Page 1

pr i mo. v ut br . cz


pr i mo. v ut br . c z


-Kni hovníkat al og

-Di gi t ál níkni hovnaVUT -Onl i nez dr oj e

T ypdokument u: -kni ha

-č l ánek

-z ávěr eč nápr ác eadal š í

Kl i knut í m naUmí s t ěnís edoz ví t e,

vj ak ékni hovnědokumentnaj det e Pokudj edokumentdos t upný vr ůz nýc hvydání ,kl i knut í m

nanáz evs iz obr az í t evš ec hna


P or t álkni hov enVUT-www. v ut br . c z / kni hov ny Fac ebook-www. f ac ebook. c om/ kni hov ny . v ut Ús t r edníkni hov naVUTvBr nì,2014

T ot odí l oj eš í ø enopodl i c enc íCr eat i v eCommons Uv eït eaut or a4. 0Mez i nár odní( CCBY4. 0) ht t p: / / c r eat i v ec ommons . or g/ l i c ens es / by / 4. 0/

Návod k systému Primo  

Stručný návod k systému Primo na VUT v Brně

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you