__MAIN_TEXT__

Page 1


Visning 9–14 maj. Auktion 15 maj, 2019 Berzelii Park 1, Stockholm

Kontakta oss Chefsspecialist konst, Vice VD Andreas Rydén +46 0728 58 71 39 andreas.ryden@bukowskis.com

Chefsspecialist fine art och antikviteter Carl Barkman +46 0708 92 19 71 carl.barkman@bukowskis.com

Specialist modern konst, grafik Lena Rydén +46 0707 78 35 71 lena.ryden@bukowskis.com

Specialist modern konst, grafik Amanda Wahrgren +46 0702 53 14 89 amanda.wahrgren@bukowskis.com

Omslag: Gösta Adrian–Nilsson, Katarinahissen I.


Från kl 10 Glas

Nummer 1–48

Keramik

49–125

Silver & Smycken

126–173

Mattor 174–230 Swedish Modern

231–286

Möbler & Konsthantverk

287–379

Från kl 17 Konst

380–619

Grafik

620–673


408. Einar Jolin, På stranden. Signerad Einar Jolin och daterad 1932. Gouache och akvarell 34,5 x 49,5 cm. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354

409. Isaac Grünewald, Stilleben med rosenskära och äpplen. Signerad Grünewald. Pannå 61 x 50 cm. Utropspris: SEK 140 000 – 160 000 / EUR 13 182 – 15 065

410. Einar Jolin, ”Vinternatt”. Signerad Jolin och daterad 1940. Duk 55 x 38 cm. Proveniens: Inköpt på 60–talet av säljarens morfar. Därefter i arv inom familjen. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354


411. Isaac Grünewald, ”Enghuset, Rungsted”. Signerad Isaac och daterad 7.7.19 Rungsted. Med dedikation ”Till ?? en vacker dag från hennes tillgifne Isaac”. Akvarell 18,7 x 27,5 cm. Proveniens: Direktör Ernst Enna. Ida La Cour. Karin Ulla Nittegard, född Ankerbye. Därefter i arv inom familjen.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 708 – 5 649

412. Isaac Grünewald, Omfamnande par. Akvarell 34,5 x 24 cm. Inskriberad med nr E85 från Isaac Grünewalds bouppteckning 1946 vilket innebär att verket är utfört någon gång 1914–1918. Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 824 – 3 766

413. Sigrid Hjertén, Den röda klänningen. Pannå 46 x 37,5 cm. Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416


414. Ragnar Sandberg, ”Konversation, Marina di Pisa”. Signerad R.S samt intygad av Birgit Broms a tergo. Duk 47 x 61 cm. Proveniens: Förvärvad direkt av konstnären. Därefter i arv till nuvarande ägare. Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Ragnar Sandberg – Retrospektiv 2002– 2003”, 26 oktober 2002 – 6 januari 2003. Göteborgs Konstmuseum, ”Ragnar Sandberg – Retrospektiv 2002–2003”, 8 februari – 21 april 2003. Norrköpings Konstmuseum, ”Ragnar Sandberg – Retrospektiv 2002–2003”, 4 juni – 24 augusti 2003. Litteratur: Utställningskatalog, ”Ragnar Sandberg retrospektiv 2002–2003”, avbildad sid. 111. (d)

Utropspris: SEK 175 000 – 200 000 / EUR 16 478 – 18 832

415. Inge Schiöler, ”Grund vik”. Signerad Inge Schiöler och daterad 1967. Duk 66,5 x 74 cm. Hjortén 1048. Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 23 540 – 28 248

416. Inge Schiöler, ”Blommande Anemoner”. Signerad Inge Schiöler och daterad 1969. Akvarell på papper 39,5 x 31,5 cm. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354


417. Ivan Ivarson, ”Kvinna med parasoll”. Signerad Ivan Ivarson. Duk 28 x 37,5 cm. Proveniens: Dir. O. Arnulf–Olssons samling, Göteborg. Utställningar: Riksförbundet för bildande konst, nr 257, kat nr 22. Vasa Konsthall, Göteborg, ”Göteborgskoloristerna”, 2007.

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770

418. Karl Isakson, Stilleben med blomma och frukter. A tergo intygad av Viggo Madsen och Aage Roos. Duk 52,5 x 66 cm. A tergo med text: ”Gåva till Rickard Waldeck. Ester Isakson”. Proveniens: Galleri Zea Andersén, Malmö.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 766 – 4 708

419. Carl Kylberg, ”Mellan stammarna”. Signerad CK och daterad –16. Duk fäst på pannå 61 x 69 cm. Proveniens: Tandläkare Karl Thorleif, Göteborg. Därefter i arv till nuvarande ägare. Utställningar: Konstakademien, Stockholm, 1937, kat nr 49. Nationalmuseum, Stockholm, ”Den unga expressionismen”, 1944, kat nr 284. Liljevalchs konsthall, 1946, kat nr 91. Litteratur: Edvard Alkman, Göteborgsposten 2 mars 1931, omskriven. Brita Knyphusen, Carl Kylberg, nr 42 i verksförteckningen. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770


Gösta Adrian–Nilsson ”Katarinahissen I” Lördagen den 6 oktober 1915 hade Gösta Adrian–Nilsson och Einar Jolin förhandsvernissage på en gemensam utställning i Lunds universitets konstmuseum i Lunds universitetshus (GAN hade inbjudit Jolin som medutställare). Detta var första gången som GAN ställde ut sitt nya modernistiska måleri i Sverige. Det var en imponerande kollektion han visade upp: 31 oljor och 18 akvareller/teckningar med lejonparten av verken utförda under 1915. Utställningen hade titeln ”Expressionistutställning”, vilket kan verka förbryllande med tanke på att GANs nya modernistiska stil främst var inspirerad av det futuristiska och kubistiska måleri han mött på Der Sturm under sin tid i Berlin 1913–1914. Men för Der Sturms chef Herwarth Walden var ”expressionism” ett överordnat begrepp på en ny andlig strömning, som omfattade även ”futurism” och ”kubism”. I ett foto från utställningen står GAN i ett hörn som en fullfjädrad futurist, modernt kostymerad med fluga, keps på huvudet och handskar på händerna. Kring honom på fotot ser man nio av hans målningar, bland dem “Katarinahissen II”. Bland GANs 31 oljor fanns även “Katarinahissen I”, som sedan dess aldrig har varit utställd. Det är därför en sensation att den i över hundra år ”försvunna” målningen nu dyker upp igen, på auktionen hos Bukowskis. Av den blygsamma katalogen framgår att priset för “Katarinahissen I” var 150 kronor, medan priset för “Katarinahissen II” var 200 kronor. Ingenjören Knut Lindmarks smäckra stålkonstruktion från 1883 blev med sitt väl synliga läge vid Slussen en omtyckt modernitetssymbol för konstnärer som GAN och Grünewald – på ett liknande vis som Eiffeltornet hade blivit det i Paris för Robert Delaunay. I “Katarinahissen I” är järntornet avbildat till höger som en naken skelettkonstruktion, och strax till höger om den skymtar ett fragment av ett rökbolmande lokomotiv, en annan omtyckt modernitetssymbol hos GAN. En blek gulvit vintersol strax till vänster om tornet skickar ut sina strålar över den gråblågröna himlen, som till vänster är formad som ett väldigt gotiskt valv. Nedanför Katarinahissen ser man två blåklädda matroser, den ene i profil i helfigur, den andre sedd frontalt i halvfigur. Det är en av de allra första av GANs otaliga målningar med de av honom så beundrade sjömännen, ”de blå”. Till vänster om dem brovalv och fragment av en båt med svart och röd skorsten, och ovanför dem sträcker sig Riddarholmskyrkans tornspira mot himlavalvet. Bredvid kyrkan har GAN målat hörnet av en långsträckt byggnad, som sannolikt alluderar på Slottet. Riddarholmskyrkans spira är liksom Katarinahissen en järnkonstruktion och blir med sin vertikala sträckning en mindre motspelare till järntornet vid Slussen.

“Katarinahissen I” är delvis kubistiskt fragmenterad, färgskalan går i vinterbetonade kalla färger, övervägande blått, blågrått och grågrönt. Som en jämförelse kan nämnas att “Katarinahissen II” är hållen i en starkare färgskala med betydande inslag av varma färger, rött, gult och brunt. (Den tredje versionen, “Katarinahissen III”, målade GAN först sedan han flyttat från Lund till Stockholm hösten 1916.) “Katarinahissen I” är signerad och daterad ”G.A–N 13”, men kan årtalet 1913 verkligen stämma? Hösten 1913 befann sig GAN i Berlin och såg hänförd den imponerande stora modernismutställningen “Erster Deutscher Herbstsalon” på Der Sturm, som mer än någon annan inspirerade honom till att byta konstnärligt paradigm. Detta var inte gjort i en handvändning, och först vid årsskiftet 1913/14, då han var hemma i Lund och firade jul, målade han sin troligen första renodlat modernistiska målning, “Elektrikern”. Han utförde ett antal teckningar i Berlin, men de dokumenterade målningarna från tiden i Berlin (och Köln) är mycket få, innan han i augusti 1914 vid krigsutbrottet återvände till Lund. GAN har ibland senare antedaterat målningar, t.ex. den futuristiska målningen “Höjdhoppare”, som också är daterad ”13” men sannolikt utförd 1914/15. Min hypotes är därför att han signerade och antedaterade “Katarinahissen I” i samband med utställningen i Lund hösten 1915 eller möjligen senare, då han sålde tavlan. Konstnärligt sett har årtalet dock ingen betydelse. Det modernistiska måleri som GAN visade på utställningen i Lund i oktober 1915 är lika banbrytande oavsett om målningarna är utförda 1913, 1914 eller 1915. I pamfletten “Konst och kritik”, som GAN utgav på Framtidens Bokförlag efter utställningen, bemötte han konstkritikern Adolf Anderbergs negativa recension med bl.a. följande ord: ”Ty en futurist, och särskilt en kubistisk futurist, han är icke förskräckt, och icke för det ordet. I hans anlag ligger det icke, som NI hoppades, att gå kräftgången, mot det förflutna, mot er, mot Canossa, utan framåt – som hans namn angiver.” Jan Torsten Ahlstrand Konsthistoriker, GAN–expert Lund 17 mars 2019 421. Gösta Adrian–Nilsson, ”Katarinahissen I”, (detalj). Signerad G.A–N och daterad –13. Troligen utförd 1914/1915. Olja på duk 86 x 56 cm. (d) Utropspris: 2 000 000 – 2 500 000 SEK / 191 205 – 239 006 EUR


420. Esaias Thorén, Komposition med instrument. Signerad E. Thorén. Gouache på papper, 20 x 12 cm. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 766 – 4 708

421. Gösta Adrian–Nilsson, ”Katarinahissen I”. Signerad G.A–N och daterad –13. Troligen utförd 1914/1915. Olja på duk 86 x 56 cm. Sven–Harrys konstmuseum i Stockholm önskar låna in detta konstverk till utställningen ”Gösta Adrian–Nilsson. Sjömanskompositioner – färgens dramatik och stadens dynamik”, vilken kommer att visas 30 maj – 29 september 2019. Proveniens: Privat samling (inköpt från redaktör Sommelius på Helsingborgs Dagblad; därefter i arv). Utställningar: Lunds Universitets Konstmuseum, Lunds universitetshus, ”Expressionistutställning. Gösta Adrian–Nilsson och Einar Jolin”, hösten 1915 (16 okt – ?), kat nr 8. Litteratur: Jan Torsten Ahlstrand, ”GAN. Gösta Adrian–Nilsson. Modernistpionjären från Lund. 1884–1920”, 1985, omnämnd sid 70.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 2 000 000 – 2 500 000 / EUR 188 323 – 235 404

422. Gösta Adrian–Nilsson, ”Utblick”, från konstnärens fönster på Bastugatan, Söder, Stockholm. Signerad GAN och daterad –42. Tempera–akvarell på papper 68 x 47,5 cm, dagmått. Proveniens: Privat samling. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416


423. Otto G Carlsund, ”Pedagogisk skiss till ’Konstruktion”. Signerad o.g.c, utförd 1929. Collage och akvarell, 14,5 x 12 cm. Proveniens: Gåva från konstnären till Professor Oscar Reutersvärd, Lund. Galerie Bel’ Art, Stockholm. Privat samling, Stockholm. Utställningar: Galerie Bel’ Art, Stockholm, 1988. Mjellby Konstmuseum/Halmstadgruppens museum, 13 juni – 29 augusti, 2004, kat nr 17. Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Otto G Carlsund”, 22 september 2007 – 6 januari 2008. Litteratur: Mjellby Konstmuseum/Halmstadgruppens museum, 13 juni – 29 augusti, 2004, kat nr 17, avbildad i utställningskatalogen sid. 70.

Läs mer på www.bukowskis.com Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 708 – 5 649

424. Otto G Carlsund, ”Geometriskt samlag/Pedagogisk skiss till ’Konstruktion’”. Signerad o.g.c. Utförd 1929–1943. Collage och gouache 16,7 x 14,8 cm. Proveniens: Gåva från konstnären till Professor Oscar Reutersvärd, Lund. Galerie Bel’ Art, Stockholm. Privat samling, Stockholm. Utställningar: Galerie Bel’ Art, Stockholm, 1988. Mjellby Konstmuseum/Halmstadgruppens museum, 13 juni – 29 augusti, 2004, kat nr 19 Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Otto G Carlsund”, 22 september 2007 – 6 januari 2008. Litteratur: Mjellby Konstmuseum/Halmstadgruppens museum, 13 juni – 29 augusti, 2004, kat nr 19, avbildad i utställningskatalogen sid. 70.

Läs mer på www.bukowskis.com Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 708 – 5 649

425. Sven Jonson, ”Vesper”. Signerad Sven Jonson och daterad 1940. Påskrift a tergo Villa Kulla Mahult. Duk 140 x 100 cm. Utställningar: Nationalmuseum, Stockholm, ”Vårutställningen”, 1940. Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 1989, ”Halmstadgruppen 60 år”, kat nr 32. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532


427. Paul Klee, ”Schlangen–Bau”. Signerad Klee i övre vänstra hörnet. A tergo daterad 1937, p. 20 samt betitlad “Schlangen–Bau”. Limfärg, akvarell och kol på krederingsgrund på siden fäst på kartong av konstnären, senare monterad på duk 17,5 x 32 cm. Utropspris: 800 000 – 1 000 000 SEK / 57 361 – 76 482 EUR

Paul Klee, ”Schlangen–Bau” Paul Klee (Schweiz) räknas till en av de största internationella konstnärerna under 1900–talets första hälft. Han rörde sig fritt mellan expressionism, kubism och surrealism och skapade sin alldeles egna karakteristiska stil. På 1910–talet ingick han i den betydelsefulla expressionistiska gruppen “Der Blaue Reiter” tillsammans med exempelvis Franz Marc och Wassily Kandinsky. Under 1920–talet var Klee en av de mer tongivande konstnärerna och lärarna på Bauhaus–skolan i Tyskland. Klee var även en framstående teoretiker och publicerade sina artiklar inom form– och färg–teori och höll föredrag inom området. Skrifterna som går under namnet ”Paul Klee Notebooks” har ansetts vara av lika stor betydelse för den moderna konstteorin som Leonardo Da Vincis ”A Treatise on Painting” för renässanskonsten. Klees verk återspeglar hans torra humor och ibland naiva motiv, personliga stämningar och musikalitet. Han har en gång beskrivit konstformen teckning som ‘taking a line for a walk’. 1933 började Klee känna av symptomen på sjukdomen Systemisk skleros som ledde fram till hans död 1940. Sjukdomen bidrog till att hans skapande förändrades. Renare och tjockare linjer i skiftande palett från ljusa färger till en mer sober färgskala blev hans signum under de sista åren. Den aktuella kompositionen ”Schlangen–bau” utförd 1937 är typisk för denna sista intressanta period i hans liv.

Paul Klee (1879–1940).


Baltasar Lobo Den spanske skulptören Baltasar Lobo är främst känd för sina skulpturer föreställande mor och barn. Sina studier bedrev han hos Ramon Núñez som lärling samt vid Museum of Fine Arts of Valladolid. Efter det spanska inbördeskriget flyttade Lobo till Paris där han lärde känna konstnärerna Pablo Picasso och Joan Miró som inspirerade honom till att vända sig från rent naturalistiska och klassiska avbildningar till att reducera skulpturer till sina mest basala former. Sina skulpturer skapade han i både marmor och brons och gärna med blanka ytor. Lobo var samtida med Jean Arp och Constantin Brancusi men skapade sitt eget uttryck i sina slanka avbildningar av den kvinnliga kroppen. Hans arbeten kännetecknas av en sensibilitet och enkelhet vilket gör att skulpturerna än idag framstår som tidlösa monument. Sin första soloutställning hade Lobo i Stockholm på Galerie Blanche 1951.

429. Baltasar Lobo, ”Élan moyen”. Signerad Lobo och numrerad 5/8, konciperad 1977, det aktuella exemplaret 5/8 gjutet 1978. Gjutarstämplar Susse Fondeur, Paris. Skulptur, patinerad brons, höjd 75 cm. Verket kommer att inkluderas i den kommande Catalogue Raisonné över skulpturer av Baltasar Lobo, som kommer ges ut av Galeria Freites under nr 7716. (d) Utropspris: 500 000 – 700 000 SEK / 47 801 – 66 922 EUR

430. Baltasar Lobo, ”Lèda”. Signerad Lobo och numrerad 1/6, koncipierad 1945, det aktuella exemplaret 1/6 gjutet 1960. Susse Fondeur Fres, Paris, cire perdue. Skulptur, patinerad brons, höjd 21, längd 32 cm. Verket kommer att inkluderas i den kommande Catalogue Raisonné över skulpturer av Baltasar Lobo, som kommer ges ut av Galeria Freites under nr 4501. (d) Utropspris: 300 000 – 400 000 SEK / 28 681 – 38 241 EUR


426. Lynn Chadwick, Utan titel. Bläck och tusch på papper (Klippans finpappersbruk), bladstorlek 29,5 x 21 cm. Proveniens: Gåva från konstnären till Suzanne och Per Palme i samband med utställning på Göteborgs konsthall, 15 januari – 5 februari, 1961. Därefter i arv inom familjen. (d)

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 129 – 1 412

427. Paul Klee, ”Schlangen–Bau”. Signerad Klee i övre vänstra hörnet. A tergo daterad 1937, p. 20 samt betitlad ”Schlangen–Bau”. Limfärg, akvarell och kol på krederingsgrund på siden fäst på kartong av konstnären, senare monterad på duk 17,5 x 32 cm. Proveniens: Lily Klee, Bern 1940–1946. Werner Allenbach, Bern –1952. Galerie Rosengart, Luzern 1952–1954 (förvärvad från föregående). Auktion: Klipstein & Co, Bern, 21 april 1956, kat nr 92. James Wise, Geneve/New York/Nice –1956, förvärvad på ovanstående auktion. G. David Thompson, Pittsburgh ca 1960(…) Auktion: Stockholms Auktionsverk, november 1968, kat nr 657. Svensk privatsamling, förvärvad på ovanstående auktion. Utställningar: Kunsthaus, Zürich, ”Paul Klee – Neue Werke”, 16 februari – 25 mars 1940, kat nr 13. Galerie Europe, Paris, ”Klee, Kandinsky, Brancusi (skulpturer)(…) Litteratur: Paul Klee Foundation & Museum of Fine Arts, Bern, Paul Klee, Catalogue Raisonné, vol. VII, 1934–1938, Bern 2003, nr. 7056, avbildad.

Läs mer på www.bukowskis.com Utropspris: SEK 600 000 – 800 000 / EUR 56 497 – 75 329

428. Richard Mortensen, Utan titel. Signerad R. M. och daterad 1958 a tergo. Duk 67 x 56 cm. Proveniens: Galerie Bel Art, Stockholm. Privat samling. Bukowski Auktioner, Stockholm, 2009, auktion 553, kat nr 291A. Privat samling, Sverige. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 150 000 / EUR 9 416 – 14 124


429. Baltasar Lobo, ”Élan moyen”. Signerad Lobo och numrerad 5/8, konciperad 1977, det aktuella exemplaret 5/8 gjutet 1978. Gjutarstämplar Susse Fondeur, Paris. Skulptur, patinerad brons, höjd 75 cm. Verket kommer att inkluderas i Catalogue Raisonné över skulpturer av Baltasar Lobo, som kommer att ges ut av Galeria Freites under nr 7716. Proveniens: Konstnärens familj. Utställningar: Musée Toulouse Lautrec, Albi, France, ”Lobo”, 1978, ett annat exemplar utställt. Galerie Nathan, Zúrich, Schweiz, ”Lobo”, 1979–1980, ett annat exemplar utställt. Galerie Nathan, Zúrich, Schweiz, ”Lobo”, 1985, ett annat exemplar utställt. Galerie Interart, Gineva, Schweiz, ”Baltsar Lobo”, 2010–2011, ett annat exemplar utställt. Litteratur: J–E. Muller & V. Bollmann–Müller, ”Lobo: Catalogue raisonné de l’oeuvre sculpté”, 1985, nr. 453.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 500 000 – 700 000 / EUR 47 080 – 65 913

430. Baltasar Lobo, ”Lèda”. Signerad Lobo och numrerad 1/6, koncipierad 1945, det aktuella exemplaret 1/6 gjutet 1960. Susse Fondeur Fres, Paris, cire perdue. Skulptur, patinerad brons, höjd 21, längd 32 cm. Verket kommer att inkluderas i Catalogue Raisonné över skulpturer av Baltasar Lobo, som kommer att ges ut av Galeria Freites under nr 4501. Proveniens: Konstnärens familj. Utställningar: Galerie Daniel Malingue, París, France, ”Lobo”, 1988, ett annat exemplar utställt. Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Venezuela, ”Lobo”, 1989–1990, ett annat exemplar utställt. Galería Freites, Caracas, Venezuela, ”Baltasar Lobo”, 1993, ett annat exemplar utställt. Centre d’Arts Plastiques, Royan, Frankrike, ”Baltasar Lobo sculptures”, 1995, ett annat exemplar utställt. Fundación Cultural MAPFRE VIDA, Madrid, Spanien, ”Baltasar Lobo 1910–1993”, 1997, ett annat exemplar utställt. Galería Freites, Caracas, Venezuela, ”Baltasar Lobo”, 1999, ett annat exemplar utställt. Galerie Interart, Gineva, Schweiz, ”Baltasar Lobo”, 2010–2011, ett annat exemplar utställt. Litteratur: J–E. Muller & V. Bollmann–Müller, ”Lobo: Catalogue raisonné de l’oeuvre sculpté”, 1985, nr. 41.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 400 000 / EUR 28 248 – 37 664

431. Richard Mortensen, Utan titel. Signerad Richard Mortensen och daterad 1958. Gouache ca 48 x 56 cm. (d)

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 412 – 1 883


432. Evert Lundquist, ”Grisen II”. Signerad Evert Lundqvist a tergo. Utförd 1966. Duk 104 x 116 cm. Proveniens: Helsingfors, 1962, kat nr 385 (utställd som Stilleben I). Gummesons konstgalleri, Stockholm, 1962, kat nr 262. (utställd som Stilleben I). Galleria d’Arte del Cavallino, Venedig, 1962. Konstakademien, Stockholm, 1970. Moderna Museet, Stockholm, 1974, ”Evert Lundquist”, kat nr 114. Centre Culturel de Suedois, Paris, 1979. Nordén auktioner, Stockholm, 24 mars, 1993, kat nr 179.Lars Bohman Gallery, Stockholm, 25 – 27 juli, 2014, (utställd som Stilleben I), sid 47. Litteratur: Eugen Wretholm, ”Evert Lundquist”, 1977, omnämnd sid. 144–145.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 832 – 23 540

433. Evert Lundquist, ”Stolen”. Signerad E.L samt signerad Evert Lundquist och daterad 1979 a tergo. Duk 64 x 39 cm. Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 708 – 5 649

434. Evert Lundquist, ”Ljuset”. Signerad E.L samt signerad Evert Lundquist a tergo. Duk uppfäst på pannå 20,5 x 25,5 cm. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 824 – 3 295


435. Staffan Hallström, ”Schackgungan”. Signerad Staffan Hallström, utförd 1964–65. Duk 65 x 82 cm. Proveniens: Nordén Auktioner, 30 november 1995, auktion 20, kat nr 75. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416

436. Bror Hjorth, Kärlekspar (han knästående). Signerad Bror Hjorth. Utförd 1936. Cement (upplaga 12). Höjd 31 cm. Litteratur: Erik Blomberg, ”Bror Hjorth”, 1942, avbildad halvsida sid. 59 (under titeln ”Kärleksgrupp”). Skulpturen är avbildad i bakgrunden av Bror Hjorths målning ”Gula baddräkten”, 1941, se Erik Blomberg, ”Bror Hjorth”, 1942, avbildad helsida i färg sid 80–82. Bror Hjorth, ”Mitt liv i konsten”, 1967, upptagen i verkförteckningen under år 1936, sid 197. Liljevalchs konsthall, utställningskatalog, ”Bror Hjorth / Alberto Giacometti”, Stockholm 23 september 2006 – 7 januari 2007, avbildad helsida i färg sid 55.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 412 – 1 694

437. Eric Grate, ”Trädet” (l’Arbre/Daphne). Signerad Eric Grate och otydligt numrerad 1/3. Koncipierad 1955. Gjutarstämpel H. Bergman cire perdue. Brons, höjd 62 cm. Monterad på sockel, höjd 3 cm. Proveniens: Inköpt direkt av konstnären. Därefter i arv till nuvarande ägare.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 11 770 – 14 124


Olle Olsson–Hagalund, ”Spårvagnen” Olle Olsson–Hagalund skildrade människorna omkring sig med medkänsla, ömhet och beundran. Det mångfacetterade samhället och alla de strävsamma individualisterna befolkar hans idag eftersökta konstverk. Under 1930–talet vid studieresor i Europa fann han en ny motivvärld utanför Hagalund. 1939 reste han med sin Maja till Paris utan att kunna ett enda utländskt ord. De besökte museer, satt på trottoarserveringar, åkte buss och metro och studerade intensivt alla spännande människotyper som vimlade i metropolen. Det han såg på tågen visar interiören “Metron” (jmfr. Bukowski Auktioner, Moderna Höstauktionen, 2000, kat. nr 93). ”Metron” skildrar en fullsatt tunnelbanevagn i kvällningen, där står bland annat en mustaschprydd fransman iförd sin typiska basker med kvällstidningen i fickan och en kvinna i förgrunden bär moderiktig hatt med flor och håller en intensivt gul blomsterbukett i handen. Utanför fönstret skymtar reklam för Dubonnet. Olle Olsson–Hagalund tyckte mycket om motivet med den fullsatta vagnen. I början av 1940–talet målade han det aktuella katalognumret “Spårvagnen” i ett bredare format. Konstnären själv sitter mitt emot den eleganta kvinnan med lila hatt och näthandskar. I spegeln ser vi hans ansikte reflekteras. I fönstret skymtar denna gång en butiksskylt till en färghandel och vi har förflyttat oss till Sverige igen. Centralt i bilden står en kvinna i klarröd kavaj och basker med en starkt kontrasterande blomsterbukett med blå blommor samt blå kjol med röda prickar och lyser upp hela vagnen. Olle Olsson Hagalund låter sig inte katalogiseras. Naivist, expressionist och romantiker är begrepp som brukar användas för att beskriva hans konst. Själv kallade han sig hellre flanör som livet igenom iakttog de människor han mötte vilket vi i eftervärlden får ta del av i hans fantastiska måleri! 438. Olle Olsson–Hagalund, ”Spårvagnen”, (detalj). Signerad Olle Olsson Hagalund. Uppfodrad duk 85 x 90 cm. Utförd 1943. (d) Utropspris: 800 000 – 1 000 000 SEK / 76 482 – 95 602 EUR


438. Olle Olsson–Hagalund, ”Spårvagnen”. Signerad Olle Olsson Hagalund. Uppfodrad duk 85 x 90 cm. Utförd 1943. Proveniens: Inköpt av nuvarande ägares far direkt från konstnären vid besök i Hagalund. Utställningar: Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm, ”Olle Olsson Hagalund”, 27 oktober – 18 november, 1945, kat nr 25. Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Olle Olsson–Hagalund Minnesutställning”, 12 oktober – 30 november, 1973, kat nr 50. Borås Konstmuseu(…) Litteratur: Lillemor Derr, ”Olle Olsson Hagalund – om konstnären och hans miljö”, 2004, avbildad och omskriven sid. 44.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 800 000 – 1 000 000 / EUR 75 329 – 94 161

439. Eric Hallström, ”Höstkväll”. Signerad E Hallström. Olja på plåt 60 x 52,5 cm. Proveniens: Dr Sten Lindeberg Privat samling Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Höstsalongen”, 1919. Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Eric Hallström – retrospektiv separatutställning 199–1946”, utställning nr 138, 16 mars – 14 april 1946, kat nr 25. Riksförbundet för bildande konst, utställning 52. Borås Konstmuseum, Kulturhuset, ”Ursvenskt”, 27 september – 18 oktober, 1992, kat nr 70. Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, ”Eric Hallström 1893–1946, 16/9–27/11 1988, kat nr 15. Litteratur: SAKs publikation IXXVI, ”Eric Hallström”, omnämnd sid 114. Lennart Seth, ”Eric Hallström”, Raster förlag, Stockholm 1988, avbildad helsida, färgplansch nr 15 i bildkatalogen.

Läs mer på www.bukowskis.com Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416

440. Axel Nilsson, ”Terrassen, sommar”. Signerad Axel Nilsson. Duk 51 x 35 cm. Litteratur: Axel Elvin, Sveriges Allmänna Konstförening, ”Axel Nilsson”, 1970, jmfr. ”Stadsbild, vinter” 1935, avbildad i svartvitt sid. 118.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 766 – 4 708


441. Sven X:et Erixson, ”Amerikanarens hus”. Signerad Sven Erixson och daterad 1948. Duk 73 x 92 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner, Stockholm, Moderna Höstauktionen 2005, kat nr 39. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532

442. Sven X:et Erixson, Den röda cykeln. Signerad Sven Erixson och daterad 5 juli –40. Pannå 46 x 38 cm. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 354 – 2 824

443. Olle Olsson–Hagalund, Röda rosor i vas. Signerad Olle Olsson Hagalund. Pannå 33,5 x 28 cm. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 824 – 3 766


444. Ulf Wahlberg, ”AF/X 3”. Signerad Ulf W och daterad –66. Duk 128 x 89,5 cm. Proveniens: Inköpt direkt av konstnären av nuvarande ägare. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 766 – 4 708

445. Yrjö Edelmann, ”Artificial night landscape”. Signerad Y. Edelmann och daterad –79. Duk 120 x 100 cm. Proveniens: Konstnärens kvarlåtenskap. Privat ägo. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 766 – 4 708

446. Philip von Schantz, ”Det flygande äpplet”. Signerad PvS och daterad –73. Duk 65 x 34 cm. Utställningar: Galerie Aronowitsch, Stockholm, oktober 1974. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532


447. Carl Fredrik Reuterswärd, ”Spiel mit Dr. Rorschach”. Signerad Carl Fredrik Reuterswärd och daterad 1962–63 a tergo. Lack och tempera, diptyk 50 x 87 cm styck, totalt 50 x 175 cm. Proveniens: Inköpt direkt av konstnären. Galerie Bel’ Art, Stockholm. Privat samling, Stockholm. Utställningar: Moderna Museet, Stockholm och Malmö konsthall, ”Carl Fredrik Reuterswärd: 25 år i branschen”, 1977–78, kat nr 69. Sprengel Museum, Hannover, ”Carl Fredrik Reuterswärd”, 4 maj – 22 juni 1986, kat nr 36. Galerie Bel’ Art, Stockholm, ”Le Ford...CFReflections 1952 – 1963”, 1 september – 27 September, 2012, avbildad i utställningskatalogen avbildad sid. 64–65.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 23 540 – 28 248

448. Carl Fredrik Reuterswärd, Utan titel. Signerad Reuterswärd. Blandteknik på papper 88 x 63 cm. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 708 – 5 649

449. Philip von Schantz, ”Väggen”. Signerad P v S och daterad –86. Duk 100 x 70 cm. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532


Evert Lundquist, ”Grisen II” Evert Lundquist fick betydande framgångar utanför Sverige och rosades ofta av kritikerna, men han insåg snart att en internationell karriär som konstnär inte var värt sitt pris och bestämde sig för att stanna i Sverige. Hans ateljé i Kanton i Drottningholm blev hans plats på jorden. Lundquist har själv beskrivit hur arbetet i Drottningholms–ateljén präglades av en ständigt stegrande känsla för naturen och försöken att uttrycka denna naturkänsla i överensstämmelse med färgen. Under en period får skapandet en pastoral prägel inspirerad av naturen i omgivningarna kring ateljén – skörden, skördemannen och husdjuret. De gula färgerna skiftar från gräddgult över till ockra till grågult och lilagrått och sen åt det varma hållet till rosa, tegel, engelskt rött och bärnsten (Rolf Söderberg i Bonniers små konstböcker, 1962). När Lundquist 1960 blev utnämnd till professor och antagen som lärare i måleri vid Konsthögskolan var han 56 år. Den tioårsperiod som han hade framför sig blev av största betydelse, hans arbetslust var på topp och kulturklimatet i Sverige började förändras. Publiken och kritikerna hade länge fokuserat på det konstruktivistiska, men nu återupptäcktes det expressiva. Evert Lundquists kraftfulla penselföring och pastosa färg fick honom också att framstå som en självständig abstrakt expressionist. I princip är en Lundquistmålning tillgänglig i ett enda ögonblick. Man läser av den som en omedelbar helhet och långsamt tar något form inför vår syn. Så har

också målningen vuxit fram i skikt på skikt av pastos, sinnligt skön färg pålagd i relief. Figurerna eller tingen som avbildas är tillfälliga och anonyma uppenbarelser. Lundquist sysselsatte sig med motivet ”Grisen” under flera år. Den finns som olja på duk i flera versioner, torrnålsgravyr och som litografi. Auktionens målning, ”Grisen II” (eller Stilleben I) samt målningen ”Grisen” ställdes ut hos Galleri Gummesons i april 1962. DN:s konstkritiker Torsten Bergmark hade svårt att hitta orden för att beskriva det intryck utställningen gjorde på honom: ”Likheten med grottmålningar sträcker sig längre, den finns i färgens koncentration på huvudsakligast rött, svart och gult och framför allt i den extrema realism, som inte stannar vid illusionen utan utmynnar i magin. Lundquists gris överträffar alla grisar i grisighet, men den är också något annat. Inte en “över–gris” – inte “en gris i sig”, inte ett symboldjur. Hur skall man uttrycka denna betydelse som han förstår ge åt sina enstaka föremål och figurer? Den har något att göra med den oerhörda faktiska, materiella och andliga existens han ger dem.”

432. Evert Lundquist, ”Grisen II”. Signerad Evert Lundqvist a tergo. Utförd 1966. Duk 104 x 116 cm. (d) Utropspris: 200 000 – 250 000 SEK / 19 120 – 23 901 EUR


450. Olle Baertling, ”Pii”. Signerad Baertling och daterad Paris 1955 a tergo. Duk 92 x 60 cm. (d) Utropspris: 300 000 – 350 000 SEK / 28 681 – 33 461 EUR


450. Olle Baertling, ”Pii”. Signerad Baertling och daterad Paris 1955 a tergo. Duk 92 x 60 cm. Proveniens: Galerie Denise René, Paris. Privat samling, Sverige. Litteratur: Teddy Brunius,”Baertling – mannen – verket”, 1990, avbildad i färg sid. 88.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 350 000 / EUR 28 248 – 32 956

451. Barbro Östlihn, ”Royal pavilion”. Signerad Östlihn och daterad 1966. Duk 127 x 322 cm. Utställningar: Tibor de Nagy Gallery, New York, 1966. Galerie Burén, Stockholm, 1968. Norrköpings Konstmuseum, ”Barbro Östlihn”, 29 mars – 25 maj, 2003.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 70 000 – 90 000 / EUR 6 591 – 8 474

452. Carl Fredrik Reuterswärd, ”Biljard”. Signerad CFR samt signerad CF Reuterswärd och daterad 1960–61 a tergo. Lack och tempera på duk 38 x 61 cm. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 766 – 4 708


453. Lennart Rodhe, ”Bollande byggnad”. Signerad med monogram och daterad –48. Olja på duk 46 x 33 cm. Proveniens: Östersunds konstklubb, 1949. Privat samling, inköpt på ovanstående, därefter i arv till nuvarande ägare. Utställningar: Osloutställningen, 1948, med i katalog men ej utställd på grund av utrymmesskäl. Konst i Östersundshem, ”Utställning till förmån för Röda Korset på Konstmuséet”, 12–26 november 1967, kat nr 22.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 124 – 16 478

454. Barbro Östlihn, ”Salvation army, NYC.”. Signerad Östlihn och daterad 1962. Duk 127 x 168 cm. Proveniens: Baudoin Lebon, Paris. Utställningar: Baudoin Lebon, Paris. Cordier & Ekström, 1963. Svensk privatsamling. Litteratur: Utställningskatalog, Norrköpings konstmuseum, 29 mars – 25 maj 2003, avbildad som färgplansch nr 3.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532

455. Lennart Rodhe, ”Skog”. Signerad med monogram och daterad –44. Pannå 38 x 47,5 cm. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 354 – 2 824


Nils von Dardel I Nils Dardels konst kan man ofta skönja drag av hans egna livsupplevelser som betraktaren får ta del av i hans omisskänneliga stil. Hans oevre har bidragit med ett flertal målningar som nästan ingår i det kollektiva bildmedvetandet och mest känd är kanske ”Den döende dandyn” (1918) som på något sätt alltid känns aktuell i sin stil och budskap. Nils och Thora Dardels relation hade under slutet av 1920–talet övergått till vänskap och beslutet att avsluta äktenskapet 1934 var ömsesidigt. Men redan under det tidiga 30–talet introducerades Nils Dardel för en barndomsvän till sin hustru, Edita Morris (född Toll) som hade vuxit upp i en överklassmiljö liknande paret Dardel. I en nyligen utkommen biografi över Edita Morris, ”Jorden är vårt hem: författaren Edita Morris och hennes tid” (2018) tecknar Monica Braw en bild av en känslig och strävsam författare vars liv kantats av svårigheter och sorger. Morris kom tidigt att visa engagemang för sociala frågor och har, kanske något bristfälligt, beskrivits som en salongsbolsjevik. När Nils Dardel och Edita Morris möttes i Paris uppstod en stark passion och då inleddes en kärleksrelation som varade fram till Dardels död 1943. Trots denna relation fortsatte Edita att vara gift med Ira Morris livet ut. ”Ett hjärta i brand” (1930) är en kommentar till just detta möte och Karl Asplund skriver i sin biografi över konstnären att ”med den nya förälskelsen kommer det nytt liv i Darldes fantasikonst” (Asplund, 87). Det aktuella katalognumret är den första i en serie om tre bilder på samma tema med det brinnande hjärtat i fokus. Denna första version har förälskelsens intensiva och snabba penselföring men inte förälskelsens källa uttalad medan de senare två avbildar en kvinna som med sin långa, slanka och blonda utseende är påfallande lik Edita Morris. Trumslagaren bär en grön kostym, en detalj som är återkommande i Dardels konst och ofta uttolkas som konstnärens alter ego. Men vad är det som gör att Nils Dardels konst fortsätter att hitta nya beundrare och fascinera? Svaret finns kanske i ”Ett hjärta i brand”. Vi som betraktare kastas direkt in i en berättelse som vi alla kan relatera till – ett hjärta i brand! Förälskelses brinnande känslor försöker stävjas och släckas av det logiska inom oss vilket avbildas genom brandmännen som utför ett livsfarligt arbete på ranka och höga stegar. Dessa motstående känslor ackompanjeras av en trumslagare och vi frågar oss: i vilken takt går förälskelsen?

457. Nils von Dardel, ”Ett hjärta i brand”, (detalj). Signerad Dardel och daterad 1930. Duk 100 x 81 cm. Utropspris: 2 500 000 – 3 000 000 / EUR 235 404 – 282 485


456. Tor Bjurström, ”Broen, Kobenhavn” (motiv från Kongens Nytorv). Utförd 1916. Duk 70 x 81 cm. Proveniens: Familjen Anderssons samling, Bukowskis oktober 2012. Utställningar: Kunstforeningen, Köpenhamn, ”Svenske kunstnere i Danmark”, 10 oktober – 9 november 1986, kat nr 6 (avbildad i katalogen sid 44). Hälsinglands Museum, Hudiksvall, ”Svenske kunstnere i Danmark”, 23 november 1986 – 11 januari 1987, kat nr 6 (avbildad i katalogen sid 44). Kulturen i Lund, ”Svenske kunstnere i Danmark”, 18 januari – 22 februari 1987, kat nr 6 (avbildad i katalogen sid 44). (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416

457. Nils von Dardel, ”Ett hjärta i brand”. Signerad Dardel och daterad 1930. Duk 100 x 81 cm. Proveniens: Bukowskis Moderna auktion nr 43, 1985, kat nr 53, därefter i arv till dåvarande ägare. Bukowskis Moderna höstauktion 2007, kat nr 127. Privat samling, förvärvad på ovanstående auktion. Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm,”Minnesutställningen”, 25 mars –1 maj 1955, kat nr 222. Litteratur: Karl Asplund ”Nils Dardel”, Stockholm 1957, upptagen i förteckningen under år 1930, omnämnd och avbildad sid 87. Erik Näslund, ”Dardel”, Stockholm, 1988, omnämnd sid 269, 300, 303.

Läs mer på www.bukowskis.com Utropspris: SEK 2 500 000 – 3 000 000 / EUR 235 404 – 282 485

458. Arthur Percy, ”Stilleben”. Signerad Percy och daterad 1914. Duk 47 x 55 cm. Proveniens: Göteborgs konstförening. Utställningar: Baltiska utställningen, Malmö, 1914. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 354 – 2 824


459. Edward Hald, ”Födelsen”. Signerad Hald i blyerts och daterad 1921. Blandteknik på pannå 97 x 68 cm. Utställningar: Prins Eugens Waldemarsudde, ”Inspiration Matisse”, 13 september 2014 – 15 februari 2015, utanför katalogen. Mjellby konstmuseum, ”Moderna män”, 2016, avbildad helsida i färg, sid 37 i utställningskatalogen. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532

460. Agnes Cleve, Utsikt från Söder Mälarstrand. Signerad A. Cleve. Utförd 1917. Hinterglas–målning, 39 x 30 cm. Utställningar: Norrköpings konstmuseum, ”Agnes Cleve”, 5.6–21.8.1988. Liljevalchs konsthall, Stockholm ”Gabriele Münters svenska vänner”, april–maj 1993, kat nr 9 (betitlad Nattbild). Bohusläns Museum, Uddevalla, ”Agnes Cleve & John Jon–And – två modernistiska pionjärer”, 17 april – 11 juni 1995. Per Ekström museet, Mörbylånga, ”Agnes Cleve & John Jon–And”, 2010. Mjellby konstmuseum, ”Agnes Cleve – svensk modernist i världen”, 10 maj – 7 september 2014, avbildad i katalogen helsida, sid 111. Oregaards museum, Danmark, ”Agnes Cleve – breaking the mould”, 1 februari – 31 maj 2015.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 708 – 5 649

461. Isaac Grünewald, Stilleben med praktlilja. Signerad Grünewald. Olja på pannå 73 x 60 cm. Proveniens: Åmells konsthandel, Stockholm, ”Blomsterprakt”, våren 2015; privat samling.

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 124 – 16 478


462. Jacob Bornfriend, ”Autumn bushes, brown and rose II”. Signerad J Bornfriend och daterad –62. Duk 92 x 81 cm. Proveniens: Kjessler & Mannerstråle Ab, Stockholm. Utställningar: Gummessons Konstgalleri, Stockholm, 1963, katalog nr 276. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532

463. Rafael Canogar, ”Pelagio II”. Signerad Canogar och daterad –84. Duk 100 x 81 cm. Proveniens: Inköpt direkt av konstnären. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770

464. SKULPTUR, huvudprydnad, Tshiwara/Ciwara (stiliserad antilophane), trä, Bambara–stammen, Mali, höjd 94 cm. På sockel. Bredd 34,5, djup 12 cm. Huvudprydnad för antilopdans. Ségou–regionen, Mali, omkring 1950 eller tidigare. Proveniens: Inköpt på 1960–talet från ”Siffran” Sigfrid Södergren, Galleri Färg och Form, Stockholm. Nuvarande ägarens mor arbetade på Färg och Form. Sigfrid Södergren, född 1920 i Brazzaville, Franska Kongo, död 2000 i Stenåsa på Öland, var en svensk målare, grafiker och författare.

Läs mer på www.bukowskis.com Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 941 – 1 129


465. Edward (Edik) Steinberg, ”Komposition med fågel”. Signerad med kyrilliska initialer (ЭШ) och daterad 66. Även daterad juli – augusti 1966 a tergo. Duk 45 x 75 cm. Proveniens: Inköpt direkt av konstnären i Moskva 1966–68. Hans Björkegrens samling.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 766 – 4 708

466. Ernst Iosipovitch Neizvestny, Utan titel. Signerad E Neiz med kyrilliska bokstäver. Skulptur, brunpatinerad brons, höjd 21 cm. Proveniens: Inköpt direkt av konstnären. Utrikeskorrespondenten, översättaren och författaren Hans Björkegrens samling.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354

467. Fernandez Arman, ”Pieces of Liberty”. Signerad Arman, numrerad AP 1/2. Upplaga 3 + 2 AP. Utförd 1985. Grönpatinerad brons, höjd 67 cm. Konstverket är upptaget i Arman Studio Archives New York under nummer: APA# 8306.85.007. Proveniens: AH Grafik, Stockholm.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770


Ragnar Sandberg, ”Tidningsläsaren” Efter en resa till Frankrike i slutet av 1930–talet återvände Ragnar Sandberg till Göteborg fylld av beundran för Pierre Bonnards poetiska måleri och sensuella färger. Sandberg började skildra staden och dess invånare och målade motiv från caféer och ölhallar, hamnen och gatuscener. Staden var för honom ett mysterium och inget fick lämnas åt slumpen. Han använde sin fantasi och skildrade det sjudande livet i ett poetiskt ljus, precis som han lärt av Bonnard. Den uppsluppna koloriten dämpades av jordfärger och sotiga skuggor, färgen är utspädd som akvarell och på den laserade duken tecknade han med en nästan torr pensel. I Sandbergs tidiga måleri på 1930–talet var människor relativt sällsynta besökare. Men i Göteborgsmotiven från det sena 30–talet och det tidiga 40–talet, är de som en del i bilden, de dyker upp ur vimlet och försvinner igen, anonyma. I den aktuella kompositionen ”Tidningsläsaren” målar Sandberg upp en caféscen där det inte är själva ätandet som står i fokus

utan människor som läser tidningen. Ett flertal män står och sitter runt de runda kaféborden och är helt uppslukade av tidningarna som med ett fåtal undantag skymmer deras ansikten och bara låter benen sticker fram. De blå–violetta tonerna som tidningarna är avbildade i tas upp igen av vattenkannorna på borden och kontrasteras mot bakgrunden, helt hållen i grått, och den gula taklampan. Sandberg har även utfört en mindre målning daterad 1939 med titeln ”Tidningsläsaren” vilket gör det troligt att även den aktuella kompositionen skulle vara utförd samma år.

468. Ragnar Sandberg, ”Tidningsläsaren”. Signerad R.S. Troligen utförd 1939. Duk 62 x 95 cm. (d) Utropspris: 600 000 – 800 000 SEK / 57 361 – 76 482 EUR


Gösta Adrian–Nilsson, ”Marin 1 (Teaterdekoration)” Inspirerad av bland andra Fernand Léger utförde GAN i början av 1920– talet några tredimensionella konstruktioner av “objets trouvés” (funna föremål) och collage. I Auktionens verk har GAN använt sig av “objets trouvés”, som han kombinerat till något helt nytt och oväntat av både kubistisk och surrealistisk karaktär. Den oväntade kombinationen tillför kompositionen en spänning och dynamik, där maskinålderns föremålsdyrkan förvandlats till något helt annat. Katalognumret är ett mycket spännande

exempel på hur GAN i sitt konstnärskap ständigt sökte nya uttrycksformer samt kombinerade flertaliga impulser och influenser i skapandet av sin egen högst personliga modernism. 483. Gösta Adrian–Nilsson, ”Marin 1 (Teaterdekoration)”. Signerad G A–N med ankarmonogram och daterad 1922. Bemålat trä med assemblage ca 34 x 27 cm. (d) Utropspris: 300 000 – 350 000 SEK / 28 681 – 33 461 EUR


468. Ragnar Sandberg, ”Tidningsläsaren”. Signerad R.S. Troligen utförd 1939. Duk 62 x 95 cm. Proveniens: Gunnar Hjorténs samling, Göteborg. Inköpt av densamme 1978, privat samling. Bukowski Auktioner, Vårens Moderna Auktion 555, 2010, kat nr 25. Åmells Konsthandel, Stockholm. Privat samling. Litteratur: Åmells Konsthandel, ”Höstutställning 2010”, utställningskatalog, avbildad och omskriven sid. 106–107.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 600 000 – 800 000 / EUR 56 497 – 75 329

469. Inge Schiöler, ”Rödkål, purjolök och vinflaska”. Signerad Schiöler. Utförd 1927–28. Duk uppfäst på pannå 41 x 46 cm. Proveniens: Familjen Hjortén, Göteborg. Bukowski Auktioner, Stockholm, Moderna Vårauktionen 2001, kat nr 31. Privat samling, Göteborg. Utställningar: Göteborgs Konstmuseum ”Inge Schiöler utställningen” 1972, kat nr 26. Göteborgs Konstmuseum, ”Skimrande västkust” 1987, kat nr 159. Göteborgs Konstmuseum, ”Valand – från ritskola till högskola” 1991–92. Riksutsällningar, utställning nr 1134. Litteratur: Nils Ryndel ”Inge Schiöler”, sid. 24, avbildad sid. 23.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 824 – 3 766

470. Carl Kylberg, Landskap med kyrka. Signerad Kylberg. Duk uppklistrad på papp–pannå 36 x 48 cm. Ramen utförd av konstnärens hustru Ruth. Proveniens: Galleri Ahlner, Stockholm. Bukowski Auktioner, Stockholm, Moderna Höstauktionen 2005, kat nr 13. Privat samling, Stockholm. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416


471. Carl Kylberg, ”Muren i Skanör”. Intygad a tergo av Ruth Kylberg. Duk 60 x 69. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532

472. Inge Schiöler, ”Pilträd”. Stämpelsignerad Inge Schiöler samt intygad a tergo av Joyous Schiöler och Gunnar Hjortén. Utförd 1970. Duk 50,5 x 55 cm. Hjortén 604. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770

473. Inge Schiöler, ”Paviljongen”. Signerad Schiöler. Utförd på 1960–talet. Duk 48,5 x 65 cm. Hjortén 986. Utställningar: Göteborgs Konstmuseum, ”Inge Schiöler–utställningen”, 1972, kat nr 306. Statens museum for kunst, Köpenhamn, 1977, kat nr 80. Vasa Konsthall, Göteborg, ”Göteborgskoloristerna”, 2007. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 150 000 / EUR 9 416 – 14 124


Henri Matisse, ”Profil d’enfant (Marguerite)” Matisse första renodlade skulpturutställning ägde rum på Alfred Stieglitz Photo–Secession Gallery i New York 1912. Mer än hälften av hans skulpterade verk (69 stycken) är utförda under åren 1900–1909. I hans tidiga skulpturer kan man se influenser från Rodin och Antoine–Louise Barye men framför allt är Matisse tredimensionella verk en ständig dialog med hans målning. Han säger själv så här: ”I sculpted as a painter. I did not sculpt like a sculptor”. (Isabelle Monod–Fontaine, The sculpture of Henri Matisse, Thames and Hudson, 1984, sid 9) Ungefär samtidigt som Matisse målar ”Luxe, Calme et Volupté”, 1904 ( Musée d’Orsay, Paris) och ”Kvinna med hatt”, 1905 (San Francisco Museum of Modern Art) utför han en serie med skulpturer och reliefer föreställande två av hans barn, Marguerite och Pierre. Matisse fick Marguerite tillsammans med en av sina modeller, Caroline Joblau, 1894. Fyra år senare gifte han sig med Amélie Noellie Parayre och Marguerite växte upp i detta hem tillsammans med sönerna Jean (född 1899) och Pierre (född 1900). Matisse ansåg att reliefen var det ultimata steget mellan den tredimensionella rundskulpturen och det tvådimensionella måleriet. I reliefen kunde Matisse

förena kroppens tydliga form med hans sätt att avbilda den mänskliga formen i målningarna. Skulpterandet var berikande för hela Matisse konstnärskap och det är tydligt hur hans parallella arbete med reliefer och måleri påverkar varandra. Från att hon var liten tills hon 1923 gifte sig med Georges Duthuit var Marguerite en av Matisse favoritmodeller och hon återkommer i många av hans verk. Efter Matisse död ägnade sig Marguerite åt Matisses arkiv och att katalogisera hans verk.

474. Henri Matisse, ”Profil d’enfant (Marguerite)”. Signerad med initialer och numrerad 1/10. Koncipierad 1903, gjuten 1931 hos Valsuani. Bronsrelief, höjd 12,8 cm. Monterad på marmorsockel, höjd 17,7 cm. Märkt 162 under sockeln. (d) Utropspris: 300 000 – 400 000 SEK / 28 681 – 38 241 EUR


Peter Weiss, ”Självporträtt i Carabietta” I sitt måleri influerades Peter Weiss både av äldre influenser som Bosch och Brueghel och av samtida surrealister som Max Ernst och Man Ray. Under mitten av 1930–talet var Weiss bosatt i London och brevväxlade då med den schweiziske författaren Herman Hesse, som gav Peter i uppdrag att illustrera några noveller åt honom. Hesse ansåg nämligen att Peter hade större talang som konstnär än som författare. Det var genom Hesses kontakter med Konstakademien i Prag som Peter blev antagen där 1937. Genom Hesses uppmuntran fick måleriet företräde vid denna tidpunkt men han var redan då en litterär konstnär och målerisk författare. I sina verk återkom Weiss till olika teman i sitt måleri – lejon, öde platser och självporträtt. Lejonet symboliserar styrka och ensamhet medan de ödsliga

451 . Barbro Östlihn, “Royal pavilion”. Signerad Östlihn och daterad 1966. Duk 127 x 322 cm. (d) Utropspris: 70 000 – 90 000 SEK / 6 591 – 8 474 EUR

platserna får symbolisera människans utsatthet i olika situationer. Peter Weiss själv återfinns ofta i sina verk, antingen som rena självporträtt eller så målade han dit sig själv i ett hörn bland andra människor. Auktionens Självporträtt är utfört 1938 i den schweiziska staden Cambietta och är ursprungligen inköpt på Gummesons konsthandel i Stockholm, 1966, där Peter Weiss ställde ut två gånger, första gången 1945.

476. Peter Weiss, ”Självporträtt i Carabietta”. Signerad W och daterad –38. Pannå 17,5 x 33,5 cm. (d) Utropspris: 80 000 – 100 000 SEK / 7 648 – 9 560 EUR


474. Henri Matisse, Profil d’enfant (Marguerite). Signerad med initialer och numrerad 1/10. Koncipierad 1903, gjuten 1931 hos Valsuani. Bronsrelief, höjd 12,8 cm. Monterad på marmorsockel, höjd 17,7 cm. Märkt 162 under sockeln. Matisse Archives har bekräftat att detta exemplar är upptaget i catalogue raisonné, se litteraturförteckning nedan. Proveniens: Brummer Gallery, New York, ”Henri Matisse, sculptures”, 5 januari – 7 februari, 1931. Galerie Gérald Cramer, Geneve, 1950. Wallin Eriksson Konsthandel, Götaplatsen, Göteborg, tidigt 1970–tal. Svensk privatsamling, inköpt på ovanstående, därefter i arv till nuvarande ägare. Litteratur: Alicia Legg, ”The Sculpture of Matisse”, The Museum of Modern Art, New York, 1972, ”Profile of a Child (Marguerite)”, ett annat exemplar avbildat sid 14. Isabelle Monod– Fontaine, ”The Sculpture of Matisse”, The Arts Council of Great Britain and Thames and Hudson Ltd, London, 1984, ett annat exemplar avbildat kat. nr 9. C. Duthuit och W. de Guébriant, Henri Matisse, Catalogue raisonné de l’oeuvre sculpté, Paris, 1997, sid 24–25, nr. 11, ett annat exemplar avbildad helsida sid. 25.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 400 000 / EUR 28 248 – 37 664

475. Henrik Rom, ”Självporträtt”. Signerad Henrik Rom och daterad 24.1(?).1913. Duk 56 x 49 cm. Proveniens: Direktör Ernst Enna. Ida La Cour. Karin Ulla Nittegard, född Ankerbye. Därefter i arv inom familjen.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 753 – 941

476. Peter Weiss, ”Självporträtt i Carabietta”. Signerad W och daterad –38. Pannå 17,5 x 33,5 cm. Proveniens: Gummesons konsthandel, Stockholm, inköpt på utställningen 1966. Därefter i arv till nuvarande ägare. Utställningar: Moderna Museet, Stockholm, ”Peter Weiss – målningar, teckningar, collage, filmer, teater, litteratur, politik”, 1991, kat nr 45. Gummesons Konstgalleri, Stockholm, ”Peter Weiss”, 1945, katalog nr 59, kat nr 4. Gummesons Konstgalleri, Stockholm,(…) Litteratur: Hoffman, ”Peter Weiss – Malerei Zeichnungen – Collagen”, 1984, avbildad sid. 88.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416


477. Eugéne de Sala, ”La belle Otero”. Signerad de Sala. Utförd 1927. Pannå 55 x 42 cm. Utställningar: Kunstföreningen, Köpenhamn, 1976, kat nr 32.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 824 – 3 766

478. Astrid Noack, ”Anna Ancher”. Signerad Noack och numrerad I. Något otydlig gjutarstämpel H.I. Husted cire perdue. Koncipierad 1939. Brunpatinerad brons. Höjd 50 cm. Utställningar: Thorvaldsens museum, ”Stronger Than Life – The Sculptor Astrid Noack 1888–1954”, 11 mars – 31 maj 2009. Ett annat exemplar (i monumentalformat) med samma motiv utställt.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 354 – 2 824

479. Jean Souverbie, Mor med barn. Signerad Souverbie. Duk 73 x 59 cm. Utförd ca 1926. Vi tackar Monsieur Frédéric Souverbie för datering och verifiering av detta verk. Proveniens: Forvärvad direkt av konstnären i Paris på sent 20–tal av Ewald Dahlskog (nuvarande ägares morfar). Därefter i arv inom familjen.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 124 – 16 478


Gösta Adrian–Nilsson ”Akrobater i Paris” Under åren 1920–1925 bodde Gösta Adrian–Nilsson (GAN) i Paris, med avbrott somrarna 1922 och 1923 för vistelser i Lund och Halmstad. I oktober 1921 fick han av musikern Matti Rubinstein överta en liten 2–rummare med adressen 86, rue Nôtre–Dame–des–Champs i Montparnasse. I samma hus hade Fernand Léger sin ateljé och senare i gatuplanet sin berömda skola, Académie Moderne. GAN, som redan kring 1919/20 var på väg bort från sin ”kalejdoskopiska” kubism mot en syntetiskt–kubistisk stil, tog redan under sin första sommar i Paris, 1920, kontakt med Léger, som vänligt tog emot honom i sin ateljé. Ett kollegialt tankeutbyte utvecklades, och vid ett tillfälle fick GAN byta en kubistisk skulptur mot en akvarell av Léger: ”Jag byter ut min spikade skulptur mot en akvarell – som jag får välja. Hurra! Jag är glad som min speleman på tavlan. Så var det dock Léger.” (GAN i dagboken 2.1.1922.)

självfallet också vara en platsmarkering, en symbol för Paris och Frankrike. Av GANs dagbok framgår att han målade Akrobater i Paris i en pessimistisk stämning i februari 1924:

Även om GAN tog vissa intryck av Léger, så är den syntetiskt–kubistiska stil som GAN utvecklade i Paris helt olik Légers strama ”maskinkubism”. GAN är mera detaljerad, varierad och dynamisk i sin kubism. Ett huvudexempel på GANs kubistiska stil i Paris är målningen Akrobater i Paris, utförd i februari 1924 men föregången av en detaljerad förstudie i akvarell/gouache 1923. En jämförelse visar att strukturen i kompositionen med de båda akrobaterna är likartad i sin sicksackformiga uppbyggnad. Det som skiljer är främst färgerna, där GAN växlat över från en övervägande gråtonad färgskala i förstudien till en varmt rödbrun färgskala i målningen. I övrigt skiljer sig skissen och målningen åt i en del detaljer som t.ex. att GAN minskat antalet flaggor (trikoloren) från fyra till tre och att han i målningen ersatt bokstäverna ATE med ett stort K upptill. Målningen gör som helhet också ett mera rensat och balanserat intryck än förstudien.

Akrobater i Paris är inte blott ett djärvt omtolkat gatumotiv, målningen kan även ses som ett existentiellt drama. GANs dagböcker och brev ger ofta uttryck för hans pessimistiska livshållning och inställning till konstnärskapet. De båda akrobaterna i sitt prekära och farliga balansnummer kan ses som en symbol för Konstnärens situation. Konstnären med stort K. GAN skilde på ”artister” och ”konstnärer”. ”Artisterna” var alla falska dussinkonstnärer, medan ”konstnärerna” var de sanna Konstnärerna, enligt GAN lätt räknade. K:et ovanför den i luften svävande akrobaten kan tolkas både som K = Konst(när) och som K = Kubism.

Gatuartister av alla de slag har väl alltid funnits i Paris. GANs målning utgår säkerligen från de gatuakrobater han sett i den parisiska storstadsmiljön. Den övre akrobatens högra hand vilar tungt i vänstra handen hos den undre akrobaten, som med sin muskulösa arm tar emot hela trycket från den i luften svävande akrobaten. De starkt abstraherade husfasaderna, staplade i vertikala plan ovanpå varandra, bildar bakgrunden till akrobaterna vilka genom sin storlek behärskar gatubilden med sitt delikata balansnummer. Båda akrobaterna har vita masker. GAN har upplevt dem både som luftkonstnärer och som skådespelare. Man kan se deras akrobatiska artisteri som ett avancerat balett– eller cirkusnummer. Redan från sin första tid i Paris hade GAN intresserat sig starkt för både den ryska och den svenska baletten och utfört en stor mängd skisser till olika balettprojekr. Tretalet är viktigt i Akrobater i Paris och kommer igen på olika ställen. De tre flaggorna kan syfta på Frankrikes nationaldag, Quatorze juillet, men

”Jag målar. Vad jag målar vet jag knappt – det är visst en akrobatscen, en zigzagrörelse i horisontala–vertikala plan. Här är färg, här är duk och penslar och här kan bli en tavla till. /…/ En tavla som skall bli färdig, som skall torka och ställas undan i en vrå bland andra som ställts undan. År efter år – ! /…/ Det är söndag – död–dag. Grått – livlöst – hemskt. Icke en ton – icke en rörelse. Där går jag i gator, som jag icke ser – jag går i mörker. Vad vill jag – vart vill jag fly. Men då jag kommer hem och ser på den påbörjade tavlan finner jag färger glänsa, former leva. Mödosamt brutna fram ur mörkret. Och likväl – för vad, för vem?” (GANs dagbok 3.2.1924.)

”För vad, för vem?” frågade sig GAN i sin dagboksanteckning under arbetet med Akrobater i Paris. Han behöll sin unika akrobatmålning i ett kvartssekel tills dess att han skänkte den till sin förste biograf, Nils Lindgren, som hösten 1949 publicerade boken Gösta Adrian–Nilsson på Rabén & Sjögrens förlag. På baksidan av målningen har GAN skrivit: ”Till Nisse 21/11 1949”. När jag i november 1983 intervjuade Nils Lindgren i Norrköping, berättade han att GAN som tack för den nya boken hade låtit honom välja mellan akrobatmålningen från 1924 och Vaktparaden, som GAN hade målat i Stockholm 1917. När Lindgren då valde Akrobater i Paris, blev GANs kommentar: ”Du valde rätt!” Jan Torsten Ahlstrand Lund 18.9.2011, reviderad 15.4.2019.

481. Gösta Adrian–Nilsson, ”Akrobater i Paris”, (detalj). Signerad GAN. Utförd i Paris 1924. Olja på duk uppklistrad på pannå 92 x 65 cm. (d) Utropspris: 3 000 000 – 3 500 000 SEK / 286 807 – 334 608 EUR


480. Erik Olson, ”Gycklarna”. Signerad EO. Även signerad Erik Olson och daterad 1922 a tergo. Pannå 13 x 23 cm. Proveniens: Maskiningenjör Egon Östlunds samling.Därefter i arv. Utställningar: Mjellby konstmuseum, ”Hemma i Halmstad Halmstadgruppen”, 17 oktober – 17 januari, 2016. Litteratur: ”Konst i svenska hem”, band 3, upptagen sid 141 under samling 165: ”Förste Maskiningenjör Egon Östlund, Norra vägen 4, Halmstad”. (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 124 – 16 478

481. Gösta Adrian–Nilsson, ”Akrobater i Paris”. Signerad GAN. Utförd i Paris 1924. Olja på duk uppklistrad på pannå 92 x 65 cm. Proveniens: Ursprungligen i redaktör Nils Lindgrens samling, Norrköping (i gåva direkt av konstnären). Redaktör Nils Lindgrens dödsbo. Stockholms auktionsverk, ”Moderna kvalitén”, våren 1996, kat nr 1489. Privat samling (inköpt på auktionen ovan). Bukowski Auktioner, Höstens Moderna Auktion, Stockholm 563, 25 oktober, 2011, kat nr 103. Privat samling. Utställningar: Galerie Moderne, Stockholm, ”GAN. Gösta Adrian–Nilsson”, 1932, kat nr 14 (under titeln ”Akrobater”). Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm, ”Gösta Adrian–Nilsson. Retrospektiv utställning 1913–1953”, september 1953, kat nr 17 (under titeln ”Akrobater”, då tillhörande redaktör Nils Lindgren, Norrköping). Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”GAN – Retrospektivt”, 29 mars – 27 april 1958, kat nr 124 (då tillhörande redaktör Nils Lindgren, Norrköping). Norrköpings Museum, ”GAN i Norrköping”, 16 april – 15 maj 1967, kat nr 31. Lunds Konsthall, ”GAN och Wiwen Nilsson”, 3 juli – 28 augusti 1977, kat nr 114 (då tillhörande redaktör Nils Lindgren, Norrköping). Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”GAN. Gösta Adrian–Nilsson. 1884–1965”, 6 april – 20 maj 1984, kat nr 187. Malmö Konsthall, ”GAN. Gösta–Adrian Nilsson. 1884–1965”, 29 juni – 26 augusti 1984, kat nr 187. Mjellby Konstgård/ Halmstadgruppens Museum, ”Gösta Adrian–Nilsson. GAN 1914 – 1932”, 5 maj – 4 augusti 2002, kat nr 41. Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, ”GAN – modernistpionjär och outsider”, 19 februari – 29 maj 2011, kat nr 63. Litteratur: Nils Lindgren, ”Gösta Adrian–Nilsson”, 1949, omnämnd sid 120 samt avbildad halvsida sid 119. ”GAN och Wiwen Nilsson”, utställningskatalog Lunds Konsthall, 1977, avbildad helsida i färg på omslagets baksida. ”GAN. Gösta Adrian–Nilsson 1884–1965” utställningskatalog Liljevalchs Konsthall, Stockholm/Malmö Konsthall, 1984, avbildad helsida i färg sid 78. Jan Torsten Ahlstrand, ’GAN – den store outsidern i svensk modernism’, artikel i ”GAN. Gösta Adrian–Nilsson. Perioden 1914–1932”, utställningskatalog Mjellby Konstgård/Halmstadgruppens Museum, 2002, omnämnd samt avbildad i färg sid 59. Viveka Bosson, ’GAN 1920–30. Några glimtar genom den Gyllene Bokens prisma’, artikel i ”GAN. Gösta Adrian–Nilsson. Perioden 1914–1932”, utställningskatalog Mjellby Konstgård/ Halmstadgruppens Museum, 2002, omnämnd sid 118 samt avbildad helsida i färg sid 117.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 3 000 000 – 3 500 000 / EUR 282 485 – 329 566

482. Gösta Adrian–Nilsson, Utan titel. Signerad GAN. Gouache och blyerts på papp 49,5 x 39,5 cm. Proveniens: Tidigare i Wiwen Nilssons samlingar, Lund. Därefter i professor Sven Bergmans samlingar. Sedermera i arv inom familjen till nuvarande ägare.Bukowskis Auktioner, Vårens Moderna Auktion 2014, Stockholm 578, kat nr 75. Privat samling. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 824 – 3 766


483. Gösta Adrian–Nilsson, Marin 1 (Teaterdekoration). Signerad G A–N med ankarmonogram och daterad 1922. Bemålat trä med assemblage ca 34 x 27 cm. Proveniens: Tidigare i Wiwen Nilssons samlingar, Lund. Därefter i professor Sven Bergmans samlingar. Sedermera i arv inom familjen till nuvarande ägare. Utställningar: Lunds Konsthall, ”GAN och Wiwen Nilsson”, 1977, kat nr 98. Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”GAN – Gösta Adrian–Nilsson 1884–1965”, 6 april – 20 maj 1984, kat nr 175. Malmö Konsthall, ”GAN – Gösta Adrian–Nilsson 1884–1965”, 29 juni – 26 augusti 1984, kat nr 175.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 350 000 / EUR 28 248 – 32 956

484. Waldemar Lorentzon, ”Fiskarens morgon”. Signerad Lorentz. Pannå 46 x 55 cm. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 824 – 3 766

485. Erik Olson, ”Hesekiels syn”. Signerad Erik Olson och daterad –74. Duk 43,5 x 69,5 cm. Utställningar: Enligt påskrift a tergo Halmstadsutställningen 1974. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 824 – 3 295


486. Per Olof Ultvedt, ”En tidnings ansikte”/”The Face of a Newspaper”. Modell. Utförd 1964. Objekt monterad i plexiglaslåda, vardera låda 35 x 35,5 x 35,5 cm. VILLKORAD FÖRSÄLJNING, modellerna med auktionsnummer 486–490 ropas först ut i separata poster för att därefter erbjudas som en helhet med auktionsnummer 491. Ett vinnande bud på auktionsnummer 491 förutsätter ett bud som överstiger samlat klubbat belopp på auktionsnummer 486–490. Eventuella återrop prissätts till bevakningspriset. Litteratur: Malmö Konsthall, utställningskatalog, ”Tvivel och övermod – Arbeten från 1945–1988, 27 augusti – 23 oktober 1988”, projektet omskrivet sid. 56.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354

487. Per Olof Ultvedt, ”En tidnings ansikte”/”The Face of a Newspaper”. Modell. Utförd 1964. Objekt monterad i plexiglaslåda, vardera låda 35 x 35,5 x 35,5 cm. VILLKORAD FÖRSÄLJNING, modellerna med auktionsnummer 486–490 ropas först ut i separata poster för att därefter erbjudas som en helhet med auktionsnummer 491. Ett vinnande bud på auktionsnummer 491 förutsätter ett bud som överstiger samlat klubbat belopp på auktionsnummer 486–490. Eventuella återrop prissätts till bevakningspriset. Litteratur: Malmö Konsthall, utställningskatalog, ”Tvivel och övermod – Arbeten från 1945–1988, 27 augusti – 23 oktober 1988”, projektet omskrivet sid. 56.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354

488. Per Olof Ultvedt, ”En tidnings ansikte”/”The Face of a Newspaper”. Modell. Utförd 1964. Objekt monterad i plexiglaslåda, vardera låda 35 x 35,5 x 35,5 cm. VILLKORAD FÖRSÄLJNING, modellerna med auktionsnummer 486–490 ropas först ut i separata poster för att därefter erbjudas som en helhet med auktionsnummer 491. Ett vinnande bud på auktionsnummer 491 förutsätter ett bud som överstiger samlat klubbat belopp på auktionsnummer 486–490. Eventuella återrop prissätts till bevakningspriset. Litteratur: Malmö Konsthall, utställningskatalog, ”Tvivel och övermod – Arbeten från 1945–1988, 27 augusti – 23 oktober 1988”, projektet omskrivet sid. 56.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354


489. Per Olof Ultvedt, ”En tidnings ansikte”/”The Face of a Newspaper”. Modell. Utförd 1964. Objekt monterad i plexiglaslåda, vardera låda 35 x 35,5 x 35,5 cm. VILLKORAD FÖRSÄLJNING, modellerna med auktionsnummer 486–490 ropas först ut i separata poster för att därefter erbjudas som en helhet med auktionsnummer 491. Ett vinnande bud på auktionsnummer 491 förutsätter ett bud som överstiger samlat klubbat belopp på auktionsnummer 486–490. Eventuella återrop prissätts till bevakningspriset. Litteratur: Malmö Konsthall, utställningskatalog, ”Tvivel och övermod – Arbeten från 1945–1988, 27 augusti – 23 oktober 1988”, projektet omskrivet sid. 56.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354

490. Per Olof Ultvedt, ”En tidnings ansikte”/”The Face of a Newspaper”. Modell. Utförd 1964. Objekt monterad i plexiglaslåda, vardera låda 35 x 35,5 x 35,5 cm. VILLKORAD FÖRSÄLJNING, modellerna med auktionsnummer 486–490 ropas först ut i separata poster för att därefter erbjudas som en helhet med auktionsnummer 491. Ett vinnande bud på auktionsnummer 491 förutsätter ett bud som överstiger samlat klubbat belopp på auktionsnummer 486–490. Eventuella återrop prissätts till bevakningspriset. Litteratur: Malmö Konsthall, utställningskatalog, ”Tvivel och övermod – Arbeten från 1945–1988, 27 augusti – 23 oktober 1988”, projektet omskrivet sid. 56.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354

491. Per Olof Ultvedt, ”En tidnings ansikte”/”The Face of a Newspaper” (5). VILLKORAD FÖRSÄLJNING, modellerna med auktionsnummer 486–490 ropas först ut i separata poster för att därefter erbjudas som en helhet med auktionsnummer 491. Ett vinnande bud på auktionsnummer 491 förutsätter ett bud som överstiger samlat klubbat belopp på auktionsnummer 486–490. Eventuella återrop prissätts till bevakningspriset. Litteratur: Malmö Konsthall, utställningskatalog, ”Tvivel och övermod – Arbeten från 1945–1988, 27 augusti – 23 oktober 1988”, projektet omskrivet sid. 56.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770


492. Philip von Schantz, ”Egen odling”, (Gåsvik). Signerad PvS och daterad –81. Duk 60 x 73 cm. Utställningar: Galerie Aronowitsch, Stockholm, februari – mars 1982. Litteratur: Nils–Göran Hökby, ”Philip von Schantz – Inte bara bär”, 1993, avbildad sid 11. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770

493. Yrjö Edelmann, Utan titel. Signerad Y. Edelmann och daterad –76. Duk 90 x 81 cm. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 766 – 4 708

494. PG Thelander, Utan titel. Signerad Thelander. Duk 85 x 105 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner, Moderna Höstauktionen 2002, 5 – 8 november 2002, kat nr 376. Privat samling. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532


495. Carl Fredrik Reuterswärd, ”Non violence”. Signerad CFR samt numrerad 7/75. Patinerad brons, längd 30 cm, höjd 19,5 cm. På svart stensockel, längd 37 cm. Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532

496. Eric H Olson, ”Optochromi”. Undertill signerad Eric H Olson och daterad 1973. Höjd 56 cm. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 766 – 4 708

497. C Göran Karlsson, Semafor. Signerad CGK och daterad –77 samt numrerad 16/25. Objekt och plexiglas. Plexiglas monterad på bemålad sockel. Höjd 69 cm inklusive bas. (d)

Utropspris: SEK 18 000 – 20 000 / EUR 1 694 – 1 883


Isaac Grünewald, ”Från Stadsgården” Isaac Grünewald och Sigrid Hjertén flyttade 1912 från den lilla vindskupan på Kornhamnstorg till en kombinerad ateljé och våning på Katarinavägen. Bostaden låg på översta plan med en vidunderlig utsikt över Stadsgården, Strömmen och Slussen. En fantastisk inspirationskälla för två entusiastiska konstnärer som båda var ivriga att förverkliga sina lärdomar från tiden hos Henri Matisse i Paris. I denna ateljé tillkom många vackra stockholmsvyer med olika fokus och perspektiv. Den vidsträckta utsikten målades i alla väder och under årets alla månader. Isaac fångade gärna den livliga båttrafiken, folklivet på kajen och stadens byggnader, de målades i tusch, akvarell och olja. Bilden utanför deras fönster förändrades varje dag, tacksamt för en konstnär som fick en oändlig mängd objekt att variera med, endera dagen fanns där en lyftkran, en annan var det fullt med hästar som drog packlådor på kajen och vid fint väder myllrade farleden av små och stora båtar. “Från Stadsgården” är troligen utförd 1915 och Isaac Grünewald har i detta konstverk fångat Stockholm på 1910–talet precis så som han såg sin stad, med stor nyfikenhet och värme. Godstågets ånga skapar en lätthet i målningen och den varma ockran i magasinhuset bidrar med värme. 498. Isaac Grünewald, ”Från Stadsgården”, (detalj). Signerad Isaac Grünewald. Troligen utförd 1915. Duk 100 x 81 cm. Utropspris: 800 000 – 1 000 000 SEK / 76 482 – 95 602 EUR

Det aktuella katalognumret har ingått i Hjalmar Gabrielsons samling och dokumentärbilden visar hur den hängde i hans villa Gandia i Långedrag.


498. Isaac Grünewald, ”Från Stadsgården”. Signerad Isaac Grünewald. Troligen utförd 1915. Duk 101 x 81 cm. Proveniens: Viggo Madsen, Köpenhamn. Hjalmar Gabrielsons samling, Långedrag, nr 23. Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm, auktion 37, ”Hjalmar Gabrielsons, Hanna och Georg Paulis och andra samlingar”, 5 – 6 november 1942, kat. nr. 18. Bukowskis Auktioner, Moderna, 24 – 25 april, 1996, kat nr. 32. Privat samling, Stockholm. Utställningar: Utställd i Köpenhamn. Litteratur: Jmf. J. P Hodin, ”Isaac Grünewald”, kat nr 102. Red. Stig M H:son Björkman, Svenska Hem i Ord och Bilder, 1936, ”Hjalmar Gabrielsons samlingar”, avbildad i svartvitt sid. 265.

Läs mer på www.bukowskis.com Utropspris: SEK 800 000 – 1 000 000 / EUR 75 329 – 94 161

499. Isaac Grünewald, Sittande modell. Signerad Grünewald. Pannå 55 x 46 cm. Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532

500. Agnes Cleve, Porträtt av Gabrielle Münter. Signerad A. Cleve. Utförd i Hurdan 1916–1917. Duk 50 x 44 cm. Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770


501. Albert Abbe, ”Fotbollsspelare”. Signerad Abbe och daterad –18. Duk 28,5 x 26 cm. Utställningar: Per Ekström Museet, Mörbylånga, ”Nordiskt Avantgarde”, 4 augusti – 1 september 1996. Mjellby konstmuseum, ”Moderna män”, 2016, avbildad på helsida i färg sid. 54. Mjellby konstmuseum, Halmstad, ”Färg–Form–Framtidstro”, 2 juni – 16 september 2018. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532

502. Einar Jolin, Kina slott, Drottningholm. Signerad Jolin och daterad 1964. Duk 50 x 61 cm. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354

503. Isaac Grünewald, Solbelyst sydfransk gata. Signerad Isaac. Duk 47 x 55,5 cm. Enligt Iván Grünewald är målningen utförd 1916. Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 832 – 23 540


Erik Olson, ”Voisin–planet” I början av 1924 anlände Erik Olson och kusinen Waldemar Lorentzon till Paris. De kom att tillhöra den allra första elevkretsen vid det som var kontinentens modernaste konstskola; Fernand Légers Académie Moderne i Montparnasse. Viveca Bosson beskriver hur Erik frigjorde sig från läromästaren Gösta Adrian Nilssons inflytande för att gå in i en lugnare mer breddad form. Léger arbetade med kontrasterande element i klara färger, skuggmodellerade volymer mot plana ytor där detaljer i den moderna stadsbilden ibland sammanfogas som delar i ett maskineri. I Paris umgås Erik med nära vännen konstnären Otto Carlsund. Tillsammans besöker de Amédée Ozenfants supermoderna ateljé ritad av arkitekten Corbusier. Besöket gör ett djupt intryck på Erik som skriver hem till Egon Östlund, ”En ateljé som i puristisk renhet och klarhet, vad arkitekturen beträffar, saknar motstycke”. Erik finner samma klarhet i Ozenfants måleri som han beskriver som ”…ytterligt förenklade former vilka spelar in i och ur varandra och ackompanjeras av en rent musikalisk färg,…”. Senare kom Erik att besöka även Piet Mondrians ateljé och förundras över att inte endast hans målningar var rätvinkliga, varje föremål och redskap i ateljén låg i perfekta räta vinklar, och själv stod konstnären också med ena armen i rät vinkel. Livet i Paris under mellankrigstiden var intensivt. De unga konstnärerna som studerade i staden omgavs av strömmar av nya idéer. Influenserna av Picasso och Braque fanns kvar, Stravinskijs musik, Diaghilevs Ballets Russes, den svenska baletten, övergången från kubismen till konkretismen, plangeometrin och den gryende surrealismen. Montparnasse blev en smältdegel och ett självklart cent­rum för Paris nöjes– och kulturliv, där de internationella stjärnorna inom musik, balett, teater, littera­tur och fotografi möttes. Erik tar intryck av den nya franska arkitekturen och ser i den beviset för kubismens livskraftiga principer. I måleriet flyttar han sig dock från kubismen och närmre Carlsund och Ozenfants konkretism. Han överger dock aldrig helt det föreställande måleriet. Erik skriver till sin bror Axel: ”Helt och hållet abstrakt kan jag dock inte arbeta, så som Carlsund gör. Innerst inne vill jag dock att konsten skall äga något av det levande livet. Konstnärerna i kretsen kring Léger kom dessutom alla att inspireras av den snabba tekniska utvecklingen i samhället och budskapet om en bättre framtida värld. Ozenfant var själv racerförare, ritade karosser och var ägare till en sportmodell. Carlsund hade redan i pojkåren ritat bilar. I Sverige hade GAN 1919 utfört den första flygplansmålningen i svensk historia inspirerad av den beryktade Sparrmanflygningen som ägde rum i Halmstad. Titeln på auktionens målning ”Voisin–planet” anspelar på den franska firman SA de Aéroplanes G. Voisin som byggde flygplan och bilar i början av 1900–talet. Gabriel Voisin var en av flygets pionjärer som konstruerade flygplan och grundade firman. I målningen ser vi nosen av planet med propellern och ett hjul, samtidigt som flygplanets övriga delar är förskjutna och förenklade. Linjerna är raka, färgerna klara, de olika ytorna puristiskt plana utan skuggverkan, delarna samspelar till en helhet i en närmast musikalisk komposition. Vinklarna är räta och flygplanet framställs mot en grå bakgrund. Målningen sammanfattar Erik Olsons alldeles egna stil, sprungen ur den tidsanda som råder i Paris 1927 – det föreställande kontra det konkreta, avståndstagandet från kubismen, sökandet efter nya vägar samt konstnärens avsteg från Légers modellerade former. Därtill kan vi läsa in influenser från musiken, tekniken och arkitekturen, det sistnämnda i form av en oväntat svagt böjd fönsterbåge som avbrott mot den strama helheten.

Erik Olsons ateljé i St Germain–en–Laye, 1928 med målningen Voisin–planet.

505. Erik Olson, ”Voisin–planet”, (detalj). Signerad Erik Olson och daterad Paris april 1927. Uppfordrad duk på pannå 29 x 63 cm. (d) Utropspris: 1 200 000 – 1 500 000 SEK / 114 723 – 143 403 EUR


504. Torsten Jovinge, ”Stella”. Signerad Jovinge. Enligt påskrift a tergo utförd 1927–33. Duk 42 x 34 cm. Proveniens: Stockholms Auktionsverk, Moderna Kvalitén, våren 2000, kat nr 481.

Läs mer på www.bukowskis.com Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 11 770 – 14 124

505. Erik Olson, ”Voisin–planet”. Signerad Erik Olson och daterad Paris april 1927. Uppfordrad duk på pannå 29 x 63 cm. Proveniens: Hans Eklund, Stockholm. Utställningar: Riksförbundet för bildande konst, utställning nr 259 Anna Berg. Mjällby Konstgård. Per Ekström muséet, Mörbylånga, 4 augusti – 15 september 1996. Litteratur: ”Halmstad–Berlin–Paris 1920–1930”, Stiftelsen Halmstadgruppen, 1984. Avbildad, fotografi från ateljén i St Germain sid. 219.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 1 200 000 – 1 500 000 / EUR 112 994 – 141 242

506. Christian Berg, ”Relieffigur”. Signerad CB. Utförd 1927. Polerad brons mot svartpatinerad fond. 36 x 18 cm. Proveniens: Nordén Auktioner, Stockholm, 20 november 1997, kat nr 235. Litteratur: Torvald Berg, ”Christian”, kat nr C11, sid 184, ett annat exemplar avbildat sid 185. Sven Sandström, ”Christian Berg”, kat nr 10, ett annat exemplar avbildat sid 54. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354


507. Axel Olson, ”Reflex”. Signerad Axel O och daterad 32. Duk uppklistrad på papp–pannå 24 x 25,5 cm. Proveniens: Tidigare i 1:e maskiningenjör Egon Östlunds samling, Borås. Stockholms Auktionsverk, ”Moderna Kvalitén”, 6 maj 2010, kat nr 947. Privatsamling, Stockholm (införskaffad på ovanstående auktion). Utställningar: Liljevalchs Konsthall, ”Halmstadgruppen”, 25 februari – 19 mars 1939, kat nr 265. Litteratur: ”Konst i svenska hem”, band 3, upptagen sid 141 under samling 165: ”Förste Maskiningeniör Egon Östlund, Norra vägen 4, Halmstad”. Folke Holmér m fl, ”Halmstadgruppen”, 1947, avbildad bild 30. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532

508. Gösta Adrian–Nilsson, Sjöman med segelbåt. Signerad G. A–N. Utförd i januari 1918. Olja på papp–pannå 35 x 28,5 cm. Proveniens: Stockholms Auktionsverk, Moderna Kvalitén 15 maj 2000, kat nr 672.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 600 000 – 800 000 / EUR 56 497 – 75 329

509. Eric Grate, ”Mediterraneiska idoler”. Signerad Eric Grate och HC1. Gjutarstämpel H. Bergman, Cire perdue. Koncipierad 1931–32. Mörkpatinerad brons, höjd 35 cm (inklusive stensockel 37 cm). Proveniens: Inköpt i juni 1988 hos galleri Modern, Stockholm. Utställningar: Kunstnernes hus, Oslo, ”Eric Grate”, 7–29 maj 1960. Ett annat exemplar utställt som katalog nr 24. Musée National D’art Moderna, Paris , ”Eric Grate, sculpteur Suédois”, 22 mars – 15 april 1963. Ett annat exemplar utställt som katalog nr 20. Ko(…) Litteratur: Red. Ragnar von Holten,”En bok om Eric Grate”, 1963, motivet beskrivet sid. 59, jfr exemplar i terrakotta avbildad sid. 65. Pontus Grate och Ragnar von Holten, ”Eric Grate”, SAK 1978. Motivet beskrivet sid. 55, jfr exemplar avbildad sid. 55. (d)

Utropspris: SEK 85 000 – 90 000 / EUR 8 003 – 8 474


Torsten Jovinge, ”Stella” För Torsten Jovinge var de kontrasterande färgerna av största vikt när han målade sina puristiska motiv. På 1920–talet vistades Jovinge i Södra Frankrike tillsammans med bl a konstnärerna John Jon–And, Agnes Cleve, Helge Linden och Bo von Zweigbergk. Under en period bildade de en liten skandinavisk koloni som i Cagnes–Sur–Mer logerade på Pension Bellevue. Tillsammans med Helge Linden och Bo von Zweibergk skapade Torsten Jovinge en nordisk puristisk stil.

mer än “söt och rar”, ty två år senare förlovar de sig. Torsten Jovinge målade sällan människor och när han nu målar Stella är han fortfarande puristen med dennes känsla för färg och rytm. Det finns något monumentalt i denna målning. Ansiktet och håret är skulpterat med en varm kolorit, en mjuk fördrivning som står i en alldeles särskild samklang med bakgrundens strama plan.

Stella Falkner hade träffat Torsten Jovinge på Wilhelmsons målarskola 1923. Hon skriver i sin dagbok: “Jag är stor nu 19 år jag, Lidman är kär i mig, Jovinge och Linden tycker jag är söt och rar”. Vad Jovinge beträffar var det nog lite

504. Torsten Jovinge, ”Stella” (detalj). Signerad Jovinge. Enligt påskrift a tergo utförd 1927–33. Duk 42 x 34 cm. Utropspris: 125 000 – 150 000 SEK / 11 950 – 14 340 EUR


Gösta Adrian–Nilsson, ”Sjöman med segelbåt” “Jag fortsätter med den rödvioletta. Jag målar ett litet skepp – kromgult skrov, vitgula segel – det vilar i famnen på en sjöman”. (Anteckning i GAN:s dagbok 11 januari 1918). När Gösta Adrian–Nilsson som 13–åring såg Marcus Larssons målning “Hav i månsken med fyr och brinnande ångbåt” på Akademiska Föreningen i Lund blev det stark upplevelse för honom, som senare kom att påverka hans eget skapande. ”Fyrens gnista försvann bland andra gnistor och där fanns ingen annan räddning för den brinnande båten än att krossas mot klipporna. /…/ Men ingen tavla i världen har GRIPIT mig så som den, som grep trettonåringen i en andlös stund, då rummets gränser utplånades och gossen själv blev en låga i flammorna från den brinnande ångbåten i Marcus Larsons målning.” (GAN i Stockholms–Tidningens söndagsbilaga 19/12 1948). Under 1918 når GANs kalejdoskopiska kubofuturism sin kulmen och hans legendariska utställning “Sjömanskompositioner”

samma år på Gummesons konstgalleri är en milstolpe i den moderna konsthistorien. Auktionens målning “Sjöman med segelbåt” är utförd under detta år. GAN skriver i sina dagboksanteckningar i september 1917 att han förvärvade ett modellskepp vid namn “Elin”, som kom att pryda GAN:s ateljé vid Kungsbroplan fram till dess att han flyttade från Stockholm i slutet av maj 1919. Modellskeppet har också en framträdande plats i målningen “Min ateljé/Interiör” från 1919 samt skymtar fram i ateljéskildringen i Stockholm (Miniatyr II) från 1920.

508. Gösta Adrian–Nilsson, ”Sjöman med segelbåt”. Signerad G. A–N. Utförd i januari 1918. Olja på papp–pannå 35 x 28,5 cm. (d) Utropspris: 600 000 – 800 000 SEK / 57 361 – 76 482 EUR


510. Isaac Grünewald, Omfamningen. Signerad I Grünewald. Utförd 1923. Duk 201 x 150 cm. Proveniens: Konstnärens familj. Utställningar: Göteborgsutställningen 1923. Litteratur: Oscar Levertin: ”Kung Salomo och Morolf med akvareller och teckningar av Isaac Grünewald.” Bonniers, 1922. Tuschteckningen Omfamningen illustrerar dikten Salomo och drottningen av Saba på s. 81. Diktsamlingen publicerades ursprungligen 1905. Konsrevy, No 4, 1932. Teckningen Omfamningen från Levertin, 1922 är avbildad på omslaget. J. P. Hodin, ”Isaac Grünewald”, Ljus, Stockholm, 1949, omnämnd s. 146. ”Isaac Grünewald” (katalog till utställning om Grünewald som monumentalmålare), Skissernas Museum, 2007. Kapitlet Göteborgsutställningen 1923, s. 67. Louise Brodin: ”Göteborgsutställningen 1923 – Hågkomster och framtidsspår”, Warne förlag, 2006, avbildad s. 164.

Läs mer på www.bukowskis.com Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 832 – 23 540

511. Arvid Fougstedt, Porträtt av Mauritz Stiller. Signerad Arvid Fougstedt. Gouache på papper 54 x 42 cm. Proveniens: Greta Garbos dödsbo. Brorsdotter Gray Gustafson Reisfield. Privat samling, Stockholm.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770

512. Isaac Grünewald, ”Sömnad”. Signerad Grünewald, daterad 1924 a tergo. Pannå 37,5 x 46 cm. Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, 1944, kat. nr 211. Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Det sjungande trädet”, 8 september – 5 november 1989, kat. nr 128.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532


513. Sigrid Hjertén, Sittande Hinduiska. Signerad Hjertén. Pannå 55 x 45 cm. Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532

514. Sigrid Hjertén, ”Det italienska kaféet”. Signerad Hjertén. Utförd 1923. Pannå 46 x 38 cm. Utställningar: Nordiska Konstförbundet, Svenska sektionen, kat nr 398. Riksförbundet för bildande konst, ”275 Montmartre–Montparnasse”, kat nr 37.

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770

515. Isaac Grünewald, Kvinna som syr. Signerad Isaac och daterad 14.7.19 Rungsted. Akvarell 19 x 27,5 cm. Proveniens: Direktör Ernst Enna. Ida La Cour. Karin Ulla Nittegard, född Ankerbye. Därefter i arv inom familjen.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 824 – 3 766


Arvid Fougstedt, ”Porträtt av Mauritz Stiller” Arvid Fougstedt är den mest typiska företrädaren för den så kallade ”Nya Sakligheten”. Han studerade vid Tekniska skolan i Stockholm och började där alltmer ägna sig åt teckning. En tid var han som tecknare knuten till skämttidningen Puck. 1908 reste han till Paris för att studera vid Académie Colarossi med Christian Krohg som lärare och på Henri Matisses skola. Under åren i Paris tog han stort intryck av Jacques–Louis Davids måleri vilket på flera sätt främjade hans konstnärsstil. Fougstedt tog aktivt avstånd från den nya modernismen och kämpade för ett realistiskt måleri som han lärde sig att bemästra genom att avbilda äldre mästares verk. Först tio år senare återvände han till Sverige, där den nya stilen introducerades genom hans debututställning 1919. Tillsammans med Leander Engström företog Fougstedt en studieresa till Italien 1921 och deltog efter hemkomsten i gruppen Falangens utställning i Stockholm. Falangen bestod bland annat av Nils von Dardel, Einar Jolin, Hilding Linnqvist och Otte Sköld. Han etablerade sig som en betydande porträttkonstnär. Fougstedts bildspråk är linjerent och exakt och motiven utgörs av scener i hemmet där familjen och vänkretsen avbildas kärleksfullt ner till minsta detalj. Mauritz Stiller var en svensk skådespelare, regissör och manusförfattare. Jämte Victor Sjöström var han den svenska stum-

filmens ledande skådespelare. Tillsammans med Sjöström bildade Stiller 1922 filmproduktionsbolaget AB Svensk Filminspelning. Bland Stillers mest berömda filmer märks bland andra “Thomas Graals bästa film” (1917), “Herr Arnes pengar” (1919) och “Gösta Berlings saga” (1924). Mauritz Stiller anses också ha varit den som upptäckte Greta Garbo hos vilken det aktuella porträttet hängde, i hennes lägenhet i New York, fram till Garbos död 1990. Stiller blev tipsad om Garbo av sin vän Gustaf Molander som var chef på Dramatens elevskola vid tiden och han gav henne en roll i sin film “Gösta Berlings saga” som innebar hennes genombrott i Sverige. Stiller var även den som tog Garbo med sig till USA och filmbolaget Metro–Goldwyn–Mayer (MGM) där hon direkt blev kontrakterad 1925. Stiller och Garbo sägs ha haft en romans innan hans tidiga bortgång vid en ålder av 45 år 1928. En studie i blyerts av det aktuella katalognumret donerat av Fougstedt själv 1923 återfinns i Moderna Museets samlingar (NMH 80/1923).

511. Arvid Fougstedt, “Porträtt av Mauritz Stiller”. Signerad Arvid Fougstedt. Gouache på papper 54 x 42 cm. (d) Utropspris: 100 000 – 125 000 SEK / 9 560 – 11 950 EUR


Gunnar Löberg, ”Clownernas avfärd från New York” Alltifrån inledningen av sitt konstnärskap var Gunnar Löberg en självständig målare som följde sin egen väg. Trots att hans måleri hade spår av expressionism och surrealism vägrade han att underkasta sig dess eller några andra –ismers teorier, vilket gör hans konst svår att definiera med traditionella begrepp. Redan på sin debututställning 1927 vid Konstnärshuset i Stockholm framträder Löberg som en självmedveten idealist som hade en klar bild av vad han ville åstadkomma med sin konst. Det emotionella och direkta måleriet värdesattes framför intellektets teorier. Trots detta var han på inget sätt ointresserad av att analysera sina verk. I katalogen till utställningen förklarar och kartlägger han på fyra olika språk sin utställning med hjälp av den polska filosofens Ernst Zierers värdeteorier, som förespråkar känslan och upplevelsen inom konsten. I Djursholmstidningen 22/4 1927 skriver Löberg: “Såsom konstnär kämpar jag icke för idéer. Jag kämpar endast för konstnärliga värden och söker därför uppställa ett “värdeschema”. Ordet motiv är för värdeskådningen något motbjudande vare sig det träder oss till mötes i konkret eller abstrakt gestalt. Det har alla dessa epidemiskt uppträdande “riktningar” och “ismer” och deras överdrivna anseende på sitt samvete”. Gunnar Löberg skapade i sitt måleri en parallell verklighet, ofta befolkad av udda föremål och figurer, framförallt leksaker och clowner återkom ofta i hans stilleben. Han målar med surrealistiska tendenser långt före att Halmstadgruppen introducerade den på bred front i Sverige och idag framstår

målningarna överraskande moderna och förebådar postmodernismen. Förutom att han stack ut med sina starkt personliga och utmanande målningar hade Löberg även flera, ibland besynnerliga, idéer om sin konst. Bakpå målningarna gav han ofta anvisningar om hur de skulle hanteras, till exempel skulle de inte dammas och de skulle hängas med en lutning som skulle motverka att damm fastnade på den kraftiga färgstrukturen. Under sin livstid blev Löbergs konst bemött på varierande sätt. Samtidigt som vissa hyllade honom blev han ofta missförstådd och bemöttes med skepsis. Oförståelsen han mötte ledde till att han drog sig allt mer tillbaka. Efter utställningen 1939 isolerade han sig mer eller mindre och undvek kontakt med det samtida konstlivet. För att undvika att bli influerad av andra konstnärer besökte han inga konstutställningar. Istället skickade han sin hustru som fick återge vad hon såg åt honom. Clownerna är ett återkommande tema i Löbergs måleri och symboliserar konstnärens alter ego. I auktionens målning “Clownernas avfärd från New York” har Löberg även målat in sig själv, sittande i profil. De få bilder och foton där konstnären lät avbilda sig själv är aldrig framifrån, utan alltid från sidan. 517. Gunnar Löberg, “Clownernas avfärd från New York”. Signerad G Löberg och daterad 1940. Duk 41 x 51 cm. (d) Utropspris: 100 000 – 125 000 SEK / 9 560 – 11 950 EUR


516. Olle Olsson–Hagalund, Det röda paraplyet. Signerad Olle Olsson Hagalund. Duk 68 x 77 cm. Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 23 540 – 28 248

517. Gunnar Löberg, ”Clownernas avfärd från New York”. Signerad G Löberg och daterad 1940. Duk 41 x 51 cm. Proveniens: Sven Brandt, Stockholm. Privat samling, Stockholm. Utställningar: Eskilstuna Konstmuseum, Eskilstuna, ”Gunnar Löberg”, 1980, kat. nr. 55.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770

518. Sven X:et Erixson, ”Det är morgon, det är Eden”. Signerad Sven Erixson och daterad –23. Duk 32 x 50 cm. Utställningar: Gummesons konstgalleri, Stockholm, ”Svensk naivism”, 1949. Riksförbundet för bildande konst, Utställning nr 70. Riksförbundet för bildande konst, Utställning nr 176, ”I exotiska länder”. Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 12 oktober – 12 november, 1961, kat nr 12. Moderna Museet, Stockholm, ”Sven Erixson–utställningen”, november 1969 – januari 1970, kat nr 10. Kunstnernes Hus, Oslo, 20 januari – 18 februari, 1973, ”Sven Erixson Bror Hjorth”, nr 5. Färg och Form, Stockholm, 1999, kat nr 5. Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”X:et”, 2003. Litteratur: Åström, Holmér, Bjurström m fl, Sveriges Allmänna Konstförening, SAK, 1967, publikation lxxv, ”Sven Erixsons konst”, sid. 21–22, avbildad sid. 21.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 766 – 4 708


519. Gunnar Löberg, ”Spektrumbacillen”. Signerad G. Löberg och daterad 1932 på dukkanten. Duk 50 x 57 cm. Utställningar: Ekskilstuna konstmuseum, ”Gunnar Löberg”, 1980, kat.nr 32. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416

520. Sven X:et Erixson, Sommarlandskap. Signerad Sven Erixson och daterad –44. Duk 38 x 61 cm. (d)

Utropspris: SEK 35 000 – 40 000 / EUR 3 295 – 3 766

521. Olle Olsson–Hagalund, Motiv från Hjorthagen. Signerad Olle Olsson Hagalund. Duk 46 x 55 cm, inklusive av konstnären utförd ram 71,5 x 62 cm. (d)

Utropspris: SEK 225 000 – 250 000 / EUR 21 186 – 23 540


Bram Bogart, ”Geeldoorgeel” Abraham van den Boogaart föddes i Delft och började sin konstnärliga bana i teknisk skola för att bli dekoratör. På kvällarna studerade han även teckning. Mellan 1937–39 arbetade han som grafiker hos en reklambyrå i Rotterdam. Under Andra Världskriget drog sig Bogart undan och målade klassiska landskap för att sedan, när kriget var över 1945, börja experimentera med sina första pastosa verk. Bogart gick även med i konstnärsgruppen Art Informel som experimenterade med olika typer av abstrakt konst. Under 1950–talet bosatte sig Bogart i Paris i nästan ett decennium och utforskade monokroma, figurativa målningar inspirerade av Jean Dubuffet. Det var hans parisiska återförsäljare som föreslog namnbytet till Bram Bogart. 1957 ställde han ut i Storbritannien för första gången som en del av en vandringsutställning i samarbete med Arts Council tillsammans med Jean Dubuffet, Jean–Paul Riopelle, Pierre Soulages och Karel Appel.

Under 1958–1960 tillbringade Bogart tid i Rom för att 1960 flytta till Belgien, först till Bryssel, sedan till Ohain. Under dessa år utvecklades hans måleri och Bogart började använda tjocka lager av pigment blandat med vatten, fernissa, sickativ och pulveriserad krita för att efterlikna byggelement. Han skapade även sina målningar med lager av pigmenterad cementblandning som kom att bli hans signum. För vissa konstnärer är materialet ett adderat värde men för Bogart är materialet i sig själva värdet. Även om Bogart använde samma teknik från början av 1960–talet förnyade han alltid sitt skapande och stagnerade aldrig. 523. Bram Bogart, “Geeldoorgeel”. Signerad Bogart och signerad och daterad Bram Bogart Oct. 1965 a tergo. Numrerad 6. Målad relief i blandteknik 103 x 124 cm. (d) Utropspris: 250 000 – 300 000 SEK / 23 540 – 28 248 EUR


Sigrid Hjertén, ”Porträtt av fru Signe Henschen” På 1930–talet försämras Sigrid Hjerténs hälsa och hon var ofta inlagd under längre perioder. Vid den här tiden förändras även hennes måleri, intensiteten tilltar och hon blir ett medium för färgernas krafter. 1932–34 var en produktiv period och hon målade med stort driv. Två år efter att Signe Henschens porträtt målades fick hon äntligen den upprättelse hon förtjänade när nära 500 av hennes verk, däribland detta porträtt, ställdes ut på en stor retrospektiv på Konstakademien i Stockholm 1936. En utställning som uppskattades av både kritikerna och publiken. Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald umgicks med flera medlemmar ur familjen Thiel. Signe Henschens far var den kända mecenaten och konstsamlaren Ernest Thiel. Hon har även, på uppdrag av fadern, porträtterats av bl.a. Carl Larsson 1896 och Axel Törneman 1924. Bägge dessa målningar ingår i samlingarna på Thielska Galleriet.

Signe Henschen (1885–1969) var 49 år när hon satt modell för Hjertén. Vi får anta att hennes liv vid den här tiden fortfarande präglas av den stora skandal som de så kallade von Sydowska morden innebar. Den 7 mars 1932 mördades Hjalmar von Sydow, Signes morfar, i sitt hem på Norr Mälarstrand i Stockholm, och med honom familjens kokerska och husa. Sköt gjorde Hjalmars egen son, Signes morbror, som sedan flydde till Uppsala och där sköt sin hustru och sig själv. Mordet har beskrivits i Helena Henschens bok ”I skuggan av ett brott” (2004). Helena Henschen, som var Signes sondotter, har även berättat om sin mormors levnadsöde i boken ”Hon älskade” från 2008, titeln är tagen från Signes gravsten. 531. Sigrid Hjertén, ”Porträtt av fru Signe Henschen”. Signerad Hjertén. Utförd 1934. Duk 93 x 74 cm. (d) Utropspris: 125 000 – 150 000 SEK / 11 950 – 14 340 EUR


522. Eugéne de Sala, Komposition. Signerad de Sala. Utförd 1929. Pannå 96,5 x 96,5 cm. Proveniens: Familjen Anderssons samling. Utställningar: Statens Museum for Kunst, Köpenhamn, ”Surrealismen i Danmark 1930–1950”, 4 oktober – 30 november 1986, kat nr 134 (avbildad i katalogen, sid 93). Thielska Galleriet, Stockholm, 1995, kat nr 21 (avbildad i katalogen, helsida i färg, sid 125). Per Ekström Museet, Mörbylånga, ”Nordiskt Avantgarde”, 3 august i – 1 september 1996. Litteratur: Ulf Thomas Moberg (redaktör), ”Nordisk konst i 1920–talets avantgarde”, 1995, avbildad i färg sid 125. Artikel i Smålandsposten av Katarina Sandström, 7 augusti 1996, avbildad i färg.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 708 – 5 649

523. Bram Bogart, ”Geeldoorgeel”. Signerad Bogart och signerad och daterad Bram Bogart Oct. 1965 a tergo. Numrerad 6. Målad relief i blandteknik 103 x 124 cm. Proveniens: Galerie Leger, Malmö. Utställningar: Verket ”Geeldoorgeel” ingick i utställningen ”Sie wohnen hier” som Bukowskis presenterade tillsammans med Magniberg under design week i Stockholm, februari 2019. Konstnären Bram Bogart och verket ”Geeldoorgeel” var en av de stora inspirationskällorna till utställningen, som uppmärksammades av Wallpaper, Architectural Digest, SVD Magasinet, Residence, Elle Deco m fl.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 23 540 – 28 248

524. Eugene de Kermadec, ”Etude pour ’Le rapport des objets’”. Signerad E de Kermadec. Duk 65,5 x 50 cm. Proveniens: Galerie Louise Leiris/Galerie Simon, Paris (Photo No. 13952). Arthur Lenars & Co, Paris. Galerie Alex Vömel, Düsseldorf. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 824 – 3 295


525. Helmut Middendorf, ”Trying to catch the rainbows tail”. Signerad Middendorf och daterad 1984. Gouache på papper 140 x 109 cm. Proveniens: Galleri Leger, Malmö. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 766 – 4 708

526. Bram Bogart, ”Relief 38”. Signerad Bogart och daterad –98, numrerad EA I/II (total upplaga 6 + 2 EA). Relief i bemålad keramik 33 x 53 cm. Stämplad a tergo F. Delille, Paris och Atelier/Studio JM Foubert. Litteratur: Bram Bogart en la céramica, nr. 38.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 412 – 1 883

527. Bram Bogart, Komposition i gult, rött och blått. Signerad Bogart och daterad –73. Gouache 80 x 100 cm. Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 354 – 2 824


Leander Engström, ”Badstranden” “Expressionistutställningen” 1918 på Liljevalchs konsthall i Stockholm blev en fantastisk manifestation för modernismen och expressionismen, men också för Leander Engström, Isaac Grünewald och Sigrid Hjertén. Familjerna Grünewald och Engström hade länge umgåtts, ställt ut tillsammans och följt varandra sedan tiden vid Matisseakademien i Paris. Utställningssalarna på Liljevalchs fylldes av tätt hängande måleri, flödande av djärva färger i oväntade kombinationer. De tre unga konstnärerna, som av konstskribenterna utmålades som radikaler och bolsjeviker, ville bryta sig loss från det naturalistiska måleriet och finna sitt eget uttryck. Konstnärerna kämpade samtidigt för rätten att få uttrycka sig på sina egna villkor. Anders Wahlgren förklarar i sin text, i Liljevalchs katalog från 2008, hur denna tid präglades av revolutionen i Ryssland 1917 och att det inte var ovanligt att man i kulturkretsar jämställde konst med politik. Kritiken av de tre expressionisterna lät inte vänta på sig, men trots kritikerstormen strömmade en nyfiken publik till – och modernismens genombrott i Sverige var ett faktum. Engström, Grünewald och Hjertén fortsatte att måla på sitt personliga och radikala sätt och nådde ut till en allt större publik. Auktionens målning ”Badstranden” utfördes 1920, ett par år efter utställningen på Liljevalchs konsthall och samma år som Engström reste till Italien med konstkritikern Ragnar Hoppe. Familjen med hustrun Maria och tvillingarna Tord och Kjell skulle komma att flytta med till Florens året därpå och hans måleri skulle gå in i en ny fas påverkad både av de italienska mästarna och konstinriktningen ”den nya sakligheten”. ”Badstranden” är som en minnesbild, kanske av en sommardag med Maria och sönerna innan resan gick till Italien. Motivet med familjen är ovanligt för konstnären, i samklang med Hjertén och Grünewald skildrar Leander Engström ett vardagsmotiv i starka färger, bearbetat och frigjort från detaljer. Perspektivet är för tiden överraskande med de två kvinnorna i närbild i förgrunden samtidigt som den lekande pojken och ekan ses ur ett fågelperspektiv. Linjerna är svepande, förstärkta i kropparnas konturer och i baddräktens mönster. Samtidigt går en tydlig rak linje diagonalt genom motivet och delar upp den i ett kallt och ett varmt fält. Leander Engströms karakteristiska kallgröna färg dominerar och länkar samtidigt samman de två delarna genom att återkomma i den liggande kvinnans klänning och i skuggningarna i den sittande kvinnans ansikte. ”Badstranden” ställdes ut på vandringsutställningen “Nordisk Måleri”, Riksförbundet för bildande konst, 1938–39, med katalognummer 4. 529. Leander Engström, ”Badstranden”, (detalj). Signerad Leander Engström och daterad 1920. Duk 88,5 x 125 cm. Utropspris: 4 500 000 – 5 000 000 SEK / 430 210 – 478 011 EUR


528. Isaac Grünewald, ”Modellstudie, Paris, stående mot tavelhylla”. Utförd 1909. Duk 73 x 50 cm. Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, 1944.

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 11 770 – 14 124

529. Leander Engström, ”Badstranden”. Signerad Leander Engström och daterad 1920. Duk 88,5 x 125 cm. Proveniens: Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Stockholm. Inköpt på 60/70–talet därefter i privat samling. Utställningar: Riksförbundet för bildande konst, ”Nordiskt Måleri”, Vandringsutställning nr 15, 1938–39, kat nr 4. Kungliga Akademien för de fria konsterna, Stockholm, ”Leander Engström, Minnesutställning”, 1928, kat nr 90, (utställd som ”Badande”, Tillhör Fritzes kungl. hovbokhandel”).

Läs mer på www.bukowskis.com Utropspris: SEK 4 500 000 – 5 000 000 / EUR 423 728 – 470 809

530. Isaac Grünewald, ”Frukter och butelj”. Signerad Grünewald. Duk 65 x 54 cm. Utropspris: SEK 50 000 – 70 000 / EUR 4 708 – 6 591


531. Sigrid Hjertén, Porträtt av fru Signe Henschen. Signerad Hjertén. Utförd 1934. Duk 93 x 74 cm. Utställningar: Göteborgs Konstförening, 1935, kat. nr. 12. Konstakademien, Stockholm, ”Sigrid Hjertén – oljemålningar och gouacher”, 1936, kat. nr. 276.

Läs mer på www.bukowskis.com Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 11 770 – 14 124

532. Isaac Grünewald, Modell på ottoman. Signerad Grünewald. Pannå 41 x 46 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner, Stockholm, Moderna Höstauktionen 2004, kat nr 65.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 824 – 3 766

533. Isaac Grünewald, Man med häst. Signerad ISAAC. Troligen senare daterad 1919. Akvarell på papper 28 x 20 cm. Utropspris: SEK 35 000 – 40 000 / EUR 3 295 – 3 766


534. Ulf Trotzig, Utan titel. Signerad Trotzig. Duk 135 x 180 cm. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 824 – 3 766

535. KG Nilson, ”Musik 1”. Signerad KG Nilson och daterad 1982. Duk 74 x 96 cm. Proveniens: Galerie Bel’ Art, Stockholm. Privat samling, Stockholm. Utställningar: Norrköpings Konstmuseum, ”Musik”, 1982, avbildad i utställningskatalogen. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 354 – 2 824

536. KG Nilson, ”Musik 4”. Signerad KG Nilson och daterad 1982. Duk 74 x 96 cm. Proveniens: Galerie Bel’ Art, Stockholm. Privat samling, Stockholm. Utställningar: Norrköpings Konstmuseum, ”Musik”, 1982, avbildad i utställningskatalogen. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 354 – 2 824


537. Roger Risberg, Utan titel. Signerad RR. Duk 146 x 139 cm. Proveniens: Sweger Konst, Stockholm. Privat samling, Stockholm. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354

538. C.O. (Carl–Otto) Hultén, ”Sanningens metamorfoser”. Signerad C–O Hultén, utförd 1947. Pannå 98 x 105 cm. Proveniens: Doktor Gunnel Pålsson, Malmö. Galerie Bel’ Art, Stockholm. Privat samling, Stockholm. Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Vandra och förvandla”, 17 november 1978 – 7 januari 1979. Galerie Bel’ Art, Stockholm, ”Paintings 1944 – 1955”, 25 Oktober – 25 November, 2008. Skovhuset, Vaerlöse, ”CO Hultén – Den svenske Cobra–maler” 16 januari – 6 mars 2016, samt Museum Jorn, Silkeborg, 19 mars – 19 juni, 2016, avbildad sid 36 i utställningskatalogen. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416

539. C.O. (Carl–Otto) Hultén, ”Slutet av en mening”. Signerad CO Hultén och daterad –88. Duk 175 x 140 cm. Proveniens: Boibrino Gallery, Stockholm. Galerie Bel’ Art, Stockholm. Privat samling, Stockholm. Utställningar: Boibrino Gallery, ”Nya målningar”, 1989, avbildad på vernissagekortet. Litteratur: Helmut Grosse red. ”C O Hultén. Rückschau auf das Malerische Werk”, 2003, avbildad sid 89. Thomas Millroth, ”CO Hultén”, 2008, avbildad sid. 232. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 354 – 2 824


540. Inge Schiöler, ”Hav och Klippor”. Signerad Schiöler. Pannå 33 x 41 cm. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416

541. Carl Kylberg, Solenedgång. Signerad CK. Olja på papp–pannå 48,5 x 42,5 cm. Proveniens: Nordén auktioner, auktion 22. Lilla Bukowskis, Stockholm, 13 juni 2005, kat nr 193.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770

542. Ivan Ivarson, ”Landskap – S:t Georges de Didonne, Frankrike”. Intygad av Märta Taube–Ivarson a tergo. Utförd 1939. Duk 39,5 x 58,5 cm. A tergo numrerad 28. Utställningar: Göteborgs Konstmuseum, ”Ivan Ivarsons minnesutställning”, 6–24 januari 1940.

Läs mer på www.bukowskis.com Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 708 – 5 649


543. Inge Schiöler, ”Juni, Koster”. Stämpelsignerad Inge Schiöler samt intygad a tergo av Gunnart Hjortén och Joyous Schiöler. Utförd på 1950–talet. Duk 46 x 52 cm. Hjortén 1155. Utställningar: Vasa Konsthall, Göteborg, ”Göteborgskoloristerna”, 2007. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 150 000 / EUR 9 416 – 14 124

544. Inge Schiöler, ”Blommor”. Signerad Inge Schiöler. Papp–pannå 45,5 x 38 cm. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354

545. Ivan Ivarson, Stilleben med blommor och plommon. Signerad I Ivarson. Duk 48,5 x 49 cm Proveniens: Bukowski Auktioner, Moderna våren 2007, kat nr 58.

Läs mer på www.bukowskis.com Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416


546. Lars–Gunnar Nordström, ”Tunnelbanan Stockholm”. Signerad L–G Nordström och daterad 1961 a tergo. Pannå 29 x 100,5 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. Galerie Bel’ Art, Stockholm. Privat samling, Stockholm.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 70 000 – 80 000 / EUR 6 591 – 7 532

547. Auguste Herbin, Studie till ”Jazz”. Signerad Herbin och daterad –36. Akvarell och gouache på papper 24 x 31,5 cm. Proveniens: Inköpt på Galleri Boibrino, Stockholm på 1940–talet. Privat samling. Litteratur: Geneviève Claisse, ”Herbin: catalogue raisonné de l’oevre paint”, Les éditions du Grand–Pont, Paris, 1993. Jämför katalog nummer 720 ”Jazz”, olja på duk, 1936. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 824 – 3 766

548. Vilhelm Bjerke–Petersen, ”Komposition”. Signerad v.b.p och daterad –49. Duk 38 x 46 cm. Proveniens: Galerie Bel’ Art, Stockholm. Privat samling, Stockholm. Utställningar: Nordiskt Konstcentrum, Helsingfors (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 354 – 2 824


549. Lars–Gunnar Nordström, ”Väggskiss ’ALKO’”. Signerad och daterad 1974 på etikett a tergo. Tempera på papp–pannå 16,5 x 34,5 cm. Proveniens: Gåva från konstnären till nuvarande ägare. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 824 – 3 766

550. Endel Köks, Höst och vår. Signerad E Köks och daterad –54. Duk 89 x 89 cm. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 766 – 4 708

551. Bjørn Nørgaard, ”Göttin der Vielen Fähigkeiten”. Signerad BN och numrerad 3/6. Utförd 1987. Grönpaterinerad brons, höjd 47 cm. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354


552. Evert Lundquist, ”Vinterlandskap”. Signerad E Lundquist. Duk 117 x 89 cm. Utställningar: Moderna Museet, Stockholm, ”Evert Lundquist–utställningen”, 7 september–13 oktober, 1974. (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 124 – 16 478

553. Staffan Hallström, ”Ingens hundar”. Signerad SH och daterad –64. Duk 68 x 94 cm. På baksidan märkt Hundar III. Proveniens: Stockholms Auktionsverk, Åke Andrén Collection, 21 september 2011, kat nr 52.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 500 000 – 700 000 / EUR 47 080 – 65 913

554. Evert Lundquist, ”Flicka med hötjuga”. A tergo signerad Evert Lundquist. Utförd 1960. Duk 105 x 118 cm. Proveniens: Direktör Harry Lund, Stockholm. Därefter i arv inom familjen. Utställningar: Gummesons konstgalleri, Stockholm, 1962, kat nr 262. Galleria d–Arte del Cavallino, Venedig. Moderna Museet, Stockholm, ”Evert Lundquist–utställningen”, 7 september – 13 oktober 1974, kat nr 101. Litteratur: Eugen Wretholm, ”Evert Lundquist”, Sveriges Allmänna Konstförening”, 1977, avbildad sid. 131. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770


555. Evert Lundquist, ”Urnan”. Signerad E.L och daterad 1966. Duk 115,5 x 72,5 cm. Proveniens: Direktör Harry Lund, Stockholm. Därefter i arv inom familjen. Utställningar: Moderna Museet, Stockholm, ”Evert Lundquist–utställningen”, 7 september – 13 oktober 1974.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 225 000 – 250 000 / EUR 21 186 – 23 540

556. Sven X:et Erixson, Skidåkare. Signerad Sven Erixson. Duk 42 x 31,5 cm. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 824 – 3 295

557. Christian Berg, ”Exalterad Torso I”. Signerad C.B. Numrerad Ex.1. Koncipierad 1961. Polerad och blästrad brons med svartpatinerade partier. Gjutarstämpel E. Pettersson Fud. Höjd 34 cm (inklusive stensockel 42 cm). Proveniens: Förvärvad direkt av konstnären 1971, därefter i arv. Utställningar: Red. Johan Nordén, Bukowskis, ”Christian Berg”, utställning 10–30 Juni 1988, jfr kat nr 38, s. 41. Litteratur: Sven Sandström, ”Christian Berg 1957–67 miljöer och teman”, motivet avbildat sid 47–48, 50. Sven Sandström, Christian Berg, livslinjer och formtankar”, 1962, jfr kat nr 121, s. 126. Torvald Berg, ”Christian – Min upplevelse av skulptören Christian Berg”, motivet avbildat kat nr 105 sid 197. (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 200 000 / EUR 14 124 – 18 832


553. Staffan Hallström, ”Ingens hundar”. Signerad SH och daterad –64. Duk 68 x 94 cm. På baksidan märkt Hundar III. (d) Utropspris: 500 000 – 700 000 SEK / 47 801 – 66 922 EUR

Staffan Hallström, ”Ingens hundar” När Moderna Museet en gång lät besökarna rösta fram den populäraste målningen vann Hilding Linnqvists ”Torget i Chinon”, på andra plats kom Staffan Hallströms Ingens hundar. Vi är många som kan känna igen oss i de tre hundarna som, trots att de är tre, uppfattas som ensamma och övergivna. Den typiskt Hallströmska gula färgen bidrar till den intensiva spänningen och det är nästan omöjligt att inte fastna framför målningen. Hallström instämmer när vännen Stig Johansson jämför Staffans hundar med de svarta dito som förekommer i Strindsbergs dikt Chrysaëtos (utställningskatalog, Staffan Hallström, Olle Nymans ateljé, 2003): Vad sjunga de svarta hundarna? De sjunga väl icke ut lik? De sitta i klunga, och tjuta och sjunga, halsarne sträckta, öronen stäckta. Nosarna heta och torra. Hallström har känt liknande ensamhet och övergivenhet. Han jämför också tjutet hos sina hundar med andra tjut i konsthistorien som till exempel i

”Skriet” av Edvard Munch, en konstnär som stod honom mycket nära. Hallström fortsätter: “Hans och människornas ensamhet i ’Flickorna på bron’, ’Vampyren’, ’Pubertet’ – utlämnandet och torgskräcken. Det är på det torget mina ’Ingens hundar’ står som staty av övergivenhet.” Hundarna fick också symbolisera oron och osäkerheten i Europa efter andra världskriget. Den första ”Ingens hundar”, som finns i flera varianter, målades 1953. ”Ingens hundar” går också att applicera på Hallströms privata liv. Efter skilsmässan 1955, försvann de tre döttrarna tidvis ur hans liv och lämnade kvar en känsla av övergivenhet och ödslighet. Alltsedan den stora genombrottsutställningen på Konstakademien 1961 skulle Hallström återkomma till detta motiv under hela sitt liv. Staffan Hallström ingick i Saltsjö Duvnäsgruppen som i perioder bodde på Olle Nymans Övre gården tillsammans med Evert Lundquist och Roland Kempe. Det var fyra skilda karaktärer vars gemensamma nämnare var platsen de bodde på. Där till exempel Evert Lundquist målade pastost och med solitära figurer och föremål, arbetade Hallström med transparanta lager och återkommande figurer i relation till varandra. Referenserna till äldre mästare som Delacroix, da Vinci och Uccello finns närvarande i Hallströms kompositioner parade med hans alldeles egna färgton och uttryck.


Sigrid Hjertén, ”Porträtt av Ida la Cour, född Enna” Auktionens målning utgör ett porträtt av Ida la Cour, född Enna och är utförd 1920 hos direktör Ernst Enna i Enghuset, Rungsted, Danmark, samma år som familjen Hjertén–Grünewald flyttat tillbaka till Paris. Ida var under en lång period förälskad i Isaac Grünewald vilket beskrivs i Anita Goldmans många Köpenhamnsbesök och hade en kärleksaffär mellan år 1918–1923. Även Sigrid kände Ida, som flyttade till Paris ungefär samtidigt som paret Hjertén/Grünewald. Under denna period förändras Hjerténs måleri och tar sig en ny vändning mot Matisse och hon utför en del målningar i en färgställning som drar mycket åt den forne lärarens. Med sin utsökta känsla för färger låter hon röda accenter bryta av mot den annars ganska svala palett som porträttet är utfört i. Kvinnan i olika gestalter är ett vanligt förekommande motiv i Hjerténs måleri. I mer eller mindre anonyma gestaltningar utgör kvinnan ofta ett centralt motiv. Kvinnofigurerna kan tolkas som de olika roller som Hjertén identifierade sig med – kvinna, avantgardistisk konstnär, maka,

mor och intellektuell. I sitt måleri undersöker hon uttrycken hos dessa olika skepnader. Under åren målar hon flera olika porträtt av kvinnor, bland annat ”Brunetten och blondinen” (1912), ”Den röda rullgardinen” (1916), ”Dekorativt huvud (Det gröna ansiktet)” (1918) och ”Berthe i röd hatt” (1921). Hon är inte ensam om att avbilda kvinnokroppen inom de avantgardistiska kretsarna men till skillnad från många av sina manliga kollegor tar hon ett steg bort från avbildandet av den kvinnliga kroppen i konventionell mening och söker istället efter något annat. Detta sökande blev till fantastiska målningar med sprakande kolorit och skickligt utförda penseldrag.

570. Sigrid Hjertén, ”Porträtt av Ida la Cour, född Enna”. Signerad S. Hjertén. Pappannå 60,5 x 49,5 cm. (d) Utropspris: 500 000 – 700 000 SEK / 47 801 – 66 922 EUR


558. Gerhard Nordström, Vallmoäng. Signerad G Nordström. Pannå 79 x 122 cm. Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770

559. Lennart Jirlow, Konstnären vid sitt staffli. Signerad L. Jirlow. Gouache på papper 45 x 60 cm. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532

560. Tyra Lundgren, ”Sioux–fågeln”. Signerad TL och daterad –65. Brons, höjd 23 cm, höjd 26 cm inkl stensockel. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären av Odont. dr Paul R Wedendal, Djursholm (1924–2010). Därefter i arv till nuvarande ägare. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354


561. Svante Bergh, ”Anchusa, Italica, Hemoricallis och Lupinor”. Signerad Svante Bergh och daterad –40. Duk 100 x 80 cm. Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 354 – 2 824

562. Tyra Lundgren, ”Solfågel”. Brons, längd 57 cm, bredd 31 cm, total höjd 85 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären av Odont.dr Paul R Wedendal, Djursholm (1924–2010). Därefter i arv till nuvarande ägare. Litteratur: Marika Bogren, ”Tyra Lundgren”, Carlsson Bokförlag 2011, jfr solfågel i brons från 1976, avbildad från Almedalen, Visby, sid 23. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 766 – 4 708

563. Mårten Andersson, ”Blomsterstilleben”. Signerad Mårten A och daterad 1968. Duk 91 x 73 cm. (d)

Utropspris: SEK 175 000 – 200 000 / EUR 16 478 – 18 832


564. Rune Jansson, ”Kaskad”. Signerad Rune Jansson och daterad 2011. Duk 102 x 152 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. Galerie Bel’ Art, Stockholm. Privat samling, Stockholm. Utställningar: Konstnärshuset, Stockholm, ”Rune Jansson – måleri 2009 – 2011”, 2011. Litteratur: Konstnärshuset, ”Rune Jansson – måleri 2009 – 2011”, Stockholm, 2011, sid. 51 i utställningskatalogen med text av Dore Ashton. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354

565. Philip von Schantz, Skål med blåbär. Signerad PvS samt signerad och daterad –84 a tergo. Duk 46 x 55 cm. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 708 – 5 649

566. Philip von Schantz, ”Kanalstilleben”. Signerad PvS och daterad 90. Olja på duk 28 x 36 cm. Proveniens: Galerie Aronowitsch, Stockholm; privat samling (inköpt på Aronowitsch); därefter i arv. Utställningar: Galerie Aronowitsch, Stockholm, april 1997, kat nr 7. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354


567. Carl Fredrik Reuterswärd, ”Uncle Fuddy–Duddy”. Signerad Reuterswärd. Även signerad CF Reuterswärd och daterad 1986 a tergo. Emalj på duk 116 x 89 cm. Proveniens: Galerie Morgan, Stockholm. Utställningar: Stockholm Art Fair, 1–6 april 1987. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 766 – 4 708

568. PG Thelander, Utan titel. Signerad PG Thelander. Duk 145 x 130 cm. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 708 – 5 649

569. PG Thelander, ”UND”. Signerad Thelander. Blandteknik på duk 38 x 30 cm. Utställningar: Galerie Aronowitsch, Stockholm, november, 1985 (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 824 – 3 766


570. Sigrid Hjertén, Porträtt av Ida la Cour, född Enna. Signerad S. Hjertén. Utförd 1920. Pappannå 60,5 x 49,5 cm. Proveniens: Direktör Ernst Enna. Ida La Cour. Karin Ulla Nittegard, född Ankerbye. Därefter i arv inom familjen.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 500 000 – 700 000 / EUR 47 080 – 65 913

571. Sigrid Hjertén, ”Konversation”. Signerad Hjertén. Pannå 55 x 45 cm. Proveniens: Förvärvad direkt av konstnären. Privat samling, Stockholm. Bukowskis moderna auktion 2008, kat nr 79. Privat samling, Stockholm.

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 124 – 16 478

572. Isaac Grünewald, ”Nunnorna”. Signerad Grünewald. Daterad 1922 a tergo. Duk 55 x 46 cm. Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Isaac Grünewalds målningar 1904 – 1944”, 7 – 29 oktober 1944, kat nr 182. Konstakademien, Stockholm, ”Isaac Grünewald”, 7 februari – 1 mars 1959, kat nr 82. Göteborgs Konstförening, ”Minnesutställning över Isaac Grünewald”, 1959, kat nr 49. Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Det sjungande trädet”, 8 september – 5 november 1989, kat nr 106. Norrköpings Konstmuseum, ”Det sjungande trädet”, 19 november 1989 – 28 januari 1990, kat nr 106. Borås Konstmuseum, ”Det sjungande trädet”, 11 februari – 8 april 1990, kat nr 106. Riksförbundet för bildande konst, ”Montmartre Montparnasse – fransk och svenskt”, utställning nr 275, kat nr 28. Litteratur: J. P. Hodin, ”Isaac Grünewald”, 1949, avbildad som illustration nr 108 samt listad i verkförteckningen, sid 352 (på båda ställena felaktigt daterad 1924. Troligtvis har Hodin förväxlat målningen med Nunneklostret från 1924).

Läs mer på www.bukowskis.com Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770


573. Leander Engström, ”Högfjällslandskap från Somaslaki”. Signerad Leander Engström och daterad 1917. Pannå 58 x 68 cm. Proveniens: Ursprungligen i överläkare Helge Dahlstedts samlingar, Österås. Därefter i arv till civilingenjör Stellan Dahlstedt. Sedermera Lars Johan Dahlstedt, Stockholm. Nordén Auktioner AB, auktion nr 20, 30 nov 1995, kat nr 239. Svensk privatsamling (inköpt på auktionen ovan). Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, Riksutställningar för bildande konst, ”Tio målare ser på Norrland”, 1937, kat nr 178. Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, ”Leander Engström”, 1986. Museet Kulturhuset, Borås, ”Leander Engström”, 1986–1987, kat nr 42. Litteratur: ”Konst i svenska hem”, band 9, upptagen sid 450 under samling 776; Överläkare Helge Dahlstedt och Fru Eva Mörner–Dahlstedt, Österåsens sanatorium. Hans–Olof Boström, Åke Fant och Dag Widman, ”Leander Engström”, 1987, omnämnd sid 24 samt avbildad helsida i färg, bild 42.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 708 – 5 649

574. Sigrid Hjertén, Blomsterförsäljaren. Signerad Hjertén. Gouache på papper 64 x 49 cm. Proveniens: Beijers auktioner, vårens moderna 1989, katnr 131. Utställningar: Säfstaholms slott, ”Svenska Matisse–elever 1908–1911”, 23 juni 12 augusti 2007.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532

575. Isaac Grünewald, Stilleben med frukter och skulptur. Signerad I Grünewald. Duk 65 x 54 cm. Proveniens: Ise Morssing, Stockholm. Inköpt på 60–talet av säljarens morfar. Därefter i arv inom familjen.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532


576. Victor Vasarely, Utan titel. Signerad Vasarely. Collage på papper, 65 x 50 cm. Proveniens: Förvärvad direkt av konstnären. Därefter i arv till nuvarande ägare. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770

577. Victor Vasarely, Utan titel. Tusch, akvarell, blyerts och collage på papper, 46 x 30 cm (rombisk form). Proveniens: Förvärvad direkt av konstnären. Därefter i arv till nuvarande ägare. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416

578. Joan Miró, ”IX/X”. Signerad M samt signerad och daterad 16/12/60 a tergo. Bläck och krita på papper 47 x 70,5 cm. Proveniens: Galerie Maeght, Paris. A.H. Grafik, Stockholm. David Bonnier, Stockholm. Privat samling, Skåne. Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Miró”, 1972, kat nr 15. Litteratur: Dupin & Lelong–Mainaud, ”Joan Miro: catalogue raisonné: drawings. III, 1960–1972”, 1661 (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 124 – 16 478


579. Djuric Miodrag Dado, ”Homme Fleurs”. Signerad Dado och daterad 66–67. Duk 143 x 66 cm. Verkets äkthet är bekräftad av Amarante Szidon. Proveniens: Galerie André–Francois Petit, Paris. Utställningar: Lunds Konsthall, ”DADO – målningar, teckningar, grafik”, 11 november – 10 december, 1978, kat nr 11. Medföljande utställningskatalog. Litteratur: Alain Bosquet, ”Dado: un univers sans repos, Paris”, 1991, avbildad sid. 129 och betitlad ”Le Centaure”. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416

580. Fernandez Arman, Utan titel. Signerad Arman och daterad –87. Duk 200 x 137 cm. Verket är registrerat hos Arman Studio Archives New York med nr: APA# 1001.87.013. Proveniens: Inköpt på Galleri GKM, Malmö, 1987. Därefter i arv till nuvarande ägare.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770

581. Jean Cocteau, ”Faune à l’oeil vert”. Signerad Jean Cocteacu. Färgkrita på papper 42 x 33 cm. Intyg av Annie Guédras utfärdat i september 2014 medföljer. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 824 – 3 295


582. Fernando Botero, ”Femme et son étole”. Signerad Botero. Blyerts på papper ca 39,5 x 32 cm. Certifikat utfärdat 1986 av Francis Briest, Commissaire–Priseur, Paris, medföljer. Ett speciellt tack till Galerie Hopkins, Paris, för deras hjälp med kontakt med konstnären själv och bekräftelse av äktheten. Proveniens: Auktionshuset Francis Briest, Paris, 18 mars, 1986. Privat samling.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416

583. Robert Jacobsen, Utan titel. Signerad Rob Jac. Gouache och tusch på rispapper 91 x 62 cm. Proveniens: Konstnärens kvarlåtenskap, Maria Jacobsen. Galerie Bel’ Art, Stockholm. Privat samling, Stockholm. Utställningar: Galerie Bel’ Art, Stockholm, oktober, 1997. Galleri Henrik Kampman, Köpenhamn, november, 1997. Litteratur: Galerie Bel’ Art, Stockholm, utställningskatalog, 1997, avbildad på katalogens omslag. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354

584. Asger Jorn, Utan titel. Signerad Jorn och daterad –47. Duk uppklistrad på pannå 22,5 x 28 cm. Proveniens: Inköpt på 60/70–tal på Galleri Prisma (Leif Nielsen), Gamla Stan, Stockholm. Privat samling. Litteratur: Guy Atkins, ”Asger Jorn”, catalogue raisonné, vol I: Jorn in Scandinavia 1930–1953, kat nr 519. (d)

Utropspris: SEK 120 000 – 140 000 / EUR 11 299 – 13 182


585. Asger Jorn, Marsfjället vid Kultsjön. Signerad A Jorn. Utförd i Saxnäs 1946. Pannå 65 x 81 cm. Målningen finns registrerad i arkivet på Silkeborgs museum. Proveniens: Handlaren i Saxnäs 1946. Därefter i arv. Bukowskis Auktioner, Stockholm, Moderna Vårauktionen 2006, kat nr 335. Privat samling.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 124 – 16 478

586. Fernandez Arman, ”Untitled”. Signerad Arman och numrerad 41/100. Utförd 1998. Polerad brons, höjd 62 cm inklusive stensockel. Utgiven av Diego Strazzer, Verona och gjuten av Fonderia Bonvicini, Verona. Verket är registrerat hos Arman Studio Archives New York med nummer: APA# 8401.98.008.. Bok om Arman utgiven av Galleri GKM medföljer. (d)

Utropspris: SEK 35 000 – 40 000 / EUR 3 295 – 3 766

587. Fernandez Arman, ”Slices of Liberty”. Signerad Arman och numrerad 55/150. Utförd 1985. Grönpatinerad brons. Höjd 78, bredd 28,5 och djup 12,5 cm. Detta verk är registrerat hos Arman Studio Archives New York med nummer: APA# 8401.85.009 (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532


588. Inge Schiöler, ”Holmen grå”. Signerad Inge Schiöler. Duk 46 x 55 cm. Hjortén 123. Utställningar: Göteborgs Konstmuseum, ”Inge Schiöler–utställningen”, 1972, kat nr 356. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416

589. Ivan Ivarson, Kvinna i hatt. Signerad I.Ivarson. Duk 44 x 50 cm. Proveniens: Inköpt på 60–talet av säljarens morfar. Därefter i arv inom familjen.

Utropspris: SEK 150 000 – 200 000 / EUR 14 124 – 18 832

590. Inge Schiöler, ”Yttersta skäret”. Signerad Inge Schiöler och daterad 1958. Duk 60 x 72 cm. Hjortén 192. Proveniens: Inköpt på Lilla Galleriet, Stockholm, 1982. (Kopia av kvitto medföljer). Därefter i arv inom familjen. Utställningar: Minnesutställning Göteborgs Konstmuseum, 1972. Statens Museum för Kunst, Köpenhamn, 1972. Riksutställningars vandringsutställning ”Inge Schiöler”, 1973, kat nr 39. Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Skimrande västkust – Färglyrik från Kylberg till Schiöler”, 10 okt 1986 – 11 jan 1987, kat nr 321.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 23 540 – 28 248


591. Carl Kylberg, ”Drömmerskan”. Signerad Kylberg samt CK. Duk 70 x 60 cm. Proveniens: Bukowskis Moderna (Svensk–Franska Konstauktioner), Stockholm, 26–27 november, 1981, auktion nr 418, kat.nr 93. Utställningar: Riksförbundet för bildande konst, nr 40, skolor Danmark.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 124 – 16 478

592. Evert Lundquist, ”Modellen”. Signerad Evert Lundquist och daterad 1946 a tergo. Duk 102 x 83 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner, Stockholm, Moderna vårauktionen 1990, kat nr 199. Galleri Kråkeslätt, Bromölla.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 11 770 – 14 124

593. Evert Lundquist, Landskap från Runmarö. Signerad Lundquist. Uppfodrad duk 65,5 x 55 cm. Proveniens: Råsunda Auktionskammare, Stockholm, inköpt 30 november 1974. Därefter i arv till nuvarande ägare. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532


594. Alexis Preller, Utan titel. Signerad Preller och daterad –52. Duk fäst på pannå 16,5 x 22 cm. Proveniens: Förvärvad av Jan van den Berg, holländsk medborgare, ambassadör i Sydafrika ca 1950–60. Därefter i arv till nuvarande ägare, svensk privatsamling.

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 124 – 16 478

595. Louay Kayali, ”Ravenna: Pineta”. Signerad Kayali och daterad –59. Duk 70 x 59,5 cm. Proveniens: Inköpt på galleri ”La Fontanella” i Rom omkring 1959. Därefter i arv till nuvarande ägare.

Utropspris: SEK 150 000 – 200 000 / EUR 14 124 – 18 832

596. Eerik Haamer, Marknadsscen. Signerad Haamer. Duk 55 x 66 cm. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354


597. Paul Wunderlich, Minotaurus. Signerad Wunderlich och daterad –89. Numrerad 110/200. Grön– och brunpatinerad brons, höjd 43 cm inklusive sockel. Proveniens: Editions Sonet, Stockholm. (d)

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 412 – 1 694

598. Carl Fredrik Reuterswärd, ”Non–violence”. Signerad CFR och numrerad 19/50. Stål. Höjd 22 cm. Längd 33 cm. Höjd inklusive sockel 25 cm. Längd inklusive sockel 38 cm. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 354 – 2 824

599. Isaac Grünewald, Kvinna som syr. Signerad Isaac. Daterad 18.8.19. Akvarell och blyerts på papper 27,5 x 18,5 cm. Proveniens: Direktör Ernst Enna. Ida La Cour. Karin Ulla Nittegard, född Ankerbye. Därefter i arv inom familjen.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 824 – 3 766


600. Eric Detthow, Stilleben med äpplen och päron. Signerad Detthow och daterad –21. Duk 49 x 64 cm. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 30 000 / EUR 1 883 – 2 824

601. Bror Hjorth, Kvinnotorso. Signerad Bror Hjorth. Utförd 1927. Höjd 16 cm, längd 26 cm. Proveniens: Prästen och konstkritikern Torsten Ahlstrand, Borås, som år 1945 fick skulpturen av konstnären som tack för sitt helhjärtade engagemang åren 1944–1946 för Bror Hjorths omstridda expressionistiska träkrucifix i det nya krematoriekapellet i Borås. I arv till nuvarande ägare. Litteratur: Bror Hjorth, ”Mitt liv i konsten”, Stockholm 1967, sid. 76 och 195 (verkförteckning). Hans–Olof Boström, ”Bror Hjorth”, Sveriges Allmänna Konstförening, Borås 1994, avbildad sid. 76.

Läs mer på www.bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 824 – 3 766

602. Olle Olsson–Hagalund, ”Utflyttning”. Signerad Olle Olsson Hagalund. Utförd på 1960–talet. Duk uppklistrad på pannå 46 x 54,5 cm. Proveniens: Stockholms Auktionsverk, ”Moderna Kvalitén”, 2–4 nov 2005, kat nr 781. Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Olle Olsson Hagalund”, 12 okt – 30 nov 1973, kat nr 244. orås Konstmuseum, ”Ollle Olsson Hagalund”, 18 jan – 16 mars 1997. Millesgården, Stockholm, ”Olle Olsson–Hagalund”, 15 nov 1997 – 18 jan 1998. (d)

Utropspris: SEK 70 000 – 90 000 / EUR 6 591 – 8 474


603. Sven X:et Erixson, ”Höst vid Lunndörren”. Signerad Sven Erixson och daterad –37. Duk 63 x 78 cm. Proveniens: Inköpt på 60–talet av säljarens morfar. Därefter i arv inom familjen till nuvarande ägare. Utställningar: Galleri Färg och Forms Jubileumsutställning 1942, Stockholm. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 708 – 5 649

604. Sven X:et Erixson, ”Irma vid forsen”. Signerad Sven Erixson. Papp–pannå 34 x 42,5 cm. Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”X:et”, 2003. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 708 – 5 649

605. Evert Lundquist, ”I ateljén”. Signerad Evert Lundquist a tergo samt daterad 1982. Duk 100 x 81 cm. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532


606. Philip von Schantz, Utan titel. Signerad PvS och daterad –73. Duk 65 x 82 cm. Proveniens: Förvärvad direkt av konstnären. Därefter i arv till nuvarande ägare (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416

607. Philip von Schantz, Utan titel. Signerad P.v.S och daterad –86. Duk 120 x 150 cm. Proveniens: Inköpt direkt av konstnären. Därefter i arv till nuvarande ägare. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416

608. Jules Schyl, Saxofonspelande man. Signerad Schyl. Duk 82 x 58 cm. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 354 – 2 824


609. David Edström, ”Sfinx”. Terrakotta. Höjd 60 cm, längd 60 cm, bredd 40 cm. Bok ”Svensk konstkrönika under 100 år”, 1944 medföljer. Litteratur: Red. Ragnar Josephsson m.fl, ”Svensk konstkrönika under 100 år”, 1944, motivet omnämnt och avbildat under kapitel 1900.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354

610. Carl–Gustaf Ekberg, ”Samspel”. Brunpatinerad brons. Höjd 77 cm (inklusive stenbas 147 cm), längd 48 cm, bredd 40 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. Därefter i arv till nuvarande ägare. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 766 – 4 708

611. Madeleine Pyk, ”Place Garibaldi, Turin”. Signerad M Pyk. Duk 50 x 45 cm. (d)

Utropspris: SEK 35 000 – 40 000 / EUR 3 295 – 3 766


612. Madeleine Pyk, ”Den blå mössan”. Signerad M Pyk. Duk 86,5 x 69 cm. Proveniens: Galleri Arno, Stockholm. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 708 – 5 649

613. Madeleine Pyk, ”Tiger”. Signerad M Pyk. Duk 48 x 48 cm. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 766 – 4 708

614. Madeleine Pyk, ”Azay Le Rideau”. Signerad M Pyk. Duk 116 x 89 cm. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770


615. Lennart Jirlow, På cykel i Provence. Signerad L. Jirlow. Duk 54 x 65 cm. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416

616. Lennart Jirlow, Dansande par. Signerad L. Jirlow. Gouache på papper 60 x 45 cm. Proveniens: Stockholms Auktionsverk, Moderna Kvalitén, 25 november 1996, kat nr 247. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 708 – 5 649

617. Lennart Jirlow, Man i restauranginteriör. Signerad L. Jirlow. Duk 41 x 45 cm. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416


618. Bengt Lindström, ”Handpåläggning”. Signerad Lindström. Duk 74 x 60 cm. Ett äkthetsintyg från Comité Bengt Lindström medföljer. (d)

Utropspris: SEK 70 000 – 90 000 / EUR 6 591 – 8 474

619. Lennart Jirlow, Landskap från Provence. Signerad L. Jirlow. Duk 54 x 65 cm. Proveniens: Ystad konstmuseum, 2002. (d)

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 11 770 – 14 124

619A. Bengt Lindström, ”Vakthunden”. Signerad Lindström. Daterad 1967 på spännramen. Duk 90 x 117 cm. Ett äkthetsintyg från Comité Bengt Lindström medföljer. Proveniens: Troligen inköpt på Galleri Larsson, Gävle. Carl–Eric Björkegrens samling. Därefter i arv till nuvarande ägare. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416

619B. Torsten Renqvist, ”Verdun: Antiprojekt till en krigskyrkogård”. Signerad T. Renqvist daterad –69 och numrerad 22/30. Gjutjärn i 7 delar, 42 x 26 cm (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 354 – 2 824


620. Marc Chagall, ”Lumière du Cirque”. Signerad Marc Chagall och numrerad épreuves d’artiste IX/XXV. Färglitografi, bildstorlek 38 x 55 cm, bladstorlek 50 x 66,5 cm (Arches). Litteratur: Mourlot 566 (d)

Utropspris: SEK 45 000 – 50 000 / EUR 4 237 – 4 708

621. Marc Chagall (Efter), ”La Tribu de Ruben” ur: ”Douze Maquettes de Vitraux pour Jérusalem”. Färglitografi, 1964, av Charles Sorlier efter Marc Chagall, signerad med blyerts XVIII/LXXV, utgiven av Mourlot, Paris. 61,5 x 45,5 cm, bladstorlek 74 x 52,5 cm (Arches). Litteratur: Mourlot CS 12 (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 766 – 4 708

622. Marc Chagall, ”Le ciel bleu”. Färglitografi, 1964. Signerad och numrerad 31/90, utgiven av Maeght, Paris. Bildstorlek 67,5 x 52 cm. Bladstorlek 77 x 57 cm (BFK Rives). Litteratur: Mourlot 409. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416


623. Marc Chagall, ”Bouquet multicolore”. Färglitografi, 1975, signerad med blyerts 33/50, tryckt hos Mourlot, Paris, utgiven av Maeght, Paris. 69 x 56 cm, bladstorlek 82 x 65 cm (Arches). Litteratur: Mourlot 735. (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 124 – 16 478

624. Marc Chagall, ”Saül et David”, ur: ”La Bible”. Handkolorerad etsning, 1931–39 (utgiven av Tériade, Paris 1952), signerad med initialer i blyerts 61/100. 30,3 x 24,3 cm, bladstorlek 54 x 39 cm (Arches). Litteratur: Sorlier 259. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354

625. Marc Chagall, ”Le veau d’or” ur: ”La Bible”. Handkolorerad etsning, utförd 1931–39, signerad med blyerts och numrerad 56/100. Utgiven av Teriade, Paris. 29 x 23 cm, bladstorlek 53,4 x 39 cm (Arches). Litteratur: Sorlier 236. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354

626. Marc Chagall, 71 st ur ”Les Âmes Mortes” de Nicolas Gogol. Ur upplagan om 285 exemplar på Arches/MBM/J. Perrigot–papper, 1923–1948, (publicerad av Teriade, Paris 1948). Plåtstorlek 22 x 27,5 cm. Bladstorlek 27,5 x 37,5 cm. Motiv nr 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 3x13, 15, 16, 2x19, 24, 25, 31, 2x33, 36, 4x37, 39, 2x40, 2x41, 3x43, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 61, 63, 64, 65, 67, 71, 2x72, 73, 2x74, 2x75, 2x76, 78, 80, 81, 82, 83, 2x84, 3x85, 2x90, 92, 94, 2x95, 96. Litteratur: Sorlier, ”Marc Chagall et Ambroise Vollard”, 1981, sid 20–73. (d)

Utropspris: SEK 70 000 – 80 000 / EUR 6 591 – 7 532


627. Marc Chagall, 21 st ur ”Les Âmes Mortes” de Nicolas Gogol. Ur upplagan om 50 exemplar på Japan–papper, 1923–1948, (publicerad av Teriade, Paris 1948). Plåtstorlek 21,5 x 28, bladstorlek 28 x 38,5 cm. Motiv nr 6, 10, 17, 27, 29, 30, 34, 35, 45, 47, 51, 57, 58, 59, 60, 66, 68, 69, 82, 87, 88. Litteratur: Sorlier, ”Marc Chagall et Ambroise Vollard”, 1981, sid 20–73. (d)

Utropspris: SEK 35 000 – 40 000 / EUR 3 295 – 3 766

628. Marc Chagall, ”Die Wollust, III” ur: ”Les Sept péchés capitaux”. Signerad i plåten, motivet från 1925, utgiven 1926, Etsning och torrnål i sanguine, plåtstorlek 17 x 11,7 cm. Bladstorlek 25 x 20,5 cm. Litteratur: Kornfeld 62 (d)

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 941 – 1 129

629. Marc Chagall (Efter), ”Carmen”. Färglitografi, 1967, av Charles Sorlier efter Marc Chagall, signerad med blyerts 200/200. 100,5 x 65,4 cm, bladstorlek 100,5 x 65,3cm (Arches). Litteratur: Mourlot, CS 39. (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 350 000 / EUR 28 248 – 32 956


630. Marc Chagall (Efter), ”Carmen”. Färglitografi, 1967, av Charles Sorlier efter Marc Chagall, signerad med blyerts 134/200. 100,5 x 65 cm, bladstorlek 101.5 x 65 cm (Arches). Litteratur: Mourlot, CS 39. (d)

Utropspris: SEK 225 000 – 250 000 / EUR 21 186 – 23 540

631. Marc Chagall (Efter), ”L’Ange du jugement”. Färglitografi, 1974, av Charles Sorlier efter Marc Chagall, signerad med blyerts 167/200, utgiven av Amis du Message Biblique Marc Chagall, Nice. 52 x 43 cm, bladstorlek 72 x 54,5 cm (Arches). Litteratur: Mourlot CS 45. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 708 – 5 649

632. Marc Chagall (Efter), ”Les Coquelicots”. Färglitografi, 1949, av Charles Sorlier efter Marc Chagall, signerad med blyerts 143/400, utgiven av Galerie Maeght, Paris. 55,5 x 40,8 cm, bladstorlek 64 x 47,8 cm. Litteratur: Mourlot CS 2. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416


633. Marc Chagall (Efter), ”Les Coquelicots”. Färglitografi, 1949, av Charles Sorlier efter Marc Chagall, signerad med blyerts 210/400, utgiven av Galerie Maeght, Paris. 55,5 x 40,8 cm, bladstorlek 64 x 47,8 cm (Arches). Litteratur: Mourlot CS 2. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416

634. Marc Chagall, ”Femme–oiseau”. Monotypi i färg, 1962, signerad Chagall i svart. Plåtstorlek 28 x 38 cm, bladstorlek 28 x 38,2 cm. Litteratur: Jean Leymarie & Gérald Cramer, Marc Chagall, Monotypes 1961–1965, Genève, 1966, nr. 7, sid. 76. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416

635. Marc Chagall, ”Aurore á Saint–Paul”. Färglitografi, 1968, signerad och numrerad 15/75. 56,5 x 38 cm. Bladstorlek 71,5 x 51,5 cm. (Arches). Litteratur: Mourlot 548 (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 124 – 16 478


636. Salvador Dalí, ”The song of songs of King Solomon” (12). Portfölj med 12 etsningar kolorerade med stencil och förgyllning på Arches–papper, signerade, tryckt hos Jacques David, utgiven av Leon Amiel, New York, med hans blindstämpel. Utgiven 1971. Denna portfölj är ur en Hors commerce–upplagan numrerad T i en upplaga om A–T. Plåtstorlekar ca 40 x 25 cm. Klotportfölj med bronsmedalj. Litteratur: Michler/Löpsinger 468–479. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 708 – 5 649

637. Sam Francis, ”Cut Throat”. Färglitografi, 1971, signed med blyerts och numrerad 32/62, tryckt av Gemini G.E.L., Los Angeles, med deras blindstämpel a tergo. Bladstorlek 114,5 x 79,5 cm. Litteratur: Gemini Publication Sequence Number, 312.

Utropspris: SEK 40 000 – 60 000 / EUR 3 766 – 5 649

638. Fernand Léger (Efter), ”La lecture”. Färglitografi, 1924, efter Fernand Léger, signerad med blyerts 226/350, utgiven av Louis Carré, Paris, stämpel a tergo. Bildstorlek 43,5 x 55,5 cm, bladstorlek 54,5 x 69,8 cm. Proveniens: Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm Litteratur: Saphire E23 (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354


639. Fernand Léger (Efter), ”Visage aux deux mains”. Signerad F.L samt med text a tergo ”Edition d’apres l’œuvre originale de F. Leger”, numrerad 25/250. Bemålad och glaserad keramik ca 45 x 39 cm. (d)

Utropspris: SEK 35 000 – 40 000 / EUR 3 295 – 3 766

640. Henri Matisse, ”Le loup (The Wolf)” ur ”Jazz”. Pochoir i färg, 1947, på Arches–papper, ur upplagan om 100 utan centralt mittveck. Utgiven av Tériade Éditeur, Paris, bladstorlek 42 x 65,5 cm. Utställningar: Riksförbundet för bildande konst utställning 264, kat nr 33. Litteratur: Duthuit books 22 (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 824 – 3 295

641. Henri Matisse, ”L’Homme endormi”. Akvatintetsning, 1936, signerad Henri Matisse och numrerad II/XXIV. Plåtstorlek 24,8 x 17,5 cm. Bladstorlek 33,4 x 26 cm. Proveniens: Galerie Pierre, Stockholm. Litteratur: Duthuit 771 (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416


642. Henri Matisse, ”L’Homme endormi”. Akvatintetsning, 1936, signerad Henri Matisse och numrerad XX/XXIV. Plåtstorlek 24,8 x 17,5 cm. Bladstorlek 33,5 x 26 cm. Proveniens: Carl Erik af Geijerstam, författare och essäist, Uppsala. Därefter i arv inom familjen. Litteratur: Duthuit 771 (d)

Utropspris: SEK 70 000 – 80 000 / EUR 6 591 – 7 532

643. Henri Matisse, ”Nu, jambe repliée – Étude de jambes”. Litografi tryckt på japanpapper, 1925, signerad och numrerad 8/25. 29,1 x 54 cm. Bladstorlek 45,5 x 55,5 cm. Litteratur: Duthuit 463 (d)

Utropspris: SEK 70 000 – 80 000 / EUR 6 591 – 7 532

644. Henri Matisse, ”Tête voilée” ur: Etudes pour la Vierge. Litografi 1950–51, signerad med blyerts 82/200. Bildstorlek 28 x 23 cm, (Annam appliqué 32 x 24,7 cm) bladstorlek 50 x 37,7 cm. Litteratur: Duthuit 640 (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 708 – 5 649


645. Henri Matisse, ”Le Renard Blanc (The white fox)”. Litografi, 1929, signerad och numrerad 42/75. 51.5 x 36,8 cm. Bladstorlek 66,5 x 50,5 cm. Litteratur: Duthuit 514. (d)

Utropspris: SEK 200 000 – 225 000 / EUR 18 832 – 21 186

646. Joan Miró, ”Le Styx”. Etsning och akvatint, 1958, signerad och numrerad 36/50. Plåtstorlek 17,5 x 24 cm, bladstorlek ca 32,5 x 50 cm. (BFK Rives), Tryckt hos Crommelynck et Dutrou och utgiven av Maeght. Proveniens: Galerie Pierre, Stockholm, Privat samling; därefter i arv. Litteratur: Dupin 159 (d)

Utropspris: SEK 18 000 – 20 000 / EUR 1 694 – 1 883

647. Joan Miró, ”Les brisants”. Etsning och färgakvatint 1958, signerad med blyerts VI/15, tryckt hos Crommelynck et Dutrou, Paris, utgiven av Jacques Dupin, GLM éditeur, Paris. 13,5 x 9,5 cm, bladstorlek 19,2 x 14 cm. Litteratur: Dupin 238. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354


648. Joan Miró, ”Personatges solars”. Etsning och färgakvatint med reliefprägling, 1974, signerad med blyerts 42/50, tryckt och utgiven av Gustavo Gili, Barcelona. Bladstorlek 63,8 x 89,5 cm. Litteratur: Dupin 648. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 354 – 2 824

649. Joan Miró, Ur: ”Ubu roi”. Färglitografi, signerad och numrerad 70/75. Utförd 1966. Arches papper, tryckt hos Mourlot, Paris utgiven av Teriade, Paris, bildstorlek 41 x 63,2 cm, bladstorlek 54 x 75 cm. Litteratur: Mourlot 403. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 824 – 3 295

650. Joan Miró, ”Les Geánts III”. Akvatint med reliefprägling, 1960, signerad med blyerts 9/50, tryckt av Crommelynck et Dutrou, Paris, utgiven av Maeght, Paris. 58,5 x 92 cm, bladstorlek 75 x 105 cm (BFK Rives). Litteratur: Dupin 278 (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354

651. Joan Miró, ”Dormir sous la lune”. Etsning, akvatint och torrnål i färg med carborundum, 1969, på Arches, signerad och numrerad 5/75, utgiven by Maeght Editeur, Paris. Bladstorlek 72,5 x 103 cm. Proveniens: Shorr–Goodwin Gallery Ltd., Arizona. Litteratur: Dupin 495. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532


652. Joan Miró, ”Intérieur et nuit”. Färglitografi, 1969, på tapet, signerad med svart krita 32/75, tryckt av Arte Adrien Maeght, utgiven av Maeght, Paris. Bladstorlek 95,5 x 54,5 cm. Litteratur: Mourlot 522. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 649 – 7 532

653. Joan Miró, ”Le penseur puissant”. Torrnålsetsning med aquatint och carborundum, signerad och numrerad 27/75. Utförd 1969. Tryckt hos Morsang, Paris, utgiven av Maeght, Paris. Arches. Bladstorlek 105,3 x 68,7 cm. Proveniens: Galerie Aix, Stockholm. Inköpt 1970/71. Bukowski Auktioner, Stockholm, Moderna Höstauktionen 2004, kat nr 438. Privat samling, Stockholm. Litteratur: Dupin 514 (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770


654. Pablo Picasso, ”Odalisque au collier de chien”, nr 39 ur: Series 156. Etsning, 1970, stämpelsignerad och numrerad 5/50. Plåtstorlek 50,5 x 53 cm. Bladstorlek 63,5 x 69,5 cm. Litteratur: Bloch 1894 (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 354 – 2 824

655. Pablo Picasso, ”La Célestine en action: Le pigeon” ur ”Séries 347”. Etsning, 1968, signerad och numrerad 17/50, Rives–papper. Plåtstorlek 9 x 12,5 cm. Bladstorlek 25 x 33 cm. Litteratur: Bloch 1564 (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354

656. Pablo Picasso, ”Jeune Seigneur fantoche avec un Reître, et deux Femmes nues”, ur ”Séries 347”. Etsning, 1968, signerad och numrerad 7/50. Plåtstorlek 20,7 x 27 cm. Bladstorlek 33 x 40,5 cm. Litteratur: Bloch 1734 (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354


657. Pablo Picasso, ”Raphaël et la Fornarina XVI” ur ”Séries 347”. Etsning, 1968, signerad och numrerad 17/50. Plåtstorlek 15 x 21 cm. Bladstorlek 28,5 x 35 cm. Litteratur: Bloch 1791 (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 354 – 2 824

658. Pablo Picasso, ”La Celestine” ur ”Séries 347”. Etsning, 1968, signerad och numrerad 24/50. Plåtstorlek 12,5 x 9 cm. Bladstorlek 32,5 x 25,5 cm. Litteratur: Bloch 1661 (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354

659. Pablo Picasso, ”Jeune Femme et vieux Mari”, ur: ”Séries 347”. Akvatintetsning, 1968, signerad och numrerad 10/50. Plåtstorlek 8,5 x 6 cm. Bladstorlek 32,5 x 25,5 cm (Rives). Litteratur: Bloch 1635 (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354


660. Pablo Picasso, ”Maja à la robe longue” ur ”Séries 347”. Etsning, 1968, signerad och numrerad 22/50. Plåtstorlek 12 x 6 cm. Proveniens: Galerie Berggruen, Paris. Privat samling. Litteratur: Bloch 1605 (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 354 – 2 824

661. Pablo Picasso, ”Portrait–Charge d’un Personnage, en Larmes” ur ”Séries 347”. Etsning, 1968, signerad och numrerad 17/50. Plåtstorlek 21 x 15 cm. Bladstorlek 35 x 28,5 cm. Litteratur: Bloch 1674 (d)

Utropspris: SEK 35 000 – 40 000 / EUR 3 295 – 3 766

662. Pablo Picasso, ”Couple aux champ, avec un putto couronné de fleurs” ur Séries 347. Etsning, 1968, signerad Picasso och numrerad 29/50. Plåtstorlek 31,5 x 31,5 cm. cm. Bladstorlek 49 x 45 cm. Proveniens: Galleri Östermalm, Stockholm. Litteratur: Bloch 1697 (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 766 – 4 708


663. Pablo Picasso, ”Femme vue de Dos”. Etsning, 1956, signerad med röd krita, numrerad 11/125. 37,5 x 28 cm, bladstorlek 56,5 x 37,5 cm. Blindstämpel Marais. Litteratur: Bloch 822. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 354 – 2 824

664. Pablo Picasso, ”Etreinte”. Etsning, 1963, signerad med blyerts 19/50. 34,5 x 42,1 cm, bladstorlek 50 x 60 cm (BFK Rives). Litteratur: Bloch 1113 (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 766 – 4 708

665. Pablo Picasso, ”L’artiste et l’Enfant”. Litografi, 1949, signerad i blyerts och numrerad 18/50. Bladstorlek 64,5 x 50 cm (Arches). Litteratur: Bloch 590 (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416


666. Pablo Picasso (Efter), ”Harlequin”, ur: ”Barcelona suite”. Färgoffset, 1966, efter Pablo Picasso, signerad med blyerts H.C., utgiven av Museo Picasso, Barcelona. 57,7 x 43,8 cm, bladstorlek 75,5 x 55,3 cm (Arches). Litteratur: Czwiklitzer 230 (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 824 – 3 295

667. Pablo Picasso (Efter), ”Femme dans l’atelier”. Färgoffsetlitografi, 1956, signerad med blyerts och numrerad 132/350. Utgiven av Guy Spitzer Éditeur, Paris och med deras blindstämpel och stämpel a tergo. 47,4 x 56,5 cm, bladstorlek 63,8 x 81 cm (Arches). (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416

668. Pablo Picasso (Efter), ”L’arlequin et sa compagne”. Färgljustryck, ca 1960, efter Pablo Picasso, utgiven av Guy Spitzer och med hans blindstämpel samt stämpel a tergo. Signerad och numrerad 12/125. 72,5 x 59 cm, bladstorlek 102,5 x 73,4 cm (Arches). (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 532 – 9 416


669. Pablo Picasso, ”Le Vieux Roi”. Linoleumsnitt i färg utfört 1963, signerad med blyerts och numrerad 47/160. Tryckt av Hidalgo Arnéra, publicerat av Galerie Louise Leiris (Paris). Bildstorlek 64.1 x 53 cm. Bladstorlek 75.2 x 62.2 cm (Arches). Litteratur: Bloch 1152 (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 416 – 11 770

670. Robert Rauschenberg, ”Spot”. Litografi, 1964. Signerad Rauschenberg och numrerad 32/37. (BFK Rives). Utgivarens blindstämpel ULAE, West Islip, New York. Bladstorlek 104,5 x 74,7 cm. Proveniens: Inköpt på 1960–talet. Därefter i arv inom familjen. Litteratur: Foster 24, Sparks 20

Utropspris: SEK 150 000 – 200 000 / EUR 14 124 – 18 832

671. Antoni Tàpies, ”A.T.”. Färgetsning, akvatint, karborundum och reliefprägling, 1985, signerad med blyerts HC 12/15, utgiven av Poligrafa, Barcelona. 75,5 x 74 cm. Litteratur: Galfetti 1017. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 883 – 2 354


672. Victor Vasarely, ”DYOK”. På etikett a tergo signerad Vasarely och numrerad 7/50. Utförd 1967. Multipel. 36 x 36 cm. Proveniens: Éditions Denise René, Paris. (d)

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 412 – 1 694

673. Victor Vasarely, ”Louisiana–mappen”. Den kompletta mappen innehållande 6 st serigrafier, 1985, signerad med blyerts och numrerade 206/275. Utgiven av Galerie Börjesson, Malmö och tryckt av Silium S.A och Atelier Arcay, Paris. 66 x 66 cm, bladstorlek 79 x 76 cm. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 824 – 3 295


Bukowskis Våren 2019

Så deltar du i våra auktioner

Det finns fyra sätt att lägga bud.

Contemporary Art & Design Stockholm Visning 4 – 8 april Auktion 9 april

1

Auktionssalen

2

Inropsuppdrag

Important Timepieces Stockholm Visning 4 – 8 april Auktion 9 april

Helsinki Spring Sale Helsinki Visning 26 april – 3 maj Auktion online 5 maj

Modern Art + Design Stockholm Visning 9 –14 maj Auktion 15 maj

Important Spring Sale Stockholm Visning 29 maj – 3 juni Auktion 4 – 5 juni

Helsinki Design Sale Helsinki Visning 3 – 12 juni Auktion online 13 juni

3 4

Välkommen till oss i auktionssalen, Berzelii Park. Kontakta oss gärna i god tid så registrerar vi en spade åt dig.

Registrera ditt maxbud hos oss så bjuder vi åt dig med minsta möjliga marginal.

Telefonbudgivning Ring in och bjud på auktionen med hjälp av någon av våra medarbetare. De lotsar dig genom hela processen.

Online Bjud direkt på auktionen online i realtid. Auktionen sänds live på www.bukowskis.com

Katalogpriserna anges i svenska kronor SEK och Euro €. Bukowskis allmänna villkor för köpare och säljare, budgivningsinstruktioner, blanketter för inropsuppdrag och telefonbud samt avvikande villkor för specifika objekt hittar du på www.bukowskis.com.

Bukowskis Stockholm Arsenalsgatan 2 Box 1754 111 87 Stockholm, Sweden T +46 8 614 08 00 F +46 8 611 46 74 www.bukowskis.com


Profile for Bukowskis

Bukowskis | Modern Art + Design No 616 | KONST | Maj 2019  

Viewing May 9th–14th at Bukowskis, Berzelii Park 1, Stockholm Open: Mon–Fri 11AM–6PM, Sat–Sun 11AM–5PM Auction May 15th from 10AM at Arsenal...

Bukowskis | Modern Art + Design No 616 | KONST | Maj 2019  

Viewing May 9th–14th at Bukowskis, Berzelii Park 1, Stockholm Open: Mon–Fri 11AM–6PM, Sat–Sun 11AM–5PM Auction May 15th from 10AM at Arsenal...

Profile for bukowskis