__MAIN_TEXT__
feature-image

Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie

Lublin, PL

Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie jest jedyną tego typu szkołą w województwie: obejmuje 6 – letnią Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych i 4- letnie Liceum Plastyczne. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszy typ szkoły łączy w sobie 3-letni etap gimnazjum, po którym uczniowie zdają egzamin, tak jak ich rówieśnicy i 3-letni etap liceum. Zarówno uczniowie OSSP, jak i LP kończą szkołę po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego, potwierdzającego przygotowanie w zawodzie „Plastyk”, mogą także przystąpić do egzaminu maturalnego, dającego podstawę zdawania egzaminów na wyższe uczelnie.

https://liceumplastyczne.lublin.pl