{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 45

43 by, således at det, som i København, især er de helt store begivenheder, der kommer med. På Silkeborg-egnen er Midtjyllands Avis den største, og vi har her kunnet glæde os over, at avisen har fulgt opførelsen af den nye bowlinghal, og bragte meget store referater fra indvielsen af det yngste skud på stammen, Arena Bowling Center. Vi tror på et godt samarbejde mellem avisen, og de mange nye bowlere, der vil komme i Silkeborg. På Fyn brillerer Fyns Tidende med mange gode ting om bowling. Både de organisatoriske ting i Fyns Bowling Union, og de sportslige arrangementer får god og fyldig omtale af øens største dagblad. Og i Køge bakker den lokale avis arrangementerne op i b owlingh allen , og her bringes ofte store billeder, når Køge-bowlere, navnlig på ungdomssiden, klarer sig godt i den store verden. Danmarks Radio Et kapitel for sig er Danmarks Radio. Navnlig har sportsredaktionens tidligere chefredaktør, Gunnar Hansen, vist bowlingsporten stor interesse. Det var da også ham, som opfandt TV -Mesterskabet, som siden 1962 hvert år er spillet her i landet. Kun eet år måtte man af forskellige årsager springe over, men ellers har arrangementet, hvortil alle licenserede bowlere indbydes, glædet os og virket helt fantastisk i henseende til at udbrede kendskabet og interessen for bowling. Men udover TV-Mesterskabet har TV i åreries løb bragt flere gode transmissioner fra bowlingarrangementer. Både når der har været store, internationale arrangementer her i landet, og ved visse lejligheder også nationale opgør som DM og 5-mands hold finale, har TV været på pletten for at vise

begivenhederne. Også et opgør i MaJto svenske og to danske stærke bowlere blev vist for et par år siden. mo mellem

Den forhenoærende, men stadig meget aktive, chefredaktor for sportsredaktionen, har altid træret meget positiv indstillet overfor bouslingsporten, og er ,~L a. manden bag de årlige TV-mesterskaber. Her i et par situationer fra bouiling-arrangementer, dels ved en 5-mands hold finale, dels ved et individuelt TV-mesterskab. Som medhjælp i mere specielle spørgsrndl, har Gunnar Hansen ofte benyttet Jorgen Hejager. der jo også en overgang var pressesekretær i DBwF, og ved forskellige lejligheder da endnu varetager dette arbejde.

Også i radioen kan vi glæde os over hyppige omtaler og direkte transmissioner i navnlig det populære program "Halvleg". Radioens sportsredaktion er altid positive når vi henvender os, og man husker her især, da vor forbundsformand kom direkte på, da damerne havde vundet Europa-Cuppen i Amsterdam, samt interviewet med Birgitte Lund fra Venezuela.

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement