Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie

ul. Muzyczna 10a, 20-612 Lublin tel./fax. – /sekretariat/ (081) 532-72-39 tel. /portiernia/ (081) 532-46-27; 534152733 e-mail: sekretariat@liceumplastyczne.lublin.pl https://www.gov.pl/web/plastyklublin

Publications