3 minute read

Mendlovo náměstí bude na podzim přívětivější

Vrátit Mendlovo náměstí lidem, napravit necitlivou a nedokončenou přestavbu ze 60. let, alespoň částečně zklidnit dopravu a vytvořit přirozené centrum Starého Brna. O to se Brno snaží v posledních letech. Nynější opravy přinesou výrazné zlepšení stavu a umožní i další rozvoj. Stavební ruch utichne s letošním létem, tedy v roce 200. výročí narození zakladatele genetiky, který dal náměstí jméno.

První změny nastaly v roce 2016. Městská část Brno-střed na základě architektonicko-urbanistické soutěže, v níž uspěl Zdeněk Sendler, provedla úpravu veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní a Veletržní. V rámci 13milionové investice města byly během dvou let upraveny cesty, vysázena zeleň, instalovány lavičky a veřejné osvětlení. Novinkou byla kontejnerová kavárna Plovárna, jejíž název odkazuje k historickým lázním, a veřejné toalety.

Advertisement

V roce 2018 pak město vyhlásilo urbanisticko-architektonickou ideovou soutěž, kterou organizovala Kancelář architekta města Brna a jež měla prověřit možné uspořádání Mendlova náměstí a okolí. Tři nejlepší architektonické návrhy měly posloužit jako podklad pro rozhodnutí o dalším vývoji lokality a pro případnou změnu územního plánu nebo regulačního plánu městské památkové rezervace.

První cenu získali brněnští architekti Michal Palaščak a Michal Poláš. Jejich vítězná práce zvětšuje parčík mezi Výstavní a Veletržní a v místě tramvajové smyčky navrhuje nové centrální náměstí uzavřené polyfunkční dostavbou nynějšího bytového domu a novou budovou využívanou i pro veřejné účely. Veřejný prostor se tak přirozeně vymezuje a citlivě napojuje na historickou zástavbu.

Červený kruh vymezí centrální prostor

Kompletní a velkorysé přestavbě náměstí, jejíž realizace je otázkou pravděpodobně i několika desítek let, předchází právě probíhající rozsáhlá oprava. Náměstí získá podobu, již navrhli architekti ze studia CHYBIK+KRIS- TOF společně s autorem budoucí rekonstrukce Michalem Palaščakem ve spolupráci s dopravními inženýry z firmy PK Ossendorf a zahradním architektem Zdeňkem Sendlerem. Původním podkladem pro rekonstrukci byla studie, kterou zpracovala Kancelář architekta města Brna.

Práce začaly v listopadu 2020 na Křížkovského, poté se stavbaři přesunuli k tzv. Caracasu – mostu poblíž výstaviště, který má dvojče ve stejnojmenné metropoli Venezuely. Pod ním byla snížena vozovka, aby zde nově mohly projíždět trolejbusy. Pokračovalo se na Výstavní a následně na samotném Mendlově náměstí.

V celé lokalitě je nová kanalizace, jsou dokončeny práce na vodovodech, přeložen plynovod a především je již v provozu trolejbusová trať na Veletržní ulici. Od prázdnin pak začnou viditelnější kroky jako rekonstrukce kolejí, kompletní realizace všech komunikací, vozovek, chodníků či bezbariérových zastávek, montáž trolejových vedení a sloupů veřejného osvětlení a dále výsadba stromů a zeleně, sadové úpravy nebo osazení mobiliáře.

Nezaměnitelný charakter dají novému Mendlovu náměstí dva výrazné prvky. Červeně dlážděný kruh z žuly odkazující na sousední klášterní zdi a baziliku náměstí vizuálně sjednotí a současně vymezí jeho centrální prostor. A novou dominantou by se měla na podzim stát Hrachovina, dílo, s nímž výtvarník Jaromír Gargulák uspěl ve veřejné soutěži na zhotovení monumentu k 200. výročí narození Otce genetiky Gregora Johanna Mendela. Základnímu kameni díla požehnal koncem loňského roku v Římě v rámci audience dokonce papež František. ■

Roman Burián | vizualizace: ateliér CHYBIK+KRISTOF

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách cobude.brno.cz a kambrno.cz.