De Hattemer, 08 mei 2024

Page 1

Indrukwekkende Dodenherdenking

– Ook in Hattem werd zaterdag op indrukwekkende wijze stilgestaan bij de Nationale Dodenherdenking.

Ceremonie

De herdenking op 4 mei ging rond 18.00 uur van start bij de monumenten aan de Geldersedijk, het Katerveer, de Zuiderzeestraatweg en op de Algemene begraafplaats. Daar werden door het 4 en 5 mei comité Hattem en het college van burgemeester en wethouders kransen gelegd.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk werden de bezoekers welkom geheten door Hanneke Jurriëns namens het 4 en 5 mei comité Hattem. Vervolgens las Mila Veldman uit groep 8 van de Jan Jaspersschool een zelfgeschreven gedicht voor.

Vrijheid

Niels van der Veen vertelde in een persoonlijk verhaal waarom hij voor zijn afstudeeropdracht de fascinerende korte film ‘Sporen van de oorlog’ heeft gemaakt. Het vertonen van de film tijdens de bijeenkomst in de Grote Kerk maakte duidelijk dat zelfs decennia later nog altijd de zichtbare en minder zichtbare effecten van

de oorlog blijven. Het verhaal is geïnspireerd door dagboekaantekeningen uit de Tweede Wereldoorlog van de overgrootvader van Niels en speelt zich af in de omgeving van Hattem.

Luitenant-kolonel Jan-Peter Tiedink gaf aan wat herdenken voor hem betekent. “Achter oorlog en vrede zitten verhalen. Herdenken is een moment van bezinning: vrijheid is een kostbaar bezit. Wij eren hun offer door hen te gedenken en te blijven strijden voor vrede en veiligheid.”

Waardevol

De herdenking in de kerk werd afgesloten door de voorzitter van het 4 en 5 mei comité burgemeester Marleen Sanderse. Daar riep zij op om met respect te accepteren dat iedereen verschillend is.

De burgermoeder benadrukte hoe waardevol de gesprekken waren die in de afgelopen weken met de oudste leerlingen van de basisscholen werden gevoerd met het 4 en 5 mei comité.

“Op één van de scholen werd mij door een leerling de vraag gesteld: ‘Waarom is herdenken zo belangrijk?’. Het antwoord klinkt soms zo abstract. Denken aan iets dat

je zelf niet hebt meegemaakt, een oorlog van tachtig jaar geleden. Maar het wordt concreter wanneer je denkt aan hoe zulke verschrikkingen kunnen beginnen, waar de kern ervan zit. Dan doel ik op hoe mensen met elkaar omgaan. Dat je anderen buitensluit. Soms gewoon om wie ze zijn of wat hun achtergrond is.”

Respect

“Het is belangrijk om al op jonge leeftijd aandacht te hebben voor waar onenigheid mee begint en hoe je dat kunt voorkomen: door elkaar te respecteren. Natuurlijk gaat het

in deze tijd van herdenken vaak over de Joodse gemeenschap. Een bevolkingsgroep die al eeuwenlang te maken heeft met een vorm van racisme. Antisemitisme is er nog steeds. Sinds de oorlog in Gaza is er sprake van een sterke toename. Omdat wij dit niet willen accepteren hebben we, zowel als burgemeesters in Nederland als ook lokaal met raad en college in Hattem, hierover gezamenlijk een statement afgegeven. Hierin schrijven we onder andere dat iedereen een mening mag hebben over die oorlog en over de opstelling van beide partijen hierin. Je mag ook kritiek hebben op de Israëlische regering. Dat staat niet gelijk aan antisemitisme. Hiervan is wel sprake als je Joodse mensen onverkort verantwoordelijk houdt voor het handelen van die regering, alleen omdat zij Joods zijn. Hen daarom intimideren, bedreigen of aanvallen is antisemitisch en dus onacceptabel. Nu wij weten waartoe antisemitisme kan leiden, nu wij zien dat dit niet weg is en zelfs weer toeneemt, kunnen wij dan optimistisch blijven naar de toekomst? Ik meen van wel. Mijn optimisme wordt gevoed door de gesprekken in de schoolklassen in Hattem. De blijvende aandacht die daar is voor het verleden, onder andere doordat elke school een herdenkingsmonument heeft geadopteerd en hier actief bij betrokken is, de wijze woorden die de kinderen nu al spreken als het gaat over gelijkheid en respect, het feit dat aandacht blijft voor de basis, dat is waar het om draait.”

gemeentenieuws zie pagina 8 en 9 WWW.KNOLMAKELAARDIJ.NL 038 303 82 00 Het weekblad voor de gemeente Hattem 5e jaargang, nr. 18, 08 mei 2024 CV-ketel onderhouden? T (038) 444 89 99 www.zwanepolbv.nl installatie l inregelen service en onderhoud Ampèrestraat 14 Wezep T 038-3769156 / 06-38656875 autoschade-jansen.nl Uw schade in goede handen 038 - 444 16 68 COTE DE BOEUF 500 gram ...... 13.50 HELE GRILLWORST per stuk ............ 4.95 OSSEHAASPUNTJES 100 gram ........... 3.85 BAVETTE STEAK 100 gram ........... 2.65 Supermals Oosters gemarineerd vervolg op pagina 2 Achterstraat 28 // 8051 GB Hattem (038) 337 39 56 // fysiohattemenmeer.nl Mobiel Pamela: 06-52391101 info@fysiohattemenmeer.nl
HATTEM Foto: Gonny van Duinen Foto: Gonny van Duinen V/H VECHTDAL RUND

KERKDIENSTEN

Kerkdiensten Hemelvaartsdag en zondag 12 mei

• Protestantse Gemeente Hattem: donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, 10.00 uur Andreaskerk, ds. W. Hortensius. Zondag 12 mei: 10.00 uur Andreaskerk, ds. E.J. Hempenius, afscheid, 10.00 uur Emmaüskerk, ds. W. Hortensius, 19.00 uur Andreaskerk, ds. G.J. Mantel, Woudenberg (HW de Bron). De fysiek/digitale diensten zijn live te volgen via www.pknhattem.nl. En achteraf via het Youtube-kanaal pknhattem.nl.

• Christelijke Gereformeerde kerk De Veste: donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, 9.30 uur Ds. J. G. Schenau. Zondag 12 mei: 9.30 uur Prof. Dr. G. C. den Hertog, 19.00 uur Prof. Dr. G. C. den Hertog. Meeluisteren via internet: www.cgkhattem.nl.

• Nederlandse Gereformeerde Kerken locatie Gasthuiskerk: donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, 9.30 uur ds. Jelle Drijfhout. Zondag 12 mei 9.30 uur ds. Jaap Groen te Wezep, 16.30 uur: ds. Harry Bruins te Steenwijk. Diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.

• Nederlandse Gereformeerde Kerken locatie De Open Poort: donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, 10.00 uur. Zondag 12 mei 10.00 uur dr. Almatine Leene. De kerkdienst is te volgen via de website van De Open Poort (www.deopenpoorthattem.nl) en via www.kerkdienstgemist.nl.

• Nederlandse Gereformeerde Kerken locatie de Ontmoetingskerk: donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, 10.00 uur ds. G. Bronsveld. Zondag 12 mei 10.00 uur ds. G. Bronsveld.

• Vrije Baptisten Gemeente Bethel: donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, 8.30 uur Huiskring FIKA Hattem, zondag 12 mei 10.00 uur br. E. v. ’t Ende – Hattem (Kindermoment), 19.00 uur Br. A. Haverkamp – Woudenberg. Diensten zijn te volgen via Youtube livestream Bethel Hattem.

• R.K. Kerk O.L.V. ten Hemelopneming: geen viering

• Vrijzinnig Hattem/Heerde; zondag 12 mei 10.15 uur Sonja Zwart in De Notenhof Hattem

• Kapeldiensten De Hezenberg; 10.00 – 11.00 uur viering in de kapel. Belangstellenden van buitenaf kunnen zich tot uiterlijk 12.00 uur op de vrijdag voor de viering aanmelden via info@hezenberg.nl.

Rooster Zendtijd voor Kerken: Emmaüskerk

VRIENDEN VAN DE HATTEMER

Wilt u er een steentje aan bijdragen dat Hattems nieuws iedere week bij u op de deurmat kan vallen, dan kunt u een bijdrage storten op dit bankrekeningnummer NL87 RABO 0350 5238 00 t.n.v. Vrienden van de Hattemer. De opbrengst komt geheel ten goede aan de realisatie van de krant.Voor meer informatie: redactie@dehattemer.nl

AFHAALPUNTEN DE HATTEMER

Bruna, Kerkstraat 35 I TIP, Kerkhofstraat 2 Gemeentehuis, Markt 1 I AH, Vechtstraat 7

BEZORGKLACHTEN

De Hattemer wordt op woensdag en/of donderdag huis-aanhuis bezorgd in de gemeente Hattem. Heeft u klachten omtrent de bezorging dan kunt u contact via de mail met All-Inn verspreidingen mail naar: bezorgers@verspreidingen.nl

COLOFON

De Hattemer is een uitgave van Uitgeverij Hattem BV Redactie: Angela van Erven en Corinda van der Worp redactie@dehattemer.nl

Verkoop advertenties: verkoop@dehattemer.nl

Opmaak: Creative Brand

Bezoekadres: 2e Walsteeg 4 in Hattem Deadline redactie: maandag 8.00 uur, Advertenties: maandag 10.00 uur

Familieberichten: dinsdag 10.00 uur via verkoop@dehattemer.nl

vervolg van voorpagina

Familieberichten

Mama weet veel, maar Oma weet alles

Onze lieve moeder en oma is in de nacht van 29 op 30 april volkomen onverwacht overleden.

We zijn verdrietig, maar bovenal dankbaar voor haar leven.

Rita Lucassen - Bos

Rita Adrienne Lenny

Sinds 27 juni 2015 weduwe van Lucas Lucassen

‘s-Gravenhage 10 oktober 1951

Danny Lucassen

Lynn

Hattem 30 april 2024

Arjan en Lilian Lucassen - Meeuwsen

Kaylen · Milan · Noud · Fayenn

Haar afscheid heeft maandag plaatsgevonden.

Correspondentie: Visby 21 · 8052 CA Hattem

ALPHA NATUURSTEEN

Dé steenhouwer in uw regio Kwaliteit van nu en ser vice van toen

Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan?

Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt. Psalm 121 : 1 en 2

Onverwacht is thuisgehaald, onze lieve moeder, oma en omi

Gerredina van der Kolk-Sobering

- Dineke -

Sinds 26 november 2008 weduwe van Bert van der Kolk in de leeftijd van 76 jaar.

Ronald en Mia

Emiel

René en Jeanine

Annieke en Arjan, Ashley Liseth en Henk, Sanne, Lieke, Bram

Rick en Mirjam

Arnoud en Julia

Bert en Alie

Niels en Mayra

Dennis

Esther en Harry Kirsten Mirjam

Zwolle, 4 mei 2024

Correspondentieadres: Mezenhof 29 8094 BB Hattemerbroek

Op vrijdag 10 mei zal de dankdienst voor haar leven gehouden worden in De Open Poort, Veldhoeve 1 in Hattem. Aanvang dienst 10.30 uur.

Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhofdijk in Hattem.

Voor de dienst, tussen 9.45 en 10.15 uur, is er gelegenheid om ons te condoleren in genoemd kerkgebouw.

De muzikale omlijsting in de dienst werd verzorgd door Jaap Zwart op orgel en piano en de Oekraïense Nataliia Slobodianiuk op de bandura.

Stilte

Na de taptoe vanaf het bordes van het stadhuis volgde twee minuten stilte op de Markt voor allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De vele aanwezigen op het Marktplein zongen vervolgens samen het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus. Bij de vlag werden kransen gelegd door burgemeester Sanderse en Aaron Schreuders van de Jan Jaspersschool, namens alle basisscholen. Mila Veldman las een gedicht voor, waarna burgemeester Sanderse de herdenking op het Marktplein afsloot.

Een muzikale afsluiting van de Dodenherdenking in Hattem was in de Grote Kerk waar het vocaal ensemble Cantabile het requiem Eternal Light van Howard Goodall ten gehore bracht. De herdenking in Hattem werd georganiseerd door het 4 en 5 mei comité Hattem en de gemeente Hattem. Dit jaar in samenwerking met scouting De Trijsberg, muziekvereniging Ontwaakt en de Jan Jaspersschool.

bereikbaar

U bent altijd welkom voor een open gesprek. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Bel 038 - 204 99 91 of ga naar monutasepers.nl

Groot feest tijdens Molendag

HATTEM – Nationale Molendag is het grootste molenfeest van Nederland. Ter gelegenheid van dit feest is er op 11 mei van 10.00 tot 17.30 uur van alles te beleven bij molen De Fortuin.

Zo komt tussen 11.30 uur en 13.00 uur oud-Hattemer

Jan Spannenberg, finalist van Heel Holland Bakt 2023 naar de korenmolen. In het molenhuisje zal hij demonstreren hoe je een goed brooddeeg kunt kneden om er vervolgens een heerlijk brood van te bakken.

De molenaars en gidsen zijn de hele dag aanwezig om te vertellen over de werking van de molen en de productie van meel. De jonge bezoekers kunnen zelf tarwe malen met een handmolen. Voor hen is er een kleine attentie. In de winkel zijn verschillende meelsoorten en bakmixen te koop.

Niet bekend wanneer werkzaamheden Dorpsweg starten

HATTEM - De uitvoering van het project “Reconstructie Dorpsweg” ligt al een enige tijd stil in verband met de ingediende bezwaren op de voorgenomen kap van bomen langs de Dorpsweg.

De geplande werkzaamheden kunnen niet van start gaan zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan. In een update laat de gemeente Hattem weten dat een gerechtelijke uitspraak tijd vergt. Een beslissing kan mogelijk zelfs een jaar duren. Tot die tijd blijft de gemeente wel kleine werkzaamheden en reparaties uitvoeren om de veiligheid van weggebruikers te garanderen.

WOENSDAG 08 MEI - PAGINA 2
een vertrouwd gezicht voor al uw vragen
Mark Sepers Hattem en Wapenveld
altijd
www.alphanatuursteen.nl
038 44 77 600 www.akkerhoeve-uitvaarten.nl
Ni kerk T (033) 245 08 05 E info@alphanatuursteen nl ‘t Harde T (0525) 65 57 04 E tharde@a phanatuursteen nl Epe T (0578) 61 73 17 E epe@alphanatuursteen nl Harderwijk T (0341) 23 05 70 E harderwi k@alphanatuursteen nl

Ontdek veelzijdigheid van kunst tijdens Kunstfestival

HATTEM - Op zaterdag 25 mei staat de binnenstad geheel in het teken van kunst tijdens het Kunstfestival Hattem. Ontdek diverse kunstdisciplines, geniet van live muziek en ontmoet inspirerende kunstenaars.

Dit buitenevenement trekt al vele jaren kunstenaars uit het hele land. En ook dit jaar zullen vele kunstenaars, verdeeld over de gehele historisch binnenstad, hun werk demonstreren, presenteren en te koop aanbieden. Diverse kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd. “Laat je inspireren, of ga direct creatief aan de slag op deze mooie dag. Voor groot en klein is er van alles te beleven, dus het is een uitje voor het hele gezin. Kunstenaars kunnen je alles vertellen over hun werk en je hebt op deze dag gelegenheid genoeg om mooie kunst aan te schaffen. Ook zijn er performance artiesten, zoals straattheater en livemuziek. Bezoekers die het leuk vinden om zelf de handen uit de mouwen te steken kunnen meedoen aan vele workshops”, zo nodigt de organisatie van het Kunstfestival uit. Het evenement duurt van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Groot kinderfeest bij ’t Dijkweitje

HATTEM – Kinderboerderij

’t Dijkweitje was vorige week woensdag het decor voor een groot kinderfeest.

Speciaal voor de jongste Hattemers van twee tot en met zes jaar hadden de vrijwilligers van ’t Dijkweitje en de Hattemer Oranjevereniging een ochtend vol activiteiten georganiseerd. De ruim 60 kinderen genoten volop van het schminken, knutselen en de goochelshow van clown OkiDoki. Ook de ouders werden niet vergeten. Voor hen stond een barista klaar met een smakelijke oranjeversnapering. Na afloop keerden de kinderen moe, maar voldaan - voorzien van een zelfgeschilderde bloempot met aardbeienplant en goodiebag van de Albert Heijn Hattem - huiswaarts. De Oranjevereniging en het team van ’t Dijkweitje blikken terug op een geslaagd feestje vol zomerse gezelligheid.

Verklaring college en raad tegen Jodenhaat

HATTEM – Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben samen een verklaring opgesteld tegen Jodenhaat.

Antisemitisme

In de raadsvergadering van 8 april is aan de burgemeester gevraagd of het als raad nodig, al dan niet behulpzaam, is om niet stil te blijven, maar zich ook in Hattem uit te spreken tegen antisemitisme. De gemeentevoorlichter geeft aan dat naar aanleiding van dit verzoek bevestigend is geantwoord door burgemeester Marleen Sanderse en dat via de gemeenteraad het vervolg op deze vraag in gang is gezet. De gemeente laat verder weten dat er geen signalen zijn dat dergelijke onveiligheid, waarover

in de verklaring gesproken wordt, zich ook voordoet in Hattem.

Verklaring In de gezamenlijke verklaring laten de gemeenteraad en college weten met afschuw te zien dat haat tegen Joden terugkeert op plekken waar iedereen vrij en veilig moet kunnen samenkomen.

“Antisemitisme is al eeuwenlang aanwezig. Vandaag de dag neemt het antisemitisme onrustwekkend toe, met name na de terreuraanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 en de geweldsexplosie in het Midden-Oosten die daar nu plaatsheeft. Wij gruwen van de burgerdoden in Gaza en benadrukken dat kritiek op de Israëlische regering geen antisemitisme is. Het verantwoordelijk houden

van Joodse mensen voor het handelen van die regering, alleen omdat zij Joods zijn, is dat wel.

We horen met schrik over Joden die op straat, in winkels, op het werk en op school worden aangesproken en belaagd. Elie Wiesel vroeg ons niet te vergeten: het pijnlijkst voor het slachtoffer is niet de wreedheid van de onderdrukker, maar het stilzwijgen van de omstander. Daarom staan wij op en vragen ook jou om op te staan. Laat antisemitisme niet gedijen of zelfs toenemen. Er is in ons land en in onze stad Hattem geen plaats voor antisemitisme, discriminatie en racisme in welke vorm dan ook. Wij staan op, kunnen we op jou rekenen?”, aldus de verklaring.

Informatieavond Hattems Isolatieplan

HATTEM – De gemeente Hattem organiseert op 13 mei een informatieavond in het kader van het Hattemse Isolatie Plan.

Met deze actie wil de gemeente inwoners helpen met het verduurzamen van hun huis en het verlagen van energielasten. De komende weken staat daarom een inkoopactie voor energiebesparingsmaatregelen voor eige-

naren van eengezinswoningen op de planning. Tijdens de inkoopactie is het mogelijk om persoonlijk advies te krijgen over de voordelen, mogelijkheden en kosten van energiebesparingsmaatregelen die van toepassing zijn op jouw situatie. Voor deze actie wordt samengewerkt met @winstuitjewoning.

Wie meer wil weten over deze

Schilderijententoonstelling in stadhuis

HATTEM – Voor het concert De Schilderijententoonstelling, dat de Christelijke Muziekvereniging heeft gegeven, zijn maar liefst 176 schilderijen gemaakt. Een selectie van deze kunstwerken is tot en met 24 mei te bewonderen in de hal van het stadhuis. Op 25 mei maken de schilderijen deel uit van het Kunstfestival.

Overweldigd Omdat de CMH overweldigd was door de grote hoeveelheid deelnemers en de prachtige schilderijen die zijn gemaakt, vond de vereniging het een goed idee om de schilderijen tentoon te stellen in de hal van het gemeentehuis. Zo kunnen meer mensen langer genieten van wat er gemaakt is. De selectie hiervoor is niet door de leden zelf

gemaakt, aangezien ook eigen leden schilderijen hadden gerealiseerd. Daarom is Bruno Barat, de voormalig kunstgalerijhouder en kunsthandelaar uit de Kruisstraat, gevraagd om een selectie te maken.

Selectie

Bruno heeft alle schilderijen goed bekeken - geheel anoniem en onafhankelijk - en daar is een selectie van twaalf schilderijen uit voortgekomen. Van elk deel van het muziekstuk één exemplaar. De gekozen werken zijn van deelnemers van jong tot oud en van ervaren tot onervaren kunstenaar. Ook liggen er bij de tentoonstelling in het stadhuis programmaboekjes, met meer informatie over het concert, die mee meegenomen mogen worden.

Koffie-inloop: Een goed gesprek

HATTEM - Al een aantal maanden organiseert Stichting Welzijn de koffiegroep Een goed gesprek. Elke woensdag praten de deelnemers onder leiding van Ria Pool Meeuwsen, vrijgevestigd geestelijk verzorger, over allerlei onderwerpen.

De deelnemers vinden het een bijzondere manier om samen te praten over wat ze bezighoudt: “Het is fijn om in een kleine groep open te kunnen praten. Om met elkaar stil te staan bij wat belangrijk en zinvol is. We hebben echt belangstelling voor elkaar.” Of zoals een van hen zei: “Naast dat we het

gezellig hebben, praten we over onderwerpen die écht ergens over gaan. Zo waardevol voor mij, omdat ik dat niet op die manier met anderen kan doen.”

Aanmelden is niet nodig. De data van de koffiegroep zijn: 8 mei, 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni .

Het gesprek is van 10.30-11.30 uur in de Salon in de Marke, Daendelsweg 2 in Hattem. Vanaf 10.15 uur kun je binnenlopen. Voor meer informatie: Bernadette Verbiesen, SWH tel. 038 4432881 of Ria Pool Meeuwsen tel. 0652373378.

actie, de slimste maatregelen en over subsidies en financieringen, is welkom bij de informatieavond op 13 mei in de Marke vanaf 19.30 uur. Aanmelden kan gratis en vrijblijvend via www. winstuitjewoning.nl/hattem. Deze avond is niet voor huishoudens die een brief hebben ontvangen waarin staat dat ze subsidie kunnen krijgen voor isolerende maatregelen.

HATTEM – De leden van de commissie Ruimte en Duurzaamheid praten maandag 13 mei over het aangepaste raadsvoorstel Programma Wonen.

Wonen

Het Programma Wonen is een uitwerking van de Omgevingsvisie Hattem. Met het vaststellen van de Omgevingsvisie Hattem in 2022 heeft de gemeente een bijgewerkte beleidsvisie op hoofdlijnen. In de Omgevingsvisie is aangegeven dat wonen en woningbouw een belangrijk thema zijn. Daarom is dit thema nader uitgewerkt in een programma waarin de ambities op het gebied van wonen staan en op welke wijze deze gerealiseerd kunnen worden.

Aanpassingen

In januari 2024 is het eerste con-

cept Programma Wonen besproken in de commissie. De vragen en aanpassingsvoorstellen die werden gedaan hebben als input gediend voor de extra commissievergadering op 27 maart, waar het Programma Wonen opnieuw op de agenda stond. Tijdens deze extra vergadering hebben de commissieleden een tiental punten meegegeven aan het college om het conceptprogramma te optimaliseren. Het aangepaste voorstel wordt maandag besproken in de commissievergadering. Op een later tijdstip volgt nog een bespreking over welke instrumenten nodig zijn om de beoogde doelen te bereiken.

De commissie Ruimte en Duurzaamheid begint maandag 13 mei om 20.00 uur in de Raadszaal in het stadhuis.

WOENSDAG 08 MEI - PAGINA 3
praat verder over Programma Wonen
Commissie Ruimte en Duurzaamheid

Zomer-

Kosten

Zomer-

Kosten lidmaatschap: 60 euro

lidmaatschap

In de zomer kun je bij ons als zomerlid gratis tennissen & padellen!

In de zomer kun je bij ons als zomerlid gratis tennissen & padellen!

Inclusief 3 tennislessen, een padelinstructie en padelles

Kosten lidmaatschap: 60 euro

In de zomer kun je bij ons als zomerlid gratis tennissen & padellen!

In de zomer kun je bij ons als zomerlid gratis tennissen & padellen!

Inclusief 3 tennislessen, een padelinstructie en padelles lidmaatschap in juni, juli, augustus & september meer info: www.tchattem.nl/zomerlidmaatschap

lidmaatschap: 60 euro

in juni, juli, augustus & september meer info: www.tchattem.nl/zomerlidmaatschap

Inclusief 3 tennislessen, een padelinstructie en padelles

DA drogisterij & parfumerie Hattem Kerkstraat 26, Hattem, telefoon 038 - 444 19 21

Kosten lidmaatschap: € 60,-

Inclusief 3 tennislessen, een padelinstructie en padelles

in juni, juli, augustus & september

in juni, juli, augustus & september meer info: www.tchattem.nl/zomerlidmaatschap

meer info: www.tchattem.nl/zomerlidmaatschap

Lankman ICT door naar volgende generatie

Voor de zakelijke klanten blijft Lankman ICT Solutions op het vertrouwde adres gevestigd.

Lieve

Open: di-do-vrij-za (Hemelvaartsdag gesloten) en lekkere kadootjes voor haar

Zuiderzeestraatweg 687

Hattemerbroek

Tel. 06 - 30 79 85 20

WOENSDAG 08 MEI - PAGINA 4
Lankman ICT sluit vanaf vrijdag 10 mei de winkel voor particuliere klanten aan de Dorpsweg 20 in Hattem.
lidmaatschap
Geldig op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei
Moederdag korting!

“Maak gebruik van de Deelauto”

HATTEM - In Hattem kun je gebruik maken van een deelauto. De gemeente Hattem stelt twee elektrische deelauto’s beschikbaar voor inwoners, toeristen en medewerkers van de gemeente.

Karel Fros is als sleutelfiguur en beheerder van de door de gemeente beschikbaar gestelde elektrische auto’s nauw betrokken bij de deelauto’s in Hattem.

De Hattemer houdt een oogje in het zeil op de twee Renault Zoë’s. “Namens MyWheels let ik op de auto’s, zorg ervoor dat ze in de juiste zone geparkeerd staan, dat de accu’s goed geladen zijn en dat de auto niet te lang aan de laadpaal blijft hangen. Ook zorg ik ervoor dat er een melding wordt gedaan als de auto’s vuil zijn of als er iets aan mankeert. Daarnaast ben ik het lokale aanspreekpunt via de MyWheels website of de app. Als ambassadeur van MyWheels probeer ik zoveel mogelijk het gebruik van de auto’s te promoten.”

Autodelen

Autodelen gaat uit van een een-

voudig principe. “Door het beschikbaar stellen van deelmobiliteit doorbreekt gemeente Hattem het dilemma van vraag en aanbod naar deelauto’s. Deelmobiliteit is nog een relatief nieuw fenomeen voor veel mensen binnen de gemeente. Deze deelauto’s zijn een mooie stap om zelfs te gaan kijken naar deelmobiliteit per wijk of buurt. De auto wordt gebruikt wanneer hij echt nodig is. De verwachting is ook dat de trend van individuele mobiliteit naar deelmobiliteit de komende jaren toeneemt. Naar verwachting hebben huishoudens met een tweede auto deze niet meer nodig met een deelauto in de buurt. Dat brengt Hattem een stapje dichter bij de gestelde klimaatdoelen. Wij kunnen dit mogelijk maken door inzet van Powered by Hattem en een subsidie vanuit de provincie Gelderland”, zo laat het team Duurzaamheid van de gemeente Hattem weten.

Uitleg

Karel geeft aan dat er in Hattem twee zones zijn waar een deelauto

Mega springfestijn afsluiting Oranjefeesten

HATTEM – Het mega springfestijn was donderdagmorgen de afsluiter van de Oranjefeesten in Hattem. Ruim 300 kinderen konden naar hartenlust rennen, klimmen en springen in de sporthal van MFC de Marke.

De HUB-buurtsportcoaches hadden in samenwerking met de Hattemer Oranjevereniging een groots parcours gebouwd vol met springkussens en stormbanen. Verdeeld over vier groepen konden kinderen uit

de groepen één tot en met 8 van de basisscholen met veel plezier een uur helemaal los gaan tijdens het springfestijn. Gezien de grote animo en de vele lachende gezichten is deze beweegactiviteit in de meivakantie wederom een groot succes gebleken. Voor kinderen uit het speciaal onderwijs was een extra ronde ingepland. Deze kinderen, die vaak buiten de boot vallen, konden op deze manier in een klein groepje ook gezellig meedoen aan het springkussenfestijn.

Tentoonstelling ‘Over Geloof & Liefde’ komt naar Hattem

HATTEM - Over geloof en liefde valt veel te zeggen. Om het gesprek hierover aan te gaan komt de tentoonstelling Over Geloof & Liefde naar het stadhuis in Hattem.

Opening

staat. Bij parkeerplaats De Bleek en de Kleine Gracht en omgeving. “Als je op de website of in de app een auto zoekt, wordt aangegeven wat de zone is. Op mywheels. nl en in de Mywheels app kan je je aanmelden en registreren. Als die registratie geverifieerd is kan je een deelauto van Hattem/MyWheels reserveren en gebruiken. Op de website staat een duidelijke uitleg hoe dit te doen en de regels waar je je aan moet houden.”

Kosten

Een deelauto kost gemiddeld 25 euro per dag, terwijl een eigen auto al snel tussen de 250 en 450 euro per maand kost. Dat is natuurlijk zonde als de auto het grootste gedeelte van de week voor de deur staat. Via Milieu Centraal kan je zelf berekenen welke optie voor jou het voordeligst is.

In Hattem zijn ongeveer 14 reserveringen per maand per auto. Dit komt overeen met het landelijke gemiddelde van het gebruik van de deelauto. Karel raadt het gebruik van de Deelauto dan ook zeker aan. “Als je weinig gebruik maakt van een eigen auto en als je weinig of geen onverwachte ritten hebt, is het stukken goedkoper dan het bezit en gebruik van een eigen auto. Het is beter voor het milieu en je maakt parkeerruimte vrij.”

Met de code Hattem25 kan voor het eerste gebruik van de deelauto’s een korting verkregen worden. De kortingscode is geldig tot en met 31 december 2024 en eenmalig te gebruiken voor een eerste rit.

Voor meer informatie: www.hattem.nl/Inwoners/Duurzaamheid/Deelauto.

Op vrijdagmorgen 31 mei wordt de tentoonstelling officieel geopend met een afwisselend programma met enkele sprekers. Over Geloof & Liefde is een platform voor persoonlijke verhalen en verschillende overtuigingen. Voor goede gesprekken en nieuwe perspectieven. Voor ontmoeting en verbinding. Deze regionale campagne is ontwikkeld in samenwerking met COC, Verscheurd, Wijdekerk en een aantal regionale gemeenten, waaronder Hattem. De campagne Over Geloof & Liefde is ter bevordering van open gesprekken over geloof en homoseksualiteit, door verbinding te initiëren tussen LHBTI- en geloofsgemeenschappen.

Gesprekken

“Over geloof en liefde valt veel te zeggen. Toch is erover praten niet overal vanzelfsprekend en gemakkelijk. Waar geloof en LHBTI elkaars pad kruisen, blijven monden en deuren nog vaak gesloten. Terwijl aan beide zijden verhalen en visies bestaan die gedeeld én gehoord mogen worden – want we weten zoveel niet van elkaar. Over Geloof & Liefde wil gesprekken op gang brengen. Overtuigingen en ervaringen een stem geven. Bruggen bouwen tussen kerken, geloofsgemeenschappen, LHBTI’ers en LHBTIorganisaties. Oftewel: geloof en liefde verbinden. Zo kunnen we over en van elkaar leren, vanuit wederzijds respect én nieuwsgierigheid.” Reden om de tentoonstelling naar het stadhuis te halen is dat Hattem een stad wil zijn waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. De gemeente wil graag de dialoog op gang brengen en verschillende werelden bij elkaar brengen.

Enkele weken geleden was deze tentoonstelling te zien in Zwolle

Hattem Wandel Challenge

HATTEM - Voor iedereen die meer wil wandelen, maar een stok achter de deur nodig heeft, start vanaf woensdag 15 mei de Hattem Wandel Challenge.

Deze challenge is bedoeld voor mensen die willen beginnen met wandelen, mensen met een chronische ziekte - zoals suikerziekte, COPD of hart- en vaatziekte - of een verhoogde kans op een chronische ziekte. Wandel je al, maar wil je graag in groepsverband wandelen, dan ben je ook van harte welkom.

Deze challenge duurt ongeveer 20 weken. Je wandelt dan één keer per week onder begeleiding van de buursportcoach en de podotherapeut. De wandeling duurt ongeveer een uur en start om 9.30 uur vanaf De Marke. Aan het einde van het uur wordt de wandeling gezamenlijk afgesloten met een kop koffie, thee of water. Af-

gelopen jaar is de challenge ook georganiseerd. De eerste reacties van de deelnemers waren: “Wat een leuk initiatief”, “Een mooie stok achter de deur om te kunnen gaan wandelen”, “Wat fijn om andere mensen te leren kennen” en “Ik vind het prettig om een uur te bewegen”. De deelnamekosten bedragen 25 euro. Voor meer informatie: hubhattem.nl

Klaverjassen

s.v Hatto-Heim

HATTEM – Vrijdag 10 mei vindt de laatste klaverjasavond van dit seizoen plaats in het clubhuis van s.v. HattoHeim.

Het klaverjassen begint om 20.00 uur. Ook zal de prijsuitreiking van het afgelopen seizoen plaats vinden.

Inschrijven jaarlijkse grote rommelmarkt

HATTEM – Visit Hattem organiseert op 31 augustus de jaarlijkse grote rommelmarkt. Van 6.00 tot 16.00 uur zullen in de binnenstad weer veel spulletjes van eigenaar wisselen. Inschrijven voor een felbegeerde plaats op de rommelmarkt kan via de website van Visit Hattem.

Kraamhouders met een commercieel winstoogmerk worden selec-

tief toegelaten, met uitzondering van de lokale winkeliers en enkele foodtrucks. Begin dit jaar liet het bedrijf dat de inschrijvingen en de organisatie van het indelen en plaatsen van de marktkramen regelde, weten ermee te stoppen. Een aantal enthousiaste vrijwilligers van Visit Hattem heeft de handschoen opgepakt en is aan de slag gegaan met het maken van plannen en draaiboeken, het

maken van afspraken en regelen van tal van voorzieningen. Dankzij hen kan de rommelmarkt voor Hattem behouden blijven.

Wil je ook meehelpen met de organisatie, meld je dan aan via evenementen@visithattem.nl of loop even binnen bij Visit Hattem aan de Markt. Deelnemers kunnen zich via het formulier op de website van Visit Hattem aanmelden.

WOENSDAG 08 MEI - PAGINA 5

SlagerijvanGuilik.nl

Belastingaangiften (loon)administratie Jaarrekening

Advies

Hezenbergerweg 22 8051 CG Hattem

Tel. 038-4446790 www.nonstopadvies.nl info@nonstopadvies.nl

Profs

NonStop is de sponsor van de Hatto-Heim voetbaldagen (in de ‘meivakantie’)

(Manfred) Borrema

17 |

WOENSDAG 08 MEI - PAGINA 6 www.vandenbergtechniek.nl Alles op het gebied van installatietechniek. Ridderstraat
Hattem 038
25 • APK • Onderhoud • Reparatie • Montage & opslag banden De Netelhorst 9 8051 KE Hattem t 038 458 19 49, e info@garageruitenberg.nl Volg ons op
- 444 22
Hattem Kruisstraat 11, 038-7501432
- ZWOLLE - HATTEM Voor al uw verse vlees en vleeswaren moet u bij Slagerij van Guilik in Boni Supermarkt Hattem zijn! Kwaliteit vraagt u, bij ons slaagt u! TrafficSupply wenst jou een gezellig Oranjefeest! GETTING YOU THERE TrafficSupply is dé grootste online aanbieder van verkeers-, tekst-, informatieborden en parkeergerelateerde producten. TrafficSupply bestaat uit meerdere webshop concepten op het gebied van Traffic, Parking & Safety. Geldersedijk 73 Hattem Tel.: 038-4443884 Mobiel: 06-53212700 www.bertvanderkolk.nl MetEnergie VAN BELZEN TECHNIEK INSTALL ATIE www einstal Durf te
Hoopjesweg 2 8051 DB Hattem www.eL-Tec.nl
bouwbegeleider/-adviseur info@homeprofs.nl www.homeprofs.nl Karin bloemen van
HATTEMERBROEK
innoveren!
M.
06 – 52 16 35 16 Home
uw onafhankelijke

Woon in de Poort van Hattem

HATTEM - Onze charmante

Hanzestad aan de rand van de Veluwe krijgt er binnenkort een prachtig nieuw wooncomplex bij: de ‘Poort van Hattem’. Dit project van zes energiezuinige koopappartementen en achttien huurappartementen biedt het beste van twee werelden: de rust van de natuur en de levendigheid van de stad.

“De koopappartementen gaan nu in de verkoop”, aldus Alfred van de Beerecamp van Veltkamp en Stam Admono Makelaars uit Hattem. “De verhuur zal op een later moment van start gaan.” De bouw start in het tweede kwartaal van 2024 en de oplevering is gepland voor het derde kwartaal van 2025.

appartementen is er zicht op het parkje aan de overzijde. Het historische stadscentrum, de gezellige Markt met haar terrassen en de winkels zijn op loopafstand. De appartementen zijn ook gunstig gelegen voor ontspannende wandelingen langs de uiterwaarden van de IJssel.

voor een overvloed aan natuurlijk licht. De gebruiksoppervlakte varieert tussen de 39 m2 en 49 m2 en de prijzen variëren tussen 210.000 euro v.o.n. en 275.000 euro v.o.n. In verband met de parkeercapaciteit in de omgeving krijgen gegadigden zonder auto voorrang bij de toewijzing.

HATTEM – De groep Hattemers die tijdens het Dikke Tinnefestival op de planken stond met het straattoneel De Kooi van Wassenaer gaat opnieuw het podium op. Dit keer wordt het theaterspektakel opgevoerd in Katwijk aan den Rijn, in het kader van de feestweek rondom het 800-jarig bestaan van de stad. Afgelopen week werd een oriënterend bezoek gebracht aan Zuid Holland om de locatie alvast te verkennen en de plannen verder door te spreken.

Theater

Het toneelspel rondom de graaf van Wassenaer werd in 2018 voor het eerst opgevoerd tijdens het Dikke Tinne Festival. Vanwege de heftige regenval tijdens deze editie werd op veler verzoek het spektakel vorig jaar opnieuw gespeeld

zo beeldend voor het voetlicht te brengen zo origineel, dat het verzoek kwam om het straattoneel nogmaals op te voeren , op 24 augustus in Katwijk. Het sluit volgens de Katwijkers naadloos aan bij de plannen om de geschiedenis van de familie van Wassenaer onder de aandacht te brengen van het publiek.

“Jan van Wassenaer was onze ambachtsheer van 1497 tot 1523. Dit jaar is het 800 jaar geleden dat Katwijk aan den Rijn voor het eerst werd genoemd in een akte die de graaf van Holland in het kasteel ‘t Sandt ondertekende. Dit betrof de strandvonderij die werd toegewezen aan de heer Van Wassenaer. De voorouders en nazaten van Jan van Wassenaer zijn nog steeds ambachtsheren.”

Het wooncomplex heeft een mooie ligging aan de toegangsweg naar Hattem. Vanuit diverse

REGIO – Stichting Leergeld

Noord Veluwe heeft onlangs het duizendste kind mogen ondersteunen. Dat geeft wel een dubbel gevoel: moet je daar nu blij mee zijn of niet?

Stichting Leergeld Noord Veluwe (Epe, Hattem, Heerde) helpt kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Zij kunnen een computer krijgen, of een fiets, lid worden van een sportclub, op zwemles, zich bij een muziekschool melden, met hun verjaardag een pakket krijgen, enz. Zo kunnen zij meedoen met klasgenoten.

“Wij vinden het eigenlijk een slecht teken dat onze hulp nog steeds nodig is, maar we zijn toch ook dankbaar dat we iets

De appartementen worden fraai afgewerkt, met aandacht voor detail. Dankzij de energiezuinige voorzieningen zoals een individuele warmtepomp, HR++ glas, zonnepanelen, vloerverwarming, vloerkoeling en met een energielabel A+++, ben je klaar voor de toekomst. Elk tweekamerappartement heeft een woonkamer met open keuken, badkamer, separaat toilet en een technische ruimte. Drie appartementen hebben een buitenruimte en drie appartementen niet. De hoekligging zorgt

Wie geïnteresseerd is in deze nieuwbouwappartementen kan een brochure en een inschrijfformulier opvragen bij Veltkamp en Stam Admono Makelaars via: info@veltkampenstam.nl. Woensdag 8 mei van 16.30 tot 17.30 uur is er een inloopmoment om vragen te stellen op het makelaarskantoor aan de Ridderstraat 56.

De inschrijving sluit op 24 mei 2024 om 12.00 uur. “Mis deze unieke kans niet om energiezuinig te wonen in de ‘Poort van Hattem’.” Zes Exclusieve Nieuwbouwappartementen

kunnen doen. Dankzij de ondersteuning door onze gemeenten, organisaties, kerken en door particuliere bijdragen.” Wilt u zelf bijdragen aan het helpen van kinderen in gezinnen met een

beperkt budget? U kunt altijd een financiële bijdrage leveren. U kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger. Alle informatie is te vinden op www.leergeldnoordveluwe.nl.

Andreascantorij ontvangt internationaal koor

HATTEM - Het Trinity International Concert Choir uit Frankfurt komt zaterdag 11 mei naar Hattem om samen met de Andreascantorij een concert te geven.

Dit koor uit Duitsland, bestaande uit zangers van diverse leeftijden en uit dertien verschillende landen, heeft een gemeenschappe-

lijke passie voor muziek en zang.

Eén van de leden van de Andreascantorij was lid van dit koor toen hij een aantal jaren in Frankfurt woonde en werkte.

De Andreascantorij vindt het een eer om het koor in Hattem te verwelkomen. Overdag zullen de koren elkaar ontmoeten, de stad bezichtigen en samen

eten. Ook wordt er gezamenlijk muziek gemaakt. ’s Avonds is er een klein concert in de Andreaskerk, waarbij beide koren afzonderlijk, maar ook gezamenlijk zullen optreden. Dit bijzondere concert is gratis toegankelijk voor iedereen. De Andreaskerk is open vanaf 19.30 uur. Het concert begint om 20.00 uur.

tijdens het historische festival in Hattem. De groep bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers, onder aanvoering van Evert van Olst. Gerard Libert is de schrijver van het toneelstuk.

Het straattheater draait allemaal om graaf Jan II van Wassenaar die in 1512 gevangengenomen werd door hertog Karel van Gelre en zijn legeraanvoerder Maarten van Rossum. Van Wassenaar werd opgesloten in één van de torens van het Hattemse kasteel De Dikke Tinne. Hierin heeft “Jan met de scheve kaak” twee jaar lang gevangen gezeten.

Succes

Het optreden bleek een groot succes. Dit is in den lande niet onopgemerkt gebleven. De Oranjevereniging van Katwijk aan den Rijn vindt dit initiatief om de veroordeling van Jan van Wassenaer

Feest

Dit alles wordt op 24 augustus gevierd met een historisch feest in het park, dat is overgebleven van Kasteel ’t Sandt, in aanwezigheid van de huidige ambachtsheer Arent Godfried Jan baron van Wassenaer van Catwijck. Evert van Olst geeft aan dat de groep vrijwilligers direct enthousiast heeft gereageerd. Binnenkort gaan de repetities van start. Vanuit Katwijk wordt een bus geregeld waarmee alle Hattemers op de plek van bestemming worden gebracht. “Met het optreden van dit theaterspektakel zetten we Hattem ook elders in het land mooi op de kaart. Ik ben trots op het feit dat ongeveer 40 Hattemers zich geheel belangeloos inzettenzowel voor als achter de schermen – om het straattoneel rondom de Kooi van Wassenaer nogmaals te laten zien.”

Avondwandelvierdaagse start volgende

HATTEM – Hattem maakt zich op voor de 56ste editie van de Avondwandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 mei zijn voor de wandelaars mooie routes uitgezet van 5 en 10 kilometer.

Traditioneel worden de vier wandeldagen donderdag 16 mei afgesloten met een groots defilé langs een vast parcours door de binnenstad, waar de muziekkorpsen uit Hattem een bijdrage aan leveren. De organiserende Stichting Avondwandelvierdaagse Hattem vraagt daarom ook op dat moment de auto’s zoveel mogelijk buiten de route te houden voor een vrije doorgang. Alle deelnemers starten maandag tot en met woensdag vanaf 17.30 uur (10 km) dan wel 17.45 uur (5

week

km) vanaf het startbureau in de Van Heemstraschool aan de Hof van Blom. Om uiterlijk 21.30 uur moeten de wandelaars zich hebben afgemeld. Op donderdagavond kan iedereen vanaf 17.15 uur starten om zich daarna op tijd op te kunnen stellen op de aangegeven plaatsen voor het defilé dat om 19.30 uur begint vanaf de Hollewand.

De deelnameprijs is voor wandelaars t/m veertien jaar 4 euro en vanaf vijftien jaar 4,50 euro. Inschrijven kan men alleen op maandag 13 mei, vanaf 17.00 uur bij het startbureau. Het bestuur van de Stichting Avondwandelvierdaagse Hattem en alle vrijwilligers hopen er met elkaar weer fijne wandeldagen van te maken.

WOENSDAG 08 MEI - PAGINA 7
Kooi van Wassenaer gaat naar Katwijk Mijlpaal bij Leergeld met dubbel gevoel
Toneelspektakel
Foto: Leergeld Collectie Een delegatie uit Hattem bracht een oriënterend bezoek aan Katwijk.

gemeentenieuws

woensdag 8 mei 2024

Dit is een officiële publicatie van de gemeente Hattem.

Bezoekadres

Markt 1, 8051 EZ Hattem

Postadres

Postbus 93, 8050 AB Hattem

Telefoonnummer (038) 443 16 16

WhatsApp (038) 443 16 16

E-mailadres gemeente@hattem.nl www.hattem.nl www.hattem.nl/gemeenteraad www.hulpwijzerhattem.nl

Openingstijden

Alle balies van het stadhuis zijn van maandag tot en met vrijdag op afspraak geopend van 09.00 tot 12.00 uur.

Op woensdag is burgerzaken extra open tot 20.00 uur.

Maak eenvoudig online een afspraak via www.hattem.nl/afspraak of telefonisch via (038) 443 16 16.

Bezwaarschrift

indienen

Als je het niet eens bent met een besluit, kun je binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 93, 8050 AB Hattem. Hierin moet moet ten minste staan: naam en adres, datum, omschrijving van het betreffende besluit, een motivatie (de gronden van het bezwaar) en je handtekening.

Voorlopige voorziening aanvragen

Je kunt ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland. In die aanvraag moet je aangeven waarom het zo belangrijk is dat het besluit nog niet wordt uitgevoerd. Adres: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Commissievergaderingen

Op maandag 13 mei om 20.00 uur zijn er twee commissievergaderingen.

Agenda Commissievergadering I Ruimte & Duurzaamheid

• Presentatie over hoe de doelstelling ‘Een Hattemer moet oud kunnen worden in de woonzorgzone’ te realiseren;

• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Quantiparts Netherlands H2O, Hattem’;

• Programma Wonen;

• Adviesrecht van de raad in het kader van de Omgevingswet;

• Bindend adviesrecht bopa Vijzelpad 68a, Hattem;

• Zienswijzen Begroting 2025 en Jaarrekening 2023 OD(N)V.

Agenda Commissievergadering II Samenleving & Bestuur

• Benoeming van Annemieke van Dijken als lid van de Rekenkamer;

• Toekomstvisie gymzalen (vervolg);

• Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit/ PlusOV;

• Begroting en jaarstukken PlusOV;

• Programmabegroting 2025 en jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland;

• Jaarstukken 2023 en concept programmabegroting 2025-2028 VNOG;

• Plan van Aanpak Mensenhandel 2024-2027;

• Gemeenschappelijke Regeling Sociale Recherche.

Beide vergaderingen zijn openbaar en kunnen in het stadhuis bijgewoond worden.

Meer informatie staat op de website raad.hattem.nl. De vergadering van de Commissie Ruimte & Duurzaamheid is ook te volgen via de website en RTV Hattem.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde vergunningen

• Nieuweweg 83, bouwactiviteit (omgevingsplan) voor het veranderen van een dakkapel, ingekomen 25 april 2024;

• Spoorstraat 14, bouwactiviteit (omgevingsplan) voor het oprichten van een overkapping, ingekomen 25 april 2024;

• Kadastraal bekend sectie E nummer 1527, bouwactiviteit (omgevingsplan) voor het herbouwen van de verkentoren, ingekomen 1 mei 2024;

• Tulpstraat 6, bouwactiviteit (omgevingsplan) voor het realiseren van een tuinkamer, ingekomen 1 mei 2024.

Tegen een aangevraagde vergunning kun je geen bezwaarschrift indienen.

APV-vergunningen

Verleende vergunningen:

• Avondwandelvierdaagse van 13 tot en met 16 mei 2024 met de start- en finishlocatie bij de Hof van Blom, verzonden 1 mei 2024;

• Terrasvergunning aan Al Mulino aan de Molenbelt 3A, verzonden 30 april 2024.

Tegen een APV-vergunning kun je een bezwaarschrift indienen.

Incidentele festiviteiten

Eetcafé de Kruusing aan de Kruisstraat 11 heeft een festiviteit op 5 mei 2024 van 15.00 uur tot 20.00 uur.

Tegen een incidentele festiviteit kun je geen bezwaarschrift indienen.

Wij werken op afspraak Maak eenvoudig een afspraak via: www.hattem.nl/afspraak (038) 443 16 16

Besluit tot niet vaststellen bestemmingsplan ‘Apeldoornseweg/Veenwal’ te Hattem Burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad van Hattem in zijn vergadering van 8 april 2024 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Apeldoornseweg/Veenwal’ als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0244.bpApeldoornseweg25-0002 met bijbehorende regels niet vast te stellen.

Het plangebied ligt op de hoek van de Apeldoornseweg en de Veenwal te Hattem. Het bestemmingsplan zou het planologisch juridische kader bieden voor de ontwikkeling van zes woningen (drie twee-onder-één-kappers) op het betreffende perceel waarbij de bedrijfsbestemming omgezet zou worden naar een woonbestemming.

Inzagetermijn

Het besluit kun je inzien met ingang van 9 mei 2024 tot en met 19 juni 2024 (gedurende zes weken) in het stadhuis Markt 1 te Hattem. Je kunt via de website www.hattem.nl/afspraak of telefonisch via (038) 443 16 16 een afspraak hiervoor maken.

Beroep

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan niet vast te stellen treedt per direct in werking.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer M. ter Braak via (038) 443 16 16.

Stadhuis gesloten

Ook wij genieten van een paar heerlijke vrije dagen. Het stadhuis is daarom gesloten op:

• Hemelvaartsdag = donderdag 9 mei 2024

• De dag na Hemelvaart = vrijdag 10 mei 2024

• Tweede Pinksterdag = maandag 20 mei 2024

Online zaken kun je uiteraard 24/7 regelen via www.hattem.nl.

Collectieve inkoopactie

Gemeente Hattem helpt inwoners graag met het verduurzamen van hun huis en het verlagen van energielasten. Huiseigenaren hebben half april 2024 een brief ontvangen met alle informatie over deze actie.

Voor inwoners met een koopwoning, die buiten de doelgroep vallen voor het Hattems Isolatieplan, loopt er sinds 23 april een collectieve inkoopactie. Op woensdagavond 13 mei is er een informatieavond in MFC de Marke. Meer informatie vind je op de website www.winstuitjewoning.nl

WOENSDAG 08 MEI - PAGINA 8

Verkiezingen

Binnenkort kun je weer stemmen!

Op donderdag 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. De leden van het Europees Parlement worden gekozen door de inwoners van de Europese Unie. Je stemt op de Nederlandse leden van het parlement.

Net als bij voorgaande verkiezingen kun je in Hattem stemmen in één van de zes stembureaus. De stembureaus zijn op donderdag 6 juni open van 7.30 tot 21.00 uur

Uiterlijk 23 mei 2024 ontvang je je persoonlijke stempas met vermelding van het stembureau bij jou in de buurt. De lijst met kandidaten waarop je kan stemmen, wordt uiterlijk op 31 mei 2024 huis-aan-huis bezorgd.

Wil je weten wat je nodig hebt om te stemmen, hoe stemmen werkt en hoe je iemand anders kan machtigen om namens jou te stemmen? Dit en meer lees je op www.hattem.nl/verkiezingen.

gemeentenieuws

woensdag 8 mei 2024

Gewijzigde afvalinzameling op Tweede Pinksterdag

Op Tweede Pinksterdag (maandag 20 mei) worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Hattem De containers worden op een andere dag geleegd.

• De afvalinzameling van maandag 20 mei vindt plaats op zaterdag 18 mei. Let op, dit is de zaterdag vóór Tweede Pinksterdag.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan je gewend bent. Wij vragen je daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten.

Gewijzigde openingstijden

• Het milieubrengstation aan de Rijnlandstraat 2 in Zwolle is op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 20 mei gesloten;

• Het ROVA-Klantcontactcentrum is ook gesloten op donderdag 9 mei en maandag 20 mei.

GRIP-wagen

Voor de inwoners van gemeente Hattem komt het Grondstoffen Inleverpunt (GRIP) éénmalig te vervallen op donderdag 9 mei.

Blijf jij ook op de hoogte via de nieuwe ROVA-app?

Heb je de nieuwe ROVA-app al gedownload in de Apple Appstore of de Google Play Store? Via de nieuwe ROVA-app kun je altijd de juiste inzameldagen terugvinden, ook de gewijzigde inzameldagen rond de feestdagen. Ook kun je een melding instellen, zodat je vooraf een herinnering krijgt wanneer wij langskomen om je afval op te halen. De nieuwe ROVA-app is te herkennen aan het icoon met het roodborstje. Actuele inzameldagen vind je daarnaast op www.rova.nl/inzamelkalender

Heb je vragen?

Ken jij het Duurzaamheidsloket

Noord-Veluwe al?

Laat je inspireren met onafhankelijke informatie en advies over:

 Energiebesparing

 Verduurzaming van je woning

 Klimaatvriendelijke tuin

duurzaamheidsloketnoordveluwe.nl 088 - 525 41 10

Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon (038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact. Het ROVA-Klantcontactcentrum is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 19.00 uur en op zaterdagen van 09.00 tot 13.00 uur.

Militaire oefeningen

Op 15, 22, en 29 mei en 19 juni vinden er militaire oefeningen plaats in de gemeente Hattem. Op deze dagen kun je een groep van circa 20 militairen en een aantal militaire voertuigen in de omgeving tegen komen. Goed om te weten dat het om een oefening gaat!

De oefenende eenheid zal in principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen. Vooraf vraagt zij toestemming aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden. Bij de oefening wordt er alles aan gedaan om overlast en hinder te voorkomen.

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kun je dit - onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade et cetera - melden aan: Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Schade melden kan telefonisch via 088 – 9561951 of per mail via Jdvclaims@mindef.nl

Veel lege flessen voor meester Jesse

HATTEM - In de maanden februari en maart stond de statiegeldactie in de Albert Heijn Hattem in het teken van ‘Meester Jesse zoekt lege flessen’. Deze actie heeft 1017,60 euro opgeleverd.

HUB-buurtsportcoach Jesse doet met zijn team Broekhuis op 6 juni mee aan Alpe d’HuZes. Aan de oproep om zoveel mogelijk lege flessen in te leveren bij de Albert Heijn is goed gehoor gegeven. Meester Jesse wil dan ook iedereen bedanken die aan dit mooie resultaat heeft bijgedragen.

Maak haar blij, de tweede zondag in mei

HATTEM – In de winkel van Nagelhout in Hattemerbroek zijn veel lieve, leuke en lekkere cadeautjes voor haar te vinden. Speciale en originele verrassingen om zondag 12 mei te geven. Van luxe framboos meringue en bonbonbollen, een sapje of relaxthee, gecombineerd met kruiden voor een heerlijk voetenbadje. Stoere potten, eventueel gevuld met nepeucalyptus of -olijfboompjes. Shabbydoeken en nacht- en ladekastjes. Zwiertje Nagelhout heeft het allemaal in huis. Bij aankoop van cadeaubonnen vanaf €15,- krijgen klanten gratis geurblokje of geurzakje. Voor kransen van klein tot groot geldt een korting van 20%. Nagelhout is gevestigd aan de Zuiderzeestraatweg 687 in Hattemerbroek.

WOENSDAG 08 MEI - PAGINA 9
Volg ons op social media

Politiek praat verder over toekomst gymzalen

HATTEM – In de raadscommissie

Samenleving & Bestuur wordt maandagavond 13 mei opnieuw gesproken over de toekomstvisie van de gymzalen in Hattem. De gemeente heeft door diverse ontwikkelingen behoefte aan een visie op de lokale gymzalen om afgewogen keuzes voor de toekomst te kunnen maken.

Onderzoek

Het college stelt voor om de gymzaal aan de Spoorstraat te sluiten en de zaal aan de Eijerdijk te renoveren. Dit scenario komt als beste uit de bus uit het onderzoek ‘Visie gemeentelijke gymzalen gemeente Hattem’. Op basis van de visie en het afwegingskader zijn de verschillende scenario’s beoordeeld en is deze variant door onderzoeksbureau Draaijer als voorkeursscenario bestempeld. In een raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met dit scenario en een voorbereidingskrediet van 150.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitwerking ervan.

Uit de bespreking in de commissievergadering van 25 maart bleek dat er voor de politieke partijen toch meer haken en ogen zitten aan de voorgestelde sluiting van de gymzaal aan de Spoorstraat. Dit werd in een inspraakreactie van voorzitter Marco Pater van HanzeGym Hattem nader toegelicht. Vandaar dat besloten werd om dit raadsvoorstel nogmaals ter bespreking op de agenda van de commissievergadering te zetten, voordat het ter besluitvorming

in de raad op tafel komt. Vanuit de fracties van lijst Borst, PvdA/ GroenLinks en CDA werden nog aanvullende schriftelijke vragen over dit onderwerp gesteld.

HanzeGym

In een memo is de raad op de hoogte gesteld van de antwoorden op de vragen die door HanzeGym in de commissievergadering van maart zijn gesteld. Duidelijk is dat welk scenario er ook gekozen wordt, dit gevolgen heeft voor de vereniging. HanzeGym wilde onder meer inzicht in hoe de conclusie tot stand is gekomen dat Hattem met een gymzaal minder kan. Het antwoord hierop luidt dat door Draaijer een analyse gemaakt is of de huidige bezetting ook met een gymzaal minder past. “De conclusie is dat de planning grotendeels gehandhaafd kan worden. De planning voor de nieuwe situatie zal in overleg met de gebruikers, De Marke en de gemeente worden gemaakt.”

Planvorming

Volgens de voorgestelde plannen gaat flink geïnvesteerd worden in de Eijerdijk. HanzeGym vraagt hoe gebruikers kunnen participeren in de planvorming.

Zo heeft HanzeGym een materiaalhok in de Spoorstraat en alleen een clubruimte aan de Eijerdijk.

Duidelijk werd gemaakt dat HanzeGym wel kan uitwijken naar de Marke, mits deze in twee delen afzonderlijk van elkaar is te gebruiken zonder last te hebben van elkaars muziek.

Het college geeft aan dat voor het

scenario ‘sluiten Spoorstraat en grondige renovatie Eijerdijk’ een bedrag van circa 1,6 miljoen is begroot. “Deze kosten bestaan uit het renoveren en verduurzamen van de Eijerdijk, het slopen van de Spoorstraat en het aanpassen van de akoestische wand en de sportvloer in De Marke, waardoor er beter gebruik kan worden gemaakt van de verschillende zaaldelen in De Marke.” De zorgen van HanzeGym over de verkeersveiligheid van de jonge sporters rondom de Marke is op dit moment al een punt van aandacht welke meegenomen is in de herontwikkeling van de Apeldoornseweg, zo staat in de memo.

Participeren

Bij een positief besluit van de raad, zal na het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet de renovatie van de Eijerdijk worden voorbereid. “In deze voorbereidingsfase zal er een grondige analyse gemaakt worden van de staat, materialen, (on)mogelijkheden van de huidige gymzaal. Daarnaast zal er samen met de gebruikers, waaronder Hanze Gym, een Programma van Eisen worden uitgewerkt zoals inrichting, functionaliteit, sfeer en duurzaamheid waarna er een gedetailleerdere kostenraming kan worden uitgewerkt. Vervolgens werkt een architect samen met een installatieadviseur en constructeur een ontwerp (voorlopig/definitief) uit. In de vervolgfase zal samen met een aannemer het Definitief Ontwerp worden uitgewerkt zodat het gerealiseerd kan worden.

In de uitvoeringsfase zullen ook afspraken gemaakt worden met de huidige gebruikers van de Eijerdijk en de Marke, om de gebruikers tijdens de renovatie zo goed mogelijk te faciliteren”, zo staat in de memo over de vragen van HanzeGym.

Tarieven

Het renoveren van de Eijerdijk is voor de gemeente ook een logisch moment waarop de huurtarieven geharmoniseerd worden. “De verwachting is dat de huurtarieven

van de gemeentelijke gymzalen zullen stijgen. Daar staat tegenover dat de kwaliteit van de gymzaal aan de Eijerdijk na renovatie is verbeterd.”

Duidelijk is dat de zaal aan de Spoorstraat in gebruik blijft tot de gymzaal aan de Eijerdijk is gerenoveerd. In totaal neemt het hele proces ruim twee jaar in beslag. Wanneer de raad voor de zomer een besluit neemt, is de renovatie van de Eijerdijk medio eind 2026 afgerond.

Aansluitwandelingen van start

HATTEM – De aansluitwandelingen door Hattem zijn weer van start gegaan. Elke woensdag- en zaterdagmiddag tot en met oktober staan de stadsgidsen klaar om bezoekers en inwoners van Hattem rond te leiden langs alle mooie plekjes in het centrum.

De gids vertrekt om 14.00 uur vanaf het Toeristisch Informatiepunt aan de Kerkhofstraat 2. De kosten hiervoor zijn 5 euro p.p. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 2,50 euro. Er is hierbij geen minimaal aantal deelnemers vereist. Opgave vooraf is niet nodig. Voor meer informatie: visithattem.nl.

POORT VAN HATTEM 6 KOOPAPPARTEMENTEN

START VERKOOP!

De verkoop is inmiddels gestart. Woensdag 8 mei tussen 16:30 en 17:30 uur vindt er een inloopmoment plaats aan de Ridderstraat 56 te Hattem. Bent u niet in de gelegenheid om bij het inloopmoment aanwezig te zijn? Alle verkoopdocumentatie en prijzen kunt u ook per mail bij ons opvragen.

De medewerkers van Veltkamp & Stam | Admono Makelaars staan u graag te woord.

Bijzonderheden: Start bouw Q2 2024; Oplevering Q3 2025; Energielabel A+++;

• Individuele warmtepomp; • HR++ glas;

Zonnepanelen; Vloerverwarming en vloerverkoeling; Oppervlakte van 39 m2 tot 49 m2;

• Prijzen van € 210.000,- v.o.n. tot € 275.000,- v.o.n.

WOENSDAG 08 MEI - PAGINA 10
RIDDERSTRAAT 56, HATTEM 038-4447111 INFO@VELTKAMPENSTAM.NL WWW.VELTKAMPENSTAM.NL

Werkbezoek Europarlementariër Ongemakkenvoordeel bij Koops Bedden

HATTEM - Afgelopen vrijdag bezocht Europarlementariër Mohammed Chahim de regio Noord Oost Veluwe. Hij was hier op uitnodiging van de afdelingen Groen Links - PvdA (Epe, Heerde en Hattem). Doel was vooral het helder krijgen van Europese regels en de lokale uitvoerbaarheid. Met de Europese verkiezingen op 6 juni in het vooruitzicht kwam Brussel nu in de regio.

Het werkbezoek werd gestart bij de Hoogwatergeul Veessen, het tweede deel vond plaats op ’t Veen in Hattem. Mohammed Chahim heeft als wethouder in Helmond lokale bestuurderservaring opgedaan en dat motiveert hem scherp te zijn op hoe Europese richtlijnen lokaal uitpakken. Zijn motto is: “Groen doen is een andere manier om uit rood te komen”. Dit vertaalt hij graag naar het verduurzamen van woningen, om huishoudens met lage inkomens beter betaalbaar te laten wonen. “Verduurzamen is win-win voor iedereen. Ook voor bedrijven die hierin werkzaam zijn.” Wethouder Koen Castelein voegde zich ook bij de groep. Aan bod kwam het woningtekort in Nederland, met in het bijzonder de schaarste aan bouwruimte in Hattem. Naast de betaalbaarheid van wonen werden ook de soorten woningen besproken. Tijdens de wandeling kwamen daarnaast de technische uitvoerbaarheidsaspecten aan bod evenals, opnieuw, de Europese regels.

Thema-avond

Het derde deel van het werkbezoek was de thema-avond in de Marke. Hier ging het onder andere over vragen die een goede onderlinge afstemming en samenwerking binnen Europa vereisen. Zo kwam het elektriciteitsnet aan bod,

evenals het spoorwegennet. “Wat betreft de energietransitie moet er niet achterover geleund worden”, zo werd gesteld. Mohammed noemde meerde voorbeelden waar technologische ontwikkelingen elders veel sneller gaan dan in Europa. Tot slot kon worden geconcludeerd dat ‘Nederland met een sterk Europa niet zwakker wordt, maar vooral sterker’. “Een verdeeld Europa is niet opgewassen om problemen op wereldschaal te kunnen weerstaan.”

Fractievoorzitter Jaap van Tiel is blij met de komst van een Europarlementariër naar Hattem. “Dit is heel belangrijk. Brussel is zo dichtbij en dat is in het grote Europa ook weer bijzonder.” Jaap van Tiel sprak van een geslaagd bezoek. “Zeker ook door de praktische tips. Het is mooi om te weten dat er anders met sommige regels om kan worden gegaan, en hoe er makkelijker bij subsidies kan worden gekomen.”

WEZEP - Koops Bedden aan de Rondweg 72 te Wezep gaat weer aan de slag. Het pand is inmiddels al ruim twintig jaar oud. In die periode is veel aandacht besteed aan de binnenkant van het pand, met bijvoorbeeld twee verbouwingen en een uitbreiding van ruim 700m2. Hoog tijd om nu met de buitenkant aan de slag te gaan.

“Allereerst gaan we het gehele pand aan de buitenkant opnieuw in de verf zetten, in een mooie hedendaagse kleur. Ook het tegelwerk aan de voorkant van ons pand is nodig aan vervanging toe en zal in zijn geheel vervangen worden”, vertelt Ente Bosma jr. “Daarnaast - we konden het niet laten – wordt op de bovenverdieping een geheel nieuwe vloer vervangen door een hedendaags moderne houten vloer.”

Dit zal gepaard gaan met de nodige ongemakken voor de klant. Daarom wil het team van Koops Bedden het de komende weken voor de klant extra aantrekkelijk

maken om toch bij het bedrijf langs te komen. “Zo hebben wij nog ruim 200 showroommatrassen en -toppers op voorraad die sterk zijn afgeprijsd. Ook geven wij op de gehele collectie Auping ledikanten en boxsprings 15% korting. Verder hebben wij een groot assortiment boxsprings in onze showroom staan die zijn afgeprijsd en in onze Royal Koops collectie hebben wij op nieuwe boxsprings een extra voordeel in zowel vlakke als elektrisch verstelbare uitvoeringen. Tot slot hebben we in onze linnenshop veel aanbiedingen in dekbedden, kussens, overtrekken, hoeslakens enz. Van alle bekende merken, uiteraard in de beste kwaliteit.”

Kortom: het is – ondanks de ongemakken die de klant kan ondervinden - de moeite waard om nu een bezoek te brengen aan Koops Bedden te Wezep. Het bedrijf is ook op Hemelvaart geopend, van 12.00-17.00 uur. Op vrijdag is er koopavond tot 20.00 uur. Voor verder openingstijden zie www.koopsbedden.nl.

Vluchtelingen Contact Hattem volgt Masterclass

HATTEM - Ruim 30 taalcoaches en maatschappelijk begeleiders van Vluchtelingen Contact Hattem (VCH) zijn onlangs getraind in “Interculturele verschillen” door Fikri el Makrini. El Makrini komt uit een Marokkaans immigrantengezin en werkt al jaren met statushouders. Die kennis en persoonlijke ervaring deelt hij in zijn masterclass waarbij hij ingaat op het verschil in communicatie en interculturele dilemma’s tussen de Nederlandse cultuur en statushouders.

Veerkracht

Geen mens is hetzelfde, iedere statushouder is natuurlijk ook anders. “Erg bepalend is het land van herkomst en wat je hebt meegemaakt als vluchteling, hoe je als statushou-

der kunt functioneren. Stel dat je jarenlang oorlog hebt meegemaakt en onderdrukt bent, zoals mensen die van oorsprong uit Irak of Eritrea komen, dan ben je zo getraumatiseerd dat het een enorme weerslag heeft op wie je nu bent. Mensen zijn veerkrachtig als iets impactvol is en kort duurt, maar jarenlange oorlog en angst en stress kunnen blijvend schade aanrichten. Dat neem je mee in je rugzak.”

Sommige statushouders lijken snel in te kunnen burgeren. Dat lijkt voorbeeldig, maar dat hoeft het niet te zijn. Het komt vaak voor dat mensen heel snel inburgeren en dat alles voorspoedig verloopt, maar dat er later toch een terugslag is.

“Het proces van overleven naar bewust leven, dat kost tijd.”

Verschillen

In Nederland is afspraak, afspraak. We zijn ons er vaak echter niet van bewust hoe kenmerkend structuur, planning en controle zijn voor de Nederlandse samenleving, terwijl in heel veel culturen flexibiliteit centraal staat en planning als onvrij wordt ervaren. Ook heeft wetgeving een andere betekenis. Fikri vertelt hoe ingewikkeld het is voor nieuwkomers om thuis de eigen cultuur te handhaven en op het werk, in de winkel of gewoon op straat zich aan te passen aan de Nederlandse cultuur. “Als je bewust bent van het verschil in waardes en beleving, dan kun je daar intercultureel beter mee omgaan. In het belang van de statushouder die jouw hulp heel erg hard nodig heeft”, aldus Fikri tot besluit.

Wat heeft het de deelnemers opgeleverd? Simone Blokhuis, maatschappelijk begeleider bij VCH: “Van veel onderwerpen die besproken zijn, wist ik wel dat het in een ander cultuur anders werkt, op basis van mijn ervaringen. Ik heb nu wel een beter beeld gekregen waarom dat zo is. Denk aan zoiets simpels als iemand wel of niet een hand geven”. Jan-Erik Barendsen, coördinator bij VCH: “Ik vond het

erg leerzaam en inspirerend en heb veel dingen geleerd. Ik vond dat hij een mooie tip aan ons gaf om met cultuurverbinders te werken. Dat zijn vluchtelingen die al langer in Nederland zijn en bij moeilijke onderwerpen kunnen ondersteunen.” Annemiek Gilissen, secretaris: “Ik heb een hele interessante avond gehad. Een aantal zaken wist ik wel, maar ik heb ook veel nieuwe dingen gehoord.”

Moederdag korting bij DA Hattem

HATTEM – Op zondag 12 mei is het Moederdag. DA drogisterij Hattem heeft de perfecte cadeautjes in de winkel om haar te laten zien hoe speciaal ze is.

Speciaal voor Moederdag geldt op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei een korting van 20 % op luxe geuren. Ook voor kleine cadeautjes voor het defilé van de avondvierdaagse op donderdag 16 mei heeft DA Hattem een ruime keus in huis. DA drogisterij Hattem is gevestigd aan de Kerkstraat 26 in Hattem.

Fietsbingo in acht regiogemeenten

HATTEM – Tot en met 27 oktober kan iedereen meedoen met de Fietsbingo. De acht regiogemeenten Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Elburg, Ermelo, Putten, Nijkerk en Oldebroek willen zo het gebruik van de fiets voor een kort ritje in de buurt bevorderen.

Er zijn veertig locaties in de regio die fungeren als ‘stempelpost’ voor deze Fietsbingo die de naam ‘Da’s zo gefietst!’ heeft meegekregen. In Hat-

tem zijn vijf stempelposten te vinden waar deelnemers een stempel kunnen laten zetten op de bingokaart. Bij vijf stempels is het bingo. Maak een foto van jouw kaart en stuur deze naar fietsbingo@dtv.nl. Je maakt dan kans op één van de 50 fietstassen. Download de bingokaart via noordveluwebereikbaar.nl of haal een kaart op bij één van de deelnemende locaties bij jou in de buurt. Dan heb je gelijk de eerste stempel te pakken.

WOENSDAG 08 MEI - PAGINA 11

Matrassen, boxsprings, dekbedden, kussens, overtrekken, hoeslakens en moltons (toppers), decoratie (lampen, kastjes, vloerkleden enz).

WOENSDAG 08 MEI - PAGINA 12
Direct aan de A28 Rondweg 72 Wezep Tel: 038 376 12 12 afspraken@koopsbedden.nl www.koopsbedden.nl op=op In verband met diverse aanpassingen aan ons pand en interieur 50%
Zondags gesloten
KORTING 10% tot
Heel veel in de showroom is afgeprijsd! VOORDEEL
ONGEMAKKEN

Verrassende start jubileumviering HMK

HATTEM - Afgelopen vrijdag beleefde het Hattems MannenKoor (HMK) een verrassende start van de festiviteiten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Eind november bereikt de jubileum-

viering het hoogtepunt.

In het diepste geheim was een uitje georganiseerd voor de leden en hun partners. Na een toeristische route kwam het gezelschap aan in

Surhusterfean, recht voor museumboerderij Ot en Sien. Na de koffie, kon men even rondkijken en volgde een lunch. Daarna mochten de deelnemers aan de bak. Samen met de partners werd er door het HMK gezongen. Dat werd later die dag nog eens herhaald. Na een grote rondvaart over onder andere het Sneekermeer, trof de groep bij terugkomst een cruiseschip aan de kade. De gasten zaten klaar om naar een zanguitvoering te luisteren. Vervolgens werd afgereisd naar Joure waar het HMK na het diner opnieuw gevraagd werd om gezamenlijk op te treden. De mensen in de naastgelegen bowlingbaan vergaten hun spel en luisterden aandachtig naar het Hattems stedelied. Een bijzondere start van het jubileumseizoen. Hattemers die de rest van dit jubileumjaar met het koor mee willen maken, kunnen lid worden door zich aan te melden bij de voorzitter: geertvelde46@gmail.com.

Serenade Ons Genoegen

HATTEM – Fanfarekorps Ons Genoegen heeft vrijdagavond een serenade gegeven aan Bert Oosting.

Bert Oosting is al jaren een trouw lid van de muziekvereniging en vierde deze dag zijn tachtigste verjaardag. Dit wilde Ons Genoegen niet onopgemerkt voorbij laten gaan en gaf als verrassing dit muzikale cadeau aan de jarige.

Ondernemersontbijt bij Anton Pieck Museum

HATTEM - Afgelopen vrijdag verwelkomde het Anton Pieck Museum een groot aantal leden van Ondernemend Hattem voor hun jaarlijkse ‘ondernemersontbijt’.

Ondernemend Hattem, een ondernemersvereniging met meer dan 50 leden, koos deze keer voor de historische en kunstzinnige setting van het Anton Pieck Museum om hun bijeenkomst te houden.

Anneke Nitrauw, die de deuren van het museum opende, bood de ondernemers een vroege start om 7.00 uur. Het museum viert dit jaar zijn 40-jarige jubileum en was daarom een bijzondere locatie voor dit evenement. Conservator Judith Bartel leidde tenslotte de

ondernemers langs verschillende tentoonstellingen die momenteel te bewonderen zijn.

Een hoogtepunt van de bijeenkomst was de nadruk op het nieuwe initiatief ‘Krachtig Hattem’. Dit initiatief, gesteund door de Gemeente Hattem en diverse partners, streeft naar een integrale aanpak om kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien. De betrokkenheid van lokale ondernemers bij dit initiatief benadrukt de sterke gemeenschapszin in Hattem.

Het Anton Pieck Museum heeft ook aangegeven interesse te hebben in het ondersteunen van het

Terrazzo Tuinmeubels is klaar voor de zomer

HATTEM – Met het mooie weer in aantocht is het weer tijd om het terras zomerklaar te maken. Terrazzo Tuinmeubels biedt een verrassende keuze aan tuinmeubelen en volop inspiratie om je eigen tuinstijl te kiezen.

Keuze

Bij de mooie zaak aan de Zuiderzeestraatweg in Hattem vind je een ruime keuze aan tuinmeubelen en accessoires. “Terrazzo Tuinmeubels is er helemaal klaar voor”, vertelt Christel van Stokkom namens het bedrijf. Achter de Welkoop heeft Terrazzo Tuinmeubels een 1000 m2 sfeervolle showroom met een groot assortiment aan mooie loungesets tot praktische dining sets, in veel kleuren en maten. “Met dit seizoen een geheel nieuw en uitgebreider assortiment, kunnen wij de klanten nog beter bedienen dan voorgaande jaren. Wij zijn dealer van veel topmerken. Zo hebben wij de tuinmeubelen van het merk Tierra, Garden Impressions, Kettler, Lesli Living, Mondial en Madison. Recent zijn wij een

nieuwe dealer geworden van het bekende tuinmeubelmerk 4SO. Wij merken nu al dat het een groot succes is.”

Gratis

Alle tuinmeubelen worden door het deskundige team van Terrazzo Tuinmeubelen vakkundig gemonteerd en gratis bezorgd in de regio. “Wij vinden het fantastisch om uiteindelijk de locatie te zien waar de gekochte meubelen komen te staan. Ons assortiment is bijna altijd uit voorraad leverbaar. Met het assortiment, de presentaties en ons persoonlijk advies willen we onze klanten graag inspireren om het terras of veranda praktisch en gezellig in te richten. Voor iedere tuin en elke stijl is bij Terrazzo wel iets te vinden”, geeft Christel aan.

Terrazzo Tuinmeubels is gevestigd aan de Zuiderzeestraatweg 21 c in Hattem. Openingstijden: Dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot en met 17.00 uur. Terrazzo is ook geopend op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag. Voor meer informatie: terrazzotuinmeubels.nl.

Kunstschilderatelier Lilia Gabo open

‘Krachtig Hattem’ initiatief. Voorzitter Maaike van der Sluis verklaarde: “Als museum willen we bijdragen aan het welzijn van onze gemeenschap. We staan open voor samenwerking en stellen graag onze locatie ter beschikking voor evenementen en activiteiten georganiseerd door ‘Krachtig Hattem’. Het biedt een prachtige gelegenheid om onze culturele instelling te verbinden met het streven naar een gezondere en welvarendere toekomst voor onze jeugd.”

Rond 9.00 uur verlieten lokale ondernemers het museum na een inspirerende bijeenkomst. Het ontbijt werd mogelijk gemaakt door Vadesto.

HATTEM - Het zomer kunstschilderatelier van Lilia Gabo in Hattem is opnieuw open. Dit atelier bevindt zich in een Rijksmonument, een prachtige locatie op de oude stadsmuur. Dit jaar is de start wat later dan normaal, omdat er een tamelijk grote reparatie werd uitgevoerd aan “Het huisje-aan-de-muur”.

De ruimte in het Atelier is niet zo groot, maar het staat vol met verschillende en interessante schilderijen. Lilia werkt in aquarel, acryl, acryl-gieten, oliewerf, grafiek en haar eigen aparte techniek “tamponeren”. De thematiek van de werken is zeer gevarieerd: van stadsaanzichten van Europeaanse steden tot portretten, en van werken in de stijl van Art Deco en Art Nouveau, tot abstracte en fantasie-achtige werken. Dit alles in uiteenlopende formaten. Lilia werkt ook in opdracht. U bent welkom

Vogelexcursie op Landgoed

om alles te bekijken. Het Atelier aan de Adelaarshoek 22B is open van woensdag tot met zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken om op een andere tijd te komen, via tel. 06-53817260.

Molecaten

HATTEM - Van 11 tot en met 19 mei is het de Nationale Vogelweek van Vogelbescherming Nederland. Door het hele land worden diverse activiteiten georganiseerd. Zo vindt zaterdag 11 mei op landgoed Molecaten een gratis vogelexcursie plaats. Het gebied kent een enorme rijkdom aan vogels. In het voorjaar kom je ogen en oren tekort. Maak daarom gebruik van de unieke kans om onder begeleiding van een ervaren vogelkenner tijdens een twee uur durende wandeling te genieten van een prachtig vogelconcert. Vertrek is om 6 uur ‘s ochtends vanaf de parkeerplaats bij restaurant Molecaten aan de Koeweg in Hattem. Aanmelden kan via : vogelbescherming. nl/nationale-vogelweek.

WOENSDAG 08 MEI - PAGINA 13

Maak kennis met de postduivensport

HATTEM - Al meer dan twee eeuwen zijn mensen gefascineerd door het vermogen van postduiven om over grote afstanden en, met hoge snelheden, naar huis te vliegen. Waarom is het houden van postduiven zo’n prachtige hobby? Het bestuur van De Reizende Postduif Hattem legt het graag uit.

“Waar wij mensen vertrouwen op moderne navigatiehulpmiddelen, is een postduif in staat om zonder dat alles, met snelheden van tot wel 140 km/uur, feilloos de weg naar huis te vinden. Een prestatie van formaat.” Het zijn niet alleen deze grootse prestaties die tot de verbeelding spreken. Een duivenliefhebber is dagelijks bezig om zijn duiven zo goed mogelijk te verzorgen. De dagelijkse omgang met de duiven, jaarrond, is voor veel liefhebbers de kern van het houden van postduiven. “Duivenliefhebbers zijn een dwarsdoorsnede van de maatschappij. Jong en oud, mannen, vrouwen, met alle denkbare maatschappelijke functies, komen in de duivensport samen. Wat duivenliefhebbers verbindt is de passie voor de duif en het spel met de duiven”, aldus het bestuur van De Reizende Postduif Hattem.

Olympiade

Grenzen vervagen als duivenliefhebbers elkaar treffen. Dit werd bijvoorbeeld duidelijk tijdens de Olympiade in Maastricht in janua-

ri. De duivensport, erkend als immaterieel cultureel erfgoed, heeft een geschiedenis die twee eeuwen teruggaat. Tijdens de Olympiade kwamen duivenliefhebbers uit de hele wereld samen om kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen, ervaringen te delen en te genieten van de mooiste en snelste duiven ter wereld.

Wedstrijden

De wedstrijden met duiven worden in de periode van april tot en met september gehouden. De duiven worden losgelaten in België en Frankrijk en de afstanden variëren van 100 tot 1.000 km. Een goed oriënterend vermogen, een goede gezondheid en conditie, ervaring, afstand geschiktheid en soms ook wat geluk, bepalen

welke duiven bovenaan de uitslag van de wedstrijd staan. “De thuiskomst van de duiven van een wedstrijd is de ultieme kick voor een duivenliefhebber. De spanning van het wachten op de duiven en dan de vaak spectaculaire aankomsten na een reis van honderden kilometers is duivensportbeleving in optima forma.”

Benieuwd wat de duivensport zo interessant maakt? Ga eens kijken bij een duivenliefhebber op een wedstrijddag om het zelf mee te maken, neem contact met hem/haar op, of de duivenvereniging in uw woonplaats. Voor Hattem is contactpersoon: Gerrit van Eikenhorst, Werfkamp 20, Hattem. Hij is te bereiken via tel. 06-130231042.

Oproep reünie 75-jarig jubileum atletiekvereniging De Gemzen

HATTEM - Dit jaar viert atletiekvereniging De Gemzen haar 75-jarig jubileum. Daarom organiseert de jubileumcommissie “75 jaar De Gemzen” op zaterdagochtend 15 juni een reunie voor alle oud-leden en leden van atletiekvereniging De Gemzen. De vereniging komt uit Heerde, maar in de loop der jaren kwamen daar ook de loopgroepen uit onder andere Hattem bij.

De jubileumcommissie heeft al een aantal uitnodigingen verstuurd naar bekende e-mail-

adressen van oud-leden, maar ze willen graag ook in contact komen met diegenen waarvan het adres niet bekend is. “Via deze oproep willen we alle (oud) leden van harte uitnodigen om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. De ochtend begint om 10.00 uur bij het clubhuis van De Gemzen, gelegen aan Veldweg 1b in Heerde. Tijdens deze ochtend is er ruimte om herinneringen op te halen en bij te praten.”

Tevens staat er dan ook een leuke activiteit gepland. Er wordt een wandelroute van ongeveer

De Kleine uitblinker

HATTEM - Zaterdag 4 mei werd er gevlogen vanaf Chimay, afstand 295 km.

Het werd een vlot verlopen wedstrijd , waarbij de duiven enigszins geholpen werden door een zwakke zuidoosten wind. Grote uitblinker was dit keer Hessel de Kleine met een dubbele overwinning en 4 dui -

ven in de top tien.

Uitslag: 1, 2, 7, 9. Hessel de Kleine (1.580 mpm), 3, 10. Sandra Keizer, 4. Wout van Gelder, 5. Gert Huizinga, 6. Comb. Brons & Zoon, 8. Johan Scholten. Volgende week staat de eerste midfondvlucht vanaf Soissons op het programma, afstand 395 km.

HATTEM – Zaterdag organiseerde de supportersvereniging van Fanfarekorps Ons Genoegen een halve klaverjasmarathon. Er was een maximale opkomst waarbij het de gehele dag gezelligheid troef was.

Nadat er drie rondes waren gespeeld was het genieten van een goede lunch. Vervolgens werden Martin Mulder en Bennie Veldkamp gehuldigd voor hun 25-jarige bijdrage in de organisatie van het klaverjassen. Ook Hendrik en Marja Talsma werden in het zon-

netje gezet voor hun inzet voor het leiden van het klaverjassen op de zaterdagen in het afgelopen seizoen. Na de lunch werden er nog drie rondes gespeeld.

Nadat de organisatie de standen had berekend, werden de prijzen uitgereikt. Op de foto de top drie, van links naar rechts: 3e prijs Anton Hollegien (10391), 1e prijs Jan Koster (10493) en 2e Jannes Fijn (10404). “Het was een zeer gezellige klaverjasdag. We zien uit naar het volgende seizoen, dat zal starten rond september.”

6 kilometer uitgezet en tijdens de wandeling komen deelnemers vragen en puzzels tegen over de geschiedenis van De Gemzen. Na de wandeling is iedereen van harte welkom om samen te genieten van koffie, thee en lekkernijen. Voor de ochtend en de activiteit is geen aanmelding vereist; je kunt gewoon deelnemen op de ochtend zelf. Voor meer informatie kun je terecht op de website www.gemzen.nl of je kunt contact opnemen met de jubileumcommissie via 75jaar@gemzen.nl.

Aftrap actie “Jouw fles is

gras waard”

HATTEM - v.v. Hattem heeft het actiejaar 2024 afgetrapt met de actie “Jouw Fles Is Gras Waard”.

De voetbalclub organiseert dit jaar verschillende acties onder eigen leden en de Hattemer gemeenschap met als doel geld in te zamelen voor de financiering van het nieuwe kunstgrasveld. Tijdens de actie “Jouw fles is gras waard” kunnen lege flessen, blikjes en kratjes ingeleverd worden in de speciale inzamelcontainers bij v.v. Hattem.

Met de steun van de gemeenschap hoopt v.v. Hattem het nieuwe kunstgrasveld volledig te kunnen financieren. Dit veld zal niet alleen ten goede komen aan de huidige leden van de club, maar ook aan toekomstige generaties voetballers. “Samen kunnen we het verschil maken en onze club nog sterker maken. De kosten voor het aanleggen van het veld en alle bijkomende uitgaven zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, waardoor financiële steun noodzakelijk is gebleken”, aldus de organisatoren van de actie. Doneren van flessen kan ook bij de supermarkt aan de Kleine Gracht.

Om het kunstgrasveld volledig te financieren en de lening af te lossen, zullen in 2024 meerdere acties volgen.

WOENSDAG 08 MEI - PAGINA 14
Klaverjasmarathon Ons Genoegen

Woensdag 15 mei om 9.00 uur

Feestelijke opening Lidl Hattem

HATTEM - Na zeven maanden bouwen, opent Lidl Hattem woensdag 15 mei om 9.00 uur haar deuren en staat het Lidl-team voor u klaar. Speciaal voor de feestelijke opening zijn er de komende weken héél veel extra aanbiedingen boven op de reguliere aanbiedingen.

Belangrijke

“Kom kijken in onze nieuwe winkel bomvol voordeel, een uitgebreid versassortiment in groenten, fruit, kaas, vlees, vis en vega(n), heel véél non-food producten én een Warme Bakker met gebak en ovenverse broodjes! Kom tussen 8.30 en

8.50 uur naar de opening om kans te maken op één minuut gratis winkelen! Verder krijgen de eerste 100 Lidl-Plus klanten een gratis boeket prachtige bloemen en een gratis bigshopper. We kijken ernaar uit om u te verwelkomen!”

overwinning s.v. Hatto-Heim

HATTEM - Zaterdag stond voor sv Hatto-Heim de belangrijke wedstrijd tegen sv Epe op het programma. De belangen waren groot: sv Hatto-Heim wil graag bij de eerste acht eindigen en Epe wil rechtstreekse degradatie ontlopen.

De eerste tien minuten stond Hatto-Heim onder druk. Epe startte fanatiek, maar tot echte kansen leidde dit nog niet. Na een kwartier kroop sv Hatto-Heim wat meer uit zijn schulp en het eerste gevaar kwam van Ward Willemsen, die een voorzet van Noah Brommer net over kopte. Het spel speelde zich hoofdzakelijk af op het middenveld, voor beide doelen ontstond nog weinig gevaar.

Rond de 20e minuut werd Jesse Winkelaar aangespeeld in de zestien van Epe en, met een speler in de rug, speelde hij zich vrij. Hij schoot de bal diagonaal bij de tweede paal knap binnen: 1-0. Een paar minuten later was Epe via een snelle uitbraak gevaarlijk. Dewy Gerritsen gaf de bal voor en het was Stefan Lokhorst die de bal inschoot, maar Jorick Mensink redde goed. De gelijkmaker kwam er wel in de eerste

helft: na een corner van sv Hatto-Heim werd de bal weggekopt en dat resulteerde in een snelle uitbraak van Epe. Stefan Lokhorst speelde Maurits de Jong aan, die de bal op de borst mee nam. Met een hard schot ging de bal via de paal het doel in: 1-1. Gezien de verhoudingen in het veld was dat niet onterecht.

Na de rust was het Hatto-Heim dat direct goed uit de startblokken kwam. Noah Brommer kopte een voorzet rakelings over de de lat. Vlak daarna een mooie actie van Ward Willemsen. Hij passeerde een paar spelers en verschalkte keeper Schoonhoven in de korte hoek. Zo kwam de stand op 2-1. Epe liet het er niet bij zitten en kreeg ook een grote kans. Stefan Lokhorst schoot hard op het doel, maar Jorick Mensink redde wederom. Hatto-Heim moest hierna zeer alert blijven op de snelle uitbraken van Epe, maar had zelf ook nog een aantal kansen. Zo waren Twan van Rijssen en Robin van der Ziel dicht bij een doelpunt. Epe drong nog meer aan om toch met een punt uit Hattem te kunnen vertrekken, maar de verdediging van Hatto-Heim bleef op de been. Scheidsrechter Procee uit Zwolle floot in de 94e minuut voor het einde. Na

v.v. Hattem verliest nipt van VIOS

HATTEM – v.v. Hattem speelde zaterdag de uitwedstrijd tegen VIOS Vaassen. De situatie vooraf was helder: VIOS stond één punt onder Hattem en beide teams zijn op zoek naar de laatste punten om nacompetitie voor klassenbehoud of degradatie te ontlopen. Helaas trok Hattem in deze wedstrijd aan het kortste eind en ging met een kleine nederlaag huiswaarts.

Trainer Ten Hove had voor de te spelen uitwedstrijd tegen VIOS Vaassen enig puzzelwerk nodig. Dit omdat er negen selectiespelers om uiteenlopende redenen niet beschikbaar waren. De mannen die namens Hattem aantraden speelden evenwel naar vermogen en beide teams waren over de gehele wedstrijd aardig aan elkaar gewaagd.

afloop bleek dat Hatto-Heim goede zaken had gedaan, ZZVV speelde 2-2 tegen AGOVV en VV Heerde verloor van WVF met 2-3. Daardoor blijft rechtstreekse handhaving nog mogelijk, al zijn de geelblauwen, naast overwinningen van eigen kant, afhankelijk van resultaten van de directe concurrenten.

Zaterdag 11 mei staat er weer een belangrijke wedstrijd op het programma, Hatto-Heim gaat dan op bezoek bij rode lantaarndrager AGOVV in Apeldoorn.

Strijd op middenveld Hattem had binnen een minuut al de eerste beste kans van de wedstrijd, maar Felix Besseler kon de bal net niet goed richting doel krijgen. Even later lukte dat VIOS wel. Via een kluts op het middenveld schoot de bal naar de snel reagerende Tuasela, die ineens vrij baan had en Hattem-doelman van Dijk kansloos liet. Hattem kwam binnen twee minuten op gelijke hoogte. Na een goede actie op het middenveld werd Bram de Boer op links weggestuurd en hij zag dat VIOS-doelman de Vries zijn inzet niet onder controle kreeg,

waardoor de bal in het doel verdween. Beide teams kregen kort voor rust nog de kans om de tweede goal te maken, maar met een 1-1 stand werd de rust ingegaan.

VIOS doortastender

Hattem kwam ongewijzigd uit de kleedkamer en leek wat beter in de wedstrijd te komen. Na een overtreding op Kevin Veger kreeg Hattem na 10 minuten een strafschop. De inzet van Wesley van Winsum bleek echter een prooi voor doelman de Vries, die redding bracht. Net na een uur voetballen kwam de thuisploeg op 2-1. De Hattemers gingen naarstig op zoek naar de gelijkmaker, en kregen via Wesley van Winsum en Kevin Veger mogelijkheden, maar helaas zonder resultaat. Trainer Ten Hove probeerde met het inbrengen van Michael Nieuwenhuis en de net 17-jarige Boaz Schreur wat te forceren in de hoop er een slotoffensief uit te persen. Ondanks alle goede bedoelingen van het team kreeg het geen grote kansen meer en was verlies een feit.

Door deze nederlaag staan zowel VIOS als Swift – na een overwinning op ZAC – boven Hattem in de rangschikking. Vooralsnog zitten de Hattemers nog aan de goede kant van de streep. Volgende week kan de ploeg zich in de thuiswedstrijd tegen ’t Harde veilig spelen. De wedstrijd begint volgende week overigens niet op de normale tijd, maar start om 18.00 uur.

Zomerse petanque wedstrijden

HATTEM - Afgelopen week vonden de wedstrijden bij Hattem Petanque plaats onder zomerse omstandigheden.

Op dinsdagavond waren er twee spelers die drie rondes wisten te winnen, maar met een hoger saldo werd Pierre Steven eerste. Bij het eerste Bultmantoernooi in mei waren er vier spelers die ongeslagen bleven en daarbij kreeg HarmJan Halfwerk slechts acht tegenpunten waardoor hij verdiend eerste werd.

WOENSDAG 08 MEI - PAGINA 15
Foto: Vios Vaassen Foto: Gonny van Duinen

Openingstijden

WOENSDAG 08 MEI - PAGINA 16 43"108cm wo 15 t/m ma 20 mei 1.49 500 GRAM 2.49 wo 15 t/m ma 20 mei 2eHALVE PRIJS €2,38 €1,78 OP=OP EXCLUSIEVE OPENINGSDEAL €74.- KORTING! Pistachenoten • Geroosterd en gezouten 32% KORTING 40% KORTING G 43” 4K UHD Android Smart TV
Strak design met extreem dunne rand
Met ingebouwde Chromecast • Resolutie: 3.840 x 2.160 pixels (Ultra HD) IJsthee citroen • Bruisende frisdrank met citroensmaak • 1,5 liter per fles
De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs!
- Wo 07:30 - 20:00 Do - Za 07:30 - 21:00
Gesloten
14
DA Hattem
Pitloze witte druiven
Ma
Zo
Populierenlaan
8051
Lidl Hattem
Lidl
15 MEI OM 09:00 UUR SPECIALE ACTIES VOOR U wo 15 t/m ma 20 mei 1.69 250 GRAM 2.49 PER STUK 175.249.oppervlakte. 1281 m2 aan winkel- assortiment. ruim vers-
OpeningHattem. WOENSDAG

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.