Page 1

Carl Larsson – minnesåret 2019 Visning 29 maj – 3 juni | Auktion 4–5 juni


Visning 29 maj – 3 juni. Auktion 4–5 juni, 2019 Berzelii Park 1, Stockholm

Chefsspecialist konst /Vice VD Andreas Rydén 0728 58 71 39 andreas.ryden@bukowskis.com

Chefsspecialist fine art & antikviteter Carl Barkman 0708 92 19 71 carl.barkman@bukowskis.com

Specialist klassisk konst 1800/1900–tal Pedro Westerdahl 0761 36 66 33 pedro.westerdahl@bukowskis.com

Specialist grafik, klassisk konst 1800/1900–tal Cecilia Berggren 0739 96 74 02 cecilia.berggren@bukowskis.com

Omslag: Sommar i Sundborn / Flicka i trädgård (detalj).

Chef Intag & försäljning. Specialist möbler, konsthantverk & asiatisk keramik Björn Extergren 0706 40 28 61 bjorn.extergren@bukowskis.com


Carl Larsson – minnesåret 2019 2019 är ett märkesår som markerar att ett sekel passerat sedan en av vårt lands mest folkkära konstnärer gick ur tiden. Carl Larsson avled den 22 januari 1919, sextiofem år gammal. Passande nog lämnade han jordelivet omgiven av sin familj, hemma i etsarstugan på Blindgatan i Falun. Dottern Brita var hemma och satt vid pianot, skriver konstnärens hustru Karin, och sjöng ”så vackert som aldrig förr”. Karin fortsätter: ”Då Carl skulle lägga sig fick han plötsligt en svår hufvudvärk men sade sedan med en lugn röst: ’Det känns så underligt – jag tror jag dör’. Inom en kort stund var det förfärliga öfver och Carl låg med fast slutna ögon”. När begravningen ägde rum den 27 januari deltog hela det lokala samhället med flaggor på halv stång och flertalet bybor närvarande – i sällskap av konstnärer som August Hagborg, Georg Pauli och Bruno Liljefors. Kransar kom från prins Eugen, Anders Zorn och Albert Engström. Åtskilliga andra vänner sände hälsningar genom uttalanden i pressen. Selma Lagerlöf, t ex skrev: ”hans solskenslynne [skall…] alltid le mot mig. Hans ärlighet, vänfasthet, pojkaktighet, älskvärda genialitet möter mig i varje hans verk”. Redan 1920 arrangerades en stor minnesutställning på Liljevalchs konsthall i Stockholm. Denna utställning kom sedan att följas av ett flertal andra, t ex Liljevalchs (1953), Nationalmuseum (1992), Nordiska Museet (1998), Prins Eugens Waldemarsudde (2009) och nu senast National– museum (2013). Carl Larssons konst är dock så mycket mer än en nationell angelägenhet. Redan under konstnärens

livstid var hans konst internationellt eftertraktad. Världs– utställningar och Salonger i Paris avlöstes av Biennalen i Venedig samt allehanda utställningar i Tyskland, Österrike, Nederländerna, Belgien samt USA för att bara nämna ett fåtal länder. När akvarellsviten Åt solsidan ställdes ut på 1915 års oerhört betydelsefulla utställning Panama–Pacific International Exposition i San Fransisco skrev t ex professor Eugen Neuhaus (Member of the International Jury of Awards in the Department of Fine Arts of the Exposition): “As an illustrator, though very different, Carl Larsson appeals in a comprehensive group of pictures in another gallery. Carl Larsson’s extraordinary resourcefulness in getting everything he needs out of the confines of his home has for years been the cause of his great popularity abroad, and in his thirty–three cheerful drawings he discloses his entire home life, in all the variety of happenings which makes married existence a success. His drawings are faultless, his sense of colour supple and refreshing, and his ability to make such extensive use of the relatively narrow atmo– sphere of his home without exhausting it proves his caliber”. Nyckeln till Carl Larssons internationella framgångar står, intressant nog, just att finna på hemmaplan. Carl och Karin Larssons familjeliv är noga skildrat av konstnären där vi som åskådare lärt känna deras hem och vanor genom otaliga illustrationer och målningar vilka etablerat Carl och Karin


som ”skapare av ett svenskt ideal”. Detta gäller framförallt motiven från Lilla Hyttnäs i byn Sundborn i Dalarna. Carl Larssons internationella ”segertåg” rullar alltjämt på. Sett till vår tid samt de senaste decennierna har konstnärens verk uppmärksammats på stora utställningar i New York, London, München, Bergen, Köpenhamn och Helsingfors, för att bara nämna några platser. På den senaste utställningen i Danmark (på Ordrupgaard museum, 24 september 2014 – 8 februari 2015) var, för övrigt, intresset så översvallande att samtliga utställningskataloger sålde slut! Ordrupgaards utställning föregicks av Nationalmuseums stora utställning Carl Larsson. L’imagier de la Suède, vilken visades på Petit Palais – Musée des Beaux–Arts de la Ville de Paris, våren 2014. Redan titeln på utställningen betonar Carl och Karin Larssons betydelse som skapare av en bestående bild av Sverige med det ”typiskt svenska”, vilket framförallt, de franska besökarna tog fasta på med stor förtjusning där de föreföll helt betagna av de utställda verken. Så sent som i höstas (september–december 2018) visade Sompo Japan Nipponkoa Museum of Art i Japan en om– fattande utställning, Carl Larsson and his Home – Art of the Swedish Lifestyle, som ett led i firandet av 150 år av diplomatiska kontakter mellan Sverige och Japan. Att Carl Larsson har en hängiven publik i Japan är allt annat än överraskande då konstnären i sina akvareller visar uppenbara

prov på inspiration från de japanska färgträsnitt som han uppskattade och samlade (de första inköptes redan i Paris i konstnärens unga år), många av vilka finns kvar än idag i läsrummet på Lilla Hyttnäs övervåning. Carl Larsson lär själv vid något tillfälle ha yttrat de berömda orden: ”Såsom artist är Japan mitt fosterland!”. Sedan finns det ju ett generellt kulturellt intresse, inte minst i Japan, för skandi– navisk konst och formgivning, där givetvis makarna Larssons arv är oerhört betydelsefullt ännu i våra dagar. Ett framstående museum på hemmaplan vilket uppmärk– sammar Carl Larssons minnesår är Zornmuseet i Mora vars sommarutställning 2019 tar fasta på vänskapen mellan Anders Zorn och Carl Larsson i utställningen ZORN & CARL LARSSON – konst & vänskap (30 maj – 1 september). Museidirektör Johan Cederlund berättar följande om ut– ställningen: ”Zorn och Carl Larsson träffades redan under studietiden vid Konstakademien och kom att stå varandra mycket nära. De festade tillsammans, skämtade i brev och bilder med varandra och talade öppenhjärtigt om sina med– och motgångar. En orolig själ, dold bakom skämtsamhet och upptåg, och en världsman som aldrig tvivlade på sin egen förmåga som artist; trots att de var så olika till temperament hyste de inför varandras konst respekt och stor beundran. På utställningen kan man följa detta i brev och vängåvor, porträtt och karikatyrer. Och här visas förstås även några av konstnärernas mest kända verk.”


Vad vore, emellertid, ett minnesår som hyllar Carl Larsson utan aktiviteter i Sundborn med omnejd? På Carl Larsson– gårdens hemsida står att läsa:

utgör inget undantag. Årets Important Spring Sale inne– håller ett flertal betydande verk i form av såväl akvareller som pasteller och oljemålningar.

”Carl Larsson – minnesåret 2019

Utbudet av akvareller utgörs av riktiga favoriter som Sommar i Sundborn (1913). Den bedårande trädgårdsbilden från Sundborn kommer närmast från en privat fransk samling i Paris där den befunnit sig i ett par decennier efter att ha förvärvats av en internationell samlare vilken förälskade sig i Carl Larssons sägenomspunna skildringar av Sverige. I motivet står verkligen den svenska sommaren i sin fullaste prakt där kompositionen fångar konstnärens dotter Lisbeth, hemma på ledighet från sitt arbete i England, sittande på gårdsplanen bakom Lilla Hyttnäs. Hennes gröna klänning samt den röda pinnstolen utgör koloristiska blickfång, eller accenter, vilka får resonans i förgrundens översinnligt prunkande trädgårdsblommor med bl a vallmo, pioner och smörblommor. I fonden känner vi igen bron där familjens roddbåt brukade ligga förtöjd samt bortom den Sundborns– ån med Bullerholmen på ena sidan och vidsträckta åkerfält på den andra. Det är ett äkta uttryck för det slags vardags– poesi som Carl Larsson så genialiskt fäste på papper eller duk och som ännu i våra dagar älskas världen över.

Det är 100 år sedan Carl Larsson dog i sin etsarstuga på Blindgatan i Falun, men hans mångsidiga konst fortsätter att påverka oss än i dag. Carl Larsson är en riktig influencer, ständigt modern. För att uppmärksamma minnesåret har Faluns kulturella verksamheter gått samman för att ge flera nutida perspektiv på Carls konstnärskap – utställningar, workshops, konstvisningar, föredrag, konserter, stads– vandringar, street art, performance art, vandring över berget och mycket mer! Men Karin då? Utan henne hade Carl troligen inte blivit den konstnär vi känner och älskar – där han är, finns Karin alltid med”. Har man inte vägarna förbi Mora, Falun eller Sundborn finns tillfälle att besöka Bukowskis visning av Important Spring Sale (29 maj – 3 juni 2019 på Berzelii Park 1) där flertalet verk av Carl Larsson kommer att utgöra ett be– tagande blickfång. Bukowskis har en lång tradition av framgångsrika försälj– ningar avseende framstående verk av Carl Larsson. Redan hösten 1920 såldes exempelvis pastellen Alma från 1887 som en del av auktionen Ingeniör Carl Robert Lamm å Näsbys synnerligen värdefulla samling. Minnesåret 2019

Det var just på de vidsträckta åkerfälten bortom Sundborns– ån som Carl Larsson fann motivet till Havreskärning I (1915) där skördearbetet sker på den så kallade Sparstäkten, som är synlig från familjens hem Lilla Hyttnäs. Åkermarken


ingick i ägorna till Spadarvet, vilket var konstnärens lant– bruksegendom i Sundborn. Mannen som skär havren är Erik Kvarnberg, Carl Larssons dåvarande rättare på Spad– arvet. Carl Larsson förvärvade Spadarvet år 1897 för att nyttjas som “skafferi” och extra utrymme för den växande familjen samt tillresta gäster. Inledningsvis sköttes jord– bruket av rättaren Johan Johansson med hustru Johanna. Några år senare tog Erik och Hilma Kvarnberg över jord– bruket. De bodde då i huset som följaktligen idag kallas “Kvarnbergs stuga”. Deras dotter Greta, vilken senare gifte sig Elfström, arbetade många år som guide på Carl Larsson– gården. Greta berättade inlevelsefullt om det strävsamma livet i byn och ibland kunde det hända att tillresta turister möttes av Gretas lapp på dörren till Carl Larsson–gården: “Kommer straxt – hämtar korna”. Carl Larssons stadigt växande familj, i kombination med Lilla Hyttnäs geografiska belägenhet, medförde behov av ett utökat fastighetsbestånd. Extra viktigt var att försäkra sig om en bostad i Falun då detta betydligt underlättade för barnens skolgång. I Vet du vad? Var god och glad! (1911) fångar den subtilt ljussatta interiören Carl och Karin Larssons två yngsta barn, Kersti och Esbjörn, där de står i Mutter på Tuppen, den lilla byggnad intill Carl Larssons skolhus– håll på Blindgatan i Falun som konstnären använde som etsarstuga. Akvarellen visades på sin tid på såväl Grosse Berliner Kunstausstellung i Berlin, 1912 (under titeln Grolle

nicht!) som i Helsingfors och Åbo, året därpå. Som om inte detta var nog ingick den även i den berömda Baltiska utställningen i Malmö, 1914 samt ingick i Carl Larssons kollektion på den prestigefulla invigningen av Liljevalchs konsthall i Stockholm (Invigningsutställning. Larsson– Liljefors–Zorn), 1916 (under titeln Esbjörn led) där även Havreskärning I visades upp för en förtjust publik. Även om Carl Larssons namn för många kommit att bli synonymt med de, ytmässigt betonade samt med kalli– grafisk precision utförda, akvareller konstnären excellerade i så var han även en oerhört skicklig målare i oljeteknik. Ett högintressant tidigt arbete i denna teknik utgörs av den smått impressionistiska Eiffeltornet under byggnad (1888) utförd på plats i Frankrikes huvudstad. Carl Larsson har avbildat ingenjör Gustave Eiffels, numera legendariska samt älskade, torn under konstruktion inför nästa års världs– utställning i staden. Målningen redovisar tydligt hur Carl Larsson var väl förtrogen med sin generations landvinningar vad gäller måleri en plein air, där konstnärerna vände ateljéerna ryggen för att verka, ute i det fria, på plats framför motivet. Tillvägagångssättet förtydligas av den begränsade storleken på målningen som kommer av det var besvärligt att skapa kompositioner av större storlek utomhus. Om målningens storlek kommer av praktiska betingelser så har dess format helt andra anledningar. Det kan tyckas märkligt att Carl Larsson väljer ett så pass


nära utsnitt av motivet att Eiffeltornet förefaller vara färdig– byggt då målningen uttryckligen heter Eiffeltornet under byggnad. Carl Larsson har emellertid, i enlighet med dåtidens landvinningar inom det internationella måleriet, valt att tillämpa ett djärvt beskuret perspektiv i kompositionen vilket var à la mode i Frankrike där dåtidens konstnärer fann påtaglig inspiration i de japanska träsnitten. Paris– bilden ingick ursprungligen i fru Kersti Friebergs (född Larsson, konstnärens dotter) samlingar i Sundborn och har visats på betydelsefulla utställningar på Liljevalchs konsthall (Carl Larsson. Minnesutställning), 1953 samt Nationalmuseum (Carl Larsson), 1992. Ett senare arbete i olja utgörs av det eleganta porträttet Elof (1916). Den spjuveraktige samt rysligt charmiga gossen vid namn Elof var son till Sundborns lokale målare Carl Oscar Person. Målare Persson var en av de många skickliga lokala hantverkare som hjälpte konstnärsparet Carl och Karin Larsson att realisera den sägenomspunna byggnads– och inredningsstil som än idag drar otaliga besökare till Lilla Hyttnäs i Sundborn. Målare Persson förevigades av Carl Larsson i ett porträtt vilket ingår i porträttsamlingen i det lokala församlingshemmet. Värt att nämna emellertid är att han också skymtar fram, utanför fönstret, i Carl Larssons älskade samt säregna akvarell Suzanne och en ann’ (94 x 62,5 cm, privat ägo) från 1901 vilken avbildats på såväl omslaget till utställningskatalogen Carl Larsson

(Brooklyn Museum, New York, 1983) som Michael Snodins och Elisabet Stavenow–Hidemarks bok Carl och Karin Larsson. Skapare av ett svenskt ideal (1998). I sin bok från 1999 skriver Ulwa Neergaard följande om målningen: “Elof, ett av målare Perssons tre barn, står just innanför dörren i Verkstaden på Lilla Hyttnäs i Sundborn. Han är klädd i tröja och toppluva. De bara händerna håller han blygt sammanflätade framför sig. Till höger om honom står telefonen på en hylla, som hör till den väggfasta soffan i Verkstaden. I samma brev, daterat den 15 juni 1916, som dr Adolf Anderberg, Carl Larssons försäljningskanal i Syd– sverige, skickar sin remissa till Carl Larsson för ELOF, skriver han: ‘Elof var mångas stora glädje, så länge den hängde hemma hos mig. Om dess första öden i den nya familjen måste jag berätta en liten nätt historia. Där finns små barn i huset och genast blefvo flickorna rivaler om pojken. Den minsta lilla – 3 år – såg också mycket betagen ut men smög sig ganska snart bort. Om en stund kom hon släpande ner för trapporna med sin dockvagn med inneliggande docka och placerade allt detta vid Elofs fötter. Hon kunde inte lida, att en sån vacker gosse skulle ha det ensamt. Är det inte rart? Barn är förtjusande ibland!’ ”. Att barn, i sanning, kan vara förtjusande intygas även av Georg Nordensvan som i sin biografi över Carl Larsson från 1921 skriver följande: “Ett barnporträtt som ‘Elof’ med hopknäppta händer och en oefterhärmlig glimt i ögat under toppluvan är ett litet mästerverk av spjuveraktig humoristisk karakteriserings–


konst”. Elof har visats på den prestigefulla invigningen av Liljevalchs konsthall (Invigningsutställning. Larsson–Liljefors– Zorn), 1916, Svenska Konstutställningen Charlottenberg, Köpenhamn, samma år samt på Carl Larssons minnesut– ställning på Liljevalchs 1953. Monumentalmåleri är den tveklöst minst kända delen av Carl Larssons verksamhet. Detta trots att dessa verk är hans till formatet största samt de som han själv i flera avseenden satte högst. Kulmen nåddes när Carl Larsson år 1896 fick den prestigefulla uppgiften att utföra fresker på de sex väggfälten i Nationalmuseums nedre trapphus. En av de sex freskerna: Lovisa Ulrika och Carl Gustav Tessin avbildar en scen där den berömde överintendenten förevisar drott– ningen några av de konstskatter han fört hem från Paris, t ex Venus triumf av Francois Boucher. Pastellen Jenny (troligtvis utförd omkring 1895–96), där modellen avbildats sittande i profil iklädd en ensemble som andas 1700–tal, kan möjligtvis vara en förstudie till fresken i fråga. Redan innan arbetet med Nationalmuseifreskerna hade av– slutats erhöll Carl Larsson en beställning på en stor plafond samt sex lunetter i Operans publikfoajé, den så kallade guld– foajén. Möjligtvis kan man koppla Kvinnofigur och himmel till detta projekt från 1897 där konstnären bl a avbildade den legendariska sångerskan Jenny Lind i rollen som Norma. Oljemålningen i fråga förvärvades av nuvarande ägares

anfader 1918 och har därefter funnits i samma familjs ägo. Carl Larssons monumentalmåleri begränsades inte bara till offentliga byggnader i huvudstaden. 1902–03 utförde konstnären en elva meter lång målning för aulan i latin– läroverket i Göteborg (nuvarande Hvitfeldtska Gymnasiet), beställd samt bekostad av Pontus Fürstenberg, Robert Dickson och August Röhss. Konstnären experimenterade inledningsvis med ett motiv föreställande Sankt Göran och draken. En försommardag fick han dock i Sundborn se en skara skolbarn på väg att städa och smycka skolan inför examen. De bar på viskor och borstar samt hade även björk– löv, kransar och fång av blommor i händerna. Synintrycket låg till grund för Ute blåser sommarvind, vars titel hämtats från en vaggvisa av Samuel Hedborn. Carl Larsson utformade scenen som en långsträckt fris där tåget av ungdomar drar fram i ett ljust landskap. Under arbetet med Ute blåser sommarvind gjorde Carl Larsson ett antal studier till vilka hör den friska akvarellen Flickan med ämbar (1902–03). Akvarellen förvärvades på ett tidigt stadium av Herman Lindell varefter den ärvts inom familjen och prytt deras olika hem i såväl Sverige och Finland som Nederländerna. De totalt åtta verk av Carl Larsson som ingår i Important Spring Sale 2019 representerar ett rikt samt varierat urval vilket spänner över större delen av hans konstnärskap, från 1888 till 1916. För alla älskare av Carl Larssons konst finns således mycket att se fram emot under detta minnesår 2019.


379. Sommar i Sundborn / Flicka i trädgård. Signerad C.L. inom en cirkel och daterad 1913. Akvarell 53 x 76 cm. Proveniens: Stockholms Auktionsverk, ”Stora Kvalitén”, 29–30 maj 2002, kat nr 2132; privat samling, Paris. Litteratur: Ulwa Neergaard, ”Carl Larsson. Signerat med pensel och penna”, 1999, upptagen i katalogdelen under år 1913, sid 147 som nr 1524.

Utropspris: SEK 3 000 000 – 3 500 000 / EUR 286 533 – 334 288


460. Vet du vad? Var god och glad! / Esbjörn led / Grolle nicht. Signerad C.L inom cirkel och daterad 1911. Akvarell 69 x 103 cm. Proveniens: Ursprungligen i överintendent Axel Lagrelius samling (inköpt direkt av konstnären år 1913); privat samling; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 580, ”Vårens Klassiska”, 2–5 juni 2014, kat nr 564; privat samling. Utställningar: Grosse Berliner Kunstausstellung, Berlin, april 1912 (under titeln ”Grolle nicht!”); Helsingfors och Åbo, 1913, kat nr 31; Baltiska utställningen, Malmö, 15 maj – 4 oktober 1914, kat nr 80 (under titeln ”Var god och glad”); Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Invigningsutställning. Larsson–Liljefors–Zorn”, mars– april 1916, kat nr 86 (under titeln ”Esbjörn led”). Litteratur: Ernst Malmberg, ”Larsson–Liljefors–Zorn. En återblick”, 1919, omnämnd sid 35–36 samt avbildad helsida; Ulwa Neergaard, ”Carl Larsson. Signerat med pensel och penna”, 1999, upptagen i katalogdelen under år 1911, sid 136 som nr 1436.

Införselmoms tillkommer på klubbat pris. Utropspris: SEK 3 500 000 – 4 000 000 / EUR 334 288 – 382 044


502. Eiffeltornet under byggnad. Signerad C.L. och daterad Paris 1888. Olja på pannå 26 x 35 cm. Proveniens: Ursprungligen i fru Kersti Friebergs (född Larsson, konstnärens dotter) samlingar, Sundborn; Åmells konsthandel, Stockholm; privat samling. Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Carl Larsson. Minnesutställning ”, september – oktober 1953, kat nr 99; Blaafarveværket, Modum, Norge, ”Sommaren med Carl Larsson”, maj – september 1989, kat nr 19; Nationalmuseum, Stockholm, ”Carl Larsson”, 6 februari – 10 maj 1992, kat nr 269; Göteborgs Konstmuseum, ”Carl Larsson”, 7 juni – 30 september 1992, kat nr 269. Litteratur: Ulwa Neergaard, ”Carl Larsson. Signerat med pensel och penna”, 1999, avbildad i färg sid 103 och upptagen i katalogdelen under år 1888, sid 37 som nr 354.

Utropspris: SEK 300 000 – 350 000 / EUR 28 653 – 33 429


496. Havreskärning I / Havreskörd I. Signerad C.L. inom cirkel samt daterad 1915. Akvarell 70 x 100 cm. Proveniens: Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Stockholm (enligt anteckning i Carl Larssons kassabok såld år 1916 genom Fritzes för 2.500 kronor); direktör C. Eiserman, Borås; privat samling. Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Invigningsutställning. Larsson–Liljefors–Zorn”, mars–april 1916, kat nr 120. Litteratur: Ernst Malmberg, ”Larsson–Liljefors–Zorn. En återblick”, 1919, om-nämnd sid 38 samt avbildad i interiörfoto från utställningen; Ulwa Neergaard, ”Carl Larsson. Signerat med pensel och penna”, 1999, avbildad i färg sid 540 samt upptagen i katalogdelen under år 1915, sid 159 som nr 1634.

Utropspris: SEK 1 000 000 – 1 200 000 / EUR 95 511 – 114 613 EUR


425. ”Jenny”, förmodad förstudie till ”Lovisa Ulrika och Carl Gustav Tessin” (en av Nationalmuseifreskerna från 1896). Signerad C.L. Troligtvis utförd omkring 1895–96. Pastell på papper 62 x 44,5 cm. Utropspris: SEK 250 000 – 275 000 / EUR 23 878 – 26 266


340. Elof / Lille Elof. Signerad C.L. inom en cirkel och daterad 1916. Olja på duk 75 x 33,5 cm. Proveniens: Privat samling (i sin kassabok har Carl Larsson antecknat: ”Såldt 1916: Elof gen. Dr. Ad. Anderberg, Malmö 1.500 kronor”); byggnadsingenjör Herman Sandberg, Stockholm; Beijers Auktioner, Stockholm, auktion 3, ”Höstauktionen”, 21–23 november 1984, kat nr 77; privat samling. Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Invigningsutställning. Larsson–Liljefors–Zorn”, mars–april 1916, kat nr 135; Svenska Konstutställningen Charlottenberg, Köpenhamn, november –december 1916, kat nr 435; Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Carl Larsson. Minnesutställning”, 1953, kat nr 360. Litteratur: Ernst Malmberg, ”Larsson–Liljefors–Zorn. En återblick”, 1919, omnämnd sid 42; Georg Nordensvan, ”Carl Larsson. II. 1890–1919”, SAK, 1921, omnämnd sid 201; Ulwa Neergaard, ”Signerat med pensel och penna”, 1999, upptagen i katalogdelen under år 1916, sid 161 som nr 1664.

Utropspris: SEK 1 000 000 – 1 200 000 / EUR 95 511 – 114 613


341. Kvinnofigur och himmel. Signerad C.L. Olja på duk lagd på papp–pannå 40 x 30,5 cm. Proveniens: Förvärvad av nuvarande ägares anfader, 1918; därefter i familjen. Litteratur: Ulwa Neergaard, ”Carl Larsson. Signerat med pensel och penna”, 1999, upptagen i katalogsupplementet under år 1896–1897, sid 70 som nr 819.

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 551 – 11 939


428. Flickan med ämbar. Signerad C.L. Utförd 1902–03. Akvarell, täckvitt och blyerts på papper 52,5 x 34 cm. Proveniens: Herman Lindell; Helmer Lindell; Louise Margareta Fogelberg (née Lindell); i arv. Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Carl Larsson. Minnesutställning”, 6 mars – 5 april 1920, kat nr 189. Litteratur: Ulwa Neergaard, ”Carl Larsson. Signerat med pensel och penna”, 1999, upptagen i katalogsupplementet under år 1902–1903, sid 89 som nr 1021.

Utropspris: SEK 300 000 – 350 000 / EUR 28 653 – 33 429


Bukowskis Hösten 2019

Så deltar du i våra auktioner Det finns fyra sätt att lägga bud.

Helsinki Design Sale Helsingfors Visning 18 oktober – 25 oktober Auction online 27 oktober

1

Auktionssalen

2

Inropsuppdrag

Contemporary Art & Design Stockholm Visning 7–11 november Auktion 12 november

Important Timepieces Stockholm Visning 7–11 november Auktion 12 november

3

Finnish Contemporary Art Helsingfors Visning 8–15 november Auktion online 17 november

Modern Art + Design Stockholm

4

Välkommen till oss i auktionssalen, Berzelii Park. Kontakta oss gärna i god tid så registrerar vi en spade åt dig.

Registrera ditt maxbud hos oss så bjuder vi åt dig med minsta möjliga marginal.

Telefonbudgivning Ring in och bjud på auktionen med hjälp av någon av våra medarbetare. De lotsar dig genom hela processen.

Online Bjud direkt på auktionen online i realtid. Auktionen sänds live på www.bukowskis.com

Visning 21–25 november Auktion 26 november

Helsinki Winter Sale Helsingfors

Katalogpriserna anges i svenska kronor SEK och Euro €. Bukowskis allmänna villkor för köpare och säljare, budgivningsinstruktioner, blanketter för inropsuppdrag och telefonbud samt avvikande villkor för specifika objekt hittar du på www.bukowskis.com.

Visning 29 november – 6 december Auktion online 8 december

Important Winter Sale Stockholm Visning 5 –10 december Auktion 11 –12 december

Bukowskis Stockholm Arsenalsgatan 2 Box 1754 111 87 Stockholm, Sweden T +46 8 614 08 00 F +46 8 611 46 74 www.bukowskis.com


Profile for Bukowskis

Bukowskis | Important Spring Sale No 617 | CARL LARSSON | Juni 2019  

Bukowskis framgångsrika auktionssäsong har nu nått fram till Important Spring Sale, vars visning slår upp portarna den 29 maj. Vi är stolta...

Bukowskis | Important Spring Sale No 617 | CARL LARSSON | Juni 2019  

Bukowskis framgångsrika auktionssäsong har nu nått fram till Important Spring Sale, vars visning slår upp portarna den 29 maj. Vi är stolta...

Profile for bukowskis