Brain Sneezing 2012

Page 1

2. ročník medzinárodnej výstavy kresleného humoru The second year of the international humour cartoon competition

KÝCHANIE MOZGU od kalokagathie k hypochondrii a späť BRAIN SNEEZING

Sergey Velmozhko, Ukrajina/Ujraine

from kalokagathia to hypochondria and back

téma 2012 :

ROVNOVá HA Topic 2012 : E C N A L BA


Medzinárodná súťaž a výstava kres­leného humoru Kýchanie moz­ gu od kalokagathie k hypochondrii a späť pokračuje v tradícii výstav a súťaží, ktoré v Prešove začali pred tridsiatimi rokmi a spolu so Zlatým súdkom vytvárajú priestor pre prezentáciu autororov z celého sveta a zároveň sú reprezentatmi prešovskej i celovenskej kultúry. Tento ročník bol podporený partnermi z krajín višegrádskej štvorky Česka, Poľska, Maďarska, Slovenska a Ukrajiny, ktoré podporili myšlienku európskej spolupráce. Kolekciu výstav­ných prác kresleného humoru mohli vidieť návštevníci v Nowom Targu, Prešove, Užhorode i Berehove. Veríme, že súťaž ako aj výstava boli inšpiratívne aj nových autorov, ktorí hľadajú múzu úsmevov. Peter RÁZUS The international carton competition and the exhibition “Brain Sneezing from kalokagathia to hypochondria and back” continue the tradition that started in the town of Prešov 30 years ago. “Brain Sneezing” as well as the cartoon competition “Golden Keg” provide the space for the presentation of the authors from all over the world and at the same time represent the culture of Prešov and of the entire Slovakia. This year the idea of European cooperation has been supported also thanks to the participation of V4 countries – the Czech Republic, Poland, Hungary and Slo­ vakia. Moreover, the Ukraine has been invited to join, too. The collections of humour cartoons have been displayed in the towns of Nowy Targ, Prešov, Uzhorod and Berehovo. We believe that both competition and exhibition will inspire also new authors, who have been searching for the Muse of Smiles. Peter RÁZUS Vernisáže - Exhibtions Openings 11.10. 2 012 Nowy Targ, Mestský dom kultúry / The Town Centre of Culture 25.10. 2 012 Prešov, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimanna / The Faculty Hospital of J. A. Reiman 8.11. 2 012 Užhorod, Centrum slovenskej kultúry / The Centre of Slovak Culture


2. ročník medzinárodnej výstavy kresleného humoru

KÝCHANIE MOZGU od kalokagatHie k hypochondrii a späť téma 2012

ROVNOVÁHA

Rovnováha pri ve

rnisáži 25. októ

bra 2012/ Bala nc

e at the openin

g of the exhibi

tion on 25th Oc

tober 2012

The second year of the international humour cartoon competition

Vernisáž výstavy a v priesto odo roch ves tibulu mo vzdávanie cien noblo nemocnic ku Fakultnej e s poliklin Jána Ada ik ma Reim ana v Pre ou 25. októb šove ra 2012 The o awarding pening of the exh ib of prizes the loung in the pre ition and the e of the m mises of ain build the in ing Hospital of J. A. R of the Faculty eiman in Prešov 25 th octo ber 2012

brain sneezing from calocagathia to hypochondria and back

topic 2012

balance 1


Porota/Jury zľava/from the left: Peter Rázus, Zoltan Kulin, Břetislav Kovařík, Henryk Cebula, Fedor Vico, Natália Cehláriková, István Kelemen

PRERAG, združenie Prešovská rozvojová agentúra, Miejski Ośrodek Kultury Nowy Targ, SPAK Stowarzyszenia Artystów Karykatury Warszawa, Česká Unie Karikaturistů Praha, Charitable Foundation “Correspondent” Uzhgorod, SL Trade Bt. Nyíregyháza

2


Medzinárodná odborná porota súťaže Kýchanie mozgu v zložení: Predseda poroty: •Břetislav Kovařík - Česká unie karikaturistů - Česká republika Členovia poroty: •Natália Cehláriková - projektová manažérka - Slovensko •István Kelemen - g rafik, autor a manažér súťaží kresleného humoru – Maďarsko •Henryk Cebula - v ýtvarník, pedagóg, autor kresleného humoru - Poľsko •Zoltan Kulin - T V Tisa, Nadácia Korenspondent Užhorod ‑ Ukrajina •Fedor Vico - autor kresleného humoru - Slovensko •Peter Rázus - koordinátor projektu - Slovensko rozhodla 18.10.2012 - 19.10.2012 o nasledovnom poradí : 1. miesto : Bobisa TODOROVIC, Srbsko 2. miesto : Sergej ELKIN , Ruská federácia 3. miesto : Doru AXINTE , Rumunsko Čestné uznania: Husain CAKMAK, Cyprus Jurij KOSOBUKIN, Ukrajina Jacek FRACKIEWICZ, Poľsko Cena vydavateľa časopisu e GAG Ivana Hanouska: Roman KUBEC – Česká republika Divácka porota v zložení: Mgr. Apolónia Sejková, Ing. Peter Lieskovský, Ľubomír Štávorský rozhodla 18.10.2012 - 19.10.2012 o nasledovnom poradí : Bobo PERNECKÝ, Slovensko Ivailo TSVETKOV, Bulharsko Luc Descheemaeker, Belgicko Mahmood NAZARI, Iran

The internationa

l jury of Brain Sn

eezing competiti

on:

Head of the jury : •Břetislav Kovařík - Czech Cartoonists Union – the Czech Members of the Republic jury: •Natália Cehláriko vá - project manag er - Slovakia •István Kelemen - g raphic designer, author and manag er of the cartoon competition – Hung ary •Henryk Cebula cartoonist, arts teac her - Poland •Zoltan Kulin - TV Tisa, Correspondent Foundation, Uzhgor •Fedor Vico - carto od - Ukraine onist - Slovakia •Peter Rázus - pr oject coordinator Slovakia

on the 18th – 19th October 2012 eval uated all the subm agreed on the winn itted humour carto ers: ons and First Prize : Bobisa TODOROVIC, Second Prize : Serbia Sergej ELKIN, Russ Third Prize : ian Federation Doru AXINTE, Roman ia Honorary prizes : Husain CAKMAK, Cy prus Jurij KOSOBUKIN, Uk raine Jacek FRACKIEWICZ, Poland Prize of the edito r of e GAG mag azine, Mr Ivan Roman KUBEC – th Hanousek: e Czech Republic Decision of audi ence Mgr. Apolónia Sejko jury: vá, Ing. Peter Liesk ovský, Ľubomír Štáv orský on the 18th – 19th October 2012 eval uated all the subm agreed on the winn itted humour carto ers (without order): ons and Bobo PERNECKÝ, Sl ovakia Ivailo TSVETKOV, Bu lgaria Luc Descheemaeker , Belgium Mahmood NAZARI, Iran

3


1. miesto/First Prize: Bobisa TODOROVIC, Srbsko/Serbia

4


5

2. miesto/Second Prize: Sergey ELKIN, Ruskรก federรกcia/Russian Federation


Nuri BILGIN

, Turecko/

Turkey

3. miesto/Third Prize: Doru AXINTE, Rumunsko/Romania Béla RÁK, Maďarsko/Hungary

6


Čestné uznanie/Honorary price: Huseyin CAKMAK, Cyprus Miroslav BARVIRČÁK, Slovensko/Slovakia

Tekin GUREKEN, Turecko/Turkey

Ján FIŤMA, Slovensko/Slovakia

7


ce Prize: Divácka cena/Audien nsko/Slovakia ve Bobo PERNECKÝ, Slo

Mohsen ZARIFIAN, Irán/Iran

8

Čestné uznanie/ Honorary prize: Yuri KOSOBUKIN, Ukrajina/Ukraine


mbia

bia/Colo Ramiro ZAPATA, Kolum

Čestné uznanie/ Honorary prize: Jacek FRACKIEWICZ, Poľsko/Poland

Marcelo Oscar LAWRYCZENKO, Argentína/Argentina

9


Valerij Tarasenko, Ruská federácia/Russian Federation

udience Pri Cena diváckej poroty/A

LUC, ze: Descheemaeker

Cena diváckej poroty/Audience Prize: Ivailo TSVETKOV, Bulharsko/Bulgaria

10

Belgicko/Belgium

Audience Prize: Cena diváckej poroty/

n/Iran

Mahmood NAZARI. Irá


Alfredo Lorenzo Martinera HERNANDEZ, Kuba/Cuba

Makhmudjon ESHONKUL OV, Uzbekistan

Cena časo pisu Roman KU e GAG/ Prize given BEC, Česká b republika/ y the magazine e G AG: Czech Rep ublic

Zhila HOZOOR, Irán/Iran

Erdem ÇOLAK, Turecko/Turkey

11


Vitaly BONDAR, Bielorusko/Bealarus

kúsko/Austria

Agus Eko SANTOSO, Indonézia/Indonesia

Hule HANUSIC, Ra

Valeri Kurtu, Nemecko/Germany

12

Badri GAGNIDZE, Gruzínsko/Georgia


Carlos David Fuentes Hierrezuelo SERCONI, Kuba/Cuba

Cristian RADI, Rumunsko/Romania

Alexander BARABANSHCHYKOV, Ukrajina/Ukraine

erbia

rbsko/S

Vlad

dja imir Volo

ICH, S SIV TSEV

Gilberto César TERRA, Brazília/Brazil

13


Stefan DESPODOV, Bulharsko/Bulgaria

Frank HOFFMANN, Nemecko/Germany

Igor KOLGAREV, Ruská federácia/Russian Federation

14

Eko S BIMANTARA Eko, Indonézia/Indonesia

Mileta MILORADOVIC

Srbsko/Serbia


Ras聽o VISOKAI, Slovensko/Slovakia

Ambrozie Ovidiu BORTA, Rumunsko/Romania

Jan TOMASCHOFF, Nemecko/Germany

Peeters RIK, Belgicko/B

elgium

Mohamad AREZOO, Ir獺n/Iran

15


Michael MAYEVSKY, Ukrajina/Ukraine

zech Republic

ublika/C Pavel MATUŠKA, Česká rep

16

Roman PESHKOV, Ruská federácia/Russian Federation

Mark KOVALCHUK, Ruská federácia/Russian Federation


Raed KHALIL, Sýria/ Syrian Arab Republic

Javad ALIZADEH, Irán/Iran

stan

OV, Kazach Aidarbek GAZIZ

17


Zhaoyunsheng ZHAO, Čína/China

Alexander U

MYAROV, Ru

18

ská federáci

a/Russian

Federation

Oleg GUTSOL, Ukrajina/Ukraine

George LICURICI, Rumunsko/Romania


Jana ADAMOVIC, Srbsko/Serbia Maya TCHOLAKOVA, Bulharsko/Bulgaria

Dmitriy DROZDOV, Ruskรก federรกcia/Russian Federation

Kamil WEINER, Slovensko/Slovak republik

glicko/United

N, An Ross THOMSO

Kingdom

19


Valentin Georgiev, Bulharsko/Bulgaria

Mohsen ZAR

IFIAN, Irรกn/

Iran

Kar SERPIL, Turecko/Turkey

Vรกclav LINEK, ฤ eskรก

20

Alexander DUBOVSKY, Ukrajina/Ukraine

republika/Czech re

public


Anon ANINDITO, Indonézia/Indonesia

Marcin BONDAROWICZ, Poľsko/Poland

Darko DRLJEV Roberto Castillo Rodriguez, Kuba/Cuba

IC, Čierna ho

ra/Monteneg

ro

Aleksei KIVOKURTCEV, Rusko/Russian Federation

21


Veselin ZIDAROV, Bulharsko/Bulgaria

Milko DIKOV, Bulharsko/Bulgaria

22

ovensko/Slovakia

Jozef GRUŠPIER, Sl

Grigori KATZ, Izrael/Israel

Marek DABROWSKI , Poľsko/Poland


Radek STESKA, Česká

republika/Czech Repu

blic

Majid DAVOODI, Irán/Iran

Pawel KUCZYNSKI, Poľsko/Poland

Sweden

édsko/ Helena LINDHOLM, Šv

23


Tawan CHUNTRA, Thajsko/Thailand

land

Wieslaw ZIEBA, Poľsko/Po

24

Alexander ZINOVIEV, Ukraj ina

/Ukraine

Nikola LISTES, Chorvátsko/Croatia

Vojtech KRUMPOLEC, Slovensko/Slovakia


Tomáš TRUNEČEK, Česká republika/Czech Republic Blaze DOKULESKI. Macedónsko/Makedonia

Heru KURNIANTO HERU, Indonézia/Indonesia

Sagar SHIRGUPPI, India/Ind ia

25


Ali AGHAEY, Irán/Iran

Ridha Hassan RIDHA, Nemecko/Germany

26

Daniel STRZELCZYK, Poľsko/Poland

Javad TAKJOO, Irán/Iran


Vasiliy ALEXANDROV, Ruskรก federรกcia/Russian Federation

Galina PAVLOVA, Bulharsko/Bulgaria

Ukraine EV, Ukrajina/

ZANCH Konstantin KA

Ilya KATZ, Izrael/Israel

27


Šest vět k rovnováze v humoru: Rovnováha je vyjádření stavu klidu a pokoje. Klid ale může být zástěrkou pro stav nečinnosti, která je ubíjející. Nerovnováha je v praxi naopak impulsem pro akci, která by nerovnováhu měla změnit opět v rovnováhu. Tím pádem může nerovnováha z principu likvidovat sama sebe a zároveň i nerozvážné účastníky nerovnováhy. Nerovnováha v kresleném humoru by měla být návodem pro diváka, jak zvládat nerovnovážné stavy tak, aby vedly k rovnováze. K rovnováze mysli a životních postojů, které, doufejme, nebudou ubíjející. Břetislav Kovařík, Česká republika předseda poroty Six sentences about balance in humour: Balance is the expression of peace and calm. Yet, calm can be a pretext for idleness, which is the most paralyzing state. Imbalance, on the contrary, is an impulse for action, which is to change imbalance back to balance. As a result, imbalance can selfdestroy itself as well as its imbalanced participants. The imbalance in cartoon humour can help the viewers to cope with imbalanced situations and reach the state of balance of mind and life attitudes, hopefully, not a paralyzing one. Břetislav Kovařík, the Czech Republic Jury Chairman

28

Téma bola vlani - i tohto roku – fantastická. Trochu som i dokonca závidel, veď keď je téma veľmi dobrá, to je dobré pre každého! Pre tvorcov je dôležité, aby ich fantázia mohla nabrať krídla! Je to skvelý pocit, keď nápady prichádzajú rad radom a čoraz lepšie. Ceruzka, pero, či štetec len tak lietajú po povrchu papiera. Bolo pre mňa obrovským potešením, že som sa v porote mohol stretnúť s takými kolegami, ktorých práce som už tisíc rokov poznal a obdivoval. Posudzovanie bolo bez problémov, všetko išlo úplne profesionálne. Veľký počet zaslaných prác potvrdzoval, že tento projekt je čoraz populárnejší - a to nielen v Európe. A keď si prelistujete tento katalóg, tak sa môžete presvedčiť o jeho kvalite: je minimálne taká vysoká, ako LeBron James.

Podstata tejto témy spočíva v anekdote a doslovnosti – v obrazovom prejave. Forma je iba výrazovým prostriedkom a nie jeho cieľom. Pri prezeraní kresieb verím v rozum a cit autorov ako aj tých, ktorým sú diela určené. Balansovanie v politike, spoločenskom živote a každodennosti je ako odzrkadlenie mysle zachytené v kresbách tvorcov pochádzajúcich z rôznych kultúr alebo náboženstiev, preto je nemožné vyhnúť sa podobnostiam balansujúcim na hranici originálu a plagiátu. Môže to tak vyzerať, ale v skutočnosti to tak nemusí byť. Balansujme preto ďalej s rozumom, lebo keď rozum drieme, budia sa......

István Kelemen, Maďarsko

The cartoons that are not only sophisticated, philosophical or poetical but also realistic and even quite casual… As a result, one is made to think what balance actually is. Balance and peace in life? At work? In love? In the world that surrounds us? Are we also circus artists balancing above a dangerous abyss with a life net above a waterfall or a loop of rope around the neck … ? Or is it just an illusionary balance symbolized by a simple old level with a little bubble in the middle, as drawn by the winner of the competition… ?

Both topics, of the last year and this year competitions, were fantastic. I was even envious a little as a superb topic suits everyone! Artists wish to spread the wings of their phantasy! It feels great to have a lot of ideas coming one after another, with a pencil, pen or paintbrush flying lightly on the paper surface. As a member of the jury I was really pleased to meet the colleagues whom I have known and admired for ages. The judging of the cartoons was smooth and professional. And a big number of the sent cartoons proves that the Brain Sneezing project is getting more and more popular – not only in Europe.

The nature of this topic is embedded in witty anecdotes and literalness – expressed through images. The form is only a means of expression; it is not its objective. When looking at cartoons I believe in sense and sensibility of both authors and viewers. Balancing in politics, social life and everyday situations is like reflection of our mind in the cartoons of the authors coming from various cultures or religions; therefore, it is impossible to prevent similarities, balancing on the verge of original and plagiarized creation. It might look like this, but it does not have to be so. Let’s balance with our brains because the idling brain leads to the wake up of …

Natália Cehláriková, Slovakia

István Kelemen, Hungary

Henryk Cebula, Poland

Čo prinieslo tohtoročné Kýchanie mozgu na tému rovnováha? Karikatúry sofistikované, filozofické, poetické, realistické i celkom prozaické... A tak sa človek chtiac či nechtiac zamýšľa nad tým, čo je vlastne rovnováha. Balans a pohoda v živote? V práci? V láske? Vo svete, ktorý nás obklopuje? Sme tiež artisti balansujúci s tyčami nad nebezpečnými priepasťami so záchrannou sieťou nad vodopádom , alebo slučkou na krku …Či je to len ilúzia rovnováhy symbolizovanou jednoduchou,starou libelou s bublinkou uprostred, ako to nakreslil víťaz súťaže... ? Natália Cehláriková, Slovensko What has this year Brain Sneezing brought to the topic of BALANCE?

Henryk Cebula, Poľsko


cope with a new situation, supress my ego and be happy that Prešov is becoming a new hub of cartoon humour. And if I can´t cope, I will creep into Peter’s favour, pretending to give a hand (membership in the jury, a graphic design of the catalogue, etc.), in order to decompose his project from the inside. Fedor Vico, Slovakia

Vrátim sa v spomienkach ku súťaži Kýchaniu mozgu, ktorá začína mať svoju históriu. Ja, ako organizátor 18 ročníkov celosvetovej súťaže kresleného humoru o pive pod názvom Zlatý súdok, by som vlastne mohol aj žiarliť, resp. by som mal robiť všetko možné, aby sa v Prešove nijaká ďalšia súťaž kresleného humoru nekonala. A už vôbec nie medzinárodného charakteru, ako je to aj v prípade Kýchania mozgu. Tiež vznikla na základe rôznych náhod. Napríklad, že tu je istý Peter Rázus, ktorý má tiež vzťah k humoru, organizátorské ambície a vie aj vydupať nejaké korunky, ktorým tu hovoríme euríky. Takže sa musím zmieriť, potlačiť svoje ego a tešiť sa z toho, že Prešov sa stáva veľmocou kresleného humoru. A keď ma to neprejde, votriem sa do jeho priazne, zdanlivo mu dokonca budem pomáhať (účasť v porote, grafický návrh katalógu a pod.), aby som jeho projekt rozložil zvnútra. Fedor Vico, Slovensko In my memories I will return to the Brain Sneezing competition, which has recently started to write its history. As the organizer of 18 years of a worldwide cartoon competition about beer The Golden Keg, I could be jealous or I could even try to prevent a new cartoon competition in Prešov. Moreover, an international competition, which is the case of Brain Sneezing. This competition is the result of several coincidences. For example, that there is a Peter Rázus in Prešov, who also likes humour, who has good organizing skills and who is able to raise some money, now called “euríky” here. Thus, I have to

Pri hodnotení porotou bolo veľké množstvo kreslených prác, ktoré svojim pohľadom na udržiavanie rovnováhy nás rozsmievali. Zobrazením riskantných situácií do ktorých sa dostáva jednotlivec , skupiny i národy, zobrazenie absurdity, ale aj hľadania riešenia problémov, do ktorých sa pri balansovaní v celej jeho šírke dostávame. Zaujímavá téma a skvelé práce. Spolu s ďalšími divámi sa teším na túto výstavu v Užhorode i Berehove. Zoltán Kulin, Ukrajina When working in the competition jury, many cartoons made us laugh by their view on keeping balance. The cartoons show risky situations of individuals, groups and nations, and they also show the absurd nature of these situations as well as the search for solutions of the problems caused by our balancing. Both the topic and the works are excellent. Together with the viewers, I am looking forward to the exhibitions in Uzgorod and Beregovo. Zoltán Kulin, the Ukraine

Dobrý kreslený vtip udržiava v napätí autora, virtuálnych akrobatov i divákov pri balansovaní na lane ponad priestor groteskných životných situáci. Zúčastňujú sa dramatických hier , aby prekonávali zákony gravitácie a z nadhľadu hľadali absolútnu rovnováhu. Stabilitu, pokoj , alebo aj nudu stereotypnej existencie. Autori z celého sveta ponúkli svoju interpretáciu balansovania . S úchvatnými pointami vyvolávajúcimi smiech i mrazenie v chrbte. Máme šťastie ak nespadneme vedľa záchrannej siete. Peter Rázus, Slovensko koordinátor projektu A good carton keeps the virtual acrobats, both authors and viewers, in suspense when balancing on the rope above the space of grotesque life situations. They participate in dramatic games to overcome the laws of gravitation and to find absolute balance; stability, peace, and/or the boredom of stereotyped existence. Authors from all over the world offered their interpretation of balancing, often providing striking points of view, causing laughter, sometimes goose bumps. If falling, we are lucky not to miss the life net.

Nevím, zda je i v cizích jazycích rozdíl mezi výrazy kýchání a kašlání. V češtině znamenají každý něco jiného. Kýcháním si ulevujeme, vlastně se jaksi osvobozujeme - pozdrav pánbu! Kašlání nás obtěžuje. A kašlat na něco je dost ošklivá vlastnost. Chronicky kašlat na vše, co se nás přímo netýká je už neblahý povahový rys. Prešovské zdravotní Kýchání je opakem takového kašlání. Proto na Kýchání, pěkně prosím, nekašlete. A kýchejme tu pěkně zhluboka! Ivan Hanousek, vydavateľ časopisu e-GAGu,

Praha (Česká republika) I do not know whether there is a diference between sneezing and coughing in other languages, too. In the Czech langure each word means something else. Sneezing makes us feel better, in a way more free – God bless you. Coughing bothers us, and if in Czech you „cough on something“, you do not care too much. And if you cough chronically on everything, it is really a negative personality trait. The opposite of such coughing is healing Sneezing from Prešov. So, please, do not cough on Sneezing. And let´s sneeze here deeply! Ivan Hanousek, editor of thee GAG

Peter Rázus, Slovakia

magazine

project coordinator

Prague (Czech Republic)

29


Pavel TAUSSIG, Nemecko/Germany

Constantin S

Molly McCANDLESS, USA

30

ium

, Belgicko/Belg

Mohammad Saleh Razm H

, Irรกn/Iran


ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH AUTOROV / THE LIST OF ALL AUTHORS Afganistan/Afghanistan Armen Hamonangan Pasaribu Argentína/Argentina Santiago Cornejo Marcelo Oscar Lawryczenko Rakúsko/Austria Hule Hanusic Austrália/Australia Leszek Hermanowicz Louis Postruzin Bangladéž/Bangladesh Afsana Islam Belgicko/Belgium Natalija Haidari Luc Descheemaeker Peeters Rik Constantin Sunnerberg Vangheluwe Kurt Ria Malcorps Bulharsko/Bulgaria Nikolay Kolev Valentin Georgiev Stefan Despodov Tsocho Peev Galina Pavlova Maya Tcholakova Desislava Stefanova Ralitsa Encheva Ivailo Tsvetkov Veselin Zidarov Brazília/Brazil Silvano Mello Gilberto César Terra Clayton Ramos Rabelo Víctor Jenhei Nakamotome Marcelo Rampazzo Eder Santos Marcio Lobo Dereck Bruno Cival Einstein Macêdo Alves

Bielorusko/Belarus Marina Gorelova Vitaly Bondar` Oleg Gutsol

Jan Tomaschoff Oto Lothar Pavel Taussig Valeri Kurtu

Bosnia and Herzegovina Resad Sultanovic Kladanj

Estónsko/Estonia Andres Varustin

Kanada/Canada Oscar Malatesta

Egypt/Egypt Fawzy Morsy Fawzy Morsy Mohamed Effat Ismail Effat

Čína/China Yunsheng Zhao Jiaruijun Jia Bilig Ba Wang Da Peng Cheng Shibi Jin Di Guibao Gai Kolumbia/Colombia Ramiro Zapata Raul Alfonso Grisales Rodriguez Kostarika/Costa Rica Ferreol Murillo Fuentes Francisco Munguía Villalta Kuba/Cuba Alfredo Lorenzo Martirena Hernandez Roberto Castillo Rodriguez Serconi Carlos David Fuentes Hierrezuelo Česko/Czech Republic Václav Linek MUDr. Jiří Srna Tomáš Truneček Radek Steska Roman Kubec Pavel Matuška Jiří Novák Jan Kvasnička Nemecko/Germany Winfried Besslich (bess) Ridha Ridha Frank Hoffmann Jacek Helmut

Španielsko/Spain Jesús Fco Carreño Leslie Ricciardi Fínsko/Finland Heino Partanen Francúzko/France Gnys-Godard Malgorzata Nader Hafezi René Bouschet Gruzínsko/Georgia Badri Gagnidze Grécko/Greece Demetrios Coutarelli Chorvátsko/Croatia Nikola Listes Maďarsko/Hungary Vilmos Földes László Fenekovács David Gutema Török Tivadar Indonézia/Indonesia Anon Anindito Eko s Bimantara Eko Fajar Nursyamsujati Fajar Heru Kurnianto Heru Izrael/Israel Ilya Katz Lena Brunshtein Katz Grigori

India/India Govind Lahoti Tvg Menon Krishna kishore Valluri Sam Vijay K Sangeeta Jain Sagar Shirguppi Malatesh Garadimani

Litva/Lithuania Kazys Kestutis Siaulytis

Axinte Doru Victor Chiriloaie

Syrian Arab Republic Raed Khalil

Lotyšsko/Latvia Pavel Hafizov Montenegro Dragomir Djukic Darko Drljevic

Thailand Tawan Chuntra Passaprawas A-chinoboonwat Wachirabhorn Chumpia

Irán/Iran Rostam Afrooz Homayoun Abdolrahimi Mohamad Arezoo Javad Abdolhoseini Masoud Ziaei zardkhashoei Rasool Parvari moghaddam Sajad Rafeei Javad Takjoo Mohsen Zarifian Mehdi Afradi Javad Alizadeh Mahboobe Pakdel Behrooz Firoozi Zhila Hozoor Sajjad Beyranvand Majid Davoodi Abbas Naaseri Esmael Janblaghi Esmael Monireh Ahmadi Monireh Mohammad-Mahmoodi Mohammad Ali Aghaey Amir Arsalan Ahmadinejad

Macedónsko/Macedonia Jordan Pop Iliev Zoran Grozdanovski

Rusko/Russian Federation Mark Kovalchuk Roman Peshkov Sergey Elkin Dmitriy Drozdov Vasiliy Alexandrov Igor Kolgarev Aleksei Kivokurtcev Jevgenyj Snezko Dmitry Kononov Alexander N. Umyarov

Taliansko/Italy Nicola Bucci Mario Magnatti (Mariom) Luciano Montemarano Daniele Zordan Susan Hotter Japonsko/Japan Tetsuro Susumu Kyrgizsko/Kyrgyzstan Ruslan Valitov Kazachstan/Kazakhstan Aidarbek Gazizov

Mexiko/Mexico Arturo Rosas Peru/Peru Walter Toscano Poľsko/Poland Marcin Bondarowicz Grzegorz Sobczak Daniel Strzelczyk Zbigniew Piszczako Bartłomiej Belniak Krotos Tadeusz Pawel Stanczyk Pawel Kuczynski January Misiak Sylwia Walania Sławomir Lizoń Jacek Kawa Michal Graczyk Bartlomiej Kuźnicki Paraguaj/Paraguay Sebastián Alberto Grillo Rumunsko/Romania Avramescu Marian Para Istvan Alin-Cantemir Toader Borta Ambrozie Ovidiu Reka Imola Zillmann Cristian Radi Irina Iosip Constantin Ciosu George Licurici Crina-Maria Nemes

Švédsko/Sweden Helena Lindholm Švajčiarsko/Switzerland Ernst Mattiello Slovensko/Slovakia Ľubomír Kotrha Bobo Pernecký Vojtech Krumpolec Ján Fiťma Ivo Chadžiev Jozef Grušpier Kamil Weiner Rasťo Visokai Peter Kvanka & Milan Mihalko Miroslav Barvičák Pavol M. Kubiš Srbsko/Serbia Bobisa Todorovic Vladimir Volodja Sivtsevich Snezana Comor Jana Adamovic Sava Babic Severin Šikanja Vaso Krcmar Sudán/Sudan Malk Avonda Salvador/El Salvador Ricardo Clement Alecus

Turkey Kemal Ulker Tekin Gureken Mehmet Kahraman Kar Ismail Vafa Allahyarova Oguz Gurel I. Serdar Sayar Erdem Çolak Nihat Çelik Serpil Kar Yasin Gulduren Ukraine Vladimir Kazanevsky Michael Mayevsky Alexander Dubovsky Alexander Barabanshchykov Konstantin Kazanchev Valery Momot Alexandr Zinoviev Yuri Kosobukin Valeriy Chmyriov Victor Bogdanov Vadim Siminoga Sergey Semendyaev United Kingdom Ross Thomson Stephen Mumberson United States Kaiyu Sun Phu Nguyen Molly Mccandless Andrzej Pacult Alberto Jerez

31


Ricardo Clement ALECUS, El Salvador

Severin ŐIKANJA, Srbsko/Serb ia

louis postruzin, Austrália/Australia

32

Ľubomír KOTRHA, Slovensko/Slovakia


Ernst Mattiello, Ĺ vajÄ?iarsko/Switzerland


ARA, 08001 Prešov, Vydavateľstvo DAM PRERAG - združenie, Dubová 5, vateľská Budo ., s.r.o reň tlačia á ovsk Preš : Hlavná 101, 08001 Prešov, Tlač 55, 08001 Prešov, Rok vydania: 2012, s, Výtvarný redaktor: Fedor Vico, Zodpovedný redaktor: Peter Rázu Preklad: Magdaléna Rázusová, ovič, Hlub Ján Technický redaktor: Ľubo ,,Gaston” Štávorský Inštalácia výstavy: Jozef Matejka, 2-1-3 7086 ISBN: 978-80-9