Brochure uw kind naar het hbo

Page 1

Uw kind naar het hbo? Tips voor ouders

han.nl/ouders


2


beste ouder/ verzorger Studeren aan het hbo: een nieuwe stap in het leven van uw kind! Er gaat binnenkort een hoop veranderen in het leven van uw kind als hij kiest voor een hbo-opleiding. De HAN vindt het belangrijk u al vroeg te betrekken bij dit studiekeuzeproces. U speelt hierbij een belangrijke rol, u kent uw kind ten slotte het beste. Door te luisteren, feedback te geven en vragen te stellen kunt u uw kind stimuleren een bewuste keuze te maken. De HAN vindt het belangrijk dat jongeren een bewuste keuze maken omdat dat meer kans geeft op plezier en succes tijdens en na de studie. Graag bieden wij u deze brochure aan. Hierin vindt u verdiepende informatie. Wat houdt studeren aan het hbo allemaal in? Wat gaat er veranderen voor uw kind? Hoe kunt u bijdragen aan het maken van een studiekeuze? Welke oriĂŤntatie activiteiten biedt de HAN? We hopen u binnenkort te mogen begroeten op een Open Dag. Vriendelijke groet, HAN VoorlichtingsCentrum Studievoorlichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Omwille van de leesbaarheid hebben we de formulering hij/zij en zijn/haar weggelaten. Waar in de tekst hij of zijn staat, bedoelen we hij/zij of zijn/haar. Daarnaast spreken we in de brochure geregeld over ouder(s). Hiermee spreken we zowel ouders als verzorgers aan.

3


4


inhoudsopgave Het studiekeuzeproces

7

Hoe ondersteunt u uw kind bij het maken van de studiekeuze?

7

Past het hbo bij uw kind?

8

Veel voorkomende begrippen in het hbo

10

Het studiekeuzeproces

12

Interessegebieden 18 Begeleiding van de HAN bij het studiekeuzeproces

20

Wat als uw kind de keuze lastig blijft vinden?

22

Aanmelden bij de HAN

22

Starten bij de HAN

24

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

24

Topsport Academie

25

Praktische informatie

26

Vragen? 28

5


Als ouder/verzorger vervult u een belangrijke rol in het studiekeuzeproces. U kent uw kind immers het beste. oriëntatiemoment Wanneer beginnen jongeren met het nadenken over een vervolgopleiding?

Hoe meer oriëntatie activiteiten een studiezoeker onderneemt, hoe groter de kans op studiesucces.

30 % 20 % 10 %

6

Ei

nd

ar

5e

le

er

ja

ar ja

ar

er le 5e

n gi Be

Ei

nd

4e

le

er

ja

ar ja

ar

er le

4e n gi

Be

nd

3e

le

er

ja

ar ja

ar

Ei

gi

n

3e

le

er

ja

ar

er le Be

In

he

t2

e

le e t1

he In

Vó ó

rh

ui

di

ge

op

le

er

id

ja

in

g

0%

Onderzoek markteffect onder havo leerlingen


het studiekeuzeproces oriëntatie activiteiten

kennis over jezelf

kennis over opleiding en werkveld

ik intern

extern

match

Hoe ondersteunt u uw kind bij het maken van de studiekeuze? Sommige kinderen weten al vanaf de basisschool wat ze willen worden. De meesten niet. Zij doorlopen een studiekeuzeproces dat niet via een rechte lijn verloopt en waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Vrienden, familie, een decaan of mentor… Als ouder/verzorger vervult u ook een belangrijke rol in het studiekeuzeproces. U kent uw kind immers het beste. U kunt uw kind helpen bij het maken van zijn studiekeuze door te stimuleren dat hij aan veel oriëntatie activiteiten deelneemt. Maar alleen het lezen van brochures, het

bezoeken van websites, Open Dagen en Meeloopdagen is niet genoeg. Het is enorm belangrijk dat uw kind er vervolgens met u en met anderen in zijn omgeving over praat. Hierdoor komt de zelfreflectie op gang. U kunt hierbij helpen door vragen te stellen aan uw kind. Wat betekent dit voor jou? Zie je jezelf dit ook doen? Het is heel normaal dat uw kind twijfelt en dat het soms lijkt alsof hij weer terug is bij af. Het studiekeuzeproces neemt nu eenmaal tijd in beslag en verloopt niet in een rechte lijn. Het is niet altijd even makkelijk maar wel een heel leuk en belangrijk proces. 7


Past het hbo bij uw kind? Vanuit vwo naar hbo

Het maken van een studiekeuze begint bij het maken van een keuze voor een bepaald type onderwijs.

Een groot percentage vwo-scholieren overweegt een hbo-opleiding te volgen: ruim 40% (bron: rapport ‘Kiezen voor hbo of wo’, ResearchNed (april 2011)). Als vwo-er heeft uw kind een prima uitgangspositie om aan een hbo-opleiding te beginnen. Bij veel kinderen past een praktische insteek namelijk beter dan een academische benadering. Het studiesucces is groter voor vwo-ers. Speciaal voor vwo-ers bieden sommige opleidingen van de HAN uitdagende trajecten aan. Dan verbreedt en verdiept uw kind zijn studie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan honourprogramma’s bij Ergotherapie en Mondzorgkunde of de mogelijkheid om twee diploma’s te behalen. Kijk bij de opleiding van uw kinds keuze om te kijken welke mogelijkheden er zijn.

Verschil tussen hbo en wo Een hbo-bacheloropleiding wordt gevolgd aan een hogeschool en is praktisch, met over het algemeen een helder beeld voor welk beroep er wordt opgeleid. Studenten krijgen alle vrijheid om zich zelfstandig te ontwikkelen. Hierbij krijgen ze begeleiding. De theorie wordt direct toegepast in de praktijk, vaak door middel van stages en er wordt veel gewerkt in (kleine) groepen. De student ontwikkelt een onderzoekende houding. Met een havo-, mbo- en vwo-diploma kan je naar het hbo. Een universitaire opleiding (WO) is veel wetenschappelijker van aard en is erop gericht nieuwe kennis te ontwikkelen.

Vanuit mbo naar hbo

Verschil tussen de vooropleiding (havo, vwo, mbo) en het hbo Als ouders/verzorgers heeft u geen inzage in de studieresultaten van uw kind zoals u dat nu wellicht gewend bent. Uw kind houdt u op de hoogte van zijn voortgang. Ten opzichte van de (huidige) vooropleiding van uw kind zult u merken dat als uw kind straks aan het hbo studeert: • het lestempo hoger ligt • er meer zelfstudie wordt verwacht • er meer wordt samengewerkt • er meer eigen verantwoordelijkheid wordt verwacht • er minder contacturen zijn • er langdurige stages zijn.

Na een mbo-studie kan het zo zijn dat uw kind zijn carrièrekansen wilt verruimen. Om later door te kunnen groeien naar een leidinggevende, coördinerende of beleidsmatige functie. Een groot verschil met mbo is dat op hbo veel meer theorie wordt aangeboden. Ook gelden bepaalde doorstroomeisen om met het mbo in te kunnen stromen in het hbo. Voor sommige mbo-opleidingen bestaat er een doorlopende leerroute naar het hbo. Uw kind krijgt dan op het mbo een speciaal doorstroomprogramma, waardoor de opleiding bijna ongemerkt doorloopt in het hbo-programma van de HAN. Dit geldt voor een aantal mbo’s in Gelderland. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op het het HAN VoorlichtingsCentrum.

Van alle eerstejaars wo’ers stapt 7% in het tweede jaar over naar het hbo.

Hoe eerder de keuze voor een studie wordt gemaakt, hoe groter de kans op studiesucces.

8

Bron: Startmonitor, (2009 – 2012).


Hoe is een hbo-opleiding opgebouwd?

Studie in cijfers: toekomstmogelijkheden na het hbo

Een hbo voltijdstudie duurt vier jaar en bestaat uit vier onderdelen. Het eerste jaar is de propedeuse en leert uw kind de basisvaardigheden. Hij ontdekt waar zijn talenten liggen en of de opleiding inderdaad goed aansluit. Het tweede en derde jaar vormen de hoofdfase. Vaak loopt hij hierin stage. Het laatste jaar studeert hij af. Dit jaar bestaat vaak uit een minor (zie toelichting op pagina 11), een afstudeerstage en een afstudeeronderzoek. Tijdens de afstudeerstage zal uw kind alle kennis en competenties die hij de afgelopen jaren heeft vergaard in de praktijk brengen. Wilt u meer informatie over hoe een bepaalde opleiding is opgebouwd? Kijk dan op han.nl/voltijd bij de opleiding waarin uw kind geïnteresseerd is onder de kop ‘inhoud opleiding’.

Wilt u weten hoe onze huidige studenten onze opleidingen beoordelen? En wat de kansen zijn op een baan? Bekijk dan de studiebijsluiter met objectieve studiekeuze-informatie: Studie in Cijfers (Studiekeuze123, bron: de Nationale Studenten Enquete en de hbo-monitor). Studie in Cijfers geeft, in één oogopslag, een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met het landelijke gemiddelde. Deze is bij iedere Nederlandstalige voltijdopleiding van de HAN op de website te vinden. Kijk op han.nl/studieincijfers. In een herkenbaar kader, zoals hieronder weergegeven, vindt u de cijfers en percentages over: • Studentenaantal • Studiesucces • Contacttijd • Studenttevredenheid • Baanperspectief

afstudeerfase Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toegepaste Psychologie

hoofdfase

propedeuse

3,8

4

142

243

12-18

12-18

71%

62%

49%

46%

23%

31%

46%

66% van de studenten die uitvallen geeft aan dat dat komt doordat zij de verkeerde studiekeuze hebben gemaakt.

Voorbeeld Studie in Cijfers van de opleiding Toegepaste Psychologie. De opleiding biedt veel kleinschalig onderwijs aan (groepen van 12 studenten).

Het betreft data van 2 jaar geleden, ivm de tijd die nodig is van onderzoek tot publicatie van de cijfers.

9


Veel voorkomende begrippen in het hbo

Propedeuse

Bachelor / Master Uw kind behaalt zo’n graad als hij een opleiding in het hoger onderwijs afrondt. Na een vierjarige opleiding aan een hogeschool of een driejarige opleiding aan een universiteit krijgt uw kind de graad bachelor. Met zijn bachelordiploma kan hij doorstromen naar een masteropleiding aan een hogeschool of universiteit. Soms moet dan eerst worden deelgenomen aan een schakeljaar. Een masteropleiding duurt 1 of 2 jaar. Daarna behaalt uw kind de graad ‘master’.

10

Met de propedeuse wordt het programma van het eerste jaar bedoeld. Dit is een ander woord voor voorbereiding. De propedeuse is belangrijk omdat deze bedoeld is om te ervaren of de opleiding geschikt is voor uw kind en of uw kind geschikt is voor de opleiding. Zij moet behaald worden om verder te kunnen met de betreffende opleiding. Overigens kan zij ook als vooropleiding gelden om over te kunnen stappen naar de universiteit (voor een overstap gelden soms aanvullende eisen: informeer hiernaar bij de betreffende universiteit) Uitgangspunt is dat de propedeuse in 1 studiejaar behaald wordt, maar de student mag er in sommige gevallen 2 studiejaren over doen. Wanneer in het eerste jaar onvoldoende studiepunten worden gehaald of de propedeuse niet binnen 2 jaar behaald is, moet de student de opleiding beëindigen. Informeer bij de betreffende opleiding of die uw kind in het eerste of in het tweede jaar een dergelijk bindend negatief studieadvies kan geven en wat precies de eisen aan de studieresultaten zijn.


Voltijd Als voltijdstudent volgt uw kind overdag lessen of colleges, loopt hij stages, voert projecten uit en doet aan zelfstudie. Er wordt van hem verwacht dat hij gemiddeld 40 uur per week besteedt aan zijn opleiding. Meer informatie vindt u op han.nl/voltijd.

Deeltijd Studenten kiezen voor een deeltijdopleiding om een volgende stap te zetten in hun carrière, om zich om te scholen of om bij te blijven in het vakgebied. Ze combineren een opleiding met werk en privéleven. Dit kan behoorlijk zwaar zijn, maar het levert ook veel op. Soms worden specifieke eisen gesteld aan de werkplek van de student. Meer informatie is te vinden op han.nl/werkenenleren.

Duaal Een duale opleiding is een combinatie van werken en leren. De theorie is gekoppeld aan de opdrachten op het werk. Studenten gaan direct in de praktijk aan de slag. En dat is tegelijk een onderdeel van de opleiding. Zonder passend werk kun je geen duale opleiding volgen. Meer hierover leest u op han.nl/werkenenleren.

Minor Een minor is een deel van de opleiding waarmee studenten hun kennis en competenties kunnen specialiseren of verbreden. Een minor omvat 30 EC en duurt doorgaans een half jaar. Het is een verplicht onderdeel van een hbo-opleiding waarmee uw kind een unieke leerweg creëert. Soms is het mogelijk om een minor op een andere onderwijsinstelling of zelfs in het buitenland te volgen. Uitgebreidere informatie over minoren is te vinden op han.nl/minor.

EC’s (studiepunten) EC’s staan voor studiepunten. De officiële benaming is het European Credit Transfer System (ECTS). Een studiepunt komt overeen met een studielast van 28 studiebelastingsuren ook wel SBU’s genoemd. Per studiejaar behoort uw kind 60 studiepunten halen. Dit komt overeen met 1.680 uren per jaar. 11


Het studiekeuzeproces

Het studiekeuzeproces begint al bij het maken van een profielkeuze. Met de keuze van een profiel zet uw kind de eerste stap naar de vervolgopleiding. Graag geven we u en uw kind op de volgende pagina’s wat handvatten in dit proces en wat tips voor het ondernemen van oriëntatie activiteiten bij iedere stap. Op han.nl/kennismaken vindt u ondersteunende informatie.

1

Het studiekeuzeproces bestaat grofweg uit de volgende stappen: 1 Oriënteren 2 Verkennen 3 Verdiepen en knoop doorhakken 4 Matching

12

Oriënteren


2

Verkennen

3 Verdiepen en knoop doorhakken

4

Matching

13


Het studiekeuzeproces

stap 1 Oriënteren

Op pagina 18 –19 worden de interesse-

Een bewuste studiekeuze houdt in dat uw kind zoveel mogelijk kennis over zichzelf krijgt en informatie verzamelt over opleidingen en het bijbehorende werkveld. Uw kind weet dus pas of een studie bij hem past als hij goed heeft nagedacht over zijn eigenschappen, vaardigheden, kwaliteiten en inspiratiebronnen. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? U kunt uw kind hierbij helpen door mee te kijken, vragen te stellen en te reflecteren. Wat doe je graag in je vrije tijd? Wat heeft je natuurlijke interesse? Een volgende stap voor uw kind is het kiezen van een interessegebied dat hem interesseert. Vervolgens kunt u die samen verder verkennen.

gebieden van de HAN toegelicht. Bekijk met uw kind de informatie over interessegebieden. Wat spreekt aan en wat spreekt minder aan?

Ik wil iets gaan studeren met...

14

Economie, Management en Recht Techniek en Life Sciences Informatica, Media en Communicatie Onderwijs en Opleiden Gedrag en Maatschappij Gezondheid Sport en bewegen

Tips stap 1 • Laat uw kind zelfonderzoek doen. Hij kan hierbij gebruik maken van een loopbaanpaspoort. Dit is te vinden op han.nl/kennismaken onder de kop ‘van leerling naar student’. • Ga het gesprek aan met uw kind en stel open vragen. Beter af en toe een ‘afwasgesprek’ dan een kruisverhoor. • Maak apart van elkaar verschillende studiekeuzetesten. Praat over de uitkomst en bespreek dit met elkaar. • Het helpt als u als ouder/verzorger zelf op de hoogte bent van beroepen en studies. • Ga als ouder/verzorger zelf dus ook op onderzoek uit. Bezoek diverse websites als www.studiekeuze123.nl, www.elsevier.nl, www.tkmst.nl, www.hbostart.nl. • Deel uw eigen loopbaanervaringen met uw kind. • Help met het structureren van informatie. • Benoem positieve talenten van uw kind.


stap 2 Verkennen

Zodra uw kind weet welke richting hem het meest interesseert, verkent u samen de mogelijkheden en opleidingen die worden aangeboden binnen deze richting. De opleidingen zijn vaak aan meer hogescholen te volgen en iedere hogeschool heeft weer zijn eigen insteek en zijn eigen sfeer. Bezoek daarom met uw kind Open Dagen bij een aantal hogescholen, om te ervaren op welke hogeschool hij zich het meest thuis voelt en welke school het beste bij hem past. Op han.nl/opendag kan uw kind zich aanmelden voor een Open Dag bij de HAN.

Tips stap 2 • Maak met uw kind een concreet plan van aanpak met daarin de activiteiten die je kunt ondernemen om je te oriënteren op verschillende opleidingen en werkvelden. • Bezoek websites van hogescholen en vraag opleidingsbrochures aan. Neem de gevonden informatie samen met uw kind door. Bespreek wat uw kind aanspreekt, maar ook wat hem niet aanspreekt en waarom. • Bezoek samen Open Dagen en bereidt dit goed voor. Neem het programma vooraf door, maak een planning en bereid vragen voor. Stimuleer uw kind om in gesprek te gaan met studenten en docenten op de Open Dag. • Observeer uw kind tijdens de Open Dag en bespreek uw bevindingen later met hem. Hoe reageert uw kind bijvoorbeeld op de verschillende voorlichtingen? Zijn alle vragen beantwoord? Welk beeld heeft uw kind? Ziet hij zichzelf studeren aan deze hogeschool?

15


Het studiekeuzeproces Uw kind komt er pas echt achter of een opleiding bij hem past door er een dagje door te brengen. Laat uw kind contact leggen met andere hogescholen. Bij de HAN kan hij bijvoorbeeld een dagje proefstuderen of meelopen via een meeloopdag. Op deze manier proeft hij de sfeer bij een hogeschool, ontdekt hij hoe de lessen in elkaar zitten en maakt hij kennis met de studenten en docenten op een hogeschool. Aan de hand van de ervaringen van stap 3 kan uw kind uiteindelijk zijn definitieve keuze voor een opleiding maken. Op han.nl/meeloopdag kan uw kind zich aanmelden.

stap 3 Verdiepen en knoop doorhakken

Tips stap 3 • Moedig uw kind aan een meeloopdag te bezoeken van de opleiding(en) die hij beter wil leren kennen bij de hogeschool/hogescholen waar hij zichzelf ziet studeren. En moedig aan om een dag mee te lopen in het werkveld. • Bekijk de arbeidsmarktcijfers samen met uw kind. Dit kan via de studiebijsluiter (Studie in Cijfers) van de opleiding. • Weet uw kind het echt nog niet? Dan is een tussenjaar ook een optie. Wil uw kind tijdens dat tussenjaar actief aan de slag met zijn studiekeuze? Dan is de Start Academy wellicht wat voor hem. Kijk voor meer informatie op pagina 22. • Moedig uw kind aan om de opleidingskeuze met zoveel mogelijk mensen te bespreken. • Kijk voor meer informatie over aanmelden op han.nl/aanmelden. • Bekijk wat de toelatingsvoorwaarden van de opleiding zijn, of het een opleiding is met selectie en plaatsing, aanvullende eisen of met een studiekeuzecheck en wat de uiterste aanmelddatum is voor de opleiding.

16


stap 4 Matching

Tips stap 4 • Kijk samen op de website van de HAN (han.nl/voltijd) bij de opleiding waarvoor uw kind zich heeft aangemeld hoe het matchingstraject eruit ziet. • Uw kind kan zich pas definitief inschrijven als het matchingstraject is afgerond. Stem de activiteiten en planning hiervan met uw kind af. • Blijft uw kind de keuze lastig vinden? Kijk dan op pagina 22 voor meer mogelijkheden.

Nadat uw kind zich heeft aangemeld voor een opleiding bij de HAN, volgt een matchingtraject. Dat is een procedure voor Selectie & Plaatsing, een Onderzoek aanvullende eisen of de Studiekeuzecheck, afhankelijk van de gekozen opleiding. We besteden niet voor niets veel aandacht aan het matchingstraject. Bij de HAN vinden we het namelijk belangrijk dat uw kind een bewuste studiekeuze maakt, want dan is de kans op plezier en succes tijdens en na de studie het grootst. Het is een moment voor uw kind om nog eens stil te staan bij zijn kwaliteiten en persoonlijkheid en op een rij te zetten welke dingen hij belangrijk vindt om terug te vinden in een opleiding of beroep. In hoeverre komt dit overeen met de opleiding waarvoor hij zich heeft aangemeld? Matching helpt uw kind om nog een laatste keer voor zichzelf te bepalen of dit de studie is die het beste bij hem past. En dat geeft meer zekerheid over de keuze, welke dat ook is. Kijk voor meer informatie op han.nl/aanmelden.

Vlak voor 1 mei weet 15% van de examenkandidaten nog steeds niet (zeker) welke studie ze willen gaan doen. In januari weet 40% van de examenkandidaten welke studie ze gaan kiezen. 75% Van de studiekiezers neemt zijn ouder(s) mee naar een Open Dag van de HAN.

Bron: Startmonitor, (2009 – 2012).

17


INTERESSEGEBIEDEN techniek en life sciences

De HAN heeft haar opleidingen geclusterd in interessegebieden. Kijk hieronder welk interessegebied aansluit op de interesses van uw kind.

Economie, Management en Recht Is uw kind geïnteresseerd in hoe organisaties en bedrijven werken? Is hij ondernemend? Is hij graag de spin in het web of eerder een kritische cijferaar én goed met mensen? Dan vindt hij bij de Faculteit Economie en Management (FEM) vast de opleiding die precies bij hem past. Onze brede faculteit heeft bedrijfskundige opleidingen, commercieelcommunicatieve opleidingen, financiële opleidingen en een juridische opleiding die uw kind voorbereidt op een succesvolle carrière!

> Voorbeelden van beroepen... Zelfstandig ondernemer, Beleidsmedewerker, Accountant, Bedrijfsjurist, Personeelsmanager, Communicatie-adviseur, Foodmarketeer, Hypotheekadviseur.

Arnhem Business School ilt uw kind een internationale carrière op W economisch gebied en een opleiding volgen in het Engels? Dan is een opleiding aan Arnhem Business School binnen de FEM iets voor uw kind.

Wil uw kind de de wereld vooruit helpen? Duurzame en praktische technische oplossingen vinden voor grote en kleine vraagstukken? Een toekomst vol uitdagingen vindt hij met een technische hboopleiding. Uw kind krijgt kleinschalig, modern en kwalitatief onderwijs. Hij heeft veel contact met docenten en medestudenten en je doet veel praktijkervaring op. Hij wordt vertrouwd gemaakt met het verrichten van praktijkgericht onderzoek.

> Voorbeelden van beroepen... iviel Ingenieur, Constructeur, Laborant, Product C Designer, Technisch Specialist, Test-engineer, Onderzoeker, Software engineer.

Informatica, Media en Communicatie Is uw kind gefascineerd door digitale media of ICT en alle nieuwe mogelijkheden die daardoor ontstaan? Wil hij op een creatieve manier meewerken aan vernieuwingen die de wereld om ons heen veranderen? Bij de opleidingen op het gebied van Informatica, Media en Communicatie is hij de bedenker, ontwerper en bouwer van de toepassingen van de toekomst.

> Voorbeelden van beroepen... rojectleider ICT, Programmeur, Software developer, P Informatiemanager, Communicatieadviseur nieuwe media.

Ik wil iets gaan studeren met... 18


Onderwijs en Opleiden

HAN SPORT EN BEWEGEN

Wilt uw kind leraar worden in het basisonderwijs? Dan is hij op zijn plek op de HAN Pabo. Kiest uw kind liever voor lesgeven in een specifiek vak in het voortgezet onderwijs of in het mbo? Dat kan op het Instituut voor Leraar en School (ILS). Of wil hij mensen iets leren, maar niet voor de klas? Laat hem dan eens kijken bij Opleidingskunde. Bij de opleidingen op het gebied van Onderwijs en Opleiden ontwikkelt uw kind zich tot leraar of trainer/coach van jonge kinderen tot volwassenen.

Als sport en bewegen de passie van uw kind is, dan is hij hier aan het juiste adres. Kies voor een van de twee stevige hbo-opleidingen waarmee uw kind zich ontwikkelt tot een sportprofessional binnen het onderwijs, de toerisme-sector, de overheid, welzijn of het bedrijfsleven. Laat uw kind de sfeer proeven van de kleine studentgroepen, laat hem kennis maken met de docenten, studenten en bewonder samen de uitstekende sportfaciliteiten op de eerstvolgende Open Dag!

> Voorbeelden van beroepen... L eraar basisonderwijs, Leraar voortgezet onderwijs, Coach/Trainer binnen een organisatie, Opleidingsadviseur.

Gezondheid Werkt uw kind graag aan de gezondheid van mensen? Staat hij stevig in zijn schoenen? Dan is een (para)medische hbo-opleiding iets voor hem! De veranderende samenleving en gezondheidszorg vragen om ondernemende professionals die verder kijken dan hun eigen vak en die de cliĂŤnt centraal zetten. Bij de HAN studeert hij in een omgeving die innovatie in de gezondheidszorg ademt! Uw kind leert bijdrages leveren aan het vakgebied en wordt breed inzetbaar in de sectoren zorg, welzijn en het bedrijfsleven.

> Voorbeelden van beroepen... ysiotherapeut, Voedingsdeskundige, Verpleegkundige, F Medisch hulpverlener/Anesthesiemedewerker, Logopedist, Ergotherapeut, MondhygiĂŤnist.

> Voorbeelden van beroepen... portleraar, Gezondheidsadviseur, Buurtsportcoach, S Evenementenmanager, Leefstijlcoach, Sportmanager.

GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ Kiest uw kind voor een opleiding binnen het interessegebied Gedrag en Maatschappij, dan wil hij aan de slag met mensen. Als sociale professional wil hij niets liever dan mensen in hun eigen kracht zien staan. Hij wil ze begeleiden en ondersteunen zodat ze zo zelfstandig mogelijk hun eigen leven kunnen inrichten. Hij begeleidt bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking in het aangaan van vriendschappen, hij ondersteunt een wijk met het opzetten van een jongerenplek of hij verzorgt een anti-piekertraining op een organisatieafdeling. Daarvoor is hij betrokken en creatief, heeft hij lef en kan hij zich goed inleven in mensen. Op onze opleidingen leert hij onder andere contact te maken met mensen en hen te begeleiden. Bovendien leert hij veel over zichzelf en zijn eigen gedrag, want pas als je jezelf kent, kun je anderen ondersteunen.

> Voorbeelden van beroepen... aktherapeut, Coach/Trainer, Psychologisch V medewerker, Jongerenwerker, Sociotherapeut, Maatschappelijk werker, Vaktherapeut, Gezinsbegeleider.

19


Begeleiding van de HAN bij het studiekeuzeproces Bij de HAN vinden we het heel belangrijk dat uw kind een studie kiest die het beste bij hem past. We bieden dan ook diverse mogelijkheden aan om uw kind hierbij te helpen. Oriënteren Verkennen Verdiepen en knoop doorhakken

han.nl Op han.nl/voltijd is alle informatie te vinden over studeren bij de HAN, alle opleidingen geclusterd per interessegebied, informatie over oriëntatie activiteiten, aanmelden en starten met de studie. In elke fase van het studiekeuzeproces is hier een schat aan informatie te vinden voor zowel u als uw kind.

Profielkeuzedagen De HAN helpt leerlingen met de profielkeuze. Deze dag wordt speciaal georganiseerd voor leerlingen van scholen uit onze regio, die voor de Profielkeuzedag zijn uitgenodigd. Tijdens de Profielkeuzedag (3 havo) komt uw kind te weten welk profiel je moet kiezen voor welk interessegebied.

Brochure Alle informatie thuis eens rustig nalezen? De HAN biedt de mogelijkheid om per opleiding een samenvattende brochure te downloaden of aan te vragen per post. Kijk op han.nl/voltijd bij de opleiding van uw kinds keuze om de brochure te downloaden.

20


open dagen

1-op-1 gesprekken

De HAN organiseert per studiejaar een aantal keer een Open Dag. Stimuleer uw kind om een kijkje te komen nemen. Kom samen met uw zoon of dochter en proef de sfeer op de campus en bezoek verschillende voorlichtingen om een goed beeld te krijgen van de betreffende opleidingen. De data van de Open Dagen van de HAN kunt u vinden op han.nl/opendagen.

Twijfelt uw kind nog tussen een aantal studies? Wil hij weten of hij op de goede weg zit en in de juiste richting zoekt? Door een 1-op-1 gesprek met een studiekeuzecoach (bijvoorbeeld tijdens een open dag) kan uw kind weer een volgende stap zetten in zijn studiekeuzeproces.

Meeloopdag / proefstuderen Wanneer uw kind na het bezoeken van een Open Dag nog niet zeker weet welke opleiding bij hem past kan een dagje meelopen de doorslag geven. Moedig uw kind daarom ook aan dit te doen. Tijdens een dag meelopen/ proefstuderen krijgt uw kind pas echt een indruk hoe de lessen in elkaar zitten, wat voor type studenten de opleiding volgen, hoe de sfeer in het gebouw is en, heel belangrijk, of hij zichzelf hier over een tijdje ziet rondlopen. Kijk op han.nl/meeloopdag en han.nl/proefstuderen voor de mogelijkheden voor de betreffende opleiding. Elke opleiding biedt een divers programma aan.

studeren aan het hbo In deze workshop die wordt aangeboden op de Open Dag hoort uw kind van studenten hoe het is om als startende student rond te lopen op de campus. Wat kun je verwachten als je gaat studeren aan het hbo?

quickstart studiekeuze Speciaal voor startende studiekiezers en u als ouder/ verzorger bieden we de workshop quickstart studiekeuze aan. In de workshop komen de verschillende fases uit het studiekeuzeproces aan bod en komt u erachter hoe u uw kind kunt helpen de volgende stap te zetten. Vervolgens gaat u samen met uw kind in gesprek met een studiekeuzecoach. Wilt u weten wanneer de Quickstart plaatsvindt? Schrijft u zich dan in voor de oudernieuwsbrief op han.nl/ouders.

Social media facebook.com/HANUniversity @HANnl youtube.com/tvhan instagram.com/han.nl

21


Wat als uw Aanmelden kind de keuze bij de HAN lastig blijft vinden? workshop studiekeuze Kan uw kind hulp gebruiken bij het maken van zijn studiekeuze? Op de HAN bieden we een workshop studiekeuze aan. Aan het eind van de workshop heeft uw kind een persoonlijk studiekeuze actieplan gemaakt. Tijdens de workshop gaat uw kind aan de slag met de vragen: Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat wil ik ontwikkelen? Wat vind ik belangrijk? Meer informatie en aanmelden kan op han.nl/workshopstudiekeuze.

Your start academy Voor sommige scholieren is het lastig een studiekeuze te maken. Zij kunnen extra ondersteuning gebruiken. Het is dan mogelijk aan een tussenjaar deel te nemen waarin uw kind: • meer uit zichzelf haalt • anderen ontmoet • veel leert over zichtzelf • volop ondersteuning krijgt bij het studiekeuzeproces. Your Start Academy is een trainingsprogramma van zes maanden. Gedurende die tijd onderzoekt uw kind hoe hij het meeste uit zijn leven haalt, wat hij wil gaan studeren en waar en waarom. In een groep bestaande uit 30 scholieren en drie trainers doorloopt uw kind een programma dat bestaat uit online opdrachten, trainingen en workshops, samen ondernemen in de maatschappij en werken. Elke deelnemer bewandelt zijn eigen route richting het einddoel. Het programma is opgebouwd uit 3 delen: • een vaststaand basisprogramma • een flexibel deel waarin studenten zelf onderdelen kiezen om zo hun eigen programma samen te stellen • een persoonlijk deel, waarin studenten werken aan een persoonlijk doel. Kijk voor meer informatie over bijvoorbeeld kosten, startdata en de inschrijfprocedure op: han.nl/yourstartacademy 22

Heeft uw kind de studie gevonden die bij hem past en wil hij zich aanmelden? Dan is het handig om te weten waar je rekening mee moet houden. De procedure verschilt voor numerus fixus-opleidingen, opleidingen met aanvullende eisen en de overige opleidingen.

Numerus fixus-opleidingen 2017 – 2018 • • • • • •

Fysiotherapie Medische Hulpverlening Mondzorgkunde Toegepaste Psychologie Verpleegkunde Voeding en Diëtetiek

Voor een aantal opleidingen melden zich jaarlijks meer aankomend studenten aan dan er plaatsen beschikbaar zijn. Dit zijn de zogenaamde numerus fixus-opleidingen. Deze opleidingen laten een beperkt aantal studenten toe en hebben een aparte procedure voor Selectie en Plaatsing. Afhankelijk van de uitslag van de selectie en het aantal beschikbare opleidingsplaatsen krijg je een plaats aangeboden. Kijk voor meer informatie op han.nl/selectieenplaatsing Tip: Denk ook na over plan B Heeft uw kind interesse in een Numerus Fixus-opleiding? Denk dan ook direct na over plan B, voor het geval hij geen plaats aangeboden krijgt, bijvoorbeeld: • Aanmelden voor dezelfde studie bij een andere hogeschool. • Aanmelden voor een tweede en eventueel derde studie. • Kiezen voor een tussenjaar en je volgend jaar opnieuw aanmelden voor deze studie.


Opleidingen met aanvullende eisen • Creatieve Therapie • Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) • Logopedie • Sportkunde Een aantal opleidingen heeft naast de algemene toelatingseisen een aantal aanvullende eisen omdat je deze nodig hebt om succesvol te kunnen zijn tijdens je studie en in het beroep. De aanvullende eisen van de opleiding worden getest in een Onderzoek aanvullende eisen. De uitslag van het onderzoek bepaalt of je wordt toegelaten of dat je bent afgewezen voor de opleiding.

aanmelden

bij de han STUDIEJAAR

2017 – 2018

Voltijd Bachelor

opleidingen

Kijk voor meer informatie op han.nl/aanvullendeeisen

Overige opleidingen

han.nl/voltijd

1

Voor alle voltijd bacheloropleidingen zonder numerus fixus of aanvullende eisen doet uw kind een studiekeuzecheck. Dit is geen selectie, maar een laatste moment voor uw kind om stil te staan bij zijn match met de opleiding. De studiekeuzecheck bestaat uit een online vragenlijst en een afspraak bij de HAN. Na de afspraak bij de HAN krijgt uw kind een studiekeuzeadvies. Als uw kind zich uiterlijk op 1 mei aanmeldt, bepaalt uw kind altijd zelf of hij zijn aanmelding wil voortzetten, ongeacht het studiekeuzeadvies.

Meer informatie over aanmelden? Bekijk dan de brochure Aanmelden bij de HAN Studiejaar 2017 – 2018. U kunt deze aanvragen via han.nl/aanmelden.

Kijk voor meer informatie op han.nl/studiekeuzecheck

23


Starten bij de HAN Bij de HAN vinden we het belangrijk uw kind goed te begeleiden zodra hij een studiekeuze heeft gemaakt en start met de opleiding van zijn keuze. Uw kind wordt geïnformeerd, begeleid en geadviseerd rondom de studie, studievoortgang en bij persoonlijke ontwikkeling.

Studieloopbaanbegeleider (SLB) De studieloopbaanbegeleider is het eerste aanspreekpunt binnen de HAN. Uw kind kan hier altijd terecht met vragen of voor ondersteuning tijdens de studie. Jaarlijks heeft uw kind enkele gesprekken met de studieloopbaanbegeleider over de studievoortgang.

Campusdecaan De HAN heeft een campusdecanaat in Arnhem en Nijmegen. Hier kan uw kind terecht met vragen over financiële zaken, de topsportregeling, een functiebeperking, een chronische aandoening, persoonlijke problemen en bezwaar/beroepsprocedures. Kijk voor meer informatie op han.nl/campusdecanaat.

Studeren met een ondersteuningsbehoefte Ook voor studenten met een ondersteuningsbehoefte zijn er bij de HAN genoeg mogelijkheden om een studie te volgen. Wanneer uw zoon of dochter bijvoorbeeld dyslectisch, spastisch of autistisch is, een gehoorstoornis heeft, chronisch vermoeid is of gebruik moet maken van een rolstoel zoeken we, voor zover redelijk en haalbaar, naar mogelijkheden om voor uw kind de studie studeerbaar te maken. Ook wanneer uw kind bijvoorbeeld mantelzorger is, zoeken we samen naar mogelijkheden om de studie studeerbaar te maken. Laat dit ruim voor de start van de opleiding weten, zodat we eventuele voorzieningen tijdig kunnen regelen voor uw zoon of dochter. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via functiebeperking@han.nl. Meer informatie vindt u op han.nl/ondersteuningsbehoefte.

Vertrouwenspersonen Binnen de HAN zijn er vertrouwenspersonen voor als uw kind te maken krijgt met pesten, intimidatie of racisme. Zij gaan strikt vertrouwelijk met alle informatie om.

“ Samen hebben we op de bank met de iPad studies bekeken en daarna besproken: Wat heb jij gevonden? Wat ik? Wat vind je leuk?”

“ Ik wil graag zelf weten waar mijn dochter terecht komt.” “ We hebben beroepen vergeleken en scholen bezocht.”

Ouders over het sudiekeuzeproces van hun kind.

24


Topsport Academie Binnen de HAN bestaat er een speciale regeling voor (aankomende) topsporters om de combinatie van onderwijs en topsport te vergemakkelijken. Als uw kind in aanmerking komt voor deze regeling, biedt de opleiding hem, voor zover mogelijk en haalbaar, flexibel onderwijs aan. Kijk op han.nl/topsportacademie voor meer informatie.

92% van de ouders/ verzorgers geeft aan een ondersteunende rol te hebben in het studiekeuzeproces van hun kind. 25


Praktische informatie Collegegeld Het collegegeld verandert elk studiejaar. De hoogte van het collegegeld is onder andere afhankelijk van nationaliteit, eventueel eerder behaalde diploma’s in het hoger onderwijs en meer. Bereken de hoogte van het collegegeld van uw kind op han.nl/collegegeld.

excursies. De kosten hiervan variëren, hier kunt u altijd naar vragen tijdens een Open Dag of kijk bij de opleiding van uw kinds keuze onder het kopje ‘kosten’ op de website. Daarnaast kunt u op de site van het nibud, www.nibud.nl, bekijken hoeveel het ongeveer kost om te gaan studeren (bij het thema studeren).

Boeken

Financiering studie

Boeken, readers, kopieerkaarten… Uw kind heeft het allemaal nodig. Deze kosten zijn niet bij het collegegeld inbegrepen. Het eerste jaar zijn deze extra kosten het hoogst. Daarna nemen ze af. Kijk op han.nl/bachelor bij de opleiding van uw kinds keuze onder het kopje ‘starten’ bij studiekosten. Hier worden de studiekosten beschreven.

Op de website van DUO vindt u de meest recente informatie over de financiering van de studie. Kijk op: www.duo.nl.

Op kamers

Variabele kosten Naast het college- en boekengeld zijn er mogelijke andere variabele kosten waar uw kind rekening mee moet houden. Het is belangrijk dat uw kind over een eigen laptop, pc of tablet beschikt. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan eventuele internationale stages of

Overweegt uw kind op kamers te gaan? Wonen in de stad waar je studeert, biedt naast een kortere reistijd, meer voordelen. Een nieuwe omgeving, met nieuwe mensen en het studentenleven kan echt ervaren worden. Op han.nl/opkamers hebben we allerlei informatie over onder andere het zoeken naar een kamer en wat er allemaal geregeld moet worden op een rijtje gezet voor uw kind.

oriëntatiefactoren Wat is belangrijk voor ouders bij keuze van de vervolgopleiding?

81 %

Passie en leuk vinden Toekomstperspectief

31 %

Naar de zin hebben

18 %

Kwaliteit opleiding Ambitieniveau nastreven Internationale focus

43 %

3% 1% Bron: Onderzoek markteffect Ouders en studieoriëntatie, (najaar 2014) .

26


“ Met mijn dochter heb ik regelmatig over interesses en mogelijkheden gesproken. Daarnaast hebben we veel op internet rondgekeken, beroepen vergeleken en scholen bezocht.� Moeder van Marcella

27


Voor vragen over het keuzeproces kunt u contact opnemen met het HAN VoorlichtingsCentrum.

HAN VoorlichtingsCentrum Studievoorlichting T (024) 353 05 00 E info@han.nl WhatsApp (06) 25 64 04 70

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor ouders/verzorgers op han.nl/ouders

facebook.com/HANUniversity @HANnl youtube.com/tvhan instagram.com/han.nl

han.nl/ouders

1.1.3 | Realisatie HAN-MCV | Vormgeving Bureau Ketel | Fotografie Eric Scolten | Druk Productiemannen Zevenaar Aan de inhoud van deze brochure kunt u geen rechten ontlenen. Uitgave december 2016

Vragen?