Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie | ul. Muzyczna 10a | 20-612 Lublin

Page 1


ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida


siedziba szkoły 1930-47 przy ul. Chopina 11/4 w prywatnym mieszkaniu J. Miłosiowej w jednej z piękniejszych secesyjnych kamienic w Lublinie. Fot. Z. Bagiński


Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie ul. Grodzka


budynek ZSP w Lublinie po wakacyjnym remoncie w 2010 r.


ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych - jest szkołą 6-letnią (3lata gimnazjum + 3lata liceum) o specjalnościach: aranżacja wnętrz projektowanie graficzne fotografia artystyczna

Liceum Plastyczne - jest 4 i 5-letnim liceum profilowanym o specjalnościach: projektowanie graficzne aranżacja wnętrz techniki rzeźbiarskie snycerstwo tkanina artystyczna


pierwsze dni w szkole: ślubowanie klas pierwszych, które przyjmuje dyrektor szkoły – Krzysztof Dąbek


nasze pracownie przedmiotowe – uczymy się w niewielkich grupachegzamin dyplomowy


obrona pracy dyplomowej ze snycerstwa


obrona pracy dyplomowej z tkaniny artystycznej


obrona pracy dyplomowej z reklamy wizualnej


PRACOWNIE PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH


Obok przedmiotów ogólnokształcących nauczanych w oparciu o podstawę programową MEN, w naszej szkole prowadzone są zajęcia z przedmiotów artystycznych: historia sztuki rysunek i malarstwo rzeźba podstawy projektowania podstawy fotografii i filmu zajęcia praktyczne związane z wybraną specjalnością


Kształcimy w trzech specjalnościach zawodowych: projektowanie graficzne - OSSP i PLSP aranżacja wnętrz – tylko OSSP fotografia artystyczna - tylko OSSP techniki rzeźbiarskie– tylko PLSP snycerstwo – tylko PLSP tkanina artystyczna – tylko PLSP


TKANINA ARTYSTYCZNA


zajęcia z batikupracownia tkaniny artystycznejArt weavingpraca dyplomowa z tkaniny artystycznejWernisaĹź wystawy tkaniny grupy tkackiej kl.IV


ARANŻACJA WNĘTRZ PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

praca dyplomowa - plakat reklamowy


praca dyplomowa makieta książki


praca dyplomowa makieta książki


praca dyplomowa - projekt transportera


praca dyplomowa - projekt strony internetowej


praca dyplomowa - model formy przestrzennej


prezentacja projektu świecznika w programie 3D.


wystawa prac dyplomowych na makroregionalnym przeglÄ…dzie w Warszawie


praca dyplomowa - prezentacja projektu przestrzeni hallu ZSP w programie 3D.SNYCERSTWO TECHNIKI RZEŹBIARSKIE

kopia ołtarza Wita Stwosza Praca dyplomowa


praca dyplomowa - Anioł Stróż


praca dyplomowa - upadek Ikara


praca dyplomowa - putto


RYSUNEK I MALARSTWOPrzygotowanie do semestralnego przeglÄ…du prac z rysunku i malarstwa


RZEŹBA


rzeźba w przestrzeni miejskiej‌


rzeźba w przestrzeni miejskiej‌


FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMU


zajęcia w szkolnym studio na lekcjach podstaw fotografii i filmu


zajęcia z fotografii cyfrowej
WARSZTATY, KONKURSY, WYSTAWY


Profesor University of Art. & Design Woolverhampton, Ross Winning prowadzi zajęcia z młodzieżą…


WARSZTATY DESIGN – wykładowca krakowskiej ASP, prof. Czesława Frejlich


profesor Piotr C. Kowalski z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na spotkaniu z młodzieżąprof. Mariusz Drzewiński, z Wydziału Artystycznego UMCS oraz (w głębi) prof. Dymitr Tkanko, wykładowca lwowskiej ASP - na lekcji malarstwa


SZKOLNE PLENERY MALARSKIE
zwiedzanie Muzeum Kolonii Artystycznej. Kamienica CelejowskaWARSZTATY INTEGRACYJNE spotkanie z młodzieżą z liceum artystycznego z Hajfy
rozstrzygnięcie konkursu „Rysunek miesiąca”


uczniowie redagują szkolną gazetę czytaną z zainteresowaniem przez nauczycieli


BIENNALE MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „PORTRET RODZINNY”


obrady jury konkursu


Rektor krakowskiej ASP, profesor Adam Wsiołkowski w szkolnej galerii na wystawie prac konkursowychBIENNALE MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY RZEŹBIARSKIE

PAŁAC SZTUKI W KRAKOWIE wystawa prac uczniów z okazji 80-lecia istnienia szkoły


WernisaĹź wystawy
Na wystawie - spotkanie z absolwentką, Magdą Jurkowską - obecnie asystentką na wydz. architektury wnętrz krakowskiej ASP


WRĘCZENIE STYPENDIÓW ARTYSTYCZNYCH MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIEznana artystka, Teresa Murak w trakcie działań z młodzieżą w szkolnej galerii


Noc Kultury – działania w przestrzeni miasta.lekcja rysunku na lubelskim rynku‌


A POZA TYM – BAWIMY SIĘ ŚWIETNIE


Czasem szkolne korytarze zmieniają wygląd…są i tacy, którzy lubią samotność…


szkolna tradycja - Jasełkaszkolna tradycja - mecz siatkรณwki - grajฤ nauczyciele kontra uczniowie


a na koniec – medale od dyrekcji…


no i oczywiście - wycieczki…
http://www.liceumplastyczne.lublin.pl


WYKONANIE: KRZYSZTOF WEREŃSKI AKTUALIZACJA: ELŻBIETA MARUT-KARGUL ZSP im. C.K. NORWIDA W LUBLINIE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.