Nikola Tesla Strange Facts

Page 1


www.kapka.com.mk


Мала фактопедија Наука #2

НЕОБИЧНИ ФАКТИ ОД ЖИВОТОТ НА

НИКОЛА ТЕСЛА Подготвил: Бранко Прља КАПКА2017


Содржина Раѓање 6 Дете на светлината 8 Смисла за хумор 10 Војна на струите 12 Комуникација 14 Машина за земјотреси 16 Марк Твен 18 Нијагара 20 Бисери и ракавици 22 Фотографии 24 Ејдетска меморија 26 Вегетеријанство 28


Најпаметен човек на светот 30 Нумерологија 32 Мировен зрак 34 Обновливи извори 36 Природна енергија 38 Визуелизација 40 Нематеријалист 42 Кулата на Тесла 44 Хипер-полиглот 46 Спиење 48 Познати пријатели 50 Радио 52 Мобилни телефони 54 Крајот 56 Белешка 58


Никола Тесла е роден на полноќ, помеѓу 9 и 10 јули 1856 година, за време на силни грмотевици. 6


Бебето ек за илу ористено с (не е Н трација икола Тесла)


8

Бабицата за грмењето рекла дека е „лош знак“, и дека Тесла ќе биде „дете на темнината“, но мајка му на Тесла ја исправила: „Не, тој ќе биде дете на светлината!“


Сите ние сме „деца на светлината“ на Тесла... навистина, без него светот каков што го познаваме не би постоел.


Една од помалку познатите работи за Тесла е дека имал одлична смисла за хумор. 10


„Kолку Едисони* се потребни за да завртат една сијалица?“

*Томас Едисон бил брилијантен бизнисмен и маркетинг практикант.


Се вели дека Тесла и Едисон биле непријатели, но поточно е дека биле бизнис ривали на спротивните страни на т.н. „војна на струите“. 12


ВОЈНА НА СТРУИТЕ „Тесла, јас сум твојот татко!“


Белешка за Никола Тесла Никола Тесла (10.7.1856 - 7.1.1943), научник, истражувач и пронаоѓач на бројни футуристички изуми, познат како татко на наизменичната струја. Роден е во Смилјан, тогашна Австро-Унгарија, денешна Хрватска, со српско потекло, а подоц­на добил американско државјанство - вистински граѓанин на светот. Патентите на Тесла и неговата теоретска работа стануваат основа за формирањето на целокупниот систем на наизменичната струја со кој станува предводник на Втората индустриска револуција, а неговите откритија се од непроценлива важност за развитокот на модерната цивилизација. И покрај тоа Тесла нема видно место во популарната наука, ретко се споменува во научните емисии, а уште поретко како еден од најзначајните научници во историјата. Токму поради тоа ние сметавме дека Тесла заслужува да биде дел од оваа едиција.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.