Page 1

skane.com

Inkvarteringsstatistik januari 2011


skane.com

Gästnätter län, januari 2011 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000

hotell

stugby/vandrarhem

camping

1 657

1 500

1 000

500

522

460 232

256

173 12 11

36 14

20 32

257 23 2

35 2 7

82

40

15 1 2

0 Sverige

Skåne Stockholm Västra Kronoberg Halland Götaland

Dalarna Blekinge

Under januari månad var det inte tillräckligt många campinganläggningar som höll öppet i Kronobergs län vilket medför att campingstatistik inte kan redovisas.

Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut


skane.com

Gästnattsutveckling län, januari 2011 (procent, jämfört med samma period föregående år) hotell, stugby och vandrarhem hotell

stugby/vandrarhem

camping

40% 31%

29%

30%

20%

20%

21% 19%

22%

15%

13%

11%

9%

10%

10%

9% 3%

2%

0% Sverige

-10%

Stockholm

Västra Kronoberg Götaland -1%

-13%

-20% -30%

Skåne

-6%

Halland

Dalarna -10% -16%

-16%

-30%

Blekinge

-30%

-40% Under januari månad var det inte tillräckligt många campinganläggningar som höll öppet i Kronobergs län vilket medför att campingstatistik inte kan redovisas.

Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

-29%


skane.com

Kommentarer länsutvecklingen • Boendeanläggningarna i Skåne redovisade 195 577 gästnätter under januari månad. Både hotellen, stugbyarna och vandrarhemmen redovisade den kraftigaste gästnattsökningen av de jämförda länen vilket bland annat var en följd av Handbolls-VM som delvis spelades i Skåne under januari månad. • Gästnattsökningen på hotell, stugby och vandrarhem i Skåne uppgick till 28% vilket var en betydligt kraftigare ökning än rikssnittet som ökade med 9% och Stockholms län som ökade med 7%. Västra Götalands län som också var värd för Handbolls-VM redovisade också en kraftig gästnattsökning på 19%. • Vinterhalvåret är lågsäsong för campingplatserna vilket medför förhållandevis få gästnätter (mer än 70% av campingövernattningarna i Sverige sker under perioden juni-augusti). De kraftiga fluktuationerna som förekommer i campingstatistiken motsvarar därför relativt få övernattningar till antalet. Tillbakagången i antalet gästnätter på skånska campingplatser under januari månad motsvarade 1 985 gästnätter mindre jämfört med januari 2010.


skane.com

Gästnätter efter nationalitet Skåne januari 2011 hotell Nationalitet Sverige

Gästnätter

Utveckling jämfört med samma period föregående år 127 138

24%

10 071

29%

2 866

58%

Finland

772

-3%

Island

292

431%

Tyskland

4 657

40%

Storbritannien

3 112

-9%

102

-74%

1 012

-7%

533

56%

Italien

1 017

28%

Spanien

1 215

191%

Polen

1 057

272%

Ryssland

3 103

19%

Ungern

90

80%

Tjeckien

84

-55%

USA

1 744

28%

Kina

745

95%

Danmark Norge

Irland Nederländerna Schweiz

Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut


skane.com

Gästnätter efter nationalitet Skåne januari 2011 stugby/vandrarhem Nationalitet

Utveckling jämfört med samma period föregående år

Gästnätter

Sverige

8 118

6%

Danmark

1 632

638%

Norge

114

119%

Finland

15

-6%

Island

33

136%

472

-9%

52

-48%

-

-

153

44%

Schweiz

88

780%

Italien

38

-47%

Spanien

87

181%

411

-41%

Ryssland

51

264%

Ungern

23

-54%

Tjeckien

1

-99%

USA

48

140%

Kina

74

393%

Tyskland Storbritannien Irland Nederländerna

Polen

Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut


skane.com

Gästnätter efter nationalitet Skåne januari 2011 hotell, stugby och vandrarhem Nationalitet Sverige

Utveckling jämfört med samma period föregående år

Gästnätter 135 256

23%

11 703

46%

2 980

59%

Finland

787

-3%

Island

325

371%

Tyskland

5 129

34%

Storbritannien

3 164

-10%

102

-75%

1 165

-2%

621

76%

Italien

1 055

21%

Spanien

1 302

191%

Polen

1 468

49%

Ryssland

3 154

20%

Ungern

113

13%

Tjeckien

85

-75%

USA

1 792

30%

Kina

819

106%

Danmark Norge

Irland Nederländerna Schweiz

Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut


skane.com

Gästnätter efter nationalitet Skåne januari 2011 camping Nationalitet Sverige Danmark Norge Finland

Utveckling jämfört med samma period föregående år

Gästnätter 9 513

-23%

355

123%

44

-

3

-93%

310

1192%

Storbritannien

80

11%

Nederländerna

5

-

Schweiz

16

-

Polen

82

Tyskland

Frankrike Italien

1950%

197

-

19

-

övriga Europa

128

övriga världen

2

Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

327% -


skane.com

Kommentarer nationalitetsutveckling • De skånska boendeanläggningarna redovisade 50 808 utländska gästnätter för januari 20111. Det motsvarade en exportandel på 26%. Antalet utländska gästnätter hade ökat med 49% jämfört med januari 2010 och gästnattsökningen var en följd av Handbolls-VM som innebar en ökning av antalet gästnätter från de deltagande länderna. • Den största utländska turistgruppen var danskarna som stod för 24% av de utländska gästnätterna. Tyskarna utgjorde den näst största utländska turistgruppen på de skånska boendeanläggningarna och stod för 11% av de utländska gästnätterna.


skane.com

Hotellnätter storstäder, januari 2011 400 000

358 378

200 000

160 606 81 738 18 324

23 814

Lund

Helsingborg

0 Malmö

Stockholm

Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

Göteborg


skane.com

Utveckling hotellnätter storstäder, januari 2011 (procent, jämfört med samma period föregående år) 45%

39,2%

40% 35% 30% 25%

21,7%

19,6%

20% 15%

9,5% 5,7%

10% 5% 0% Malmö

Lund

Helsingborg

Stockholm

Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

Göteborg


skane.com

Kommentarer hotellmarknaden, storstäder • Samtliga jämförda kommuner redovisade gästnattsökningar under januari månad jämfört med året innan. Hotellen i Malmö redovisade den kraftigaste gästnattsökningen med 39% vilket motsvarade 23 027 fler övernattningar jämfört med januari 2010. • Hotellen i de skånska kommunerna och i Göteborg gynnades av HandbollsVM. • Under januari månad redovisade Malmös hotell den högsta rumsbeläggningen med 53%, följt av Göteborgs hotell som låg på 52% och Stockholms hotell som låg på 51%. Hotellen i Helsingborg redovisade en genomsnittlig beläggning på 47% och i Lund uppgick rumsbeläggningen till 46%. • Hotellpriserna var högst i Stockholm där genomsnittspriset per belagt rum låg på 1 032 kronor. I Lund var genomsnittspriet för ett hotellrum 953 kronor och i Malmö 952 kronor. Hotellrummen i Göteborg kostade i snitt 892 kronor. Av de jämförda kommunerna var rummen billigast i Helsingborg där de i snitt kostade 761 kronor.


skane.com

Gästnätter januari 2011, skånska regioner hotell, stugby, vandrarhem och camping 120 000

111 146

110 000

hsv

c

100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 45 111

50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

13 621 3 910

8 601

6 344

941

0 Nordost

Nordväst

Sydost

Sydväst

Det finns inte tillräckligt många öppna campingplatser i Sydost, Sydvästra Skåne och på den skånska Sydkusten för att redovisa campingstatistik Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

Sydkusten


skane.com

Utveckling gästnätter januari 2011, skånska regioner hotell, stugby, vandrarhem 50%

49%

hsv

camping

36%

40% 30%

20%

17%

20% 11%

10% 0% Nordost

Nordväst

Sydost

Sydväst

-10% -20% -30%

-17% -28%

Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

Sydkusten


skane.com

Gästnätter januari 2011, NORDOST hotell, stugby och vandrarhem 10 000 8 848

hotell

stugby/vandrarhem

5 000

2 029 1 171

1 019 372

182

0 Kristianstad

Hässleholm

Övriga NO

Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut


skane.com

Utveckling gästnätter januari 2011, NORDOST (procent, jämfört med samma period föregående år) hotell, stugby och vandrarhem hotell

200%

stugby/vandrarhem

151% 150%

100% 52%

48%

50%

37% 17%

24%

0% Kristianstad

Hässleholm

Övriga NO

Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut


skane.com

Kommentarer NORDOST • I nordöstra Skåne redovisade boendeanläggningarna 17 531 gästnätter för januari månad. Hotellen, stugbyarna och vandrarhemmen stod för 78% av samtliga gästnätter i området. • Gästnätterna på hotell, stugby och vandrarhem hade ökat med 49% vilket var den kraftigaste gästnattsökningen i länet. Tillväxten var en följd av Handbolls-VM. • Både Kristianstad och Hässleholm redovisade kraftiga gästnattsökningar. • I Kristianstad redovisade hotellen en rumsbeläggning på 39% för januari månad vilket var en ökning på 13 procentenheter jämfört med samma period året innan. De utländska gästnätterna på hotell ökade med 298% vilket motsvarade 2 319 nya gästnätter. Trots gästnattsökningen var hotellens rumsbeläggning lägre än länssnittet på 43%. Ett hotellrum kostade i snitt 705 kronor vilket även det var lägre än länssnittet på 899 kronor. • I Hässleholm motsvarade gästnattsökningen 361 fler övernattningar jämfört med året innan. Hotellens rumsbeläggning uppgick under januari till 30% vilket var en ökning på 5 procentenheter. Ett hotellrum kostade i snitt 897 kronor.


skane.com

Gästnätter januari 2011, NORDVÄST hotell, stugby och vandrarhem 30 000 hotell

24 557

stugby/vandrarhem

20 000

10 000 6 509

5 500

3 969 1 216 329

1 975

678 378

0 Båstad*

Landskrona*

Helsingborg*

Höganäs Ängelholm* Klippan*

* Inkl. stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

övriga NV


skane.com

Utveckling gästnätter januari 2011, NORDVÄST (procent, jämfört med samma period föregående år) hotell, stugby och vandrarhem 50%

hotell

45%

stugby/vandrarhem

41%

40% 30% 20%

12%

9% 6%

10%

9% 3%

0% -10%

Båstad*

Landskrona*

-20%

Helsingborg*

Höganäs Ängelholm* Klippan* -13%

-30% -40%

-39%

-50% * Inkl. stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

övriga NV


skane.com

Kommentarer NORDVÄST •

• • •

Boendeanläggningarna i nordvästra Skåne redovisade 46 052 gästnätter under januari månad. Hotellen, stugbyarna och vandrarhemmen stod för 98% av den totala gästnattsvolymen. Landskrona och Klippan var de kommuner i området som redovisade de kraftigaste gästnattsökningarna på hotell, stugby och vandrarhem med 45%, respektive 41%. Höganäs var den enda kommunen som redovisade en gästnattsminskning och antalet övernattningar minskade med 20% vilket främst berodde på färre svenska besökare. Hotellen i Helsingborg redovisade högst rumsbeläggning med 47%. Hotellen i Helsingborg var de enda i området som redovisade en rumsbeläggning som var högre än länssnittet på 43%. Lägst rumsbeläggning redovisade hotellen i Höganäs på 17%. Hotellrummen var dyrast i Båstad där genomsnittspriset per belagt rum uppgick till 1 222 kronor vilket även var det högsta genomsnittspriset i länet. Hotellpriserna i Båstad var betydligt högre än länssnittet som låg på 899 kronor. Billigast under januari månad var hotellrummen i Ängleholm där genomsnittspriset uppgick till 720 kronor.


skane.com

G채stn채tter januari 2011, SYDOST hotell, stugby och vandrarhem 8000

hotell

stugby/vandrarhem

6000 5 191

4000

1 615

2000 941 88

496

270

0 Tomelilla

Ystad

Simrishamn

K채lla: SCB och Tillv채xtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut


skane.com

Utveckling gästnätter januari 2011, SYDOST (procent, jämfört med samma period föregående år) hotell, stugby och vandrarhem hotell

stugby/vandrarhem

60%

44% 37%

40% 20%

14% 2%

0% Tomelilla

Ystad

Simrishamn

-20% -40% -40% -60%

-58%

-80% Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut


skane.com

Kommentarer SYDOST • Kommunerna i sydsöstra Skåne redovisade 8 601 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem för januari månad. Antalet gästnätter gade ökat med 17% jämfört med året innan. • Samtliga kommuner i området redovisade gästnattsökningar på hotell, stugby och vandrarhem. Kraftigast gästnattsökning redovisade Ystad med en ökning på 23%. Det var en följd av fler svenska gäster. Hotellen i Ystad redovisade en genomsnittlig rumsbeläggning på 44% vilket var på samma nivå som länssnittet på 43%. Den genomsnittliga rumsbeläggningen på hotellen i Tomelilla var 24% och i Simrishamn 20%. • Hotellpriserna var högst i Ystad där genomsnittspriset för ett hotellrum låg på 929 kronor. I Tomelilla kostade hotellrummen i snitt 890 kronor och i Simrishamn kostade hotellrummen i snitt 861 kronor. Det kan jämföras med länssnittet som uppgick till 899 kronor.


skane.com

Gästnätter januari 2011, SYDKUSTEN hotell, stugby och vandrarhem hotell, stugby och vandrarhem 2 500

2 293

2 341

Trelleborg

Övriga SK

2 000 1 710 1 500 1 000 500 0 Vellinge

Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut


skane.com

Utveckling gästnätter januari 2011, SYDKUSTEN (procent, jämfört med samma period föregående år) hotell, stugby och vandrarhem 160%

147%

hotell, stugby och vandrarhem

140% 120% 100% 80% 60% 40% 3%

20% 0% -20%

Vellinge -19%

Trelleborg

Övriga SK

-40%

Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut


skane.com

Kommentarer SYDKUSTEN • Den skånska sydkusten var med sina 6 344 gästnätter på hotell, stugby och vandrarhem länets minsta område. Den skånska sydksuten stod för 3% av den totala gästnattsvolymen i länet. Boendeanläggningarna redovisade en kraftig gästnattsökning på 20% vilket var en följd av fler svenska övernattningar. • I Trelleborg hade gästnätterna mer än fördubblats vilket motsvarade 1 365 övernattningar fler jämfört med året innan. Både fler svenska och fler utkändska övernattningar bidrog till ökningen. Trots gästnattsökningen redovisade hotellen bara en genomsnittlig rumsbeläggning på 29%. Det var betydligt lägre än länssnittet på 43%. Ett hoterllrum kostade i snitt 813 kronor vilket låg under länssnittet som uppgick till 899 kronor. • Boendeanläggningarna i Vellinge redovisade en gästnattsminskning vilket berodde på färre svenska och utländska gästnätter. Hotellen i Vellinge redovisade en genomsnittlig rumsbeläggning på 20% och ett hotellrum kostade i snitt 720 kronor.


skane.com

Gästnätter januari 2011, SYDVÄST hotell, stugby och vandrarhem 90 000

81 738

hotell

stugby/vandrarhem

80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 19 255

20 000 10 000

4 546

1 074 275

4 098

160

0 Malmö

Lund*

Höör

* Inkl. stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

Övriga SV


skane.com

Utveckling gästnätter januari 2011, SYDVÄST (procent, jämfört med samma period föregående år) hotell, stugby och vandrarhem hotell

100%

stugby/vandrarhem

79% 80% 60% 40%

39%

38% 21%

23%

20% 0% Malmö

Lund*

Höör

-20% -40% -41% -60% * Inkl. stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

Övriga SV -16%


skane.com

Kommentarer SYDVÄST • Boendeanläggningarna i sydvästra Skåne redovisade 111 146 gästnätter på hotell, stugby och vandrarhem och var länets största område med 60% av den totala gästnattsvolymen i Skåne. Antalet gästnätter hade ökat kraftigt med 36% vilket motsvarade 29 434 fler övernattningar. • Malmö var den kommun i området som redovisade den kraftigaste gästnattsökningen på 41% vilket motsvarade 25 038 fler gästnätter jämfört med året innan. Hotellen i Malmö redovisade länets högsta rumsbeläggning på 53% vilket var en ökning med 10 procentenheter jämfört med året innan. Genomsnittspriset per belagt hotellrum uppgick i Malmö till 952 kronor vilket var högre än länssnittet på 899 kronor. • Även Lunds boendeanläggningar redovisade en kraftig gästnattsökning på 21% vilket motsvarade 3 280 fler övernattningar. Hotellen i Lund redovisade en genomsnittlig rumsbeläggning på 46% och genomsnittspriset per belagt rum uppgick till 953 kronor. • I Höör var antalet gästnätter på hotell, stugby och vandrarhem oförändrat jämfört med året innan. Hotellen i Höör redovisade länets lägsta rumsbeläggning på 12% och genomsnittspriset per belagt rum uppgick till 753 kronor.

Inkvarteringsstatistik Skåne januari 2011  

Gästnattsstatistik på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser, januari 2011. Statistik över besökare från 18 länder.

Advertisement