FEMskill Community - in Hungarian

Page 1


FEMskill közösség A FEMskill közösség célja, hogy az osztrák-magyar határmenti térségben levő vállalkozók, elsősorban vállalkozónők csatlakozzanak, bemutatkozhassanak, termékeiket és szolgáltatásaikat egymásnak ajánlják, valamint a vállalkozói léttel összefüggő üzleti, képzési, fejlesztési lehetőségekről hírt adjanak egymásnak.

Csatlakozás a FEMskill közösséghez A FEMskill közösséghez minden olyan osztrák-magyar vállalkozás csatlakozhat, amelyek a közösség céljaival, csatlakozási és műkődési szabályaival egyetértenek, valamint azokat elfogadják. A FEMskill közösség online platformja a FEMskill Community néven a facebookon érhető el.


Csatlakozási és működési szabályok • A tagok kapcsolatépítéssel, tapasztalatmegosztással, tudásanyagokkal, és saját online közösségi platformmal fejlesztik magukat és vállalkozásukat. • Vállalkozását a csatlakozáskor egy alkalommal bemutathatja, utána a többieket jó ötletekkel, tudással, tapasztalatokkal, fejlesztési lehetőségekkel segítheti. • Ha vállalkozásának terméke vagy szolgáltatási ajánlata a FEMskill közösség céljainak megfelel, akkor azt a közösség fórumán közzé teheti. • Fontos a másik véleménye, ahhoz, hogy közösség pozitív hangulatú maradjon, tartsa tiszteletben a másik álláspontját!

• Rosszindulatú megjegyzések, üzletrontó megnyilvánulások, trollkodás kitiltással jár. •

Ez nem pártpolitikai csoport és minden ilyen, valamint szélsőséges megnyilvánulástól elhatárolódik. • A FEMskill közösség az online térben a FEMskill Community csoportnéven a Facebookon található meg, ily módon kön�nyíti meg a határon átnyúló kommunikációt.

• A FEMskill közösség FB csoportjában használja a #femskillközösség valamint más a szabályzatnak megfelelő hashtaget! • A FEMskill közösség nyelve: angol, német és magyar.

Csatlakozzon a FEMskill Közösségbe!


Kihívások és tapasztalati megoldások egy női vállalkozás életében a FEMskill projekt alapján Az alábbiakban összefoglalásra került a kezdő vállalkozónőkre váró kihívások gócpontjai a projekt tapasztalatai és a résztvevők véleménye alapján.

Vállalkozói stratégia hiánya • nemes gondolat nem= vállalkozás • trendi vállalkozás kontra valódi értékteremtés kérdése • struktúra hiánya, tervezés hiánya • valós vállalkozói megközelítés hiánya • pénzügyi tervezés nehézségei • profitorientáltság megtanulása Vállalkozói önismeret hiánya • túlvállalás • jelenlét • belső folyamatok (ki vagyok én, mi jó nekem) • igényesség kontra igénytelenség • korlátozó hiedelmek, önismeret • családi támpont • támogató férj Fókusz hiánya • fókusztartás problémája • profiltisztulás a tevékenységi körökben • rendszerszemlélet hiánya Tudatos önmenedzselés hiánya • ismertté válás kihívásai • kapcsolatrendszer kialakítása

Szerepvállalás problematikája (nő, anya, vállalkozónő) • támogató férj/család – túlzott segítségadás – helyette oldja meg/fizeti • nem támogató férj/család – hiányzó támogatás a vállalkozói szerep felvállalásához • nő-anya-„szolga”- vállalkozónő szerepek váltakozása és megfelelési kényszerek megléte


Megoldások

Megoldások

Vállalkozói mentor iránymutatásai, élet- és vállalkozói tapasztalatai, a mentor megélt történetei (bukások és sikerek).

Képzések adott témakörben (szakmai, vállalkozás-fejlesztési).

A vállalkozás alapötletének, tevékenységi körének elemzése, átgondolása, újra tervezése és stratégiaalkotás a megváltozott piac kihívásaihoz igazodva.

Együttműködések más vállalkozókkal, közösségekkel, hálózatokkal.

Üzleti együttműködés más mentorálttal. Közös termék vagy szolgáltatás létrehozása.

Kapcsolatépítés és aktív részvétel az online, valamint a személyes jelenlétet kívánó vállalkozói közösségekben.

Online világ adta lehetőségek kihasználása a vállalkozás szempontjából. Vállalkozónői szerep tudatos felvállalása és erősítése, valamint fejlesztése.


A FEMskill vállalkozói mentorálási program tapasztalatainak összefoglalása A magyar és osztrák tapasztalatok alapján

Osztrák tapasztalatok Milyen akadályok vannak a vállalkozói mentorálás folyamatban? • Néhány mentorált nehezen elérhető a túlterheltség miatt (szerepkonfliktus nő/ anya/háztartás). Ezt a szerepkonfliktust a Covid jogszabályi kötelezettség miatt az otthonról végzett munka még nehezítette. • Az üzleti ötletet át kell gondolni – kevés fókusz, rosszul kalkulált, kevés időt számoltak rá. Több tervezés volt szükséges.

A kiszámíthatlan tényező – Covid helyzet hatásai a kezdő vállalkozásra és a vállalkozónőre a FEMskill vállalkozói mentorálás folyamatában: • Újratervezés szükséges. • Fókuszt találni - elérhető célok egyeztetése és felülvizsgálása. • Szemléletváltás - a mentorált szemszögéből figyelni. • Nem túl magas elvárásokat tenni. • A mentoráltakkal való egyeztetés – időigényes. • Mentoráltat számomra elérhetővé tenni. • Egy jó ritmust találni az együttműködésben.


Magyar tapasztalatok Kezdő vállalkozások kihívásai a FEMskill mentoráltak szerint: (nem rangsor) • Stratégia felállítása a vállalkozás céljainak elérésére. • Tőke, amely biztosítja a vállalkozás elindítását és fenntartását. • Fenntarthatóság – alkalmazkodás a körülményekhez. • Innováció, gyors reagálás a piaci változásokra. • Piacbővítés, alkalmazkodás az új kihívásokra a piacon. • Ügyfélszerzés/Piacszerzés kérdése. • Kereslet kialakítása • Automatizálás bevezetése a fogyasztói szokások változása miatt. • Bővülés a fejlődés érdekében munkaerő felvétel kérdésköre. • Versenytárs versus partner versus

ügyfél megállapítása és kommunikáció velük. • Együttműködések, kapcsolatrendszerek kiépítése más vállalkozókkal. • Önismeret, amely segíti a vállalkozói lét felvállalását. • Folyamatos szakmai fejlődés vállalkozóként, hogy lépést lehessen tartani a kihívásokkal. • Időgazdálkodás • Összehangolás a családdal • Énidő, a vállalkozónő életében. • Bizalmi kapcsolatok megléte.

Hogyan segített a vállalkozói mentorálás a vállalkozói lét felvállalásában? • Önismeret gyakorlása, a „NEM” megtanulása, valamint a „Jó vagyok” érzés gondolati átültetése az önismereti folyamatokba. • A partnerség, a tisztelet megléte a vállalkozói mentor részéről, ésmás üzleti együttműködésekben, valamint a család általi kommunikációban, ez egyben segítik és erősítik a vállalkozói szerep felvállalását a kezdő vállalkozónőnek. • Vállalkozói szerep tudatosítása: „Tudom: ki vagyok, mit akarok, hogyan akarom.” • Folyamatos fejlődés lehetősége a vállalkozói mentorálás, a képzések, a szupervíziók, az együttműködések, valamint az üzleti kapcsolatok építése által.

A FEMskill támogató közössége kiemelt szerepet játszott a projekt folyamán, hogy a kezdő vállalkozók a Covid általi időszakban is helyt álljanak és a vállalkozói életforma mellett döntsenek továbbra is.


FEMskill mentor és mentorált kiválósági díjazottak bemutatása

A kiválóság hatalma “Ami neked 10 évig tartott, arra lehet elég lett volna 5 év a megfelelő útmutatással.” /Robert Greene

Az alábbiakban bemutatásra kerül, hogy milyen követelményrendszernek is felel meg a FEMskill Mentor Kiválósági díjazott, amelyet a résztvevő vállalkozók a projektpartnerekkel közösen állítottak fel a projekt folyamán.

FEMskill Mentor Kiválósági Díj követelményei A vállalkozói mentor rendelkezik vállalkozói kompetenciákkal és/vagy törekszik azok megszerzésére, gyakorlására, úgymint: széles üzleti tapasztalat; vállalkozásfejlesztési tapasztalat; kommunikációs képességek (közlés és megosztás); üzleti kapcsolatok; élettapasztalat (megélt kor és események együttesen). A mentor motivált a projekt kezdetén és a mentorált motiváltságának fenntartását segíti a projekt során. A motiváltságából fakad a nyitottsága, a figyelme az igényekre, időt szán az együttműködésre (más mentorált, mentor felé is). Szakmai segítség nyújt és a win-win szituációra való törekvés jellemezi. A mentor elfogadja és preferálja, hogy a mentorált – nő. Biztonsági hálót nyújt számára, valamint a mentor személyes tapasztalatai segítik a mentoráltat a vállalkozói lét megélésében. Támogatja a mentoráltat emberként és vállalkozóként egyaránt a céljai elérésében, a tanulásában és a fejlődésében. A mentor önkéntes munkában végzi ezt a tevékenységet.


A FEMskill Mentor Kiválóság Díj díjazottjai

Ausztria Sonja Javorics

vállalkozói mentor Tevékenység Élet- és szociális tanácsadás www.lebensberatung-javorics.at

Mottója „Viele kleine Teilchen ergeben ein großes Ganzes.“ Fordítás „Sok kis részecske alkot egy nagy egészet.“

„Ich denke meine Mentee ist zufrieden und macht großartige Fortschritte. Meine Mentee nimmt meine Unterstützung gerne an. Ich konnte mit ihr gut arbeiten. Laut dem positiven Feedback meiner Mentee, glaube ich, dass ich in meiner Rolle effektiv war.“ „Úgy gondolom, a mentoráltam elégedett, és nagyszerű lépéseket tett meg előre. A mentoráltam örömmel fogadja a támogatásomat. Jól tudtam vele dolgozni. A mentorált pozitív visszajelzései alapján úgy gondolom, hogy eredményes voltam a szerepemben.”

Sonja Javorics mentoráltja Jasmine Stipits, aki a következőket írta róla: “Die Mentorin ist gut vorbereitet und ihre Methoden waren für mich perfekt.“ „A mentor jól felkészült, és a módszerei tökéletesek voltak számomra.“


Magyarország A FEMskill projekt magyar projektpartnerei úgy döntöttek, hogy a projektben önkéntes munkát végző magyar vállalkozói mentorok mindegyikét a több mint egyéves kitartó és hatékony vállalkozói mentorálási tevékenységükért a FEMskill Mentor Kiválóság Díj címmel ismerik el.

FEMskill Mentor Kiválóság Díj díjazottjai és vállalkozásuk Cseriné Hatoss Eszter, www.cseripinceszet.hu Etlné Fehér Zsuzsanna, www.colourcoaching.hu Farkas Szilvia, FB Kreatív-Otthon Pannonhalma Karakai Judit, www.variawood.hu Kránitzné Rikker Ildikó, www.diszuvegplaza.hu Marczali Vilmos, www.reklamunio.hu Molnár Tamás, www.pannako.hu Varju-Katona Ágnes, www.creative-coaching.hu

FEMskill Mentorált Kiválósági Díj A FEMskill projektben mind osztrák, mind pedig magyar oldalról egy mentoráltat, emeltek ki díjazottnak, akit az alábbi követelmények alapján választottak ki. • Nyitott, motivált és proaktivitás jellemezi. • Elkötelezett, a mentorált vállalja a tanulást és a fejlődést. • A vállalkozói szerepében megerősödött és a vállalkozás fejlődése kimutatható. • Vállalkozói együttműködésre törekszik a többi mentorálttal vagy mentorral. • Vállalkozói mentorát tiszteli, becsüli és kölcsönösen együttműködik vele. • A vállalkozói mentorálás folyamán megbízhatóság, határidők betartása, aktív részvétel jellemezi. • A FEMskill közösségben aktív szerepet vállal.


Ausztria Ester Passoni mentorált

Tevékenység reklámtervezés, webdesign, illusztráció www.ackoni.at

Ester Passoni vállalkozói mentora Anna Schumann (www.annaschumann.at)

“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift... that’s why they call it present” Eleanor Roosevelt „A tegnap történelem, a holnap rejtély, a ma pedig ajándék... ezért hívják jelennek.” „Ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Jahr viel praktisches Wissen erworben habe. Meine Mentorin ist sehr bemüht und sie gibt mir nach wie vor sehr viele Tipps. Ich bin sehr froh, dass ich als Mentee im Programm teilnehmen durfte. „Érzésem szerint, ebben az évben sok gyakorlati tudást szereztem meg. A mentorom sokat fáradozott azon, hogy nagyon sok tippet adjon nekem. Boldog vagyok, hogy mentoráltként részt vehettem ebben a programban.”

Magyarország Fekete Judit mentorált

Tevékenység virtuális asszisztencia és rendezvényszervezés www.feketejuditonline.hu

Fekete Judit vállalkozói mentora Molnár Tamás (www.pannako.hu)

„Amit meg tudsz álmodni, azt meg is tudod valósítani!” „Azt kaptam, amit szerettem volna. Egy védőhálót, egy tapasztalt üzletembert, akitől kérdezhetek. Sokat fejlődtem, más lett a viszonyulásom a dolgokhoz, ami önbizalmat és erőt adott. Úgy érzem sikerült megtalálnom önmagam.”


FEMskill Mentorpár Kiválóság Díj A folyamatos és jó kommunikáció elengedhetetlen az ideális mentorpár kapcsolata során, mert az őszinte és nyitott kommunikáció az alapja a mentor-mentorált kapcsolatnak. Fontosak a visszajelzések mind a két irányba. Elengedhetetlen a bizalom és a titoktartás, hiszen az üzleti titkok bizalommal történő megosztása fontos lehet a konkretizáláshoz. A kölcsönös tiszteletet a kapcsolat alapjának kell tekinteni, amelynek értelmében a felek meghallgatják egymás véleményét, elfogadják és tiszteletben is tartják azt. Az ideális mentorpárnál sokkalta inkább partneri a viszony, mint alá és fölérendeltség szerinti, nem egy mester és tanítvány viszonyban gondolkozunk, hanem egy kölcsönös eszmecserén és kapcsolódáson alapuló kontaktusban, amelyben a mentor útmutatást és lehetőségeket ad, melyet a mentorált nyitott szívvel és nyitott elmével fogad, megtisztelve a mentora tapasztalatát és tudását, amit átad. Elkerülhetetlen az alapvető szimpátia és a közös cél megbeszélése, ugyanakkor a határidők tartása és a megbízhatóság is. Továbbá fontos tudatosítani, hogy minden mentorpár és minden kapcsolat egyedi és speciális, így az alapvető értékek követése mellett az adott mentor és mentorált együttműködési folyamata egyedi lehet.

Kulcsszavak bizalom, tisztelet, szimpátia, közös cél, kommunikáció, együttműködés


Szubjektív szempontok

Objektív szempontok

• Együttműködési szándék megléte és annak megvalósítása.

• Elkötelezettség - a mentorált vállalja a tanulást és a fejlődést, a mentor pedig támogatja ebben.

• Partnerség és mellérendeltségi viszony. • Alázat és hit egymás iránt. • Bizalom és kölcsönösség. • Jelen lenni fizikailag és értő figyelemmel a folyamatban. • A közös cél megfogalmazása. • Mindkét fél nyitott és motivált legyen, proaktivitás. • Inspirálódni egymástól. • Őszinteség (egymással és magukkal szemben is – külső segítség (szupervízor) behívása probléma esetén). • Közös kommunikációs csatornák használata. • Időkeretek betartásának képessége. • Örömmel végzett közös munka, humor szerepe a folyamatban. • Biztonsági háló, a mentor személyes tapasztalatai segítik legyőzni a mentorált esetleges félelmeit. • Mindkét fél erősödjön vállalkozóként.

• Üzleti terv áttekintése – válsághelyzetekre, válsághelyzetekre, plusz elemek kidolgozása. • A kapcsolati tőke megosztása. • Honnan hová jutott el a mentorált a megfogalmazott célok mentén, mennyiben sikerült a kitűzött célokat megvalósítania. • Attrakciómenedzsment - konkrét termék, szolgáltatás fejlesztéséhez segítség. • A vállalkozói szerep erősödése és a vállalkozás fejlődése.


Ausztria

Anja

Ha id

A projektpartnerek az osztrák oldalon a FEMskill Mentorpár Kiválósági Díjat egy vegyes mentorpárnak ítélte, amelynek osztrák vállalkozói mentora és magyar mentoráltja van. A projekt bilaterális együttműködésnek hozadéka és egyben eredménye ez a vegyes mentorpár, amely megmutatja, hogy a határon átnyúló vállalkozás még a Covid által nehezített időszakban is lehetséges, ha a kezdő vállalkozó a megfelelő iparágban van, valamint a megfelelő támogatást kapja egy vállalkozói mentor személyében. Goda Barbara mentorált ez idő alatt Anja Haider-Wallner mentor támogató iránymutatásával elindította vállalkozását Ausztriában is.

rv llne a -W er

állalkozói m

e nt

or

Tevékenység üzleti tanácsadás, webdesign, gasztronómia www.anjahaiderwallner.at; www.freu-raum.at „Verwirkliche dir dein optimales Berufsleben!“ „Valósítsad meg az optimális szakmai életedet!”

„Ich bin zufrieden. Teilweise, da durch die Regierungsmaßnahmen, die Durch­ führung nicht immer möglich war. Ich habe meine Kompetenzen erweitert und habe von meiner Mentee viel gelernt. Ich bin offener und kann besser zuhören. Ich konnte meine Mentee unterstützen. Sie ist hochmotiviert.“ „Elégedett vagyok. A kormány intézkedései miatt a végrehajtás részben nem mindig volt lehetséges. Bővítettem a kompetenciáimat, és sokat tanultam a mentoráltamtól. Nyitottabb vagyok, és jobban tudok hallgatni. Tudtam a mentoráltamat támogatni. Barbara nagyon motivált.”


Go

da

rb Ba

ar a m

entor ált

Tevékenység fényképészet www.goda-photography.com „Higgy, olyan szilárdan abban, amit szeretnél, hogy ne legyen más választásod, mint megvalósítani!“ „Glaub so fest an das, was du willst, dass du keine andere Wahl hast, als es zu verwirklichen!”

„Ich habe viele meiner Ziele erreicht und arbeite fleißig an meine Nächsten. Ich habe anfangs Schwierigkeiten und Hemmungen, wenn es darum ging, dass ich Deutsch spreche. Mittlerweile fühle ich mich sicherer. Ich habe eine sehr engagierte Mentorin.“ „Több célomat is elértem és továbbra is szorgalmasan dolgozom a következőn. Kezdetben nehézségként és akadályként éltem meg, ha arról volt szó, hogy németül beszéljek, azóta biztosabbnak érzem magamat. Egy nagyon elkötelezett mentorom van.”

er Cs

Tevékenység szőlőborkészítés, értékesítés www.cseripinceszet.hu

in

Magyarország

„Lehetetlen nincs, csak tehetetlen!” „Már a kiválasztásnak nagyon örültem, megfogható volt számomra a feladat, tudtam kívülről szemlélni, tisztelettel csodáltam a tudását. Termékének állandó fogyasztója lettem. Büszke vagyok, az elért eredményt közös gyereknek érzem. Legfontosabb a hitelessége, a hitelességét bizonyító képzettsége és tudása, amely hivatássá minősíti. Nyitott, tanácsaimat megfogadta, nem kérdés az elkötelezettsége, hisz ez az élete is. A hozzáállása megkérdőjelezhetetlenül pozitív.”

é

Ha

sE tos

szter vállalkozói me

n to

r


S

ud

ár

B né

oros

Er z s é b e t m

e nt

or

ált

Tevékenység Fűszer- és gyógynövénytermesztés, feldolgozás www.sudarbirtok.hu

Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” Weöres Sándor

„A számomra legjobb mentort kaptam, hasonló területen dolgozunk, ezért sokkal többet tudott segíteni a szakmai háttér miatt, mint a többiek esetleg tudtak volna. Mindig jelen volt, amikor szükségem volt rá, építő kritikát fogalmazott meg velem és a vállalkozásommal kapcsolatban, rengeteg ötletet adott, és végigkísérte a fejlődésem minden lépését. A mentorom és köztem kialakult egyfajta kölcsönös tisztelet: ő tisztel engem, mint családanyát és családösszetartót, én pedig tisztelem őt, mint vállalkozónő, mindig megújulni és határait feszegetni képes innovatív személyt. Kölcsönösen jól kiegészítjük egymást és az elmúlt egy évben nagyon sokat tanultunk egymástól. Szerintem mindketten nyitottak vagyunk egy esetleges jövőbeli együttműködésre.”

Visszajelzések a FEMskill vállalkozói mentorálásról „Számomra a mentorálási folyamat egy tanulási időszak volt. Abszolút kezdő vállalkozóként a mentor által nyújtott pozitív példa és a részéről biztosított folyamatos biztonsági háló jelentette számomra a legnagyobb segítséget.” dr. Kokas Edit Anna, mentorált „Nagyon izgalmas folyamat volt, látni azt, hogy szemmel látható volt a fejlődés találkozóról találkozóra. Rengeteget tanultam. Az önbizalmamnak és magabiztosságomnak is jót tett, hogy a vállalkozásomat megfelelő határozottsággal és magabiztossággal tudjam képviselni. Teljes mértékben pozitívak az érzéseim és élményeim. Mentorom a szemléletmódban hozott változást a vállalkozásomba: strukturált gondolkodással a különböző modellek, módszerek segítségével.” dr. Kővári Horváth Márta, mentorált


„Gratulálok az összes mentoráltnak, mert nagyon szép utat jártak be. Kívánom, hogy legyenek kitartóak az álmaik megvalósulásában. Higgyék el, hogy a vállalkozói lét nem mindig móka és kacagás, de ez így van rendjén. Kívánom, hogy a kudarcaikból és a nehézségeikből tanulni tudjanak, hiszen ezek azok a mérföldkövek amelyekből a legnagyobbat tudnak fejlődni. Néha álljanak meg egy picit, lélegezzenek fel, nézzenek körül és összegezzenek, adjanak hálát önmagukért, az elért eredményekért. Legyenek türelmesek önmagukkal szemben. A szomszéd fűje nem mindig zöldebb, higgyenek önmagukban és a képességeikben. Nagyon büszke vagyok mindenkire. Hálásan köszönöm Potápi Ritának és Borbély Sándornak azt az energiát és munkát, amit a projektbe tettek. Köszönöm, hogy részese lehettem a folyamatnak, köszönöm, hogy habár az elején bizonytalannak éreztem a belém vetett hitet, de hogy ennek ellenére adtatok esélyt. Remélem beváltottam azt, amit tőlem vártatok. Hálás vagyok a mentoroknak, rengeteget fejlődtem általatok. Köszönöm, hogy megismerhettelek titeket és, hogy együtt tudtunk menni ezen a néha mókás, néha göröngyős és kacskaringós úton. Nagyon köszönök mindent.” Varju-Katona Ágnes, vállalkozói mentor

Tanácsok kezdő vállalkozóknak • Keress egy tapasztalt vállalkozót mentornak! Kérd fel vállalkozói mentorodnak! • Légy nyitott és hallgasd figyelmesen a tapasztalatairól! • A mentorok segítenek gyorsabban fejlődni, valamint elkerülni a gyakori hibákat. Használd a mentorok tudását és fogadd meg az útmutatásukat! • Mindig te döntesz, hiszen a vállalkozásodért te vagy a felelős! • Légy hálás a kapott útmutatásért! Köszönd meg mentorodnak a rád szánt idejét és türelmét!Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.