn aan de leefwereld van de kinderen.

»» Het doelpubliek Het is heel belangrijk om het doelpubliek op voorhand goed af te bakenen. ‘Het onderwijs’ is veel te algemeen. We moesten kiezen tussen lager, secundair of hoger onderwijs. Hoger onderwijs was meteen uitgesloten aangezien wij niet bevoegd zijn om in het hoger onderwijs les te geven. We geven zelf liefst les in het lager onderwijs. Bovendien is Zumba vooral bij jongere kinderen weinig gekend. De keuze was snel gemaakt, het lager onderwijs is voor ons een grotere uitdaging. We gaan na of Zumba voor alle leerlingen uit het lager onderwijs geschikt is. Tussen leerlingen van het eerste en het zesde leerjaar zit een enorm leeftijd- en niveauverschil. Het doelpubliek is een heterogene groep. Er zijn kinderen van het zes tot twaalf jaar, er zijn jongens en meisjes en er zijn sportieve en minder sportieve leerlingen. Uit ervaring weten we dat een groot deel van de leerlingen graag beweegt en dat ze open staan voor nieuwe sporten. Meisjes zijn in het algemeen heel enthousiast voor ritmische sporten. De jongens over de streep halen, lijkt ons een grotere opdracht.

Dans 045

De vraag naar Zumba in het onderwijs

Bond voor Lichamelijke Opvoeding

1

Trigger 229 5 maart 2011  

Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding - BVLO - vakblad voor gekwalificeerden in de LO & Sport, trainers en jeugdsportbegeleiders

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you