Page 1

Tips Menulis Esei Tips Melukis Graf Tips Lokasi Peta Kunci Kejayaan Isi Esei Kertas Ujian Penilaian

Nama: _______________________________________ Kelas: _______________________________________ Guru: _______________________________________ 1


Jadual Soalan Soalan--Soalan Kertas Dua Geografi SPM 2005 Hingga 2013 Tahun 2005

Soalan Struktur

Soalan Esei

-Faktor/ Kesan/ Langkah Gerakan Jisim (Tanah Runtuh)

-Ciri-ciri kependudukan piramid stabil/ Masalah negara kurang penduduk dan langkah mengatasi masalah negara kurang penduduk -Kepentingan pengangkutan sungai/ Punca pencemaran sungai -Kaedah pertanian moden/ Kaedah pertanian mengekekal kesuburan tanih -Faktor kemajuan perikanan Jepun/ Usaha memajukan akuakultur

Carta Pai

-Pelabuhan Klang -Pelabuhan Pasir Gudang -Sibu -Sungai Pahang -Sungai Kinabatangan

-Jenis/ Kepentingan/ Faktor fizikal mempengaruhi pelancongan. -Fungsi & contoh bandar baru/ Faktor perkembangan bandar di dunia/ Kesan pembandaran terhadap alam sekitar -Proses hujan/ Kaedah tolak hujan memperoleh data/ Kesan banjir -Kepentingan &kesan penerokaan petroleum/ Sumber alternatif

Bar Mudah

Pusat Pelancongan: -Tanah Tinggi Cameron -Tasik Kenyir -Pulau Tioman -Gua Mulu -Taman Negara Kinabalu

-Ciri-ciri hutan pokok tirus )/ Kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar/ Pemeliharaan & pemuliharaan tumbuhan -Faktor kepadatan penduduk/ Faktor kadar kelahiran menurun/ Kesan & langkah mengatasi penduduk berlebihan -Faktor mempengaruhi proses pembandaran/ Sumbangan luar bandar kepada bandar/ Faktor perletakan luar bandar -Kepentingan penerokaan sumber petroleum/ Kesan penerokaan bijih timah/ Usaha memajukan bekas lombong bijih timah

Bar

Peta Dunia: -Siberia (pokok tirus) -Padang rumput hawa sederhana -Hutan monsun tropika -Lembangan Amazon Peta Malaysia: -Kuala Kangsar -Pelabuhan Tanjung Pelepas -Pelabuhan Pasir Gudang -Miri -Sandakan

-Kadar pertumbuhan semula jadi/ Faktor kepadatan penduduk di Lembangan St. Lawrence/ Faktor & kesan migrasi antarabangsa -Kebaikan pengangkutan awam moden/ Faktor mempengaruhi pengangkutan udara/ Kepentingan teknologi maklumat & komunikasi -Jenis tanih dan tanaman/ Langkah pengurusan sumber tanih/ Pengurusan sumber air di Arab Saudi -Ciri perikanan laut dalam/ Faktor mempengaruhi perikanan laut/ Kesan perikanan/ Langkah mengatasi kesan perikanan

Garisan

Peta Malaysia: -Terminal keretapi Tumpat -Lebuh raya Kuala Lumpur – Karak -Pelabuhan Kuching -Lapangan terbang Kota Kinabalu

-Ciri-ciri kependudukan piramid stabil/ Faktor kelahiran rendah/ Kesan dan cadangan mengatasi masalah negara penduduk kurang -Faktor & kesan & langkah mengatasi fenomena cuaca bandar -Kepentingan sumber marin & pantai/ Kesan penerokaan hutan -Kepentingan pertanian ladang/ kesan pertanian terhadap alam

Bar

-Faktor mempengaruhi sektor pembuatan/ Kepentingan industri automotif -Kepentingan sumber tanih/ Kegiatan menjejaskan sumber tanih/ Kaedah pertanian meningkatkan kesuburan tanih/ Pengurusan hutan Malaysia -Faktor mempengaruhi pembinaan sistem pengangkutan awam moden/ Faktor mempengaruhi & Kesan perkembangan lebuh raya/ Faktor pengangkutan padat di pantai barat Semenanjung Malaysia -Faktor perletakan & fungsi luar bandar/ Sumbangan bandar kepada luar bandar

Carta Pai

Tanaman Kontan: -Padi (Dataran Kelantan) -Kelapa sawit/ Getah (Dataran Johor) -Lada Hitam (Sri Aman) -Teh/ Sayur- sayuran (Kundasang) Peta Malaysia: -Padang Besar (bandar sempadan) -Cyberjaya (bandar teknologi maklumat) -Pekan (bandar diraja) -Kota Kinabalu (bandar pentadbiran)

-Faktor kadar kelahiran menurun/ Faktor kepadatan penduduk/ Faktor & kesan migrasi antarabangsa -Faktor pulau menjadi pusat pelancongan/ kesan & langkah mengatasi penerokaan sumber marin & pantai -Faktor mempengaruhi & kepentingan pembalakan -Ciri-ciri hutan hujan tropika/ Kepentingan tumbuhan dalam ekosistem/ Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan & hidupan liar/ Pemeliharaan tumbuhan & hidupan liar

Bar

Peta Malaysia: -Pulau Langkawi -Pelabuhan Klang -Kuching -Bintulu

-Kepentingan & faktor mempengaruhi teknologi maklumat & satelit/ Kepentingan jalan air terhadap ekonomi negara -Usaha memajukan & kepentingan sektor pelancongan -Faktor kadar kematian menurun/ Kesan & langkah mengatasi negara kurang penduduk/ Faktor mempengaruhi kepadatan penduduk di Lembah Klang -Faktor banyak bandar di pantai barat Semenanjung Malaysia/ Faktor mempengaruhi pembandaran/ Kesan & langkah mengatasi masalah pembandaran

Carta Pai

Peta Malaysia: -Kuantan (stesen satelit) -Cyberjaya (bandar teknologi maklumat) -Sibu (pelabuhan sungai) -Tawau (lapangan terbang domestik)

-Faktor mempengarui kepadatan penduduk/ Faktor pertumbuhan penduduk/ Kesan & langkah mengatasi negara penduduk berlebihan -Faktor mempengaruhi & kepentingan pertanian/ Kaedah pertanian mengekalkan kesuburan tanih -Kepentingan sumber pantai & marin/ Kesan manusia menjejaskan sumber pantai & marin -Kepentingan tumbuhan hutan paya bakau/ Kesan kegiatan manusia terhadap hutan paya bakau/ Kepentingan tumbuhan kepada ekonomi/ Langkah mengatasi kepupusan tumbuhan & hidupan liar

Bar

Peta Malaysia: -Padi (Dataran Kedah-Perlis) -Teh/Sayur-sayuran (Tanah Tinggi Cameron -Kelapa sawit/ Getah/ Nanas (Dataran Johor) -Lada hitam (Sri Aman)

-Bentuk muka bumi sungai/ Tindakan & Potensi sungai

2006

-Jenis/ Pembentukan/ Potensi Terumbu karang -Kepentingan/ Faktor / Kesan jalan raya

2007

-Definisi & proses luluhawa/ Pandang darat fizikal gua batu kapur -Putaran bumi

2008

-Pinggir pantai/ Tindakan hakisan ombak/ Kegiatan & potensi pantai/ Usaha pemeliharaan pinggir pantai -Hutan hujan tropika / Kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar/ Usaha pemeliharaan tumbuhan

2009

-Kepentingan hutan paya bakau/ Kesan penerokaan & Langkah pemeliharaan hutan paya bakau -Struktur lapisan bumi

2010

-Bentuk muka bumi sungai/ Tindakan sungai/ Pembentukan & potensi delta -Alat mendapat data hujan dan suhu/ ciri-ciri suhu & hujan/ Jenis iklim

2011

-Faktor/ Kesan/ Langkah Gerakan Jisim (Tanah Runtuh) -Faktor/ Kesan/ Langkah Banjir

2012

-Akibat pergerakan tektonik/ Faktor/ Kesan/ Langkah Tsunami -Julat & min suhu/ Faktor peningkatan suhu di bandar/ Langkah menyederhana suhu

2013

-Potensi pinggir pantai sebagai pusat ekopelancongan/ Kegiatan ekonomi menjejaskan alam sekitar pantai/ Langkah mengurangkan kesan di pantai -Lokasi/ Faktor/ Kesan/ Langkah hujan asid

Graf

Lokasi Peta

2


Microsoft

Tips Menjawab Soalan ESEI Geografi SPM Pilih mana-mana tiga soalan esei bahagian B kertas 2 yang anda mampu jawab dengan paling baik. Jawab semua soalan jika ada lebihan masa. Pastikan nombor soalan yang tepat ditulis bagi setiap soalan yang dijawab.  Tulis dalam bentuk “point” secara ringkas dan ayat yang lengkap. Berusaha memberi seberapa banyak isi jawapan yang mampu untuk menjamin markah maksimum diperolehi. Pastikan ada ruangan kosong yang mencukupi antara jawapan supaya boleh tambah isi jawapan sekiranya ada lebihan masa. Jika soalan esei yang meminta calon huraikan, terangkan atau jelaskan, maka calon perlu memberikan fakta, huraian dan contoh. -Faktor bentuk muka bumi yang rata, memudahkan kegiatan ekonomi dijalankan, seperti di Dataran Kelantan. Fakta

Huraian

Contoh

Microsoft

Contoh Strategi Menjawab Soalan Esei 8 (a) -Menambahkan pendapatan negara melalui eksport hasil sumber mineral seperti petroleum. -Menambahkan peluang pekerjaan seperti jurutera dan juruteknik. -Memajukan infrastruktur negara seperti pelabuhan dan lebuh raya. -Memajukan petempatan luar bandar. -Mempecerpatkan proses pembandaran, seperti di Kerteh dan Miri. -Membekalkan bahan mentah kepada industri tempatan, seperti petroleum kepada industri petrokimia. -Memajukan industri tempatan kerana bahan mentah yang mencukupi. -Meningkatkan taraf hidup dengan adanya pendapatan yang lumayan.

Nombor soalan tepat ditulis

Isi jawapan bentuk “point” Berusaha tulis banyak isi yang mampu.

Ruangan kosong ditinggalkan Ada lebihan masa boleh tambah isi atau pembetulan

8 (b) -Penerokaan petroleum di laut menyebabkan tumpahan minyak. -Pencemaran air laut berlaku. -Mengancam hidupan akuatik. -Menjejaskan ekosistem lautan. -Rantaian makanan di laut terjejas. -Menyebabkan kepupusan hidupan akuatik. -Mengancam terumbu karang.

Nombor soalan tepat ditulis

3


Microsoft

Masteri Koleksi Soalan Esei Klon SPM 1 a) Ciri Piramid Penduduk dan ciri demografi penduduk di negara kurang penduduk (Kanada, Australia) Lelaki

Perempuan

Golongan tua

Golongan dewasa

Golongan muda

Rajah: Piramid Stabil

-Piramid penduduk yang stabil. -Piramid berbentuk botol. -Pertumbuhan penduduk hampir 0%. -Kadar kelahiran dan kadar kematian hampir sama. -Bilangan penduduk muda sedikit. -Bilangan penduduk tua ramai. -Jangkat hayat penduduk panjang. -Kadar kelahiran rendah. -Kadar kematian rendah.

1 b) Masalah dan kesan negara kurang penduduk seperti Kanada dan Australia -Masalah kekurangan tenaga buruh. -Penerokaan sumber menjadi terhad. -Golongan tua yang kurang produktif bertambah. -Kadar upah menjadi tinggi. -Pasaran tempatan menjadi kecil. -Kerajaan terpaksa membayar pencen yang tinggi. -Kerajaan terpaksa menyediakan banyak kemudahan sosial kepada golongan tua.

1 c) Cadangan dan langkah mengatasi masalah negara kurang penduduk -Dasar kerajaan mengalakkan kemasukan buruh asing. -Meningkatkan tahap teknologi seperti guna mesin untuk ganti tenaga buruh. -Melanjutkan umur bersara. -Mengalakkan golongan wanita bekerja. -Dasar kerajaan meningkatkan kadar kelahiran. -Kerajaan memberi insentif kepada keluarga melahirkan ramai anak. -Mengadakan kempen kesedaran meningkatkan kelahiran.

2005

2 a) Kepentingan pengangkutan sungai -Membawa penumpang. -Membawa barangan pukal seperti hasil pertanian. -Menghanyutkan kayu balak. -Menghubungi kawasan pedalaman. -Memajukan sektor pelancongan kapal dan bot. -Kemudahan penduduk di lembah sungai. -Penting untuk golongan nelayan, menambah pendapatan.

2 b) Kepentingan pengangkutan persisiran pantai -Membawa penumpang seperti dengan feri. -Membawa barangan pukal. -Memajukan sektor pelancongan kapal dan bot. -Kemudahan penduduk di pinggir laut -Penting untuk golongan nelayan, menambah pendapatan -Penting untuk mengawal keselamatan persisiran pantai.

2 c) Faktor dan sebab jalan air penting di Sabah dan Sarawak Sungai Kinabatangan Sungai Rajang

-Bentuk muka bumi yang bergunung-ganang. -Berhutan tebal. -Pengangkutan darat yang terhad. -Penting untuk menghubungi kawasan pedalaman. -Penting untuk menghanyutkan kayu balak. -Penting untuk membawa penumpang dan barangan pukal.

2 c) Kegiatan ekonomi yang menyebabkan pencemaran sungai dan laut (marin) -Kegiatan perindustrian. Pembuangan toksik oleh kilang. -Kegiatan penternakan. Pembuangan najis haiwan ternakan. -Kegiatan pelancongan. Pembuangan sampah oleh pelancong. -Kegiatan perlombongan. Keasidan air meningkat. -Kegiatan pertanian. Penggunaan racun rumpai. -Tumpahan minyak oleh kapal nelayan. -Kegiatan pembalakan menyebabkan hakisan tanih.

2 d) Langkah/ usaha untuk mengurangkan pencemaran sungai -Menguatkuasakan undang-undang. -Memberi pendidikan alam oleh Jabatan Alam Sekitar. -Mengadakan kempen kesedaran cintai sungai. -Mengadakan loji penapisan air sisa oleh kilang. -Meningkatkan teknologi merawat air sisa. -Mengadakan gotong-royong membersihkan sungai.

4


-Pertanian secara giat menjejaskan nutrien tanih. -Penggunaan baja kimia menyebabkan keasidan tanih. -Penggunaan racun serangga menjejaskan nutrien tanih. -Penanaman sejenis tanaman menjejaskan nutrien tanih. -Pertanian pindah menyebabkan hakisan tanih dan tanih menjadi tandus.

3 b) Kaedah pertanian dan usaha mengekalkan kesuburan tanih -Penggunaan baja organik. -Penggunaan sisa tanaman. -Pengunaan racun serangga organik. -Penanaman secara bergilir. -Penanaman secara berjalur. -Pembajakan mengikut kontur. -Menggunakan kapur untuk mengurangkan keasidan tanih.

3 c) Usaha memajukan sektor pertanian. -Penggunaan baja organik. -Mengadakan promosi untuk meluaskan pasaran oleh FAMA. -Mengadakan penyedilikan tentang benih yang bermutu. -Dasar kerajaan memberi bantuan pinjaman kepada petani, seperti oleh Jabatan Pertanian. -Memperkenalkan teknik pertanian moden. -Mengadakan latihan peningkatan kemahiran kepada petani. -Mengadakan penanaman hidroponik.

3 d) Cadangkan kaedah pertanian moden yang dapat meningkatkan hasil pertanian

Rajah: Hidroponik

-Mengadakan penanaman hidroponik -Mengadakan pertanian rumah kaca. -Menggunakan baja organik daripada sisa pertanian. -Menggunakan kaedah biologi untuk mengawal makhluk perosak dapat mengurangkan pencemaran alam. -Menggunakan jentera moden dapat mempercepatkan kerja. -Penanaman di rumah kaca mengelakkan gangguan cuaca. -Penanaman secara bergilir.

4 a) Faktor yang mempengaruhi sektor perikanan di Jepun -Faktor bentuk muka bumi, Jepun dikelilingi oleh laut. -Faktor permintaan penduduk yang tinggi. Penduduk Jepun suka makan ikan. -Faktor teknologi, teknologi penangakapan ikan yang tinggi. -Faktor buruh mahir, nelayan merupakan pekerjaan tradisi. -Faktor pasaran, hasil ikan boleh dieksport. -Faktor kemudahan. Jepun mempunyai pelabuhan perikanan yang lengkap.

4 b) Usaha memajukan kegiatan akuakultur

-Dasar kerajaan menyediakan bantuan pinjaman. -Memberi latihan peningkatan kemahiran kepada penternak ikan seperti oleh Jabatan Perikanan. -Mengadakan penyelidikan baka ikan. -Mengadakan pemindahan teknologi dari negara maju. -Mengadakan promosi tentang kebaikan akuakultur, seperti oleh LKIM.

4 c) Faktor yang mempengaruhi sektor perikanan di Malaysia Faktor Fizikal: -Faktor bentuk muka bumi, Malaysia dikelilingi oleh laut. -Malaysia terletak di Pentas Sunda kaya dengan plankton. -Faktor iklim Khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun, tiada iklim yang melampau. -Pinggir laut yang terlindung oleh tiupan angin monsun di pantai barat Semenanjung Malaysia. Faktor Kemanusiaan: -Dasar kerajaan memberikan bantuan pinjaman kepada golongan nelayan. -Faktor permintaan yang tinggi. -Faktor pasaran yang luas, hasil dieksport ke luar negara. -Faktor buruh mahir, nelayan merupakan pekerjaan tradisi. -Faktor tahap teknologi tinggi, guna peralatan yang canggih.

4 d) Kesan perikanan terhadap alam sekitar -Penggunaan pukat tunda merosakkan terumbu karang. -Pencemaran air kerana tumpahan minyak kapal nelayan. -Menjejaskan rantaian makanan hidupan laut. -Menjejaskan ekosistem laut. -Kepupusan hidupan akuatik. -Pantai terhakis kerana membina pelabuhan perikanan.

4 e) Langkah mengurangkan kesan perikanan -Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam. -Memberi pendidikan alam oleh Jabatan Alam Sekitar. -Mengalakkan perikanan dalam sangkar (akuakultur). 5

2005

3 a) Kaedah pertanian moden yang menjejaskan kesuburan tanih


Microsoft

Latihan Menulis Soalan Esei Klon SPM

2005

1 a) Berdasarkan piramid penduduk di bawah, huraikan ciri piramid penduduk dan ciri demografi di Negara X.

Lelaki

Perempuan

Rajah: Piramid Penduduk Negara X

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

1 b) Jelaskan masalah dan kesan kependudukan yang timbul di Negara X.

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 1 c) Cadangkan langkah-langkah bagi mengatasi masalah kependudukan di Negara X.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 6


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 b) Huraikan kepentingan pengangkutan persisiran pantai kepada pembangunan sesebuah negara.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 c) Terangkan sebab jalan air penting di negeri Sarawak dan Sabah.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 d) Jelaskan bagaimana kegiatan ekonomi yang boleh menyebabkan pencemaran air (sungai/ laut).

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 e) Terangkan langkah dan usaha untuk mengurangkan pencemaran sungai.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 7

2005

2 a) Huraikan kepentingan pengangkutan air atau sungai kepada pembangunan negara Malaysia.


Microsoft

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3 b) Jelaskan kaedah kegiatan pertanian boleh yang menjejaskan kesuburan tanih.

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3 c) Cadangkan kaedah pertanian dan langkah untuk mengekalkan kesuburan tanih.

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3 d) Cadangkan usaha yang dapat memajukan sektor pertanian di negara Malaysia.

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 8

2005

3 a) Terangkan kaedah dan teknik pertanian moden yang boleh meningkatkan hasil pertanian.


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 b) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan sektor perikanan di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 c) Jelaskan kesan perikanan terhadap alam sekitar.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 d) Nyatakan langkah untuk mengurangkan kesan perikanan terhadap alam sekitar.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 e) Terangkan usaha dan peranan kerajaan untuk memajukan kegiatan akuakultur.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 9

2005

4 a) Huraikan faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor perikanan di Jepun.


Microsoft

Masteri Koleksi Soalan Esei Klon SPM 1 a) Faktor Fizikal yang mempengaruhi sektor pelancongan di Malaysia -Faktor iklim Khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun, tiada cuaca yang melampau. -Bentuk muka bumi yang pamah, memudahkan pembinaan infrastruktur seperti jalan raya. -Malaysia mempunyai hutan hujan tropika yang luas. -Malaysia mempunyai flora dan fauna yang unik. -Malaysia mempunyai pantai yang indah dan bersih. -Kawasan Tanah tinggi mempunyai suhu sederhana, seperti di Tanah Tinggi Cameron.

1 b) Faktor kemanusiaan yang mempengaruhi sektor pelancongan di Malaysia -Kerajaan mengadakan Tahun Melawat Malaysia. -Mengadakan promosi pelancongan. -Memajukan kemudahan dan infrastuktur seperti lapangan terbang. -Mencantikan pusat pelancongan. -Mengadakan latihan dan kursus untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kakitangan sektor pelancongan.

1 c) Kepentingan sektor pelancongan -Menyediakan banyak peluang pekerjaan. -Memajukan infrstruktur negara, seperti jalan raya. -Menambah pendapatan negara daripada aliran wang asing. -Meluaskan pasaran tempatan. -Memajukan industri tempatan seperti industri kraftangan. -Memajukan industri pembinaan seperti membina hotel. -Meningkatkan taraf hidup penduduk.

1 d) Jenis-jenis pelancongan -Ekopelancongan, melawat ke tempat semula jadi. -Agropelancongan, pelancongan berasaskan pertanian. -Pelancongan sukan dan rekreasi. -Pelancongan budaya dan warisan, melawat ke tempat bersejarah. -Pelancongan kapal. -Pelancongan kesihatan. -Pelancongan MICE, berasaskan konvesyen, pameran dan persidangan.

2006

2 a) Fungsi dan peranan Bandar Baru -Bandar pendidikan menyediakan peluang pendidikan pengajian tinggi. Contohnya Bandar Baru Bangi dan Sintok. -Bandar perindustrian menyediakan peluang pekerjaan dan memajukan ekonomi negara. Contohnya, Bayan Lepas, Shah Alam dan Petaling Jaya. -Bandar pentadbiran seperti Putrajaya. -Bandar pembangunan wilayah untuk memajukan kawasan luar bandar, seperti Bandar Jengka.

2 b) Fungsi dan peranan Bandar Satelit -Mengatasi kesesakan penduduk di bandar. -Menyediakan kawasan petempatan yang terancang. -Contohnya, Petaling Jaya, Senawang dan Tampoi. -Bandar satelit disediakan kemudahan yang lengkap. -Menyediakan pusat pendidikan peringkat tinggi seperti Bandar Sunway. -Mewujudkan kawasan industri seperti Petaling Jaya, menyediakan peluang pekerjaan.

2 c) Faktor mempengaruhi perletakan dan perkembangan bandar di Malaysia -Faktor dasar kerajaan. -Contohnya, kerajaan mewujudkan bandar baru. -Faktor sumber mineral. Contohnya, Kerteh berkembang pesat kerana perlombongan petroleum. -Faktor sejarah. Contohnya, Pulau Pinang dijajah oleh British. -Faktor bentuk muka bumi. Permukaan rata memudahkan pembinaan bangunan. -Faktor peluang pekerjaan. Contohnya, sektor perindustrian menyediakan peluang pekerjaan yang banyak.

2 c) Faktor mempengaruhi perletakan dan perkembangan bandar di Dunia -Faktor dasar kerajaan, seperti mewujudkan bandar baru. -Faktor sumber mineral yang banyak boleh mengalakkan kegiatan perlombongan. -Faktor sejarah. Contohnya, Pulau Pinang dijajah oleh British. -Faktor bentuk muka bumi yang rata memudahkan kegiatan ekonomi dijalankan. -Faktor peluang pekerjaan. Contohnya, sektor perindustrian menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. -Perkembangan sektor perindustrian mengalakkan migrasi penduduk ke bandar.

10


Microsoft 4 a) Proses pembentukan hujan

-Pertambahan kenderaan menyebabkan kesesakan lalu lintas. -Pertambahan kenderaan dan kilang menyebabkan pencemaran udara. -Pencemaran air oleh pembuangan sampah sarap -Peningkatan suhu disebabkan kekurangan pokok. -Berlaku pulau haba disebabkan jalan berturap. -Berlaku banjir kilat disebabkan jalan berturap. -Berlaku hujan asid disebabkan oleh asap kilang. -Berlaku jerebu disebabkan oleh asap kilang dan kenderaan. -Berlaku masalah setinggan. -Masalah sosial seperti jenayah meningkat.

-Melalui proses penyejatan. -Air di permukaan bumi disejat oleh cahaya matahari. -Wap air naik ke udara. -Proses pemeluwapan berlaku. -Titisan air membentuk awan.

3 b) Langkah dan usaha mengatasi masalah pembandaran -Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen cintai alam sekitar. -Memberi pendidikan alam oleh Jabatan Alam Sekitar. -Memperbaiki sistem perparitan. -Menambahkan kawasan hijau. -Memajukan pengangkutan awam seperti LRT. -Menggalakkan kempen berkongsi kereta. -Mewujudkan bandar satelit untuk mengurangkan kesesakan.

3 c) Punca dan sebab banjir kilat di bandar.

-Pembuangan sampah sarap ke parit dan longkang. -Parit dan longkang tersumbat oleh sampah sarap. -Jalan berturap bertambah. -Kegiatan pembalakan menyebabkan hakisan tanih. -Sungai menjadi cetek.

3 d) Langkah dan usaha mengatasi masalah banjir kilat di bandar -Memperbaiki sistem perparitan. -Melebar dan memperdalamkan parit. -Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran tidak membuang sampah ke parit. -Membina sistem parit bawah jalan. -Mengadakan gotong-royong membersihkan parit, longkang. -Memasang perangkap sampah.

2006

3 a) Masalah dan kesan pembandaran

4 b) Cara data hujan diperoleh menggunakan tolok hujan -Tolak hujan diletakkan di kawasan lapang tanpa halangan. -Menyukat air hujan yang dikumpul dalam tolok hujan setiap hari waktu yang sama. -Silinder penyukat digunakan untuk menyukat jumlah hujan. -Jumlah hujan dicatat dalam unit milimeter.

5 a) Kepentingan sumber petroleum -Menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. -Menambahkan pendapatan negara melalui eksport. -Menyediakan sumber bahan mentah kepada industri. -Memajukan industri petrokimia. -Memajukan infrastruktur negara seperti membina pelabuhan dan lebuh raya. -Membangunkan petempatan luar bandar. -Menggalakkan perkembangan bandar baru seperti Kerteh.

4 b) Kesan kegiatan perlombangan pertoleum -Penerokaan petroleum di laut menyebabkan tumpahan minyak. -Pencemaran air laut berlaku. -Mengancam hidupan akuatik. -Menjejaskan ekosistem lautan. -Rantaian makanan di laut terjejas. -Menyebabkan kepupusan hidupan akuatik. -Mengancam terumbu karang.

4 c) Langkah dan usaha mengurangkan kesan penerokaan petroleum -Menguatkuasakan undang-undang. -Jabatan Alam Sekitar memberikan pendidikan alam. -Mengadakan kempen kesedaran tentang kesan penerokaan petroleum. -Meningkatkan kemahiran kerja penerokaan. -Mengadakan penyelidikan dan pembangunan.

4 d) Sumber tenaga alternatif yang mesra alam untuk menggantikan petroleum -Tenaga suria daripada cahaya matahari -Tenaga biomas daripada sisa pertanian dan najis haiwan. -Tenaga ombak. -Tenaga angin. -Tenaga pasang surut.

11


Microsoft

Latihan Menulis Soalan Esei Klon SPM

2006

1 a) Nyatakan jenis-jenis pelancongan.

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 1 b) Terangkan faktor fizikal yang mempengaruhi sektor pelancongan di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 1 c) Jelaskan faktor kemanusiaan yang mempengaruhi sektor pelancongan di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 1 d) Huraikan kepentingan sektor pelancongan kepada pembangunan negara.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 12


Microsoft

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 b) Huraikan faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perletakan bandar di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 c) Jelaskan fungsi dan peranan Bandar Baru di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 b) Jelaskan fungsi dan peranan Bandar Satelit di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 13

2006

2 a) Huraikan faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perletakan bandar di Dunia.


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 b) Cadangkan langkah dan usaha untuk mengatasi masalah pembandaran.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 c) Jelaskan punca dan faktor yang menyebabkan banjir kilat berlaku di bandar.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 d) Kemukakan langkah dan usaha yang dapat mengurangkan masalah banjir kilat di bandar.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 14

2006

3 a) Huraikan masalah urbanisasi dan kesan pembandaran yang pesat.


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 b) Jelaskan kesan kegiatan perlombangan pertoleum terhadap alam sekitar.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 c) Cadangkan langkah untuk mengurangkan kesan penerokaan sumber petroleum.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 d) Kemukakan tenaga alternatif mesra alam yang boleh menggantikan sumber petroleum.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5 a) Terangkan proses pembentukan hujan.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5 b) Bagaimanakah cara data hujan diperoleh dengan menggunakan tolok hujan?

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 15

2006

4 a) Huraikan kepentingan penerokaan sumber mineral petroleum dan gas asli kepada negara.


Microsoft

Masteri Koleksi Soalan Esei Klon SPM 1 a) Ciri-ciri hutan pokok tirus/ konifer di hutan taiga

2007

1 d) Ciri-Ciri padang rumput sederhana/ Steppe Siberia

Siberia

-Malar hijau. -Dirian tulen. -Pokok batang lurus. -Kanopi berbentuk kon. -Berkayu lembut, daun harus dan bersalut lilin.

-Padang rumput tidak ada pokok kerana kurang hujan. -Padang rumput kelihatan hijau pada musim panas dan musim bunga. -Padang rumput kelihatan kekuningan pada musim luruh kerana berlaku kemarau.

1 b) Ciri窶田iri hutan hujan tropika

2 a) Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi (hutan) terhadap alam sekitar

Asia Tenggara

Cango Lembangan Amazon

-Malar hijau, berakar banir. -Terdiri daripada empat lapisan tumbuhan. -Pokok-pokok padat, lulus dan tinggi. -Banyak pokok berkayu keras. -Lapisan kanopi yang berdaun lebat. -Tumbuhan di lantai hutan kurang padat.

1 c) Ciri-ciri hutan monsun tropika Siberia

Thailand

-Daun gugur pada musim kemarau. -Kebanyakan pokok berakar tunjang. -Terdapat hutan buluh. -Pokok kurang padat berbanding dengan hutan hujan tropika. -Terdiri daripada tiga lapisan tumbuhan. -Tumbuhan di lantai hutan lebih padat.

-Sebagai kawasan tadahan air. -Sebagai habitat hidupan liar. -Membebaskan gas oksigen. -Mengurangkan hakisan tanih. -Mengekalkan kelembapan udara. -Menyederhanakan suhu. -Mengekalkan nutrien tanih.

2 b) Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi (hutan) terhadap negara dan ekonomi -Membekalkan bahan mentah kepada industri tempatan. -Menambahkan pendapatan negara melalui eksport. -Menggalakkan sektor pelancongan, iaitu ekopelancongan. -Menyediakan peluang pekerjaan, seperti pembalakan. -Membekalkan sumber perubatan dan herba. -Memajukan industri tempatan seperti industri membuat perabot. -Meningkatkan taraf hidup penduduk.

2 c) Langkah dan usaha pemeliharaan dan pemulihan tumbuh-tumbuhan (hutan) dan hidupan liar -Mewartakan taman negara dan hutan simpan. -Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam sekitar. -Memberi pendidikan alam oleh Jabatan Alam Sekitar. -Menjalankan penyelidikan untuk menghasilkan baka pokok bermutu dan tahan penyakit oleh FRIM. -Mengadakan ladang hutan. -Mengadakan penebangan terpilih. -Mengadakan rawatan silvikultur. -Menubuhkan pusat perlindungan hidupan liar. 16


-Faktor peluang pekerjaan yang banyak. -Faktor peluang pendidikan yang banyak. -Faktor kadar upah yang tinggi. -Faktor kemudahan sosial yang baik, seperti hospital. -Faktor dasar kerajaan, seperti membuka bandar terancang. -Faktor sumber mineral, seperti bijih timah. -Faktor sejarah. -Faktor sistem pengangkutan yang baik.

Kuala Lumpur/ Lembah Klang

3 b) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek -Faktor bentuk muka bumi yang pamah. -Faktor tanih aluvium yang subur. -Faktor kegiatan penanaman padi. -Faktor saliran dan sumber air. -Faktor peluang pekerjaan yang banyak. -Faktor sistem pengangkutan yang baik. -Faktor dasar kerajaan, seperti membina sistem pengairan.

Dataran Kelantan Dataran Kedah Dataran Kerian

3 c) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek -Faktor sumber mineral, seperti bijih timah dan petroleum. -Kegiatan perlombongan dijalankan. -Faktor peluang pekerjaan yang banyak. -Faktor kegiatan perindustrian pesat. -Faktor dasar kerajaan. -Faktor kemudahan sosial yang lengkap. -Faktor bentuk muka bumi yang rata.

Kerteh Lembah Kinta

Kuala Lumpur/ Lembah Klang

3 d) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek

Bayan Lepas

Kuala Lumpur/ Pelabuhan Klang

-Faktor peluang pekerjaan banyak. -Sektor perindustrian yang pesat. -Faktor dasar kerajaan, seperti kerajaan menyediakan infrastruktur. -Faktor kadar upah yang tinggi. -Faktor sejarah. Contohnya, Pulau Pinang dijajah oleh British. -Faktor kemudahan sosial yang lengkap. Pelabuhan Pasir Gudang

4 a) Ciri-Ciri piramid penduduk negara penduduk berlebihan Lelaki

Perempuan

2007

3 a) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek

Golongan tua Golongan dewasa Golongan muda

Rajah: Piramid Progesif

-Kadar kelahiran tinggi. -Kadar kematian tinggi. -Kadar pertumbuhan penduduk tinggi. -Jangka hayat penduduk pendek. -Bilangan golongan muda ramai. -Bilangan golongan tua sedikit.

4 b) Kesan dan masalah negara penduduk berlebihan (Pakistan, Bangladesh, India) -Kadar kelahiran tinggi. -Kadar kematian tinggi. -Kadar pengangguran tinggi. -Masalah tempat tinggal. -Kadar buta huruf tinggi. -Bekalan makanan tidak mencukupi. -Tahap kesihatan rendah. -Tahap teknologi rendah. -Taraf hidup rendah.

4 c) Langkah dan cadangan mengatasi masalah negara penduduk berlebihan -Mengadakan dasar kerajaan mengawal kelahiran. -Dasar kerajaan mengadakan kempen kesedaran kurang kelahiran. -Mengadakan dasar membasmi buta huruf. -Menggalakkan pelaburan asing untuk menambahkan peluang pekerjaan. -Memperkenalkan teknik pertanian moden untuk menambahkan bekalan makanan. -Menjalankan program kesedaran kebersihan.

5 a) Kesan kegiatan perlombongan bijih timah -Berlaku pencemaran air. -Keasidan air sungai meningkat. -Hakisan tanih dan tanah runtuh. -Mengancam hidupan akuatik. -Kemusnahan habitat hidupan liar. -Perubahan landskap.

5 d) Langkah/ cadangan/ usaha memajukan bekas lombong bijih timah -Dibangunkan sebagai tapak perumahan. -Dibangunkan sebagai taman rekreasi. -Dibangunkan sebagai tapak perkilangan. -Dibangunkan sebagai tapak perikanan. -Dibangunkan sebagai tapak pertanian. 17


Microsoft

Latihan Menulis Soalan Esei Klon SPM

2007

1 a) Nyatakan ciri-ciri hutan di kawasan berlorek pada peta dunia di bawah.

_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ 1 b) Nyatakan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan yang terdapat di kawasan berlorek pada peta di bawah.

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

1 c) Senaraikan ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan berlorek pada peta di bawah. Siberia

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

1 d) Berdasarkan kawasan berlorek pada peta di bawah, nyatakan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan. Siberia

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

18


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 b) Huraikan fungsi dan peranan tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan terhadap ekosistem dan alam sekitar.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 c) Cadangkan langkah dan usaha pemeliharaan dan pemulihan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara kita.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

19

2007

2 a) Jelaskan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan terhadap pembangunan ekonomi negara.


______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 3 b) Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kawasan berlorek di bawah mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi.

______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 3 c) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek seperti pada peta di bawah.

______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 3 d) Huraikan sebab-sebab kawasan berlorek seperti di bawah mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi.

______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 20

2007

3 a) Huraikan faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek pada peta di bawah.


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 b) Cadangkan lima usaha untuk membangunkan bekas lombong bijih timah yang terbiar.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5 a) Huraikan ciri-ciri piramid penduduk dan ciri-ciri kependudukan di Negara Y.

Lelaki

Perempuan

Rajah: Piramid Penduduk Negara Y

__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________

5 b) Senaraikan kesan dan masalah yang timbul di Negara Y.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5 b) Huraikan langkah untuk mengatasi masalah di negara penduduk berlebihan seperti Negara Y.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 21

2007

4 a) Jelaskan kesan-kesan penerokaan sumber mineral bijih timah terhadap alam sekitar.


Microsoft

Masteri Koleksi Soalan Esei Klon SPM 1 a) Faktor yang mempengaruhi penduduk padat di Lembangan St. Lawrence, Kanada

-Faktor bentuk muka bumi yang pamah memudahkan kegiatan ekonomi dijalankan. -Faktor sejarah, diterokai oleh pendatang Eropah. -Faktor tanih aluvium yang subur, memajukan pertanian. -Faktor perindustrian yang pesat, seperti industri kertas. -Faktor peluang pekerjaan yang banyak, menggalakkan migrasi penduduk ke bandar. -Faktor kemudahan sosial yang lengkap seperti hospital. -Faktor jaringan pengangkutan yang baik.

1 b) Faktor yang mempengaruhi migrasi antarabangsa -Faktor peluang pekerjaan yang banayk. -Faktor kadar gaji yang lumayan. -Faktor politik yang stabil. -Faktor dasar kerajaan yang mengalakkan buruh asing. -Faktor penolak seperti bencana alam, pengangguran dan kemiskinan di negara asal.

1 c) Kesan migrasi antarabangsa terhadap negara yang dituju -Pemindahan teknologi dari negara maju. -Masalah sosial bertambah seperti perompakan. -Pengangguran bertambah. -Masalah setinggan. -Pasaran tempatan meluas. -Pertambahan jumlah penduduk. -Kesesakan bandar. -Kemasukan modal.

1 d) Berikan definisi kadar pertumbuhan semula jadi -Kadar pertumbuhan semula jadi merujuk kepada pertambahan penduduk kerana kadar kelahiran melebihi kadar kematian. Pertumbuhan = Kadar kelahiran — Kadar kematian Semula Jadi

2008

2 a) Kebaikan/ kepentingan pengangkutan awam

-Mengurangkan pencemaran udara. -Mengurangkan kesesakan lalu lintas. -Meningkatkan darjah ketersampaian -Meningkatkan mobiliti penduduk. -Perkhidmatan yang selesa. -Tepat pada masa. -Tambang yang berpatutan.

2 b) Kebaikan/ kepentingan pengangkutan udara -Memajukan sektor pelancongan. -Meningkatkan darjah ketersampaian. -Meningkatkan mobiliti penduduk. -Menjimatkan masa perjalanan. -Pengangkutan yang pantas. -Perkhidmatan yang selesa.

2 c) Kebaikan/ kepentingan pengangkutan air / kapal kargo -Membawa barangan secara pukal. -Kos pengangkutan yang rendah. -Meningkatkan eksport negara. -Memajukan perdagangan antarabangsa. -Menambahkan pendapatan negara. -Menyediakan peluang pekerjaan.

2 d) Kebaikan/ kepentingan pengangkutan udara (helikopter) -Meningkatkan mobiliti penduduk. -Meningkatkan darjah ketersampaian. -Mengawal alam sekitar. -Mengawasi hutan terbakar. -Mengawasi pembalakan haram.

2 e) Faktor yang mempengaruhi perkembangan pengangkutan udara di Malaysia -Faktor bentuk muka bumi yang rata memudahkan kerjakerja pembinaan. -Faktor dasar kerajaan untuk memajukan ekonomi. -Perkembangan sektor pelancongan. -Permintaan yang semakin meningkat kerana taraf hidup penduduk yang tinggi. -Kemasukan modal asing. -Faktor tahap teknologi yang tinggi. 22


-Memudahkan perhubungan. -Memperluaskan pasaran. -Meningkatkan perniagaan, wujud e-dagang. -Menyebarkan maklumat dengan pantas. -Memperoleh maklumat dengan pantas. -Melicinkan pentadbiran, wujud e-kerajaan. -Meningkatkan pendidikan dengan e-pendidikan. -Meningkatkan perubatan dengan tele-perubatan.

3 b) Faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi -Faktor bentuk muka bumi yang pamah memudahkan kerja pembinaan. -Faktor dasar kerajaan, galakan pihak kerajaan seperti mengadakan projek MSC. -Faktor penyelidikan dan pembangunan. -Faktor buruh mahir yang ramai. -Faktor tahap teknologi yang tinggi. -Faktor permintaan yang tinggi terhadap kemudahan ICT. -Faktor modal yang mencukupi.

3 c) Kesan negatif perkembangan teknologi maklumat dan telekomunikasi. (IT) -Penyebaran maklumat palsu. -Penyebaran kebudayaan yang tidak sihat. -Pencerobohan sistem komputer. -Penyebaran virus. -Menimbulkan jenayah siber, seperti kes penipuan. -Menyebabkan cetak rompakan seperti video dan lagu.

3 d) Langkah/ Usaha/ Cadangan mengatasi kesan negatif perkembangan IT -Menguatkuasakan undang-undang. -Akta siber digubalkan. -Mengadakan kempen kesedaran IT. -Menjalankan penyelidikan dan pembangunan. -Memperbaiki sistem anti-virus. -Mengadakan kursus menggunakan alat IT. -Mewujudkan mata pelajaran ICT di sekolah.

4 a) Jenis tanih dengan tanaman yang sesuai -Tanih aluvium menanam padi. -Tanih laterit menanam kelapa sawit dan getah. -Tanih gambut menanam nanas.

4 b) Langkah pengurusan sumber tanih untuk mengekalkan kesuburan -Menjalankan penanaman secara bergilir. -Menanam tumbuhan tutup bumi, seperti pokok kekacang. -Penanaman secara berjalur. -Menggunakan baja organik. -Mengamalkan kaedah biologi. -Membina teres di cerun. -Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran pengurusan sumber tanih.

4 c) Langkah dan usaha pengurusan sumber air di Arab Saudi -Membina empangan. -Menggunakan air bawah tanah (akuifer). -Membina telaga -Merawat semula air kumbahan. -Menyimpan air hujan. -Membina loji penyahgaraman air laut.

5 a) Ciri-ciri perikanan laut dalam di Malaysia -Di kawasan melebihi 30 km dari pantai. -Melebihi 4 hari di laut. -Menggunakan peralatan moden. -Memerlukan modal yang besar. -Memerlukan tenaga buruh yang ramai dan mahir. -Hasil tangkapan yang banyak.

5 b) Ciri-ciri perikanan pinggir laut -Di kawasan tidak melebihi 30 km dari pantai. -Menggunakan pukat tarik dan pukat hanyut. -Hasil tangkapan sederhana. -Tidak melebihi 4 hari di laut. -Di kawasan seperti Laut Melaka.

5 c) Ciri-ciri perikanan air tawar -Menangkap ikan di sungai, tasik, kolam, sawah padi. -Kawasan tangkapan seperti di Tasik Chini dan Tasek Bera. -Guna peralatan yang tradisional. -Tidak memerlukan teknologi tinggi.

5 d) Kepentingan sektor perikanan terhadap pembangunan ekonomi negara -Menyediakan banyak peluang pekerjaan seperti nelayan. -Menambahkan pendapatan negara melalui eksport. -Menyediakan bahan mentah kepada industri tempatan. -Memajukan industri tempatan seperti industri memproses makanan. -Membangunkan petempatan luar bandar. -Memajukan infrastruktur seperti membina pelabuhan.

23

2008

3 a) Kepentingan perkembangan teknologi maklumat (IT) dan komunikasi


Microsoft

Latihan Menulis Soalan Esei Klon SPM

2008

1 a) Huraikan faktor yang mempengaruhi perkembangan pengangkutan udara di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 1 b) Terangkan Kebaikan dan kepentingan pengangkutan udara kepada pembangunan negara.

_____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ 1 c) Nyatakan kepentingan pengangkutan udara seperti yang ditunjukkan dalam foto di bawah.

_____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ 1 d) Jelaskan kepentingan dan fungsi pengangkutan awam moden seperti LRT, Monorel di bandar.

____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 1 e) Jelaskan Kebaikan dan kepentingan pengangkutan laut dan kapal kargo kepada negara.

_____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ 24


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 b) Terangkan faktor yang mempengaruhi migrasi antarabangsa ke destinasi yang ditunjukkan seperti dalam peta di bawah.

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

Peta: Aliran migrasi antarabangsa

2 c) Jelaskan kesan migrasi antarabangsa yang timbul terhadap negara yang ditujukan.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 d) Tuliskan maksud pertumbuhan semula jadi secara ringkas.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 e) Kirakan kadar pertumbuhan penduduk di negara X pada tahun 2002 dan 2003. Tahun

2002

2003

Kadar kelahiran (%)

2.70

2.90

Kadar kematian (%)

0.49

0.45

__________________________________ __________________________________ 25

2008

2 a) Huraikan faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di Lembangan St. Lawrence, Kanada.


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 b) Terangkan kepentingan dan kebaikan perkembangan teknologi maklumat dan telekomunikasi.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 c) Kemukakan kesan negatif daripada perkembangan teknologi maklumat dan ICT.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 d) Cadangkan langkah untuk mengatasi kesan negatif perkembangan teknologi maklumat.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 a) Nyatakan tiga jenis tanih dan kaitkan dengan tanaman yang sesuai dalam sektor pertanian.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 26

2008

3 a) Huraikan faktor yang mempengaruhi kemajuan perhubungan dan telekomunikasi.


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 c) Terangkan usaha pengurusan sumber air di Arab Saudi yang boleh dicontohi.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5 a) Huraikan kepentingan sektor perikanan terhadap pembangunan ekonomi.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5 b) Nyatakan ciri-ciri perikanan laut dalam di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5 c) Nyatakan ciri-ciri perikanan pinggir laut di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5 d) Nyatakan ciri-ciri perikanan air tawar di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 27

2008

4 b) Cadangkan langkah pengurusan sumber tanih yang baik di Malaysia.


Microsoft

Masteri Koleksi Soalan Esei Klon SPM 1 a) Ciri kependudukan negara di bawah Perempuan

Lelaki

Golongan tua

Golongan dewasa

Golongan muda

-Piramid berbentuk botol. -Kadar kelahiran yang rendah. -Kadar kematian yang tinggi. -Bilangan golongan muda kurang. -Bilangan golongan dewasa ramai. -Bilangan golongan tua kurang. -Kadar pertumbuhan penduduk rendah.

2 a) Fenomena cuaca di bandar

Golongan dewasa

-Bangunan konkrit dibina rapat-rapat menghalang peredaran udara. -Jalan raya berturap menyerap haba. -Kekurangan pokok di bandar menyebabkan proses perpeluhan kurang. -Pertambahan kenderaan mengeluarkan asap ke udara. -Kilang mengeluarkan asap ke udara. -Bahan pencemaran di udara memerangkap haba. -Kenderaan dan kilang membebaskan haba.

Golongan muda

2 c) Kesan fenomena cuaca di bandar terhadap alam sekitar dan penduduk

Golongan tua

Rajah: Piramid Terganggu

-Kadar kelahiran yang rendah. -Kadar kematian yang tinggi. -Bilangan golongan muda kurang. -Bilangan golongan tua kurang. -Bilangan golongan dewasa paling ramai. -Jumlah penduduk perempuan lebih ramai berbanding penduduk lelaki.

1 c) Faktor yang menyebabkan kewujudan piramid terganggu -Berlaku bencana alam. -Berlaku wabak penyakit seperti AIDS. -Berlaku peperangan.

-Taraf pendidikan yang tinggi. -Mengamalkan perancangan keluarga. -Umur berkahwin lewat. -Wanita mengutamakan kerjaya. -Kos hidup tinggi. -Mengutamakan taraf hidup yang tinggi. -Taraf perubatan yang tinggi.

2 b) Terangkan faktor yang menyebabkan kejadian fenomena cuaca di bandar

1 b) Ciri kependudukan negara di bawah Perempuan

1 d) Faktor –faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran menurun

-Pulau haba. -Hujan asid. -Jerebu. -Kesan rumah hijau. -Banjir kilat

Rajah: Piramid Peralihan

Lelaki

2009

-Menjejeskan kesihatan penduduk. -Mendatangkan penyakit. -Menjejaskan keselesaan penduduk. -Menganggu kegiatan ekonomi. -Merosakkan kenderaan seperti kereta berkarat. -Merosakkan bangunan, melunturkan cat.

2 d) Langkah Mengurangkan kesan fenomena cuaca negatif di bandar -Menguatkusasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam. -Mewujudkan kawasan hijau. -Memajukan pengangkutan awam seperti LRT. -Menggunakan minyak petrol tanpa plumbum. -Menggunakan alat penapis asap di kenderaan.

28


4 b) Faktor fizikal yang mempengaruhi kegiatan pertanian di Malaysia

-Membekalkan sumber protein seperti ikan. -Membekalkan bahan mentah kepada industri tempatan. -Membekalkan pokok bakau untuk membuat arang kayu. -Menyediakan peluang pekerjaan seperti nelayan. -Menjadi pusat pelancongan. -Menjadi tapak pelabuhan, memajukan perdagangan. -Menambahkan pendapatan penduduk dan negara.

-Faktor bentuk muka bumi yang pamah memudahkan kegiatan dijalankan. -Faktor iklim Khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. -Min suhu tahunan yang tinggi 27째 C. -Jumlah hujan tahunan melebihi 2000 mm. -Bersaliran baik. -Tanih aluvium menanam padi. -Tanih laterit menanam kelapa sawit dan getah. -Tanih gambut menanam nanas.

3 b) Kesan penerokaan sumber marin dan pantai kepada alam sekitar -Menjejaskan ekosistem marin dan pantai. -Mengancam kehidupan akuatik. -Menjejaskan rantai makanan lautan. -Menyebabkan kepupusan sumber marin dan hidupan akuatik. -Pencemaran air menjejaskan kesihatan manusia. -Pantai terhakis kerana hutan bakau ditebang. -Peningkatan suhu.

3 c) Kesan penerokaan sumber hutan kepada alam sekitar dan ekosistem -Menjejaskan ekosistem hutan. -Memusnahkan habitat hidupan liar. -Menjejaskan rantai makanan. -Menyebabkan kepupusan flora dan fauna. -Peningkatan suhu. -Hakisan tanih. -Tanih menjadi tandus. -Kehilangan nutrien tanih, tanih menjadi tidak subur.

3 d) Langkah/ Usaha/ Cadangan mengatasi kesan penerokaan hutan dan marin (laut) -Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam. -Memberi pendidikan alam oleh Jabatan Alam Sekitar. -Mewartakan taman negara. -Mewartakan taman marin (laut). -Mengadakan penghutanan semula. -Mengadakan projek penanaman pokok bakau. -Menjalankan penyelidikan menghasilkan benih bermutu. -Mengadakan pusat pelindungan hidupan liar dan akuatik.

4 a) Faktor kemanusiaan yang mempengaruhi kegiatan pertanian di Malaysia -Dasar kerajaan memberi bantuan pinjaman. -Bantuan daripada Jabatan Pertanian. -Bekalan tenaga buruh yang mencukupi. -Buruh mahir yang ramai. -Tahap teknologi yang tinggi, menggunakan jentera moden. -Pasaran yang luas, permintaan yang tinggi.

4 c) Terangkan Kepentingan pertanian ladang -Menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. -Menambahkan pendapatan penduduk dan negara. -Memajukan infrastruktur seperti pembinaan jalan raya. -Memajukan petempatan luar bandar. -Menyediakan bahan mentah seperti kelapa sawit kepada industri tempatan. -Meningkatkan eksport negara. -Meningkatkan taraf hidup penduduk.

4 d) Usaha/ Cadangan memajukan sektor pertanian di Malaysia -Menjalankan penyelidikan menghasilkan benih bermutu. -Pemindahan teknologi moden dari negara maju. -Mengadakan kursus untuk meningkatkan kemahiran petani. -Menggunakan baja organik. -Memperkenalkan kaedah pertanian moden seperti hidroponik. -Kerajaan memberi bantuan seperti pinjaman modal.

4 e) Kesan kegiatan pertanian terhadap alam sekitar -Penggunaan racun serangga dan baja kimia menyebabkan keasidan tanih, pencemaran air dan mengancam hidupan akuatik. -Kegiatan pertanian pindah menyebabkan kemusnahan sumber hutan, habitat hidupan liar musnah. -Pertanian di kawasan tanah tinggi menyebabkan hakisan tanih dan tanah runtuh. -Pertanian secara giat menjejaskan kesuburan tanih.

4 f) Langkah mengurangkan kesan pertanian -Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam. -Memberi pendidikan alam oleh Jabatan Alam Sekitar. -Menggunakan baja organik. -Menggunakan kaedah biologi. -Menanam tutup bumi seperti pokok kekacang. -Memperkenalkan kaedah moden seperti hidroponik. -Menjalankan pertanian di rumah kaca.

29

2009

3 a) Kepentingan sumber marin (laut) dan pantai kepada pembangunan negara


Microsoft

Latihan Menulis Soalan Esei Klon SPM

2009

1 a) Jelaskan ciri kependudukan di Negara P berdasarkan piramid penduduk di bawah. Lelaki

Perempuan

_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

Rajah: Piramid penduduk Negara P

1 b) Huraikan faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran yang rendah seperti di Negara P.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 1 c) Jelaskan ciri kependudukan di Negara Q berdasarkan piramid penduduk di bawah. Lelaki

Perempuan

Rajah: Piramid penduduk Negara Q

_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

1 d) Nyatakan tiga faktor yang menyebabkan piramid penduduk sesebuah negara berbentuk seperti di Negara Q.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

30


__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ 2 b) Terangkan punca dan faktor yang menyebabkan kejadian fenomena cuaca di bandar.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 c) Huraikan kesan fenomena cuaca tersebut terhadap alam sekitar dan penduduk di bandar.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 d) Cadangkan langkah untuk mengurangkan kesan kejadian fenomena negatif di bandar.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 31

2009

2 a) Nyatakan lima fenomena cuaca yang berlaku di kawasan bandar seperti dalam foto di bawah.


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 b) Terangkan kesan penerokaan sumber marin dan pantai terhadap alam sekitar dan ekosistem.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 c) Terangkan kesan penerokaan sumber hutan terhadap alam sekitar dan ekosistem.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 d) Cadangkan langkah pemeliharaan dan pemuliharan terhadap sumber marin dan sumber hutan.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 32

2009

3 a) Huraikan kepentingan sumber marin dan pantai kepada pembangunan negara.


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 b) Huraikan faktor fizikal yang mempengaruhi kegiatan pertanian di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 c) Terangkan kepentingan pertanian ladang kepada pembangunan negara.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 d) Kemukakan empat usaha dan langkah untuk memajukan sektor pertanian di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 e) Terangkan kesan kegiatan pertanian terhadap alam sekitar.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 f) Cadangkan empat langkah untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan pertanian.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 33

2009

4 a) Huraikan faktor kemanusiaan yang mempengaruhi kegiatan pertanian di Malaysia.


Microsoft

Masteri Koleksi Soalan Esei Klon SPM

2010

1 a) Faktor-faktor yang mempengaruhi sektor pembuatan / perkilangan/ perindustrian

2 a) Kepentingan sumber tanih untuk kegiatan pertanian

-Faktor bentuk muka bumi yang pamah memudahkan kegiatan dijalankan. -Faktor dasar kerajaan memberi insentif pelaburan. -Faktor tenaga buruh yang mencukupi. -Faktor tenaga buruh yang mahir. -Faktor sistem pengangkutan yang baik untuk menghantar produk. -Faktor bahan mentah yang mencukupi. -Faktor saiz pasaran yang luas, permintaan yang tinggi. -Faktor tahap teknologi tinggi, menggunakan mesin canggih.

-Tanih aluvium sesuai untuk menanam padi. -Tanih laterit sesuai untuk menanam kelapa sawit dan getah. -Tanih gambut sesuai untuk menanam nanas. -Tanih beris penting untuk menanam tembakau. -Tanih merupakan sumber yang boleh diperbaharui. -Tanih mudah diperolehi.

1 b) Kepentingan industri automotif

2 b) Kegiatan manusia yang menjejaskan kesuburan tanih -Penggunaan baja kimia meningkatkan keasidan tanih. -Penggunaan racun serangga meningkatkan keasidan tanih. -Pertanian pindah menyebabkan tanih kehilangan nutrien. -Pertanian secara giat akan menjejas nutrien tanih. -Pembalakan menyebabkan hakisan tanih dan kehilangan nutrien.

2 c) Kaedah pertanian meningkatkan kesuburan tanih -Menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. -Menambahkan pendapatan negara melalui eksport. -Memajukan industri tempatan. -Meningkatkan taraf hidup penduduk. -Membangunkan petempatan luar bandar. -Mempecerpatkan proses pembandaran, seperti Pekan dan Kulim. -Menggalakkan pemindahan teknologi dari negara maju. -Menggalakkan kemasukan buruh mahir.

1 c) Kepentingan industri petrokimia -Menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. -Menambahkan pendapatan negara melalui eksport. -Meningkatkan taraf hidup penduduk. --Membangunkan petempatan luar bandar. -Mempecerpatkan proses pembandaran, seperti Miri dan Bintulu. -Menggalakkan pemindahan teknologi dari negara maju. -Menggalakkan kemasukan buruh mahir.

1 d) Usaha/ Cadangan Memajukan sektor ekonomi (pembuatan/ industri automatif/ petrokimia) -Menggalakkan kemasukan modal asing. -Menggalakkan pemindahan teknologi moden dari negara maju. -Menjalankan pembangunan dan penyelidikan. -Menggalakkan projek inovatif. -Mengadakan kursus untuk meningkatkan kemahiran pekerja. -Dasar kerajaan memberi bantuan pinjaman.

-Menggunakan baja organik. -Mengguna kaedah biologi untuk mengawal makhluk perosak. -Menjalankan tanaman secara bergilir. -Menjalankan pertanian campuran. -Penanaman tanaman tutup bumi seperti pokok kekacang. -Penanaman secara berjalur.

2 d) Kebaikan kaedah pertanian moden di rumah kaca dan hidroponik

-Mudah mengawal makhluk perosak. -Kegiatan tidak terpengaruh oleh unsur cuaca. -Mudah mengawal suhu yang sesuai. -Tanaman hidup subur tanpa gangguan unsur cuaca. -Bersih dan tidak mencemari alam. -Tidak memerlukan tenaga buruh yang ramai, jimat kos.

2 e) Usaha/ Cadangan / Langkah pengurusan sumber hutan -Mewartakan taman negara dan hutan simpan. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam. -Menguatkuasakan undang-undang. -Memberi pendidikan alam oleh Jabatan Alam Sekitar. -Mengadakan penghutanan semula dan ladang hutan. -Mengadakan rawatan silvikultur. -Menjalankan penyelidikan dan pembangunan oleh FRIM. 34


4 a) Faktor mempengaruhi perletakan petempatan luar bandar

-Faktor bentuk muka bumi yang pamah dan luas memudahkan kerja pembinaan. -Faktor dasar kerajaan untuk membangunkan infrastruktur. -Faktor teknologi yang tinggi. -Faktor tenaga buruh yang mahir. -Faktor tenaga buruh yang mencukupi. -Faktor permintaan yang tinggi, kerana taraf hidup penduduk tinggi. -Untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas.

-Faktor bentuk muka bumi yang pamah dan luas memudahkan kegiatan ekonomi dijalankan. -Faktor dasar kerajaan, seperti pembukaan ladang baru. -Faktor tanih yang subur, seperti tanih aluvium untuk penanaman padi. -Faktor keselamatan. Contohnya petempatan di kawasan tinggi menggelakkan banjir. -Faktor darjah ketersampaian yang tinggi. Contohnya di sepanjang sungai dan jalan raya.

3 b) Kesan Perkembangan Jaringan jalan raya dan lebuh raya terhadap alam sekitar

4 b) Fungsi Luar Bandar

-Pembinaan jalan di kawasan tanah tinggi menyebabkan hakisan tanih dan tanah runtuh. -Membersihkan kawasan hutan untuk membina jalan akan memusnahkan habitat haiwan, menjejaskan keseimbangan ekosistem. -Kenderaan mengeluarkan asap menyebabkan jerebu, pencemaran udara, hujan asid.

-Pusat pengeluaran, pengumpulan, pemprosesan hasil perikanan, penternakan. -Mengeluarkan bahan mentah kepada industri seperti getah. -Pusat pengumpulan hasil pertanian. -Pusat pemprosesan hasil pertanian. -Industri desa seperti batik. -Pusat kesihatan seperti ada klinik desa. -Pusat pentadbiran seperti ada jabatan pertanian.

3 c) Langkah/ Cadangan mengatasi kesan perkembangan jaringan pengangkutan

4 c) Sumbangan bandar kepada luar bandar

-Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam. -Memberi pendidikan alam oleh Jabatan Alam Sekitar. -Membina teres di cerun bukit -Membina tembok di cerun bukit. -Menanam tumbuhan tutup bumi. -Memajukan pengangkutan awam, seperti LRT. -Mengadakan kempen berkongsi kereta.

3 d) Faktor yang mempengaruhi perkembangan pembinaan lebuh raya -Faktor bentuk muka bumi yang pamah dan luas memudahkan kerja pembinaan. -Faktor dasar kerajaan untuk membangunkan infrastruktur. -Faktor teknologi yang tinggi. -Faktor tenaga buruh yang mahir. -Faktor tenaga buruh yang mencukupi. -Faktor permintaan yang tinggi.

3 e) Faktor pantai barat Semenanjung Malaysia mempunyai jaringan pengangkutan yang lebih padat dan pesat -Bentuk muka bumi yang pamah dan luas. -Terdapat banyak bandar besar, seperti Kuala Lumpur. -Kegiatan ekonomi lebih pesat. -Jumlah penduduk lebih ramai. -Faktor sejarah, contohnya Pulau Pinang dijajah oleh British. -Kegiatan perlombongan bijih timah.

-Menyediakan peluang pekerjaan. -Menyediakan peluang pendidikan tinggi. -Menyediakan pusat hiburan. -Menyediakan pelbagai pekhidmatan. -Menyediakan pasaran untuk produk dari luar bandar. -Menyediakan kemudahan perubatan yang baik. -Menyediakan kemudahan pengangkutan yang baik.

4 d) Sumbangan luar bandar kepada bandar -Menyediakan bahan mentah kepada industri di bandar. -Menyediakan bahan makanan seperti padi. -Menyediakan tenaga buruh kepada industri di bandar. -Memasarkan produk luar bandar ke bandar. -Menyediakan tempat rekreasi kepada penduduk bandar.

4 e) Sumbangan bandar kepada bandar -Meluaskan pasaran barangan. -Membekalkan barangan komponen industri. -Bandar kecil menyediakan tenaga buruh kepada bandar besar. -Bandar satelit mengurangkan kesesakan di bandar besar. -Bandar besar menyediakan banyak peluang pekerjaan. -Bandar besar menyediakan banyak peluang pendidikan.

35

2010

3 a) Faktor mempengaruhi pembinaan jaringan pengangkutan awam moden seperti LRT


Microsoft

Latihan Menulis Soalan Esei Klon SPM

2010

1 a) Huraikan faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor pembuatan di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 1 b) Terangkan kepentingan industri automotif kepada pembangunan negara.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 1 c) Huraikan Kepentingan industri petrokimia kepada pembangunan negara.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 1 d) Cadangkan usaha yang boleh memajukan sektor perindustrian di negara kita

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 36


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 b) Namakan kaedah pertanian moden yang ditunjukkan dalam foto-foto di bawah dan terangkan kebaikan kaedah pertanian tersebut.

_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 2 c) Huraikan kegiatan manusia yang menyebabkan kemiskinan tanih.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 d) Cadangkan kaedah pertanian yang boleh mengekalkan kesuburan tanih.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 e) Cadangkan empat langkah pengurusan sumber hutan yang berkesan di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 37

2010

2 a) Huraikan kepentingan sumber tanih dalam sektor pertanian.


_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 3 b) Terangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan pengangkutan darat seperti dalam foto di bawah.

________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ 3 c) Huraikan kesan perkembangan jaringan pengangkutan terhadap alam sekitar.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 d) Cadangkan langkah untuk mengurangkan kesan perkembangan pengangkutan di negara kita.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 e) Berikan empat sebab jaringan pengangkutan di kawasan berlorek pada peta di bawah lebih padat.

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ 38

2010

3 a) Huraikan faktor yang mempengaruhi perkembangan pengangkutan awam moden seperti yang ditunjukkan dalam foto di bawah.


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 b) Huraikan faktor yang mempengaruhi perletakan luar bandar di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 c) Nyatakan sumbangan luar bandar kepada bandar

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 d) Nyatakan sumbangan bandar kepada luar bandar

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 e) Huraikan hubungan salingkaitan antara dua buah bandar.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 39

2010

4 a) Nyatakan fungsi atau peranan petempatan luar bandar.


Microsoft

Masteri Koleksi Soalan Esei Klon SPM

2011

1 a) Faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran meningkat

2 a) Faktor tarikan yang mempengaruhi migrasi antarabangsa

-Taraf pendidikan yang rendah. -Kadar buta huruf tinggi, tidak mengamalkan perancangan keluarga. -Umur berkahwin awal. -Kos hidup yang rendah. -Faktor sosiobudaya.

-Faktor keadaan politik yang stabil. -Faktor kadar upah yang lumayan. -Faktor peluang pekerjaan yang banyak. -Faktor taraf hidup yang tinggi. -Faktor peluang pendidikan tinggi yang banyak. -Faktor dasar kerajaan. -Faktor kemudahan sosial yang baik.

1 b) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek di bawah Dataran

Dataran KedahPerlis

-Faktor bentuk muka bumi yang rata. -Faktor tanih aluvium yang subur. -Faktor kegiatan penanaman padi. -Faktor sumber air yang mencukupi. -Faktor peluang pekerjaan yang banyak. -Faktor sistem pengangkutan yang baik. -Faktor dasar kerajaan membina projek pengairan seperti tali air.

1 c) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek di bawah Peta: Kawasan pedalaman

Banjaran Titiwangsa

Banjaran Tahan

Banjaran Crocker Banjaran Tama Abu

-Faktor bentuk muka bumi yang bergunung-ganang. -Hutan yang tebal. -Tahap ketersampaian yang rendah. -Pembangunan terhad. -Kurang peluang pekerjaan.

1 d) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek di bawah Peta: Kawasan perlombongan Lembah Kinta Kuala Lumpur

kerteh Miri

2 b) Faktor tolakan yang mempengaruhi migrasi antarabangsa -Keadaan politik yang tidak stabil di negara asal. -Bencana alam di negara asal. -Kadar pengangguran yang tinggi di negara asal. -Peluang pekerjaan yang terhad di negara asal. -Kadar upah yang rendah di negara asal. -Peluang pendidikan yang terhad di negara asal. -Taraf hidup yang rendah di negara asal.

2 c) Kesan migrasi antarabangsa terhadap Malaysia Kesan negatif seperti: -Kesesakan di bandar. -Pertambahan jumlah penduduk. -Masalah setinggan. -Masalah sosial dan jenayah meningkat. -Pengangguran pekerja tempatan. Kesan positif seperti: -Pemindahan teknologi. -Kemasukan buruh mahir. -Pasaran tempatan meluas. -Tenaga buruh bertambah.

2 d) Jenis/ pola migrasi dalaman -Bandar ke bandar. -Bandar ke luar bandar. -Luar bandar ke luar bandar. -Luar bandar ke bandar

2 d) Faktor mempengaruhi migrasi dalaman ke kawasan berlorek

Bintulu

-Faktor bentuk muka bumi yang rata, memudahkan kegiatan ekonomi dijalankan. -Faktor kaya dengan sumber mineral seperti bijih timah dan petroleum. -Faktor kegiatan perlombongan yang pesat. -Faktor peluang pekerjaan yang banyak. -Faktor kadar upar yang lumayan. -Faktor kemudahan sosial yang lengkap.

Faktor tarikan seperti: -Faktor dasar kerajaan (governan). -Faktor pembukaan ladang baru. -Faktor peluang pekerjaan kegiatan pertanian. -Faktor kemudahan asas yang lengkap. Faktor tolakan seperti: -Petani tidak memiliki tanah sendiri. -Pengangguran di petempatan luar bandar. -Kadar upah yang rendah di petempatan asal. 40


4 c) Faktor yang menggalakkan pembalakan di Malaysia

-Pantai berpasir yang bersih. -Air laut yang jernih. -Mempunyai terumbu karang yang indah. -Mempunyai banyak pulau menjadi taman laut. -Hidupan akuatik yang cantik. -Iklim panas dan lembap sepanjang tahun. -Dasar kerajaan mengadakan zon bebas cukai seperti di Pulau Langkawi dan Pulau Labuan.

-Faktor iklim khatulistiwa, panas dan lembap sepanjang tahun. -Mempunyai hutan hujan tropika yang luas. -Pasaran yang luas kerana permintaan yang tinggi. -Faktor tenaga buruh yang mencukupi. -Dasar kerajaan. -Penyedilikan dijalankan oleh FRIM untuk menghasilkan baka pokok bermutu.

3 b) Faktor menyebabkan hutan di Malaysia menjadi destinasi pelancongan

4 d) Kepentingan sektor pembalakan

-Mempunyai kawasan hutan hujan tropika yang luas. -Mempunyai tumbuhan (flora) yang unik, seperti periuk kera dan paku-pakis. -Mempunyai haiwan (fauna) yang unik, seperti orang utan. -Faktor iklim Khatulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun. -Dasar kerajaan mewartakan banyak taman negara.

3 c) Langkah/ Cadangan/ Usaha memajukan sektor pelancongan -Dasar kerajaan mengadakan tahun melawat. -Meningkatkan taraf sistem pengangkutan. -Mengadakan promosi di tempatan dan luar negara. -Mengadakan program seperti “Cuti-Cuti Malaysia�. -Mencantikan kawasan pelancongan. -Menambahkan pusat pelancongan yang baru. -Meningkatkan taraf tempat penginapan.

3 d) Kepentingan sektor pelancongan -Menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. -Menambahkan pendapatan negara. -Meningkatkan taraf hidup penduduk. -Memajukan infrastruktur seperti lapangan terbang. -Membangunkan industri seperti industri kraftangan. -Meluaskan pasaran tempatan.

3 e) Kesan sektor pelancongan terhadap alam sekitar -Pencemaran daratan, kerana pembuangan sampah oleh pelancong. -Pencemaran air, seperti tumpahan minyak kapal. -Hakisan pantai, akibat pokok bakau ditebang untuk membina tapak pelancongan. -Menjejaskan ekosistem hutan, pantai dan laut. -Mengangcam hidupan di hutan, sungai dan laut.

-Menyediakan peluang pekerjaan. -Menambahkan pendapatan negara. -Meningkatkan eksport negara. -Menyediakan bahan mentah kepada industri tempatan. -Membangunkan petempatan luar bandar. -Memajukan infrastruktur seperti bina jalan raya.

4 e) Kesan pembalakan terhadap alam sekitar -Menjejaskan kawasan tadahan. -Memusnakan habitat haiwan. -Menjejaskan ekosistem hutan. -Menyebabkan kepupusan sumber hutan. -Hakisan tanih. -Peningkatan suhu.

5 a) Ciri-ciri tumbuhan hutan hujan tropika -Malar hijau. -Berakar banir. -Mempunyai empat lapisan. -Pokok tinggi dan lurus, berkayu keras. -Tumbuhan lantai hutan kurang padat.

5 b) Kepentingan tumbuhan dalam ekosistem -Menyederhanakan suhu. -Habitat hidupan liar. -Mencegah hakisan tanih. -Mengekalkan nutrien tanih. -Membekalkan makanan kepada hidupan liar. -Mengekalkan kelembapan udara. -Membekalkan gas oksigen. -Sebagai kawasan tadahan air.

5 c) Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan dan hidupan liar

3 f) Langkah mengurangkan kesan pelancongan

-Kegiatan manusia seperti pembalakan, pertanian pindah dan membina empangan telah menyebabkan kesan negatif seperti:

-Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam. -Memberi pendidikan alam oleh Jabatan Alam Sekitar. -Menambahkan pegawai dan kakitangan untuk mengawasi di tempat pelancongan. -Menambahkan tong sampah di pusat pelancongan.

-Kemusnahan habitat flora dan fauna. -Kepupusan flora dan fauna. -Rantaian makankan terganggu. -Peningkatan suhu. -Hakisan taniih. -Kawasan tadahan terjejas. 41

2011

3 a) Faktor menyebabkan pulau di Malaysia menjadi destinasi pelancongan


Microsoft

Latihan Menulis Soalan Esei Klon SPM

2011

1 a) Huraikan faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek di bawah.

_____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

1 b) Terangkan faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek di bawah.

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 1 c) Huraikan sebab kawasan berlorek pada peta di bawah mempunyai penduduk yang jarang.

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 1 d) Berikan empat faktor yang menyebabkan kadar kelahiran meningkat di sesebuah negara.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 42


2011

Malaysia merupakan menerima banyak migran dari negara seperti Indonesia, Vietnam, Burma dan Bangladesh. 2 a) Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan faktor-faktor tolakan yang mempengaruhi migrasi antarabangsa tersebut.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Terdapat penduduk Malaysia yang berhijrah ke negara seperti Kanada, Jepun, Amerika Syarikat. 2 b) Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan faktor-faktor tarikan yang mempengaruhi migrasi antarabangsa tersebut.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 c) Nyatakan kesan migrasi antarabangsa terhadap negara kita.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 d) Berikan empat pola migrasi dalaman.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 43


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 b) Huraikan faktor yang membolehkan kawasan hutan hujan tropika di negara kita menjadi pusat pelancongan.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 c) Terangkan kepentingan sektor pelancongan kepada pembangunan negara.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 d) Cadangkan empat usaha yang dapat memajukan sektor pelancongan.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 e) Nyatakan kesan kegiatan pelancongan terhadap alam sekitar.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 f) Berikan empat langkah untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan pelancongan.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 44

2011

3 a) Huraikan faktor yang membolehkan banyak pulau di negara kita menjadi pusat pelancongan.


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 b) Huraikan faktor yang mempengaruhi kegiatan pembalakan di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 c) Terangkan kesan pembalakan terhadap ekosistem dan alam sekitar.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5 a) Nyatakan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dalam foto di bawah.

__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ 5 b) Terangkan kepentingan dan peranan tumbuhan semula jadi dalam ekosistem hutan.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5 c) Terangkan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 45

2011

4 a) Huraikan kepentingan pembalakan kepada pembangunan negara.


Microsoft

Masteri Koleksi Soalan Esei Klon SPM 1 a) Kepentingan dan kebaikan satelit

-Mengadakan siaran langsung televisyen dan radio. -Mengadakan ramalan cuaca. -Meningkatkan sistem perhubungan. -Mengawal alam sekitar seperti kebakaran hutan. -Mengesan tumpahan minyak di laut. -Memajukan sistem pengangkutan. -Membolehkan GPS digunakan. -Memajukan internet, meluaskan pasaran ekonomi.

1 b) Faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)

2012

2 a) Kepentingan perkembangan jalan air -Membawa penumpang. -Membawa barangan pukal seperti hasil pertanian. -Menghanyutkan kayu balak. -Menghubungi kawasan pedalaman, seperti di Sarawak. -Memajukan sektor pelancongan kapal dan bot. -Kos pengangkutan yang murah. -Penting untuk nelayan untuk mendapatkan pendapatan.

2 b) Faktor yang mempengaruhi perkembangan pengangkutan air -Faktor dasar kerajaan -Faktor bentuk muka bumi bergunung-ganang seperti di Sabah dan Sarawak memerlukan pengangkutan air. -Malaysia mempunyai banyak sungai, seperti Sungai Rajang -Malaysia mempunyai pantai yang luas. -Faktor permintaan yang tinggi, seperti perkhidmatan feri. -Faktor industri membina kapal yang maju. -Faktor bentuk muka bumi yang rata untuk membina pelabuhan.

2 c) Usaha/ Cadangan/ Langkah memajukan pengangkutan air

-Faktor dasar kerajaan (governan) memberi galakan. -Dasar kerajaan mengadakan projek MSC, -Faktor modal yang benyak. -Faktor tahap teknologi yang tinggi. -Faktor buruh mahir yang ramai. -Faktor penyelidikan dan pembangunan (R & D) dijalankan. -Faktor permintaan yang tinggi oleh rakyat.

1 c) Kepentingan Koridor Raya Multimedia (MSC) dan Menara KL -Meningkatkan penggunaan ICT. -Memajukan sistem perhubungan negara. -Meningkatkan mutu siaran langsung. -Meningkatkan hiburan rakyat. -Meluaskan pasaran ekonomi. -Meningkatkan pelancongan negara.

1 d) Usaha/ Cadangan/ Langkah memajukan ICT (teknologi maklumat dan komunikasi) -Mengadakan kempen kesedaran celik ICT. -Mengadakan pemindahan teknologi dari negara maju. -Mengalakkan kemasukan buruh mahir. -Menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R & D). -Mengadakan projek kerjasama dengan negara maju.

-Membina pelabuhan yang bertaraf antarabangsa. -Menambahkan jeti dan perlabuhan baru. -Mengadakan promosi menggunakan pengangkutan air. -Memajukan industri membina kapal tempatan. -Memperbaiki mutu perkhidmatan pengangkutan air. -Mengadakan promosi tentang pelancongan kapal.

2 d) Kesan perkembangan pengangkutan air terhadap alam sekitar -Berlaku tumpahan minyak. -Penebangan pokok bakau untuk membina pelabuhan boleh menyebabkan pantai terhakis -Menyebabkan pencemaran air. -Menjejaskan ekosistem sungai dan laut. -Mengancam hidupan akuatik. -Menyebabkan kepupusan hidupan akuatik.

2 e) Langkah/ Cadangan/ Usaha mengurangkan kesan negatif pengangkutan air -Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam. -Memberi pendidikan alam oleh Jabatan Alam Sekitar. -Mengadakan program gotong-royong membersihkan air laut. -Meningkatkan kawalan pemeriksaan tangki minyak kapal. -Menambahkan kapal pembersihan sampah sarap.

46


-Dasar kerajaan mengadakan tahun melawat. -Meningkatkan taraf sistem pengangkutan. -Mengadakan promosi di tempatan dan luar negara. -Mengadakan program seperti “Cuti-Cuti Malaysia�. -Mencantikan kawasan pelancongan. -Menambahkan pusat pelancongan yang baru. -Meningkatkan taraf tempat penginapan.

3 b) Kepentingan sektor pelancongan -Menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. -Menambahkan pendapatan negara melalui aliran masuk wang asing. -Meningkatkan taraf hidup penduduk. -Memajukan infrastruktur seperti lapangan terbang. -Memajukan industri tempatan seperti industri batik. -Meluaskan pasaran tempatan. -Membangunkan petempatan luar bandar sebagai pusat pelancongan.

3 c) Faktor yang mempengaruhi perkembangan ekopelancongan di Malaysia -Mempunyai hutan hujan tropika yang luas. -Hutan mempunyai flora dan fauna yang unik. -Mempunyai pantai berpasir yang bersih, air laut yang jernih. -Mempunyai banyak pulau yang indah. -Mempunyai gua batu kapur yang indah seperti Gua Niah. -Mempunyai tanah tinggi yang suhu sederhana. -Faktor iklim Khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun.

3 d) Faktor yang mempengaruhi perkembangan pelancongan budaya dan warisan -Mempunyai banyak tempat bersejarah seperti Kota A’ Famosa. -Negara berbilang kaum mempunyai berbagai kebudayaan. -Terdapat berbagai hari perayaan berbilang kaum. -Mempunyai banyak muzium, seperti Muzium Negara. -Terdapat bandar bersejarah seperti Melaka. -Melaka dan Pulau Pinang merupakan Tapak Warisan Dunia. -Terdapat balai seni dan pelbagai makanan tradisional.

4 a) Faktor mempengaruhi kadar kematian menurun -Cara pemakanan yang sihat dan seimbang. -Gaya hidup yang sihat seperti tidur awal. -Kemudahan perubatan yang baik. -Tahap kebersihan yang tinggi. -Tahap pendidikan kesihatan yang tinggi.

4 b) Langkah menurunkan kadar kematian -Mengadakan kempen kesedaran pemakanan sihat. -Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan ceramah tentang kesihatan. -Mengadakan pendidikan kesihatan di sekolah. -Mengadakan kempen anti dadah, anti merokok. -Menyebarkan maklumat kesihatan menerusi media massa. -Menambahkan kemudahan perubatan yang baik. -Mengadakan gotong-royong membersihkan persekitaran.

4 c) Faktor mempengaruhi kadar kematian meningkat di negara penduduk berlebihan -Tahap pendidikan yang rendah. kadar buta huruf tinggi. -Amalan pemakanan tidak seimbang. -Bekalan makanan tidak mencukupi. -Peluang pekerjaan terhad, miskin. -Tahap kebersihan yang rendah. -Kemudahan perubatan terhad.

4 d) Faktor mempengaruhi kepadatan penduduk di Lembah Klang -Peluang pekerjaan yang banyak. -Faktor ekonomi yang pesat, seperti perindustrian. -Kadar upah yang lumayan. -Peluang pendidikan tinggi yang banyak. -Kemudahan asas yang baik. -Sistem pengangkutan yang baik, seperti jalan raya. -Faktor sumber mineral, seperti perlombongan bijih timah.

5 a) Faktor kebanyakan bandar besar terletak di pantai barat Semenanjung Malaysia -Faktor bentuk muka bumi yang rata, memudahkan kegiatan ekonomi dijalankan -Dasar kerajaan, seperti membuka bandar baru. -Faktor sejarah, seperti penjajahan British di Pulau Pinang. -Faktor sumber mineral, seperti kegiatan perlombongan bijih timah di Lembah Kinta dan Lembah Klang. -Migrasi penduduk mewujudkan penduduk yang ramai. -Peluang pekerjaan yang banyak daripada sektor perlombongan,perindustrian.

5 b) Faktor jaringan pengangkutan dan proses pembandaran kurang padat di kawasan berlorek -Faktor bentuk muka bumi yang rata adalah terhad. -Kos pembinaan infrastruktur tinggi. -Faktor peluang perkejaan terhad. -Faktor peluang pendidikan terhad. -Perkembangan sektor perindustrian terhad. -Bilangan penduduk kurang. -Dasar kerajaan.

47

2012

3 a) Langkah/ Cadangan/ Usaha memajukan sektor pelancongan


Microsoft

Latihan Menulis Soalan Esei Klon SPM

2012

1 a) Huraikan faktor yang mempengaruhi kemajuan sistem perhubungan dan teknologi maklumat.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 1 b) Terangkan kepentingan perkembangan teknologi maklumat dan pelancaran satelit di Malaysia .

________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ 1 c) Huraikan kepentingan dan fungsi kedua-dua projek dalam foto di bawah.

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ 1 d) Cadangkah usaha dan langkah yang dapat memajukan jaringan perhubungan dan teknologi maklumat di negara Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 48


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 b) Terangkan kepentingan dan kebaikan sungai X dan Y dalam peta di bawah.

Y

X

______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________

2 c) Huraikan kesan perkembangan pengangkutan air dan sungai terhadap alam sekitar.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 d) Cadangkan langkah untuk mengurangkan kesan perkembangan pengangkutan air.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 e) Berikan lima usaha yang dapat memajukan pengangkutan air di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 49

2012

2 a) Huraikan faktor yang mempengaruhi perkembangan sungai sebagai jalan pengangkutan.


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 b) Huraikan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekopelancongan di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 c) Huraikan faktor yang mempengaruhi pelancongan budaya dan warisan di Malaysia.

_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ 3 d) Cadangkan usaha yang boleh memajukan industri pelancongan.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 a) Nyatakan faktor yang mempengaruhi penurunan kadar kematian di sesebuah negara.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 50

2012

3 a) Huraikan kepentingan sektor pelancongan kepada pembangunan negara.


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 c) Cadangkan langkah untuk menurunkan kadar kematian di sesebuah negara.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Lembah Klang dan Lembah Kinta mempunyai penduduk yang padat. 4 d) Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan yang dinyatakan.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5 a) Terangkan faktor yang menyebabkan kebanyakan bandar terletak di pantai barat Semenanjung Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5 b) Nyatakan faktor yang mempengaruhi proses perkembangan jaringan pengangkutan dan pembandaran yang kurang padat di kawasan berlorek pada peta.

____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 51

2012

4 b) Nyatakan faktor yang menyebabkan kadar kematian di negara penduduk berlebihan tinggi.


Microsoft

Masteri Koleksi Soalan Esei Klon SPM 1 a) Faktor mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek Dataran Kelantan Kuatan

Lembah Klang

Sibu

Pasir Gudang/ Johor Bahru

-Faktor bentuk muka bumi yang rata, memudahkan kegiatan ekonomi dijalankan seperti pertanian dan perindustrian. -Faktor ekonomi yang pesat seperti kegiatan penanaman padi di Dataran Kelantan. -Peluang pekerjaan yang banyak dalam sektor perindustrian. -Kadar upah yang tinggi. -Kemudahan pengangkutan yang lengkap, seperti pelabuhan dan jalan raya. -Berhampir dengan pantai membolehkan pelabuhan dibina. -Dasar kerajaan membangunkan infrastruktur.

1 b) Faktor yang mempengaruhi pertambahan jumlah penduduk -Dasar kerajaan memajukan kemudahan sosial seperti klinik 1 Malaysia dan hospital. -Tahap pendidikan yang tinggi. -Tahap kebersihan yang tinggi. -Amalan pemakanan yang sihat dan seimbang. -Dasar kerajaan memberi pelepasan cukai pendapatan. -Dasar kerajaan memberi cuti bersalin. -Kepesatan ekonomi menyebabkan kemasukan buruh asing.

1 c) Kesan kependudukan di negara mengalami ciri-ciri seperti berikut:  

Sumber alam terhad Tahap teknologi rendah

-Kadar kelahiran tinggi. -Kadar kematian tinggi. -Kadar pertumbuhan penduduk tinggi. -Kadar buta huruf tinggi. -Kadar pengangguran tinggi. -Jangka hayat penduduk pendek.

1 d) Kesan kependudukan di negara mengalami ciri-ciri seperti berikut:  

Bilangan penduduk tidak cukup untuk meneroka sumber Tahap teknologi tinggi

-Kadar kelahiran rendah. -Kadar kematian rendah. -Kadar pertumbuhan penduduk rendah. -Kadar buta huruf rendah. -Kadar pengangguran rendah. -Jangka hayat penduduk panjang.

2013

2 a) Kepentingan sektor pertanian dan penternakan kepada pembangunan negara -Menambahkan peluang pekerjaan yang banyak seperti petani dan penternak. -Menambahkan pendapatan penduduk dan negara. -Meningkatkan eksport negara daripada hasil pengeluaran. -Membangunkan petempatan luar bandar. -Memajukan infrastuktur seperti jalan raya dan lebuh raya. -Membekalkan bahan mentah kepada industri tempatan. -Meningkatkan taraf hidup penduduk.

2 b) Faktor yang menggalakkan kegiatan sektor pertanian dan penternakan -Faktor bentuk muka bumi yang rata, memudahkan kegiatan dijalankan. -Faktor iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun, tiada musim kemarau yang nyata. -Dasar kerajaan memberi bantuan pinjaman. -Bekalan tenaga buruh yang mencukupi. -Buruh mahir yang ramai. -Pasaran yang luas, permintaan terhadap hasil yang tinggi. -Tahap teknologi dan kaedah moden digunakan.

2 c) Kesan kegiatan penternakan terhadap alam sekitar -Pencemaran air daripada najis haiwan ternakan. -Mengancam hidupan akuatik. -Menjejaskan ekosistem sungai dan laut. -Menyebabkan wabak penyakit daripada bakteria dan virus pada haiwan ternakan. -Pembinaan tapak penternakan menyebabkan kawasan hutan ditebang. -Hakisan tanih. -Kemusnahan habitat hidupan liar.

2 d) Langkah mengatasi kesan daripada sektor penternakan -Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam. -Memberi pendidikan alam oleh Jabatan Alam Sekitar. -Membina loji menapis najis haiwan ternakan. -Kitar semula najis haiwan ternakan menjadi baja.

2 e) Langkah/ Cadangan/ Usaha memajukan sektor penternakan -Dasar kerajaan memberi bantuan pinjaman kewangan. -Mengadakan kursus peningkatan kemahiran kepada penternak. -Pemindahan teknologi penternakan dari negara maju. -Menjalankan penyelidikan dan pembangunan. -Mengadakan promosi untuk meningkatkan permintaan. 52


4 a) Kepentingan tumbuhan dalam ekosistem hutan bakau

-Membekalkan sumber protein seperti ikan. -Membekalkan bahan mentah kepada industri. -Membekalkan pokok bakau untuk membuat arang kayu. -Menyediakan peluang pekerjaan seperti nelayan. -Menjadi pusat pelancongan. -Menjadi tapak pelabuhan, memajukan perdagangan. -Menambahkan pendapatan penduduk dan negara.

-Merupakan habitat hidupan liar dan hidupan akuatik. -Merupakan tempat pembiakan hidupan akuatik. -Membebaskan gas oksigen. -Mencegah hakisan pantai. -Mengekalkan kelembapan udara. -Menyederhanakan suhu. -Merupakan zon penampan kepada ribut.

3 b) Kegiatan manusia yang boleh menjejaskan sumber marin dan sumber pantai -Pembinaan pelabuhan di pantai mengancam ekosistem laut. -Penebangan hutan bakau menyebabkan pantai terhakis. -Pembinaan tempat penginapan di pantai menyebabkan habitat akuatik dimusnakan. -Kapal nelayan menyebabkan pencemaran air kerana tumpahan minyak. -Pembuangan sisa industri juga menyebabkan pencemaran air boleh menyebabkan kepupusan sumber marin. -Aktiviti perikanan dengan pukat tunda boleh merosakkan terumbu karang. -Kegiatan perlombongan petroleum menyebabkan tumpahan minyak di lautan mengancam rantaian makanan lautan.

3 c) Langkah pengurusan sumber marin dan pantai -Mewartakan taman laut. -Mewartakan hutan bakau sebagai hutan simpan. -Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam. -Penghutanan semula pokok bakau. -Mengehadkan pengeluaran lesan pukat tunda. -Mengadakan gotong-royong membersihkan pantai. -Memasang perangkap sampah.

3 d) Kesan membina empangan terhadap alam sekitar -Hutan tenggelam. -Habitat flora dan fauna dimusnahkan. -Hidupan liar kehilangan tempat perlindungan. -Ekosistem hutan terjejas. -Kepupusan sumber hutan.

3 e) Pengurusan sumber hutan di Kanada -Menguatkuasakan undang-undang. -Penghutanan semula. -Mengadakan program kitar semula. -Mengawal eksport kayu. -Menubuhkan unit pencegah kebakaran hutan.

2013

3 a) Kepentingan sumber marin (laut) dan pantai kepada pembangunan negara

4 b) Kesan kegiatan manusia terhadap ekosistem hutan bakau -Penebangan hutan bakau untuk membina pelabuhan, membina tempat penginapan dan menebus guna pantai telah menyebabkan: -Pantai terhakis. -Habitat hidupan akuatik dimusnahkan. -Tempat pembiakan hidupan akuatik dimusnakan. -Ekosistem pantai terjejas. -Kepupusan hidupan akuatik.

4 c) Kepentingan tumbuhan semula jadi kepada pembangunan ekonomi -Membekalkan bahan mentah kepada industri tempatan. -Menambahkan pendapatan negara melalui eksport. -Menggalakkan sektor pelancongan, iaitu ekopelancongan. -Menyediakan peluang pekerjaan, seperti pembalakan. -Membekalkan sumber perubatan dan herba. -Memajukan industri tempatan seperti industri membuat perabot. -Meningkatkan taraf hidup penduduk.

4 d) Cadangan mengatasi masalah kepupusan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar -Mewartakan taman negara dan hutan simpan. -Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam sekitar. -Memberi pendidikan alam oleh Jabatan Alam Sekitar. -Menjalankan penyelidikan untuk menghasilkan baka pokok bermutu dan tahan penyakit oleh FRIM. -Mengadakan ladang hutan. -Mengadakan penebangan terpilih. -Mengadakan rawatan silvikultur. -Menubuhkan pusat perlindungan hidupan liar.

4 e) Ciri-ciri hutan paya bakau (hutan paya air masin) -Terdapat di kawasan pinggir laut dan muara sungai. -Hanya satu lapisan yang nyata. -Pokok berakar ceracak untuk bernafas. -Pokok berakar jangkang supaya tidak tumbang. -Tumbuhan yang tahan kemasinan yang tinggi. 53


Microsoft

Latihan Menulis Soalan Esei Klon SPM

2013

1 a) Terangkan faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek pada peta.

___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ 1 b) Dengan merujuk jadual di bawah, huraikan faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk di Malaysia. __________________________________________ Tahun

Jumlah Penduduk

1980

13 Juta

2000

23 Juta

__________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

Jadual: Jumlah penduduk Malaysia

 

Sumber terhad Tahap teknologi rendah

1 c) Nyatakan ciri kependudukan sesebuah negara berdasarkan keadaan seperti di atas.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________  

Tahap teknologi tinggi Bilangan penduduk tidak mencukupi untuk menerokai sumber yang banyak

1 d) Nyatakan ciri kependudukan sesebuah negara berdasarkan keadaan seperti di atas.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 54


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 b) Terangkan faktor yang mengalakkan pekembangan sektor penternakan dan pertanian.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 c) Huraikan kesan kegiatan penternakan dan pertanian terhadap alam sekitar.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 d) Cadangkan langkah untuk mengurakan kesan kegiatan penternakan dan pertanian.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 e) Nyatakan usaha yang dapat memajukan sektor penternakan di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 55

2013

2 a) Huraikan kepentingan sektor penternakan dan pertanian kepada pembangunan negara.


________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 b) Terangkan kegiatan manusia yang boleh mengancam sumber marin dan sumber pantai.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 c) Nyatakan langkah pengurusan yang berkesan untuk memelihara dan memulihara sumber marin dan sumber pantai

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 d) Berikan langkah pengurusan sumber hutan di Kanada.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 e) Berdasarkan foto di bawah, terangkan kesan penerokaan sumber air terhadap alam sekitar.

___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ 56

2013

3 a) Huraikan kepentingan sumber marin dan pantai kepada pembangunan negara.


_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 4 b) Terangkan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dalam ekosisitem hutan paya bakau.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 c) Huraikan kesan kegiatan manusia terhadap ekosistem hutan paya bakau.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 d) Terangkan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi kepada pembangunan ekonomi negara.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3 e) Cadangkan langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar .

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 57

2013

4 a) Nyatakan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dalam foto di bawah.


Microsoft

Kunci Kejayaan: Isi Asas Esei Geografi SPM Soalan FAKTOR Mempengaruhi Sektor Ekonomi         

Bentuk muka bumi yang pamah dan luas memudahkan kegiantan dijalankan. Iklim Khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. Min suhu tinggi 27° C dan hujan lebat sepanjang tahun. Hutan Khatulistiwa luas. Bahan mentah yang mencukupi seperti petroleum, getah dan sumber kayu. Dasar kerajaan memberi insentif dan memajukan infrastruktur. Bekalan tenaga buruh yang mencukupi, buruh mahir yang ramai. Pasaran yang luas, permintaan yang tinggi. Jaringan pengangkutan yang baik, seperti lebuh raya dan lapangan terbang. Tahap teknologi tinggi, jentera dan mesin canggih digunakan.

Latih Tubi 1 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Latih Tubi 2 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Latih Tubi 3 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 58


Microsoft

Kunci Kejayaan: Isi Asas Esei Geografi SPM Soalan FAKTOR Mempengaruhi Kepadatan Penduduk / Migrasi         

Dasar kerajaan seperti memajukan infrastruktur. Kemajuan sektor ekonomi seperti perindustrian, pertanian dan perlombongan. Peluang pekerjaan yang banyak, kadar upah tinggi. Terdapat peluang pendidikan yang banyak seperti universiti. Kemudahan sosial yang baik seperti hospital dan sekolah. Taraf hidup yang tinggi, keadaan politik stabil. Jaringan pengangkutan yang baik, darjah ketersampaian tinggi. Bentuk muka bumi yang pamah, kegiatan ekonomi pesat. Bentuk muka bumi bergunung-ganang, berhutan tebal, kegiatan ekonomi terhad.

Latih Tubi 1 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Latih Tubi 2 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Latih Tubi 3 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 59


Microsoft

Kunci Kejayaan: Isi Asas Esei Geografi SPM Soalan FAKTOR Mempengaruhi Petempatan bandar / luar bandar         

Bentuk muka bumi yang pamah memudahkan kegiatan ekonomi dijalankan. Dasar kerajaan seperti memajukan infrastruktur. Dasar kerajaan mewujudkan bandar baru, membuka petempatan baru. Faktor peluang pekerjaan, penyediaan kemudahan sosial. Faktor sumber mineral, seperti terdapat bijih timah dan petroleum. Faktor tanih yang subur seperti aluvium dan laterit. Faktor sejarah, petempatan pernah dijajah oleh British. Faktor sumber air, berhampiran dengan sungai dan pinggir laut. Faktor darjah ketersampaian tinggi, berhampiran dengan jalan raya.

Latih Tubi 1 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Latih Tubi 2 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Latih Tubi 3 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 60


Microsoft

Kunci Kejayaan: Isi Asas Esei Geografi SPM Soalan KEPENTINGAN Sektor Ekonomi         

Menambahkan pendapatan negara melalui eksport. Menambahkan peluang pekerjaan seperti pemandu dan jurutera. Memajukan infrastruktur seperti lebuh raya, pelabuhan dan lapangan terbang. Memajukan industri tempatan seperti industri desa dan petrokimia. Membangunkan petempatan luar bandar. Mempercepatkan proses pembandaran. Meningkatkan taraf hidup penduduk. Membekalkan bahan mentah kepada industri tempatan. Membawa pemindahan teknologi dari negara maju.

Latih Tubi 1 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Latih Tubi 2 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Latih Tubi 3 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 61


Microsoft

Kunci Kejayaan: Isi Asas Esei Geografi SPM Soalan KEPENTINGAN Tumbuhan / Hutan         

Membekalkan gas oksigen, menjamin kualiti udara yang baik. Menjadi habitat hidupan liar, membekalkan sumber makanan. Menjamin keseimbangan ekosistem. Mengurangkan hakisan tanih, mengekalkan nutrien tanih. Mengekalkan kelembapan udara, sebagai kawasan tadahan. Membekalkan bahan mentah seperti kayu bermutu kepada industri tempatan. Membekalkan sumber perubatan dan herba seperti tongkat ali. Menambahkan pendapatan negara, sumber hutan boleh dieksport. Memajukan pelancongan dengan adanya flora dan fauna yang unik.

Latih Tubi 1 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Latih Tubi 2 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Latih Tubi 3 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 62


Microsoft

Kunci Kejayaan: Isi Asas Esei Geografi SPM Soalan KESAN Alam Sekitar / Ekosistem         

Pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran bunyi. Kemusnahan habitat hidupan liar. Hakisan tanih, tanah runtuh, Suhu meningkat. Menjejaskan ekosistem, rantaian makanan terganggu. Jerebu, pulau haba, hujan asid. Sungai menjadi cetak, berlaku banjir. Sungai tersumbat berlaku banjir kilat. Kepupusan sumber, kepupusan hidupan liar.

Latih Tubi 1 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Latih Tubi 2 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Latih Tubi 3 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 63


Microsoft

Kunci Kejayaan: Isi Asas Esei Geografi SPM Soalan Langkah / Usaha/ Cadangan         

Menguatkuasakan undang-undang, mengenakan hukuman berat. Mengadakan kempen kesedaran cintai alam, mengadakan program kitar semula. Memberi pendidikan alam oleh Jabatan Alam Sekitar. Mewartakan taman negara, taman laut, mengadakan penghutanan semula. Menubuhkan pusat pelindungan hidupan liar, mengadakan ladang hutan. Membina teres, menanam tutup bumi, membina benteng, penanaman berjalur. Menggunakan baja organik, kaedah biologi, penanaman bergilir. Menjalankan penyelidikan dan pembangunan, mengadakan promosi. Mewujudkan kawasan hijau, mendalamkan parit, memajukan pengangkutan awam.

Latih Tubi 1 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Latih Tubi 2 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Latih Tubi 3 :

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 64


Microsoft

Tips Menjawab Soalan GRAF Geografi SPM Baca soalan dengan teliti untuk mengenalpasti jenis graf yang perlu dilukis. Tajuk graf boleh didapati dalam soalan iaitu daripada tajuk jadual yang disediakan atau dalam ayat selepas perkataan “menunjukkan”. Pastikan tajuk ditulis dengan lengkap meliputi perkara, tarikh dan tempat. Pengeluaran kelapa sawit dari tahun 1990 hingga tahun 1994 di Negara Y Tahun

Perkara

Tempat

Mengenalpasti skala yang diberi dalam soalan graf bar dan graf garisan, melukis paksi menegak berdasarkan skala dan nilai maksimum dalam data jadual. Pengeluaran kelapa sawit dari tahun 1990 hingga tahun 1994 di Negara Y

Contoh Skala : 1 cm mewakili 50 ribu tan metrik Tahun

Pengeluaran (ribu tan metrik)

1990

250

1991

300

1992

500

1993

550

1994

520

Perkara seperti dalam jadual

Nilai Maksimum

2 cm

1 cm

550 ÷ 50 (skala) = 11 cm

imum gian min *Keting enegak m garisan

dan tinggian *Ukur ke engan teliti id label nila

Pengeluaran (ribu tan metrik) 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Tahun

Skala : 1 cm mewakili 50 ribu tan metrik Perkara seperti dalam jadual

Tuliskan skala

Pastikan perkara yang ada pada jadual dalam paksi menegak dan paksi melintang dilabelkan, serta tuliskan skala di bahagian bawah graf. Pastikan label perkara yang ada pada jadual dalam paksi menegak dan paksi melintang, serta tuliskan skala di bahagian bawah graf. Bagi soalan carta pai, jika nilai yang diberikan dalam bentuk peratus (%), maka untuk mendapatkan nilai saiz sudut (° ), calon darab dengan 3.6. Contoh Jejari : 5 cm Negara

Peratus

Saiz Sudut

Indonesia

43

43 X 3.6 = 155

Singapura

25

25 X 3.6 = 90

Thailand

19

19 X 3.6 = 68

Negara ASEAN Lain

13

13 X 3.6 = 47

100

360

Jumlah

Peratus pelancong dari negara ASEAN ke Malaysia pada tahun 2010 Lukis mengikut ukuran jejari yang ditetapkan

13 % 43 %

19 % 25 %

Contoh soalan tidak memberi peratus Negara

Jumlah Pelancong

Peratus (%)

Saiz Sudut (° )

Indonesia

4300

(4300÷ 6800) X 100 = 63

63 X 3.6 = 227

Singapura

2500

(2500÷ 6800) X 100 = 37

37 X 3.6 = 133

Jumlah

6800

100

360

Tuliskan nilai peratus (%) dalam carta pai.

Petunjuk Indonesia Singapura Thailand

Buat petunjuk

Negara ASEAN Lain

65


Microsoft

Tips Menjawab Soalan PETA Geografi SPM Peta: Taburan pusat perindustian utama di Malaysia

Prai, Mak Mandin Bayan Lepas

Kerteh Miri

Bintulu

Petaling Jaya, Shah Alam, Lembah Klang

Pasir Gudang

Nilai

Ayer Keroh

Chuping (tebu)

Peta: Taburan pusat pertanian utama di Malaysia

Dataran Kelantan (padi)

Kundasang (teh,sayur-sayuran)

Bachok (tembakau)

Dataran

Lahad Datu (kelapa sawit)

Kedah-Perlis

(padi) Tanah Tinggi Cameron (teh, sayur-sayuran) Tawau (koko, kelapa) Dataran Johor (kelapa sawit, getah, nanas)

Tanjung Karang (padi)

Semporna (koko, kelapa)

Delta Rajang (padi) Sibu (lada hitam) Sri Aman (lada hitam)

Arau (bandar diraja)

Kangar (ibu negeri)

Peta: Taburan bandar utama di Malaysia Tumpat (bandar sempadan, terminal keretapi)

Kota Kinabalu (ibu negeri)

Kota Bharu (ibu negeri)

Georgetown (ibu negeri)

Kudat Sandakan

Kerteh (industri petrokimia) Kuantan (ibu negeri)

Kuala Kangsar (bandar diraja) Ipoh (ibu negeri) Putrajaya (bandar pentadbiran) Seremban (ibu negeri)

Miri (industri petrokimia)

Pekan (bandar diraja) Seri Menanti (bandar diraja)

Kuching (ibu negeri)

Bintulu (perlabuhan, industri petrokimia) Sibu (pelabuhan sungai)

Johor Bahru (ibu negeri)

66


Microsoft

Tips Menjawab Soalan PETA Geografi SPM Peta: Jaringan pengangkutan & perhubungan Di Malaysia

Padang Besar (terminal keretapi)

Tumpat (terminal keretapi) Kota Kinabalu (lapangan terbang)

Bayan Lepas (lapangan terbang)

Kuantan (pelabuhan / satelit bumi) Gemas (persimpangan terminal keretapi)

KLIA, Sepang (lapangan terbang) Pelabuhan Klang (pelabuhan) Senai (lapangan terbang)

Pasir Gudang (pelabuhan)

Bintulu (pelabuhan)

Kuching (lapangan terbang)

Peta: Pusat pelancongan di Malaysia

Pulau Redang

Pulau Langkawi

Sepilok (orang utan)

Pulau Labuan

Taman Negara Kinabalu

Kuala Gula (burung)

Taman Negara Tanah Tinggi Cameon

Pulau Pangkor

Gua Mulu Taman Negara Mulu Pulau Tioman

Gua Niah

Taman Negara Niah

Tanah Tinggi Genting Taman Negara Endau-Rompin (badak sumbu)

Siberia

Kanada

Arus Sejuk Oya Shio

Lembangan St. Lawrence Arus panas Kuro Shio

Arab Saudi India Brazil Teluk St. Lawrence

Australia

Tasik Ontario

67


Microsoft

Ujian Penilaian Bahagian B [60 markah] Jawab mana-mana tiga soalan daripada bahagian ini. 8 (a) Jadual berikut menunjukkan kadar kematian kasar di Negara Z pada tahun 2005 hingga 2007. Tahun

2005

2006

2007

Kadar Kematian Kasar

8.5

8.2

7.6

Jelaskan empat faktor yang mempengaruhi perubahan kadar kematian kasar seperti yang ditunjukkan dalam jadual di atas. [4 markah] (b) Terangkan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk ke kawasan berlorek X dan Y seperti yang ditunjukkan dalam Peta 1. [6 markah]

X

Y

Peta 1: Semenanjung Malaysia

(c) i) Nyatakan empat pola migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia. [4 markah] ii) Huraikan kesan migrasi penduduk ke kawasan berlorek X seperti dalam Peta 1. [6 markah]

9 (a) Berikan empat jenis perkhidmatan di Malaysia. [4 markah] (b) Huraikan faktor yang mempengaruhi sektor perkhidmatan di negara Malaysia. [6 markah] (c) Jelaskan faktor yang mengalakkan perkembangan sektor pelancongan di Switzerland. [6 markah] (d) Berikan empat kesan perkembangan sektor pelancongan terhadap alam sekitar. [4 markah] 68


10 (a) Jadual di bawah menunjukkan peratus pendapatan negara mengikut sektor ekonomi di Negara M pada tahun 2005. Sektor

Peratus Pendapatan Negara

Pelombongan

28

Perindustrian

22

Pembalakan

32

Lain-lain

18

Jumlah

100

Lukis carta pai bagi menunjukkan peratus pendapatan negara mengikut sektor ekonomi di Negara M pada tahun 2005. Gunakan jejari 5 cm untuk membina carta pai oada kertas graf. [7 markah] (b) Terangkan kesan kegiatan pembalakan terhadap ekosistem alam di Negara M. [6 markah] (c) Nyatakan kepentingan penerokaan sumber mineral di negara Malaysia. [3 markah] (d) Kemukakan langkah pengurusan hutan di negara Kanada. [4 markah] 11 (a) Pada Peta 2 di halaman 68 namakan i) Bandar diraja bertanda S ii) Bandar pelabuhan bertanda T iii) Bandar persimpangan jalan keretapi U iv) Bandar sempadan bertanda R [4 markah] (b) Tuliskan definisi bagi i) Ubarnisasi ii) Konurbasi [2 markah] (c) Huraikan jenis bandar terancang dan fungsinya yang terdapat di Malaysia. [6 markah] (d) Terangkan faktor yang mempengaruhi pembandaran. [6 markah] (e) Nyatakan kesan pembandaran terhadap alam sekitar. [4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

69


70

R

Peta 2: Malaysia

T

U

U

R

T

(Hendaklah diikat bersama-sama dengan buku jawapan)

S

S

Angka Giliran :___________________________

Peta 2 untuk soalan No. 11 (a) pada halaman 67.

No. Kad Pengenalan :___________________________


No. Kad Pengenalan : _________________________

Angka Giliran :______________________

Kertas graf untuk soalan No 10 (a) pada halaman 67 (Hendaklah diikat bersama-sama dengan buku jawapan)

71


No. Kad Pengenalan : _________________________

Angka Giliran :______________________

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 72


No. Kad Pengenalan : _________________________

Angka Giliran :______________________

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 73


No. Kad Pengenalan : _________________________

Angka Giliran :______________________

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 74


No. Kad Pengenalan : _________________________

Angka Giliran :______________________

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 75


http://bukugeo.blogspot.com

http://www.facebook.com/bukugeografi

Š Hak Cipta Terpelihara Semua hak cipta terpelihara. Semua bahagian dalam buku ini tidak boleh diterbit semula, disimpan dalam cara yang boleh digunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang cara, baik dengan cara elektronik, mekanikal, penggambaran semula, perakaman ataupun sebaliknya, tanpa izin terlebih dahulu daripada pengarang.

Penerbit: No. 7, Lorong Cengal 6, Taman Industri Cengal, Bagan Lallang, 13400 Butterworth, Pulau Pinang. Te/ Fax : 04-331 0028 Email : pennyprinters@gmail.com 76

Sample modul esei 2014  

Modul Esei Klon SPM 2005--2013 + Tips Melukis Graf + Tips Lokasi Peta +Kunci Kejayaan Menguasai Isi Asas Esei.

Sample modul esei 2014  

Modul Esei Klon SPM 2005--2013 + Tips Melukis Graf + Tips Lokasi Peta +Kunci Kejayaan Menguasai Isi Asas Esei.

Advertisement