Page 1

Foto: Henning Bagger

Guide

December 2013 - Se flere guider p책 bt.dk/plus og b.dk/plus

1sid6er

Oversigt: Her f책r du den bedste

hospitalsbehandling


Landets bedste behandling INDHOLD:

Her får du den bedste behandling........................................... 4 Sådan er vinderne fundet............................................................ 6 Her er landets bedste afdelinger.............................................. 7 De bedste store hospitaler.......................................................... 8 De bedste mellemstore hospitaler.......................................... 8 Bedst til hjerte-kar-sygdomme................................................. 8 De bedste små hospitaler............................................................ 9 Bedst til ortopædkirugi................................................................. 9 Bedst til mave-tarmsygdomme..............................................10 Bedst til fødsler................................................................................10 Bedst til gigt......................................................................................11 Bedst til øre- næse- og halssygdomme...............................11 Bedst til kræft (klinisk onkologi)..............................................12 Bedst til lungesygdomme..........................................................12 Bedst til øjensygdomme.............................................................13 Bedst til gynækologi.....................................................................13 Ud med sproget! Tryg ved det dårligste hospital...........15 Find hjælp...........................................................................................15 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus og www.b.dk/plus, Ansv. chefredaktør: Olav Skaaning Andersen, Redaktør: Mette Bernt Knudsen, Bemærk: Der kan være omtalt forhold, der ikke længere er gældende. Se udgivelsesdato på forsiden af publikationen.

2


3


Her får du den be Det er ikke ligegyldigt, hvilket hospital du vælger at blive indlagt på. Der er nemlig forskel på kvaliteten, viser nye tal Heidi Pedersen hped@bt.dk Torben Bagge bagge@bt.dk

Skal du have nyt knæ eller ny hofte, gør du klogt i at blive indlagt i Odense eller på hospitalet i Herning. Venter du familieforøgelse, er du i de bedste hænder hos lægerne på Riget og i Viborg. Og er du plaget af gigt, er hjælpen bedst på Aarhus Universitetshospital og i Holstebro, viser en ny undersøgelse. Uanset om du er ramt af kræft, en blodprop eller en anden alvorlig sygdom, er det altafgørende - og ofte livsvigtigt - at få en hurtig diagnose og en fejlfri, professionel behandling. Men som det ser ud i dag, er du ikke altid sikker på at få den samme kvalitet i behandlingen. Der er nemlig stor forskel på, hvor gode de danske sygehuse er til at behandle en række forskellige sygdomme. Det viser en gennemgang af en række videnskabelige databaser og årsrapporter, som fag-

4

bladet Dagens Medicin netop har offentliggjort. Ifølge direktør for Patientforeningen Danske Patienter, Morten Freil, er det ikke tilfredsstillende: - Vi skal naturligvis arbejde på at få et højt og ensrettet niveau. Som patient er det ikke godt nok, at man ikke kan være sikker på, at man får den bedste kvalitet der, hvor man bliver indlagt, siger han. Bedst i Aarhus Dagens Medicin har gennemgået 33 forskellige specialer. Her viser det sig, at Aarhus Universitetshospital - skarpt forfulgt af Riget - klarer sig bedst med i alt 14 førstepladser blandt de 33 mulige. Dermed løber hospitalet med titlen som Danmarks bedste hospital - i gruppen af store hospitaler. Det er specialer som bl.a. gigtog rygsygdomme, lungesygdomme, mave-tarmsygdomme og gynækologi, Aarhus-lægerne mestrer bedre end de andre. En af grundene til, at Aarhusianerne løber med førstepladsen, skyldes bl.a., at de er gode til at samarbejde og foretage grundige overleveringer afdelingerne imellem. F.eks. har hospitalet indført en såkaldt ’stafetmodel’, som betyder, at

den henvisende afdeling beholder ansvaret for patienten, indtil den modtagende afdeling med sikkerhed har taget over. Det begrænser risikoen for, at henvisninger går tabt eller bliver misforstået, når f.eks. en kræftpatient henvises fra én afdeling til en anden. - Muligheden for faglig sparring, hvor vi kan vende komplicerede patienter, bidrager til en høj faglig standard, siger afdelingslæge på onkologisk afdeling i Aarhus Mette Haae til Dagens Medicin. I det hele taget scorer de store sygehuse højest point i fagbladets undersøgelse. Men det betyder ikke, at man af den grund altid skal vælge de mindre sygehuse fra. Det mener direktør i Danske Patienter Morten Freil: Mere erfaring - Man skal have for øje, at de ofte er gode til at skabe bedre sammenhæng i patientens forløb, så der sker færre fejl. Det ved vi fra forskellige opgørelser, at patienterne vægter højt. Til gengæld ved vi også, at de større hospitaler ofte foretager flere operationer, og det giver noget erfaring, som udmunder i en bedre kvalitet, siger han. Fagbladet har bl.a. vurderet behandlingskvaliteten ud fra parametre som f.eks. dødelig-


edste behandling hed og antallet af re-operationer. Men det er ikke data, der er tilgængelige, hvis man som patient selv vil vælge sygehus: - Som det ser ud i dag, kan man frit vælge sygehus i Danmark. Men det er vores oplevelse, at det ikke fungerer særlig godt i praksis. Hvis jeg som patient f.eks. går ind på hjemmesiden eSundhed.dk, hvor man bl.a. kan søge information om behandlingskvalitet, får jeg ikke nødvendigvis den fornødne viden. Hvis jeg f.eks. vil vide, hvor det er bedst at få foretaget en ballonudvidelse, kan jeg kun finde oplysninger angående det årlige antal operationer. Det er selvfølgelig en vigtig information, men er det tilstrækkeligt? Jeg ville f.eks. også gerne vide, hvor mange komplikationer der havde været, siger Morten Freil. Han råder derfor patienterne til at spørge deres praktiserende læge om, hvilken kvalitet de kan forvente på det pågældende sygehus. - Når de data, der foreligger, ikke er tilstrækkelige, er folk desværre tilbøjelige til at vælge det sygehus med kortest afstand til ens bopæl. Vi skal have nogle mere tilgængelige data, hvor man sikrer sig, at det giver et reelt billede af kvaliteten, siger han.

Kirurgerne i gang på Aalborg Universitetshospital. Foto: Henning Bagger 5


Sådan er vinderne fundet Det er fagbladet Dagens Medicin, der har gennemgået og vurderet hospitalernes behandlingskvalitet inden for 33 specialer. Det har de gjort på baggrund af årsrapporter og kvalitetstal fra godt 50 databaser, hvor man bl.a. har set på, om afdelingerne overholder de aftalte målsætninger, på dødeligheden, hvor hurtigt diagnosen fastsættes og behandlingen udføres, kvaliteten af operationen og behovet for reoperationer. 1.104 speciallæger har via en spørgeskemaundersøgelse været med til at vurdere, hvor meget de enkelte parametre skulle vægtes. Behandlingskvalitet udgør 75 pct. af grundlaget for kåringen af de bedste sygehusafdelinger. Data om patienttilfredshed fra Landsundersøgelsen for Patientoplevelser (LUP) har også indgået i vurderingen af, hvem der skulle løbe med æren som Danmarks bedste hospital. Patienterne er bl.a. blevet spurgt om tryghed ved udskrivning. Endelig er undersøgelsen baseret på en såkaldt ’Omdømmeanalyse’, hvor 3289 læger, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige har svaret på spørgsmål om deres kendskab til et givent sygehus.

6


Her er landets bedste afdelinger Danmarks bedste - ud fra en gennemsnits-beregning Sygehusene er inddelt i to grupper; specialiserede og højt specialiserede, alt efter hvor komplicerede behandlinger de er godkendt til at udføre af Sundhedsstyrelsen. For eksempel er det meget få sygehuse i Danmark, der udfører akutte ballonudvidelser - en teknik, der skal højt specialiserede læger til at udføre. Inden for de enkelte specialer har sygehuset højst kunnet få 400 point.

7


BEDST TIL HJERTE-KARSYGDOMME En såkaldt ’hybridstue’ er forklaringen på, at Odense er bedst til at behandle hjertesygdomme. Operationsstuen er spækket med al slags avanceret udstyr, også røntgenudstyr, og flere specialister end normalt arbejder tæt sammen her.

8


BEDST TIL ORTOPÆDKIRURGI Odense har vist sig at være langt de bedste til to typer knæ-operationer. Hospitalet, der nu laver flest forskellige ortopædkirurgiske operationer herhjemme, er tordnet frem fra en femteplads sidste år. Hospitalsenheden Vest i Herning er blevet særlig dygtige til især hofteoperationer (gået fra 12. til en førsteplads på bare et år).

9


BEDST TIL MAVE-TARMSYGDOMME

De to store, Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet, deler førstepladsen. Det er konklusionen, når man har lagt tallene sammen fra en patientundersøgelse og kollegers ’omdømmescore’. Rigshospitalet fører på patienttilfredshed, men det er lige omvendt, når man kigger på omdømme-afstemningen. Køge har med raketfart indtaget en førsteplads blandt de specialiserede sygehuse (nr. 16 sidste år) - efter fine kollegiale vurderinger.

BEDST TIL FØDSLER

Vinderen Rigshospitalet er særlig dygtigt til at tage hånd om de førstegangsfødende, og man har nu planer om flere familiestuer. På 10 år er antallet af fødende fordoblet til 6.500. Afdelingen kan prale af at have færre kejsersnit end andre steder. Viborgenserne hiver sejren i land på gode kvalitetsdata for de tidlige graviditetskomplikationer.

10


BEDST TIL GIGT

De to midtjyske hospitaler i Århus og Holstebro (Hospitalsenheden Vest) er sikre vindere, målt på den faglige kvalitet. Det er især den såkaldt biologiske behandling, man har fine resultater med.

BEDST TIL ØRE-, NÆSE- OG HALSSYGDOMME

Aarhus og Køge løber med førstepladserne, fordi de især har meget fine resultater med behandling af forskellige typer søvnforstyrrelser, især den farlige sygdom søvnapnø, der kan ende med at koste livet. Her bliver patienterne ofte hurtigere tilbudt den meget vigtige CPAPbehandling, der holder luftvejene åbne under søvnen.

11


BEDST TIL KRÆFT (Klinisk onkologi)

Odense scorer topkarakterer på især behandlingen af lungekræft og hjernekræft. Hospitalsenheden Vest klarer sig bedst i behandlingen af brystkræft. Begge hospitaler har flest patienter, som er tilfredse med den ambulante behandling.

BEDST TIL LUNGESYGDOMME

Landets bedste til behandling af lungesygdomme finder man i et midtjysk bælte fra Viborg til Aarhus. Top-placeringen skyldes dels, at de er særlig gode til behandling af lungesygdommen KOL, dels den højeste patient-tilfredshed. Generelt ser det ud til, at afdelingen vest for Storebælt er bedst til at behandle lungesygdomme.

12


BEDST TIL ØJENSYGDOMME

Jyske øjenafdelinger i Aarhus og Aalborg snupper i år førstepladserne i specialet oftamologi (øjensygdomme), målt på alene patienttilfredshed.

BEDST TIL GYNÆKOLOGI

Gynækologien på Aarhus Universitetshospital får maksimumpoint i kåringen af landets bedste afdelinger. Det skyldes især, at man er gode til at opfange og behandle æggestokkræft. Afdelingen har oprettet en telefonisk hotline, kaldet ’Onkofonen’, der sikrer, at en kræftmistænkt kvinde hurtigt kan blive forundersøgt. Ledelsen oplyser, at man også er særlig gode til at tage ’ejerskab til patienten’.

13


D E M D U ! T E G SPRO

14


Tryg ved det dårligste sygehus Dagens Medicin har kåret Sygehus Himmerland i Farsø til det dårligste hospital blandt de små hospitaler. BT har spurgt Gunnar Lauge Nielsen, overlæge ved Medicinsk Afdeling, hvad han mener om det: Er det rimeligt, at der er så stor forskel i den kvalitet, man får hos jer i forhold til f.eks. Silkeborg Sygehus, hvis man skal behandles for f.eks. gigt?

- Nu er jeg jo mave-tarm læge, så jeg ser både patienter med tarmkræft og nogle, der blot har diarré. De alvorligt syge vil blive videresent til andre sygehuse, hvor de vil blive udsat for en lang række registreringer af behandlingskvaliteten, som ikke bliver lavet hos os. Vores patienter med diarre, som bliver hos os, bliver derimod kun målt på patienttilfredshed. De sygehuse, vi bliver sammenlignet med i Dagens Medicins undersøgelse, behandler helt andre typer af patienter, hvor der registreres langt flere data, fordi de er mere specialiserede og dermed behandler flere alvorlige tilfælde - og de ligger til grund for en væsentlig del af bladets

vurdering. Derfor mener jeg ikke, at resultaterne er sammenlignelige. Vores lave placering inden for f.eks. reumatologi (gigt red.) skyldes netop, at Dagens Medicin ikke tager højde for, at vi ikke behandler de alvorlige sygdomme som f.eks. leddegigt. Den patientgruppe, der behandles i Farsø, kan kun vurderes på patienttilfredshed, da der ikke findes registre over behandlingskvaliteten for de ’lettere’ tilfælde.

inden for kardiologi. For blot to år siden lå vi nummer et i behandlingen af KOL (lungesygdom, red.) - og igen er personalet og behandlingstilbuddet det samme. Selve scoren består af en uigennemskuelig sammenblanding af oplysninger fra en række databaser, tilfredshedsundersøgelser m.m. Vægtningen er foretaget af Dagens Medicin.

Ville du selv turde blive behandlet for gigt på jeres sygehus?

- Ja, det ville jeg. Inden for den kategori af patienter, som vi behandler, får de en udmærket behandling. Hvis de skal have en mere avanceret behandling af f.eks. førlighedstruende lidelser, bliver de henvist til et højt specialiseret sygehus. Jeg oplever, at vores patienter er tilfredse. Når vi f.eks. ser på vores gigtpatienters tilfredshed, rykker vi fra at være nummer sjok til en 8. plads.

I scorer også lavt, når det gælder lungesygdomme og kardiologi?

- Jeg mener, det er udtryk for statistisk tilfældighed, når vi falder fra en 4. til en 18. plads på et år med fuldstændig identisk personale og struktur

FIND HJÆLP Venteinfo.dk: Vejledende ventetider for udvalgte behandlinger. eSundhed.dk: Information om ventetider og behandlingskvalitet, opdateres løbende. Cancer.dk/gps: Bl.a. behandlingsoversigt, patientrådgivning, ventetider og patient-tilfredsheds-undersøgelser.

15


16

PREVIEW - Danmarks bedste hospital