Page 1

Näringsliv Skåne

Foto: Anders Ebefelt studio e

Konjunktur och arbetsmarknad –1–

Rapport maj 2012


Fortsatt låga tillväxtförväntningar för 2012 Jämfört med de prognoser för BNP-tillväxten under 2012 som gjordes under våren och sommaren 2011 har förväntningarna sjunkit kraftigt hos de större prognosinstituten. Innan finanskrisen blev påtaglig under hösten 2011 trodde prognosinstituten i genomsnitt på en tillväxt på 2,5 procent under 2012, medan de prognoser som publicerats under den senaste månaden varierat mellan +0,0 till 0,7 procent. Flertalet prognosmakare tror däremot på en relativt kraftig vändning uppåt under 2013 och 2014. De senaste osäkerheterna kring utvecklingen i Grekland har ännu inte hunnit prägla prog­ noserna.

BNP-prognoser vilka presenterats under 2012 avseende åren 20122014 4.0

3.3 2.8 2.6 2.5 2.5 2.5 2.2 2.1 2.1 2.2 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 1.81.7 1.7 1.5 1.5

3.0 2.0 1.0

3.5 3.2

3.7 2.93

2.8

3.5 2.7

1.01.0 0.7 0.7 0.5 0.5 0.4 0.40.4 0.6 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.0 0.0

0.0 -0.3

2012 -0.5

-1.0 -2.0

2013

2014

-1.4

DB 2012-01-09

SB 2012-01-24

SEB 2012-02-14

Riksb 2012-02-16

SKL 2012-02-16

SBAB 2012-03-15

Un 2012-03-16

SN 2012-03-22

NO 2012-03-27

KI 2012-03-28

ESV 2012-03-30

DB 2012-04-04

FiD 2012-04-16

Riksb 2012-04-18

SB 2012-04-24

SKL 2012-04-26

SHB 2012-04-27

LO 2012-05-03

SEB 2012-05-08

EU 2012-05-11

Skåne län hade, med en arbetslöshet på 7,2 procent av befolkningen, den nionde högsta arbetslösheten i landet under april månad. Andelen arbetslösa var något högre än riksgenomsnittet på 6,4 procent. En förklaring till att Skåne ligger högre än riksgenomsnittet är att den låga arbetslösheten i Stockholms län väger tungt i riksgenomsnittet.

–2–


Andel öppet arbetslösa samt deltagare i program med aktivitetsstöd i april 2012 och 2011 av befolkning 16-64 år

Vä Gäv st le er bo no rg rr l s a l Sö B nd än de lek s lä r m in n a ge No nla lä n n Vä rrb d s st ott lä m e n Ö an n s s t la e r n län gö ds t l Jä lan än m ds tla lä nd n S s Vä kå län rm n e la lä G nd n ot s la lä nd n s Ö Kr re län on br Vä o o st be län er r g bo s tte län n Ka s l Vä lm än st ar ra lä G n öt a l Rik a n et Da ds Jö lar län nk na öp s l ä i Ha ngs n St lla lä o c nd n kh s ol län Up ms ps län al a lä n

10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0%

Arbetslöshet april 2012

Arbetslöshet april 2011

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshet i Skånes kommuner I absoluta tal uppgick arbetslösheten i Skåne i april till 57 451 personer. Mellan mars och april sjönk arbetslösheten med 1 241 personer. Arbetslösheten var högre för män (7,8 procent) än för kvinnor (6,6 procent). Landskrona, Malmö, Åstorp och Bromölla har den högsta arbetslösheten i Skåne. Lägst arbetslöshet har ett antal kommuner i sydvästra Skåne med omfattande utpendling till Malmö och Lund (till exempel Lomma, Vellinge, Svedala, Kävlinge och Staffanstorp). Även Lund har som enda större kommun i Skåne påfallande låg arbetslöshet.

–3–


Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd, 16-64 år, april 2012 samt förändring mellan april 2011 och april 2012

Landskrona Malmö Åstorp Bromölla Östra Göinge Helsingborg Bjuv Kristianstad Perstorp Hässleholm Osby Tomelilla Burlöv Klippan

Öppet arbetslösa Förändr. april samt i program 2011 - april med akt.stöd 2012, proc.enh. 10.9% 0.0% 9.2% 0.6% 9.0% 0.2% 8.8% 1.1% 8.8% 0.7% 8.5% 0.3% 8.3% 0.1% 8.2% 1.2% 8.1% 1.0% 8.1% 1.0% 7.8% 0.7% 7.8% -0.4% 7.5% 0.5% 7.3% 0.5%

Skåne län

7.2%

0.5%

Trelleborg Svalöv Ängelholm Källa: Arbetsförmedlingen

6.9% 6.8% 6.4%

-0.1% 0.0% 0.3%

Öppet arbetslösa samt i program med akt.stöd

Förändr. april 2011 - april 2012, proc.enh.

Riket

6.4%

0.2%

Örkelljunga Skurup Ystad Eslöv Höör Simrishamn Höganäs Hörby Sjöbo Båstad Staffanstorp Kävlinge Lund Svedala Vellinge Lomma

6.3% 6.3% 6.1% 5.8% 5.8% 5.7% 5.6% 5.3% 4.9% 4.4% 4.1% 4.0% 3.9% 3.8% 3.6% 2.6%

0.2% 0.0% 0.2% 0.6% 0.6% -0.2% -0.1% 0.6% -0.2% -0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.1% 0.3% 0.1%

Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) uppgick i april till 10,7 procent, vilket var 1,1 procentenheter högre än i riket. I absoluta tal motsvarade det 12 926 personer, vilket var en minskning med 493 personer sedan i mars. Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år, april 2012 samt förändring mellan april 2011 och april 2012 Öppet arbetslösa Förändr. april samt i program 2011 - april med akt.stöd 2012, proc.enh. Bromölla 21.1% 2.4% Tomelilla 17.6% -0.3% Östra Göinge 16.1% 1.7% Landskrona 15.3% 0.0% Osby 14.8% 1.8% Hässleholm 14.5% 2.2% Skurup 14.2% 1.5% Åstorp 14.2% 1.9% Kristianstad 14.1% 1.6% Burlöv 13.3% 1.9% Bjuv 13.0% 0.2% Ystad 12.8% 0.0% Perstorp 12.1% 0.6% Svalöv 11.9% 0.5% Simrishamn 11.8% -0.5% Trelleborg 11.8% -0.7% Eslöv 11.7% 2.1% Ängelholm 11.6% 0.0% Källa: Arbetsförmedlingen

Höör Malmö Helsingborg Höganäs Klippan

Öppet arbetslösa Förändr. april samt i program 2011 - april 2012, med akt.stöd proc.enh. 11.5% 1.2% 11.5% 1.5% 11.4% 0.1% 11.0% 0.8% 10.9% 0.5%

Skåne län

10.7%

1.0%

Hörby Örkelljunga

10.0% 9.9%

1.9% 0.2%

Riket

9.6%

0.6%

Staffanstorp Båstad Svedala Sjöbo Kävlinge Vellinge Lomma Lund

9.5% 9.4% 9.1% 8.4% 7.3% 6.9% 4.5% 3.3%

2.1% 1.5% 1.6% -0.5% 1.4% 1.1% 0.0% 0.4%

Andelen av befolkningen i Skåne som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd är nu på samma nivå som den var under april 2010 och 0,4 procentenheter högre än i april 2011.

–4–


Utveckling av arbetslöshet i Skåne månadsvis 20102012, andel av befolkning 16-64 år 7.8% 7.6% 7.4% 7.2% 7.0% 6.8% 6.6% 6.4% 6.2% 6.0% jan

feb

mars

april

maj

juni

2010

juli 2011

aug

sept

okt

nov

dec

2012

Källa: Arbetsförmedlingen

Sedan sommaren 2011 uppvisar antalet nyanmälda platser en sjunkande trend. Statistiken från Arbetsförmedlingen över nyanmälda platser indikerar att konjunkturen fortsätter att vika och sedan februari ligger månadsvärdena för antalet nyanmälda platser under nivån för föregående år.

Nyanm älda platser till Arbetsförm edlingen jan 2010 till jan 2012 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 jan

feb

mars

april

maj

juni

2012

juli 2011

Källa: Arbetsförmedlingen

–5–

aug

sept 2010

okt

nov

dec


Varslen i Skåne under april uppgick till 766 personer, vilket var en nedgång från föregående månad på 201 personer. Varsel om uppsägning till Arbetsförmedlingen, fördelad på län och period.

LÄN Stockholms Län Uppsala Län Södermanlands Län Östergötlands Län Jönköpings Län Kronobergs Län Kalmar Län Gotlands Län Blekinge Län Skåne Län Hallands Län Västra Götalands Län Värmlands Län Örebro Län Västmanlands Län Dalarnas Län Gävleborgs Län Västernorrlands Län Jämtlands Län Västerbottens Län Norrbottens Län Riket

2012-04

2012-03

2011-04

979

973

60

83

709 45

106

33

138

81

118

63

69

78

54

45

198

15

87

118

46

0

5

5

116

104

59

766

967

227

105

93

27

536

1075

484

45

179

132

77

211

896

81

39

86

143

39

176

69

253

75

119

74

49

24

0

46 104

73

168

101

166

27

3682

4974

3463

Källa: Arbetsförmedlingen

–6–


Konkurser I mars 2012 gick 81 företag i konkurs, vilket var en ökning med 8 företag jämfört med föregående månad och en ökning med 6 företag jämfört med april 2011. Efter en påtaglig nedgång i antalet konkurser i mitten av 00-talet är nu konkurserna tillbaka på samma nivå som under första halvan av 00-talet. Antal företagskonkurser, jan 2000 - april 2012, faktiska värden och säsongsjusterad trend 140 120 100 80 60 40 20

Säsongsjusterad trend Källa: SCB

–7–

Faktiska data

jan-12

jan-11

jan-10

jan-09

jan-08

jan-07

jan-06

jan-05

jan-04

jan-03

jan-02

jan-01

jan-00

0

Konjunktur arbetsmarknad  

Konjunkturrapport arbetsmarknad maj 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you