Page 1

2012 | November | 3. årgang | Løssalg NOK 39,-

Nisjemedier spirer

Suksess for smal tv-kanal, relansering av gründermagasin på papir og nett og et av verdens mest avanserte appmagasiner. Det spirer og gror under den krisesprengte blodtåken i Oslos medieverden. De nye bruker også klassisk papir. Side 8 og 9

Medtech frister investorer SIDE 7

Maritim tyngde rett vest Skipsreder Thomas Wilhelmsen synes ikke det er noe stort problem at Oslo som tyngdepunkt i skipsfarten svekkes noe til fordel for resten av landet: - For å få gode rammevilkår er det avgjørende at industrien er spredd utover landet, slik at vi får en stor underskog som sammen presser på, sier Wilhelmsen. Les mer om maritime Oslo, side 4-5

Jakter på engler til sol-lampe

Br!ght Products hadde stor suksess med sin første crowdfunding, og jakter nå på business angels til å ta solcellelampen videre ut i markedet. SISTE SIDE

Your meeting and conference venue


Bli abonnent: www.oslobusinessmemo.no

Kontakt redaksjonen: redaksjonen@oslobusinessmemo.no

I det siste har jeg begynt å se Forbrydelsen fra dansk fjernsyn på smarttelefonen nattestid da jeg uansett går nattevakta med min nyfødte datter. Ellers bruker jeg iphonen til nær sagt alt utover dagen.

- Yndlingsapper for tiden?

FørstogfremstOslo

Kontakt salg og marked: annonse@oslobusinessmemo.no

Ellers leser jeg daglig flere eaviser på smarttelefonen og følger med på nettavisene via News desk.

PÅ BRETTET Har vår fotoansvarlige Gorm K. Gaare noe spennende på brettet? Alt handler jo om visualisering, så la oss høre eller rettere sagt se og lese om fotografens hverdag i appenes univers.

En favoritt er PS Express, en minivariant av Photoshop som med små enkle grep gjør bildene litt mer egnet til å sette på trykk eller skjerm. PS Express har reddet meg mang en gang fra å drasse med meg laptopen ute på oppdrag der det som regel forventes at jeg skal levere både til skjerm og papir. Appen fresher opp og fargekorrigerer blasse bilder.

Finpusser fotos

- Du får et bra bilde av verden gjennom iphonen?

Jeg hører mye på podcaster, mest nyheter og dokumentarer fra norsk og tysk radio.

- Noe du bruker mye på hjemmeplan? Jeg bruker Endomondo når jeg løper og spiller Hay Day og DragonBox med sønnen min.

- De kaller det smarttelefon. Har du funnet noe virkelig nyttig? Click A Taxi lar meg bestille drosje uten å måtte stå i telefonkø. Ubetalelig!

- Hva står øverst på app-ønskelisten?

En videoredigerings-app som lar meg sette sammen flere videoklipp og redigere de enkelte klippene.

- Hvem er nestemann ut?

Jeg lurer på hva #sosialdirekte-programleder Morten Myrstad har på sitt brett!

Oslocation?

S

hippinghovedstaden Oslo er på vikende front. Fakta viser at verdenshovedstadstittelen i denne sammenheng blir utfordret fra Vestlandet. En liten stund var det snakk om å gjøre Oslo til verdens sjømathovedstad. Men denne tittelen er havnet i Bergens favn, hvor entusiasmen er enorm for å skape den marine sektorens verdenshovedstad.

W

orld Winter Capital med Holmenkollbakken som veldig synlig, fysisk logo oppe i Åsen symboliserer et av byens hovedfokus fremover, 30 år etter at siste verftsarbeider ruslet ut av Akers Mek. Verksted på Aker Brygge. Nedbyggingen av Oslo som industrihovedstad har pågått med voldsom fart helt siden inngangen til 1980-årene.

O

slos rolle som Norges hovestad er et dilemma for både gamle og nye næringer. Mange mener Oslo først og fremst skal ivareta nasjonens interesse som utstillingsvindu mot resten av verden, på bekostning av de lokale osloregionale interessene. Politisk og byråkratisk er det et sterkt ønske om å styre hva Oslo skal være, og BIprofessor Torger Reve har ledet arbeidet med bibelen om næringsklynger - "Et kunnskapsbasert Norge".

T MIDT I BLINKEN: "Eyes" av Louise Bourgeois i nyåpnede Tjuvholmen skulpturpark setter fantasien i gang hos store og små. Foto: Gorm K. Gaare

autrekking mellom næringer, politikere og byråkrater om hvordan Osloregionen skal defineres, les: hvilke offentlige milliarder skal tilrettelegge for hvilke næringer, vil øke i styrke de neste årene. Men hva med litt «oslocation»? At regionen tar form som en verdenstumleplass hvor kreative idéer og nye næringsformer oppstår. Økende internasjonal befolkning med høyt kunnskapsnivå bidrar til å gjøre Osloregionen til et California i miniformat. Hva med Oslo som World Innovation Capital?

Ansvarlig redaktør: Magne Otterdal | Adresse: Gaustadalléen 21 | 0349 Oslo | Telefon 0047 468 44 123 | Epost: post@oslobusinessmemo.no Utgiver: Oslo Business Memo AS - Publiserer fritt og uavhengig om økonomi og næringsliv i Osloregionen. Copyright©2010-2012 Oslo Business Memo AS


16 meeting rooms 2 auditoriums cafeteria & coffee bar parking underground

Your meeting and conference venue Oslo Science Park provides flexible meeting/conference spaces catering for 4 – 1 50 people. Our conference rooms are fully equipped with the latest technology and are perfect for board meetings, team briefings, out of town client meetings, lectures and seminars, investor presentations, launches, trainings and evening events. By choosing Oslo Science Park you can enjoy: • • • • • • • • •

A modern, professional, exciting environment A dedicated Conference Coordinator WiFi Access Up to date technology facilities including high speed internet access Reception staff to welcome delegates Highly competitive rates A wide range of catering options Car park All this only 10 minutes from the city centre

Please contact us for further information and booking: service@forskningsparken.no


4 www.oslobusinessmemo.no

November • Årg 3 • 2012

Norsk maritim næring omsetter for en milliard kroner hver dag og skaper verdier for om lag 130 milliarder kroner årlig. Oslofjordregionen er det største maritime klusteret i landet, men taper nå terreng til Vestlandet.

Milliardsvekkelse for den maritime sektoren

Til høyre eksempel på vestlandsk maritim kompetanse illustrert av en dynamisk posisjoneringssimulator for operasjonell øvelse. Foto: Rolls-Royce.

TEKST: Per Gjørvad

I det store nasjonale forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” ble offshorenæringen og maritim næring utpekt som de to sterkeste globale kunnskapsnavene i norsk næringsliv. Senere utarbeidet analysefirmaet Menon rapporten ”The leading maritime capitals of the world”, som rangerte Oslofjordregionen som nummer to bak Singapore. Rundt 100 000 mennesker jobber i martim sektor i Norge, og vel 20 000 av dem i Oslofjordregionen. Taper terreng

I 2008 sto den maritime næringen i Oslofjordregionen for to prosent av brutto nasjonalprodukt, med en verdiskaping på rundt 40 milliarder. Tre år senere var verdiskapingen nede i 30 milliarder, mens andelen av totalen har falt fra en tredjedel til i overkant av 20 prosent. Samtidig har det skjedd forskyvning fra Øst til Vest, og fra tradisjonelle skipsfart til offshore. Samtidig har finansielle aktører basert i Oslo, som yter tjenester til den maritime sek-

Rett vest for toren (meglerhus, banker, advokatfirmaer) opplevd noen nedgang i sine inntekter fra næringen. Noe av forklaringen skyldes nok konjunkturutviklingen, som sterkt preger tradisjonell skipsfart mens offshorerelatert skipsfart har opplevd sterk vekst. Dette bidrar til at Oslo taper terreng til Vestlandet. Lokalpatriotisme

Denne forskyvningen ble debattert da Maritimt Forum Oslofjorden nylig arrangerte Maritim Dialogkonferanse i Rådhuset. Et av spørsmålene som ble reist er ”hvor er lokalpatriotismen i Oslo”, mens det ble vist til den maritime klyngen på Mørekysten hvor man er

mer opptatt av sine lokale bedrifter. Men samtidig er den maritime klyngen på for eksempel Mørekysten realtivt sett viktigere for lokalsamfunnet enn den maritime virksomheten i Oslo, som er mer diversifisert. - Osloregionens andel av verdiskapingen er svekket i forhold vestlandet. Det er en langsiktig trend, og jeg tror det er behov for en mobilisering med felles innstas for å bryte trenden, sier Erik W. Jakobsen i Menon. - Oslo trenger mer bevissthet om behovet for regionalt samspill. Man må jobbe sammen som klynge og det handler blant annet om å gjøre hverandre bedre. Dessuten tror jeg

Oslo Kommune kan lære noe av hvordan man tenker og jobber andre steder, på for eksempel Kongsberg. Man må jobbe systematisk for å posisjonere seg, sier Jakobsen. Nyttig historisk plattform

Thomas Wilhelmsen, som er konsernsjef i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA viser til at rederiet har et innstendig ønske om å være i Norge. - Det meste av vår operative virksomhet mot kundene skjer ute, men vi drar samtidig nytte av den historiske plattformen den maritime næringen har i Norge og det fantastiske maritime klusteret. For oss er hovedspørsmålet hvordan man skal bevare Norges stilling in-


www.oslobusinessmemo.no 5

November• Årg 3 • 2012

Fra den maritime dialogen i Oslofjorden: • • Verden etterspør nå økt kvalitet for å møte krav til miljø og effektivitet. Dette gir store markeder for norske bedrifter. • • Viktig at kommunene tar vertskapsrollen for næringslivet på alvor, og legger til rette for smidig etablering og vekst, samt gjennomfører tiltak som næringen synes er viktig, som møteplasser og rekruttering. Byene må oppfattes som god å bo i slik at talentene trekkes til byen og dermed til de store bedriftene. • • Det er mye sammenheng og avhengighet mellom regionene i det maritime Norge. Det er viktig at Norge kan opptre samlet med fokus på Norges posisjon i en internasjonal konkurranse. • • Hvor er lokalpatriotismen i Oslofjordregionen? På Mørekysten er man opptatt av sine lokale bedrifter, mens Oslo er farvet av at de har veldig mye annen industri. Dugnad trengs også i Osloregionen! • • Samarbeid rederi og havnene er viktig for å forbedre miljø og logistikk. Dette fører til behov for færre havner i Oslofjordregionen, f. eks. Oslo – Drammen – Larvik + ?? • • For å møte utfordringen med etterspørsel etter kompetanse og de 7 000 nye medarbeidere næringen trenger, må vi vise ungdommen at vi er verdensledende på våre områder. Opplegget for Ocean Talent Camp 2013 tar for seg denne utfordringen og vil bidra til å virkeliggjøre slagordet «The Future is Maritime». Kilde: Maritimt Forum Oslofjorden

Thomas Wilhelmsen: Positivt med styrket maritim virksomhet ellers i landet.

Stian Berger Røsland: Hele verden til Osloregionen.

r maritime Oslo ternasjonalt, og da handler det blant annet om rammebetingelser, sier Wilhelmsen. Wilhelmsen er ikke så opptatt av Osloregionens utvikling men ser heller landet som helhet. - Hvis det er slik at vi ser et ”shift” fra Oslo til andre regioner, så er det positivt at andre regioner blir sterkt avhengig av denne denne bransjen. For å få gode rammevilkår er det avgjørende at industrien er spredd utover landet, slik at vi får en stor underskog som sammen presser på, sier han. Wilhelmsen peker på at tradisjonell deepsea shipping er konjunturpreget. Finansielle aktører har opplevd lavere inntekter, men han tror ikke det

er så farlig, det vil ta seg opp igjen på sikt. - Oslos andel er svekket i forhold til Vestlandet. Det er en lang trend, og jeg tror det er behov for en mobilisering med felles innsats. Man har ikke vært så opptatt av regionen her i Oslo, det er jo først nå man har etablert Maritimt Forum Oslofjorden, det sier litt om interessen, konstaterer Wilhelmsen. Felles kronikk om felles mål

I en kronikk skriver byrådsleder Stian Berger Røsland og skipsreder Moritz Skaugen at Maritim Dialogkonferanse er startskuddet for prosessen mot en sterkere maritim samhandling i Osloregionen.

- Det er næringens jobb å komme opp med de gode ideene. Det er det offentliges jobb å støtte opp om aktivitetene som næringen selv tar initiativ til. For å få til dette samarbeidet må vi lytte til hverandre, inngå i forpliktende dialog, og gå sammen om realisering av visjonene, skriver Røsland og Skaugen. De to konstaterer at Osloregionen står sterkest på maritime tjenester og finans. Her er det kunnskap som ligger i bunnen, og evne til innovasjon som sikrer fremtiden. Dette krever kompetanse på høyt nivå. Universiteter og høyskoler innen økonomi og maritim teknologi må bli attraktive for studenter og forskere som ønsker å for-

dype seg i maritim næringsutvikling. - Gode fagmiljøer i akademia tiltrekker seg dedikerte og motiverte studenter og forskere fra hele verden. Vi har ikke tilstrekkelige ressurser her, og må belage oss på å importere kompetanse utenfra. En samlet region med det mangfoldet av aktører vi har her på Østlandet, vil være rekrutterende og interessant for hele verden, ifølge Røsland og Skaugen.

redaksjonen @oslobusinessmemo.no


6 www.oslobusinessmemo.no

November • Årg 3 • 2012

N J

C

D

F

kan fordeles likt eller i forhold til innbetalt bidrag. Sørg bare for å sette i gang i god tid før neste års jule-prøvelse.

orsk næringsliv bruker jo millioner av kroner på å la sjefene spise den gamle, grisete fattigmannsretten foran sine ansatte før jul. Det investeres mye penger i denne bransjen – bare på feil sted.

rowdfunding er finansbransjens nye “buzz”. Finansiering gjennom nettverk er en revolusjon nedenfra. Du gir etter evne og får etter behov. Pengestrømmen går utenom finanshaier, supersjefer med Birken-syndrom og pirkete personalsjefer med rotet på din pult som sin verste fiende.

a, klart vi jubler når jobben kaller og firmaet skal ut på tur. Men stinkende fisk gleder de færreste under 40. De er likevel med for å møte dem som spiser fisken. De gamle, gretne gubbene som styrer verden, våre bedrifter, mulige jobber og dermed dine fremtidsplaner. e mektige liker lutefisk. Det er deres manndomsprøve og de føler seg tøffest på torget når de gafler i seg. Mens firmaets unge spirer knyter seg for å svelge. Det er en rå maktkamp. De gamle ber om påfyll – av fisk, bacon, geitost, lefse, erter, øl og akevitt. Du spiser poteter med baconfett og ertestuing så selv bestemor ville vært stolt av deg.

S

URBIZ

Invester i folk - ikke lutefisk

olkelig finansiering har lutefisk-bossene neppe hørt om. De forsøker jo fortatt å tjene penger på nett, men vet ikke hvor. Selv om de blar side og og side ned i den gamle rosa papiravisen sin. Men du kan knekke koden. Finne den rette ideen. Lansere den riktige portalen. Kapitalen henter du ikke i banken, men på nett. Du ber dine kolleger og forretningspartnere om hjelp. Snart er de allierte på din side i kampen mot lutefisk-tyranniet.

B

å til det aller verste. Du trodde alt var betalt. Men så Er det mulig å lage en finansmodell basert ygg nettverket nå. Lei langt over midnatt blir partyteltet i god tid. Sats regninga likevel delt på alle. på lutefisklag? Høres guffent ut, men i friskere med ferskere og Uansett hvem som har spist og råere fisk. By på sushi, tapas og drukket hva. Pluss rikelig med tips våre dager er alt mulig. ceviché. La de gamle menn med for sen servering, skrik og skrål fra sine lange lutefiskmiddager og fulle folk og baconfett på bluser og hikstende ho-ho-ho-latter bukser. Ikke rart restaurantene lar fortsatt tro de har makta. Enn så lenge. For du vet at den som kontrollokalene fylles med stanken. De tjener jo gull på gruppepresset. lerer julebordet – snart også kontrollerer firmaet. en det kan også du gjøre. Metoden er enkel som et julebord. I stedet for et urettferdig spleiselag der de småspisende betaler for slafserne - lager du du en moderne firmafest Dag Yngland med “crowdfunding”. Eller folkefinansiering på gammelt norsk. På er journalist i Berlin nettet er det fullt av slike prosjekter som finansierer gode formål. Det og skriver Urbiz for Oslo Business Memo. kan være veldedighet, en film, et firma eller en fet fest. Hver deltager Han rapporterer om europeisk politikk for TV2. Radio Norge og en rekke fagblader. betaler det vedkommende mener det er verdt å delta. Avkastningen

M

Kompetent | Strategisk | Treffsikker


www.oslobusinessmemo.no 7

November• Årg 3 • 2012

Medtech-eliten samles i Oslo Flere hundre internasjonale investorer er ventet til den årlige nordiske helsekonferansen i DNB-hovedkvarteret på Aker Brygge .

- Investorer både i Norge og internasjonalt er i ferd med å oppdage det økende behovet for medisinsktekniske og velferdsteknoloKathrine Myhre. giske løsninger, sier administrerende direktør Kathrine Myhre i Oslo Medtech – en næringsklynge med 140 medlemsbedrifter fra medtechsektoren i Norge. Investeringscase

Ifølge Myhre er Nordic Healthcare Conference et arrangement som viser frem gode investeringscase i venture og videreutviklet fase. Men konferansen bidrar også til å øke kunnskapen om industrien og etablere relevante nettverksrelasjoner, nasjonalt og internasjonalt. Kathrine Myhre viser spesielt til en egen sesjon for de helt ferske gründerselskapene i venturesesjone, hvor 20 bedrifter skal i ilden med egne presentasjoner. - Hvordan kan investorer score på en medtech-aksje? - Sammenlignet med eiendom eller olje & gass er medtech en enda mer kunnskapskrevende industri. Skal en lykkes som investor i denne bransjen er det viktig med godt nettverk nasjonalt og internasjonalt.

Fra fjorårets Nordic Healthcare Conference, hvor den norskamerikanske investoren Olav Bergheim ga innspill til norske medtebedrifter på jakt etter venturekapital.

Foto: Oslo Business Memo

Ung industri

- Hva kjennetegner medtechsektoren her? - Vi har fantastisk teknologi og et meget godt kunnskapsgrunnlag i Norge generelt og hovedstadsregionen spesielt for å utvikle produkter og løsninger med stor innovasjonshøyde for et globalt helsemarked. Medtech og eHelse er imidlertid en ung industri, med mange unge små bedrifter - som er i utviklingsfase og som har det globale markedet som ambisjon. - Eksempler på bedrifter som har klart det? - Medistim ASA, Axis Shield og GE Vingmed Ultrasound, er alle tre eksempler på bedrifter som i dag er solid etablert på

det internasjonale markedet, og som er basert på norsk teknologi og kompetanse. Dette viser at det er et stort potensial for norsk medtech og ehelse næring internasjonalt. På investorkonferansen som arrangeres i samarbeid mellom DNB og Oslo Medtech mener Kathrine Myhre at foredrag om det norske investeringsfondet Neomeds historie og erfaringene med salget av Vessix Vascular Inc til Boston Scientific vil være av interesse.

inet er engelskspråklig og er designet for å gjøre den norske medtechnæringen mer synlig internasjonalt der aktører og investorer med interesse for helseteknologi møtes. Første utgave av Oslo Medtech Magazine ble utgitt i Minneapolis, som er den amerikanske og internasjonale medtech-hovedstaden. Oslo Business Memo produserer også nyhetsbrevet som Oslo Medtech distribuerer ti ganger årlig.

Medtech Magazine

I forbindelse med konferansen produserer Oslo Business Memo utgave nummer to av Oslo Medtech Magazine, som utgis av Oslo Medtech. Magas-

redaksjonen @oslobusinessmemo.no


Gründerne bak Genuin f.v: Lars Johan Bjørkevoll, Birger Søiland & Ståle Husby planlegger for seks utgivelser av gründermagasinet Genuin i 2013. Foto: Genuin.

Gisle Orlund

Nytt appmagasin

Gründerne bak Woosh lanserer sitt papirfrie magasin med stoff i skjæringspunktet mellom teknologi og livsstil. Det er et fullstendig digitalt magasin publisert på iPad og Android-nettbrett. - Vi skriver for de som heller vil vite hva teknologien kan gjøre, enn å vite hvor mange prosessorkjerner den har, sier ansvarlig redaktør Gisle Orlund (bildet). - Vi er overbevist om at dette er fremtidens format for magasiner og blader. Første utgave av Woosh vil være tilgjengelig 1. desember for gratis nedlasting fra App Store og Google Play. Prisen etter første utgave vil være 21 kroner.

Nye mediersp Det spirer og gror i underskogen av Oslos mediesektor. Kreativitet og pågangsmot er nøkkelfaktorer når nye publiseringsformer oppstår mens de store mediekonsernene kutter og omstrukturerer. TEKST: Magne Otterdal

Kreative magasiner på papir, smale direkte tv-sendinger på nett og avanserte app-magasiner. Dette er eksempler på nye redaksjonelle grep på små gründerkontorer rundt om i byen. Nylig kom det to år gamle gründermagasinet Genuin med relansering. De tre gründerne skal lage seks papirmagasiner neste år og oppdatere nettsiden nyheter med gründerlaterte saker daglig. Papir i nisjer

- Vi har sterk tro på printma-

gasin i nisjene. Er målgruppen tydelig nok og har et unisont behov for informasjon så er vårt inntrykk at de mer omfattende sakene fortsatt ønskes lest på print. Dette er kommunisert både fra lesere og annonsører, sier Lars Johan Bjørkevoll, en av gründerne i Genuin. Store deler av opplaget på 30 000 blir sendt til nystartede bedrifter, i hovedsak aksjeselskaper, de første seks månedene av bedriftenes levetid. - Vi ser at det er tøffere å klare seg i papirverdenen, og annonsekronene forsvinner over til digitale medier. Det

betyr etter min mening ikke at annonsekronene i fremtiden forsvinner helt, men at annonsørene vil bruke pengene smartere, sier Bjørkevoll. Han peker på det faktum av nettgiganten Google er en de største annonsekundene i papirmagasinet. Nisje-TV

Det nye nett-TV programmet Sosial direkte, Norges eneste direktesending om sosiale medier, er i ferd med å bygge et community rundt sine onsdagssendinger, etter bare seks programmer som til nå er sett over 3 500 ganger. - At vi sender direkte, gir programmet en ekstra nerve. Det virker også som om både gjester og seere setter pris på den påvirkningen dette har på formatet. Selv våre opptak som publiseres på YouTube, reflekterer at vi er direkte i stil og tone, sier Jan Espen Pedersen, som sammen med Morten Myrstad er initiativtakere bak Sosial direkte med sending


November• Årg 3 • 2012

I

- At vi sender direkte, gir programmet en ekstra nerve.

Morten Myrstad, programleder #sosialdiretke

hver onsdag kl. 21 på www.direkte.tv - Dette er nisje-TV. Noen vil til og med kalle det nerde-TV. Samtidig angår jo sosiale medier og sosial funksjonalitet etter hvert alle deler av vårt samfunn, og vi prøver å gi dette fenomenet mening, både gjennom nyheter, kommentarer og ikke minst gjennom våre gjester. Gjestene er en helt avgjørende suksessfaktor for oss, både før, under og etter programmet, sier Myrstad. 2000 følgere

På kanalens sosiale kontoer er det nå nær 2.000 følgere, som gjerne velger hvilke sendinger de vil se på, avhengig av tema og gjester. Hvert program er hittil sett av 500-700 seere, hvorav en tredjedel av disse følger sendingen direkte og engasjerer seg med tilbakespill.

- Dette er noe vi ser tydelig på Twitter-aktiviteten disse onsdagene, sier Myrstad. -At programmet ligger tilgjengelig i opptak kort tid etter har også blitt satt stor pris på. Hos oss slipper seerne å stille inn sin egen video-opptaker legger Pedersen til. - Men vi gleder oss vel så mye over alle de hyggelige kommentarene vi har fått og de mange som deler lenker til programmet, supplerer Pedersen. - Ja, en del har allerede gjort Sosial direkte til et ukentlig høydepunkt i sine rutiner. Jeg gleder meg som et barn, har til og med en skrevet. Det er tilbakemeldinger som vi setter enorm pris på, sier Pedersen.

Krohn Traaseth fra HP Norge og Anton Hagberg fra Komplett, markedssjef Edgar Valdmanis fra Dataforeningen, høyskolelektor Cecilie Staude fra BI og Jørn Kippersund fra Innbokskontroll, sosiale og digitale rådgivere som Ingvild Moen, Astrid ValenUtvik og Thomas Moen, rådgiver og forfatter Stein Arne Nistad, medieanalytiker Knut-Arne Futsæter fra TNS Gallup, Olav Eggum fra programvareselskapet Fanbooster og Lars Bratsberg og Harald Jacob Skaarn fra Google Norway.

Gjestelisten

I løpet av de 6 programmene som er sendt hittil, har Sosial direkte hatt besøk av næringslivstoppene Anita

pireroggror

redaksjonen @oslobusinessmemo.no

www.oslobusinessmemo.no 9

kke mer enn 130 år etter at Thomas Alva Edison slo igjennom med glødepæren, kan jeg nå styre både lyset og ellers alt jeg måtte ha av energiforbruk i heimen. Uansett hvorfra i verden, så sant min smarttelefon er på nett. Samtidig som Edisons innovasjon byttes ut med LED pærer skapes hverdagsinnovasjon i de tusen hjem.

Larsens LED

L

ysten på å kunne styre lyset, varmen, brødristeren, varmtvannet, hjemmeserveren, kaffemaskinen, mediesenteret og mye mye annet der hjemme har jeg kjent på i mange år. Nå har jeg funnet svaret! Den ultimate superdingsen!

D O

a butikkselgeren fortalte meg at jeg er aller første sluttbruker som kan reise hjem med denne godbiten, utløste det aldri så lite dopamin. g mer dopamin skal det bli: Straks fredagens «gullrekke» var overstått, begynte jeg å koble «the gadget» til hjemmenettverket. Høydepunktet under den nær forestående Barcelonatur blir utvilsomt å kunne styret hjemmet med smarttelefonen fra min yndlingstapasbar i en sidegate til La Rambla.

D

enne "Godbiten" er en TellStick Net, som enkelt kobles til routerne/hjemmenettverket. Deretter lastes en app eller to til smarttelefon. Så er du klar til å ha «full kontroll». Noen flere komponenter må anskaffes, men når alt er på plass gir det enda solid dose dopamin.

G

leder meg til å teste min hjemlige hverdagsinnovasjon - fra Barcelona! Hva blir det neste!?

Prime time hver onsdag: På laptopen i forgrunnen intervjuer programleder Morten Myrstad HP-sjefAnita Krohn Traaseth i #sosialdirekte mens NRK-programmet "Normal Galskap" med Arne Sende Osen pågår i bakgrunnen. Foto: Oslo Business Memo

Finn-Eirik Larsen er markedsansarlig i Oslo Business Memo

fel@oslobusinessmemo.no


10 www.oslobusinessmemo.no

1

Produkt: Br!ight Solar Lamp Selskap: Br!ight Products AS Kontakt: kristian.bye@bright-products.co

Lampen fra Bright Products går på solcellebatteri, og gir fattige personer uten tilgang til elektrisitet muligheten til å lese og arbeidet etter at solen har gått ned. Lampen kan også lade mobiltelefoner og brukes som lommelykt. Lampen er anerkjent som det komplette og multifunksjonelle husholdnings- og småbedriftsproduktet i markedet.

http://blog.bright-products.co/

November • Årg 3 • 2012


www.oslobusinessmemo.no 11

November • Årg 3 • 2012

Produkt: Canary Radonmåler Selskap: Corentium AS Kontakt: http://www.canary.no/no/contacts

2

Digital norske teknologiselskapet Corentium AS med støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Bak Corentium står forskere og utviklere fra bl. a. CERN i Geneve, NTNU og Universitetet i Oslo. Avleser radon middelverdi for 1 døgn, 7 døgn, og for hele året. Instrumentet kan flyttes fra rom til rom for å få full kontroll over radonnivået i boligen, på arbeidsplassen, på skolen eller i barnehagen. Canary gjør det enklere å lokalisere kilden til innsig av radongass i bygninger. Om verdiene er over tiltaksgrense kan du selv måle effekten av enkle ventilasjonstiltak, før mer omfattende tiltak eventuelt må vurderes. Canary ble nominert til Forskningsrådets Innovasjonspris for 2012.

http://www.canary.no

NYE PRODUKTER og innovative løsninger 3

Produkt: AIMS for Microsoft BizTalk Selskap: AIMS Innovation AS Kontakt: aimsinnovation.com

4

Produkt: TellStick Net Selskap: Telldus Technologies AB Kontakt: www.telldus.com/company

AIMS for Microsoft BizTalk Server hindrer kostbar nedetid ved overvåking av all it-infrastruktur og varsling av tegn på kommende problemer med systemet og pinpointer nøyaktig hvor it-problemet er oppstått. Softwaren som er utviklet av AIMS Innovation AS, et firma som holder til i Forskningsparken i Oslo.

TellSick Net er en radiofrekvens sender som plugges inn i ruteren via en Ethernet-kabel. Enheten lar deg styre tilkoblet elektronikk via weben. Den er også i stand til å motta signaler fra kompatible enheter. TellStick Net sender og mottar signaler på 433,92 MHz som slår på / av elektrisitet på eksterne socket mottakere som kan kobles til elektronikken. App for Android og iPhone.

http://www.aimsinnovation.com

http://www.telldus.com/


#whyoslo Siste side

Fabian Stang

@fabianstang Har du tanker om hvordan et eventuelt OL i Oslo om ti år bør være er det NÅ du kan bidra!

bit.ly/TnT1Me

www.oslobusinessmemo.no

November • Årg 3 • 2012

Brigth Products har hatt suksess med sin første crowdfunding-kampanje, og starter nå jakten på business angels og såkornkapital.

FOTO: Bright Products

Jakterenglertil sollampe

Gjennom en vellykket crowdfundingkampanje på Indiegogo fikk selskapet inn 54 583 dollar. - Det har vært en viktig og verdifull bekreftelse på at produktet er attraktivt langt ut over Norges og Afrikas grenser, sier gründer og daglig leder Kristian Bye i Bright Products. I tillegg til de 330 000 kronene, ga crowdfundingkampanjen et løft i kjennskap til solcellelampen som oversteg gründernes fantasi. - De siste 5 100 dollarene kom som følge av en innsamling iverksatt av en støttespller i Østerrike, med hjelp fra folk i både Kabul/Afghanistan og flyktninger i Palestina, sier Kristian Bye. Mest innovative

Han og Marius Andresen, K8 Industridesign, har vært på organisasjonen Lighting Africas internasjonale konferanse og messe i Dakar, Senegal. - Der møtte vi stor interesse og ble omtalt som den mest

Bright Products AS jakter nå på business angels som kan være med og løfte solcellelampen Bright ut i markedet.

innovative virksomheten blant alle konkurrentene i dette markedet. Vi kom hjem med en rekke verdifulle kontakter og potensielle distributører i Afrika, sier Bye og legger til: - I desember begynner vi jakten på business angels for såkornkapital til første produksjon og kommersiell etablering i markedet. K8 industridesign, ledet og eiet av Marius Andresen, har jobbet tre år og 4000 timer med å utvikle lampen drevet av solenergi. - Et prosjekt vi ikke helt ante rekkevidden av, sier K8-sjef Marius Andresen. - Vi designet en multifunksjonell solcellelampe og mobillader primært for de aller fattigste 1,3 milliarder menneskene i verden, hvor for-

uresende og kostbare parafinlykter er eneste lyskilde, sier Marius Andresen. Han klekket ut ideen ved hjelp av blant annet en plastkopp fra Ikea, sent en nattetime han ikke fikk sove for tre år siden. Priser

K8 har vunnet flere priser for Bright, blant annet IDA design Award i Los Angeles og topplassering i The Common Pitch for entreprenører i Boulder, Colorado. Bright-lampen er første produkt i Bright Products AS, hvor visjonen er å utvikle, produsere og selge miljøvennlige energiløsninger i «off grid»-markedet. K8 vil være Brights utviklingspartner, og har allerede utviklet et nytt lys-produkt sammen med en

tredje partner i Kenya. - Vi har vært i Emiratene, Kenya og Bangladesh for å knytte kontakter og teste produktet. I oktober var vi på Aidex i Brüssel, og i november er vi i Dakar i Senegal på Lighting Africa-konferansen, sier Marius Andresen. Kristian Bye trekker frem det nære samarbeidet som er Bright Products har med CARE Norge for å få solcellelampen satt i produksjon og distribuert ut i markedet. - Produktet er riktignok designet med tanke på de fattigste i verden, den men fungerer suverent på hytta, i båten og på telttur, sier designer Marius Andresen. Han legger til at de som støtter prosjektet og kjøper en lampe eller ti, bidrar til å forandre verden litt til det bedre. De blir dessuten en av de første i verden til å eie en Bell fra Bright Products AS designet av en totning og hans internasjonale team.

magne.otterdal @oslobusinessmemo.no

Oslo Business Memo | November | Årg 3 | 2012  

Local business news from the Oslo Region, Norway.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you