Page 1

Lathund för godsavsändare, godsmottagare och chaufförer

Finding New Ways Bring löser vardagslogistiken åt små och stora verksamheter i Norden. Vi hjälper dig att effektivt transportera, lagerhålla och leverera. Med ett helhetserbjudande inom paket, gods, termo, lager, bud och post kan Bring bistå din verksamhet med små och stora uppdrag i Sverige och därifrån till eller från övriga världen. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för er – till er eller direkt till era kunder. Här finns Bring Frigo Transport Inrikes Sverige: Helsingborg

042 - 17 82 20

Jordbro

08 - 410 80 160

Jönköping

036 - 440 70 80

Göteborg

031- 64 30 50

Kumla

019 - 58 70 20

Linköping

013- 144798

Sölvesborg

0456 - 31 888

Umeå

090 - 13 20 20

Reklamationsavdelningen 042 - 17 85 60

Bring Frigo transporterar enligt Branschriktlinjer utarbetade av Föreningen Fryst och Kyld Mat

2014.04 www.pyramid.se

Regler för livsmedelstransporter med Bring Frigo Inrikes Sverige

Temperaturkontroll

Reklamation /Avvikelse

Produkttemperaturen ska alltid kontrolleras när ansvaret för produkten överlämnas från ett led till ett annat i kedjan. På www.frystochkyldmat.se finns korta instruktionsfilmer för korrekta mätmetoder (se “Ta tempen rätt”).

Gods

Mätinstrument

EUR-Pallar

Mätinstrumentet ska ha en insticksgivare, vara normgodkänt och kalibreras årligen.

Godsmottagaren reklamerar pallar enligt PÖS-villkoren.

Rutinkontroll sker i pallens övre hörn där temperaturavvikelser vanligen uppstår först. Innan mätning ska insticksgivaren på termometern förkylas.

Saknat transportkolli Mättid 3-4 minuter (efter förkylning)

Fryst (< -18° C)

Kylt (2-8° C)

Mätning av djupfrysta produkter sker mellan ytterförpackningarna (mellan översta och näst översta kartonglavet i ett av pallens hörn).

Mätning av kylda produkter ska alltid ske så nära produkten som möjligt d v s mellan innerförpackningarna (inte mellan ytterkartonger).

OBS! Notering om saknat transportkolli ska alltid göras på fraktsedeln och kvitteras av bägge parter.

Saknad sändning Om hel sändning saknas kontaktar mottagaren sin leverantör/fraktbetalaren som efterlyser sändningen hos Bring Frigos transportkontor.

Vid godsskada är det mottagarens ansvar att styrka och dokumentera skadan, direkt meddela leverantör eller varuägare och därefter placera godset i kyl- respektive fryslager för att därigenom förhindra ytterligare skada.

Fastställa temperaturavvikelse Komplettera rutinkontrollen med mätningar ”diagonalt” i pallen; övre hörn, centrum, nedre hörn.

× × ×

IR-mätare (pyrometer) är inte ett godkänt mätinstrument vid fastställande av en temperaturavvikelse.

www.bring.se

Saknas ett transportkolli/del av sändning kontaktar chauffören först sin transportledning för efterlysning.

Godsskada

Erhållet mätvärde ska subtraheras med 2° C. Ett avläst mätvärde på -16° C motsvarar en produkttemperatur på -18° C.

Om den uppmätta temperaturen avviker från den lagstadgade temperaturen ska även förstörande mätning göras i produkten, vilken ligger till grund för reklamationsutredning.

Fraktbetalaren reklamerar till Bring Frigo via: www.bring.se. Välj ”reklamationer”, välj därefter ”Bring Frigo reklamation online”

Vid temperaturavvikelse kontakta omgående Reklamationsavdelningen: 042-17 85 60

Skadat gods får ej kasseras utan ska hållas tillgängligt för avhämtning och eventuell besiktning till dess besked lämnas om vidare hantering.

Godsreturer (ej reklamerat gods) • transporten ska bokas via web-bokning i TA-connect av fraktbetalaren eller av Bring Frigos transportkontor • ska märkas med transportetikett på varje transportkolli av returgodsavsändaren • fraktsedel från TA-connect ska alltid skrivas ut och bifogas sändningen Då något av ovanstående saknas kan sändningen inte lastas. Om bokad retur inte hämtas inom förväntad tid ska returgodsavsändaren meddela detta till transportbeställaren.


Exempel på avvikelsenoteringar på ”magen” på fraktsedeln: vid lastning: 2 kartonger emballageskadade innan lastning

Godsavsändare

9 ºC vid lastning ”Chaufförens” signatur ”Godsavsändarens” signatur vid lossning: 2 kartonger emballageskadade alternativt produktskadade. Plasten bruten på en pall ”Chaufförens” signatur ”Godsmottagarens” signatur

Ansvar för gods överlämnas till avhämtande chaufför

gällande EUR-pallar vid lossning:

Chauffören ska kontrollera: • Sändning/godsmängd mot lastlista/bokning • Sändning/godsmängd mot fraktsedel: – antal transportkolli – temperatur • Korrekt transportetikett på varje transportkolli • Skador, emballage, packning eller gods • Plasten hel (vid helplastad pall) • PÖS; ev. skadad EUR-pall (bottenpall)

Antal transportkolli räknas och kontrolleras mot fraktsedel 1 plastad pall = 1 kolli

OBS! Om annat gods ej får dubbelställas ovanpå transportkollit ska detta anges vid bokning, på transportetikett och fraktsedeln.

1 transportskadad alternativt ej godkänd EUR-pall ”Chaufförens” signatur

Ansvar för gods överlämnas till godsmottagare Mottagaren ska kontrollera: Mot fraktsedel • antal transportkolli • synliga skador • plasten hel (vid helplastad pall) • temperatur • PÖS; antal hela godkända EUR-pallar

Mottagaren kvitterar: Med läsbar namnteckning och datum.

Vid avvikelse: Alla avvikelser ska noteras på ”magen” på fraktsedelns resterande två delar (Tu- & M-del). Både godsmottagare och chaufför ska signera alla noteringar. Vid temperaturavvikelse ska chauffören alltid kontrollmäta sändningen. Vid större skador eller temperaturavvikelser ska chauffören även kontakta sin transportledning för vidare instruktioner. Om något ska reklameras – se Reklamation /Avvikelse. Dokumentera skador med foton.

Vid avvikelse: Gods • För mindre avvikelser görs notering på ”magen” på fraktsedelns alla delar (se exempel). • För större avvikelser som kan medföra problem i transportkedjan kontaktar godsavsändare eller chaufför transportledning för vidare instruktion. EUR-pallar Ev. antal skadade EUR-pallar (bottenpall) ska minskas i rutan för godkänd EUR-pall med avsändarens signatur.

Godsmottagare

Bring Frigo Regler Livsmedelstransporter 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you