1 minute read

Blijvende aandacht voor brandveiligheid bij bedrijven

‘We hopen zo de brandveiligheid van gebouwen in Limburg- Noord te vergroten’

Zelfscans

In maart 2020 werd Nederland geconfronteerd met het coronavirus en de eerste lockdown. Voor de afdeling Risicobeheersing betekende dit tijdelijk geen controles brandveiligheid op locatie. Zeker niet bij gebouwen met kwetsbare personen, zoals verzorgingstehuizen. Omdat de maatregelen aanhielden, startte Limburg-Noord met het ontwikkelen van zelfscans brandveiligheid voor bedrijven.

Beginner en expert ‘Met de zelfscans kunnen we bedrijven op afstand helpen met het vergroten van de brandveiligheid van hun gebouw én toezicht houden op het brandveilig gebruik van gebouwen in onze regio.’ Inmiddels zijn er twee soorten zelfscans ontwikkeld: de basis en uitgebreide zelfscan. ‘De basis zelfscan is voor kleine gebouwen. De eigenaar kan hiermee zelf, digitaal, zijn gebouw beoordelen op het gebied van brandveiligheid. Voor gebouwbeheerders van grotere of meerdere gebouwen van een bedrijf of instelling, die al meer ervaring hebben met het toetsen op brandveiligheid, is er een uitgebreidere zelfscan’, vertelt Martin. Werkwijze Een zelfscan begint altijd met een telefoontje van een medewerker Risicobeheersing. Deze legt uit wat de zelfscan is en hoe je de scan het beste kan gebruiken. De gebouweigenaar of -beheerder krijgt vervolgens een mail met een uitleg en de link naar de digitale zelfscan. Als de zelfscan is uitgevoerd, bekijkt Brandweer Limburg-Noord of er bijzondere risico‘s geconstateerd zijn. Als dit zo is, dan neemt Risicobeheersing contact op met de gebouweigenaar of -beheerder om te overleggen over mogelijke oplossingen en om advies te geven.

Toekomst Martin vervolgt: ‘Als brandveiligheidscontroles op locatie weer mogelijk zijn, gaat de afdeling Risicobeheersing deze weer fysiek uitvoeren. De zelfscans worden dan een extra tool voor gebouweigenaren en -beheerders die zelf bewust aan de slag willen met de brandveiligheid in hun gebouw. We hopen op deze manier de brandveiligheid van gebouwen in Limburg-Noord te vergroten.’

Voor meer informatie over de zelfscan neem je contact op met Marcel Peeters via risicobeheersing@vrln.nl