Page 1

nummer 49 • 3 december 2019 • jaargang 34 • oplage 9.800

ZeewoldeActueelBV

@zeewoldeactueel

De GRATIS huis-aan-huis familiekrant van BrugMedia Marconiweg 21A Zeewolde

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op

VERZEKERINGEN EN FINANCIËLE DIENSTEN Tel.: 036-5234946 Internet: www.lamond.nl

WWW.VANSTEIJNAUTOS.NL

Plan zefl je afspraak in

www.zeewolde-actueel.nl

Evangelische Gemeente Zeewolde droomt van volle Huiskamer

Gratis APK

(door Christiaan Schutte) ZEEWOLDE – Je kunt er terecht voor een opje offie en een l isterend oor. aar het is oo de ple aar je gratis een christelij oe leent en nie e mensen leert ennen. De H is amer van de vangelische emeente ee olde aan het l npad ver indt ee oldenaren. ie eens de sfeer il omen proeven is el om op oensdag decem er. Dan is er een open dag in de H is amer.

bij een onderhoudsbeurt* *vraag naar de voorwaarden

FysioHage.nl Vlietstroom 1, Zeewolde

T: 06 2018 2001 snel en effectief! Fysio- en manuele therapie, echografie

VANAF 6 DECEMBER

KERSTBOMEN TE KOOP!

“Op 11 december zijn we niet alleen ’s ochtends geopend van 10.00 tot 12.00 uur, maar ook in de middag van 14.00 tot 16.00 uur”, vertelt Carola de Fauw. Zij is diaken bij de kerk en zet de Huiskamer – die al sinds mei bestaat maar nog wel wat bekender mag worden – graag in de schijnwerpers. “Het is leuk als onze eigen gemeenteleden de huiskamer meer en meer weten te vinden, maar we vinden we het ook belangrijk om alle Zeewoldenaren te laten weten dat ze welkom zijn.”

ZIE ARTIKEL IN DEZE KRANT!

Ontmoetingsplek

Twee bezoekers in de Huiskamer van de Evangelische Gemeente. Foto: BrugMedia.

De gastvrouwen Jeannette van den Berg en Marjan van Duren zijn het gezicht van de Huiskamer. De dames vertellen vol enthousiasme over de ontmoetingsplek. Van den Berg kwam met het idee

om in de Huiskamer ook boeken onder te brengen. “Je kunt bij ons gratis een oe lenen o e o fie is gratis ls Evangelische Gemeente Zeewolde wil-

len we mensen zich welkom laten voelen. De drie pijlers van de gemeente zijn de 3 G’s: Gezin, Groeien en Geven. En een plek als de Huiskamer versterkt het

Gelderseweg 30C 036 - 523 4964

gezinsgevoel, helpt om te groeien in het geloof door het lezen van nieuwe boeken en reikt uit naar de mensen in het dorp.” ( lees verder op pagina 9)

Oliebollenverkoop geeft watersportvereniging wind in de zeilen voor NK sporters met beperking D atersportvereniging ee olde ho dt op zaterdag decem er een grote olie ollenver oop in de dorps ern. De op rengst van de ver oop is onder andere estemd voor de aanschaf van t ee drijvende steigers die nodig zijn om volgend jaar een ederlands ampioenschap voor zeilers met een lichamelij e eper ing te ho den. Een even goed als sportief doel dus. Zeilers uit het hele land zullen voor het NK in 2020 afreizen naar Zeewolde. Het belooft een echte happening te worden, aldus vrijwilliger Rob van Puffelen. “Onze vereniging telt een in aantal mensen met een li hame-

lijke beperking. Zij kunnen alleen zeilen in boten die niet kunnen omslaan. Ze worden met een lift in de boot getild.” Er worden wel vaker wedstrijden georganiseerd bij de watersportvereniging, maar een NK is wel even iets anders. Er wordt een groot veld aan

competitieve deelnemers verwacht is dan is de capaciteit van de bestaande steiger onvoldoende. Vandaar dat er twee drijvende exemplaren van acht meter lengte bij moeten weet Van Puffelen. “Die kosten veel geld. Maar het gaat absoluut lukken”, laat Van Puffelen strijdvaardig weten. Dan is het wel zaak om sponsoren te enthousiasmeren. Zelf bakken

De oliebollenactie levert eveneens een

mooie bijdrage op. Bij de watersportvereniging weten ze waar ze het over hebben, want het is niet de eerste keer dat de vereniging oliebollen verkoopt. We gaan ze zelf bakken en de apparatuur en de middelen worden ter beschikking gesteld door Echte Bakker Grootkarzijn. De professionele bakapparatuur zorgt ervoor dat de oliebollen de juiste verhouding hebben en lekker en goed van vorm zijn.

Garagebedrijf

Gavin Hagen root ei

T 0 36 5 25 6 20 2

Het adres voor al uw onderhoud

APK

€ 9,95

info@garagebedrijfhagen.nl

ZONDAG OPEN! VAN 13.00 - 17.00 UUR

- LIGE

GEZEL ADO) (K KERST

KT MAR -

Kom de sfeer proeven!

( lees verder op pagina 7)

BenePietdiner: Leuke avond voor volwassenen en prachtige Sinterklaas voor kinderen

ZEEWOLDE – I n T he Lux vond vrijdagavond het jaarlij se eneietdiner plaats. Dit diner is een initiatief van tichting ieten on o r. Het geld is edoeld om inderen it gezinnen die onder de armoedegrens leven toch een mooie inter laas te ezorgen. Foto: Jan te Rietstap.

Ondernemer met een echt brandweerhart in de spotlights (door Christiaan Schutte) D a rits av n is ondernemer. ehalve aan zijn eigen zaa ilding a el heeft hij van tijd tot tijd echter oo zijn handen vol aan zijn inzet voor de rand eer ee olde. rand estrijden gaat altijd voor. en van zijn mede er ers die oo rand eerman is rijgt van hem eveneens r im aan om een vergadering over te slaan. p osten van de zaa . n dat vindt rand eer Flevoland een edan je aard. Een bedankje dat maandag door burgemeester Gerrit Jan Gorter (namens de brandweer) werd uitgedeeld in de vorm van een bordje. Het opschrift luidt: ‘Hier werken brandweervrijwilligers. Wij werken samen aan een (brand)veilige omgeving.’ ( lees verder op pagina 3 )


Pagina 2

dinsdag 3 december 2019

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

KERKDIENSTEN

Familieberichten

LIEFDEVOLLE BEGELEIDING BIJ AFSCHEID

C atrien Dirkm aat

Tuinfluiterlaan 82, Zeewolde 24/7 tel. 06-40 23 85 91 info@ inlucemuitvaart.nl www.inlucemuitvaart.nl

Rouwadvertenties Hand in hand zijn wij gegaan, tot aan de drempel. Omringd door onze liefde, ben je rustig heengegaan. Heel erg verdrietig maar dankbaar voor alles wat hij ondanks zijn lichamelijke beperkingen voor ons en zoveel anderen gedaan en betekend heeft, hebben wij na een kortstondige ziekte afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader en schoonvader en fantastische opa

Nicolaas Everardus Adrianus Josephus Kuijpers Niek Lid in de Orde van Oranje-Nassau Bijna 51 jaar gelukkig getrouwd.  Leeuwarden, 12 mei 1943 † Almere, 27 november 2019

PERSOONLIJKE U I T VA A RT Z O R G

Tineke Kuijpers-Zijlstra Petra en Jean-Paul Snel-Kuijpers Joey, Dion Hedie en Leo van Velzen-Kuijpers Meike , Eline, Luciënne Gelderseweg 39, 3891 GT Zeewolde De begrafenis heeft plaatsgevonden op 2 december.

Anneke Morsink

Daniëlla Beitsma

Adriënne Schimmel

Hillegonda v.d. Guchte

Wij heten u welkom in de Sfinx, Flevoweg 69 te Zeewolde, maand, van 10 tot 12 uur,

0341 26 44 86 (24/7) www.altiora.nl

Op 25 november bereikte ons b het verdrietige O p m maandag aandag 2 5 novem b er b ereikte ons het verdrietige ericht, dat bericht, dat P eter B roekhuis,

vader van uitraakt groep 8 is diep. overleden. Het overlij denRyan van P eter ons allen

L angs dez e weg wensen wij A nnouk, R y an en verdere f am ilie heel veel sterkte om dit verlies te

kunnen dragen. Het overlijden van Peter raakt ons allen diep. Langs weg Annouk, Ryanvanenbasisschool verdere’t Wold K inderen,deze het team , dewensen ouders en wij het college van bestuur familie heel veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Kinderen, het team, de ouders en het college van bestuur van basisschool ’t Wold

Olga Maarleveld

24 UUR

PER DAG BEREIKBAAR

Zeewolde & Almere 036-3030999 Lelystad & Dronten 0320-748999 Emailadres info@sluijmerenvanolst.nl

sluijmerenvanolst.nl

Geen wens is onmogelijk.

06-53 36 09 99

Afscheid nemen met zorg en aandacht VRAGENUURTJE ZEEWOLDE Elke eerste dinsdag van de maand tussen 15.30 en 16.30 uur in De Oude Bieb.

[24/7]

Styx Uitvaartzorg, Ganzekamp 1 te Harderwijk HARDERWIJK | ZEEWOLDE | ERMELO | PUTTEN

Dierenartspraktijk Flevoland Gildenveld 76, Tel.522 1521 Gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak. Openingstijden ma t/m do 8.00-12.00 uur / 13.15-16.15 / 18.15-19.30 uur. vrij 08.00-12.00 / 13.15-16.15. Bellen voor afspraak. Spoed 24 uur bereikbaar. Dierenartspraktijk Zeewolde Zwolse Diep 3, Tel 523 6446 Uitsluitend op afspraak ma t/m vrij 9.00-12.00 uur, 14.00-17.00, 19.30-20.30 uur Spoed 24 uur bereikbaar.

VARIA

Bureau Slachtofferhulp Bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur via 0900-0101 (lokaal tarief) www.slachtofferhulp.nl Diabetes Informatiepost Voor vragen 522 0363 Cliëntenadviesraad WMO Tel. 522 0766 / 06-50 233 651. 55+Raad Zeewolde e-mail:info@55plusraad-zeewolde.nl Tel. 036-522 522 4096 Stichting “De Kostmand” e-mail:info@voedselbank-zeewolde.nl www.voedselbankzeewolde.nl Toon Hermans Huis Zeewolde Mazerhard 37 Di. wo. en do. 10.00-13.00 uur Tel. 036-8450265 De Zonnebloem Tel. 036-522 1080 E: w.sinderdinck1@upcmail.nl Siriz bij onbedoeld zwangerschap

COLOFON

— STYX UITVAARTZORG

Voor een persoonlijke en respectvolle begeleiding bij begrafenis of crematie.

HUISARTSEN

Avond en weekenddiensten ma t/m do 17.00-08.00 uur 0900-341 0341 Voor levensbedreigende Situaties: 112 Verloskundigen Zeewolde: Tel. 036-522 1550 BENU Apotheek Kerkplein 4, Tel 036-522 1444 Ma t/m vdo. 08.00-18.00 uur. Vr. 08.00-20.00 uur. za., zon. en feestdagen vanaf 09.00-18.00 uur Poli-apotheek in ziekenhuis St. Jansdal, Harderwijk. Elke avond vanaf 18.00 uur is de HAPotheek, naast de huisartsenpost geopend voor spoedrecepten.

DIERENARTSEN

elke 2e zaterdag van de voor info en advies.

Peter Broekhuis, vader van R y an uit groep 8 is overleden.

Zondag 8 december R.K. kerk 10.00 uur S. Koppers Eucharistieviering Protestantse Gemeente Zeewolde 10.00 uur Ds. L. Boot 19.00 uur Ds. L. Boot Heilig Avondmaal Ger. Kerk Vrijgem. “Schuilhof” 10.00 uur Ds. P. Poortinga 16.30 uur Ds. J. Cramer Viering Heilig Avondmaal Aangepaste dienst Ned. Geref. Kerk Het Kruispunt 09.30 uur Ds. G. J. Lakerveld 18.30 uur Ds. G. J. Lakerveld 2e ad Evangelische Gem. Zeewolde 10.00 uur Geen opgave Christengemeente 10.00 uur Arie van Heijningen CGK Zeewolde 10.00 uur Ds. D. van der Zwaag 16.45 uur Ds. D. van der Zwaag Vrijz. Geloofsgemeenschap Dienst in Dronten www.eigentijdsgeloven.nl Baptistengemeente De Sypel 2, Harderwijk 10.00 uur David Sies, H.A. Leger des Heils Kennedylaan 10, Harderwijk 10.00 uur Dienst Internationale Kerk www.ndic.nl 10.30 uur Dienst

Redactie en advertenties: BrugMedia BV Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen Tel. 038 337 00 52 redactie@zeewolde-actueel.nl advertenties@zeewolde-actueel.nl www.zeewolde-actueel.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Aaleveren advertenties & redactioneel: Sluiting advertenties en redactioneel: maandag 09.30 uur. Uitgever: BrugMedia BV Vragen over de bezorging van uw krant? Vragen, klachten of opmerkingen over de bezorging van uw krant? Laat het ons weten. Dit kan

0900 - 202 10 88 dag/nacht NPV (Ned.Patiënten Ver.) Chr. org, die belangen wil behartigen van gebruikers van gezondheids- en welzijnsvoorz. Info tel. 036-522 3028. MDF Maatschappelijk Werk: Stevinweg 2. Spreekuur ma. t/m vr. 09.00-10.00 uur Tel. 522 2272. MDF Schuldhulpverlening Stevinweg 2 • Zeewolde Tel. (0320) 21 17 00 Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 10.00 uur Inloopspreekuur: m.g tussen 9.00 uur en 10.00 uur, verder op afspraak Ver. Ouders van een Overleden Kind Info: W. Keuter. Tel.0527-617 395. Vluchtelingenwerk Zeewolde Spreekuur wo 13.00-16.00 uur Gildenveld 24 1e etage E.: bschut@vluchtelingenwerk.nl Tel: 036-5409090 Herstelprogr. Celebrate Recovery Tel: 06-2475 5096 - www.celebraterecovery.nu

AGENDA

Welzijn Zeewolde Openingstijden ma t/m vrij. 9.00-16.00 uur Servicebalie di, en do. 14.00-16.00 uur Meermin. Odensehuis elke do van 14.00-16.00 uur Eclips. Spreekuur Ouderenadviseur elke vrij 14.00 - 16.00 uur Sfinx. Spreekuur vrijwilligers vrij 09.30 - 11.00 uur Meermin PCOB Di.14.00-16.00 uur in de Sfinx. Info 523 4775. KBO Do. 13.30 - 16.00 uur in de Sfinx Info: 036 - 8486280 of mail: secretaris.zeewolde@kboflevoland.nl ANBO Wo 14.00-16.00 uur in de Sfinx. Info: 036-540 8466 Huurdersbelangen Zeewolde www.huurdersbelangenzeewolde@ hotmail.com www.siteclub.nl/HBZ/ Roeiver. Amenophis Baardmeesweg 4c. Roeien: Za. en zo. 09.00 uur Hondenvereniging Clubterrein Baardmeesweg za 09.00-12.30 uur en di. 19.00-21.00 uur. Tel. 522 0705 Muziekschool Zeewolde www.muziekschoolzeewolde.nl Wieler Tourclub Zeewolde Ma en wo:19.00 uur, Zo. 09.00 uur vanaf het Baken. ATB’en op wo 19.00 uur vanaf Het Baken. Postzegel Ver. P.V.Z. 3e di v/d mnd in de Sfinx. Jeugd 19.00-20.00, senioren 20.00-22.30 uur. Jeu de Boules ver. Les Trois Etoiles. Zo 13.00 uur, woe 13.30 uur, di/do 19.30 uur Horsterweg 216. Info 522 5311. Kinderclub 4-12jr (gratis) in Maranatha kerk aanmelden: kinderclubcgk@gmail.com AMVZ Di 20.00-22.00 uur Open Haven. Tel. 522 2377 Vrouwenkoor Le Madre Cantano Wo. 09.30 uur in de Meermin Info: tel. 036- 5224299 Interkerkelijk Mannenkoor Ma 20.00 De Schuilhof, Elzenlaan Info tel. 522 4250. Gospelkoor Joy Di. 19.30 uur Het Kruispunt, Gedempte Gracht 1, www.gospelkoorjoy.nl Chr. koor Elijah Maranatha kerk E: koorelijah@gmail.com Oec. koor Voice Do. 20.00 uur Open Haven www.voicezeewolde.nl Musical- en Popkoor Splash! Ma 20.15 uur Open Haven. www.popkoorsplash.nl Muziek- & Showkorps Blue Seals Do. 19.45 ‘t Wold Kluunpad Info: www.blueseals.nl Open Haven koffieochtend Gratis koffie en ontmoeting 2e vrijdag v.d. maand van 10-12 uur.

Zeewolde Actueel - oplage: 9.800 exemplaren 24/7 door uw reactie te melden via onze website: brugnieuws.nl/bezorgklachten. Hier vindt u ook meer informatie over eventuele bezorgproblemen in uw wijk. Wilt u ons liever een mail sturen? Dat kan ook, u kunt ons mailen via bezorging@ brugmedia.nl. Bellen kan natuurlijk ook, wij zijn op dinsdag en donderdag bereikbaar via telefoonnummer (038) 337 00 56. De redactie behoudt zich het recht voor, wat ingeleverde kopij betreft, deze te bewerken, in te korten of in het uiterste geval niet te plaatsen. Niets uit deze krant mag -zonder toestemming van de uitgever- ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook. Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet eigendom zijn van de opdrachtgever of reclamebureau, berust het copyright bij de uitgever. Aan zet- en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend.


Pagina 3

dinsdag 3 december 2019

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Sfeervol Kerstfestijn in voorbereiding (door Jelle Stellingwerf) ZEEWOLDE — Met de feestmaand in aantocht wordt achter de schermen hard gewerkt aan een sfeervolle kerstbeleving in het centrum van Zeewolde. Grote en kleine instellingen, stichtingen en verenigingen beseffen terdege dat het zaak is de organiserende handen ineen te slaan, wil een omvangrijk evenement kans van slagen hebben. Een goed voorbeeld van effectieve samenwerking vanuit lokale clubs is het trio dat sinds 2016 het jaarlijkse ‘Zeewolder K erstfestijn’ tot leven wekt. En hoe! De drie dames doen vanachter een geellige o fieta el hun verhaal en a esterhuis en gnes van oelen o ereren beide als vertegenwoordigers van e ereniging entrum n ernemers ort eg en a egint “Eigenlijk is het Kerstfestijn een initiatie van e n gnes vult aan “Maar met veel ‘know how’ en vooral een groot net er am uur eeol e al heel snel e hel en e han ie en tein o ter ro e tlei er i uur ee ol e orgt on er meer voor de onontbeerlijke PR via de soial me ia elangri om te eten is i voor eel egt e at ron erst o het terrein heel veel gasten e ge ellige agen oor rengen raag is us hoe e ie mensen naar het entrum van het or tre t en e iets leu s an ie en et at soort vragen n e o lossing uiteraar hou en e ons e ig vri ag e em er al vana uur het entrum van ee ol e i n o geluister met een onte verameling erst ramen en ersthuis es van aaruit on ernemers van innen

en uiten ee ol e hun aar aan ri en an erst unst tot erststol en van kerstboom tot oliebol, het hoort er allemaal i eerma er van elang al natuurli e i s aan o het er lein i n aar e eug i h ti ens e erstva antie uitste en an verma en e enorme organisatie rvan is natuurli in han en van eer een an ere lu vertelt en a “maar wij liften dan weer mee via de gezellige feestverlichting die daar oner eel van is o gri t het allemaal in elkaar, en zetten we er samen de s hou ers on er i e s eervolle ramen en ersthuises ron e i s aan o het lein al het niet li ven en a en tein regelen samen een in aantal aanvullen e attra ties o i n er e laatseli e oren aaron er o oor lash en hant oor e rossen os e hte erstman met ren ier e e tige ames en heren van ti hting evende Historie Harderwijk die geheel in harles i ens outfit een stu e sfeer komen brengen, straattheatergroe mer en ga o maar oor

lles or t in het er gestel om er die vrijdag een geweldig kerstevenement van te ma en en via osters ill oar s en el s anners o e sites van e lan eli e ers or en veel h l veel elangstellen en van innen en uiten ee ol e naar het entrum getro en at eloo t at

Ondernemer met een echt brandweerhart in de spotlights

at is een om liment aar n een os loemen en een oos ge a ie aren er oo voor uil ing a el Maatschappelijk belang

Met de actie om ondernemers in het onnet e te etten on erstree t e ran eer tevens het maats ha eli elang van vri illigers et valt al us an e int nog niet mee om ran eerlie en te vin en eel mensen werken immers overdag en ran an helaas nu eenmaal o alle momenten van e ag laatsvin en Momenteel telt de brandweer in Zeeol e t ee agens en vri illigers an e int es e tra vri illigers ou en meer an el om i n an itten e nog niet heel ruim in

ons jasje maar voldoende om goed te raaien o nu lu t het alti nog at neemt niet weg dat de brandweer, mede vanege e uinigingen in het verle en het niet alti ma eli hee t et ti is gelu ig el een eet e aan het eren e aar ering voor e ran eer is aarnaast hoog an e int e ereen eet el at e ran eer har no ig is amen met e am ulancedienst staan we in een behoorlijk aan ien Meer dan vrijwilliger

an e int o i n eurt gee t i n vri illigers graag een luim ls e i t hoeveel ti er gaat itten in luswerk en oefeningen kan je je afvragen

unstenaar gelegenhei s a er van lekkers, welzijnsinstelling of wat dan oo in ersts eer il resenteren an zich daarvoor nog tot 13 december aanmelden via de website van de centrumon ernemers in elhaven nl on er ieu s vents n an s inter ou arm aan evolen

Egge Jan de Jonge nieuwe voorzitter CDA Flevoland

(Vervolg van voorpagina)

Ondernemers in Emmeloord, Dronten en Biddinghuizen gingen Lavè n al voor. C oö rdinator Brandweerzorg T ed van de Wint van Brandweer Flevoland vindt het bordje meer dan verdiend. “E en bedrijf dat vrijwilligers van de bandweer in dienst heeft, weet dat het een werknemer af en toe moet missen vanwege een brand. Vergelijk het met dat je jouw auto wegbrengt voor een beurt en dat de monteur dan plots weg moet. I n dat geval moet de garage dit zelf oplossen.

Door de jaren heen neemt het ‘Kerstfestijn Zeewolde’ toe in omvang, bekendheid, en daarmee bezoekersaantallen gnes eet te mel en at i h inmi els ruim elangstellen en een raam o ersthuis e he en gereserveerd, “maar er kan nog meer i ie i h als on ernemer

o vri illiger el een goe oor is ie vri illige ran eermannen en vrou en meer als arttimers oor at e o e agen it voor e eerste e hte uitru he e als vri illiger al heel at trainingsuren er o itten ran oe eningen li ven oo aarna eel uitma en van e leven at is iets wat je niet moet onderschatten vin t an e int aar staat volgens hem tegenover dat je er veel genoegoening voor terug ri gt e ent ienst aar en hel t aar hul heel har no ig is e oet at samen met an ere vri illigers o ie e moet vertrou en l snel al e mer en at het voelt als een grote amilie ie eel il uitma en van ie amilie an reageren o een van e o enstaan e va atures tuur een mail met e onta tgegevens naar va atures ran eer levolan nl eer in ormatie is te vin en o ran eer evolan nl

FLEVOLAN D/ ZEEWOLDE – De leden van C DA Flevoland hebben Egge Jan de Jonge (40) uit Zeewolde maandag gekozen tot de nieuwe voorzitter van de provinciale afdeling. De Jonge, in het dagelijks leven wethouder in Zeewolde, wil de komende tijd gaan werken aan de vernieuwing van het C DA. ernieu ing is no ig vin t e onge om at er nogal at o het a omt e omen e aren et een nieu en ver ong estuur moeten e het in Flevoland klaarstomen voor drie aar ver ie ingen o ri vana al us e onge er onging vin t al laats in e arti nu er or t ge er t aan het o ri hten van een ongerena eling in levolan o lan eli voor itter utger loum as te gast in e verga ering

als on er eel van i n rovin ietoer als nieu e arti voor itter n een ollege our setting evroeg tatenli ohan van looten e nieu e arti voor itter over i n s eer unten o loum et e omen e aren in o vernieu ing naast ver ie ing en ver re ing van e arti loum et een verhaal van hoo een ris ge i ht en een steengoe e am agne en i er van overtuig at het gaat innen i e omen e ver ie ingen

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland houdt viering over ‘Ontmoeting’ ZEEWOLDE – Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland-Zeewolde houdt op zondag 8 december een viering om 10.0 uur in Open H aven. Voorganger is Elske de Lange. H et thema is ‘Ontmoeting’. Zie voor meer informatie www.eigentijdsgeloven.nl.

Zingend Nederlands leren blijkt nog een uitdaging ZEEWOLDE - Voor anderstaligen is N ederlands best een lastige taal om te leren. Omdat gebleken is dat je een vreemde taal sneller leert spreken door in die taal te zingen stond het laatste T aalcafé van het jaar in teken van zingend N ederlands leren. H iervoor deed de activiteitenruimte in FlevoMeer Bibliotheek op vrijdag 29 november tijdelijk dienst als soort karaokecafé . N iet alleen anderstaligen deden mee met deze meezingsessie. Ook Zeewoldenaren van wie N ederlands de moedertaal is zongen mee. n e an erhal uur at het aal a uur e amen vers hillen e e erlandse liedjes voorbij, varië rend van e ui er ee alla e et is eer voor i ie mooie omer tot ee van n r a es e te st van e lie es er ge ro e teer o een groot s herm a het ingen volg e een stu e uitleg over e ge ongen te st i e meesten zat nog wel wat schroom om voluit mee te ingen oor e an erstaligen ging veel van de teksten toch wel

at snel aar het le ier van het samen i n en ingen as ui eli aane ig it is o an ers an ra is he lie es la hen ervat en a aa ie e eli s naar het aal a van uis voor aal omen om hun e erlan se oor ens hat te vergroten aar het hel t el om oor en te leren en goe uit te s re en e arao e o hten ein ig e niet oals e ou ver a hten e erlan s ingen maar ansen o een o e en e ra is he hit ie

o ver oe o het s herm vers heen artsti e leu it hoort er oo i reageert an ra van ommer van e levo eer i liothee verrast aast het o een leu e manier leren van e e erlan se taal gaat het i het aala nameli oo om het ontmoeten en om uit isseling van ulturen olgen aar is er eer een nieu e aal a i uis voor aal e e i -

eenkomsten vinden elke laatste vrijdag van e maan laats in e levo eer i liothee e ereen is el om voor een raat e en een o e o fie o thee Er zijn verschillende thema’s en er or en taal s ellet es ge aan o het e erlan s ingen ri gt een vervolg el gaan e i en aar e het nog unnen verfi nen laat an ra eten

Kom kijken naar de nieuwe collectie

vrijdag 6 en zaterdag 7 december

Kaasui- en pizzastok van 4,10

per stuk voor

3.50

Proefstolletjes per stuk voor

Torenstraat 18 - Tel.: 036 - 5221972

1.00

Planetenveld 43 Zeewolde Kloosterweg 6 Putten tel 0341-352 251 www.vandenhoornmeubelen.nl


Dinsdag 3 december t/m maandag 9 december 2019

G e m e e nte p a g i n a HVC promotruck en afvalcoaches 6 december 2019, op de vrijdagmarkt

Agenda Donderdag 12 december 2019 Gemeentehuis 19.00 uur Commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving Op donderdag 12 december 2019 vindt de commissievergadering plaats in de raadzaal in het gemeentehuis. De agenda en achterliggende stukken vindt u op www.zeewolde.nl/gemeenteraad. U kunt de commissievergadering ook live volgen via channel.royalcast.com/gemeentezeewolde.

Op vrijdag 6 december staan twee afvalcoaches met de HVC promotruck op de markt in Zeewolde. Kom naar de markt om onder het genot van warme chocolademelk te praten over afval scheiden. De afvalcoaches geven tips hoe afval scheiden eenvoudiger kan en hoe er nog beter kan worden gescheiden.Wethouder Ewout Suithoff zal om 10 uur aansluiten en ook in

Promotruck De nieuwe promotruck van HVC is voorzien van een beeldscherm, een zitje om met elkaar in gesprek te gaan en een inductie kookplaat. De truck wordt ingezet bij evenementen en markten om te praten over afval scheiden en duurzame energie.

Werk in uitvoering

VERLOREN OF GEVONDEN VOORWERP? Meld het via www.verlorenofgevonden.nl

Openbare bekendmakingen

gesprek gaan met inwoners over de nieuwe manier van afval inzamelen.

Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Ibisweg tussen Wulpweg en Reigerweg

9 t/m 13 december

Er is een asfaltreparatie aan de weg. De weg is afgesloten voor het verkeer. Een omleidingsroute wordt aangegeven door middel van borden.

dinsdag 3 december

voor meer informatie: www.zeewolde.nl/bekendmakingen

Informatie over inzage(termijn), reactie, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking via www.zeewolde.nl/bekendmakingen. Contact opnemen met het publiekscentrum kan natuurlijk ook.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

VRIJDAGMARKT NAAR HORSTERPLEIN Van dinsdag 17 december 2019 t/m zaterdag 4 januari 2020 staat de kunstijsbaan van Zeewolde Winterworld op het Kerkplein. De vrijdagmarkt wordt daarom op 13, 20 en 27 december 2019 en op 3 januari 2020 gehouden op het Horsterplein. Tijdens deze vrijdagen kunnen er op dit parkeerterrein beperkt voertuigen staan. Daarom geldt op deze

vrijdagen van 6.00 uur tot 14.30 uur voor een deel van het Horsterplein een parkeerverbod. Omdat een vrij terrein van groot belang is, worden geparkeerde voertuigen weggesleept. De kosten hiervoor komen voor rekening van de eigenaar van het voertuig en bedragen € 219,-. Aanvullende stallingskosten zijn € 16,per etmaal. Op de locatie worden tijdig vooraankondigingen geplaatst.

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS OP KENTEKEN, TERP Een parkeerplaats ter hoogte van parkeerterrein complex De Terp is aangewezen als vaste gehandicaptenparkeerplaats door het aanbrengen van bord E6 met als onderbord het kenteken van de vergunninghouder en het aanbrengen van een witte markering rondom het parkeervak.

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen: Locatie

Omschrijving

Gelderseweg 24 reclame De Walvisch (ongen.) woning

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

1 1

21-11-2019 21-11-2019

19Z0003821 19Z0003833

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend: Locatie

Omschrijving

Dalkruid 16

verbouwen/wijzigen 1 garage, garagedeur plaatsen wasmachine/droger 5

Landbouwweg 18

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

25-11-2019

19Z0003770

27-11-2019

19z0003366

VERGUNNINGVRIJE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij: Locatie

Jupiterweg 28

Omschrijving

terreinafscheiding

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

1

19Z0003815

25-11-2019

* Activiteit 1 = bouwen, 2 = uitvoeren werk, 3 = afwijken bestemmingsplan, 4 = brandveilig gebruiken, 5 = milieu inrichting oprichten of veranderen, 6 = slopen, 7 = kappen, 8 = opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken

Eenvoudig via e-mail op de hoogte van de bekendmakingen van de gemeente Zeewolde? Aanmelden via www.zeewolde.nl/bekendmakingen Informatie

Jaargang 26, week 49, 3 december 2019. Gemeente Zeewolde, Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Zeewolde. Telefoon: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur, (036) 5229522. Openingstijden publiekscentrum: ma. t/m vr. 9.00 - 12.30 uur, woensdagmiddag 13.30 - 16.30 uur, donderdagavond 18.00 - 21.00 uur, vrijdagmiddag 13.30 - 16.30 uur. Afspraken met collegeleden: via bestuurssecretariaat@zeewolde.nl. I: www.zeewolde.nl, E: info@zeewolde.nl, /gemzeewolde /gemzeewolde /gemzeewolde 06 32453245.

TE KOOP IN ZEEWOLDE M AK E L A A RD IJ & HYP OTHEKEN

WINTERACTIE ! MAKELAARDIJ & HYPOTHEKEN

Laat uw woning ook door ons verkopen!

Recent verkocht: Elementen 24 Diamantslijper 5

Zet u uw woning tussen 1 december 2019 en 1 april 2020 bij ons in de verkoop?

Uraan 10 Westergo 84

Dan betaalt u géén aanmeldkosten!

Kiekberg 28 Oostergo 69 Schierstins 10 Berkenhof 12

Windbaan 61 € 365.000 k.k.

Hazeleger 34 € 280.000 k.k.

Wegedoorn 8 € 439.500 k.k.

Verkoopkosten: € 2.250 voor woningen tot € 350.000 (daarboven € 2.750)

HOL & POL makelaardij & hypotheken I Gelderseweg 20, 3891 AB Zeewolde I Tel: 036 – 5234205 I www.holenpol.nl


Pagina 5

dinsdag 3 december 2019

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Echtpaar Baauw – Koeree viert gouden huwelijksfeest (door Saskia de Wijk) ZEEWOLDE – H et was woensdag 27 november precies vijftig jaar geleden dat Johan Baauw en Mieke K oeree elkaar het jawoord gaven. Locoburgemeester Winnie P rins feliciteerde het gouden bruidspaar namens de gemeente en bracht een mooi boeket bloemen voor ze mee. Het Amsterdamse accent maakt bij de ontvangst direct al duidelijk waar de wortels liggen van het echtpaar Baauw – Koeree. “We zijn niet geboren in Amsterdam, maar wel grotendeels getogen”, licht Johan toe. De twee leerden elkaar tijdens dansles kennen. “Dat was bij Dansschool Danië ls, toentertijd een begrip in Amsterdam”, vertelt Johan. Mieke: “Johan was de eerste die me ten dans vroeg. Ik vond hem wel aardig.” De verliefdheid kreeg vleugels en de twee kregen verkering. Een jaar later volgde de verloving. Samenwonen kon in die tijd nog niet en dus werd er getrouwd. “Toen was het wachten op een woning. Voor ons als naoorlogse generatie was het heel moeilijk om aan een woning te komen. Er was een wachttijd van twaalf tot vijftien jaar”, vertelt Johan. “Uiteindelijk konden we de hand leggen op een halve woning in de Jordaan.” Geboorte dochtertje

Met de geboorte van hun dochtertje

werd het onderkomen al snel te klein en verhuisde het jonge gezin na drie jaar naar Krommenie. Daar breidde het gezin verder uit met een zoon. Tot aan de geboorte van hun eerste kind werkte Mieke als administratief medewerkster en stenotypiste op een verzekeringskantoor. “Zoals dat toen ging bleef ik daarna thuis om voor het gezin te zorgen.” Johan was druk met zijn eigen importbedrijf in elektrisch installatiemateriaal in Badhoevedorp. De verhuizing van het bedrijf naar Amersfoort bracht Johan en Mieke in ’91 naar Zeewolde. “Omdat ik niet té dicht bij het bedrijf wilde wonen zijn we in de omgeving gaan kijken. De belangrijkste reden om hier te gaan wonen was omdat onze zoon, toen 16, honkbalde en dat Zeewolde een van de weinige plekken was waar je dat kon doen.” Inmiddels woont het echtpaar alweer 27 jaar met veel plezier in Zeewolde. Behalve hun zoon, die snel terug is gegaan naar Noord-Holland, konden beide echtelieden snel aarden in het polderdorp. Naast zijn werk was Johan vele jaren

actief betrokken bij een tennis-, duiken hengelsportvereniging en sport hij nog steeds met grote regelmaat. Mieke bouwde haar eigen sociale netwerk op

als coör dinator collecte van de Brandwondenstichting, wat ze ruim 26 jaar heeft gedaan en doet aan bewegen voor ou eren in e fin er er ge-

niet het echtpaar volop van de kinderen en twee kleinkinderen, waarmee ze samen hun gouden huwelijksfeest gaan vieren.

Wie doet er dit jaar mee met Zeewolde ‘K WIS’T? ZEEWOLDE - H et is dit jaar mogelijk een heel lang weekend deel te nemen aan de dorpsq uiz Zeewolde ‘K WI S’T ! H et vragenboekje dient op vrijdag 27 december tussen 19.30 en 21.30 uur opgehaald te worden in de tent van Zeewolde Winterworld op het K erkplein en maandag 30 december eveneens tussen 19.30 en 21.30 uur op dezelfde locatie weer te worden ingeleverd (en dan uiteraard voorzien van antwoorden). De uitslag wordt bekendgemaakt op vrijdag 3 januari volgend jaar in de hal van Open Haven, waarna aansluitend de prijsuitreiking plaatsvindt. Bij de start krijgen de teams een boek met 75 vragen. Deze vragen gaan over het heden en verleden van ons mooie Zeewolde, maar ook over algemene zaken, sport en natuur. Rekenvragen

behoren eveneens tot de mogelijkheden. Instinkers mogen niet worden uitgesloten. Voor het winnende team ligt er een hoofdprijs klaar van 444,40 euro en er is een tweede prijs van 222,20 euro. De quiz, die dit jaar voor de vierde keer wordt gehouden, is vooral bedoeld voor meer saamhorigheid en

gezelligheid in de kerstvakantie, maar natuurlijk ook om de kennis van Zeewolde te vergroten. Wat is er leuker dan het slimste team van Zeewolde te zijn en een mooi geldbedrag te winnen voor (sport)vereniging, school, familie, vrienden, buren, enzovoorts? Eerdere winnaars van Zeewolde ‘K WIS’T waren De Regenboog/Christiaan Huygens (2016), het Vrijdagavondborrelclubje (2017) en de Roverscouts (2018). In 2016 waren er 48 deelnemende teams, in 2018 was dat aantal reeds gestegen tot 74. Zeewolde ‘K WIS’T wordt georganiseerd in samenspraak met PUUR Zeewolde en

de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde.

Tevens is er een speciale Facebookpagina aangemaakt: Zeewolde ‘k wis ‘t.

De kosten voor deelname per team (minimaal vier personen) zijn 10 euro. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op bankrekening IBAN NL37 ABNA 0433474173 t.n.v. de VCZ (Vereniging Centrumondernemers Zeewolde). Let op dat bij het overmaken van het geld ook de teamnaam wordt vermeld! Aanmelden bij Hobby-Time, Marktstraat 8, 3891 EX Zeewolde, is eveneens mogelijk. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 24 december. Voor meer informatie: zeewoldekwist.nl.

Voorproefvraag

Aanmelden Jantje Beton Collecte van start ZEEWOLDE - C lubs en verenigingen kunnen zich vanaf nu weer aanmelden voor de Jantje Beton C ollecte. Van maandag 2 tot en met zaterdag 7 maart 20 20 gaan ruim 40 .0 0 0 vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen voor de eigen clubkas en voor projecten van Jantje Beton. 50 procent van de opbrengst is voor de eigen club en 50 procent is voor Jantje Beton. Jantje Beton schrijft in een persbericht: “School, huiswerk, sport, pianoles, liken, delen: kinderen krijgen het drukker en drukker. En omdat we steeds meer binnen werken en binnen leven, worden dingen als speelplaatsen en buiten spelen steeds minder vanzelfsprekend. Eén op de vijf kinderen speelt niet of slechts één keer per week

vrij buiten. En dat terwijl spelen ontzettend belangrijk is. Kinderen moeten bewegen voor een gezonde ontwikkeling. En tijdens het spelen leren ze allemaal belangrijke dingen zoals vrienden maken en omgaan met tegenslagen. Spelen houdt je vrolijk en open tegenover de wereld. Eigenlijk zou iedereen wat meer moeten spe-

Belevenissen op het voortgezet onderwijs!!

Bij de les

Burn-out “Hup, schop onder hun kont en gewoon weer wat gaan doen. Kijk, kanker is een echte ziekte. Maar die mensen die meedoen met die burn-out-hype, dat is een modeverschijnsel. Vroeger was dat er ook niet. En wel leuke dingen doen hè. Nou, dat wil er bij mij niet in.” Ik vang zomaar een gesprek op. Het is niet voor mij bedoeld. Maar ik hoor het

wel. ‘t Komt binnen. Ik draai me om. Kijk de twee vrouwen aan. Ze kijken mijn kant nu ook op. Ik ken ze al jaren. Ze hadden me niet zien zitten. Zonder iets te zeggen schieten ze in de verdediging, alsof ze hun uitspraken willen verantwoorden. “Het is toch ook zo? Ze laten het toch zelf zo ver komen? Goed bijslapen, en er weer voor gaan. Er moet dan zo’n psycholoog aan te pas komen; je kunt toch zelf beden-

len. Daarom organiseert Jantje Beton een keer per jaar grote collecte. Samen met tienduizenden vrijwilligers halen deelnemende clubs en verenigingen geld op. De helft van de opbrengsten besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. De andere helft is voor de eigen clubkas van deelnemende verenigingen en clubs. Niet alleen Scouting groepen, sport- en jeugdclubs kunnen deelnemen aan de collecte; ook speeltuinen en organisaties zoals buurtcentra, jongerenwerk en kinderboerderijen kunnen meedoen. Kijk voor meer informatie en tips op jantjebeton.nl/collecte.”

ken wat je te veel hebt gedaan.” Ik knik. “Of had jij ook een psycholoog?” Ik knik weer. “Oh sorry.” Stilte. “Nou ja, het is misschien wel rottig hoor. Maar ik zou het ook best een tijdje willen. Even aan mezelf werken.” Ze kijken op hun mobiel. Het wordt ongemakkelijk. Ze staan op. Het voelt goed dat ik niet in de verdediging ben gegaan. Hoe graag had ik willen uitleggen hoe diep je valt als het monster van de burn-out je pakt. Hoe angstig en onmachtig het voelt als je denkt dat je al op de bodem van de put bent, maar dat je dan toch nog verder zakt. Dat je moet loslaten wat je opgebouwd hebt. Als ik denk aan die eerste weken breekt het zweet me uit.

Niet aan denken. Opstaan nu. Want het gaat weer goed nu. Met dikke dips weliswaar. Maar de gevreesde psycholoog leert je hoe je weer moet opstaan als je dat zelf niet meer weet. Ruim 60.000 jongeren onder de 25 heeft een burn-out. Las ik gister. Mix de enorme druk van de social media met al haar prikkels dag en nacht met prestatiedrang en perfectionisme door elkaar, en je cocktail voor een burn-out ligt daar. Het is half vier. Ik heb zo een gesprek. Met een leerling uit de vierde. Ze mailde me: “Mevrouw, het gaat niet meer. U had ‘m toch ook? Een burn-out? Help!” Ik voel de wanhoop van een zinkend schip. Kom maar langs. Hoop dat ze er op tijd bij is.

Hier is alvast een ‘voorproefvraag’: door waardes te geven aan diverse letters krijgen de volgende woorden de genoemde waarde. Atletiekbaan = 40; Golfbaan = 0; Surfstrand = 30; Tennisbaan = 30; Voetbalveld = 10. Wat zou de waarde zijn van het woord ‘Zwembad’? Stuur je antwoord voorzien van je naam en telefoonnummer naar zeewoldekwist@ gmail.com en ding mee naar een van de extra prijzen! Typisch ‘K WIS’T!


Pagina 6

dinsdag 3 december 2019

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

GEZOCHT

zonnen vanaf €5,ook voor niet leden

BEZORGERS VOOR Car Service

ONTVANG 25% EXTRA ZONTEGOED Geldig tot 1 januari 2020 Reserveer snel jouw zonnesessie bel 036 848 59 85.

Auto Brouwer BV

.NL

Gaffel 10 Zeewolde T. 036 522 4060 info@autobrouwerzeewolde.nl

Interesse?

Jupiterweg 36 • info@kickoffgym.nl

www.autobrouwerzeewolde.nl

Neem contact op via bezorgers@verspreiden.nl of bel met 038 - 376 40 50

Ervaring opdoen met het openbaar vervoer? Bent u senior en wilt u graag hulp bij het reizen met bus of trein?

vrijdag 6 december in Zeewolde (Flevoland)

Kijk vo

e vacatures all

Word onze nieuwe collega bij Icare

en .werk www re.nl bijica

Volg je hart

Ga mee op

Ervaren OV-ambassadeurs begeleiden u en andere (onervaren) reizigers tijdens een proefreis en geven uitleg in bus en trein. Meld u aan via www.ervaarhetov.nl/proefreis. U kunt ook mailen naar ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of bellen naar 038 - 45 40 130.

proef reis!

op

or

Wees van betekenis voor onze klanten en bewoners

Ervaar het OV is een samenwerkingsverband van provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel, Arriva, Breng, OV regio IJsselmond en Keolis (Syntus)

Kies een baan in de zorg

www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

ZONDAG OPEN! 13.00 17.00

VRIJDAG

RST KEPA VOND

KOO

NORDMANN KERSTBOOM

Grote sortering Hoogte 125-175 cm Mooie volle bomen Valt niet uit. Gezaagd

S I T A R G PAKT! VER

PHALAENOPSIS vanaf

SOCIAL MEDIA

Uw lokale marketing- en mediapartner

KERSTVERLICHTING Voor binnen en buiten 14 mtr lichtsnoer 700 ledlampjes

Aanb. geldig van 04-12 t/m 10-12 2019 | Afgehaald, zolang de voorraad strekt.

Zit uw doelgroep op social media maar weet u niet zo goed waar u moet beginnen? Of bent u al actief op Facebook of LinkedIn, maar wilt u meer interactie creëren met uw doelgroepen? Wij zijn gespecialiseerd in het bedenken en schrijven van goede content die ervoor zorgt dat uw doelgroep betrokken blijft bij uw organisatie én die uw online ‘volgers’ vergroot. Wij kunnen uw berichten promoten vanaf onze kanalen, maar wij kunnen ook uw social media accounts volledig voor u beheren. Meer weten?

van 19,95 voor

11.

99

KRANTEN

CREATIEVE CONCEPTEN

VORMGEVING

ONLINE

MEDIA PLANNING

DRUKWERK

SOCIAL MEDIA

REDACTIE

Constructieweg 41-1 | 8263 BC Kampen | Tel: (038) 333 10 27 | info@brugmedia.nl | www.brugmedia.nl

-

GEZELLI KERST(KAGE DO)

MARKT -

Zondag 8 dec. van 13.00 - 16.00 uur • Gratis glaasje Glühwein! • Lekker kopje erwtensoep • Kom langs voor de Kerstman!

BIJ IEDERE AANKOOP

GRATIS 10% VOOR KAMERPLANTEN SPAARTEGOED* IN JANUARI EN FEBRUARI 2020.

GEBRUIK UW KLANTENKAART OF VRAAG DEZE AAN BIJ DE KASSA!

Openingstijden: MARKETING & COMMUNICATIE

14.

95

ma. t/m do vrij. zat. Zon.

09.00-18.00 u 09.00-21.00 u 08.30-17.00 u 13.00-17.00 u

WWW.DEOOSTEINDE.NL

* tot en met 17 december 2019

Schepenveld 33 3891 ZK Zeewolde (tegenover brandweer) Tel. 036 - 841 72 91


Pagina 7

dinsdag 3 december 2019

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Modelspoorgroep Zeewolde verhuist (voorlopig) naar De Meermin een plezier mee hebben gedaan.”

ZEEWOLDE – Leden van de Modelspoorgroep Zeewolde troffen elkaar de laatste jaren iedere maandagavond op de bovenverdieping van Bouwmarkt de H U BO (voormalig Multimate) om gezellig samen hun modelbouwhobby uit te oefenen. “Maar nu de HUBO haar deuren gaat sluiten valt ook het doek voor ons on-

derkomen”, vertelt Frans Slootman, op wiens initiatief de Modelspoorgroep

Win 1 minuut gratis winkelen tijdens de Decemberactie

Zeewolde in 2008 is gestart. “We kijen terug o een eer fi ne samen erking. Zo hebben we door de jaren heen met medewerking van de bouwmarkt een aantal modelspoormanifestaties voor de Zeewolder bevolking georganiseerd, waar we hopelijk veel mensen

Het zoeken naar een nieuw thuishonk viel niet mee. “Met circa 16 leden zijn we maar een kleine club en de huur van ruimte is geen geringe opgave. Gelet op de prijs per m2 een haast onmogelijke opgave”, licht Frans toe. De Meermin biedt uitkomst. “Daar kunnen we voorlopig terecht.” Daarmee is de club weer terug op de locatie waar het ooit allemaal begon. “Met de ophe fing van e ti hting ol er elzijn, 6 jaar geleden, moesten we daar toen weg. De laatste woorden tijdens het overleg met Marion Braun van het secretariaat Welzijn Zeewolde waren: ‘welkom thuis’.” De Modelspoorgroep bezit twee grote module modelspoorbanen. “Die kunnen we overal neer zetten. In het verleden waren deze vaak te zien tijdens de Cultuurmarkt. Wie weet? ” De verhuizing staat gepland op zaterdag 7 december. De eerste clubavond is op maandagavond 9 december tussen 19.00 uur en 22.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom eens te

De Schilder Efred Aartsen Voor schilderen en sausen binnen en buiten

www.Efred.nl

Craniopraktijk Zeewolde www.craniopraktijkzeewolde.nl Tel. 06 - 50 25 57 55

komen kijken. Meer info: https://modelspoorgroepzeewolde. wordpress.com/

Winterspelen in Speelbos De Zevensprong

ZEEWOLDE - Op vrijdag 29 november is de Decemberactie gestart. N et als vorig jaar kunnen klanten bij de deelnemende ondernemers loten ontvangen bij elke 7,50 e uro tot een maxi mum van 5 loten per aankoop. Met de loten kunnen mooie prijzen gewonnen worden. Deze prijzen, die varië ren in grootte, zijn beschikbaar gesteld door een mooi aantal ondernemers. Onder de prijzen zijn waardebonnen, sokken, maar bijvoorbeeld ook een dag een ijskar of een onderhou s eurt voor e fiets evens i n er kaarten te winnen voor een van de voorstellingen van Zeewolde Live in 2020. De hoofdprijs, beschikbaar gesteld door Deen Supermarkt en daarmee de hoofdsponsor van de Decemberactie 2019, is 1 minuut gratis winkelen bij de Deen Supermarkt Zeewolde. De Decemberactie duurt

tot en met 31 december (of wanneer de loten op zijn). Er zijn 30 000 loten te verkrijgen. Bonnen kunnen worden ingelever i a etaria ilight e in elt es loomfiel s esjardins, Juwelier Hoekstra en Hobby ime e onnen i n voor ien van een uniek nummer. Dit nummer moet goed bewaard worden. Op 4 januari 2020 volgt de trekking van de Decemberactie. Op de website van Zeewolde Winkelhaven zullen vanaf die datum de prijswinnaars bekend worden gemaakt. Zie de Facebookpagina van Winkelhaven Zeewolde voor de deelnemende winkels!

Jeugdverpleegkundige beantwoordt vragen over opvoeding in FlevoMeer Bibliotheek

ZEEWOLDE – H et speelbos de Zevensprong is op zondag 15 december het decor voor de eerste oud-Zeewoldense winterspelen, georganiseerd voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar. “Uiteraard zijn ouders, opa’s en oma’s ook van harte welkom om de kinderen aan te moedigen of om zelf mee te doen en te genieten”, zo laat de organisatie weten. “Het speelbos is de plek waar wereldkampioenen van honderd jaar geleden hun kunstje laten zien aan de kinderen en ze uitdagen om het zelf ook eens te proberen. Alles mag en niets moet! De winterspelen beginnen met een bijzondere ontvangst en een echte warming-up. Elke tien minuten ver-

trekt er een groepje kinderen, samen met de volwassenen naar de magische boom. Deze zorgt ervoor dat de kinderen honderd jaar terug gaan in de tijd en kennis maken met wel heel bijzondere winterspelen.” En verder: “De winterspelen gaan ook door als er geen sneeuw ligt. Overal langs de route staan vuurtonnen waar je kunt opwarmen. Er zijn zelfs kabouters van de partij, die de kinderen aanmoeigen met s an oe en en am etten Onderweg verdienen de kinderen na-

‘Het gevoel van Flevoland’ in paviljoen De Verbeelding

ZEEWOLDE – Moeilijke eters, driftbuien, temperamentvolle kinderen: opvoeden valt soms niet mee. Het is dan fijn als iemand met je meedenkt en tot steun kan zijn. T ijdens het Opgroeicafé op 11 december is daarom een jeugdverpleegkundige van het C onsultatiebureau te gast. Klaasje de Jong, JGZ-Verpleegkundige, komt deze ochtend langs om vragen van ouders te beantwoorden over opvoeding en voeding en mee te denken over veel voorkomende opvoedkwesties.

selen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Dit alles in een ontspannen sfeer onder het genot van een gratis kope o fie o thee e ereen is van harte welkom. Uiteraard mogen ook de kinderen mee. Er is speelgoed aanwezig.

Het Opgroeicafé is een plek waar (aanstaande) ouders/opvoeders van jonge kinderen elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen te delen en tips uit te wis-

Het Opgroeicafé is elke tweede en vierde woensdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur in FlevoMeer Bibliotheek Zeewolde.

ZEEWOLDE - H et Flevolandse kunstenaarscollectief K U P -11 exp oseert van zondag 8 december tot en met zondag 2 februari in De Verbeelding met als thema ‘Het gevoel van Flevoland ‘. De officiële opening is op zondag 8 december om 15.15 uur tijdens de ‘Open deuren: T ijd voor K unst’. Bij dit evenement, dat zes keer per seizoen door Stichting De Verbeelding wordt georganiseerd, ontmoeten publiek, kunstenaars, musici en dichters elkaar in een informele sfeer. KUP-11 (Kunst Uit de Polder) is een samenwerkingsverband van 11 Flevolandse kunstenaars, opgericht in 2011. Het doel van KUP-11 is elkaar te inspireren en versterken en dit wordt onder meer bereikt door het organiseren van gezamenlijke exposities met een bepaald thema. De expositie in De Verbeelding heeft het thema ‘Het gevoel van Flevoland’. De kunstenaars hebben zich hierdoor laten inspireren en beelden hun gevoel uit in verrassend veelzijdige werken, van schilderijen en foto’s tot papierkunst. De opening van de expositie wordt verricht door

Ben Huisman, directeur van Het Flevolandschap. Daarna is er gelegenheid de expositie te bezichtigen onder het genot van een hapje en een drankje. Sfeervolle achtergrondmuziek wordt verzorgd door de Lelystadse pianiste Igna Geveke. Iedereen is van harte welkom, of je nu het hele programma wilt bijwonen of een deel ervan. De deuren van het paviljoen gaan op 8 december van tot uur o en oegang s middags is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is natuurlijk welkom.

tuurli ri en aarmee e na a oo een prachtige overwinnaarsketting kunnen maken.” De Winterspelen op zondag 15 december beginnen om 14.00 uur. De laatste groep vertrekt om 17.00 uur. Rond 16.30 gaat de zon onder en kunnen er nog een paar groepen vertrekken en de winterspelen beleven bij schemer en schaatsen bij een schaars lichtje. Alles is gratis.

Groene specht

Afgelopen zomer zijn er, in opdracht van Staatsbosbeheer, door Sovon broedvogelkatteringen gehouden in het Horsterwold en daarbij is voor het eerst in de Gelderseslenk een paar broedende groene spechten waargenomen. De afgelopen jaren zijn er veel losse waarnemingen gedaan maar leidde nooit tot een o fi ieel artering e e s e ht is eenvoudig te herkennen aan zijn groene verenkleed en kenmerkende geluid. Het geeft aan dat het Horsterwold steeds aantrekkelijker wordt voor dier en plant om zich hier te vestigen.


Pagina 8

dinsdag 3 december 2019

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

GEZELLIGHEID?

D Praktijk voor Rebalancing® lichaamswerk en bewustwording

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2020

K

E E

VERHUUR

R De tarieven van de huurtoestellen en van de onderhoudsen serviceabonnementen van GasNed Verhuur zullen conform de algemene voorwaarden, per 01- 01-2020 met 4,7% worden geïndexeerd.

Eikenlaan 92 • 3892 HC Zeewolde (036) 522 51 15 • info@sportcentrumzeewolde.nl

N

Bij: • Stress • Burn-out • Hoofdpijn • Zelfonderzoek • Slapeloosheid • Hyperventilatie • Rug- en nekpijn • Onbegrepen emoties Ook voor: • Ontspanningsmassage • Cursussen - Massage - Bewust-bewegen/Yoga Bel voor meer informatie: Jannet Middelkamp | 06 46343921 of 036 5228165 | www.rebalancingdekern.nl

Wilt u ook een nieuwe cv-ketel huren of goed laten onderhouden? Bel voor meer informatie: 013 - 544 60 50.

JWS

FORD FIËSTA 1.0 STYLE pk 80.224 km, 2014, benzine (1:23), 80 stoevoor e airco, 16” wielen, verwarmd len, elektrische ramen, radio/cd/usb, ruit, bluetooth, airbags, verwarmde voor . enz.. em, syste /stop start

HYUNDAI IX20 1.6I I-VISION 23.844 km, 2015, benzine, AUTOMAA T, 125pk, Opties: elec. ramen, airco, radio cd/mp3-speler, 5-deurs, airba gs, brake assist system, multifunctione el stuurwiel, bluetooth, startblokkering , stuurbekrachtiging, enz...

€ 16.250

€ 8.900

ZET ALVAST IN JE AGENDA

Fotografie :J an

Schepenveld 15, Zeewolde werkplaats (036) 522 17 38 showroom (036) 522 47 10 www.vakgaragejws.nl

#samenvoordieren

n oote sch r Ve

XXL FEESTSHOPPEN Extra lange winkelopeningstijden en straatoptredens in kerstsfeer Zaterdag 21 december van 10.00-20.00 uur Zondag 22 december van 10.00-18.00 uur

MIDWINTERFEEST Zaterdag 21 december Belfort en Forum 12.00-18.00 uur Vuur en IJs Spektakel met icecarving, ijssculpturen, meet & greet met Olaf & Elsa (12.30-14.00 en 14.00-14.45 uur), Wastelanders, workshops vuurdraken maken en broodjes/marshmallows bakken Forum 18.30 uur Vertrek Winterparade met vuur, muziek en acrobatiek Forum 19.30 uur Optreden van zangeres Maan

KOM FEESTSHOPPEN IN ALMERE CENTRUM! ONLY FOR MEN • MEDIA MARKT PRIMARK • G-STAR RAW • COSTES

almerecentrum.nl


Pagina 9

dinsdag 3 december 2019

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Samen naar het Lokaal Sportakkoord ZEEWOLDE – I n het gemeentehuis kwamen dinsdagavond 26 november 35 deelnemers bij elkaar voor de aftrap van ‘Samen naar het Lokaal Sportakkoord’. H et betrof afgevaardigden van sportaanbieders, sportverenigingen, scholen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Gezamenlijk zetten zij zich in om de ambities op het gebied van sport en bewegen te realiseren. Dat doen zij door het maken van afspraken en deze vast te leggen in het Lokaal Sportakkoord. Dit akkoord wordt een Zeewolder uitwerking van het Nationaal Sportakkoord. Een akkoord tussen de minister van Sport, Bruno Bruins, en verschillende organisaties op het gebied van sport. Uiteindelijke doel is meer Nederlanders te laten bewegen. Tijdens de avond werd de werkwijze toegelicht om gezamenlijk het Lokaal

Sportakkoord op te stellen. Aanwezigen kregen de kans om ideeë n en suggesties te geven voor de programma’s, projecten en maatregelen. De avond werd afgesloten met de ondertekening van de intentieverklaring. Daarmee werd de intentie uitgesproken om samen te werken aan het Lokaal Sportakkoord.

Wethouder Ewout Suithoff: “De komende periode worden er meer werksessies georganiseerd om invulling te geven aan het Lokaal Sportakkoord. Het zou mooi zijn als meer inwoners zich willen aansluiten bij deze werksessies. In maart 2020 zetten we dan on e han te eningen on er het efinitief Lokaal Sportakkoord tijdens een feestelijke bijeenkomst. Dus hierbij mijn oproep aan inwoners: heeft u een goed idee, bent u al met een mooi initiatief bezig dat u wilt laten groeien of wilt u graag meedenken? Neemt u dan contact op met Bob Verstralen van de gemeente. Dat kan via b.verstralen@ zeewolde.nl.”

(vervolg van voorpagina)

Evangelische Gemeente Zeewolde droomt van volle Huiskamer De combinatie met een boekenuitleen is best bijzonder. De H uiskamer wil daarbij niet de concurrent worden van de bibliotheek of de christelijke boekenzaak in Zeewolde. De Fauw: “D e boeken die je hier ziet, zijn voor een deel opgekocht, maar het gros is gedoneerd door de kerkleden. H et zijn dus veelal boeken die je in de winkel niet meer kunt kopen. Doordat je ze gratis bij ons kunt lenen, is het ook voor mensen die minder geld hebben mogelijk een goed boek te lezen. I nmiddels staan er rond 1.30 in de boekenkasten en er zijn ook cd’s te leen.” Van Duren vult aan: “Het zijn christelijke boeken en tegelijkertijd is dat heel divers. Je hebt hier christelijke studieboeken maar evengoed romans en thrillers die door christelijke schrijvers zijn geschreven.” Het toeval wil dat er binnen de gemeente zelf veel schrijftalent aanwezig is. Het is goed mogelijk

dus dat deze schrijvers de boekenkasten in de toekomst nog aanvullen met eigen werk lachen de vrouwen. De Huiskamer is een van de lokalen van het gebouw aan Kluunpad 15 dat voorheen een school was. Die sfeer ademt het gebouw nog altijd uit. Tegelijkertijd biedt het gebouw de Evange-

Onderzoek Horsterwold

(door Martin Strenholt) ZEEWOLDE – Voor de Zeewoldense pers gaven burgemeester Gerrit Jan Gorter en politiewoordvoerder Miklos C oumou vorige week een toelichting op het onderzoek dat laatst op Buitenplaats H orsterwold gehouden werd. De gemeente is al geruime tijd druk met allerlei zaken die op het vakantiepark spelen; daarbij gaat het om zaken als illegale bewoning en verhuur, onder andere aan arbeidsmigranten, die daar soms in onveilige omstandigheden verbleven; daarnaast is er in een aantal gevallen sprake van permanente

bewoning, wat tegen de wet is, en is er een tijdje geleden een wietplantage aangetroffen en opgerold. Het grootschalige onderzoek vond plaats om een en ander grondig aan te pakken ‘omdat het nu maar eens afgelopen moest zijn met dat gedonder’, aldus burgemeester Gorter. Ook komen

lische Gemeente Zeewolde, dat ruimtes huurt, veel mogelijkheden. Hooguit dat een nieuwe vloer, een likje verf en wat andere aanpassingen nodig zijn om de accommodatie naar een hoger level te tillen. Goed voelen

Zodat bijvoorbeeld de Huiskamer nog meer als een echt thuis voelt. Want een plek waar je je verbindt met anderen moet goed voelen. Doelbewust is gekozen om de Huiskamer op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur open te stellen. De Fauw: “De woensdag is voor met name moeders vaak een handige dag om elkaar te treffen.”

er geregeld klachten binnen over dit soort misstanden vanuit het Horsterwold zelf, al schijnen de meningen van de eigenaars en bewoners soms ook diametraal tegenover elkaar te staan. In de vroege ochtend van 27 november werd het park afgesloten en arriveerden enkele tientallen medewerkers van overheidsdiensten, zoals politie, brandweer, belastingdienst, marechaussee, UWV en de Sociale Verzekeringsbank op het park aan de Bosruiterweg. In groepjes werd onderzoek gedaan bij en

Dat gezegd hebbende zie je jong en oud in de Huiskamer. Alleen zouden er nog wel meer mensen van buiten de eigen gemeente bij kunnen. Wie wil, kan een gesprek aangaan over het geloof, maar dat hoeft zeker niet. Van den Berg: “We zitten hier niet met de Bijbel op schoot te wachten om je te bekeren. Van de andere kant: Als de behoefte er is, komt het geloof zeker ter sprake.”

gebedsruimte zal dan elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur ook de mogelijkheid zijn om met iemand samen te bidden. Kerst

Vanaf 1 januari start de gemeente met de mogelijkheid voor Gesprek en Gebed voor alle inwoners van Zeewolde die daar behoefte aan hebben. In de

Eveneens is iedereen welkom op kerstavond. De avond start om 19.00 uur met een in er erst eest a a oo is er voor iedereen warme chocolademelk, iets lekkers en voor elk kind een cadeautje. De kerstnachtdienst start om 21.30 uur met het thema ‘Op zoek naar de Kerst…M an’. Iedereen is welkom om de kerstboodschap mee te eleven o hier i n er na a oo nog hapjes en drankjes voor iedereen.

in zo’n veertig (van de honderdvijftig) vakantiewoningen, waar daar aanleiding toe was of die vanuit het verleden bekend stonden als ‘probleemhuisjes’. Huizen van personen van wie bekend is at e ona fi e i n en ie en el op het park verblijven om daar te ‘recreë ren’ werden ongemoeid gelaten. Mogelijk dankzij eerdere acties in de afgelopen jaren, bleek het aantal daar

wonende arbeidsmigranten mee te vallen. Wel werd een nepvuurwapen aangetroffen, alsmede een persoon die voor duidend euro aan boetes had openstaan. Van enkele mensen die al eerder een dwangsom wegens illegaal permanent bewonen hadden gekregen, werden de woningen voor drie maanden verzegeld. In diverse gevallen wordt nader onderzoek gedaan.

Gesprek en gebed

(vervolg van voorpagina)

Oliebollenverkoop geeft watersportvereniging wind in de zeilen voor NK sporters met beperking Daarnaast is er de hulp van dertig vrijwilligers die de oliebollen aan de man/ vrouw gaan brengen. Van P uffelen: “ De vrijwilligers gaan met de oliebollen het centrum van Zeewolde in om de oliebollen te verkopen aan de liefhebber. H et worden echt lekkere oliebollen kan ik je verzekeren.” Een eerdere oliebollenactie bracht ruim duizend euro op. Ditmaal hoopt Van Puffelen op zo’n vijftienhonderd euro. De olliebollen kosten negentig eurocent per stuk en voor tien exemplaren

betaal je acht euro. Dat Watersportvereniging Zeewolde zo veel zeilers met een beperking de mogelijkheid biedt om van de sport genieten mag gerust bijzonder worden genoemd. De leden

komen niet alleen uit Zeewolde, maar ook uit andere gemeenten tot Arnhem aan toe. Twee leden met een beperking hebben afgelopen jaar meegedaan met kampioenschappen in Japan. Bij de voorbereiding van zo’n trip komt veel kijken. Het plezier is navenant groot en de deelnemers hebben met succes meegedaan aan de wedstrijd in het Verre Oosten.

Je mag tegenwoordig ook niks meer! Vaak denk ik terug aan Sinterklaas van vroeger. Wat was het allemaal nog onschuldig! Mijn oom speelde voor Sinterklaas en mijn tante was Zwarte Piet. Ik was zó onde r de indruk, mijn tante had ook rustig roetveegpiet kunnen zijn, ik zou haar nog niet herkend hebben! Mijn moeder had allemaal lekkere dingen op tafel gezet: negerzoenen, moorkoppen, jodenkoeken en het hoogtepunt was een Eskimo-ijsje. Dat mag allemaal niet meer. Zwarte Piet zal er ook wel aan moeten geloven, dat is vechten tegen de bierkaai. Er mag niks meer tegenwoordig. Je mag niet meer roken en met drinken heb je jezelf net zo goed. Suiker krijg

je commentaar op en zout is helemaal uit den boze. Melk mag je niet meer drinken, want dat is racistisch. Chocomel mag dan weer wel, maar glühw ein niet, want dat bevat alcohol. Een hotdog kan absoluut niet meer, wat dat is dieronvriendelijk. In plaats daarvan moet je maar een vegaburger bestellen. De kerstmarkt is vervangen door de wintermarkt, waar natuurlijk wel een genderneutrale wc moet zijn. Pepernoten doen te veel denken aan de VOC-tijd en het moge bekend zijn hoe we tegenwoordig over de VOCmentaliteit denken. De zeehelden van weleer waren volgens de huidige maatstaven zeerovers. En zo’n Gou-

den Eeuw was het helemaal niet. Maar er mag nog veel meer niet. Halloween is te eng en het kerstfeest te christelijk. En in plaats van het paasontbijt vieren we straks het Suikerfeest. De burka, dat is niet zo duidelijk. Mag je daar nu wel of geen commentaar op hebben? Eigenlijk valt het nog mee at e figuur van inter laas el nog niet ter discussie staat. De goedheiligman is wit en katholiek, dat schreeuwt toch om uitleg! Sint wil zeggen ‘heilige’ en zo heilig waren die bisschoppen van vroeger helemaal niet. Laat dat Sint er dus maar af. Krijgen we straks de intocht van Klaas. Of misschien moet we direct

Schoppen troef

overgaan op Klazien. Vieren we niet meer dat Sinterklaas uit Spanje komt, maar Klazien uut Zalk. En die laten we dan aankomen op Black Friday. Want dat mag dan ineens weer wel. Vragen we Marco van Basten of hij wat passende teksten wil verzinnen. Ach, iedereen verspreekt zich wel een keer.

Vroeger was die Marco een juweel, zeg maar rustig een kroonjuweel. Marco kroonjuweel, o nee, dat is weer iemand anders. Die ene Marco deelde vroeger de prachtigste kopstoten uit en heel het land juichte erom, die andere Marco moet niet denken dat hij dat in deze tijd nog zomaar kan doen.

En je mag binnenkort ook geen 130 km per uur meer en al helemaal niet met een diesel. Overal zie je dan borden langs de snelweg met ‘Max 100’, behalve bij Zandvoort, daar komen borden met ‘Max Verstappen’. Al zou daar de zeldzaamste zandhagedis zitten en meer stikstof dan alle boeren bij elkaar kunnen produceren, dat circuit moet koste wat kost doorgaan. Ze hebben bij Lelystad Airport de pech dat prins Bernhard jr. er niets mee te maken heeft, anders zou dat vliegveld allang zijn geopend! Of mag ik dat niet zeggen? Je mag tegenwoordig ook niks meer!


Pagina 10

dinsdag 3 december 2019

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

WAT KUNT U DOEN BIJ WELZIJN ZEEWOLDE? Ervaar het openbaar vervoer! Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een proefreis en een inloopspreekuur in Zeewolde

CONTACTGEGEVENS WELZIJN ZEEWOLDE Voor informatie over Eclips Meermin, Servicebalie, Sfinx zie website www.welzijnzeewolde.nl Voor telefonisch contact 036 522 4655

Agenda Odensehuis Zeewolde

Proefreis Tijdens de proefreis laten OV-ambassadeurs senioren oefenen met het reizen met bus en trein. Op de stations krijgt u duidelijk uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart bij verschillende vervoerders en hoe de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen met het laden van reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting.  Er wordt op eigen kosten gereisd. Neem daarom uw geldige OV-chipkaart mee, of koop tijdens de proefreis uw kaartje. Na aanmelding wordt u geïnformeerd over het exacte tijdstip en opstapplaats.

Meer informatie De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten. Naast inloopspreekuren en proefreizen, organiseren zij ook informatiebijeenkomsten. Kijk op www.ervaarhetov.nl voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten. Voor vragen kunt u bellen naar 038-4540130, of een e-mail sturen naar: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.

Aanmelden kan via www.ervaarhetov.nl/proefreis of door te bellen met de OV-ambassadeurs: 038-4540130. Wanneer: vrijdag 6 december 2019 Waar: Zeewolde

Sinterklaasviering 5 december - 14.00-16.00 Bewegen 12 december - 14.00-16.00 Creatief aan de slag met thema Kerst 19 december - 14.00-16.00

7 December - Dag van de Vrijwilliger Op 7 december is het de Dag van de Vrijwilliger. Even aandacht voor iedereen die belangeloos zijn tijd geeft aan een ander of een goed doel, ook in Zeewolde. Doet jouw organisatie ook mee? Een mooie gelegenheid om de vrijwilliger(s) nog eens extra te bedanken of een compliment uit te delen aan degene die je kent. Zij verdienen het!

Inloopspreekuur OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur vragen over reizen met bus en trein. OV-ambassadeurs zijn ervaren OVreizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Ook geven zij informatie over het deelnemen aan een proefreis. Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen. Wanneer: vrijdag 13 december 2019 Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur Waar: Dienstencentrum de Sfinx, Flevoweg 69, Zeewolde

Servicebalie Vrijwillige Hulpdienst Zeewolde Iedere dinsdag & donderdag van 14:00 - 16:00 uur Inloopspreekuur Vrijwilligersvacaturebank Iedere vrijdagochtend van 09:30 - 11:30 uur Welzijn Zeewolde Gebouw De Meermin Kerkplein 20, 3891 ED Zeewolde T 036-523 4711, b.g.g. 036-522 4655 E servicebalie@welzijnzeewolde.nl E vvb@welzijnzeewolde.nl

Helpen met Nederlands door voorlezen NLdoet 2020! Stichtingen, (sport)verenigingen, zorginstellingen, scholen en natuurorganisaties opgelet! De grootste vrijwilligersactie van Nederland komt er weer aan! Dit is uw kans om een grote klus te klaren en ook nog eens (maximaal) €350,- daarvoor te krijgen. Hoe? Doe mee met NLdoet op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart 2020. Knap het speelplein of de kantine op, neem ouderen mee voor een wandeling en een gezellig kopje koffie of pak het natuurgebied aan bij u in de buurt! Op deze manier kunt u tegelijkertijd uw organisatie promoten én wellicht nieuwe vrijwilligers werven. Meedoen is eenvoudig. Ga naar www.nldoet.nl en meld gratis uw klus aan! De klus verschijnt vervolgens op deze website van NLdoet. Zo bent u zichtbaar en kunnen belangstellende vrijwilligers uit de omgeving zich ook digitaal aanmelden voor uw klus. Daarnaast is het slim om een berichtje hiervan, samen met de link van uw aangemelde klus, op uw website, facebookpagina of in uw e-mailnieuwsbrief te plaatsen. Zo laat u iedereen in uw omgeving weten dat u meedoet en dat u vrijwilligers zoekt! Tot en met 31 januari 2020 is het mogelijk om een financiële bijdrage (maximaal €350,-) aan te vragen voor uw NLdoet 2020 klus. Op de website van NLdoet staat aan welke criteria uw klus moet voldoen om in aanmerking te komen. Wees er dus snel bij, want OP=OP!

MAAK KANS OP EEN WAARDEBON VOOR ONZE HEERLIJKE ZEEWOLDER PLATBODEM!

PUZZEL

Contactgegevens VHD en VVB

Heb jij belangstelling en respect voor andere culturen? Beheers jij de Nederlandse taal goed? En zou jij je best eens één of twee uurtjes per week willen inzetten voor anderstaligen die Nederlands willen leren of hun Nederlands willen verbeteren? Voor een gezin uit Zeewolde met 2 kinderen vragen wij o.a. iemand die hen zou wil voorlezen om de taal beter te kunnen beheersen. Tevens zal de moeder van het gezin hier ook baat bij hebben. Interesse? Laat het ons dan weten! Of kijk eens op de vrijwilligersvacaturebank van Welzijn Zeewolde op www.welzijnzeewolde.nl voor deze en nog veel meer ‘taal’ vragen via www. welzijnzeewolde.nl/vrijwilligerswerk/vacaturebank

Welzijn Zeewolde Kerkplein 20 3891 ED Zeewolde | 036 523 47 11 vvb @ welzijnzeewolde.nl www.welzijnzeewolde.nl Heeft u als (sport)vereniging of maatschappelijke organisatie plannen om mee te doen met NLdoet? Wilt u overleggen over de mogelijkheden of bent u op zoek naar inspiratie? Neem dan contact op via r.vanittersum@zeewolde.nl of 06-32452763.

CRYPTOGRAM

Stuur de oplossing van één of beide puzzel(s) o.v.v. naam krant, de hierboven vermelde datum en naam puzzel (Sudoku/Zoek 5 verschillen of Crypto/Wegstreper) naar: Zeewolde Actueel, Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen of per mail: info@zeewolde-actueel.nl. Oplossingen moeten uiterlijk volgende week woensdag 9.00 uur binnen zijn. Vergeet hierbij niet uw adresgegevens te vermelden.

SUDOKU 6 1 3 4

6 4

Oplossing(en) (sudoku: cijfers in het oranje blok):

9 5 1 8 4

6

9

...................................................................................................................... ......................................................................................................................

7 3

2

8 7

1 9

Naam: ...................................................................................................................... ......................................................................................................................

3 8

Adres: ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... OPLOSSING LAATST GEPLAATSTE CRYPTOGRAM

1 5

Uit de vele goede inzendingen die we wekelijks per post of mail ontvangen wordt een prijswinnaar getrokken. Per week wordt er een prijs beschikbaar gesteld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar krijgt de waardebon thuisgestuurd.

Het te vinden woord was: SCHIJFREM. HORIZONTAAL: 8) Quattro stagioni 9) Etnologe 10) Ademen 11) Anti 12) Devaluatie 13) Centraal figuur 15) Suïcide 17) Vlerken 19) Studie 20) Eigendom 23) Bijvak 24) Gehaktbal VERTICAAL: 1) Buiten bewustzijn 2) Stroriet 3) Er goed aan doen 4) IJsheuvel 5) Fataal 6) Literatuur 7) Ongedierte 14) Illegaal 16) Cadeau 18) Bever 21) NATO 22) Obat

HORIZONTAAL: 8) Zo’n vaste positie heeft een beeldhouwer in de gevangenis (9,6) 9) De assistent van de Sint was de eerste die in beeld kwam (5) 10) Die grondeigenaar is binnen neergekomen (8) 11) Globaal (15) 13) Voorstellen doen omtrent uw overgewicht (3,4,8) 17) Honkbalveld tijdens de oorlog (8) 18) Het borreltje wekt verbazing (6) 20) Gewetenloos binnen een reputatie (6) 22) Aanstekelijk figuur (8) 23) De positie van een (auto)maat (14)

VERTICAAL: 1) Een kleine strook chocolade (6) 2) Ook een schisma als informatie (10) 3) Vastgelopen in Scheveningen (6) 4) Koentje? (5,4,6) 5) Onbewogen koud (4) 6) Dat wapen geeft rust tegenover de vijand (8) 7) Die jongen is voornamelijk mager (4) 12) Decadentie door het tempo in een draaikolk (9) 14) Meisje in de narigheid (8) 15) Die brengt u in hogere sferen (8) 16) Hij vindt er niets aan! (8) 19) Een passend begin bij de muziek (6) 21) Die godheid brengt de zigeuners terug (4)


Pagina 11

dinsdag 3 december 2019

Turners uit Zeewolde maken goede indruk in Enschede EN SC H EDE/ ZEEWOLDE – De eerste plaatsingswedstrijd turnen heren vond afgelopen weekend plaats in Enschede. Jonathan P orteous en H ank H endrikx uit Zeewolde (ze turnen bij Olym pia H arderwijk) deden hier aan mee.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Gezocht: schoolverzuimers voor test nieuwe M@ZL –app van GGD Flevoland

ALMER E – GGD Flevoland is op zoek naar jongeren in de leeftijd van 12 - 18 jaar die zich regelmatig ziek melden voor school en zo verzuimen. Speciaal voor deze doelgroep is een aanpak ontwikkeld om hen te helpen weer terug te keren naar school.

Jonathan kwam uit bij de junioren. Hij draaide een hele goede wedstrijd, turnde zeer netjes en heeft zijn d-score ten o i hte van vorige aar in verhoogd. Dit werd beloond met zilver. Voor Hank Hendrikx was dit de eerste wedstrijd binnen de keuze-oefenstof. Dit is voor jongens een grote stap, maar Hank heeft een goede eerste wedstrijd laten zien. Hij wist zevende te worden, wat prima is voor zo’n eerste keuzewedstrijd. In februari turnen de twee hun tweede plaatsingswedstri e ho en i h an efinitie voor e finale te laatsen

De M@ ZL-app is een methode en app ineen waarbij de jongeren zelf de regie voeren. Samen met de jeugdarts werken zij aan een plan met als uiteindelijk doel: terug naar school. GGD-onderzoeker Linda Douma licht deze vernieuwende verzuim-aanpak toe: “Via de M@ ZL-app (mazlapp.nl) maken jongeren onder begeleiding van de jeugdarts eigen doelen aan om zo te werken aan hun ziekteverzuim op school. Omdat jongeren zich om verschillende redenen ziek melden, zijn er diverse thema’s waaraan zij kunnen werken. Bijvoorbeeld lichamelijke of psychische klachten, maar ook problemen met slapen, gamen of problemen thuis.”

Ook Flevoland achter Klimaatakkoord

Jongeren staan er niet alleen voor

R EGI O – De twaalf N ederlandse provincies, waaronder Flevoland, scharen zich gezamenlijk achter het klimaatakkoord. Dat betekent dat de provincies zich inzetten om de uitstoot van broeikasgassen te halveren ten opzichte van de uitstoot in 1990. De gezamenlijke provincies zijn het er over eens dat het sterk terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen van het grootste belang is voor de kwaliteit, de stabiliteit en de veiligheid van onze leefomgeving. Bij het realiseren van de doelen uit het klimaatakkoord is goede samenwerking tussen alle overheden cruciaal. Gedeputeerde Jop Fackeldey: “In Flevoland zijn we al gewend om als mede-overheden nauw met elkaar samen te werken, ook op het gebied van de energietransitie. Zo zijn alle overheden al met elkaar verbonden in de Flevolandse Energie Agenda, dat als doel heeft om Flevoland in 2050 volledig CO2-neutraal te laten zijn.” De provincies zien er op toe dat de kli-

maatmaatregelen voor de samenleving uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar worden. “Onze ambitie staat als een huis,” aldus gedeputeerde Jop Fackeldey. “Een gezond realisme hoort daarbij. Als van ons verwacht wordt dat de lat hoog ligt, horen daar ook de nodige finan i le mi elen i aarover i n we in gesprek met de rijksoverheid.” Kansen, lasten en lusten

De provincies zien kansen in het eerlijk verdelen van de lasten en lusten

van de verduurzaming, bijvoorbeeld via gebiedsfondsen. Waarin initiatiefnemers de omgeving zo vroeg mogelijk betrekken maar ók investeren in diezelfde omgeving. Zodat á lle inwoners rofiteren en niet alleen egenen ie finan ieel unnen arti i eren n Flevoland wordt dit voor windenergie al toegepast. Daarnaast is voor een succesvolle verduurzaming van de regionale economie voldoende netcapaciteit van groot belang, stellen de provincies. “De netcapaciteit moet op een aantal cruciale plekken zo snel mogelijk worden uitgebreid, want nu lopen allerlei waardevolle initiatieven van inwoners en ondernemers vast op het feit dat ze geen opgewekte stroom kunnen terug leveren aan het net. Dat moeten we zo snel mogelijk oplossen.”

“Jongeren krijgen zo meer invloed op hun eigen situatie. Maar jongeren hoeven het niet alleen te doen”, vervolgt Linda: “Jongeren kunnen gemakkelijk hun ouders, mentor of andere mensen betrekken door ze op de M@ ZL-app toe te voegen. Deze personen kunnen dan meekijken hoe het gaat, de jongere aanmoedigen of actief helpen bij het werken aan een doel. Ook kan de jongere via de M@ ZL-app contact opnemen met de jeugdarts en informatie opdoen over ziekteverzuim en gezondheid. Het uiteindelijke doel is dat jongeren weer beter mee kunnen doen op school.” Verzuimen verhoogt risico op psychosociale problemen

De M@ ZL-app is een pilot. Dat be-

tekent dat GGD Flevoland de app aan het uittesten is. Om dit goed te kunnen doen, worden jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar gezocht die zich regelmatig ziekmelden en daardoor schoolverzuimen maar wel bereid te zijn op een nieuwe en laagdrempelige manier mee te werken aan het terugkeren in de schoolbanken. GGD- projectleider Gijs Roelofsen: “Als ziekteverzuim onder jongeren niet goed wordt begeleid geeft dit een risico op langdurige psychosociale gevolgen en vroegtijdig schoolverlaten. Voor een deel van de jongeren is het verzuim een gevolg van ziekte of gezondheids- en welzijnsgerelateerde klachten. De GGD, VU Medisch Centrum en jeugdgezondheidszorg hebben de handen ineen geslagen om de jongeren in Flevoland hierin beter te gaan begeleiden. We zoeken daarbij naar nieuwe manieren waarbij de jongeren in het bijzonder zelf zo goed als mogelijk regie kunnen nemen op hun eigen leven. We hopen dat de M@ ZL app beter aansluit bij de leefwereld van de jongeren, maar als middel ons allemaal ook beter in staat stelt de juiste hulp te bieden.” De pilot loopt gedurende het schooljaar 2019-2020. Daarna worden de resultaten geë valueerd en op basis daarvan wordt al dan niet besloten om door te gaan met de aanpak. M@ ZL-app op Y ouTube: https://tinyurl.com/tsqn5kj M@ ZL-app online: mazlapp.nl

VV Zeewolde vindt via winst bij Advendo langzaam de weg omhoog

beschikken over Maurizio Sleurink en Ali Akachar, die in de thuiswedstrijd tegen Zwart-Wit ’63 (0-1) allebei uit het veld waren gestuurd. Routinier Reinier Joustra kreeg daarom samen met JO19-speler Rens Loos de opdracht centraal achterin te staan. Ook op het middenveld en in de voorhoede

waren er de nodigde wijzigingen. Het was dan ook wel even zoeken naar de juiste combinaties. Gaandeweg de eerste helft lukte het Zeewolde om het balbezit langer vast te houden en te bouwen aan een aanval. Veel gevaar leverde dat nog niet op, daarvoor was het spel te onrustig. Wel kwamen er enkele hoekschoppen en uit een ervan kwam in de 31e minuut het eerste doelpunt van Zeewolde voort. Advendo kreeg de bal niet weg uit het eigen vijfmetergebied en het was in laatste instantie Rens Loos die zijn basisplaats extra glans gaf door het laatste tikje te geven: 0-1. Met ietwat meer

scherpte hadden er nog wel meer doelpunten kunnen volgen, maar de thuisploeg had ook zomaar op 1-1 kunnen komen. Wouter Nederkoorn viel vlak voor rust geblesseerd uit en moest zich laten vervangen door Remco van Barneveld, die daarmee zijn debuut in het eerste maakte. Na vijf minuten in de tweede helft verdubbelden de polderboys de marge. Uitgerekend Ramon Chaigneau, die vlak voor rust nog uit leek te moeten vallen, werkte een prima voorzet van Jesper Tinga tegen de touwen: 0-2. ee ol e ha aarna efinitie oor moeten drukken, maar deed te weinig

met de mogelijkheden. Halverwege de tweede helft was dat de ploeg bijna opgebroken. De gastheren kregen een vrije trap, die via doelman Romero Butz op de paal belandde. Niels van Moolenbroek schoot in de 78e minuut na aangeven van de voor Jonne Houtstra ingevallen debutant Nick Redegeld namens Zeewolde eveneens op de paal, waardoor het voor hetzelfde geld 0-3 was geweest. Zover kwam het uiteindelijk niet, maar op de 0-2 overwinning viel eigenlijk weinig af te dingen. Zeewolde bleef weliswaar elfde op de ranglijst, maar kwam qua puntenaantal wel richting middenmoot.

N aam: Wim de Putter. Leeftijd: 78. Geboorteplaats: Hoek (Zeeuws-Vlaanderen). Burgerlijke staat: Gehuwd. K inderen: Drie dochters en twee zoons. K leinkinderen: 18 lieve schatten en intussen ook zes achterkleinkinderen. Beroep: Gepensioneerd. Ook bekend van: Kerkelijk actief in de wijk Centrum van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Sport: n eer er ee fitness H obby ’s: Lezen, tot voor kort ook fietsen Levensovertuiging/ geloof: Jezus overwinnaar, christelijk. Levensmotto: Behandel de mensen om je heen zoals je zelf graag behandeld zou willen worden. Favoriete muziek: Heb ik niet, luister met mijn vrouw mee naar klassiek en gospel. Die tijd zou ik graag over willen

doen: Alle tijden waren boeiend genoeg. Dagen in het Kruger Park. Daar blijf ik voor thuis: Avondje met (klein)kinderen en/of vrienden. Dat heb ik vooral van m’n ouders meegekregen: Stabiliteit en gastvrijheid. Daar werd ik nou afgelopen weken blij van: Enkele maanden oude achterkleinzoon die na twee zware operaties weer naar huis mocht. N ieuws dat me afgelopen tijd raakte: De stikstofcrisis versus het belang van de boeren en de bouwondernemingen. I k zou wel een dag willen ruilen met: De burgemeester (hij hoeft dan niet mijn plaats hier thuis in te nemen). Zeewoldenaar sinds: 2013. I k koos voor Zeewolde omdat: Dochter in Zeewolde, zoon in Harderwijk en centraal ten opzichte van de andere kinderen. H et sterke van Zeewolde: Politieke

stabiliteit en een mooie centrale plek in Nederland. Mooiste plek van Zeewolde: Kan hier geen keuze maken, gewoon een mooi dorp met heel veel bijzonder mooie plekken (misschien wel ons huis met een fantastisch uitzicht over het dorp en het Wolderwijd). Zeewolde mist: Voor mij eigenlijk niets fi n at er in het entrum oningen gebouwd worden voor senioren. Favoriet jaargetijde: Lente. Wel of niet permanent wonen op H orsterwold: Heel jammer dat dit mooie park aan het verpauperen is. Roep de politiek op om (oud zeer op te ruimen en) permanente bewoning mogelijk te maken. Wel of geen uitbreiding Lely stad Airport: Ja en nee, niet ten koste van andere belangengroeperingen. I k merk wel/ niet dat het beter gaan met economie: Sociaal helemaal niet. Max imumsnelheid overdag naar 10 0

km/ u: Prima. R acisme in voetbalstadion(s): Triest, beroepsraddraaiers? Marco van Basten vliegt uit de bocht: Ondoordacht, jammer. Zo bespaar ik energie: Energiezuinige verlichting. Volgende vakantie gaat naar: Portugal. U itdaging (winter)seizoen: Genieten van deze gezellige tijd. U woont nu bijna zes jaar in Zeewolde. Waarvan geniet u het meest van het wonen in Zeewolde? (vraag dochter Annemieke): De gezelligheid van kinderen en kleinkinderen om ons heen. Volgende keer in the picture: Annemarie Zoet. Mijn vraag aan haar: Jullie hebben altijd aan de rand van het dorp gewoond, niet verhuisd, en nu bijna in het centrum. Hoe ervaar je deze ontwikkeling ?

(door Mannes Schoppink) EDER VEEN / ZEEWOLDE – VV Zeewolde heeft zaterdagmiddag 30 november een knappe 2-0 overwinning geboekt bij Advendo ’57 in Ederveen. K ijkend naar de ranglijst was die uitslag misschien nog niet eens zo vreemd, de formatie van P eter Epe miste in het uitduel tien van de 23 selectiespelers. Ook mag best worden vermeld dat Zeewolde sinds het seizoen 2006- 2007 niet meer had gewonnen in Ederveen. De hoofdmacht van VV Zeewolde moest zaterdag een beetje lief kijken naar het tweede elftal en naar JO19 en JO19 op zijn beurt weer naar JO17, alleen daardoor was het mogelijk een representatief elftal op de been te krijgen tegen Advendo. Peter Epe en Ruben Schipper konden bijvoorbeeld niet

Aflevering 3 67: Wim de Putter

( aangewez en door A nnem ieke K oelewij n) .


Pagina 12

dinsdag 3 december 2019

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Leefbaar stelt vragen over gemeentelijke Politienieuws bijdrage aan Veiligheidsregio Over de tweede helft van november meldt de politie de volgende zaken:

ZEEWOLDE - De fractie van Leefbaar Zeewolde wil van het college van B en W weten hoeveel van de aan de Veiligheidsregio Flevoland verplichte bijdrage (zeshonderdduizend euro) rechtstreeks ten goede komt van het Zeewolder brandweerkorps. Het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland is bezig met plannen voor een nieuwe kostenverdelingssystematiek voor de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Hoogstwaarschijnlijk wordt de bijdrage van de gemeente Zeewolde verhoogd naar zeshonderdduizend euro. Leefbaar Zeewolde constateert dat het Zeewolder brandweerkorps momenteel ‘kwalitatief serieuze knelpunten’ heeft. Zo zou de operationele paraathei en slag ra ht in on er ru staan en geldt dat hier en daar eveneens voor de vakbekwaamheid van de medewerkers.

Recent meldde Brandweer Zeewolde op haar Facebookpagina dat het korps een tweetal vliegtuigbrandbestrijdingstrainingen zou hebben gevolgd, één theorie- en één praktische training op het oefencentrum van Amsterdam Airport (Schiphol). Dit bevreemdde Leefbaar Zeewolde enigszins, daar Schiphol een eigen korps zou hebben en de Royal Schiphol Group voor de bekostiging ervan zorgdraagt. De grootste fractie in de raad wil nu van B en W weten wat er precies gebeurt met de gemeentelijke

bijdrage van zeshonderdduizend euro aan de Veiligheidsregio. Ook wil zij duidelijkheid over de extra kosten (praktisch en/of geprognotiseerd) die worden veroorzaakt door de (toekomstige) ingebruikstelling van Lelystad Airport. Ten slotte wil de fractie helderheid over de rol die de Royal Schiphol Group heeft ten aanzien van Lelystad Airport (Schiphol valt onder de Veiligheidsregio Noord-Holland en niet onder die van Flevoland). Leefbaar Zeewolde stelde de zogenoemde Ex. art. 36 vragen naar aanleiding van een presentatie van John van der Zwan (de nieuwe commandant van Brandweer Flevoland) tijdens een raadscommissievergadering in oktober.

• op 15 november raakte een automobilist op de Schillinkweg afgeleid door een daar verkerende boer. De auto van de 38-jarige Zeewoldenaar kwam in de berm terecht en sloeg over de kop, maar de bestuurder zelf bleef ongedeerd; • in de middag van 17 november vond een inbraak plaats bij een woning aan de Meidoorn, waarbij een raam op de eerste verdieping opengebroken werd. Diverse sieraden en andere waardevolle spullen werden meegenomen; • ook op 17 november kreeg de politie een melding binnen over een groep van zo’n vijftig straatracers die Zeewolde vanuit de richting Nijkerk naderde. Toen de groep op het Trekkersveld arriveerde, kwam de politie van verschillende kanten op de auto’s af, waarna deze alle kanten op ‘stoven’;

• eerder die middag kwam er een meling innen over een on i t i een horeca-gelegenheid aan het Flevoplein. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de meeste ruziemakers al verdwenen, op één na, een 40-jarige man uit Zeewolde. Toen de agenten hem aanspraken, spuugde hij naar één van hen. Nadat hij aangehouden was, bleek hij in bezit te zijn van een zekere hoeveelheid harddrugs; • in de nacht van 23 op 24 november kwam vanuit de Groene Schuur een melding van overlast veroorzaakt door een jongen van 16 jaar uit Putten. Hij bleek onder invloed te zijn van alcohol en weigerde te vertrekken toen hij daartoe gesommeerd werd; uiteindelijk heeft de politie hem meegenomen; • op 21 november deed de politie na een tip een onderzoek in een woonhuis aan het Nienoord, waar twintig kilo zwaar (illegaal) vuurwerk werd aangetroffen; een 20-jarige bewoner is aangehouden, het vuurwerk is in beslag genomen.

Flevolandse ondernemers laten zich inspireren tijdens Horizon event ‘Flevoland Groeit’ LELY ST AD - De eerste editie van ‘Flevoland Groeit’ die onlangs werd gehouden was energiek en inspirerend. R uim honderdvijftig Flevolandse MK B-ondernemers met groeiambitie lieten zich in De Maxi ma C entrale in Lelys tad inspireren door ontwikkelingsmaatschappij H orizon Flevoland. Ze deden mee aan interactieve deelsessies over groeien en gingen in gesprek met onderneemster Marlies Dekkers. ‘Begrijp de tijd’, was haar advies aan de aanwezigen. Marlies Dekkers is een internationaal bekende lingerieontwerpster die als ondernemer weet hoe het is om te vallen en weer op te staan in haar zoektocht naar een groeiende en succesvolle onderneming. Ze vertelde haar

ondernemersverhaal en ging met de Flevolandse ondernemers in gesprek over hoe belangrijk het is om de tijd te begrijpen. “Om de tijd te begrijpen, moet je er overheen vliegen”, aldus Marlies Dekkers. “Hoe verhoudt jouw

businessmodel zich tot de tijd? Dat iets tien jaar geleden succesvol was, hoeft niet te betekenen dat het nu nog werkt.” Hoe zorg je voor groei en hoe maak je als ondernemer de draai? Hierover vertelde gastheer en directeur van Engie Harry Talen. Ook tijdens de deelsessies werd hierop ingegaan. Interactieve sessies over ‘versnellingen en o sta els hoe finan ier i ou groeiambitie’, ‘samenwerken leidt tot groei’, ‘de magie van een goede

Kerstbomenverkoop op de MMM Zorgboerderij

Nog héél even en de Sint is weer naar huis. Zodra de stoomboot de haven heeft verlaten worden de kerstbomen weer bezorgd op de MMM Zorgboerderij, Gelderseweg 30! 6 december krijgen ruim 700 bomen een plekje op het terrein in afwachting van een nieuw plekje in de huizen van Zeewolde. De voorbereidingen voor de feestelijke kerstbomenverkoop op zaterdag 7 december zijn in volle gang. Deze dag is voor de hele boerderij een hoogtepunt. Alle medewerkers, cliënten en vrijwilligers doen er alles aan om de bezoekers een leuke dag te bezorgen tijdens het uitzoeken van een mooie kerstboom. Van een kleine Omorica tot een grote Nordmann, er is keuze genoeg. Er zijn kraampjes met de mooiste zelfgemaakte kerststukken en cadeaus, scha-

penwol, honingproeverij, Foodtruck van Petite Cuisine met oliebollen, optreden van het popkoor Splash en voor iedere bezoeker natuurlijk gratis chocolademelk, Glühwein en een plakje kerststol. De opbrengst van deze kerstbomenverkoop komt volledig ten goede aan de MMM Zorgboerderij. Voor het investeren in de verschillende onderdelen van het bedrijf wordt er geen subsidie ontvangen. Dat is ook de reden dat we werken met vrijwilligers en blij zijn

met elke sponsoring en met de opbrengsten uit de winkel, de landbouw, de boomgaard en de midgetgolf. Dat maakt dat we nét dat beetje extra kunnen doen voor onze medewerkers en de inwoners van Zeewolde. Inmiddels heeft onze vrijwilliger Arend Koekoek prachtige bomen uitgezocht op de Veluwe. We hebben ons best gedaan om de prijzen laag te houden en een ruime keuze te bieden. Van harte welkom op zaterdag 7 december, op iedere doordeweekse dag en op zaterdag de 14e. Ook dan wordt er lekkers uitgedeeld aan alle bezoekers. Volg ons op facebook en Instagram voor meer info: MMM Zorgboerderij

e ortstrategie len ing finan e en ‘data is goud waard’ zetten de ondernemers op scherp en moedigden hen aan om na te denken over nieuwe groeistappen. “Ik vond het heel inspirerend dat er vandaag vooral ondernemers aan het woord waren”, zegt Tom Bremer, eigenaar van het Lelystadse Tom’s Creek. “Marlies Dekkers, die iedereen weer even bewust maakte hoe belangrijk het is de trends te blijven volgen en je product of dienst hierop aan te passen.

Maar ook een ontzettend creatieve en vasthoudende ondernemer tijdens een deelsessie vertelde hoe hij investeerders aan zich wist te binden.” Flevoland Groeit werd georganiseerd door Horizon, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. De middag werd op energieke wijze geleid door dagvoorzitter (en voormalig weervrouw) Helga van Leur. Voor meer informatie zie hori on evolan nl

Tuincentrum de Oosteinde is klaar voor de Kerst ZEEWOLDE – Met een fraaie, in verschillende thema’s ingerichte, kerst-/cadeauafdeling en een groot aanbod in kerstbomen is Tuincentrum De Oosteinde al helemaal klaar voor de Kerst. De donkere decemberdagen worden hier opgelicht met een aantal koopavonden en koopzondagen in een gezellige en vrolijke kerstsfeer. Zo kan er op vrijdag 6, 13 en 20 december tot 21.00 uur gewinkeld worden en op zondag 8 en 15 december van 13.00 tot 17.00 uur. Op de koopzondagen komt ook de Kerstman op bezoek, is er gezellige muziek en staat er een glaasje glühwein en een kopje erwtensoep klaar. Op zoek naar een mooie kerstboom? Met een groot aanbod in kerstbomen in verschillende soorten, maten en prijscategorieën heeft De Oosteinde voor iedereen wel een passende boom. “De Nordmann is verreweg de meest populaire boom, omdat deze het minst snel uitvalt. Deze boom heb je al vanaf € 14.95”, licht Cindy Bakker van De Oosteinde toe. “Om het de klanten zo makkelijk mogelijk te maken helpen we met uitzoeken, pakken we de boom gratis in en kunnen we ook helpen met het inladen van de boom, zodat de klant op

zijn gemak, na het uitzoeken van de boom, verder kan winkelen. Thuis afleveren, tegen een kleine vergoeding, kan natuurlijk ook!” Naast de echte kerstboom biedt De Oosteinde tevens een groot assortiment, niet van echt te onderscheiden, kunstbomen. Wat kerststukken en – boeketten betreft kun je ook goed bij De Oosteinde

terecht. Je vindt er verschillende kerststukken op voorraad, maar je kunt ook op bestelling een boeket of kerststuk laten maken, eventueel op een eigen pot of schaal. “Als er andere wensen zijn dan horen we dat graag. Dat geldt ook voor bedrijven”, aldus Cindy. Wensen kunnen gemaild worden naar bloemenshop@deoosteinde.nl


INTERVIEW WILMA BLIEKENDAAL – ’T KOFSCHIP

We halen uit ieder kind wat er in zit Wanneer je (nog) geen kind op basisschool ’t Kofschip hebt, heb je geen idee hoe het binnen de school is. Via via hoorde ik dat er heel veel is veranderd de laatste twee jaar. Nieuwsgierig als ik ben, vroeg ik of ik eens een kijkje mocht nemen. “Dat kan altijd!”, was het antwoord. Een afspraak met de directeur was dus snel gemaakt en leerde ik meer over deze kleine school waar grootse dingen gebeuren. Er hangt een gezellige sfeer in het schoolgebouw als ik ’s ochtends binnenloop. Er staan nog wat ouders te praten en een paar kinderen lopen zachtjes giechelend met hun geleende boek van de schoolbibliotheek terug naar de klas. De jongste kinderen spelen in verschillende groepjes in een ruim klaslokaal en in een andere klas zie ik wat oudere kinderen verdiept in hun Chromebook. De aula – met een lekker groot podium – heeft net een nieuwe vloer en biedt een (blauwe) zee aan rust en ruimte. Wilma Bliekendaal, directeur van ’t Kofschip, komt aanlopen en heet me van harte welkom. Trots laat ze me de nieuwe tafels en stoelen zien die ze samen met het team deze zomer ontworpen hebben. We nemen een kopje thee mee naar haar kamer met uitzicht op het schoolplein en de schooltuin. Creatief aanbod voor alle leeftijden Wilma begint meteen te vertellen over al het werk dat het afgelopen jaar is verzet. Er is geschilderd, de schooltuinen zijn opgeknapt en heringedeeld, er zijn nieuwe vloeren gelegd, nieuwe meubels uitgezocht en op het schoolplein komt een nieuw speeltoestel. En voegt ze er aan toe: ”De nieuwbouwhuizen tegenover de school zijn klaar. We zijn weer goed bereikbaar; dat is zo fijn.” En dat is allemaal mooi op tijd want behalve dat de leerlingen weer zijn begonnen, komt er ook nog een kinderopvang bij. Wilma: “Ik ben heel blij met de kinderopvang in huis. We kunnen op pedagogische onderwerpen prima samenwerken. Ook voor de kinderen heeft het voordelen als er sprake is van een doorlopende leerlijn. Bovendien komt de muziekschool erbij en we hadden natuurlijk de Kunstexpeditie al hier. Binnenkort komt ook de buitenschoolse opvang erbij. Ruimte Spelenderwijs onderwijs Marjon Kooistra heeft 2 kinderen op ’t Kofschip. Waarom vindt zij deze school goed bij haar kinderen passen? Het allerbelangrijkste is dat mijn kinderen met plezier naar school gaan. Ik merk dat er echt goed naar het kind gekeken wordt. Daarbij is de leeftijd minder belangrijk. Er is aandacht voor wat een kind nodig heeft. De leerkrachten kunnen daar echt goed op inspelen en dat maakt leren voor de kinderen ook een stuk leuker. Het gaat eigenlijk spelenderwijs. Volgens mij is het onderwijs op ’t Kofschip zoals onderwijs zou moeten zijn.

genoeg! Voordelen voor ons maar ook voor deze kleuters want zij kunnen dan ook weer gebruik maken van de logopedist en de orthopedagoog die wij in huis hebben.” Aandacht voor ieder kind Uit het jaarlijkse onderzoek dat de school houdt onder leerlingen, ouders en medewerkers blijkt dat iedereen zich enorm veilig voelt op school. Iedereen kent elkaar en de leerlingen, hoe klein ook, worden betrokken bij de school en hun eigen leerdoelen. Het is niet zozeer individueel onderwijs wat de school biedt, maar ieder kind kan wel op zijn eigen niveau meedoen. “Er is de laatste jaren veel gesproken over ‘passend onderwijs’ maar ik vind dat de nadruk daarbij niet op een beperking moet liggen. Ieder kind heeft het recht op die aandacht en dat we goed kijken wat er nodig is. We hebben bijvoorbeeld ook een aantal kinderen dat hoogbegaafd is. Sommige kinderen versnellen, leerstof van drie jaar in twee jaar; anderen willen juist meer verdiepen. En ja sommige kinderen hebben wat meer tijd nodig. We focussen altijd op de mogelijkheden van onze leerlingen.”, licht Wilma toe. Pareltjes “En dat geldt trouwens ook voor onze leerkrachten. Iedere medewerker heeft een ei-

gen specialisatie. De één is gespecialiseerd in het jonge kind, de ander in hoogbegaafdheid. Weer een andere collega heeft een master SEN (special educational needs) en weet dus goed hoe je kinderen met leerproblemen kan begeleiden. Ook op het gebied van lezen en rekenen blijven onze leerkrachten op de hoogte. Wist je dat kinderen beter rekenen als ze bewegen?”, ze wijst naar het rekenveld op het schoolplein. “Je kunt bijvoorbeeld ook heel goed tafels leren met een vliegenmepper.” De leerkrachten werken allemaal bijna fulltime wat voor zowel de leerlingen als voor de ouders fijn is. Je ziet altijd dezelfde gezichten. “En ze zijn er ook allemaal al langere tijd. Maar mocht er toch een leerkracht weggaan; de werkwijze ligt vast. De nieuwe medewerker wordt dan weer getraind in dezelfde methode en zal die methode dan ook weer verder ontwikkelen.” Betrokken ouders Hoewel ouders het al druk genoeg hebben, is het merendeel nauw betrokken bij de school. Er zijn vrijwilligers actief om bij activiteiten te helpen, er is een Ouderraad die één keer per maand vergadert en leuke evenementen organiseert voor de school en een Medezeggenschapsraad die meedenkt over bijvoorbeeld financiën en schoolplan.

Wilma: “Daarnaast starten we ook een denktank ‘hoogbegaafde kind’ om samen na te denken hoe we deze leerlingen nog beter kunnen begeleiden.” De school heeft net een nieuwe website en is daarnaast ook actief op Facebook. De ouders krijgen regelmatig een nieuwsbrief en vanaf het nieuwe schooljaar gaat veel informatie-uitwisseling via de app Parro. “Geen gedoe meer met e-mailadressen en telefoonbomen want je kunt alle ouders tegelijk op de hoogte stellen, foto’s delen en uitnodigen voor bijvoorbeeld 10-minutengesprekken. Ideaal!”, vindt Wilma. Ook het contact met schoolverlaters is goed. “Ze doen het goed op de middelbare school. En als onze achtste groepers vragen hebben dan komen ze gewoon op bezoek om over hun overstap en school te vertellen. Dan moet je het toch wel leuk hebben gehad op ’t Kofschip en daar ben ik bijzonder trots op.”


Pagina 14

dinsdag 3 december 2019

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Actueeltjes

www.toonhermanshuiszeewolde.nl info@toonhermanshuiszeewolde.nl Wasmachines / Drogers / Koelen/Vriezen & Inbouw app. Meer dan 600 app. op voorraad!

TE KOOP

Hebt u iets aan te bieden of te melden, plaats dan een Actueeltje voor € 1,70 per 160 tekens (incl. spaties). Iedere 40 tekens meer kost € 0,50! Alleen voor particulieren. Voor zakelijke advertenties is de prijs op aanvraag. Anonieme Actueeltjes worden niet geplaatst. Insturen kan als volgt: u vult de onderstaande bon in en stuurt deze, in een voldoende gefrankeerde envelop, naar: BrugMedia BV, Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen, of u mailt uw Actueeltje naar info@zeewolde-actueel.nl. Als u de bon per post verzend, dan krijgt u een factuur. Als u het Actueeltje mailt, dan krijgt u een betalingsverzoek per mail. Wij willen u verzoeken GEEN geld op te sturen. Sluiting is vrijdagmiddag 15.00 uur. Naam: _____________________________________________________________________________________________ Adres: _____________________________________________________________________________________________ Tel: ________________________________________________________________________________________________

Nieuw, licht beschadigd, verpakkingsschade. Meenemen / bezorgen. Watergoorweg 43, Nijkerk. 033 – 2451192.

WWW.JANLAGEMAAT.NL

DROOG HAARDHOUT GEZAAGD EN GEKLOOFD Eiken, beuken, berken en essen. Per m3 of 20 netjes € 70,= thuisbezorgd.

Tel. 0229-262 015

Gevraagd: Overtollig gereedschap, Machines & Materialen. Tel.: 06-53 219 346.

Geslaagde Kluslunch bij pas opgeleverd project ‘De Koningsspil’ Op zaterdag 23 november schoven de eigenaren van de recent opgeleverde nieuwbouwwoningen van het project De K oningsspil aan voor een K luslunch. Deze lunch werd de bewoners en hun medeklussers aangeboden door Hol& Pol makelaardij en projectontwikkelaar Blue Banner ter afsluiting van het traject van aankoop en bouw met als doel de bewoners nog meer met elkaar in contact te brengen.

Praxis Zeewolde verleende op verzoek van Hol& Pol makelaardij haar medewerking en had voor elk van de 22 woningen een tas samengesteld met daarin een kortingsbon en een aantal bij een nieuwbouwwoning goed van pas komende spullen zoals een rolmaat en een verhuisfitting met lamp.

Midden tussen de mooie nieuwe starjne feestdagen en een gelukkig, terswoningen aan De Bente (in de MoHet initiatief had Troost Catering een grogezondlenbuurt) en voordelig nieuwjaar!

dat

te tent geplaatst en een heerlijke lunch verzorgd. Daarvan werd door zo’n 60 enthousiaste klussers gebruik gemaakt en tijdens de lunch werden de kluservaringen volop uitgewisseld.

van Blue Banner en Hol& Pol makelaardij werd erg op prijs gesteld. De gezellige sfeer en de vele gesprekken tussen de bewoners wijzen al vooruit naar de eerst buurtbarbeque….

DE JURIST BEANTWOORDT: KAN IK MET BEHOUD VAN MIJN WW-UITKERING VRIJWILLIGERSWERK DOEN?

Wolderwijd j u r i s t e n

( enkele) m ogelij kheid om m et be houd van uitkering tóc h ( vrij willigers) werk te doen?

*

Voor de vraagsteller van deze week is er goed nieuws; het is namelijk mogelijk om met behoud van een WW-uitkering I k be n 5 9 j aar oud en sinds j aar goede rechtshulp niet duur te zijn! te doen. U heeft vrijwilligerswerk werkloos wegens een reorganisatie op hoeft daarvoor wel toestemming van het UWV het werk. I k ontvang sindsdien een W W nodig. Het UWV bepaalt of het werk dat uitkering m aar m erk dat het solliciteren u wilt gaan doen écht vrijwilligerswerk nog niet z o wil vlotten. T och wil ik graag is. Hoe zit het precies? iets doen, al is het bi j voorbe eld m aar Het UWV zien werkzaamheden die u vrij willigerswerk. R ondom de kerstverricht bij een organisatie met ANBI- of dagen is daar overal veel vraag naar. SBBI- status als vrijwilligerswerk. Een I k hoor echter om m ij heen dat ik dan ANBI is een algemeen Nut Beogende Ingekort wordt op m ij n uitkering en dat is stelling die zich voor minstens 90% inzet natuurlij k niet de be doeling! I s er geen a d v i s e r e n

&

p r o c e d e r e n

voor het algemeen nut. Veel organisaties waar wél behoefte is aan vrijwilligers missen deze formele status. Als u dan toch bij zo’n organisatie aan de slag zou gaan, dan kan dat consequenties hebben voor uw uitkering. Organisaties die vaak geen ANBI- of SBBI- status hebben zijn bijvoorbeeld de sportvereniging of de lokale stichting die zich inzet voor ouderenvervoer. Het is dus erg afhankelijk van wá á r u vrijwilligerswerk zou willen verrichten of dat consequenties heeft voor uw uitkering. Sinds dit jaar (1 januari 2019) zijn er wel meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen doordat ook vrijwilligerswerk mag worden verricht

bij organisaties die zonder winstoogmerk opereren. Dat hoeven dan niet persé ANBI- of SBBI-organisaties te zijn. Er gelden wel voorwaarden voor het vrijwilligerswerk; zo mag het vrijwilligerswerk niet eerder zijn verricht door betaalde krachten en mag er niet een te hoge vergoeding tegenover staan. In deze wekelijkse column behandelen de juristen van Wolderwijd allerhande juridische vragen. Heeft u ook een vraag voor één van onze juristen? Stuur het aan ons op via vraag@ wolderwijd-juristen. nl en wellicht wordt uw juridische vraag volgende week anoniem beantwoord in deze krant.

Gildenveld 5, Zeewolde | T: 036 522 7007  | E-mail: info@wjuristen.nl  | Gratis inloopspreekuur elke dinsdag 13:30 - 16:00

Sinterklaas Tiramisu in een glaasje Deze Sinterklaas Tiramisu in een glaasje is een heerli toet e voor a esavon o fie en alcohol gaat niet zo goed met kleine kinderen. ls e geen o fie ilt ge rui en ha an e e ernoten heel fi n en oe e an in het glaase iet hier een lein eet e s e ulaassiroo o ervang us e s e ulaasli eur en o fie oor e s e ulaassiroo it is te oo i e slijter of grote supermarkten. Vanaf volgende ee ga i ullie esto en met erst re e ten I ngredië nten 4 personen: ml ster e o fie 100 ml slagroom 75 gr suiker 1 tl speculaaskruiden 250 ml mascarpone 25 ml speculaaslikeur of speculaassiroop 150 g kruidnoten #ga rnering# stukje pure chocolade paar kruidnoten

Bereiding: et ster e o fie en laat ie a oelen lo de slagroom met de suiker en speculaaskruiden (half) stijf met een handmixer. Spatel dan voorzichtig de mascarpone erdoor. Meng de a ge oel e o fie met e s e ulaasli eur o siroop. Doop de helft van de kruidnootjes in deze o fie haal e eruit als e e o fie he en o genomen (na een paar seconden). Verdeel de kruidnootjes over vier glaasjes. Schep hierop een 2 eetlepels van het mascarponemengsel. Doop de andere helft van de kruidnootjes in de o fie en ver eel it over e laag mas ar onemengsel. Lepel als laatste de rest van het mascarponemengsel over de kruidnootjes. Laat de tiramisu minimaal een uur opstijven in de koelkast. Garneer de glaasjes vlak voor het serveren met een eet e geras te ure ho ola e en fi ngeha te rui noot es Dit is een recept van Hanneke de Jonge van https://www.culinea.nl/


Pagina 15

dinsdag 3 december 2019

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Gert Visscher 25 jaar trainer bij VV Zeewolde

(door Mannes Schoppink) ZEEWOLDE - Gert Visscher is een kwarteeuw in dienst van VV Zeewolde. Al die 25 jaar traint hij de jeugd van de voetbalvereniging. Verspreid over drie periodes had hij bovendien tien jaar lang het eerste elftal onder zijn hoede. Momenteel is hij ‘hoofd onderbouw’ en traint hij de JO17-1. Gert Visscher (53) komt oorspronkelijk uit Lelystad, waar hij bij het plaatselijke SVL voetbalde. Hij doorliep er alle hoogste jeugdteams en kwam al voor zijn twintigste in het eerste elftal. Gert herinnert zich dat als een ‘heel mooie tijd’. “We werden een paar keer achter elkaar kampioen. Een hoofdklasse was er destijds nog niet. De eerste klasse was het hoogst haalbare, wij speelden daar net een klasse onder.” Gert ging naar het CIOS in Heerenveen en ontmoette daar trainers als Foppe de Haan en Hans Westerhof. “Die gaven wel op een heel andere manier training! Foppe heeft me ooit nog eens gevraagd bij Heerenveen te komen voetballen. De club speelde toen nog in de eerste divisie. Misschien dat ik het nu wel zou doen, ik heb het toen niet gedaan.” De talentvolle Lelystedeling merkte dat hij eigenlijk veel meer plezier had in het geven van trainingen dan in het voetballen zelf. “De eerste vier jaar heb ik dat toen gedaan bij SVL. In 1994 werd ik gebeld door Nico Ketting van VV Zeewolde. We kwamen in gesprek en ik werd enthousiast. Het was wel een hele overstap. Bij SVL trainde ik landelijke jeugd, hier was B1 net kampioen geworden van de derde klasse.

Je had in die tijd spelers als Michiel Bibo en Anne Jan de Vries.” Van 1997 tot 1999, van 2001 tot 2005 en van 2012 tot 2016 was Gert hoofdtrainer van VV Zeewolde. “In die drie periodes zijn we met het eerste ook drie keer gepromoveerd. De laatste keer voor mij was toen we via de nacompetitie naar de tweede klasse promoveerden.” In de 25 jaar met Gert Visscher als trainer was er ook één degradatie. “Helaas is dat inderdaad ook gebeurd, ja. Voor mij was dat een heel vreemde periode. Onze zoon Bender was door een tekenbeet ernstig ziek geworden en lag in het ziekenhuis. Als gevolg van de ziekte van Lyme kreeg hij enkele keren een TIA. Ik ben door blijven werken, omdat ik dacht dat ik mijn zinnen dan beter kon verzetten. Misschien had ik op dat moment moeten stoppen als trainer, maar dat is achterafgepraat. Bender is intussen 9, hij voetbalt lekker en doet het goed op school. Ik moet wel zeggen dat degradatie in dat jaar voor mij een ander plekje kreeg door wat er privé gebeurde.” Bekerstunt

Gert maakte diverse mooie momenten mee in de 25 jaar dat hij inmiddels werkzaam is bij VV Zeewolde. “Ik

noemde al de laatste keer dat we met het eerste van de derde naar de tweede klasse promoveerden. Daar hadden we echt naartoe gewerkt. Of de promotie van JO13-1 naar de divisie met de hele mooie lichting die we op dat moment hadden. Dan denk ik natuurlijk ook aan de bekerstunt uit 2016 tegen VVOG. Het leek wel of we de beker dat jaar belangrijker vonden dan de competitie. We kwamen aanvankelijk met 1-0 achter, maar daar bleef het bij. Toen maakte Ewout Wijnbergen in de 80e minuut met een wereldgoal gelijk, zo’n doelpunt maakt hij nooit weer. In de strafschoppenserie pakte Romero Butz er drie. Tim Brockhoff, afkomstig van VV Zeewolde, miste de laatste strafschop voor VVOG, waardoor wij doorbekerden.” Meer privé was er nog een prachtig moment. “Marianne en ik zijn in 2000 getrouwd. Alle jeugdspelers waren van school gehaald en wachtten ons bij het versierde clubhuis op. Geweldig was dat.” Gevraagd naar een elftal ‘toppers’ met wie hij ooit trainde, gaat Gert er eens goed voor zitten. “Doel Martin van Barneveld, achter Jasper van Scherrenburg, Maurizio Sleurink, Tim Brockhoff en Joran Swart, midden Reinier Joustra, Patrick Ozinga en Rick van der Moolen en voorin Martijn Berden, Job Hoogendoorn en Lucas Pelgrum. En eigenlijk wil ik Denilson Ramazan, Henry Compagner en Willem Hensums ook wel laten spelen.”

Programma HC Zeewolde

Zaterdag 7 december 09:40 Gooische Hockey Club M8E3 - HC Zeewolde Zaal M8E1 10:20 Larensche Mixed Hockey Club M8E2 - HC Zeewolde Zaal M8E1 11:00 SV Kampong Hockey M6E9 - HC Zeewolde Zaal Mix6E1 11:40 MMHC Voordaan M6E5 - HC Zeewolde Zaal Mix6E1 11:00 CMHC JD1 - HC Zeewolde Zaal JD1 11:40 HC Geldermalsen JD1 - HC Zeewolde Zaal JD1 15:00 Zwaluwen Utrecht MA1 - HC Zeewolde Zaal MA1 15:40 MMHC Voordaan MA2 - HC Zeewolde Zaal MA1 15:40 Loenense MHC MC12C - HC Zeewolde Zaal MC1 16:20 MHCN MC2 - HC Zeewolde Zaal MC1 15:40 HC Rijnvliet JB1 - HC Zeewolde Zaal JB1 16:20 MHC Fletiomare JB4 - HC Zeewolde Zaal JB1 17:00 U.S.H.C. H7 - HC Zeewolde Zaal H2 17:40 Larensche Mixed Hockey Club HJ1 - HC Zeewolde Zaal H2 Zondag 8 december 09:40 MHC Leusden DJ3 - HC Zeewolde Zaal DJ1 10:20 H.C. Eemvallei DJ3 - HC Zeewolde Zaal DJ1 11:40 ‘t Spandersbosch MD6 - HC Zeewolde Zaal MD3 12:20 MHC Soest MD4 - HC Zeewolde Zaal MD3 14:30 HC Zeewolde Zaal MD2 - Larensche Mixed Hockey Club MD4 15:10 ZAALBLOK ZAAL Laren MD4 - Baarn MD2 15:50 HC Zeewolde Zaal MD2 - Baarnse Mixed Hockey Vereniging MD2 15:40 MHCN MB4 - HC Zeewolde Zaal MB2 16:20 HC Rijnvliet MB3 - HC Zeewolde Zaal MB2 16:30 HC Zeewolde Zaal MC3 - Hockey Club Naarden MC8 17:10 ZAALBLOK ZAAL Buitenhout MC5 - Naarden MC8 17:50 HC Zeewolde Zaal MC3 - Buitenhout MHC MC5 17:00 MHC Leusden JC4 - HC Zeewolde Zaal JC1 17:40 HC Geldermalsen JC2 - HC Zeewolde Zaal JC1 17:00 Hockeyclub Amersfoort MC3 - HC Zeewolde Zaal MC2 17:40 MHC Fletiomare MC3 - HC Zeewolde Zaal MC2

Uitslagen volleybal Zeewolde MA 1 - VVH MA 2 Zeewolde MC 1 Langhenkel/HEC MC 1 Zeewolde DS 4 - EVV DS 3 Zeewolde MB 2 - O.M.S. MB 1 Zeewolde JC 1 - Blauw Wit JC 1 Pauwervoll MC 1 - Zeewolde MC 2 Zeewolde HS 5 - EVV HS 3

2-3 3-1 4-0 3-2 0-4 4-0 0-4

Zeewolde HS 4 - Libero’99 HS 2 Zeewolde HS 3 - SDS HS 3 SDS MB 1 - Zeewolde MB 1 Sportique Zeewolde HS 1 - Surf HS 1 Zeewolde DS 6 - N.V.C. DS 4 Zeewolde DS 3 - VVH DS 6 Libero’99 HS 3 - Zeewolde HS 4

1-3 2-3 3-1 3-1 1-3 2-3 4-0

Programma volleybal vrijdag, 6 december

zaterdag, 7 december

19:30 Fysio Focus Zeewolde DS 1 - Volta DS 3

12:15 Zeewolde JC 2 - Blauw Wit JC 2

19:30 Zeewolde DS 5 - Libero’99 DS 3

14:00 Zeewolde JC 1 - TweeVV JC 1

19:30 Zeewolde DS 7 - Udeo DS 2

14:00 Zeewolde MB 1 - VZK MB 2

21:15 Zeewolde DS 2 - Pauwervoll DS 2

14:00 Zeewolde MC 2 - Udeo MC 1

21:15 Zeewolde HS 2 - Pauwervoll HS 3

13:00 Surf DS 2 - Zeewolde DS 3

19:30 Volta HS 2 - Zeewolde HS 4

15:00 Hellas HS 2 - Zeewolde HS 3

21:00 HSC HS 2 - Zeewolde HS 5

17:15 Libero’99 DS 4 - Zeewolde DS 6

Ger Blom nieuwe voorzitter VV Zeewolde

Daan Janssen winnaar van het 4 tegen 4 toernooi november ZEEWOLDE – Daan is voetballer van de JO8 en winnaar geworden van het 4 tegen 4 toernooi bij Voetbalvereniging Zeewolde. Deze competitie wordt elke vrijdagmiddag gespeeld door de pupillen van de JO7 & JO8 ( 6-8 jarigen ).

ZEEWOLDE - Ger Blom is de nieuwe voorzitter van de voetbalvereniging Zeewolde. De ledenvergadering benoemde hem maandagavond 25 november tot opvolger van Freerk Smit.

De opzet is om de spelers al spelenderwijs in verschillende samenstellingen drie partijen van vijftien minuten te laten spelen. Op deze manier leren ze in kort tijdsbestek veel andere kinderen kennen. Deze individuele competitietraining vindt elke vrijdagmiddag plaats van 17.00 tot 18.00 uur op het hoofdveld van de vereniging.

Smit was sinds 2013 voorzitter en gaf aan het begin van dit seizoen aan dat hij geen derde termijn meer ambieerde. Nico Hoogkamer werd tijdens de ledenvergadering benoemd tot bestuurslid facilitaire zaken. Voorts werd Jan van Middelaar herkozen tot penningmeester. Van Middelaar vervult deze functie reeds sinds september 2010.

Het nieuwe bestuur van VV Zeewolde ziet er nu als volgt uit: voorzitter: Ger Blom; penningmeester: Jan van Middelaar; secretaris: Suzanna Dijkstra; bestuurslid technische zaken: Laine den Hollander; bestuurslid facilitaire zaken: Nico Hoogkamer. De ledenvergadering werd bezocht door 80 leden.


Pagina 16

dinsdag 3 december 2019

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

NIEUW IN VERKOOP

NIEUW IN VERKOOP

Mobiliteit is en blijft mensenwerk Houtwal 73

Zeewolde

Op een prachtig plekje naast het uitgestrekte park “De Verbeelding” staat deze goed onderhouden en flink uitgebouwde tussenwoning. Deze woning beschikt over 3 slaapkamers en een besloten gelegen tuin.

Pauwoog 82

Vraagprijs € 245.000,- k.k.

Vraagprijs € 246.000,- k.k.

NIEUW IN VERKOOP

Corridor 41

Zeewolde

Als je een woning zoekt die helemaal af is, is dit echt een buitenkans. De eigenaren van de Corridor 41 hebben dit huis in de afgelopen jaren flink aangepakt. Het huis verkeerd in een topconditie en staat helemaal klaar voor jou!

Zeewolde

Sommige mensen houden van hun huis. Ze onderhouden het huis altijd netjes en zorgen er goed voor. Op de Pauwoog 82 staat zo’n huis; Een met liefde verbouwde woning voorzien van 4 slaapkamers en gelegen vlakbij het strand.

NIEUW IN VERKOOP

Mozartdreef 55 Harderwijk Deze tussenwoning staat op een fraai plekje met een vrij uitzicht aan de voorzijde. De woning beschikt over 4 slaapkamers en heeft in de tuin een berging en een sfeervolle overkapping.

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

NIEUW IN VERKOOP

VERKOCHT

Úw auto onderhouden? Hét adres voor alle merken!! Broekhuis is officieel merkdealer voor 13 merken. Voor deze merken voeren wij ook merkonderhoud uit, waardoor uw garantie en mobiliteitsservice gewoon geldig blijft. Onderhoud nodig? Het team van Broekhuis Zeewolde staat al voor u klaar!

Kom langs of maak een afspraak op broekhuis.nl Mast 19 | 3891 KE Zeewolde | 036-5223566

Liechtensteinstraat 41 Almere

Giek 3

Dit appartement valt op door het gemak wat het te bieden heeft: Alles gelijkvloers op de begane grond, een eigen parkeerplaats achter het appartement, een zonnig gelegen tuin met berging en alles zo goed als nieuw.

Nadat Renault Bochane hier vertrok mochten wij het pand verkopen. De koper was snel gevonden; een autobedrijf gaat zich hier vestigen die luxe auto’s gaan verkopen in bijzondere uitvoeringen. Autoliefhebbers; hou dit in de gaten!!

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Zeewolde

Vraagprijs € 575.000,- k.k.

WWW.DAMVASTGOED.NL INFO@DAMVASTGOED.NL

Verkopen én aankopen doe je via: DAM Vastgoed Bel voor een gratis waardebepaling: 036-522 34 00 Flevoplein 27

GELDIG WEEK 49 WO-ZA

SPRUITJES

KIWI GOLD

ZOETE AARDAPPELEN

PREI

PAKSOI

zondag gesloten

SNIJBONEN

VERRASSEND - VOORDELIG HAND PINOVA/ DOYENNE DU SINAASAPPELS COMICE

KOMIJNE KAAS PASSIEFRUIT

400 GRAM

LIMES

FRAMBOZEN BLAUWE BES

2,49 OLIJVEN& TAPAS

Profile for BrugMedia B.V.

Zeewolde Actueel week 49  

Zeewolde Actueel week 49

Zeewolde Actueel week 49  

Zeewolde Actueel week 49

Profile for brugmedia
Advertisement