Resultaten survey - Op kot in Brussel | Student Housing in Brussels

Page 1

Resultaten survey Op kot in Brussel / Student Housing in Brussels

september - november 2022

1

Survey Op kot in Brussel / Student Housing in Brussels

Context

• Naar aanleiding van de energiecrisis in 2022 en de snelle prijsstijging van de woonkosten, onderzocht Brik hoeveel een student gemiddeld per maand betaalt voor een kot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2022.

• Het gebrek aan recente data over studentenhuisvesting motiveerde ons om rechtstreeks bij de Brusselse studenten eigen cijfers te verzamelen.

• Daarom lanceerde Brik in het najaar van 2022 de tweetalige survey ‘Op kot in Brussel / Student Housing in Brussels’ (Nederlands/Engels). Deze survey focust op de woon-of kotlocatie van de studenten, welke kosten daaraan verbonden zijn en wat de belangrijkste criteria zijn bij het zoeken naar een kot.

• 1.094 studenten van de VUB, EhB, Odisee, LUCA en KU Leuven campussen Brussel vulden de survey in.

2

Inzichten

53% van de bevraagde studenten geeft aan op kot te zitten.

Wanneer we een opsplitsing maken tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige respondenten merken we dat 43% van de Nederlandstaligen op kot zit en dit percentage bij de Engelstaligen stijgt tot 77%.

Hoeveel betaal je als student voor een kot?

type kamer gemiddelde prijs all-in

NL EN NL + EN

kamer met gedeelde voorzieningen

€ 433 € 490 € 452

kamer met eigen sanitair € 535 € 585 € 558

studio € 647 € 716 € 684

algemene gemiddelde prijs voor alle types*

De populairste vorm van studentenhuisvesting is een kamer met gedeelde voorzieningen (keuken, sanitair, ontspanningsruimte).

Dat is het geval bij 47% van de respondenten.

€ 496 € 580 € 531

* ook voor kamer met eigen sanitair, in een privé-appartement/huis, colocation/gedeeld samenwonen, overige

De gemiddelde prijs voor alle types studentenhuisvesting is 531 euro inclusief kosten (waarvan gemiddeld 89 euro voor nutsvoorzieningen).

Wat opvalt, is dat een Nederlandstalige respondent gemiddeld 496 euro betaalt voor de huur inclusief kosten, terwijl een Engelstalige respondent 580 euro per maand betaalt. Dit verschil is merkbaar voor alle kamertypes. Voor een kamer met gedeelde voorzieningen is er tussen beide groepen respondenten een verschil van ongeveer 60 euro.

2
Nederlandstalig 43% Engelstalig 77%
1 Aangezien bijna 25% van de Nederlandstalige respondenten bestaat uit VUB-studenten, die gesubsidieerde VUB-koten huren met prijzen onder €400, kunnen we vermoeden dat ze de gemiddelde huurprijs inclusief kosten naar beneden halen. Tegelijkertijd wordt de algemene gemiddelde prijs omhoog getrokken door de Engelstalige respondenten die meer betalen dan de Nederlandstalige respondenten.

Wat vinden de studenten?

• 1 op 5 Nederlandstalige respondenten geeft aan dat het (heel) moeilijk is om de woonkosten te betalen. Bij Engelstalige respondenten stijgt het tot 1 op 3. Gemiddeld gezien is het voor een kwart van de respondenten moeilijk om deze kosten te betalen.

• 1 op 3 respondenten (Nederlandstalig én Engelstalig) die op kot zitten, vindt de prijs-kwaliteitsverhouding (helemaal) niet correct..

• 1 op 3 van de studenten die niet op kot zitten, doet dat niet omdat ze het te duur vinden.

• Voor alle respondenten zijn de prijs en de locatie de belangrijkste criteria bij de keuze van een kot.

Voor meer informatie over deze survey of andere informatie rond studeren in Brussel kan je terecht bij ons via: brik.be & welkom@brik.be.

Brik is het aanspreekpunt voor studenten in Brussel. We helpen hen aan een kot, geven informatie over leven in Brussel en organiseren evenementen op maat. Dat doen we samen met VUB, EhB, Odisee, LUCA en KU Leuven campussen Brussel.

Colofon

Werkten mee aan deze uitgave: Inhoud: © Brik - Student in Brussel vzw, 2023

Vormgeving en illustraties: Elke Broothaers

Met dank aan de studenten die ons geholpen hebben bij de afname van de survey: Salma Abraray, Shahad Al-Naser, Md Abdullah Alamin, Giorgio Cignoni, Luca Filigheddu, Zoé Juprelle, Anna Karaj, Louna Plas, Rahimun Sheikh, Leen Sukkar, Luther Wilmaerts, Elisa Zamora Vera & de diensten Internationalisering van de partnerinstellingen.

3

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.