Page 1


Welcome note

Dear Passengers, Welcome aboard Bulgaria Air! As an English satirist used to say: “Once again, we come to the Holiday Season, a deeply religious time that each of us observes in his own way – by going to the mall of his choice.” Янко Георгиев, Изпълнителен директор Yanko Georgiev, Executive Director

Уважаеми пътници, Добре дошли на борда на България Ер! Както казваше един английски сатирик, добре дошли в коледния сезон: време на дълбока религиозност, което всеки от нас чества с поклонение в мол по избор. Шегата настрана, но началото на декември винаги поставя няколко мъчителни въпроса. Какво да подарим на скъпите си хора? Къде да прекараме празниците? Какво да сложим на масата, и как да се облечем за партито? Както обикновено, нашето бордно списание се старае да ви помогне с отговорите. Дванайсет оригинални предложения за подаръци (за нея и за него) плюс седемте най-атрактивни технологични играчки на сезона – ако с това не облекчим избора ви, би трябвало поне да ви наведем на ваши собствени идеи за коледното пазаруване. Колкото до въпроса „къде”, самото разписание на България Ер е достатъчно ясен отговор. Над 30 дестинации в Европа и Азия, още стотици екзотични точки по

цял свят, достъпни чрез партньорските ни полети – и всяка от тях предлага свой, неповторим начин да прекарате празниците. Ски и приключения? Коледни базари? Слънце, плажове и коктейли? Изборът, както винаги, е ваш. За нас остава удоволствието да ви помогнем да го осъществите.

Пожелавам ви Весели празници! И приятен полет, разбира се.

Янко Георгиев, Изпълнителен директор

Joking aside, the beginning of December always poses some painful questions. What present to buy for your loved ones? Where to spend the holidays? What to put on the table? How to dress for the party? As usual, our inflight magazine tries to help you with the answers. Twelve original gift ideas (for him and her) plus the season’s seven most attractive technology gadgets ... if we don’t manage to make your choice easier, we can at least suggest some Christmas shopping ideas. As to the question of “where,” the Bulgaria Air timetable provides a clear enough answer. Over 30 destinations in Europe and Asia, and hundreds of exotic spots around the world that are reached through our partner flights – each one of which offers its own unique way of spending the holidays. Skiing and adventure? Christmas bazaars? Sun, beach and cocktails? The choice, as always, is yours. For us the satisfaction remains in helping you make it.

I wish you Happy Holidays! And, of course, a pleasant flight.

Yanko Georgiev CEO

December 2012

1


contentS DECEMber

13 | BUSINESS

47 | ANALYSIS

61 | SCIENCE

73 | TRAVEL

17 | Прекалената

58 | Заговор

62 | Защо не

99 | Под

Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка, пред Bulgaria On Air

Планетата ни става все по-малка, а конспиративните теории – все пограндиозни

Най-популярните конспиративни теории в науката

Как да превърнете коледното пазаруване от мъчение в удоволствие

18 | Excessive Caution Hinders Our Economy

60 | Conspiracy at the End of the World

63 | Why We Didn’t Actually Land on the Moon

Under the Christmas Tree

14 | Числа и лица Numbers & faces 30 | Тайната на първия милиард 32 | The Secret of the First Billion 38 | Нова надежда или невидима заплаха 40 | A New Hope or Phantom Menace

48 | Тенденции Ups and Downs 50 | Илюзия ли е прогресът? 52 | Is Progress an Illusion? 54 | Започна ли човечеството да оглупява? 56 | Are We Starting to Deteriorate?

68 | Коледни играчки Xmas Gadgets 70 | Венецът на творението 72 | The Crwon of Creation

74 | Афиш Poster 76 | С една дума, класика 78 | In One Word… Classics 82 | Момиче от чисто злато 84 | A Solid-gold Girl 90 | Бял сезон 93 | White season 106 | Дъхът на Коледа 108 | The Scent of Christmas

ECONOMY

предпазливост ни спъва

POLITICS

в края на света

TECHNOLOGY

кацнахме на Луната?

LIFESTYLE

елхата: 12 идеи

Фотография на корицата: ИВАЙЛО ПЕТРОВ Cover photography: IVAYLO PETROV

December 2012

3


АВТОРИ CONTRIBUTORS

THE INFLIGHT MAGAZINE Бордното списание на България Ер има средна месечна аудитория от над 100 000 души, или НАД МИЛИОН ЧИТАТЕЛИ ГОДИШНО The Inflight Magazine enjoys an average monthly audience of more than 100,000 people, or OVER A MILLION READERS PER YEAR

ГЛАВЕН РЕДАКТОР Константин Томов ktomov@bulgariaonair.bg РЕДАКТОР Ася Димитрова adimitrova@bulgariaonair.bg

БОЙКО ВАСИЛЕВ е един от най-популярните български телевизионни журналисти, водещ и продуцент на „Панорама” по БНТ. Доктор по социология, възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски”, специализирал е в университета на Хайделберг, Германия. Автор е на десетки документални филми, включително „Децата на бащите”, за който получи Голямата награда „Робер Шуман 2007”. BOYKO VASSILEV is one of Bulgaria’s most renowned television journalists, and the host and producer of the talk show Panorama (broadcast on the National Bulgarian Television). He holds a Ph.D. in sociology, is a Sofia University alumnus, and has specialized in Heidelberg, Germany. He has authored dozens of documentaries, including The Children of the Fathers, for which he received Bulgaria’s 2007 Robert Schuman Journalism Award.

РАЛИЦА ПЕЙЧЕВА е завършила българска филология в Софийския университет и финанси в УНСС. Занимава се с икономическа журналистика от седем години, следи най-вече финансовия сектор и туризма. Писала е за „Монитор”, „Банкер”, „Сега”, в момента е редактор новини в bgonair.bg, електронното издание на Bulgaria On Air. RALITSA PEYCHEVA has graduated bulgarian philology in the Sofia University and then finance in the University for national and world economy, Sofia. She has worked as an economy journalist for seven years now, writing for papers such as Monitor, Banker and Sega. Nowadays she’s a news editor at bgonair.bg, Bulgaria On Air’s internet edition. She loves to spend every spare minute in the mountains.

EDITOR-IN-CHIEF Konstantin Tomov ktomov@bulgariaonair.bg EDITOR Assia Dimitrova adimitrova@bulgariaonair.bg

РЕДАКТОР АНГЛИЙСКИ Кърк Андерсън Дейвид Лийстръм

ENGLISH EDITOR Kirk Anderson David Leistrum

ПРЕВОДАЧИ СГС Консулт Албена Манафска

TRANSLATORS SGS Consult Albena Manafska

АВТОРИ Бойко Василев Валери Ценков Василка Балевска Емил Иванов Ивайло Петров Калин Ангелов Калин Николов Мария Борисова Ралица Пейчева Цветелина Белутова Ясен Бориславов ДИЗАЙН

CONTRIBUTORS Boyko Vasilev Valeri Tsenkov Vasilka Balevska Emil Ivanov Ivaylo Petrov Kalin Angelov Kalin Nikolov Maria Borisova Ralitsa Peicheva Tzvetelina Belutova Yasen Borislavov DESIGN

РЕКЛАМЕН МЕНИДЖЪР Благовеста Креовска bkreovska@bulgariaonair.bg 0887 59 11 05

ADVERTISING MANAGER Blagovesta Kreovska bkreovska@bulgariaonair.bg (+359) 887 59 11 05

РЕКЛАМЕН КОНСУЛТАНТ Весела Мишева vmisheva@bulgariaonair.bg 0887 97 36 46

ADVERTISING CONSULTANT Vesela Misheva vmisheva@bulgariaonair.bg (+359) 887 97 36 46

ИЗДАТЕЛ България Он Ер Медиа груп ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Виктория Миткова РЕДАКЦИОНЕН АДРЕС 1540 София, бул. Брюксел 1 office@bulgariaonair.bg тел.: 02 448 40 70 БАНКОВА СМЕТКА

PUBLISHER BULGARIA ON AIR MEDIA GROUP CEO Victoria Mitkova EDITORIAL ADDRESS 1540 Sofia, 1 Brussels Blvd. office@bulgariaonair.bg phone: (+359) 2 448 40 70 BANK ACCOUNT

IBAN: BG57 CECB 9790 1019 1023 03 BIC: CECBBGSF Банка „ЦКБ” АД – клон Варна ISSN 1314-2216

4 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

Никаква част от това списание не може да бъде възпроизвеждана без изричното писмено съгласие на издателя. Всички права запазени. Редакцията не носи отговорност за рекламните материали. / This publication may not be reproduced in part or in whole without the express written consent of the publisher. All rights reserved. The magazine assumes no responsibility for any advertising content.


Коледни цени до цяла Европа Christmas prices to all of Europe Празниците са най-доброто време, в което да посетите близките си хора или просто да им направите незабравим подарък! Летете на специалните ни празнични цени (за двупосочен билет): – до Рим, Милано, Виена, Атина – от 115 евро; – до Палма, Малага, Лондон, Прага, Франкфурт, Берлин, Брюксел, Амстердам, Цюрих – от 175 евро; – до Париж и Москва – от 195 евро. Можете да се възползвате и от еднопосочен билет на половин цена и да посетите любим европейски град, като ще се радваме да се завърнете в родината отново с нас. Цените са крайни и включват летищните такси. В зависимост от издателя, може да се добави и такса за издаване на билета. Побързайте, местата са ограничени! Holidays are the best time to visit your nearest and dearest, or to simply give them an unforgettable gift! Fly at our special holiday prices (price for round-trip tickets): – to Rome, Milan, Vienna and Athens – from 115 euros; – to Palma, Malaga, London, Prague, Frankfurt, Berlin, Brussels, Amsterdam and Zurich – from 175 euros; – to Paris and Moscow – from 195 euros. You can also take advantage of a half-price single ticket to visit your favorite European city, and we will be honored to have you onboard for your return flight. Prices are final and include airport charges. Depending on the ticket issuer, an issuer fee may be added. Hurry, seats are limited!

6 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Business Economy

30 |

Тайната на първия милиард

The Secret of the First Billion

17 |

ИНТЕРВЮ: ПЕТЯ ДИМИТРОВА

38 |

SUCCESS STORIES

INTERVIEW: PETIA DIMITROVA

ИСТОРИИ НА УСПЕХА December 2012

13


ЧИСЛА И ЛИЦА FIGURES & FACES

110

700 000 000

лева ръст в приходите от данъци и осигуровки очаква през тази година Националната агенция по приходите, обяви директорът й Красимир Стефанов. От началото на годината има над хиляда осъдителни присъди за данъчни престъпления, съобщи още той. EN

leva of growth in income from taxes and insurance is forecast by the National Revenue Agency this year, as declared by its director, Krasimir Stefanov. He also announced that there have been over 1,000 convictions for tax crimes since the beginning of the year.

56

млн. евро безвъзмездна помощ е отпусната от Европейската комисия за довършване на първия метродиаметър на София в участъка от „Цариградско шосе” до летище „София”. Линията трябва да бъде пусната в експлоатация най-късно пролетта на 2015 година. EN

million euros of extra funding has been granted by the European Commission for the completion of the first metro line in Sofia, specifically for the section from Tsarigradsko Shose to the Sofia Airport. The section must be ready for use no later than spring of 2015.

души, тоест всички членове на националния съвет на СДС, гласуваха за изключването от организацията на доскорошния лидер Мартин Димитров. Той се противопостави на наследника си Емил Кабаиванов, който неколкократно намекна за предизборна коалиция с ГЕРБ. EN

people (that is, every single member of the national council of UDF) voted that Martin Dimitrov, who until recently was its leader, be excluded from the organization. He opposed his successor, Emil Kabaivanov, who on a number of occasions made suggestions regarding a pre-election coalition with GERB.

150.23

евро годишно се падат на всеки българин от европейските фондове в замяна на вноска в общия бюджет от едва 47 евро, показват данни на ЕК. Страната ни получава 1.1 млрд. евро годишно, а внася 346 млн. евро. Разходите ни от общия бюджет надхвърлят с 219% приноса ни към него – горе-долу като Португалия (194%) и Словакия (209%). Най-облагодетелствани от Обединена Европа са Латвия (470%), Унгария (537%) и Литва (542%). EN

euros are received annually for each Bulgarian from the European Funds, which offsets a per capita payment of just 47 euros, according to data provided by the European Commission. Our country receives 1.1 billion euros annually, while paying in 346 million euros. Expenses for Bulgaria in the overall budget exceed our contribution to it by 219% – more or less like Portugal (194%) and Slovakia (209%). The countries with the most favorable coefficient within United Europe are Latvia (470%), Hungary (537%) and Lithuania (542%).

14 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


16 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


business Cover story

Прекомерната предпазливост спъва

икономиката ни Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка, пред Bulgaria On Air Текст Ралица Пейчева / Фотография Ивайло Петров

Г

-жо Димитрова, кризата нанесе тежки щети на финансовите резултати – а и на репутацията – на някои от най-големите световни банки. Самите обществени нагласи към банкирането се влошиха чувствително в страни като САЩ и Великобритания. Защо според вас банките в България избягнаха тази съдба? Дълговата криза в САЩ и в Западна Европа беше предизвикана от съвсем различни фактори, които нямат общо с България. Там банките развиха нови бизнес модели, които благоприятстваха използването на деривативни инструменти и инвестиране в най-различни високорискови активи. В България винаги сме се придържали към традиционното, консервативно банкиране. И виждате, че в резултат на това банковата система запази своята стабилност и добра капитализация. Не се наложи да се похарчи и един лев на данъкоплатците, за да се спасяват банки. На фона на това, което става в Европа и по света, нашата банкова система е с отлични финансови показатели. Разбира се, не можем да бъдем изолирани от глобалните тенденции и резултатите, които бяха постигнати през 2007 и 2008, няма как да бъдат повторени в близките години. Спадът оттогава е сериозен, но въпреки това системата като цяло е на печалба. Ако погледнете към други европейски страни, ще видите далеч по-незадоволителни резултати. И въпреки това лошите кредити са на рекордно високи нива – над 23%... Едва това лято делът на проблемните заеми започна да намалява, макар и с умерени темпове. Това трайна тенденция ли е според вас? Трябва да направим уточнение, че тази цифра включва в себе и преструктурираните кредити, но въпреки това суматa от близо 10 млрд. лв звучи внушително. Това обаче е обусловено от факта, че за пета поредна година сме в криза. Това дава отражение и върху банките, и върху бизнеса. Много се надявам, че тенденцията към намаляване на лошите кредити ще е трайна. Данните за октомври показват, че за пореден месец лошите и преструктурирани кредити намаляват – със 140 млн.

лв до 9.88 млрд. Ясно е, че това няма да стане бързо, но поне има ясни индикации, че не се очертават нови значителни ръстове. Постепенно портфейлите започват да се изчистват и да преминаваме към едни по-балансирани резултати и модели. Това важи особено при потребителските кредити – кризата при гражданите започва постепенно да отшумява, съдейки от банковите статистики. Трудно е да се правят генерални изводи, особено при корпоративното банкиране. Всеки бизнес е различен и той се влияе от международната конюнктура. Лихвите по заемите, както впрочем и по депозитите, се изчисляват и на база просрочени кредити. В този смисъл можем ли да очакваме в близко бъдеще намаление на лихвите? Определено. Пощенска банка вече намали веднъж лихвите по ипотечните кредити за всички клиенти. Специално в ипотечното кредитиране, а и при други видове кредити, лихвите вече са на нивата отпреди кризата. Независимо от всичко, което се говори по този въпрос, е съвсем очевидно, че лихвите падат, а банките стават по-ефективни за клиентите си. Не е коректно обаче да се прави сравнение на лихвени проценти с други страни, например Германия, каквато практика имат някои анализатори. Ако крайният потребител очаква това, ще остане разочарован. България има кредитен рейтинг и рисков профил, който е напълно различен от този на Германия. Когато ние отидем на външните пазари за ликвидност и финансиране, никога не можем да получим средства с лихва на средно 1%, както може да направи която и да е германска или австрийска банка. Винаги рискът се определя спрямо държавата. Съвсем различно е да се получава финансов ресурс със средно 1% оскъпяване, вместо със средно 4%. Не е тайна, че икономическият бум в средата на миналото десетилетие се дължеше до голяма степен и на ръста в кредитирането. Но според мнозина тези лесно раздадени кредити потънаха най-вече в потреблението, без да дадат дългосрочен положителен ефект върху икономиката.

December 2012

17


“The portfolios have began to gradually clear themselves and we are moving toward more balanced results�

December 2012

19


В този смисъл положителен факт ли е, че напоследък расте предимно корпоративното кредитиране, а не потребителското? Гражданите сега са по-предпазливи, стремят се да избягват рискове. Обстановката е несигурна и това се отразява на кредитирането. За всички нас е по-добре да има по-голямо потребление. Затова не съм сигурна доколко положителен е фактът, че гражданите не търсят кредити. Колкото до корпоративното, това е доста индивидуално, зависи от това какъв е бизнесът, колко си иновативен и ефективен, зависи и от отделни конкретни решения. Нормално е да виждаме ръст при фирмите, защото в различните сектори – повече или по-малко засегнати от кризата – непрекъснато се появяват нови възможности, нови ниши, и този, който се е възползвал от тях, печели. Не мисля, че тази тенденция трябва да ни успокоява. По-скоро едни сектори се справят по-добре от други. Последните години са изключително трудни за бизнеса, притеснителното е, че всяка следваща става все по-трудна, тъй като кризата в Европа реално не свършва. Очаквахме, че ще има подобрение, защото „на масата“ се изсипаха страшно много пари. Имаше добри предпоставки икономиката да тръгне нагоре.

„Когато няма икономически стимули, които да насърчават предприемачеството – и на потребителско, и на корпоративно ниво – тогава всичко се забавя”

Защо не се сбъднаха прогнозите според вас? Дадоха се милиарди за справяне с дълговата криза, спасяване на банки и така нататък... За мен много от решенията закъсняха страшно много и следваха събитията, вместо да ги изпреварят. Европа твърде дълго отлагаше – заради различните интереси на отделните лидери. Ако решенията бяха взети по-рано, нямаше да бъдем свидетели на днешните финансови катаклизми. Позитивното в случая е, че вече има решимост. Планира се да се инвестират страшно много средства, които да стимулират икономиките. Европа няма друг шанс. Подкрепяте ли тогава създаването на фискален и банков съюз? Специално за банковия съюз съм раздвоена. Свръхрегулациите в който и да е сектор водят до едно-единствено нещо – намаляване на предприемачеството. Колкото повече регулаторни мерки бъдат взети, толкова повече инициативата на хората намалява. Това е предпоставка да се оскъпи даден продукт, той да стане непривлекателен. Ключът според мен е създаването на фискален съюз. Европейските страни все повече се обединяват около схващането, че може да имат различно законодателство, но фискалната политика трябва да е една и да определя всичко останало. А създаването единствено на банков съюз не би решило този проблем. Българските банки са стабилни и дори са сред рекордьорите по капиталова адекватност в Европейския съюз. В същото време кредитирането расте с твърде скромни темпове след замразяването през 2009. Проблемът в банките ли е, или в пазара и икономиката като цяло? Много ваши колеги се оплакват, че липсват достатъчно убедителни бизнес проекти, заслужаващи финансиране. Категорично проблемът не е в банките, те разполагат с достатъчно средства. Когато има добра идея, няма причина кредитните институции да не я подкрепят. Тук въпросът е да има инициатива и добра бизнес среда. Едно е, когато целият бизнес е в „еуфоричен“ период, както беше през 2007-2008, има много пари на пазара, инициативи, перспективи. И съвсем друго е сега, когато всички са поконсервативни, виждат какво се случва в Европа и света, избягват рисковете. Ако преди беше възможно да се впуснеш и в по-рисков проект, или да купиш втори апартамент просто за инвестиция, днес не е така. Хората по-внимателно преценяват дали да изтеглят заем – както впрочем и банките по-внимателно преценяват дали да го отпуснат. Тази предпазливост е съвсем разбираема, но тя води до по-ниско потребление, а когато то е слабо, икономиката се задъхва.

20 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

Когато няма икономически стимули, които да насърчават предприемачеството – и на потребителско, и на корпоративно ниво – тогава всичко се забавя. Хубавото е, че вече има раздвижване. Картовите плащания в България се развиха изключително бързо – от екзотична рядкост преди 10-12 години до неотделима част от ежедневието ни. Какво показват последните ви данни за състоянието на този пазар, има ли потенциал за по-нататъшно развитие? Ще направя едно уточнение. Развиват се бързо, но за темповете на България. Ако сравним с други страни, все още проникването е бавно. Дължи се на факта, че нашето общество все още е cash society. Мисленето ни не е достатъчно променено през последните десетилетия. Действително напоследък се наблюдава ръст. Банките всячески се стремят да обяснят на хората, че в много случаи е по-добре да използваш кредитна карта. Почти всички кредитни институции дават доста добри отстъпки и много други придобивки при покупки чрез карти в определени търговски вериги и вериги магазини за хранителни стоки. Това е бъдещето. Само за последната година отчетохме ръст от 30% на картовите разплащания. Има още много път да се извърви, но посоката е ясна. Само допреди десетина години хората не правеха разлика между дебитна и кредитна карта. Но съм сигурна, че ще се научат да планират и да използват финансовите инструменти, както е в по-развитите страни – просто трябва време. Преговаря се за сливане между Eurobank Group, собственика на Пощенска банка, и Националната банка на Гърция, която притежава ОББ. Кога би могло да стане факт? И как ще се отрази на дъщерните дружества в България?


It is not a secret that the economic boom in the middle of the last decade was due to a great extent to the growth in bank loans. But many people say these easy credits went mostly to consumption, without having a long-term positive effect on the economy. In this sense, can we take as a positive fact that there is a growth in corporate credits, rather than in consumer ones? Now individuals are more cautious; they strive to avoid risks. The situation is insecure, which has repercussions on crediting. Therefore I am not sure if this is positive. As for corporate crediting, it is very situation-specific and it depends on the kind of business and whether it is innovative and effective; it depends on some very concrete decisions. It is quite normal for us to see growth in corporate crediting because new opportunities and new niches are continually appearing in different sectors – each of which are differently affected by the crisis – and those who take advantage of them have good outcomes. I do not think we should be content with this trend. Rather, the situation is that some sectors are coping better than others. These last years have been extremely difficult for business; it is troubling that each subsequent year is more difficult because the crisis in Europe is actually continuing. We expected improvement because a great many funds were put “on the table” meaning that the economy should have leaped forward. There were good preconditions. And why didn’t the forecasts come true? Billions were spent to solve the debt crisis, bailing out banks and so on... In my opinion the majority of the solutions came too late. Europe waited too long because the leadership in the Union did not measure up. If the decisions had been made earlier, we would not have witnessed the present financial cataclysms. The positive in our case is that we are

22 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

determined. Europe plans to invest a great many resources in order to stimulate the economies. It has no other choice. Then do you support the creation of a fiscal and banking union? I feel divided on the issue of the banking union. Excess regulations in any sector lead only to one thing – a decrease in entrepreneurship. The more the regulatory measures being implemented, the less the initiative of the people. This is only a precondition for increasing the price of a product and of its becoming less attractive. I think the key is the creation of a fiscal union. The European countries are gradually coming to the agreement that, while they can have different legislation, their fiscal policy should be one and the same and should determine everything else – which is similar to the situation in the US. In this sense the banking union would solve nothing. Bulgarian banks are stable and are even among the record-holders in capital adequacy in the European Union. At the same time crediting has grown at only a very modest rate after the freezing in 2009. Where is the problem – in the banks, or in the market and the economy in general? Many of your colleagues are complaining that there is a lack of qualified business projects that are deserving of funding. The problem is definitely not in the banks; they have enough resources at their disposal. When there is a good idea, there is no reason for the credit institutions to not support it. Initiative and a good business environment are the things that count. It is one thing when business is in a period of euphoria, as was the situation in 2007-2008, with lots of money in the market, initiatives and opportunities. But it is quite different now, when everyone is conservative, when they see what is happening


in Europe and around the world and therefore avoid risks. Whereas once it was possible to embark on a risky project or to buy a second apartment, that is no longer the case today. People are more cautious when considering a loan – as are the banks, too, when they determine whether they will give it. This cautiousness is quite understandable, but it leads to lower consumption which in turn suffocates the economy. When there is no economic stimuli to encourage the enterprising – at the consumer and corporate levels – everything slows down. What’s positive is that there is already movement. Making payments with credit and debit cards has developed exceptionally fast in Bulgaria – from being an exotic rarity about 10 to 12 years ago to becoming an almost inseparable part of our daily life. What does your latest data say about the situation on this market? Is there potential for further development? I’ll make a clarification. These services are developing quickly, but only with respect to the market in Bulgaria. If we were to make a comparison with other countries, our development would seem exceptionally slow. This is due to the fact that our society still remains a cash society. Our thinking has not changed significantly during the last decades. It is true that we are recently seeing growth. Banks are doing their best to explain to people that, in many situations, it is much better to use a credit card than cash. Almost all credit institutions offer very good discounts for purchases made by credit cards in certain retail chains. This is the future. We saw a growth of 30% in card payments in just the last year. There is still a long way to go, but the way is clear. Just ten years ago people did not differentiate between debit and credit cards. They will learn to plan and to use these financial tools like people in developed countries – they just need more time.

Even Basel II was not successfully introduced. This is due to misjudging the situation and ignorance about the subtleties of the banking sector. There are things whose presence is beyond logic, but they are a fact nonetheless. This is the reason why I am not a supporter of excessive regulations. I hope that with the new discussions at hand, at least some of the irrational things will drop out. This process of consolidation will not stop until all this happens. About one third of the banks in Bulgaria have majority shareholders from Greece. Perhaps this is an overused question, but how would our financial sector be affected if Greece were to leave the euro zone? What do you think – is there a possibility for such scenario? No, I do not think so. Banks in Bulgaria are Bulgarian banks; they operate under Bulgarian legislation and all the capital requirements thereof. In our case it is irrelevant who the owner is. This subject is more of a media issue because Greece is a neighboring country. The situations in Portugal, Spain and even France are not much better. Greece could have been saved with much fewer funds if the heavy bureaucratic machine had set itself in motion several years ago. I do not think that a potential bankruptcy would have any effect on Bulgarian banks, because they are well capitalized and work with Bulgarian management and Bulgarian employees. Europe will do everything within its reach to keep Greece in the euro zone. The financial ministers have already approved the next package of 44 billion euros that will be used to capitalise the banks and guarantee the country’s solvency. Meanwhile, a series of measures have been taken to write off another 40 billion of Greece’s debt, thus allowing it to reach manageable levels in the next ten years.

“Excess regulations in any sector lead only to one thing – a decrease in entrepreneurship”

Are there negotiations for the merger of Eurobank Group, the owner of Postbank, and the National Bank of Greece, which is the owner of UBB? When will this merger be realized? And how is it going to affect the subsidiary companies in Bulgaria? I cannot say much right now. There are ongoing negotiations. These are two private institutions, and it is still not clear whether they will reach an agreement. I think that, as a whole, this is a positive situation; we are seeing consolidations throughout the whole banking sector. This is the trend and it will continue for Bulgaria, too. These processes are caused to some extent by the zillion regulations in the sector that complicate and encumber smaller financial institutions by raising the costs for their very existence. Speaking of this, is there a debate about postponing by one year the introduction of the regulatory standard Basel III? What would the consequences of this be for credit institutions and business?

24 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

What is your assessment of the momentous condition of the Bulgarian economy? What are the main risks and opportunities for it? On a macroeconomic level Bulgaria is in very good shape. Everyone admits this. But concerning the development of business and stimulating companies – our country is doing very poorly. There is a lot of work to do in this area. We need to find effective models – not only through eurofunds and investment in infrastructure, but through investment of more resources and efforts in strategic sectors. Reforms in health care, education and social policy have been delayed for too long, not to mention the electronic government. Changes in these sectors will lead to many more profitable business solutions. The banks currently have excess liquidity; they are able to sustain even the worst of times. The economy is cyclical in nature; peaks and drops are something normal. In reality, I expect a period of stabilization. There is no way for us to recover quickly after such cataclysms; everything is a matter of right balance and proper management.


Данъкът върху лихвите отваря пътя за алтернативни инвестиции Сава Стойнов, изпълнителен директор на управляващо дружество „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ Г-н Стойнов, как ще се отрази облагането на лихвите по депозити върху желанието на хората да спестяват в банкови влогове? Много съм мислил по този въпрос. Виждам ситуацията така – ръстът на депозитите леко ще се забави поради ред причини: намаляването на лихвите, въвеждането на данъка върху тях, рецесията, която ще продължи в Европа, и така нататък. Вярно е, че сега се формират предпоставки за горещи пари, които ще търсят други инвестиционни възможности, различни от депозитите. Толерансът към риска от страна на инвеститорите все още е нисък и поради това очаквам първоначално по-голям интерес към нискорискови фондове, предлагащи по-висока доходност от депозитите. „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД предлага своите договорни фондове за продажба от офисите на Централна кооперативна банка в цялата страна, което дава възможност на клиентите ни да избират между депозити и инвестиционни продукти на едно място.

на нашите фондове на ритейл клиенти, за да станат те познати, което ще доведе до по-голям интерес и доверие в тях. Какви са основните предимства на инвестиция в „ЦКБ Гарант” пред банковия депозит? „ЦКБ Гарант“ е фонд, инвестиращ основно в облигации, ДЦК и депозити – изобщо един добре балансиран портфейл от лихвени инструменти. Нещо повече - инвестициите в дялове на договорни фондове са освободени от данък. За всяка от последните три години „ЦКБ Гарант“ има доходност, надвишаваща средните лихви по годишните депозити. Спрямо конкурентните

фондове в облигации, управлявани от членове на Българската асоциация на управляващите дружества, „ЦКБ Гарант” е пръв по доходност за последните 12 месеца. Колко фонда управлява „ЦКБ Асетс Мениджмънт“? Три, които покриват основните инвестиционни стратегии: „ЦКБ Лидер“ - фонд в акции, „ЦКБ Актив“ - смесен-балансиран фонд, и „ЦКБ гарант“ - фонд в облигации. Общо активите им надхвърлят 34.5 млн. лева, което отрежда на нашето Управляващо дружество трета позиция по управлявани активи. Какви са очакванията ви за българския капиталов пазар през следващата година? През последните години той изостана от останалите пазари в Централна и Източна Европа. Причините са много и неведнъж са дискутирани. По-важно сега е да се фокусираме върху онова, което може да ни извади от летаргията. Борсовата приватизация на държавните дялове от енергоразпределителните дружества, приватизацията и на самата борса са стъпки в правилната посока. Намаляването на апетита към депозитите в следствие на данъка върху лихвите, и съответно повишаването на апетита към риск, са другите фактори, които могат да подкрепят фондовия пазар в България.

Как си обяснявате, че въпреки добрите възможности, които дават договорните фондове, интересът към тях е все още относително нисък? Причините са две, взаимосвързани. Първо, договорните фондове все още са слабо познати. Втората причина е нежеланието на инвеститорите за поемане на риск. От една година правим сериозни стъпки в посока представяне

The Tax on Interest Will Open the Path to Alternative Investments Sava Stoynov, Executive Director of CCB Assets Management Mr. Stoynov, how will the taxation of interest income influence people’s desire to save money in bank deposits? I have thought a lot about this. I see the situation the following way – deposit growth will slow slightly due to a number of reasons: the decrease in interest rates, the introduction of the tax on them, the recession that is continuing in Europe, and so on. It is true that the prerequisites for hot money, which will be directed toward investment opportunities other than deposits, are coming to fruition. The risk tolerance of investors is still low and, due to this, I expect greater initial interest in low-risk funds, which offer higher profitability than deposits. CCB Assets Management is offering its contract funds for sale in Central Cooperative Bank offices, giving customers across the entire country the opportunity to choose between deposits and investment products in one place. How do you explain that, despite the good opportunities provided by mutual funds, the interest in them is still relatively weak?

There are two closely related reasons. First, mutual funds are not yet widely popular. And second, there is an unwillingness on the part of investors to take risks. For the last year we have undertaken serious steps to introduce our funds to retail clients in order for these funds to become better known, which, in turn, will lead to higher interest and trust in them. What are the main advantages of investing in “CCB Guarantee” instead of in bank deposits? “CCB Guarantee” is a fund that invests mainly in bonds, government securities and deposits – in general, a well-balanced portfolio of interest instruments. Moreover, investments in mutual fund shares are tax-free. For each of the past three years, “CCB Guarantee” returns have exceeded the average interest on annual deposits. In relation to comparable bond funds managed by members of the Bulgarian Association of Asset Management Companies, “CCB Guarantee” ranks first in terms of profitability over the last 12 months. How many funds does CCB Asset Management manage?

Three, which correspond to three primary investment strategies: “CCB Leader” – a stock fund, “CCB Active” – a mixed, balanced fund, and “CCB Guarantee” – the bond fund. Their total assets exceed 34.5 million leva, which places our asset management company in third place in terms of assets managed. What are your expectations of the Bulgarian capital market for the next year? During the last couple of years it fell behind the Central and Eastern European markets. The reasons are many and have been widely discussed. Now it is more important to focus on the things that can wake us from that lethargy. The stock exchange privatization of the state’s shares in the electricity distribution companies and the privatization of the stock market itself are both steps in the right direction. The decrease in the appetite for deposits due to the tax on interest and the corresponding increase in the appetite for risk are other factors that could support the stock market in Bulgaria.

December 2012

27


Тайната

на първия милиард

30 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


business models

Уж виртуалният и безтелесен Facebook днес струва повече от целия брутен продукт на България. От какво печели ли? От вас Текст ВАЛЕРИ ЦЕНКОВ / Фотография Shutterstock

П

рез октомври българският блогър Богомил Шопов разбуни духовете, след като успя срещу скромната сума от 5 долара да купи личните данни на 1.1 милиона регистрирани потребители на Facebook. В замяна на своята петачка той получи от сайта Gigbucks достъп до имената, профилите и e-mail адресите на редовните посетители на социалната мрежа. НАИСТИНА ЛИ ЛИЧНИТЕ НИ ДАННИ са толкова евтина стока? Чак толкова незащитени ли сме, когато се доверяваме на своите профили в интернет? Това са обичайните въпроси, които ни хрумват при такава новина. Но аз се сещам и за трети: какво всъщност продава Марк Зукърбърг, създател на Facebook и най-млад мултимилиардер на планетата? Отговорът е малко смущаващ – той продава всички нас, своите потребители. А това са вече над един милиард души, повече от населението на Европа. И тези милиард души всеки ден захранват неговата платформа със своите снимки, статуси, истории, книги, филми, лични драми и вкусове – пълнежът, без който Facebook просто не би имал смисъл. Впрочем в „откритието” на Шопов няма нищо ново – интернет отдавна се е превърнал в рай за колекционерите на лични данни от едрия бизнес и рекламата. Всяка наша стъпка като netizens – граждани на мрежата – се отчита, проследява, категоризира. Тъкмо това превърна уж невинната платформа за размяна на снимки и лични преживявания не само в един от най-важните технологични гиганти, но и в свръхмощно оръжие на маркетинга. Представете си само: Facebook струва малко повече от всичко, което България произвежда за една година! Това почти нематериално нещо има по-висока пазарна оценка от Boeing, най-големия проидводител на самолети. За миналата година приходите на Facebook са 4.3 млрд. долара, а печалбата – точно 1 милиард!

ВСЯКА СЕКУНДА ИМПЕРИЯТА на Facebook се увеличава с шестима нови потребители; в края на деня те са набъбнали с половин милион. Стремежът към общуване е праисторически инстинкт на човека, а социалната мрежа го прави много по-лесно и удобно. Но малцина от новите поданици на империята на Зукърбърг осъзнават, че

присъединявайки се към нея, получават не само възможности за безплатна комуникация, но и трупат дългове. Защото всеки потребител на Facebook струва 100 долара – и волю-неволю ще трябва да „ги заработи” в социалната мрежа, за да може тя да функционира. Забравете тезата, че това е подарък за човечеството от благородния Марк Зукърбърг, който искал да създаде „Един свят, пълен с приятели“. Във Facebook всеки човек се превръща в стока. Ще попитате: кой толкова се интересува от обикновените хора в София, Берлин или Москва? Всъщност интересуват се мнозина. Не знам дали знаете, но Робърт Милър, директорът на ФБР, е един от найдобрите приятели на Марк Зукърбърг и често го навестява в Пало Алто. Но безкористно приятелство ли е това? Шефът на ФБР добре знае, че още от създаването си Facebook разполага със специален протокол, според който предоставя (наистина при строго регламентирани условия) лични данни на компетентните органи. Зукърбърг знае за своите милиард „приятели” много повече, отколкото би могло да надуши и най-мощното разузнаване. Ако не сте необичайно недоверчиви, този електронен „Биг Брадър” вече знае кога сте родени, къде сте учили, кои са роднините и приятелите ви, политическите ви пристрастия, какво ядете, къде ходите на почивка, бихте ли си купил ново колело. А информацията, както добре знаете, е сред най-скъпите стоки. Неслучайно през 2006 Goldman Sachs плати 450 млн. долара за 0.8% от акциите на Facebook, а Microsoft година преди това даде 240 млн. за 1.6 процента. Днес тези дялове се оценяват съответно на 850 млн. и 1.6 млрд. долара. Когато в средата на годината Facebook бе листвана на борсата, социалната мрежа имаше 990 млн. потребители и затова цената є стигна 99 млрд. долара – по стотачка на „калпак“. НА ТЕОРИЯ FACEBOOK E РАЙ за рекламния бизнес – нито една компания не познава своите клиенти така добре, както ги познава социалната им мрежа. Нито пък може чрез тях да достигне и до всичките им приятели. Facebook позволява провеждането на мащабни рекламни кампании, достигащи до невъобразимо голяма аудитория – и то точно необходимата аудитория.

December 2012

31


Новото BMW Серия 1

Радостта от шофирането

Варна Карс

ВПЕЧАТЛЯВАЩ СТАРТ. ВПЕЧАТЛЯВАЩО ДОБРИ СТАРТОВИ ЦЕНИ.

Впечатляващ. Такъв трябва да бъде вашият старт. Старт, какъвто само автомобил, притежаващ изключителните характеристики на BMW може да ви осигури. Усетете неподправеното удоволствие от управлението на този винаги готов за старт автомобил, защото сега BMW 114i е с изненадващо примамлива стартова цена. С включеното сервизно обслужване и поддръжка*, за вас остава само да му се наслаждавате и да се посветите на наистина важните неща в живота си. www.bmw-varnacars.bg

BMW 114i ОТ 41 400 лв. И С 5 ГОДИНИ BMW SERVICE INCLUSIVE*. BMW 114i

5,5л/100 км CO2 емисии 129 г/км

Варна Карс 9023 Варна, бул. „Владислав Варненчик“ 320 Тел.: 052/739 860, e-mail: sales@bmw-varnacars.bg *Посочените цени са с включен ДДС. Моля, проверете при най-близкия дилър на BMW условията по безплатния пакет за сервизно обслужване BMW Service Inclusive.

December 2012

35


Нова надежда,

ИЛИ невидима

заплаха

38 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


business Success Stories

Започнала като фантазия в една ученическа тетрадка, сагата „Междузвездни войни” е на път да се превърне в най-мощната машина за пари в развлекателната индустрия Текст ЕМИЛ ИВАНОВ / Фотография Shutterstock

В

торник, 30 октомври 2012. За пръв път от 1888 година Нюйоркската фондова борса остава затворена втори ден заради лошо време. Осем милиона американски домове са без електричество. Животът по Североизточното крайбрежие на Щатите е замрял. Докато всички очакват връхлитането на урагана Санди, се случва нещо, което за мнозина ще се окаже не по-малко зашеметяващо. Джордж Лукас – създателят на легендата „Междузвездни войни”, който многократно е показвал, че не одобрява корпорациите, управляващи Холивуд, и построи централата на компанията си край Сан Франциско, за да се дистанцира от тях – същият този Джордж Лукас се съгласи да продаде бизнеса на живота си на гиганта Walt Disney. За да удвоят шока, новите собственици обявиха, че пускат нови три епизода от сагата, първият – още през 2015. Реакциите бяха разнопосочни. Ентусиазмът на някои почитатели, отдавна зажа-

днели за нов досег с любимата си измислена вселена, се смеси с тревогата на други, че Disney ще се опита да промени тяхната „далечна галактика”, за да я „продаде” на семейната публика – както направи с повечето от продуктите си. „ДАЛИ DISNEY И ЛУКАС НЕ КРИЯТ НЕЩО?”, усъмни се в заглавие The New York Magazine. Моментът, в който бе обявена сделката, накара мнозина да заподозрат, че двете страни като че искат новината да остане в сянка. Lucasfilm е третият голям франчайз, придобит от Disney, след студиото за компютърни анимации Pixar и комикс-империята Marvel (срещу съответно 7.4 млрд. и 4.2 млрд. долара). Но The New York Magazine се съмнява, че в сравнение с тези сделки сега Disney минава твърде евтино. Оповестената цена на Lucasfilm e 4 милиарда долара – но според някои експерти франчайзът струва над 30 милиарда.

December 2012

39


Analysis Politics

58 |

Заговор в края на света

Conspiracy at the End of the World

50 |

Илюзия ли е прогресът

54 |

АНТИЕВОЛЮЦИЯ?

Is Progress an Illusion

ANTIEVOLUTION? December 2012

47


Тенденции

Ups & Downs Ремонти за над половин милиард лева предстоят по улиците на София догодина, съобщиха от Столична община. Средствата са по европейски програми, от банкови заеми и от собствения бюджет на общината. Сред по-значимите проекти са подмяна на паветата по бул. „Дондуков” с асфалт, изграждане на бул. „Копенхаген”, който ще свързва комплексите „Дружба” и „Младост” през „Цариградско шосе”, както и обновяване на голяма част от основните софийски улици.

Construction work for over half a billion leva will be carried out on the streets of Sofia next year, as announced by the Sofia Municipality. Funds will come from European programs, bank loans and the municipality’s own budget. Among some of the major projects will be replacing the cobblestones on Dondukov Boulevard with asphalt and the construction of Copenhagen Boulevard (which will connect Druzhba and Mladost via Tsarigradsko Shose), as well as the renovation of most major streets in Sofia.

През 2013 година ще е по-добре да се родиш в Египет, Алжир или Перу, отколкото в България, показва наскоро публикувана класация на Economist Intelligence Unit. На 61-а позиция с коефициент 5.73, България е най-ниско класираната държава от Европейския съюз и третата най-ниско класирана от континента Европа (след Русия и Азербайджан). Пред нас са страни като Египет, Тунис, Иран, Алжир, Тайланд, Перу. Най-добрите държави, в които да се роди човек, са Швейцария, Австралия и Норвегия.

In 2013 it will be better to be born in Egypt, Algeria or Peru than in Bulgaria, according to the ranking recently published by the Economist Intelligence Unit. Ranked number 61, with a coefficient of 5.73, Bulgaria is the lowest ranking European Union member country and third lowest on the continent of Europe (ahead of only Russia and Azerbaijan). Countries like Egypt, Tunisia, Iran, Algeria, Thailand and Peru are all ahead of us. The best countries to be born in are Switzerland, Australia and Norway.

Цели 60% от питейната вода в България – или над 600 млн. кубически метра годишно – се губят заради амортизираната водоснабдителна система, твърдят от Българската асоциация по водите. Броят на водопроводните аварии у нас надвишава в пъти средния показател за ЕС, а страната инвестира в мрежата си 15 пъти по-малко средства от средното за общността. Над 300 000 души страдат от проблеми с водоснабдяването. Поне 13 млрд. лева ще са нужни за решаване на проблема.

A total of 60% of the drinking water in Bulgaria, or over 600 million cubic meters annually, is lost due to the dilapidated water supply system, according to claims by the Bulgarian Water Association. The amount of plumbing damage in our country exceeds the average indicator in the EU many times over, and the country invests 15 times less in its water supply system than the average in the Union. More than 300,000 Bulgarians have water supply problems. At least 13 billion leva is needed to solve the problem.

48 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Илюзия ли е прогресът? Човечеството си въобразява, че се развива с ускорени темпове. В действителност е замръзнало на едно място, и дори отстъпва назад Текст КАЛИН АНГЕЛОВ

Д

окато проверявате електронната поща на смартфона си и слушате новините за поредното откритие на марсохода Curiosity, едва ли ви минава през ум мисълта, че научно-техническият прогрес е спрял. В края на 12-ата година от новото хилядолетие изглежда, че човечеството напредва с ускорен ход. Само за две десетилетия интернет и комуникационните технологии на няколко пъти промениха коренно културата и бита ни. Но в действителност това е тежко самозалъгване – на практика човекът почти напълно е замразил техническия си напредък и в много отношения се движи дори назад. Това мнение бе споделено от мнозинството анализатори на специалната дискусия за технологиите, организирана от оксфордското Martin School. Двама от участниците в тази дискусия – Гари Каспаров, бивш световен шампион по шахмат и настоящ руски опозиционен лидер, и Питър Тийл, основател на системата за плащания PayPal – изразиха доминиращото мнение в една специална статия за The Financial Times. СЛЕД ПРЕИЗБИРАНЕТО НА ОБАМА на дневен ред е въпросът как фантастичните обещания от предизборната кампания ще се срещнат с реалностите на световната икономика. Но дори Америка да бе избрала Мит Ромни с неговите съвсем различни обещания, те щяха да са също толкова неизпълними – просто защото „светлото бъдеще” вече го няма, не настъпва онази „епоха на научна изобретателност, която очаквахме да реши всичките ни проблеми”, писаха Каспаров и Тийл.

50 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

„През последните 40 години светът доброволно се оттегли от културата на риск и изследователство към култура на сигурност и регулации. Зачеркнахме столетие на увереност и амбиция, основани върху бързия напредък на технологиите, и го заменихме с предпазливост, която твърде лесно се задоволява с бавни, постепенни подобрения”, твърдят двамата автори. Според тях корените на кризата от 2008 лесно могат да се проследят три десетилетия назад, към времето на явно забавяне на технологичния прогрес през 70-те. Днес, смятат Каспаров и Тийл, инвеститорите и мениджърите предвиждат бъдещето, гледайки към възвръщаемостта от миналото. УТРЕШНИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ЗАЛАГАТ състоянията си върху рейтингите на вчерашни компании. Но сегашното богатство на капиталовите пазари идва от технологични пробиви, които не могат да бъдат повторени. Парната машина, електричеството, двигателят с вътрешно горене, пастьоризацията, рафинирането на петрола – всички тези открития създадоха изцяло нови промишлени сектори. Ако никой не поеме риска да изобрети нови продукти, да създаде нови индустрии и нови източници на печалба, тогава анализирането на възвръщаемостта от ХХ век ще е също толкова добър инструмент за предвиждане на икономическото ни бъдеще, колкото и данните за земеделските добиви през Х век. Спуканият балон на дотком-бума в началото на миналото десетилетие бе ясен при-


Is Progress an Illusion? Humanity imagines that it is developing at an accelerating rate. In fact, however, it is frozen in place and is even stepping backward. Text by KALIN ANGELOV

W

hile you are checking your email on your smartphone or listening to the news about a new discovery of the Mars rover Curiosity, you can hardly imagine that scientific and technical progress has stopped. At the end of the 12th year of the new millennium, it seems that the human race is advancing at an ever increasing speed. In the course of just two decades the Internet and communication technologies have changed our culture and our way of life several times over. But in reality this is just wishful thinking – in practice, mankind has almost completely frozen their technological progress and is even going backward in many aspects. This is the opinion that the majority of analysts shared during a special discussion on technology, which was organized by the Oxford Martin School. Two of the participants, Garry Kasparov, a former world chess champion and present Russian opposition leader, and Peter Thiel, creator of the PayPal payment system, expressed the dominant opinion in a special article for The Financial Times.

FOLLOWING OBAMA’S RE-ELECTION, it is now time to see how the bombastic promises made during the campaign will meet the realities of the world economy. However, even if America had elected Mitt Romney and his very different promises, they would be no more unfeasible – simply because there is no longer a “bright future” and “the age of scientific ingenuity we once expected to solve our problems” is not coming, as Kasparov and Thiel write. “During the past 40 years the world has willingly retreated from a culture of risk and exploration towards one of safety and regulation. We have discarded a century of can-do ambition built on rapid advances in technology and replaced it with a cautiousness far too satisfied with incremental improvements,” claim the two authors. In their opinion, the roots of the 2008 crisis can easily be traced back three decades to the 1970s when technological progress obviously slowed down. Today, investors and managers predict the future by looking at a return of the past, says Kasparov and Thiel. THE PENSIONERS OF TOMORROW PLEDGE their money on the ratings of yesterday’s companies. However, the wealth that capital markets have

52 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

Our skills in basic aspects like protecting ourselves against earthquakes and hurricanes, traveling and extending our lives have improved only insignificantly.

Гари Каспаров и Питър Тийл / Gary Kasparov and Pеter Thiel

today came from technological breakthroughs that cannot be repeated. The steam engine, electricity, the internal-combustion engine, pasteurization, oil refinement – all of these discoveries created brand new sectors of industry. Unless anyone takes the risk and invents new products, or creates new industries and new sources of profit, analysis of 20th century returns will be as useful in predicting our economic future as is data about agricultural production in the 10th century. The burst of the dot-com bubble in the beginning of the last decade was a clear example of how investors mistake general excitement with real innovation. According to Thiel and Kasparov, humanity’s big forward leap in the 1950s and 1960s was due to a generation of scientists who “did not just believe in a better future but invented it” – they made jets gain ground, fed the world with new technologies in agriculture, made the nuclear bomb a source of peaceful energy, launched the first communication satellites and created the first computers. FOR THE LAST THIRTY OR SO YEARS only one industry has developed really fast – information technologies – but its progress has simply hid the otherwise obvious stagnation in the fields of energy, transportation, space research, medicine, agriculture and development of new materials. The Internet made the process of globalization easier and created economic growth (without affecting the actual average income, however). But it also created a misleading impression about accelerating technological advance. “We can now use our phones to send cute kitten photos around the world or watch episodes of The Jetsons while riding a century-old subway; we can program software to simulate futuristic landscapes. But the actual landscape around us is almost identical to the 1960s,” observe Kasparov and Thiel.

TODAY, THE “TECHNO-” PREFIX is mostly associated with a small group of companies in the computer sector, rather than with the constant transformation of every industry that men know, as was the case in the 1950s. “On the campuses of Google and Apple, high-design bathrooms or espresso bars might look very different from the average non-tech company, but their balance sheets show the same vast piles of idle cash you’ll find at Pfizer or Chevron. If we were living in an era of accelerating technological progress, Apple would reinvest its returns in new projects instead of fighting patent battles over old ones while moonlighting as the world’s biggest hedge fund.” The culture we have today has not yet realized its actual stagnation, Kasparov and Thiel underline. Its institutions have become addicted to slow progress. The only big leap that is being discussed is a backwards one – influenced by environmental factors. But in fact, the only reasonable way for the human race to consume less energy is not by denying itself its technical achievements, but by finding new technologies. The technological competition of the Cold War era is just a memory, and shortterm thinking – from a quarter to quarter – is what the world of finance is ushering in. WHEREAS IN THE PAST progress was moved by structures like NASA and the military industry, the only real innovators in the future can be private companies that enjoy more freedom than the ones owned by the state or listed on the market. They will be the only ones able to invest in technologies that are considered too risky by politicians and too futuristic by financial speculators. “Above all the future will be created by individuals,” write Garry Kasparov and Peter Thiel in conclusion. “Those with the most liberty to take on risk and make long-term plans, young people, should consider their options carefully. Education is invaluable but student debt can be crippling to entrepreneurship. The coming generation of leaders and creators will have to rekindle the spirit of risk. Real innovation is difficult and dangerous but living without it is impossible.”


Започна ли човечеството да оглупява? Достигнали сме интелектуалния си връх още преди Христа и оттогава вървим надолу, твърди известен генетик от Станфорд Човечеството е достигнало умствения си връх преди около две хилядолетия и оттогава постепенно оглупява, смята уважаван американски специалист по генетика. Според Джералд Крабтрий от Станфордския университет ако един обикновен грък от петото столетие преди Христа би могъл да попадне в нашето време, той щеше да е най-интелигентният сред нас. Крабтрий свързва предполагаемия ни умствен упадък с развитието на земеделието, което ни позволява създаването на все по-гъсто населени общности. В двете си статии в списание Trends in Genetics, светкавично вдигнали шум в Америка, Крабтрий признава, че неговата теория е „идея, която все още се нуждае от изпробване”, и че сам би се радвал да я види опровергана. Всъщност идеята звучи достатъчно логично: в древността, когато предците ни са били ловци-събирачи, наказанието за глупостта много често е било смърт. По този начин огромно еволюционно налягане е притискало предци-

54 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

те ни, отсявайки най-умните и способните и предавайки само техните гени нататък. Днес обаче нещата не стоят така. „Древният ловецсъбирач, който не сполучвал да осигури храна и подслон, найчесто е умирал, заедно с потомството си. Докато днешният финансов директор от Уолстрийт, който е направил сходна концептуална грешка, ще получи солиден бонус и ще бъде по-привлекателен като партньор. Очевидно екстремният естествен подбор е нещо от миналото”. Крабтрий има и друг коз: изследване на онези гени, които ни отличават от най-близките ни животински братовчеди и се смятат отговорни за интелигентността ни. Според генетика става дума за 2000 до 5000 гени. Само един или два от тези гени са мутирали и са се доразвили в последните три хилядолетия. Заключението на Джералд Крабтрий е, че като интелигентен вид човекът е достигнал своя пик преди две до шест хиляди години.


A hunter-gatherer who could not provide food probably died... whereas a modern Wall Street executive who allowed a similar conceptual mistake might even receive a substantial bonus

Are We Starting to Deteriorate? We reached our intellectual peak as early as before the time of Christ and ever since then we have been going down hill, according to a statement from a famous geneticist at Stanford

Mankind reached the peak of his intelligence about two millennia ago and, since then, has been gradually becoming more stupid, in the opinion of a respected American geneticist. According to Gerald Crabtree from Stanford University, if an average Greek from the fifth century before Christ were somehow to appear in our modern era, he would be the most intelligent of us all. Crabtree connects our alleged intellectual decline to the development of agriculture, which has allowed us to create ever more densely populated communities. In both of his articles in Trends in Genetics, which created an instant uproar in America, Crabtree admits that his theory is “an idea that still needs testing” and that he himself would be glad to see it refuted. In fact, however, his idea seems rather logical: in the ancient past, when our ancestors were hunter-gatherers, the punishment for stupidity was very often death. Thus our ancestors were under a huge evolutionary pressure that selected the best and

56 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

brightest and passed on only their genes. However, things are very different today. “A hunter-gatherer who could not successfully conceive a solution to providing food or shelter probably died, along with his/her progeny, whereas a modern Wall Street financial director that allowed a similar conceptual mistake might even receive a substantial bonus and be a more attractive mate. Clearly, extreme selection is a thing of the past.” Crabtree also plays another trump card – results from genetic research of the genes that distinguish us from our nearest cousins in the animal kingdom and are thought to be responsible for our intelligence. According to the geneticist, there are approximately 2,000 to 5,000 of these genes. But only one or two of these genes has mutated or evolved further over the last three millennia. Crabtree concludes that, as an intelligent species, mankind reached its peak between two and six thousand years ago.


Заговор в края на света Планетата ни взе да става все по-малка – и това прави конспиративните ни теории все по-грандиозни Текст БОЙКО ВАСИЛЕВ / Фотография SHUTTERSTOCK

„Малки червени змии, разбираш ли? Хвърлят ги отгоре със самолети. Те не могат да се спогодят с нашата флора и фауна – и атакуват!” ЧОВЕКЪТ, КОЙТО РАЗКАЗВА, е полицай. Нарича се „бошняк”, защото така е модно. Всъщност е мюсюлманин и служи на сръбската държава. Мястото – границата между Сърбия и Черна гора. Компанията – хора от всякакви нации и вери; сред тях – аз, един българин. Моментът – май 2004. „Тези змии са два вида. Големите се кри-

58 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

ят в пещерите. Малките обаче минават през канализацията. Пиеш си и – хоп, изпиваш ги. Разбираш ли? Представяш ли си?” „Ами да”, отговарям аз, „Тия от канализацията да не ги е смалил обедненият уран след бомбардировките в Косово?” Човекът малко се ядоса. „Ти се подиграваш, българино, ама ще видиш, че съм прав. Ще се сблъскаш с червените змии, рано или късно”. ВСЪЩНОСТ, ВЕЧЕ СЕ БЯХ СБЛЪСКВАЛ. Подобни истории бях слушал толкова много из бойните полета, че по едно вре-

ме реших да ги колекционирам. По време на босненската война няколко души се хванаха за ръце, напънаха се, концентрираха се, за да свалят вражески самолети със силата на енергията си: не щеш ли, един френски „Мираж” падна малко по-късно. Чух също как по радиото едни професори обясняваха как самодивите научили техния народ да говори. А журналистът, вместо да ги изрита с шутове, ги питаше: „Какъв точно механизъм са използвали самодивите?” Малко по малко се изгубих сред „властелините на сенките” на автора Лучич, тайното оръжие


Science Technology

62 |

Защо не кацнахме на Луната?

Осем от най-популярните конспиративни теории в науката през погледа на Bulgaria On Air

Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

88 |

Коледни играчки

70 |

Венецът на творението

Xmas Gadgets

The Crown of creation December 2012

61


Коледни играчки Xmas Gadgets

Седем технологични новости, които си струва да си подарите и сами, ако никой друг не се сети по празниците

Wii U За деца и пораснали деца: новото поколение от преносимата игра на Nintendo, вече с HD-графика. И върви с нова версия на Super Mario.

Roku HD Интелигентна и евтина система за стриймване на видео от интернет на телевизора ви. Само имайте предвид, че не работи с YouTube.

For kids and grown-up children: the new generation portable Nintendo game, now with HD-graphics. Perfect with the new version of Super Mario.

An intelligent and inexpensive system for streaming video from the Internet to your TV. Just keep in mind that it does not work with YouTube.

ioSafe Solo G3 Външна памет, на която може да се разчита – издържа на потапяне до 3 метра и на температури до 820 градуса по Целзий.

Trent iCarrier Никога вече няма да ви падне батерията – този външен акумулатор може да зареди iPhone 5 (6 пъти) и дори iPad. Страхотен за пътувания.

External memory you can rely on – it withstands immersion in water up to three meters deep and temperatures of up to 820 degrees Celsius.

You’ll never have to worry about your battery ever dying again – this external battery can charge your iPhone 5 (6 times over) and even your iPad. Great for traveling.

Lytro Camera Забравете за снимките с размазан фокус. Lytro е съвсем нова технология, която улавя цялата светлинна картина (почти като окото ви), и чак после на компютъра можете да определите кое да е на фокус. Има 8 GB памет и 8Х оптично увеличение. Forget about out-of-focus photos. Lytro is a completely new technology that captures the entire light field (almost like your eye), so that you can use your computer to determine what to refocus. Complete with 8 GB memory and 8Х optical zoom.

Seven technology novelties worth buying for yourself even if nobody else does during the holiday season.

Kindle Paperwhite Електронният четец на Amazon отдавна отвя конкуренцията. Но новата версия е в пъти по-добра: чисто бял вместо сивкав екран, двойно по-дълъг живот на батерията и гениално проста система за осветяване на екрана, благодарение на която можете да четете на тъмно, без да ви заболят очите и без да пречите на човека до вас да спи. Видеошлем Sony HMZ-T2 Бъдещето на телевизията? Шлемът има два OLED екрана с 45-градусово зрително поле, възпроизвеждат 2D и 3D филми и игри, и 5.1-канален surround звук. The future of television? The helmet has two OLED screens with a 45-degree field of vision, reproducing 2D and 3D movies and games, and has 5.1-channel surround sound.

68 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

Amazon’s e-reader has long since blown away the competition. But the new version is many times better: a pure white rather than greyish screen, a doubled battery life and an ingeniously simple system that illuminates the screen, allowing you to read in the dark without getting sore eyes or disturbing the person sleeping next to you.


Венецът на

творението Освеженото Audi Q5 е твърде удобно, за да е истински джип, и твърде тежко, за да носи класическо удоволствие от карането. Но тъкмо това го прави неустоимо Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография AUDI

Един пословично заядлив англичанин се пошегува преди време, че Audi Q5 било автомобилният вариант на картофено пюре – засища и може дори да е вкусно, но някак си му липсва вдъхновение. Но дали сега, когато средният от трите SUV в гамата на Audi е претърпял фейслифт, нещата са се променили? С една дума – не. Което е чудесно. Всъщност промените, претърпени от Q5 в четвъртата година от живота му, са почти незабележими. С просто око ще забележите само предната решетка, която от квадратна е станала шестоъгълна. Корекциите по калниците и задната броня (вече с дифузьор) са неуловими. Както обикновено се случва при Audi, съществените промени са не във външността, а в сърцевината. Версията 2.0 TDI quattro, която изпробваме, е станала малко по-мощна (около 5 конски сили), но с цели 17% по-икономична.

70 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

ТРУДНО Е ДА НЕ ХАРЕСАШ този двигател – доста тих за дизел, с приятна тяга, пъргав при нужда и в същото време толкова добронамерен към портфейла ти. Той идеално се връзва с онази изумителна хамелеонска способност на Audi да бъде това, което поискате от него. Едно BMW винаги ще изисква страст, динамика, агресия. Един Mercedes ще ви обгърне в успокоителна прегръдка, далече от суровия, тъжен свят навън. А Audi може да бъде и едното, и другото, променяйки се за частица от секундата като огледало на настроението ви. Впрочем в случая с Q5 отскоро има още един конкурент – новият Land Rover Evoque, който, честно казано, е по-ефектен на външен вид. Но Q5 е по-голям, по-икономичен и по-бърз – едно 1.8-тонно въплъщение на гласа на разума.

ИНТЕРИОРЪТ Е ПОДОБРЕН по приятно еволюционен начин – материалите са станали още по-качествени, с повече хром, но общите принципи са запазени и няма да ви се налага да свиквате тепърва с всичко. Всяко бутонче тук внушава ясното чувство, че шепа германци са отделили дни от ценното си време, за да обмислят къде ще е най-уместно да го разположат. Кратко привикване изисква единствено управлението на информационно-мултимедийната система – то е удобно и практично, но с ръка на сърцето си признаваме, че iDrive на BMW е по-интуитивна. ЗА ДА НЕ ПРОПУСНЕМ задължителното напоследък клише – да, това не е истински джип. Q5, подобно на огромната част от конкурентите си, е създаден


Audi Q5 2.0 TDI quattro 4-цилиндров турбодизелов двигател 1968 куб. см работен обем 7-степенна автоматична трансмисия 177 к. с. максимална мощност (4200 об./ мин) 380 Нм макс. въртящ момент 200 км/ч максимална скорост 9.0 секунди за ускорение 0-100 км/ч 6.1 литра среден разход за 100 км (комбиниран) 154 г/км емисии СО2 4-cylinder turbo diesel engine 1968 cub cm capacity 7-level automatic transmission 177 hp max power (4200 rpm) 380 Nm max torque 200 km/h maximum speed 9.0 seconds acceleration 0-100 km/h 6.1 litres average fuel consumption per 100 km (combined) 154 g/km СО2 emissions

най-вече с мисълта за нормални пътища, и няма високата проходимост на Land Rover Defender например. Кому е нужно подобно чудо при наличието на А4 – един автомобил, който върши същото, но е отчетливо по-динамичен и по-добър в завоите? Струва ли си да плащате надценката за SUV и да разнасяте половин тон допълнителна маса със себе си, само заради самочувствието от по-високата позиция на седене? Всъщност да – струва си. От възторг, че сме разкрили „измамата” на модерните SUV, напоследък сме склонни да отидем в другата крайност и изобщо да забравим, че това все пак са машини, планирани и за груб терен. Q5 може и да затъне в гватемалските джунгли, но с високия си просвет и със системата Quattro (която разпределя електронно въртящия момент

Auto On Air Всичко, което трябва да знаете за автомобилите. • Видеотестове на нови модели. • Технологични новости. • Полезни съвети. • Автомобилна икономика.

www.autoonair.bg

между четирите колела) няма да се изложи, ако решите да кривнете до реката за бърз пикник или да хванете краткия път до ски-пистата. ПРОСВЕТЛЕНИЕТО НИ СПОХОЖДА на един завой от потъналия във влага и гъста мъгла път от Копривщица към Панагюрище. Най-после разбираме какъв е смисълът на този привидно толкова безсмислен автомобил. Да, Q5 не е Defender. Той е несравнимо по-комфортен, и в същото време достатъчно подготвен, за да ви вдъхне онова скъпоценно чувство на сигурност и неуязвимост от стихиите. Чувството, което подхожда на венеца на творението, подчинил най-сетне околната си среда. А това е чувство, което картфеното пюре просто няма как да ви даде.

We love Autos 71 December 2012


Travel Lifestyle

82 |

Момиче от чисто злато

A solid-gold GirL

99 |

12 ИДЕИ ЗА ПОДАРЪЦИ

90 |

Бял сезон

12 GIFT IDEAS

White season December 2012

73


Събитията и нещата, за които ще се говори през декември

КИНО

КОНЦЕРТ

АЛБУМ

ХОБИТЪТ І // Най-дългоочакваният филм на последните пет години. След триумфа си с „Властелинът на пръстените” Питър Джаксън се захваща и с предисторията на знаменития Толкинов епос. Мартин Фриймън („Наистина любов”, „Шерлок”) играе младия Билбо Бегинс, който се отправя на вълшебно пътешествие с джуджетата, за да победи страховития дракон смог, и по пътя открива един особен пръстен – познайте какъв.

ХОСЕ КАРЕРАС // Великият тенор избра София за място на единствения си коледен концерт в Европа. Карерас пристига заедно с племенника си Давид Хименес, един от най-талантливите съвременни диригенти, и ще пее под съпровода на Софийската филхармония. Ще се насладим на най-доброто от репертоара му – „Бохеми”, „Тоска”, „Кармен”, „Дон Карлос”, както и на две канцонети, прочути от съвместните му изпълнения с Павароти и Доминго.

НАД ДЪГАТА // Луксозният албум с комикси е дело на група от художници от емблематичното списание „Дъга”, с което израстнаха три поколения българи. Осемте истории в картинки са нарисувани специално за случая, като първите сто бройки от изданието са подписани лично от авторите. Сред включените произведения е „Дамга” на Петър Станимиров, което преди месец спечели наградата „Най-добър класически комикс” на престижния фестивал в Белград.

В кината от 14 декември

10 декември, София, НДК

Издаден от „Проектът ДЪГА” EN

Cinema

Concert

Album

The Hobbit I // The most anticipated movie of the last five years. After the triumph of The Lord of the Rings, Peter Jackson has undertaken the creation of a “pre-quel” to the famous Tolkien epics. Martin Freeman (Love, Actually and Sherlock) plays the part of Bilbo Baggins, who heads out with the dwarfs on a magical journey to defeat the fearful dragon, Smaug. On his journey he finds a strange ring; just imagine what a ring it was.

Jose Carreras // The great tenor chose Sofia as the location for his only Christmas concert in Europe. Carreras is coming together with his nephew, David Jimenez, who is one of today’s most talented conductors, and will sing with the accompaniment of the Sofia Philharmonic Orchestra. We will enjoy the best of his repertoire: Le Boheme, Tosca, Carmen and Don Carlos, as well as two canzonets made famous during his joint performances with Pavarotti and Domingo.

Over the Rainbow // This luxury album of comics is the work of a group of painters from the emblematic “DAGA” (rainbow) magazine, and covers three generations of Bulgarians. The eight stories in pictures were painted specifically for the occasion, and the first hundred editions of the magazine were personally autographed by the authors. Among the works is Peter Stanimirov’s “Dagma,” which won the “Best Classic Comics” award a month ago at the prestigious festival in Belgrade.

In cinemas December 14

December 10, Sofia, NDK

Published by “Project DAGA”

74 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


С една дума, класика Явор Димитров, директор на Софийската филхармония, пред Bulgaria on Air Текст АСЯ ДИМИТРОВА / Фотография Василка Балевска, Shutterstock

Казват, че творците били най-суетните хора на света. Но Явор Димитров – златен медалист от музикалното училище, изтъкнат пианист с гастроли по цял свят, композитор, чиито творби са изпълнявани в САЩ, Великобритания, Германия, Русия, и издадени от Националната телевизия и радио на Австрия – изобщо не иска да говорим за неговите музикални постижения. Единственото важно в момента е Софийската филхармония, на която той е директор вече трети мандат („всеки път съм избиран с конкурс”, вметва с усмивка). ФИЛХАРМОНИЯТА ОТКРАЙ ВРЕМЕ е най-най-реномираната формация за класическа музика в България (ден преди нашия разговор зала „България” се пръскаше по шевовете за изпълнението на Моцартовия „Реквием), но в последните години успехите

76 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

є сякаш остават извън медийното внимание. „Ние сме кооператив с Виенската филхармония и имаме прекрасно партньорство, техният генерален мениджър почти всеки сезон е наш солист, както и много от водещите им музиканти”, обяснява Явор Димитров. Филхармонията получи доверието – и след това аплодисментите – на изпълнители като Стинг, Робин Гиб, Il Divo, след броени дни ще излезе на сцената и със самия Хосе Карерас. Но все още у много хора остава впечатлението, че тя е затворено удоволствие, само за избран кръг хора. „Опитваме се да разчупим тази представа. Имахме петчасов концерт с метал групата Manowar в Каварна. Знаете, те са колос в техния жанр, свирихме пред 28-хилядна публика. Разцепихме, както е модерно да се казва”. Димитров, който и като композитор се прослави с дързостта да смесва класика

с джаз например, сега активно работи да превърне филхармонията в модерно забавление – а не в затворен клуб. „ Да, Националната филхармония прави най-високата музикална култура – и симфонии на Малер, Брукнер, реквием на Моцарт, произведения на Верди. Но успоредно с това ние сме най-демократичната институция, защото ценим всичко истински стойностно в музиката – джаз, рок, поп... Опитваме се да превърнем комплекс „България” в средище на всички изкуства – направихме чудесна изложба, имаме мултимедийна зала за прожекции на авторско кино”. ИМА ЛИ ЕФЕКТ ОТ ТАЗИ ПОЛИТИКА? „Абсолютно!”, отвръща Димитров. „Показателна бе реакцията на публиката на концерта ни със Стинг. Една част от тази публика може и никога да не дойде на кон-


In One Word... Classics Yavor Dimitrov, Director of the Sofia Philharmonic Orchestra, spoke with Bulgaria On Air. By ASSiA DIMITROVA / Photography Vasilka Balevska, Shutterstock

T

hey say artists are the most conceited people in the world. But Yavor Dimitrov, a gold medalist at the music school, a distinguished pianist with guest performances all over the world, a composer whose works have been performed in the US, Great Britain, Germany and Russia, and broadcast by Austria’s national television and radio, does not want us to talk about his musical achievements at all. The only important thing at this moment is the Sofia Philharmonic Orchestra, for which he has now been managing director for three seasons (“Each time I was selected via an open selection process,” he says with a smile).

78 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

As long as can be remembered the Philharmonic Orchestra has been the most reputable classical music formation in Bulgaria (the day before our conversation, Bulgaria Hall was bursting at the seams for a performance of Mozart’s Requiem), but it seems as though, during recent years, its success has remained outside the attention of the media. “We collaborate with the Vienna Philharmonic Orchestra and have a wonderful partnership; their general manager performs as a soloist here almost every season, as do many of their other musicians,” Yavor Dimitrov explains. The Philharmonic Orchestra has earned the trust – and, later, the applause – of

performers like Sting, Robyn Gibb and II Divo; in the near future it will be on stage to perform with Jose Carreras himself. But there are many people still left with the impression that it remains a limited pleasure for a select group of people. “We are trying to change that perception. We had a five-hour concert with the metal group Manowar in Kavarna. You know they are a colossus in their genre and we played with them in front of an audience of 28,000 people. We blew them away, as it is modern to say.” Dimitrov, as a composer, became famous for boldly mixing classical music with jazz, for example. He is now actively working to turn the Philharmonic Orchestra into


A Solid-Gold Girl Bianka Panova – a world champion, Guinness record holder, coach, dancer, TV star, wife and mother – now embarks on a new path: writing.

“The big Boeing was flying among the beautiful fluffy clouds 13 km above the ground. The sun was peeking through the small round window, out of which I was gazing, as if hypnotized, as I tried to realize where exactly I would find myself. Neshka and I were traveling on the overseas flight to Los Angeles. The stewardesses were overflowing with kindness, and there was no end of drinks, snacks and main dishes. It was not my first time on such a flight; just few months ago we had a competition and performances in Japan. Well, actually it was not via Frankfurt, and we did not fly a Boeing; we traveled with the Soviet Aeroflot – and the differences were obvious. It was my first time traveling outside of Bulgaria. You can imagine the intellectual shock I experienced.” The main character – and author – of this fragment is Bianka Panova, one of the most cherished sport icons of the 1980s, the world champion in the 1987 Rhythmic Gymnastics Championship in Varna, where she won eight perfect 10s in a row (a Guinness record that has yet to be broken). She wanted to share her life in a book as early as 1990 when she left Bulgaria. But In The Name of The Big Goal … a VoiceOver (Siela Publishing House) did not became a fact until now. And yet Bianka had never thought that her manuscript would see the wide world and stir up an interest; she was just writing for herself. “I wanted to remind myself what it was like during those times, to comprehend the events once again from the distance of time. And while I was writing it, I kind of experienced it again and again.” In her autobiography – one of the few stories about a sports star from the time of Socialism – Bianka says that every hero has her or his time and place. I asked her what it was like to be the hero of her time, when the rhythmic gymnasts were the idols of every Bulgarian girl. “Oh, we

84 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

Фотосесията е осъществена в Dada Cultural Bar / The photo shoot was made in Dada Cultural Bar (blog.dadaculturalbar.eu)

Text by MARIYA BORISOVA / Photography by IVAILO PETROV


were so isolated from the surrounding world that we did not feel that way. The packed halls, the throngs of people at the airports, the applause of the audience were the greatest rewards for me. I was overflowing with happiness; I was bursting into tears from emotion; I ignored pain and discomfort because I felt obligated by all the love I received.” Are there such sport icons today? Bianka is explicit – they exist, of course. “An excellent role model is Kubrat Pulev. A very tough guy with a captivating patriotism. Stanka Zlateva, Grigor Dimitrov, Tsveti Pironkova, the girls of Iliana Raeva…” She says of herself that she has never felt like a VIP or a star, even though girls pasted her photos on their friendship books and she received thousands of letters, to which she always replied in person (she still does the same today, just via social networks). Her brightest memories from her years of fame are mainly from abroad. “The young people in Japan just wanted to touch us, to feel us; we autographed their clothes and other things that were dear to them, and they gave us whatever they happened to have on them – pens, hair-clasps and bracelets – with the hope that when we – the golden Bulgarian girls – carried them, they would have more luck.” However, the extent of the champion’s success did not have any effect on her wallet. “When I ended my active competitive career, after all my brilliant successes, after my whole contribution for Bulgaria, after all the commercial world projected about the golden age of Bulgarian rhythmic gymnastics, when movies were made about us and about me personally, when my face was on telephone cards, calendars and sport outfits, after all the paid performances around the world – all I had was $2,000!”

However, when they were eventually reunited, they left Bulgaria. Ninov became a medical consultant for Silvio Berlusconi in Milan, before later applying his method of myopuncture throughout half of Europe and teaching it around the world. He also became a mentor for Bianka – he taught her how to cope as a wife and as a mother (besides raising their son Richard, she assumed the care of Ninov’s son from his first marriage when she was only 20). “My husband was like a big open book in front of me,” she shares. I am reminded of Sheryl Sandberg on Facebook, who has written: “The most important career choice you’ll make is who you marry.” I ask Bianka about her opinion of this. “Today I heard Iskra Radeva say on TV that a woman’s career is her marriage! When I consider it for myself, both ladies are right. Marriage is a kind of investment – you invest your youth, love, the best you have and the best you can give to your partner. And a long time will pass before you understand whether it was worth it… Perhaps this is why so many young people today prefer to live together without getting married.” Panova still follows her talented husband, who himself is following the path of his career around the world. Dr. Ninov is a specialist in musculoskeletal disorders; he uses the latest technologies in modern medicine; and he has a mastery over unknown powers at the same time – being a master in martial arts, he demonstrates exceptional phenomena and superhuman might. The combination of these very different fields has a unique impact on the treatment of seriously ill people who have suffered for a long time. Bianka supports Ninov and takes care of the children, yet still has managed to complete a dancing academy in Belgium, become a coach in rhythmic gymnastics, win Dancing with the Stars 2 in Bulgaria and teach jazz ballet. (“If I had not been involved in sport, I definitely would have become a ballerina. Both Maya Plisetskaya and Isadora Duncan share my birthday.”) And now she has surprised us with a book.

Beside her brilliant albeit short career (which publicly ended with the dropped club and “shameful” fourth place in the Olympic games in Seoul), Bianka recorded her painful maturation in the then-hostile environment of rhythmic gymnastics. She looked for a way to However, doesn’t she worry about the express and understand herself even in those early years. After her first big success, she faced the envy of the other reaction of relatives, former teammates and Neshka girls on the team and poured out her soul in a letter to Robeva – the coach that discovered her? (Robeva beherself, which then fell into the hands of coach Neshka gan coaching her when all the others said that she had no potential.) “My relatives are Robeva. Later she kept a diary, proud of me! They rediscovered where she wrote about her love me. They are surprised. At the for Dr. Chavdar Ninov, ten years same time they are anxious that her senior, married and with a someone might be offended. child, who was entrusted with the But this should not happen – the task of helping Bianka recover book is not filled with scandals, from a serious leg fracture. The but is rather about seeking an notebook was left standing beunderstanding of the past, about side her bed at the Gerena Staseeking answers. I avoid giving dium, and when she went down qualifications and conclusions; I to a training session her best leave that to the readers,” admits friend brought the diary to her. the 43-year-old Bianka. “I might “Thus they found out that there make some people laugh, but I was something more between us admit that I have other writing than therapy. I promised myself projects as well… I absolutely do that I would not write any more, not see myself as a writer, but and I have kept that promise until I think I can be useful. My next just recently,” recalls Bianka, who character will be the Woman – was not allowed to meet her loved how she can be beautiful and one for a whole year after the enalways be the desired one.” suing scandal. През 1987 / In 1987

86 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

The Golden Girls

During the 1980s – the Golden Age of Bulgarian rhythmic gymnastics – the girls who were coached by Neshka Robeva were the most popular women in all of Bulgaria. What are these “golden girls” doing today? ILIANA RAEVA, world and all-around European champion, was recently elected President of the Bulgarian Association of Rhythmic Gymnastics. The VicePresident is the three-time world champion MARIYA PETROVA. LILI IGNATOVA and ELIZABET KOLEVA are working as coaches, and the only Bulgarian Olympic medalist ADRIANA DUNAVSKA (silver from Seoul 1988) is coaching the French ensemble. Her twin sister KAMELIYA DUNAVSKA, world and European champion in group, works with the Bulgarian Junior National ensemble. ANELIA RALENKOVA and DILYANA GEORGIEVA went abroad to find their fortune. In 1989 Ralenkova left for the US following the prediction of Vanga (“States will be your enemies; you won’t get off the airplane; you’ll live across the ocean.”) Anelia founded her own gymnastic school in Seattle and raised her son Vladimir there before moving to Palm Beach. In 2009 she returned to stay in Bulgaria for a longer period and even participated in VIP Dance. DILYANA GEORGIEVA, European and world champion put an end of her career in 1985 in order to marry the modern pentathlon athlete Vladimir Klincharov. She went to New Zealand to work as a coach, and today she is running an Italian restaurant in Oakland. In addition to this, Dilyana is one of the most sought after stuntwomen in New Zealand; she also takes part in sailing regattas.


Бял сезон 90 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Tr avel skiing

Най-добрите идеи за ски ваканцията, селектирани от Bulgaria On Air Има една особена група хора, които се усмихват радостно, като видят колата си затрупана под половин метър сняг, и направо потриват доволно ръце на мрачната прогноза, че ни чака най-студената зима от 1000 години насам. Онова, което е нещастие и неудобство за всички останали, е истинска благословия за скиорите. А тази година се очертава достатъчно щедра към тях – което при глобалното затопляне може да се приеме и като последен шанс. Така че не изобщо се размотавайте. ШОУТО. След фурора, който направи Банско с домакинството на Световната купа за мъже миналата година, през тази водещият български курорт почива (за огромна радост на не толкова професионалните скиори, които ще имат пистите само за

себе си). В България атракциите ще са гигантският слалом за Европейската купа в Пампорово (23-24 януари) и два старта на FIS в Боровец (31 януари – 1 февруари). Иначе в календара предстои и световно първенство по алпийски дисциплини в австрийския Шладминг (4-17 февруари). КУПОНЪТ. След цял ден по пистите на човек му се приисква да пийне едно и да се позабавлява. Всички зимни курорти, от Куршевел до Чепеларе, предлагат по нещо в тази област, но този сезон най-добрите предложения са на френския Мерибел и австрийския Майрхофен. Французите организират Little World Festival (датите още не са обявени, най-вероятно средата на март). В Майрхофен пък е прословутият фестивал Snowbombing (1-6 април) – над дузина

December 2012

91


White Season

The best ski vacation ideas as selected by Bulgaria On Air

By KALIN NIKOLOV / Photography SHUTTERSTOCK

There is a peculiar group of people who happily smile when they see their car buried in a half meter of snow and who exult at gloomy forecast for the coldest winter in the last 1,000 years. What causes misery and inconvenience to everyone else is a true blessing for skiers. And this year promises to be generous to them – which, in view of global warming, may be seen as one last chance. So don’t think twice about it. THE SHOW. After the stir that Bansko caused by hosting parts of the Men’s Alpine World Cup last year, this year the leading Bulgarian resort is taking a break (to the delight of less professional skiers who will have the pistes all to themselves). In Bulgaria the attractions will include the giant slalom event for the Europa Cup in Pamporovo (January 23-24) and two FIS races in Borovets (January 31 – February 1). Otherwise, the calendar features the Alpine Ski World Championships in Schladming, Austria (February 4-17). THE PARTY. After a day out on the slopes one feels like having a drink and a little fun. All winter resorts, from Courchevel to Chepelare, have something to offer in this respect, but this season the best deals are from the French Meribel and the Austrian Mayrhofen. The French are organizing the Little World Festival (the dates are yet to be announced; it probably be in mid-March). In turn, Mayrhofen hosts the well-known Snowbombing festival (April 1-6) – more than a dozen entertainments wrapped in one, respected by some of the world’s best DJs: Kasabian, Fatboy Slim, Example, Katy B, Disclosure, Carl Cox, Kerri Chandler, Groove Armada and some fifty other well-known names (www.snowbombing.com). LA DOLCE VITA. Every self-respecting European winter resort organizes a gastronomic event. We particularly recommend the Chef's Cup in Alta Badia, Italy (January 20-27). Founded by two-Michelin-star chef Norbert Niederkofler, this remarkable competition attracts hundreds of the best chefs and boutique winegrowers from southern Europe. After a giant slalom down the pistes, a more attractive slalom follows in the kitchen, crowned with a memorable gala dinner.

ECOLOGY. For those worried about global warming (and all skiers should be), this year there are all kinds of offers on how to reduce the “carbon footprint” of a winter vacation. Giving up flights and catching the train instead is one example – and although it is a bit of a sacrifice along the route run by Bulgarian State Railways, it is a pure pleasure in Austria and Switzerland. The Mountain Ride Share company has set out to organize strangers to travel in the same car and to share taxis. Economical and sensible, but for now it is only for the British. SNOW GUARANTEE. As already mentioned, this winter won’t be short of snow. But even it if it is, there are plenty of resorts that compensate with convenient location and equipment. St. Anton and Engelberg in Austria, Tignes in France and Zermatt in Switzerland are some of the ski zones that open the earliest, and in places such as Kitzsteinhorn and Kaprun you can ski even in the middle of summer because the pistes are on glaciers. ECONOMICAL. Bulgaria remains one of the destinations with the best price-to-quality ratio, and in places like Chepelare and Dobrinishte you can enjoy a full ski vacation for a token sum of the European equivalent. Otherwise, this year budget-minded skiers will be heading for the Czech Republic. Resorts such as Sumava and Bozi Dar may compromise slightly on the length of their pistes, but then a whole day of skiing here will cost you no more than seven or eight euros. To quote a British journalist, this is “Bulgaria before the big British tour operators discovered it.” ALTERNATIVELY. If you’re fed up with waiting for the lift and negotiating around kids with their toboggans, you can simply chuck it all and have a go off the beaten track. Just listen carefully to the weather reports while on the lookout for the coveted powder – the pristine, fluffy snow, in which you will be the first to leave a mark. In North America the Mecca of this type of skiing is Jackson Hole and Whistler; in Europe – the French Alpe d'Huez and Chamonix, the Austrian St. Anton, and Verbier and Andermatt in Switzerland.

December 2012

93


В куфара на

Иван Василев Иван Василев е управител на компанията за експресни транспортни услуги TNT България. Завършил е УНСС и следдипломна квалификация в университета Уоруик във Великобритания. Работи в TNT от създаването й през 1996. Както сам признава, ежедневието му е работа, източни философии и спорт. Обича рафтинга, дивата природа и конете. Нещата, без които не тръгва на път: iPad, който ми дава възможност да играя шах – в самолета или с първия прясно изцеден сок за деня. Книга – задължително, в момента чета „Сидхарта” на Херман Хесе. Парфюм – харесвам класически аромати, сега е Dior Homme Intense. Смартфон – iPhone. Съгласно фирмената ни политика използваме IPad и IPhone. Водолазен екип. Неопрен, маска, шнорхел, крем против акули (всякакви) – за „щипката сол” в живота, каквато ще бъде предстоящото ми пътуване до Южна Африка. Чувство за хумор: верен спътник и, както се оказва, най-добрият помощник в непредвидени ситуации и бизнес предизвикателства.

In the Suitcase of

Ivan Vasilev

Ivan Vasilev is CEO of TNT Bulgaria – a company that provides express transport services. He graduated from the University of National and World Economy and did postgraduate study at the University of Warwick in the United Kingdom. He has worked at TNT since its formation in 1996. As he admits, his daily life is work, eastern philosophies and sports. He likes rafting, the wilderness and horses. Here are the things he always carries with him when traveling: iPad – it enables me to play chess on the airplane or while drinking the first fresh-squeezed juice of the day. A book – it is a must have. I am currently reading Siddhartha by Herman Hesse. Cologne – I like the classic fragrances. Right now I am using Dior Homme Intense. A smartphone (iPhone) – according to company policy, we use Apple products (iPad and iPhone). Diving equipment – a Neoprene suit, mask, snorkel and shark repellent cream (for all species) for the “spice of life” that my forthcoming trip to South Africa represents. A sense of humor – a loyal companion and, as it happens, the best assistant in unexpected situations and business challenges.

96 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


ПОД ЕЛХАТА Under the Christmas Tree

Дванайсет идеи, които ще превърнат коледното пазаруване от мъчение в удоволствие

Twelve ideas that will transform Christmas shopping from torture to pleasure.

Коледните празници имат една особено приятна страна: подаръците. И също така имат една особено неприятна: подаръците. Да ги получаваш, е наистина празнично удоволствие. Да ги избираш може да бъде истински кошмар – с претъпкани магазини, с изнервени продавачи и с реалната заплаха в суматохата да вземеш на някой скъп човек нещо, което – о, ужас – вече си му подарявал през 2004. Дванайсет подсказки от Bulgaria On Air, които биха могли да премахнат неприятната страна на празника и да оставят само приятната. Ladies first, разбира се.

Christmas holidays have one particularly pleasant aspect: gifts. At the same time they also have a specifically unpleasant aspect: gifts. To receive them is a very festive pleasure. To choose what to buy for someone can be a real nightmare: crowded shops, nervous vendors and the chance that – “Oh, my God” – in all this hustle and bustle you might buy someone you love something that you already gave them back in 2004. Here are twelve hints from Bulgaria On Air that might help remove the less than positive side of the holidays and leave you with only the pleasant side. Ladies first, of course.

December 2012

99


ПРЪСТЕН

ЗА НЕЯ FOR HER

Ако сте чували, че подаряването на бижу е банално, можете да бъдете сигурни, че го е казал мъж. Мултимилиардният бизнес със скъпоценности се крепи именно на безкрайния ентусиазъм, с който дамите прибавят по още някой чифт обици, гривна или пръстен към колекцията си. Все пак, за да не се повтаряте, изберете нещо наистина оригинално. Напоследък много актуални са изящните комбинации от различни материали, като например този пръстен от сребро, благородно дърво и циркони Swarowski. От Jewellery Studio Duo (www.duo. bg)

much effort and money your beloved one spends in order to look perfect. To make things worse, the modern cosmetic and SPA industry offers an unimaginable variety of options. In order to be sure you are not making a mistake, simply buy a gift card that leaves the choice to your other half. Still, the traditional Bali massage by Victoria Spa is a very good alternative.

From Victoria Spa (victoria-spa.com)

ЧАНТА

За нежния пол няма понятие като „достатъчно” що се отнася до любимия им аксесоар. Чантата е едновременно удобство и допълнение към тоалета, така че избирайте внимателно. Обърнете внимание какъв размер обичайно носи половинката ви. Ако най-често я виждате с миниатюрни модели, не й купувайте такава, която може да служи и за куфар, независимо колко дълго продавачката ви убеждава, че това е последният моден писък. Ние ви препоръчваме този междинен вариант в класическо черно-бяло. От Furla (www.furla.com)

HANDBAG Women can never say “enough” when it comes to their favorite accessory. A handbag is a convenience and a supplement to her dress, so be sure to choose carefully. Pay attention to what size she usually carries. If you usually see her with small purses, do not buy her a bag that might serve as a suitcase, no matter how long the seller has been trying to convince you that this is today’s hottest piece. We recommend this intermediate alternative in classic black and white. From Furla (www.furla.com)

100 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

RING If you have heard that giving a jewel as a present is a stereotype, you can be sure that it was a man who said it. What supports the multi-billion jewelery industry is actually the endless enthusiasm of women adding just one more pair of earrings, a bracelet or a ring to their collection. Still, in order to avoid repeating last year’s present, choose something that is really original today. Lately, graceful combinations of various materials have become very trendy, like this ring made from silver, noble wood and Swarowski crystals. From Jewelery Studio Duo (www.duo.bg)

СПА ПРОЦЕДУРИ Подарък във вид на ваучер не винаги е катастрофална идея. Надали сте се замисляли колко усилия и средства влага любимото ви същество, за да изглежда перфектно. За беда модерната козметична и СПАиндустрия предлага невъобразим набор от възможности. За да не сбъркате, просто изберете карта, която оставя избора на половинката ви. Все пак традиционният балийски масаж, предлаган от Victoria Spa, е доста добър вариант. От Victoria Spa (victoria-spa.com)

SPA THERAPY Giving a gift card for Christmas is not necessarily a catastrophic idea. You may have never thought about how

ПАРФЮМ Още един подарък, който не се отличава с оригиналност, но с който няма как да сбъркате (стига да налучкате правилното ухание, разбира се). La Vie Est Belle на Lancome е един от най-актуалните аромати в момента – разработван едновременно от трима майсторипарфюмеристи в продължение на три години. В основата му е ирис – една от най-редките и скъпи съставки в парфюмерията, освен това ще откриете портокал, жасмин, пачули, зърна от бразилска тонка, круша и касис. От Lancome (www.lancome.com)

PERFUME This is another present that may not be so original but will never mislead you (provided you find the right fragrance, of course). La Vie Est Belle by Lancome is one of the trendiest fragrances at present – it has been developed by three perfume masters at the same time in the course of three years. It is based on iris, one of the rarest and most expensive ingredients in the perfume industry; you will also smell orange, jasmine, patchouli, Brazilian tonka beans, pear and blackcurrant. From Lancome (www.lancome.com)


ЗА НЕГО FOR HIM ПАРФЮМ

ТЕСТ ДРАЙВ Всеки нормален мъж би се зарадвал на възможността да покара нов автомобил. Сега си представете, че автомобилите са три, и то не какви да е, а Ferrari 360, Lamborghini Gallardo и Aston Martin DB9. Една британската компания (activitysuperstore.com) предлага това преживяване на специалната цена от 99 лири – която включва час и половина самостоятелно каране и после скоростна обиколка с професионален пилот. А вие междувременно можете да се насладите на изумителните възможности за пазаруване в Лондон. Билети до Лондон от България Ер (www.air.bg)

TEST DRIVE Да подариш парфюм е ужасно клише, разбира се. Но клишетата точно затова са клишета – защото функционират безотказно. За този празничен сезон например добър вариант е Code Men, чисто новият аромат на Giorgio Armani. В него има отчетливи цитрусови (всъщност лимонови) нотки и бергамот, с деликатни добавки като маслинов цвят и благородно дърво. С две думи, съблазнителен и много модерен – тъкмо като за мъжа до вас. От Debenhams (www.debenhams.com)

PERFUME Giving perfume as a present is an awful cliche, of course. But this is why cliches are cliches – because they always work perfectly. For this holiday season one good alternative is Code Men, for example – the brand new fragrance by Giorgio Armani. It has distinct citrus (lemon, in fact) notes and bergamot, with some delicate additions like olive blossom and noble wood. In a word, it’s seductive and very modern – just what you need for the man next to you. From Debenhams (www.debenhams.com)

102 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

Every average man would enjoy the chance to drive a brand new car. Now imagine that there are three of these cars and they are nothing less than a Ferrari 360, a Lamborghini Gallardo and an Aston Martin DB9. A British company (activitysuperstore.com) is offering this experience at a special price of 99 pounds, which covers an hour and a half of independent driving followed by a high-speed lap in the company of a professional driver. And while you are waiting for him to finish driving, you can enjoy the amazing shopping opportunities that London offers. Tickets to London from Bulgaria Air (www.air.bg)

алната серия, посветена на кинолегендата Стив Маккуин, жилетката е от специално обработена овча вълна и копчета от полирано дърво. Списание GQ я включи сред препоръчаните дрехи за този зимен сезон. От Barbour (www.barbour.com)

CARDIGAN Coarse-fibered, manfully woolly clothes are back in fashion. A very good example of this trend is this knitted cardigan by the prestigious British Barbour brand. A part of the special series dedicated to cinema legend Steve McQueen, the cardigan is made from specially processed sheep wool and has buttons made from a polished tree. GQ Magazine put it among the recommended clothes for the current winter season. From Barbour (www.barbour.com)

ЧАСОВНИК ЖИЛЕТКА Грубоватите, мъжествени вълнени дрехи се връщат на мода. Много добър пример за тенденцията е тази плетена жилетка на реномираната британска марка Barbour. Част от специ-

Според едно глуповато поверие да подариш часовник предвещава раздяла. Според нас един добре подбран часовник може само да заздрави връзката ви. Много актуален вариант е този Highlands на реномираната швейцарска марка Jeanrichard, който върви с две каишки – кожена и платнена. Ако цената му ви се стори солена, по-щадяща бюджета алтернатива е Victorinox Alliance, от производителите на митичното швейцарско ножче. От jeanrichard.com и victorinox.com


WATCH One stockish belief says that giving a watch as a present forebodes separation. We say that a well selected watch can only strengthen your relationship. A very modern option is this Highlands by the famous Swiss brand Jeanrichard, which is sold with two straps – a leather one and a cloth one. If the price appears too high for you, a more budget-friendly option is Victorinox Alliance, by the producers of the mythical Swiss pocket-knife. From jeanrichard.com and victorinox.com

лите с неочаквани форми, например тези с форма на автомобилчета Mini, създадени от Paul Smith London. От hugoboss.com и paulsmith.co.uk

с чувство на оправдана гордост. Една доза е почти 4 литра, така че може да остане дори и за вас. От homebrewers.com

NECKTIE

TOY

Even a man who only wears sports clothes should own at least one expensive necktie and a pair of cuffs. Currently, diagonal stripes are more modern than ever, as this silk Hugo Boss necktie in naval colors shows. Cuffs with unexpected shapes are very hot, too, like these ones shaped as Mini by Paul Smith London. From hugoboss.com and paulsmith.co.uk

ВРАТОВРЪЗКА Дори и най-спортно обличащият се мъж трябва да притежава поне една скъпа вратовръзка и чифт ръкавели. Напоследък диагоналното райе е по-модерно отвсякога, както показва и тази копринена вратовръзка от Hugo Boss във флотски цветове. Много актуални са и ръкаве-

ИГРАЧКА И най-зрелите мъже дълбоко в себе си си остават момчета. Зарадвайте го с една напълно мъжка играчка – специален комплект за домашно производство на бира. Срещу петдесетина долара вътре е включено всичко необходимо, включително и консумативите, за да си направи свое собствено пиво у дома (отнема 21 дни) и после да си го изпие

No matter how old men grow there is always a boy living deep inside of them. Make him happy with a totally masculine toy – a special home beer making set. In return for some fifty dollars, the set includes all that he needs, even the consumables, to make his own beer (it takes 21 days) and then drink it with excusable pride. One batch is almost 4 liters, so there may also be a mug for you. From homebrewers.com

December 2012

103


Дъхът на Коледа Какво не знаете за подправката, която промени световната история Текст ЯСЕН БОРИСЛАВОВ / Фотография Shutterstock

Може да звучи странно, но е факт – в повечето европейски страни Коледа си има свой специфичен и неповторим дъх. Мирише на канела. Този сладко пикантен и носталгично топъл аромат на домашен уют се носи около коледните сладки и курабийки, около греяното вино, което традиционно се пие през декември в някои европейски страни, и дори около един специален чай, който се предлага като Christmas tea. Трудно е да се обясни защо точно тази източна подправка така властно се е наложила като ароматен профил на един типичен за Запада празник. Изглежда, причините са много и сложни – исторически, културни, религиозни и най-вече вкусови, тъй като в миналото канелата е била мярка за най-изтънчен лукс, а ароматът й не е нещо, което лесно може да се забрави. КАНЕЛАТА ВСЪЩНОСТ Е КОРАТА на канеленото дърво Cinnamonum verum, което е от семейството на лавровите дръвчета. Кората се обелва през две години, оставя се да ферментира и след това се изсушава във вид на пръчици. Латинското й название, което е възприето и в съвременния английски, идва от арабската дума „amomom” – благоуханна, пикантна подправка. Българската дума „канела“ произлиза от древеноегипетски и означава „малка тръбичка“ (формата на канелените пръчици).

106 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

Известни са различни сортове от това дърво, получени в процеса на неговото култивиране през вековете, но най-ценна и скъпа е цейлонската канела. Втората по значимост разновидност е китайската канела, позната също като „касия” (Cassia). Остров Цейлон се смята за родина на тази високо ценена в миналото подправка и точно този факт е сред водещите причини за колониалната инвазия на Западна Европа към неговите земи. В началото на XVI век португалски колонисти се установяват на острова и скоро след това успяват да разгадаят ревниво пазената дотогава тайна на канелата. Производството било рационализирано, тоест организирано по западен образец, и всеки цейлонец над 12-годишна възраст бил длъжен да доставя по 18 килограма кора от канела годишно. „Всяко културно растение неизменно поражда робство”, пише Фернан Бродел, и канелата е един от изразителните примери за това. Към средата на XVII век португалският монопол върху производството на цейлонска канела постепепно е ликвидиран и потомците на Да Гама са изместени от холандци. Те на свой ред отстъпват контрола на англичаните през 1796. ПОКРАЙ СЪПЕРНИЧЕСТВОТО за цейлонската канела се развива и паралелен процес на култивиране и разпространение на канеленото дър-

Bulgaria On Air - The business magazine  

The business magazine

Bulgaria On Air - The business magazine  

The business magazine

Advertisement