Page 1

ROL 155 - September 2013

ROMA ONLINE Broeders van Liefde In “Roma online” van juni lieten we u weten dat we naar ­Indonesië vertrokken. Inderdaad, van 18 juni tot 23 juli w ­ aren we in Indonesië, om een retraite te geven aan de broeders, om de ­eerste aangesloten leden te aanvaarden, om een bezoek te brengen aan alle h ­ uizen en ook om wat vakantie te ­nemen. We namen speciaal tijd om ons nieuw project in Flores te bezoeken, waar de broeders bezig zijn met de bouw van

u

Nieuws van de generale overste

een nieuw psychiatrisch ziekenhuis in Ruteng. We hopen dat het ziekenhuis zal worden afgewerkt op het einde van het jaar. Met de steun van diverse donateurs en de bijzondere steun van de Reinier van Arkel groep in ‘s-Hertogenbosch (­ Nederland) konden we dit mooie project realiseren. Op dit moment zijn er daar reeds 2 broeders, Broeder Michael en Broeder ­Bartolomeus, om de start van het nieuwe apostolaat voor te bereiden. Terug in Rome had ik de gelegenheid om een conferentie te geven over de toekomst van de religieuze broeders in de Kerk en in de wereld aan de broeders Xaverianen die hun generaal kapittel hadden. Een goede gelegenheid om diep na te denken over onze identiteit en missie vandaag! Van 9 tot 11 augustus nam ik in Parijs deel aan een vergadering van de V ­ incentianen over duurzaamheid in de lijn van Vincentius de Paul. Het was een zeer intensieve bijeenkomst met vertegenwoordigers van de Lazaristen en de Dochters van Liefde van over de hele ­wereld met een aantal andere leden van de bredere ­Vincentiaanse ­familie.

En toen kwam de periode van de retraites: eerst in Moerzeke voor onze jonge broeders die in België verblijven voor studies, en waar ook onze ­studenten uit Rome aan deelnamen. ­Vervolgens in Nairobi waar we het eerste jaar noviciaat met 40 novicen beëindigden, en tenslotte in de ­Filippijnen waar we 18 nieuwe novicen konden aanvaarden. In de Filippijnen bezochten we ook in Mindanao een initiatief op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg dat aan de Broeders van Liefde zal worden geschonken. Op 5 september keerden we terug naar België waar we een vergadering hadden met het c­ omité van de Vrienden van de Broeders van Liefde, en na een paar dagen in Rome, begonnen we in Gent met onze bijeenkomst van de generale raad, s­amen met de provinciale oversten voor een hele week. Op zondag 15 september bezochten we opnieuw Parijs met de raad voor een bedevaart naar het graf van Vincent de Paul en naar de Rue du Bac, waar de Wonderbaarlijke Medaille wordt vereerd. Tijdens de week van 16 september bezochten we met de hele groep de Belgische regio, en we ­kunnen zeggen dat het een zeer intensief bezoek was, zeer interessant om te zien hoe de C ­ ongregatie ­betrokken blijft bij de apostolische activiteiten in België en dat met 12.000 lekenmedewerkers.

FRATELLI DELLA CARItà • Curia Generalizia • Via Giambattista Pagano 35 • 00167 Roma • Italia t. (+39) 06 66 04 901 • F. (+39) 06 66 31466 • www.brothersofcharity.org Responsabile: Fratello Séraphin Tshijika Mbumba • seraphinfc@gmail.com


ROL 155 - September 2013 - p. 2 We hebben echt waardering voor de manier waarop de regionale overste, Broeder Luc Lemmens, het ­bezoek organiseerde en we bedanken iedereen die hierbij ­ ­betrokken was. We sloten het bezoek af in Eindhoven waar we alle broeders van Nederland ontmoetten en waar we ook de diverse activiteiten in Eikenburg ­bezochten.

We wensen alle broeders, aangesloten leden en ­vrienden die elke maand met interesse Roma online lezen een ­gezegend werkjaar! Laten we doorgaan met de armen te dienen met liefde en veel respect. Broeder René Stockman - Generale Overste

NIEUWS UIT DE GEMEENSCHAPPEN u O. - L. - VROUW VAN SHESHAN BEIJING • CHINE De zomer was heet en droog in ­Beijing. In het begin van de maand reisde onze postulant John naar een dorp nabij Taiyuan City, ­Shanxi Province, om als vrijwilliger drie ­ weken in een privaat weeshuis ­ van katholieke families te gaan helpen. Alhoewel hij wat ­ uitgeput terugkeerde, zei hij dat het een ­ interessante ervaring was geweest ­ om de spiritualiteit van Vader Triest te beleven in dienst van de armen en marginalen. Begin september begon John zijn Engelse lessen bij één van de ­docenten Engels aan de universiteit van buitenlandse studies in Beijing. Half september begon het semesterprogramma van de herfst ­ aan die universiteit, waar hij een voltijds programma van maandag ­ tot vrijdag volgt. Begin augustus bracht Broeder ­Martin Azzopardi van de ­Vereniging Christelijke Leer van Malta ons een bezoek (zie foto). Hij is met een onderzoeksproject bezig over het onderwijs van wetenschappen in China. Hij kent onze Broeders in Roermond, Nederland, goed daar hij verleden lente er een paar dagen doorbracht. Verleden maand kwam Eerw. Joseph Guo, aangesloten lid, uit ­ Hongdong, ­ Shanxi Provincie, naar onze ­ communiteit om les aan onze p ­ ostulant John te geven,

een ­ recollectie te houden en ons geestelijke leiding te verschaffen ­ gedurende een week. Eerder deze maand kwam Eerw. Joseph Zhang, aangesloten lid, eveneens op bezoek, vergezeld van zijn oom en neef. Ze verbleven hier een nacht en reisden daarna door naar Changchun, Jilin Provincie, waar de neef van Eerw. Heer Zhang zijn studies aan de plaatselijke universiteit begon. Eerw. Zhang keerde terug naar Beijing om les en geestelijke leiding te geven aan onze postulant gedurende vijf dagen. Eerw. Paul Liu van het bisdom Taiyuan, gegradueerde van het IICT spiritualiteitsprogramma in B ­ elgië, kwam begin augustus ook naar ons. Gedurende zijn bezoek gaf Br. Adrian hem enkele uiteenzettingen in voorbereiding op zijn aansluiting bij onze aangesloten leden.

reisprogramma broeder generaal 21 September: van België naar Rome. 27 September: van Rome naar België. 6 October: bezoek aan de India. 21 October: bezoek aan de Sri Lanka. 25 October: België.

Eerw. Heer Paul zal de tweede sessie van de voorbereiding begin oktober ook bijwonen; daarna zal hij ­officieel als nieuw aangesloten lid aanvaard worden tijdens het aanstaande bezoek van Broeder Generaal aan China. Broeder Adrian Hartotanojo


ROL 155 - September 2013 - p. 3

u REGIO VADER CONSTANT LIEVENS • INDIA COMMUNITEIT SINT JOHN DE BRITTO SIVAGANGAI Groeten van de Broeders van de communiteit van St.-John de Britto! Van 6 tot 8 augustus ­ bezochten de Broeders Julian en Wilfred Swamynathan Calicut, Kerala. Ze ­ keerden terug met Br. Komal Lomga. Op 10 augustus gingen de Broeders naar Andichuranti, Kalaiyaarkovil om Eerw. Heer David Baskar een vriendelijk bezoek te brengen. Van 11 tot 12 augustus woonden de Broeders een vergadering en feest bij in de Carmel Villa met de Zusters. Ze brachten ook een bezoek aan de parochiepriester in Devakottai. Op 15 augustus waren de Broeders te gast in het Karmelietessenklooster voor het middagmaal; de Broeders Komal en Raphael gingen naar de parochiekerk in Devakattai om daar de Tenhemelopneming van Maria te vieren. Op 17 augustus vernieuwde Br. Johnson zijn tijdelijke ­ ­ geloften voor twee jaar tijdens de H. ­Eucharistieviering voorgegaan door Eerw. Heer Packianathan, zijn broer; Moeder overste en de Zusters ­Karmelietessen waren aanwezig. Vanaf 19 augustus waren 18 ­coadjutoren en andere ­dignitarissen in ons huis te gast voor hun ­samenkomst. Van 20 tot 23 augustus ­bezochten twee van onze novicen, Surjeet en ­ Vijay, onze communiteit; ze woonden een vergadering in het ­ Karmelietessenklooster bij. Br. Wilfred Swamynathan en novice ­ Vijay gingen naar Calicut, Keral, en

keerden op 25 augustus terug. Van 26 tot 27 augustus gingen de Broeders naar Rameswaram om Eerw. Heer Joshua te ontmoeten; ze bezochten ook de Carmel Villa.

COMMUNITEIT ­SINT-ALPHONSA ­MUTTATHUPADATHU RANCHI

Op 29 augustus vertrokken onze twee novicen, Surjeet en Vijay, naar Sri Lanka om hun tweede ­noviciaatsjaar te voltooien. Diezelfde dag b ­ezochten we de Zusters van Jezus en Maria in Trichy.

De Broeders Laurentus en Rejius reisden op 4 augustus naar Delhi om hun visum voor Ethiopië in orde te brengen en aldaar te gaan studeren.

Op 31 augustus vierden we de geboortedag van onze geliefde ­ ­Stichter, P.J. Triest met een H. Mis opgedragen door Eerw. Heer C.A. James.

COMMUNITEIT S­ INT-GIUSEPPE ­MOSCATI PSYCHO-SOCIAAL ­REHABILITATIECE CENTRUM SIVAGANGAI

De Broeders Subodh, Navin en Dayal brachten twee weken retraite door in voorbereiding op de a­flegging van hun eeuwige geloften, die voor ­oktober 2013 gepland is. Op 26 augustus beleefden we een gelukkige gebeurtenis om God te ­ loven en te danken samen met Br. Pradeep Lomga, die zijn verjaardag vierde. Op 31 augustus namen de Broeders deel aan de viering van de Jaarlijkse Schooldag in de St.-Pietersschool Simalia van de Broeders van Liefde.

Groeten uit ons ­rehabilitatiecentrum. Op 15 augustus vierden de Broeders en bewoners ­Onafhankelijkheidsdag. De studenten van het Amanda ­College Devakottai vierden die dag op onze campus en hadden een politieke figuur uitgenodigd om ­ de vlag te hijsen. Ze o ­ rganiseerden ­enkele spelletjes voor onze b ­ ewoners. Als slot werd een maaltijd aan de bewoners aangeboden. De bewoners maken het goed. Op 25 augustus kwam de dokter het rehabilitatiecentrum bezoeken om de bewoners afzonderlijk te zien. Op 31 augustus kwamen de families van onze bewoners samen voor een vergadering. Tegenwoordig hebben we 18 bewoners van wie sommigen thuis een bezoek brachten.

COMMUNITEIT PARAM MITRA SADAN RANCHI Op 5 augustus organiseerden we het programma Marwari Help ‘Samiti’ voor onze bewoners; er ­ werden ­ voedsel en muggennetten ­uitgedeeld. Op 15 augustus vierden we ­Onafhankelijkheidsdag van ­India op onze campus samen met de bewoners. Er kwam veel volk ­ ­kijken en menig programma werd ­uitgevoerd. De aanwezigen werden vergast op lekkernijen. Op 29 augustus organiseerde de ‘Help Samiti Trust Ranchi’, bestuurd door Hindoes, een programma en gaven kleding en voedsel aan de ­armen.


ROL 155 - September 2013 - p. 4

COMMUNITEIT “HUIZE TRIEST” RANCHI Op 4 augustus, feest van ­St.-Johannes Maria Vianney, werden we op een festivaldiner uitgenodigd door onze parochiepriester in het Sociaal ­Ontwikkelingscentrum. Br. Alphonse Kujur ging op 2 ­augustus naar het s­ piritualiteitscentrum ­Namkum voor zijn jaarlijkse ­retraite. Op 7 augustus begon Eerw. ­Zuster Emelda, een Medical Mission ­Zuster, les te geven aan aspiranten in hun klooster, één uur per dag. Ze onderwijst Engelse grammatica, ­gesproken Engels en hymnen. De Tenhemelopneming van Maria en de Onafhankelijkheidsdag van India werden beide op 15 augustus gevierd. We gingen naar de plaats ‘Morabadhi’ om het hijsen van de vlag door de Eerste Minister van Jharkand, Mr Hemant Soren, bij te wonen. De Broeders hernieuwden hun ­geloften in de handen van Eerw. Br. Praween Kullu op 17 augustus. Br. Alphonse ging naar huis om zijn zieke vader te bezoeken; hij keerde de volgende dag terug naar Ranchi. Op 31 augustus vierden we de verjaardag van onze Stichter P.J. ­ Triest. De St.-Pietersschool S­ imalia hield zijn Schooldag op dezelfde dag: daarom namen we allen deel aan de H. Eucharistie, die gevolgd werd door een programma en een feestmaaltijd.

COMMUNITEIT ZALIGE PIER GIORGIO FRASSATI CALICUT Groeten van de Communiteit ­Zalige Pier Giorgio Frassati, Calicut, ­Kerala!

We vierden de O ­ nafhankelijksdag van India op 15 augustus met het ­hijsen van de vlag in de a­ anwezigheid van de studenten van de N ­ orbertijnse Internationale School. Op 17 augustus vond in onze communiteit de hernieuwing van ­ de geloften van Br. Kullu A ­ nuranjit voor 3 jaar plaats, en van Br. J. Julian voor 2 jaar. We ­ ­ hadden de v­ icaris-generaal, Eerw. Dr. Thomas Panakal, en Eerw. Heer ­ ­Martin ­George uitgenodigd voor de ­Eucharistie.

COMMUNITEIT ­JEEVAVIHAR CALICUT Groeten van de bewoners van Jeeva Vihar Calicut, Kerala, Zuid-India! Op 15 augustus hesen we de n ­ ationale vlag in aanwezigheid van de ­bewoners en van de studenten van de Norbertijnse I­nternationale School. Veel andere mensen ­ woonden de ­Onafhankelijkheidsceremonie bij.

COMMUNITEIT ­ZALIGE ­KURIAKOSE ELIAS CHAVARA RANCHI Drie Broeders en vier bewoners wonen hier in onze communiteit: ­ we stellen het allen goed. De drie ­Broeders onderwijzen in de school terwijl onze bewoners in de tuin ­werken. Ze kweken groenten zodat we iets uit onze tuin oogsten. Ze gaan elke maand hun ­ geneesmiddelen ­halen bij Rinpass en Param Mitra Sadan. In de maand augustus v­ierden we veel feest in de school. Onze ­studenten ­deden geschreven examens in de eerse week van ­

a­ ugustus, en op 8 ­augustus waren de examens ­afgelopen. Op 15 augustus, ­Onafhankelijkheidsdag van ­India, waren alle studenten en leraars druk bezig: het werd een g­ eslaagde v­ iering. Sommige studenten v­ ervulden de rol van v­rijheidsstrijders met succes. Daarna werd de Jaarlijkse ­ Schooldag voorbereid; een zeer ­ mooi ­ programma werd opgesteld: alle studenten en leraars oefenden gezangen en sketches in. De ouders, religieuzen en a­nderen waren uitgenodigd. De H. Mis werd gevolgd door culturele ­evenementen en een middagmaal. De ­voornaamste genodigde was onze p ­ arochiepriester, Eerw. Heer ­Donatus Tirkey, van de Banhora ­ parochie. De aanwezigen waardeerden het programma en ­ ­alles liep op wieltjes.

COMMUNITEIT ­SINT-PIETERS SCHOOL RANCHI We kijken nog steeds uit naar ­nieuwe onderwijzers; de ­directrice, Mev. Madhu Tirkey, heeft zich ­teruggetrokken. Sommige studenten spijbelen zodat hun resultaten zwak zijn. We trachten ze te helpen maar de ouders zelf werken niet goed mee. Ze begrijpen de waarde van het onderwijs niet. Aankondigingen ­ voor nieuwe onderwijzers ­ werden in de dagbladen gepubliceerd, maar geen positief antwoord is ­geregistreerd. Broeder Wilfred Swamynathan


ROL 155 - September 2013 - p. 5

u HET HEILIG HART • DE FILIPPIJNEN INTERNATIONAAL V­ ORMINGSHUIS BICOL Voor al onze geliefde lezers van Roma on Line is dit een aangename ­gelegenheid om wat nieuws te delen van ons V ­ ormingshuis Bicol. Eerst en vooral onze hartelijke groeten. Er is veel gebeurd in het V ­ ormingshuis, maar de voornaamste waren deze ­gebeurtenissen: Op 5 juni vierden we de verjaardag van Br. George Chanda, St.-Paulusregio, Zambia. Het was een blij moment om God te danken voor het geschenk dat ­ieder van ons is, in het bijzonder voor Br. George die 22 jaar oud werd. Rond 6 uur ‘s morgens van de ­volgende dag mochten we de p­ rovinciale ­overste van Amerika, Br. Joel ­ Ponsaran, verwelkomen; hij had de lange weg ­ ­afgelegd om ons te bezoeken en een ­toespraak te houden. Br. Joel g­enoot ervan om het noviciaat nog eens ­ te ­ bezoeken: hij was de stuwende kracht geweest achter de oprichting van het hele Nazarethcomplex. In de namiddag kwam Br. Jesus terug van ­ zijn f­ amiliebezoek: hij bracht vele ­geschenken mee voor de communiteit. Op 8 juni warden we vereerd met een nuttige conferentie door Br. Joel. In het eerste deel gaf hij een overzicht van de Provincie O.-L.-Vrouw van ­Guadalupe en de uitdagingen waarmee ze ­geconfronteerd wordt. De z­akelijke informatie gaf ons een goed idee van de Congregatie in Amerika. Het tweede deel werd besteed aan de menselijke ontwikkeling – zeer voordelig voor ­ onze eigen menselijke en geestelijke ­ontwikkeling. We nodigden Broeder Joel uit om ons weer te bezoeken w ­ anneer hij nog eens naar de Filippijnen komt. De verjaardag van Br. Damian viel op 13 juni, iedereen was gelukkig om zijn

60e verjaardag te vieren. Hij is nu een 60-plusser. Hij werd vergast op m ­ enige nummertje in de vorm van dans en ­muziek afkomstig uit alle landen die hier vertegenwoordigd zijn. Br. Jesus reisde af naar Manila om onze nieuwe postulant uit Kruibeke, B ­ elgië, Deepak Mehra, te verwelkomen. Ze kwamen hier veilig aan op 19 juni, ­gelukkig om bij ons aan te sluiten. De Broeders Damian en Jesus verlieten ons voor Indonesië, waar ze Broeder Generaal zouden ontmoeten om het zilveren jubileum van 6 Indonesische Broeders te vieren. Ze zouden er een week doorbrengen. We baden voor hun veilige terugkeer. Onze postulant uit Pakistan, Amir ­Jamir, had de tegenslag om als eerste naar het hospitaal gebracht te worden op 31 juni met “ndege”, een hevige koorts in de aard van malaria. We danken God dat hij na een week kon terugkeren; hij is nog aan het herstellen. Eerw. Br. Victor Hugo vereerde ons op 7 juli met een bezoek: hij gaf ons een ­conferentie op 10 juli. Op 9 juli hadden we hem een warm ­welkom gegeven met zang en dans. Op 13 juli verliet hij ons voor Rome. Op 20 juli hadden we de gelegenheid om de Zusters van Liefde in Gaspi te ­bezoeken: vooral voor onze p­ ostulanten was het de kans om ze te leren ­kennen. Daar het een zaterdag was, konden we de straatkinderen die door de ­Zusters verzorgd worden, o­ ­ ntmoeten. We boden ze een lied aan; het was een ­ leuke ­ ­ ervaring. Die dag bezochten we ook nog het natuurreservaat van Albay, waar we een verscheidenheid ­ van prachtige ­dieren aantroffen. Daarna ­bezichtigden we de ruïnes van Cagsawa, een ­historische site waar de oude kerk door de vulkaan Maon werd vernield en begraven.

Het nieuwe transportvoertuig van de Broeders van Liefde, de zogenaamde ‘jeepney’, werd gezegend op 23 juli. Elke maand vieren we op traditionele wijze het leven, namelijk onze geboortedag; zoals we allen weten, is het leven zeer belangrijk, een gave Gods. Op 30 juli vierden we de verjaardag van Bernard Madara Omboga, s­amen met die van onze bediende, Kuya Charlie. We verwelkomden Br. Joseph ­Kasonde als lid van onze communiteit en als ­vormingsverantwoordelijke. Het ­gemeenschapsleven kan nooit volledig zijn zonder een gemeenschapsuitstap: dit was een verkwikkende gebeurtenis, een gelegenheid om de eenheid van de communiteit te bevorderen. Op 17 augustus organiseerden we een uitstap naar Sorsogon, drie uur ver, waar we ons uitstekend in heet en koud ­water konden ontspannen. We b­edanken de Broeders hartelijk voor deze zeer ­aangename verpozing. Het leven is zeer kostbaar omdat God het met liefde, genade en z­ egening v­ ervult. In augustus hebben we de v­ erjaardag van twee Indische p­ostulanten, S­atyadeep en Swarup, gevierd. Elke Broeder leverde zijn eigen boodschap van ­ ­aanmoediging aan hen, voor wie we een kort ­feestprogramma hadden o­ pgesteld. Broeder Generaal, René Stockman, kwam op 26 augustus ‘s avonds aan in het Internationaal Vormingshuis in de Filippijnen. Ondanks het slechte weer slaagde hij erin om ons huis te ­bereiken. We waren dankbaar voor zijn veilige aankomst. We danken ook de ­Broeders Jess, Allan en Johnrey die Broeder ­Generaal op zijn tocht vergezelden. We ontvingen hem met een warm en open hart. Br. Isidore bracht het gezelschap naar de refter om ze op voedsel en drank te vergasten.


ROL 155 - September 2013 - p. 6 Op 27 augustus begon de jaarlijkse ­retraite van de postulanten; Br. René Stockman leidde de retraite: hij gaf de postulanten een conferentie. De gedachten en visies die hij ons gaf ­ ­waren nuttig en vruchtbaar; we ­leerden meer over het gemeenschappelijk ­leven, ­gebedsleven, enz. Hij hield ons ook het voorbeeld van Vader Triest ter ­navolging. We danken alle Broeders die ons hielpen bij deze belangrijke retraite, waarbij we de dagelijkse Mis bijwoonden en onze wekelijkse aanbidding deden onder de leiding van Broeder René.

Op 30 augustus hadden we biechtgelegenheid, die door onze ­ aalmoezenier, Eerw. Heer Conrac ­ ­Goulet (SSS), verzorgd werd. Op 31 augustus vond de ­langverwachte gebeurtenis plaats: 18 ­ postulanten werden als novicen aanvaard. Ze ­ waren zeer gelukkig en blij omdat ­ de ­Congregatie hen als nieuwe leden ­ontving op uitnodiging van Christus.

Ze ontvingen het habijt, de Bijbel, de Constituties uit de hand van Broeder Generaal onder het toeziend oog van de genodigden, onder wie de Zusters van Liefde. Allen deelden in het b­ roederlijk eetmaal in onze refter. We drukten er onze oprechte dankbaarheid uit. We vragen de goede Heer om ieder van u te behoeden voor elk kwaad en onrecht. Pax Christi! Broeders Bernard Omboga, Lucas Ezekiel & Rey Montalban

u SINT- AUGUSTINUS PROVINCE • AFRIKA Hij gaat aan de katholieke universiteit van West-Afrika studeren. De communiteit waardeert het vruchtbare werk dat hij hier geleverd heeft, in het bijzonder zijn ­toewijding aan de zieken. We wensen hem veel succes in Een lid van de Vrouwenvereniging van de ­Verenigde zijn studies. Methodistenkerk van Ivoorkust (UFEMUCI) bezocht ­ de bewoners van ons psychiatrisch ziekenhuis op 24 Op 4 september verwelkomde onze communiteit augustus. Ze sloot zich bij hun gebed aan nadat ze ­ ­novice Anselme Rodrigue Amokodopa uit Nairobi. De ­voedsel en andere giften had aangeboden. Bij monde ­communiteit wenst hem een goede reis en ­aangename van de directeur, Br. Félicien, uitten we onze waardering ervaringen gedurende zijn proefperiode van zes ­ en dankbaarheid voor haar vrijgevigheid en liefdevolle ­maanden. ­handeling jegens onze patiënten.

COMMUNITEIT SINT-BAKHITA Y­ AMOUSSOUKRO IVOORKUST

Op 31 augustus verliet Br. Stanislaus Ndiguissi Maximillian officieel onze communiteit om zich van ­ Sint-Bakhita, Yamoussoukro, naar de communiteit ­Sint-Cyprien in Abidjan te begeven, waar hij nu volledig lid is.

Broeder Donatien de joie Mawaya


ROL 155 - September 2013 - p. 7

u ZALIGE ANDRE PHU YEN • VIETNAM Op 24 augustus kwam Br. Adrian Hartotanojo, Generale Assistent, in Ho Chi Minh City, Vietnam, aan, voor een weekbezoek aan de communiteiten van onze Broeders aldaar. De volgende dag werden de hernieuwing en de aanvaarding van nieuwe postulanten gevierd in de ­ ­communiteit La Vang. Vijf jonge Broeders ­vernieuwden hun geloften en twee nieuwe postulanten werden ­aanvaard tijdens een speciale H. Mis. Een priester van Don Bosco, de oudere broer van één van onze jonge Broeders is hierin voorgegaan. Twee dominicanessen, die onze broeders in het recruteren en de vorming h ­ ebben geholpen, waren ook aanwezig.

Op 29 augustus bezochten Br. Dominic en Br. ­Adrian een centrum voor beroepsonderwijs voor blinden, ­bestuurd door een voormalige salesiaanse Broeder; ze bezochten ook het generalaat van de Dominicanessen van ­O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans in Ho Chi Minh City. Op de laatste dag van zijn bezoek werd Br. Adrian vergezeld door Br. Ignasio voor een bezoek aan de ­ ­O.-L.-Vrouwkathedraal in Ho Chi Minch en aan enkele andere toeristische plaatsen in de stad. Op 31 augustus ging Br. Adrian terug naar zijn verblijfplaats in Beijing, China. Broeder Adrian Hartotanojo

Op 26 augustus bezochten Br. Adrian en de Broeders ­Dominic, Vincent en Nicola de provincie van Lam Dond, meer in het bijzonder de koffieplantage in Bao Loc, die aan onze Congregatie gegeven zal worden door een plaatselijke weldoener, en ook het private psychiatrische centrum, bestuurd door een katholieke familie, dat voor ongeveer 400 patiënten zorgt. Op 28 augustus, vergaderden de Vietnamese Broeders in de communiteit La Vang voor de voorbereiding van het Aziatische Provinciale Kapittel in Sri Lanka. Het ­hoofdthema van de besprekingen was de promulgatie van het Generaal Kapittel 2012 en zijn mogelijke ­plaatselijke toepassingen.

u O. L. VROUW VAN AFRIKA • RDCONGO COMMUNITEIT ZALIGE ­ANUARITE GOMA De communiteit onderging ­enkele veranderingen: de Broeders ­Bernard Ntambwe, Jean Mbeshi M ­ undende, Theodore Kondo en ­ Innocent Tamfutu werden ­ ­ vervangen. De huidige communiteit bestaat uit ­ de Broeders Frederic Kazadi, de plaatselijke overste, Cletus P ­ ­ayal Tamudele, Justin Bashombe, Augustine Tshimanga, Floribert ­ ­Kabindu en Willial van het Kruis Mulenda Mwema.

In de voorbije maanden ontvingen we voorname bezoekers: Br. Jean Mbeshi, de generale assistent en voormalig lid van deze c­ ommuniteit, de moeder van Br. Justin ­Bashombe, met wie we een avondmaal ­deelden, en Br. Fabrice Bashamaro ­Murhembo die uit Sri Lanka terugkeerde. Gedurende tien dagen h ­ adden we het gezelschap van een u ­ itgeweken Spaanse journalist; hij was bijzonder geïnteresseerd in onze ­ mentale ­ ­ mindervaliden, in hun speciale ­scholen, in de ­slachtoffers van de oorlog en de geestelijke ­gezondheidszorg.

APOSTOLAAT: Ons apostolaat maakt v­ ooruitgang en alle medewerkers zijn ­gemotiveerd in hun werkdomein; sommigen ­hebben hun bezigheid in het c­ entrum voor mentale ­ mindervaliden, anderen werken in het bijzonder onderwijs. De dag van 1 augustus is gewijd aan de ouders; deze keer was er een bijzonderheid doordat de ­ ­ dochter van één van onze chronische ­patiënten met giften kwam om haar moeder te bezoeken.


ROL 155 - September 2013 - p. 8 Bij de afgifte van haar bruidsschat vroeg ze ons (CHP) om getuigen te zijn samen met haar moeder. Deze dame is de enige dochter van onze chronische patiënte ­(Mbambu Christine), die in het centrum verblijft om haar psychotropisch ­ trauma te harte te nemen.

Ze concentreerden zich op hun geestelijke vernieuwing terwijl twee ­novicen het huis en de gebouwen ­bewaakten.

In het centrum voor fysisch mindervaliden hebben we e­xterne ­ patiënten. Er was een ­ spirituele ­dimensie met het doopsel van drie kinderen, van wie er twee i­nterne patiënten waren en het derde ­ een kind was van een overleden ­werknemer.

SINT-FRANCISCUS-XAVERIUS LUSAMBO

De samenleving in Goma toont nog steeds weinig begrip voor het bijzonder onderwijs. Ze begrijpen ­ niet dat hun kinderen de eerste begunstigden zijn. Deze laatsten ­ worden “biwele-biwele” genoemd, “gek en waardeloos”. Ondertussen vervullen Br. Augustine Tshimanga en de onderwijzers een ­lofwaardige functie ten voordele van die ­kinderen, zelfs tijdens de vakantie. Sommige families bezoeken hun kinderen op school en zijn dankbaar jegens de Broeders. De benaming “biwele-biwele” vond een echo in Spanje, waar ­Patrick Meinhardt Armanders, een ­journalist, in een artikel g­ eschreven door Mr. Carlos, die school had ­bezocht met medewerking van Br. John Mbeshi. Hij kwam naar Goma om de “biwele-biwele” kinderen te bezoeken om hun lot te doen ­kennen in Spanje als slachtoffers van oorlog, seksueel geweld en andere ­psychiatrische aandoeningen.

SPIRITUALITEIT: Van 2 tot 6 augustus hielden alle Broeders hun jaarlijke retraite in Bukavu, in het Amani-centrum van de jezuïeten.

Broeder William Cross Mulenda Mwema

We zijn begonnen met het o ­ ntleden van sleutelwoorden uit het v­ oorbije Generaal Kapittel van mei 2012: ­eenheid, ­solidariteit, ­spiritualiteit, liefde. Tijdens de voorbije maand deelde Br. ­ ­ André Falaki met ons het idee ­ ‘eenheid’: we moeten de ­ uitnodiging van het ­ Kapittel beantwoorden door energie te ­ besteden aan het ­ ­ versterken van de eenheid in onze ­ Congregatie. Ons ­ eigen charisma moet de leidende ­ ­ factor zijn die ons verenigt om een ­ ­ authentiek leven als ­Broeder van ­Liefde te leiden in onze ­ communiteiten. Br. André ­beklemtoonde de mystieke eenheid die liefde voortbrengt en ­stimuleert onder de Broeders. Het is de ‘band van volmaaktheid’ (Kol. 3:14): “Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid.” Hij drong erop aan om ware, opbouwende ­eenheid te bewerken in tegenstelling met de valse, verwoestende eenheid zoals ze in de wereld heerst. Br. Dieudonné bezielde ons met het thema ‘solidariteit’ zoals de ­vroege christelijke gemeenschap ze in ­Jeruzalem beleefde: een solidariteit gebaseerd op Jezus’ boodschap van liefde. Br. Dieudonné bezielde ons met het thema ‘solidariteit’ zoals de ­vroege christelijke gemeenschap ze in ­Jeruzalem beleefde: een solidariteit gebaseerd op Jezus’ boodschap van liefde.

Br. Bernard sprak ons over ­‘spiritualiteit’: hij ­behandelde drie mogelijke manieren om ­geestelijk ­bewogen Broeders te worden: ­ individueel gebed, gemeenschappelijk ­ gebed en ­geestelijke vorming. Hij nodigde ons uit om ons de ‘spiritualiteit van de kleine dingen’ in het gewone leven eigen te maken. Alle onderwijzers van de katholieke scholen in Lusambo namen deel aan een recollectie met als thema, ‘nederigheid als een noodzaak om Christus te volgen’, en onder de ­ ­leiding van de onderpastoor van de St.-Antoniusparochie. Op academisch gebied hadden we het eindexamen, waarvan de uitslagen op 2 juli 2013 werden ­bekendgemaakt. Op 12 juli hernieuwde Br. André Falaki zijn geloften in een atmosfeer van gebed en meditatie. Op 4 augustus namen we deel aan de viering in de S­t.-Maartensparochie van het eeuwfeest van de e­ vangelisatie in het bisdom Kabinda. On 8 augustus verhuisde Br. Eric Kasamba naar Kinshasa; Br. ­Gerard Munandi ging naar zijn nieuwe communiteit in Shabunda op het eind van het schooljaar. De registratie van nieuwe leerlingen voor 2013-2014 ­ ­ begon in ­ Lusambo op 15 a­ ugustus. We hadden voorbereidende ­ ­vergaderingen met de hoofden van de o ­nderwijseenheden; de leraars ontmoetten elkaar en er was een trainingssessie van 3 dagen voor de lerarengroep van de Broeders van Liefde. Identiteit is immaterieel en niet te tellen; Br. Bernard bewees dat onze scholen inclusief zijn (open voor allen zonder onderscheid), en exclusief doordat ze getuigen van en leiden naar de figuur van Christus. Op 2 september opende de school officieel. Moge God ons zegenen! Broeder Bernard Ntambwe


ROL 155 - September 2013 - p. 9

u REGIO ZALIGE ISIDORE BAKANJA • KENYA • ETHIOPIA Op 2 juni bezocht de medewerkers van het m ­ edisch departement van het Rehabilitatiecentrum voor ­ Geestelijke Gezondheid van Gefersa (GMHRC) de ­ ­communiteit Zalige Frederic Ozanam. De vergadering was bedoeld om meer gunstige relaties in de werkplaats te brengen en een idée van de Broeders van Liefde te ­geven, aangezien de meeste personeelsleden niet erg ­vertrouwd zijn met de identiteit van de Broeders. Op 6 juni landde de regionale overste van de regio ­Zalige Isidore Bakanja in Addis Ababa, Ethiopië, vanuit N ­ airobi. Op 12 juli bezocht de communiteit Zalige Frederic Ozanam van Gefersa één van de parken van Ethiopië, de Green Lake, ter ere van juffrouw Veerle, een ­Belgische expert in psychiatrie, die naar haar vaderland ging ­terugreizen na 3 maanden gewerkt te hebben in het GMHRCentrum, waar onze Broeders hun apostolaat uitoefenen. Op 14 juli nodigden de communiteit Zalige Frederic Ozanam de Broeders van de communiteit St.-Gabriel, Mekanisa, uit voor een afscheidsfeestje met juffrouw Veerle, die voor een ander werk in België aangeduid was. Veerle was zeer goed voor ons geweest en waardeerde de gastvrijheid van de Broeders tijdens haar verblijf. Ze gaf ons als raadgeving om ons liefdewerk voort te ­zetten door de uitgestotenen van de maatschappij te ­blijven helpen in de geest van Vader Triest. Ze was ­gelukkig om onze apostolische ijver ervaren te hebben in het Rehabilitatiecentrum voor Geestelijke G ­ ezondheid van Gefersa. Op 21 juli reisden 9 Ethiopische kandidaten naar ­Ndera, Rwanda, af om een vorming van drie maanden te ­beginnen in voorbereiding op het noviciaat in Nairobi, Kenia. We wensen hen een veilige reis en gelukkige tijd als antwoord op hun roeping tot het broederschap en het leven als Broeder van Liefde.

Op 6 augustus verliet de regionale overste ons voor ­Nairobi na zijn bezoek van een maand aan Ethiopië; onze beste wensen vergezelden hem. Op 18 augustus bezocht een journaliste van het 105.3 FM radiostation van Ethiopië de communiteit Frederic Ozanam in Gefersa. Ze was gretig om de Broeders van Liefde en hun apostolaat in het GMHRC van nabij te ­leren kennen. Op 28 augustus verwelkomde onze communiteit Br. ­ Samuel, een novice die net zijn eerste canoniek vormingsjaar had beëindigd in Nairobi. Hij zal de ­ ­communiteit van vier Broeders aanvullen. We wensen hem een vruchtbare tijd met ons. Op 31 september brachten twee van onze Broeders, Leo en Dawson, een bezoek aan de communiteit van de Wonderbare Medaille van Awassa. Ze waren blij om de gastvrijheid van hun eigen Broeders te kunnen g­ enieten. Ze voelen zich dankbaar en sporen de Broeders aan om hun arme broers en zussen te laten genieten van d ­ iezelfde gastvrijheid. Op 3 september keerde onze regionale overste uit ­Nairobi terug. We verwelkomen hem hartelijk; hij zal een tijdje bij ons doorbrengen, we wensen hem een aangenaam verblijf. De communiteit van Awassa organiseerde een roepingendag, waarop Br. Alex Mwenya van de ­ ­communiteit St.-Gabriel in Addis Ababa aanwezig was om een groep jongeren, die interesse in onze C ­ ongregatie toonden, toe te spreken. De jongeren leerden meer over onze congregatie en sommigen zullen we weldra in onze rangen mogen verwelkomen, met Gods genade, om ons leven te delen. Voor deze genade vragen we om uw ­gebeden zodat ze, na gezien te hebben, mogen blijven. Broeder John Leo


ROL 155 - September 2013 - p. 10

u SINT-ANNE REGIO • CANADA MONTREAL CANADA Eerw. Pater Michael Assorgoe sma, een broer van onze aalmoezenier Eerw. Tiburce, verbleef één maand in het Oratorium van 1 tot 30 juni. Een college pater van ­Afrika, Eerw. Cyril Imohiosen, bijgenaamd “Big ­Cyril” en zeer beminnelijk arriveerde in juli om dezelfde ­pastorale dienst te verrichten in St.-Jozefsoratorium. Op 1 juli ­verliet Eerw. Pater Michael ons. Jean-Marc Huot, de broer van onze medebroeder Philip, 80 jaar, stierf op 28 juli van de Alzheimer ziekte.

KAMP SINT-ALPHONSE Onze regionale overste, Br. Gaston Paquet, nodigde ons uit om op 22 augustus maïs te roosteren. Getuige van zijn populariteit was de reactie van 16 collega’s op de ­uitnodiging (van de 21 Broeders). In de loop van augustus bracht onze provinciale overste, Br. Joel Ponsaran, een bezoek aan Nicaragua en Peru. Hij wou de situatie leren kennen om verslag uit te brengen op de vergadering van de generale raad in België. Het is alvast duidelijk dat onze provinciale overste goed op de hoogte is van de toestand in de St.-Annaregio! Broeder Bellemare Jacques


ROL 155 - September 2013 - p. 11

u O. L. VROUW VAN GUADALUPE • AMERIKA • USA COMMUNITEIT SINT-VINCENTIUS WASHINGTON De St.-Vincentiusmissie vierde zijn 45e verjaardag. Meer dan 150 mensen kwamen naar de Missie voor de ­viering tijdens het weekend van 19 en 20 juli in David, Kentucky. Er was gebed, kunst en handwerk, muziek en eten voor de reizigers van nabij of ver. Zr. Kathleen Weigand OSB, de algemene directrice van St.-Vincent, zei dat de Missie in 1968 was ­begonnen. Ze werd gesticht door de Broeders van Liefde ­vanuit ­Philadelphia om aan de dringende noden van ­armoede in de Appalachen van Oost-Kentucky tegemoet te komen. De pionieren waren de Broeders Matthew Burns en ­Fintan Rochford; ze werden door een groep jonge Broeders en vele vrijwilligers bijgestaan in de ­eerste jaren. Vele materiële hulpprogramma’s kwamen tot stand doordat de Broeders families contacteerden diep in de bergachtige streek. Tot op vandaag volhardt de Missie in de v­ oorziening van voedsel, herstellingen van woonsten, t­ weedehandswinkel en studiebeurzen voor berooide studenten, en ­hoognodige financiële hulp. De Missie is ook de z­ etel van de Ambacht van de Appalachen in David, waar ­kunstenaars hun werk kunnen verrichten, ­tentoonstellen en verkopen als een bijverdienste. In de voorbije drie jaar heeft de M ­ issie het ­ Ontwikkelingsprogramma van de Appalachen ­ ondersteund, een duurzaam ­landbouwprogramma om het gebruik van plaatselijk gekweekt voedsel thuis, in restauranten en winkels aan te moedigen. Br. Michael Lonsway, van Triest Hall in Laverock, Pennsylvania woonde de vergadering van deze ­ ­verjaardag bij. Hij is de voormalige directeur van de ­St.-Vincentiusmissie in de jaren 1970, en nog steeds een lid van de raad van bestuur as Broeder van Liefde. Hij doet ook nog dienst als voorzitter van het financieel comité. St.-Vincentius a Paulo, beschermer van deze Missie, ­blijft genadig glimlachen op het werk geïnspireerd door zijn geest.

JUBILEUMVIERING IN PHILADELPHIA ­WASHINGTON Op 15 augustus vierden we het 25-jarig jubileum van de geloften van Br. Aurel Valdrez. Samen met acht mentaal mindervaliden, ons personeel en enkele vrijwilligers ­vierden we de Eucharistie in onze kapel. De ­communiteit

van Washington DC was ook vertegenwoordigd. De Broeders hernieuwden hun geloften en een aange loten lid haar belofte. We genoten daarna van het ­middagmaal. We herdachten ook de 40-jarige professie van Broeder Bill Riley.

BASEBALL-UITSTAP De bewoners en het personeel van Triest Hall namen deel aan het jaarlijkse baseballevenement op 24 a­ ugustus; zoals altijd was het een leuk moment om te genieten van de sport en een etentje.

FAMILIE-EVENEMENT Het weer was een meevaller op 8 september voor onze familiepicknick in Triest Hall, Laverock. Dit brengt elk jaar de families van onze mindervaliden met het ­personeel en sommige vrijwilligers samen. Het was een ontspannende dag voor de grote Triest Hall-familie, want 45 mensen namen er deel aan.

REGIONALE FEESTDAG Daar het feest van Our Lady of Charity, de patrones van onze regio, op zondag 8 september viel, vierden we haar feest op de maandag daarop. We reciteerden een ­bijzonder Officie en gebeden. We werden ook ­getrakteerd in de communiteit. Met de genade en barmhartigheid van God verkregen we op 25 juni ons visum van de Canadese Ambassade zodat de Broeders Joel en Donal naar Peru kunnen reizen. Onderwijl is de reis naar Quebec al achter de rug: we danken u en de hele communiteit van Montreal voor de warme verwelkoming. Gedurende het bezoek voelden we ons bemind en beschermd door u allen zodat we onvergetelijke dagen in Montreal doorbrachten. Nog ­ eens bedankt uit de grond van ons hart. Op 23 augustus introduceerde de regionale o ­verste van de provincie O.-L.-Vrouw van Guadalupe een ­vereenvoudigde, economische en praktische manier om het provinciale kapittel te sluiten. De voorbereiding is bezig. Het zal van 4 tot 5 november worden gehouden in Coronet, Montreal, bij besluit van Br. Jimi Antonio. Br. Joel kwam in Rome aan op 3 september; daar zal hij zijn verblijfsvergunning vernieuwen en doorreizen naar België. Broeder John


ROL 155 - September 2013 - p. 12

u SINT MARTIN DE PORRES • NICARAGUA • PERU SINT VINCENT DE PAUL GRANADA ­NICARAGUA In Nicaragua zijn drie Broeders aan het werk: Br. Emmanuel (Ivoorkust), coördinator van Fracarita ­ Nicaragua en ­ ­ directeur van het Centro Jesús Amigo alsook regional raadslid; Br. Anthony (Filippijnen), ­ ­econoom van de Casa Hogar Amanecer; en Br. Richard Bardier, de r­ egionale overste van de regio St.-Martinus de Porres, overste van St.-Vincent de Paul, directeur van de Casa Hogar A ­ manecer en lid van de Nationale Raad van de Vincentiaanse Familie. In augustus kregen we het bezoek van Br. Joel, de provinciale overste, en van Br. Martin de Porres, de ­ ­continentale coördinator van Fracarita International. Beide bezoekers werden zeer gewaardeerd. Zij bezochten de huizen en ontmoetten de Broeders en het personeel van onze twee centra. Nieuw bloed werd aan beide c­ entra ­toegevoegd. Sedertdien is Br. Emmanuel hard aan het werk om het kantoor van Fracarita Nicaragua in te richten. We hopen dat in de toekomst de noodzakelijke vruchten van behoud en vooruitgang veilig gesteld zullen zijn. Broeder Richard Bardier

COMMUNITEIT PETRUS JOZEF TRIEST ­AYACUCHO - PERU Broeder Bernard Houle reisde naar Canada voor een ­vakantie die zou eindigen in oktober. Gedurende die tijd is er geen broeder in Ayacucho. Van 11 tot 15 a­ ugustus hebben Br. Joel Ponsaran, de provinciale overste, Br. ­Richard Bardier, de regionale overste, en de Broeders ­Martin en Jimi (leden van Fracarita) Ayacucho bezocht om de haalbaarheid van ons project COSMA te ­bestuderen. Broeder Jimi reist volgende week voor een vormingsbijeenkomst voor de kandidaat a­angesloten ­ leden, op verzoek van Br. Bernard Houle die er ­ ­verantwoordelijk voor is.

COMMUNITEIT SAN MARTIN DE PORRES LIMA PERU Broeder Johnny keerde terug van Cusco op 17 juni. Hij deed zijn retraite bij de Salesianen en bezocht ook zijn familie. We wisten dat Br. Joel ons zou bezoeken, maar hadden Br. Martin de Porres niet verwacht. Ik leerde hem kennen als student in Washington. Br. Jimi zal op de 20e van deze maand van zijn lange reis terugkeren. Hij zal goed nieuws meebrengen. We zijn blij met zijn tegenwoordigheid als overste in Peru. In Ayacucho waardeert men hem ook ten zeerste. Eerw. Pater Bernard Paquette c.s.v. keerde terug uit ­Quebec: hij deelde mee dat zijn communiteit het moeilijk heeft om de zieke collega’s financieel te blijven o­ ndersteunen. Meer dan 20 leden zijn ondertussen gestorven; er is geen ­recrutering meer. De winter is ingetreden en de koude zal aanhouden… Op 23 augustus vierde Br. Jimi Huayta Rivera zijn ­verjaardag. We zonden hem onze beste wensen en de verzekering van ons gebed. Br. Victor Hugo, Generale Assistent, reisde af van Lima naar Rome op 3 september, bij het einde van zijn v­ akantie. We vierden zijn verjaardag op 30 augustus en wensten hem een vruchtbaar apostolaat en beloofden voor hem te bidden. Broeder Victor Hugo Merino, generale raadslid, bracht een bezoek aan de communiteit tijdens zijn vakantie, ­waarvanj hij ook profiteerde om familieleden en v­ rienden te ­bezoeken. Op uitnodiging van Br. Richard ontmoette hij ook onze aangesloten leden. Br. Roli begon op 12 augustus zijn zesde semester op de universiteit na een korte pauze van een half jaar. De Broeders Joel, Richard en Martin hebben ook met de communiteit gedeeld en waardeerden vooral onze heerlijke Peruaanse gerechten. Op 19 a­ ugustus hernieuwde Br. Roli zijn geloften voor drie jaar, in het ­bijzijn van onze geëerde gasten en aangesloten leden. Broeder Bernard Boulay


ROL 155 - September 2013 - p. 13

COMMUNITEIT SAN JUAN MACIAS COMAS - PERU Br. Bernardo Boulay blijft elke zondag de evangelische ­deelgroep leiden met de jongeren van de Levensschool ­(Escuela de Vida), waar hij ook materiële verbeteringen zal aanbrengen. Br. Johnny herstart zijn activiteiten in de school “Jose Martí” op het gebied van mentoring, door het ondersteunen van een programma voor jongeren in moeilijkheden.

KANTOOR FRACARITA PERU Mevr. Lutgart Lambert bezocht het kantoor; zij ondersteunt een aantal projecten in Ayacucho voor patiënten met ­schizofrenie. Van 9 tot 20 augustus heeft Br. Martin de Porres, Continentaal Coördinator van Fracarita, een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor onze diensten CEPETRI & COSMA. Br. Jimi woonde een conferentie bij om de diensten te a­ nalyseren in de context van een samenwerking tussen de overheid en de privé-sector. Daarnaast ontmoette hij vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs in een poging om CEPETRI in haar lokaal management te laten onderbrengen. Broeder Jimi Huayta Antoine Rivera

GESPECIALISEERD GEZONDHEIDSCENTRUM “SALUD MENTA” COSMA AYACUCHO - PERU Aartsbisschop Salvador Piñeiro en directeur Lic. C ­ ristina hebben de broeders van Ayacucho verwelkomd, in n ­ ederigheid en ­dankbaarheid voor al wat de broeders doen voor hen die het meest getroffen zijn. Het team van de ­geestelijke g­ ezondheidszorg heeft een bezoek gebracht aan de g­ emeenschappen van San Miguel, samen met de ­ ­ gespecialiseerde psychiater B ­etty Misaico uit Lima; bovendien werd een educatieve video ­ ­ontwikkeld, o.a. voor de g­ emeenschappen van Chuschi. Op 29 augustus bracht het COSMA-team een bezoek aan Huanta om de vriendschapsbanden te ontwikkelen en te versterken. ­Daarnaast organiseerde de “Weg van de Hoop” een sociaal evenement voor alle gezinnen om fondsen te werven voor de viering van het einde van het jaar. Mevr. cristina de la Cruz - Directrice

COLLEGE VAN BIJZONDER B­ ASISONDERWIJS: CEPETRI - COMAS - PERU CEPETRI heeft de onderwijsactiviteiten op ­dinsdag 13 augustus hervat na drie weken rust in het ­midden van het jaar. Deze keer heeft CEPETRI een nieuwe ­directrice: mevr. Gabriela Morote die er een paar jaar geleden gewerkt had; deze keer, met haar ­bestuurlijke ervaring, brengt ze een grote sterkte mee naar ­CEPETRI. De CEPETRI organiseerde de eerste ­bijeenkomst van de “Vrienden Voogden”, waar veel kinderen hebben geprofiteerd van een ­ educatieve ochtend. Er waren evaluaties en ­ ­ innovatieve ­voorstellen voor het beheer en de verbetering van de kwaliteit. Mevr. Gabriela Morote - Directrice


ROL 155 - September 2013 - p. 14

u SINT VINCENTIUS REGIO • BELGIË De voorbije maanden hernieuwden 23 personen uit ­Vlaanderen hun belofte als aangesloten lid van de Sint Vincentiusregio. Er waren ook 8 “nieuwelingen” die voor een eerste keer hun ­belofte uitspraken. Over een jaar zullen zij in principe hernieuwen voor een periode van drie jaar en dit dan driejaarlijks herhalen. Daardoor telt onze regio momenteel 98 aangesloten leden. Volgende maand is nog de hernieuwing gepland van de Waalse aangesloten leden. Voor de zevende keer vond, in de gastvrije abdij van P­ ostel, een groepsretraite plaats. Dit jaar waren er 12 deelnemers van wie twee aangesloten leden. Het was broeder Luc Maes die van 24 tot 28 juni 2013 deze groep begeleidde. Het waren dagen van ­persoonlijk en gemeenschappelijk gebed met periodes van stilte; tijd voor rust, gesprek, ontmoeting en b­ roederlijk s­amenzijn. Elke dag krijgt men twee korte gezamenlijke ­gebedsinstructies. Dit jaar kwam de gastenpater Benny Berrens zelf aan bod met een thema over het jaar van het geloof: Hij bracht dit heel enthousiast en geëngageerd. Sterke momenten waren ook het meevieren van de eucharistie met de abdij-gemeenschap, ­samen met andere gelovigen. God heeft ons zijn belofte toegezegd: ‘Zie, Ik maak alles nieuw’ ook in onze tijd en Hijzelf staat hiervoor borg: dit klonk als een soort zending.

Ondertussen rolde het boek “Herinneringen in d­ ankbaarheid” van br. Bavo Van Dingenen van de persen. Br. Bavo schreef in meer dan 200 pagina’s over zijn leven. Met onder ­andere herinneringen aan de kinderjaren, over de familie, de ­ ­oorlogsjaren tot de herinneringen aan zijn jaren als missionaris. Het voorwoord werd geschreven door Br. Generaal. Van 16 tot 31 augustus 2013 kwamen een groep van een ­veertigtal Afrikaanse en Kazachstaanse mensen, families met kinderen samen in St. –Maria Aalter. Kort na de triestige gebeurtenissen in Rwanda in 1994 was het Broeder Victor Quets die hen uitnodigde in Beernem voor een weekje rustige vakantie. Dat deden we drie jaar na elkaar. ­Daarna werden ze door broeder René Stockman uitgenodigd in het toen leegstaande oud noviciaat. En zo is het nu nog. Elk jaar komen de families tijdens een ­vakantie samen om ontspanning te nemen en ook problemen en wensen te bespreken; elkaar beter te leren kennen en ook werken aan het verdiepen van ons geloof. Broeder Luc Lemmens

Roma online september 2013 nl  
Advertisement